Skip to main content

Full text of "Sri Gur Pratap Suraj Granth Steek - Volume 10"

See other formats


1tR5t?t!H4f " >H 7^7f? 7f? 7jT /f? Tf? 7r? Tf? ?fs 3ff 5Ev ^ il4 ^& ^fc£, \f£ Xf/ \f£ \f/ \f/ Nf£ ft, w *! *. 

of^t ^^K^t ^Ft hot fnur SRI GUR PARTAP SURAJ GRANTH Vol. x (in Punjab) 

Kavi Churamani Bhai Santokh Singh 

Editor : Bhai Vir Singh WW fWsf'dl UrFF 

HTff : 2011 
cmjt^T : 5000 

1120 - - 1579 Sniv- el 'fy^ddd WW fed'dl,*ltTO ^H 1 Bora 5ai Bare el o?^t i 

tifeW75 ^3jctfl§ bffb^l £gi fefW wpi 
tig si<g 5bt i 

e» i ? i 

w » 
3 fiS*l ^ §3 war I 

ura fee vwt} 
fisifl § i 80 33 

=?8 
=*£ 

3<i 
33 
33 
38 
3M 

3g 
3? 

3t 

3* ewaife ^1 stew i pu jes 
3c^3 s a™aife g*B3§fe^3^o7 s=? 4 C3t£ flfi^^l u^o^t uhfRi =?0 3t8oB»flifRV( £*Hi f 3CU3 $313* § 9u?Ef 
3tU8! „ 
3tMc;H^ife 

3 egg ftarafe^ f^B^ i 
3cpy ! 

3tW 

3«g 

3CtJO 
3«3 
3ttfg 

3tetf 

3tf03 
3tfog whs wn w §31 i 

HUS Wjl rfl 1§ tfl I 

sic tfl «t vgre^ i B3 
BB 
BU 
Bg 

Btz 
8tf 
UO 
U9 

U3 

M t 
Mg 3^8 
3t5^^ 
3^ 
3t£=?8 
3€=?C 
3ti3R 
3<3U 
3tJ3C 
3tf8^ 
3*8g 
3tflio 

3tfU3 
3t£UP 
3t5g^ 
3t5g8 
3tfgc 
3tf?S 3 

8 
U 

g 

t 3tf?U 
3lfC^ 
3tfCg 
3t*Ct! 
3t£^3 

3tft£t£ 
8003 
8oog 
908099 §sa,*iEEt§3 jSSjfM^T 
998o9Uifl^i I fivfl I 
9? 

93 
99 HO?? 
80?£ 9g 9U8o?e 8033 9?8o36 
9t8o8o 80MU ?t sorted *g i 
gia gig tflfaww ^9 1 ?? 

?3 80Mc 
?B8og? 
8og£ 

aoge 

80?8 
8o9? H 80C9 
8QtU 3o 39 38 8o^o 
8ot<8 
80tf? 

8909 
89oU e^t^va 1 ^ sot i s 99o 

338 998 

3*. 899? 
3*«89?o 

BO 3 9?3 

I 

89 89?? 
8?8939 
8i|893U 
88 893t« 
BU-89B3 
8^ 898C 
8Pi8'9M9 
8C89U£ 
8t£89Utf 
Uo!89gP 
I 3) 
53 U98928 
g?|89?t£ 
M3 89C3 

UU89<? 
U£ 89<^ 
UP89etl 

U-8?o3 

ue8?o£ 

^98?9U 1 


mi 


n 


1 
AM 


1 g - 

£ 8388 
?838? 
t:83U9 t£83U8 gifli are tfl § fwfew I 

bS^I ^ WET 1 8 833g 308303 q 9 Slot: 

338191 3IBI94 
38:8* 30 I^fisRwj ^UT? I 

irai^fflf fvisi i3U!bi3i 
ueS^wfeya §i J3gsi3p 
£&i €i rw* j mnftft 

j3?8333 

oTiavM &3I |3t:833U 
>Hfotf»|i €i I |3i£833t£ 

p^i^ I jlo 8383 ii aai aro flfsaji figai #a» ?ra* sapfe i qdaa ©3fa 

1331 § *j3 33 *N3J*tfe ll <l li 8*nfl h Wjgtqf ^jiyi 
fayaid"* tlfij f*3 S3 VH3|i3 I T$*jfoB»fefagfil%HTBT| 
3f qffe faWB' II 3 II feetfe fesi^s §3 35»§ I 

Vjfa W5 fig' II 311 P3!f3 3ra^5»k T^rs i%f9 ^ 

fire vmrz i <wwgiqt f3^B fwsro wiS^nq 
fire^ ii 8 ii ftrfq § ?th tfajs af i arafo faa^ a*- 
fife ©gia 1 srfa vres va?s wife H^g 5 "i nai gsifo § 

ftra^g INII3J5 qS W'fesi Ucl» TWW I 3 3^3 $ 

w^fa i irasfa 33 ftra^» wa 1 fet" 31^51 f a ^ 
awa' iiiii *fe aja tjm fxa^fc B«3i 1 %tp f^afe fyfe 
wa) i*wa,A&ai,Suife fisli srat * atret, aTa 35 
Sfot 11 ? 11 asfa a*, faaafa tiai >rat 1 era wq s zsiaif^ 
sial 1 ia i» a afe a ! Tife fi3* 1 a*ral wfa 31a sjl 

fi3?HCIlfeH Hf3 Wq aHB tlfe fea 1 33 25fij3t Bt I 

2*^ wvi tjm srfa oiaw 1 3f aalafe nfe at na?s' mfii 
rea Tiai fa§ aS sfa S^t 1 wfe jw afg 3s 3 a^ah sji§ 
fifl w Ma 5 val 1 3« fea aw-ro tfahiioii 
««3fl3 fa3 fi ; na"* 1 tju4 wvi 5? nSfi q^iS fa* mitf 
!5wa»i# 1 farfea waaqsi aa vm^ mii-313 dags 
»t afs g£ 1 wgsa aa », fa vuyg-i aafe §3 faa 
%y feqw.l'gfe yfo gig qfiis vrawii^ii'ftfcffe 3 faw 
alafe wt 1 ftra 3 aja ntaw» wfq«>a 1 #3*aal33T 
flfa 1 f3w g a;afa s# ftw #a 11 11 fea w& § ; 

•iai »w3 1|)9 0 hw Njiu Sm «i tool a i. fere *w&$ i Tjvi amS fen i wr? ttos til 
cite $b wfiJw wfe bb3 ytis* ircsii ^dl fi3 1 B*ife 
i ft s! ufe Jot vra} i wfij vfe bib ^ft* i 
niMct ottoS sfe w#* ii u few 3*naa fetjjirafe 

bb gro tfe* 3 \\Riw #b 3iB« 1 4 fira 

eft gWfe IR 711 c73 : if WU IHHl^ I 3BH 

Sct 3W w*$P\ wsb 3fcj bib fe* b*ii W § g»*Mw* 

Tir^ mil B§ WI* WJB'qTlfe I fe?l ffc* 

*fei nfe fa* fira fe*fe *fop*i wiistfwfw5i3 
ii <i£ ii saw itai Bra sres* 3 1 twi fife' tjfe <p§ 

fetl tB VfiS Sfe ifl TP B I ^BI oTHfe ^ fcTfe«I TJWBPiRoW 
tjt£ cfl Wl *fe Hlfel "BflBB^T fe3^fe cflfelfeR 

fBje nfw >te§ vm i *3Bfc er b Wh 

^ yfl ^fe I Wfo* «HctB5 ot *HBU"El IRlll 3fe 
§fo*t£ VPWWS feetfe $BI BIS «fij ITO BTlfe- 
BjB fsn^ I BfiB BB3 r T$ >N Bin3 II St 1| cTB^ 3BfB 
4 W MS Ura W§l «BB B»t! nfe cm i few* UR5 sti 

feg i ?pfe fig^Bg w f Mtrf ii *8ii urn 3fa 

3tg e*B I *B^B ct) B3»fe >lftl BB 7 I ffoBV* 3fe BJB 

tfainS i fen ciB § fen 33 Mfuana irmh Bfe v$?> cdf 

§*«B» 1 HjH BTH^ Bfe yfo 3B31B" I tfeol WW 

f?3>^ 3B» 1 1 gfe wb ^t^gf nattt^tfii-.ftnt ^a^fi) 
m»gyq aB i mire* B^a g^^g bb ? i Hfgfe gstfe ggl 

x»e«t ^} fflfl m m$ 3« i ftw^ $9 ¥iS 3t] i *re i 3%W^I |*3 3fe 3fe afffe fog l $ l| 3? If 93W WBHfW 
HfeS I 9»3 Wfira^fB W??9 qf^l^ foHMfldl 

\m iS?b» i gfet 3 3xro srt ifgt n *t n?wfi3nifeff 

Bfe hpQ i $3 tn??f3S^ ir£ii wftra anw Slra 3 
i ub HBufe g»K BRPtrwf sng^Sfe faia 
i ura 33*3 towpww ii to ii 333 sf^t wfil 
fesa'B i flai fe3>3fc nfr feWHi wfe *fB§3 eft «W 

8 W*ffl3\* 33 ^ 313 3WlS*3 3 33OT53Si$ I 

fiffc skS $ sft inn3 ii n ii fi^g 33?3 U3 lisfi s£ i 

ire§ VR f 3fe 33 Bi^iys fte* mCb f 3i^lS^3 S 

WB9q» Si3t IIMllSft fe* 3fB f 33 fao&i X3I >lft 

aft few* mm^ i 533*3 y3 3fe 3iSii83)?b wbj 
gfe jimsti 3isyf3?ra 93 fsTfe w&3 1 933ft wfe 
-93 «ra fife i.gBB gfe lib 3 irairt jutHzwa 
>rf§ 11 an 11 ^8 1339 w«fe ?9 aw 1 SfB 3fcftn 

fiTO US 3*OT I ifefoyft 3]3 3 3ft 31$ 1 TOHIOT Hft 
f33fe S^lllgimfefc ^3 ^lOT 33*31 I t $3JSHH 

«f3 w€t 1 tfterttegal * H3»3l 1 'fan »inife feu 919 

33SR5 fi : faSq Hft WaNftltH TOB W|3 
TO* laBlWfft' I El 3f33»fe TVHV^I-I 4 W9K5TW* 
^ft* B^t |l*tll f 3 ftl3n? * fl gtBTO M ff 933 orafe 
€ 3»3» I ffoi OiSt fetl TDI^ I ^3)3 3H<J M3 W9f 

h*6i sq wet 3B wfs w d i 'jl' w d d fte« few fee^ 1 

ffll B3?» g 33^ 3§ I 3X 3 fe 3d Wfcfl II 80 

S <** ft* 91 i nfcp 1 VSi iMM 1 *w ^ gat * gw HiBlf *3 8¥ ftffiNU I feS 3OTfe * festfl 1 
fife TCto MB W**3 I ?!§TOB3fefeiraH^II 

8411 life TOfe fl w9 1 few *rat ftra few ftw§ t 
iiteH §3 w3 fen gifenefefefia 8$u<§t*5ft*3tfe'H8*u 

s€ .[toto i# fera i few yf Pfew] » 
II 8*fe W§ T$ TlfeHlB WR5 yfe 8893 1 ftfti'faJBl 

fefefef* § nwfiJ wfl #i»3 II 4 H *nfl || U38 foni vfti 
WBifo i ufg Bp>ife § 3fe i fin vSh >r&e 
fennSivid«3fti fcs f 815 wftRiifteanS §3i3N3if¥fc 
^Bf S few* feft i s% zfe A ©yzjiBi^«fi3 ufe- 
93 S ^ urn «mks MOTfii ^sfe y^fti i 3% 

fellfe* § Wlft3!#%5TH |y§Bfe *f ! |?fo3}8t 

•mvffifmvftr n 8 n§fe«8jm3ws «v«feiw*e 
f warn fira«f iimiflfc W5*3ft3 fife i hhto b twb 

S% 08 ^fe I T# felS 8Hfe 8)3 €3813 I $fe fftfsfc 

TOtf^ll^ iif^feft^fB«(fe^mf83^iyf8 33- 

3*8 8ft"KH I 835W 8V9 1 Wfeot $B I W35fiS*H8Mfil 

OTfe firihi 11 7 11 nraq wftra >te f ssreft 1 uwfe* 
%b vnm lit ti y88 M38fe *n8 1 3vl fe&ra wft 

t^llfl I fojOT^t i f83*3 H8 3fe I €3*Tu Wfe BJI 
life 3feH<l|fiftl fa €88 3TH^fc crf88fl fetJ ^ 
818 Hf88flS^ 8 3l8 WiSt ftSB 3f)n|tof3^€38i3fa W8 

iwoiieHfc vfe H % I viggftj 313 q^ffeS fa#€ 

I*fe3#g €88 8 WpyiftfeH 8B<8fe 8rf8 feg 

&i9)£*9%fedfra feat few 1 1 Sjwywgwn (it^) gift to i i»m ^g, 

IB fira viuotRJ njtfe i wffg wfiira ^ wwfih 
wflfm* ftaifc 3fie i ftmfiig iaife«€fi3ii*Kii feuris 

Nfttf ttfc^ iTOg -soj *ifen <m ii fifofl ana 

9) fe^H I HS WOT SBSfl fegHlBlfe 3!afe 

wra i fmrafc ifi 5 $ *g sraiRMii ara^ 

fate ftife i3%isr >rai twi vrea u Hi u ite* **zra sriBf 

fa* 3 tjo^ ii ii €Rjt s# gi?nft afesi 
fen <S jp*t firttai flai fegin fins' ^^tiigseHu 

ii 8 8 to wfte wretf i wfe ara^^res 

iron f3 7iff <s3 sntfj t^f i tras o(6 : %f^H i 
9e3>ro a f^e i yat srat, y<ro" f*3* I ii « n 

59 TOW fa&TO I WBf3 f^Bfe if ^ Vte3H34l| 

iiftistnft wn£ 1 smi 33*3 sft m tp^Rsiitfaatfll wTMT cts ga 8 i ftwra apre l~aaa ^3 »' y 11 rot 

Sfjaifeaafi«iBsln»feaBfil ws BUT ii M ii wun 
wfi} ftw fta»%5« i w« wot fere Baa 1 " i uasfe 
wfe w?5b S ire i 3tf ajanifo bs^ 11^911 aga 

uite ? if 1 S Ayit «8 fen ©i. hoi H sb b*« Sara* 
Kf at 1 aja § ftravf 3 Mm <rofe * IBS feSc 1 
sja ffera 8 gfia «3 wSc 11 s{ 11 wara»3 wfast 3" 
1 wfea snjwfe 3 ?sb w»f 1 BAB wo^ wsfe 
wii'nfena *«s wis a 111011 aga fcfes trfa 
fero feat 1 if aa3»a ya b* vtifea fen 5 *es nta 
ais? 1 5"bb ft>s 3 nfa 3^ 11 m 11 aia <jtrt8w fen 53 
aaa 1 3f « fas wn«s* waa 1 tea al g8 yns § w3 1 
wfea fyife fltyafa m«b 11 a* 11 fen fes w* 3*tf3 b* 
mfe fafaa yro mora w% a^fe 8 1 wfa ai$ £a 

©MtP3 I fefea fefeoC ^ VJTR II 19 II ?R5?5l aafa 

%w«i^i^ay\!a^n5>iS>rai>raaaH3wf3$ 
$ aw 1 wn3 s nai a.s 3^' 11 as 11 fen a^fe 
afa f * ywai i'a B3 ! aja 3 ara vi«a> 1 aft HU'feeP 
Sal alfe 1 nw s wfe'aaa aci afe M ' 11 m 11 fiesipfea 
ten ^qfe Sfe 1 safe fea'M ia ate 1 ^ wa 93 
€«3 sfe ifaBfeafe tna w 11 a£ 11 aa> 3fe 
8aa*qa" in>gafoa33ifef3HaaiHaTw»aa8fwfi 
fto>§ 1 aa 1 3* vwt3 ags xa» 8 ' 11 a? 11 gfe <Mb 

*Sw fftn «tSi "BW % ww d B<3sl «9V aai 1 "s* w^ea i 
fesifewi 3«i *(Af)MS ste? v« fM»re» ifl (fef wui) 1»5 w 
(W) igv fcl 3«) » "H >W fiBW I Safe ftei i c unb if apa BfiJ BB* i weisHw t fes 
i gti mrais* fifi 13 >tei iistirvwftr^l*5fBBS# 
&w*fth TifBBig ife wbpbI y^fiS t H *r m\ 

fiwfe I tffa 3 3fd ^Hti NfB tPf£ II II 13 S llof H 
fiTOfc UM«3* 1 BJB fas W4B ?># ©VB^' ifewsfu 13 
§ fo3 § *fe I B^S *Bfe Bfe WfellSoll ferar !( ^ 

Htero ifegife^ b§ sra* sb i fifi-gs - $ 3ft vtfe 

Btfe *Klf& S^fe <§B II II tt* 4 w.^igwl** «hm W u&a 

V. few* d y^favfew] i 

h fe* W5Bi S^fe wftra feaS SB jw^ife i iec 

ftg«f3 '3b S B^S fsife 7 mil II 3f3c( SB 
Hfegi fell I 9l"fB 3 TOR 1S*§ I 'fi£3c( y^* 
fil^fSife I ClB S ^afefiR vpfe |RII BB OB*fe UBfe 

ftm s*b! i cdj-fa mi feg TifeBjB ynolifif tf^fiwsfc 

I S*1B BW ^Sti gl NB : HI4 II mjsfoSBf, B3 TW- 
Wfe' life BIB BfoBife I c cRjg ff-cJBB 

f^felMBtB^q *£Sl IBI3^fell8liyB3 WW 3BU ftJH 
*fe#lf?BI >fftJ HB fofo qfBtSl?*! Wj fefeoC ifotf 
5fe I f r 3H Wfe tlS* 3 SfelMllfefea WBIbI Wflfe 
SB3 1 1 Hf3 fiW3« *B3« I tflSH 3fe f VJB9 
tfSg 39 life ft STO llgll ^JlB^lfeBSBlftfRt^l BE 
15 33«fe Wfa IB Wfe-'l TJSfe Hffe 1BI fifBWfe 
BIPfe BW feil ©B II 7 II Sfift BIB at TOR lSteh 4 fe\l 

?pg 8 fit3^ fs^h feB fan tire ubS ys #1/ ft few 
ftwfo hbs fas ^tt ii t ii itefa,*£i ft! fts Bgfe i ?? J SM5? ¥*mg»n ( itie ) qMoiWfes?. 

wis irai mb ^fe wfe' i *gfe fet? orj9 15 i 
wsxfe ir ^fl^qt fas ii f it 33 wsi 9 s are via w& i 
mis »t&9 3 3 *ra* i f 3fiS isWg ipffigrog 
ygfiS fsm § *a tret ?ikoh 1 53 foi 35WI3 5 ^ 1 3 
fif^fe 5 s f^fe^ 9 1 few orfb 8^3 fife3 ?H5 1 1 

33fa tffa B : tTCI 3?5 ^ II HRW otfo S3 3 Wife 

^ B313 ^3 SiiroF 11 <u 11 sraifo 3 mi fe^rfg 1 

3fe oCfe «ra IIWI 3 MB^Bf3 3§1 ^dfe fflB 

vra^fe >r§ i ctwb fe^gs feflw 5 1 si Bm^t^ 
mf^ra' ir8 ii eiflfc vra ^it3 is ¥te i hum awfe 

f^B II HM It |413 *3» ggfB ftw ?n€ I §3913 719 ^ 
M3VfJ I 3fe fefl "dL 3fiJ <3W I C MB3 fk$i& WSZ 
form* MH& Tjj3 ft?3 f?mt fifflfe 3 WTO WfaSL VH $ 
$cT3 3JJ W 1 <Sfi33 ^ f^VpB 1 1 fW3ftl Hfefe "fe^M 
faWOT II S? II S*focl faS $5*1* 3fe I "H^ 1 €u& 

©sgfa flfaP-i Big s[ "53 ^firSwi oftfe 1 fa3€ fsjMW 

->nafd fCT S3- 9 1 Wife H3 1 § UfdB'fe-'S tfafe 
HI 3iPf^ u IRlJllfwfe fclA W fo V^S) WS| I ^ asfal f?q« 
<Sit3 3ftj 3^ 1 7131 33lf3 3 ^jfe .^HdMW I fi33 § 
793X VRm ilfe 3*3 Ko II t?Ri93 3S) 3 9*3 I ^ 
7if3 S fti3 ^!3f3 71% I B 1 ^ 9)^1 f33 *S "Mc^ I Tjjfe 

HTO' d 1 5 HOS ^ ^ I "SWl fifOB 3*4 few rm3 ?b ire xj^" ii 39 it ara § wsfe ps» ©xjanSl i 
fnnfasis r¥wwa ©«»3t i arra tor ift W i 

3 Wft Bgg J55ff IP3II POT XJelig P^f PP^B I 

I ns ams wv a ^9 1 fifa vb3 sl39 feaa»B i aire 
13a § % feasw ii ?a ii wfta ga wfegas af 1 1 wm 

WJHlTIB)§ oSMn^fenfefearpSfelpfellfSpia 

P'jfe *fe' W8i.nn mfe p?fan pfefafe i-fen 53 
fonfe srafl sife fep fes-nnfe aife ftw ^ippffei fen 
s3 fwfea aft} fsje iremi pfs § pfo are p! qfegife i 
fep § 3to aga p?5 Bspfe i auS pfefc" vfU fn 

PR'S I *fl 3P UP 3 Sfofe fiTC^IRi II Bftj fen «fcs 

aBjjjwfen i fea ©vare asp. «jp wfep i mijft 
wbto «fe i fen a V3 k feei^fe fife' n 3? n fea aii 

5ia P3l Pfo P«B! 1 3^ 3JKff 96 S ©58»3l I 

iwfe feB$§'ifan*n$?fl ©_b s nStwtiiniw wff 

fiSBJH $ {Jl ! 1 ?PRft>-W5 S Sftj feB CS* I pife (5J5 

fen y^fe^t-i tra9 3jp 3fe qran m^ 8 w{h pfe a 
psal pfeara nrsi i faraa spa pfiJ afb si?sti*HOT 
pg'fa pifen a»al i wfe afe a 8 * 8 3 933 ©viarflnaoii 
§nfb to fen 03jnv?3 1 38 aap are np nai 

%m Pafe © spot 3fs iqgfo qte ps aifeSWnaiii 

aafe P3» fnp p»al 1 few <3l §nfc 3€ 11 a? 11 
rnwTi ©*fti slnfe «?5 1 a <jten ura Safe l» ?i ^- 
fefia pfil aja feafe 1-3 ©fb wt-ufemif* 
n aa 11 3a mal Bfai faapfe 3tl 1 sbra aa?s are vis 
at 1 <§ ftfog ; yaa pfe 3^fe iaff fv a»a aafc* sft «eMb mibii fie* ^ wv3 ijw i ftroRJ 3te, ?TO w8 
inra' » ftfH iBif § |f5 *bm iBt i*a bib f^Bi 
6^ niu-H f fe f^fS 31* fc**3 b*bb i i rafvRPB til 

*fB i&RPB i ifl*<as ?5n^ wfe afe §3 I WH&BH Sfel 

f^fe e§S ilf itl f *ib 5^1 «h wgfeife na gt^fa 
tsfiS iiBK i "hbb irate BUST 3 ^tfiii wafti B3flfart 
wtiii 1? it to 5 mb&< mjfc i fas >r 9d3 3$ 

fWtei-ftrafc 33 iwHfiJ to wain wSi vt wfeftra 

vafci iiatuwfe ife naifo toto >)f i fen fwra sS 
wb' nttfflfen 181s 18125 tea 1 hb to § vre 

fe$*fe $ s ftBI ^^118*11**1 willrfi «B <B§ 

B«J fenwfe^q tf&B yd^ si *ft it IB BfBBife H8*ll 

^t, [ware j^^Iw] i 
*TBi || 33 v|BS ^g'3B*ftJ WU* "Htftl l 

* CIb fw fiji* mnp. wnftf* 11 h » *«fl u to! «hi 
xfti* fendBffl 1 Wbt fifsrai BTw^Bfsra iBfaBupB 

to (yay) tII 1 V«i ?fl*R to %8 (faro J) jfo W 
fei 1 *w* ©fan i [fins *fhH*=fifeify ^arffej «fe flSffll ^ f%|«tQ* t BTH €^ fe?l Rwnj3 1 Blfe 

wit ara ife* fera i wife ©*ife' utii feu ftafle 
*ff aa.CTfti nrattS srffgnih TOtfeSnftr 
m^fo *reh Wuu^tfte^ vn w& lien to3 nre<£9 
^ufBBifei i«^cra9trfe wfei fkdftw wife 
was** ^tfts ^ i usfirere fe^tf v>m «8fe f iwtt Trafe 

POTTO ftmft 3$l <WB feS*?ffe3 ©H ftt$ I ftfflfetl 

fcafe fwRJ life tf( r->ra3 33- *fl<j»dfd ilm itgn vi;sfb 
Sfe fw i hros I sfiJ ?S ftiw ii 711 

B»WB 3 7J§ ftllf^ j feana $J*fc T&SP I "Pfe 31B 

wj3 rT^ 1 fen fengfe zm f^i ^ H<ii & 
f %sfo VRft 3 1 fUfo fSpfet fag vrgs» >ra3 5f nson 

^HutarR%E^WBi ijfsr mhs « ftrcn s» ftroi jft §a 

# iwMI owfes fa* tefW & €^?ff warn 

*w^W3*sl333*fewf<?sfe* tjows £ wait hot 

«^^M'fcff5M^^ ^nifeai\|iu il# W»3t fen I 1 
^H3»«ifefi^ f ^|aiMg^tfl wrt *l Sfe *i was swt fear 

jnH«a?ftafeow§wwBafef feolgea 3$ 3u *a fen ft, 

w few $ i wfei»3 jk?P fn «i fira ?sv3 si» ^5 ffeni bt8 aj§ ifiai i c A*c* wfe unfhR! 3533* i 
wrfii f fe xra 'wSi fira is ftra flra yts mil 

IJSfe feft Hp3 Pfefe i^nfl I *MM TO Tjfe fen ij^ftW^I 
*£f 3*8 S » SW A ' Jl I feife fw*33 iMPllWI 

fe d ^fe* sre g£ m£3 1 y?g f3*3S3i 4 3fe 

wro 8 ftrEf zwgg 1 ara f 5 ftife us fe* wa^ 1 

vkhb^t? 3t feo strata d ftro wrenr wfa £ 0t£ 
s nsrw3 gter nggi il fen t «ra ffen«*giiap*g3s 

fo3 «fo W$ 1 1$} £ 3*3 I ^ af d d'fe 

vppg stfg yr§ 1 feat 3 ZTH 3fo ^fij <JW3 : IRtllf^B §3 
crfg 93 1 W9 WUa Wl ><ftj ll^tf II 3913*3 

3tet to ffe 1 3*fb 3t? wtag 33 fife 1 fid^m 5 #ig 
331 1 fe* t 35P3 : 33*11 =?o II 3fc* 9ft) 

W3i3 tjftft tfti fog n^*iP9iivp5 tfwk 

fms^yps «tfe iMSigi 1 Hfeaj3 fro §1 £S£i 

\fl 5 sra f?R5 11 u if ofggife 

g gih m3 mg >reti W53i fst 1 fa^afe nil g^t 1 

"ya wa few 3 1 *fc c 3* fiW fa* at (§n a< €a) nx^s^Tr 
•tea aws ato ?S wirpI »ttff f *H »fij at o«, Sw^flff 
iggwyw p sl ( stag) jrih so i i9n qt. 

f^*^4friwiftM«!t bjb yfe *B3tBM 

HBftS *3fBB VH^cl UoPcl 1 1 Stfecl SHjB 9BB fes 1 ^ I 5?R 

gqtgfe Hipgtg h i fee* fen ^ftra graS^i 

Wra #B1 ftRI ^fcof tlB^feal fWHft) H&djd dlfilftlfa 
B>rasta ^75 faH 3t? TO 3?TO c(B3 BBVS I Ife 

9*jb ^hf wanQi b§ fBfcj ^ firafe fc*ii3 i fen gsfo 

fasjg « 3? II ^ *HBW5 BJ3 S# WBtWI MB 
RRS"d cftfc |W3 I fiRH M? 1 ^ ^1 809*3 I 
feWS5 felTTO 53*3 II 3t II 3H ffiSfS ZTHfcl *J3'^0l 

W3f3 nfaf 1M Bl«IR{lffl TlfeBlB WBPP Vfe I 33 

%m ifo ft?a wvfei t£i #1 vfeBwtfkOT stf?- 

tpr ?W Iff "Rf>8! Htoil 3M W^tBX Wtf ftgliffl ^33 

ftratfa @w i ife* gib fe^fe 6 *rai*B 3feBte» 
wh* to ii m ii 3$ mm 3 fyfogfafl i «g Q^dfa 
fowfcifti gfeTiygg^ *mb?rs ©vwbI i yfo «B3»b 

OTHTO 3»3t 41 *3 II feet fe^ W§ feR 1*25 I t3 

Bfe3 Sdl'fc fiTOWS *IH S fayaiHRc^fij feB* 

Iws 8 f99iimifen yfB foife ftra <3 w#i bjb *m 

^BKfB fB BWt I feiJ* BWHfB Bfe 33 TO 
eCBft^M iSBWlfc-U 18 II oKj3 3^ftj-W5g fifWB^H I 

Bg hb fira % wfe ws-i gfe «(b Bow m$q mwS i 
V|fBi ite Btfc 3fii npS iitmi t| Hfeip 3 wbI sbS i walarafe awefe *a» f^j) § sfe wrem i saj 
ft* spot gfe gmiia^ii 3fs Tifeara f Jsw fwwfaara i 
>JBfe 3/33 * §3 ife i flfo *fa wre* » 
wvi 3fe wsfa fef an ii a? ii^gq x ft) snfi* vf33f3 
* 3 1 y 33 swifts 33 1 ya "tarts «bws fwtei 
nfe * xftiw srS* TOife ii it n-^Sl ajf, * cna?i sraT i 
vrafijcrow 3 €ta 33-I33 1 fta>3 fwi uwai era grafts 
S sat wbb ii ii fl 3 srafo smsi 3t3 i avi sugf 

ygs 331 1 3% w£« felB* 3*3 I Sift 3*f f33 333*3 
IISOII ttfW 31$ 33f¥S W5 3*31 I y« 3*33 S 3c(U|f3- 
3«3l 1 93 S3 Rtfe §3*93 33 I f M3jHf3S 35fc el 33" 

H8*u§s* »W3 ^l3W 3f33f3if3ftsf3ftk§3 f3>fis».«fa 
gf3 1 7^g ssfc 3(3 fn gW3> g'alarate 331 3 3.3*$ 

U 83 II ii f 3*33 «b3 ©yife I fWAf Wi W5 «M?5 
f3cPf3 1 §M3 3 y?5 X5" 3*W*3I I T$ >j*l 3 SfavfcJW 

ai'3l ii sali-^aii "|3 3M*j fs3. WS 1 " i m*«5 c8fe s»fis 

fSM'S* I f?W f3«5*J5 B333) 33* I ftrafSi f^B WU, 
C|<3!S 33*-U88ll. ^ Tit 33)3 tSB 93f3 3S*Sl33l 0*3 ijl 
5€H WiS I 9*3 Ut3H> W3 tW»*l5iat3 ^313* Wfe 
BS'S U 8M 11 3f3 § t33 \l W33S I 3M 33133. 
Xt3W W3' 1 3j 3f33'tB Bgt 3 33*t'g I 3S ? W3 « 

■ i ■ i i '-- I i — " 

"sol 1 sfifen* 13 «t ytf Mai i "(in **) P *fa iwS |S Hfa* Mf3 miw §fe cife fen #3 bm§ 

II BOWte VP3lfwfi <3tB>fe5 cT TO 1 WRSt HftiW 

333 feftr ftw *t3i are iw ii ii 6 Bfe 3^ til I 
feb fey^te i na : if hb» wag Blfe i fiftfl yfa>rfi} 

*Hf SbT Bte I fti&fo ^3 fa*B 3 qfe *flB* IRII 339 B3 

?*fti ?b sfB* i >rafu are « fen f B** 1 wbhb gfe 
Si fifoeif i fe^f3 nfife- >if<J sft iM3^ ii a n vmt 
wsm fspfes SbI i nnfeB wsIbib fie ctbIi fas flfl 

3^ SrfB sftfo I HfelB SBIMB feW Sftfe II 8 II XBfe 
Wfe ^ feB^'B' I ^StW "H'fe >PBB1 1191 3*B' I MB^I 
3BcT ^jfB Ste I tR)' $3 -^jft ^ Jl M It *JBS 

cftefu wra s§ b»i «iai" fa^fe « 3fa *jbu.w5 nmfti 

ff y#B ? ^3 I Wml TCH VISfe MBI oT§ llgll 3^} fB B3 
SCtfe feWBM-«»3l fmrfB ^B fe* oTTOM ttfWtf *BM 
Wff $ Bit'lSBi fa^^fey3Wf3W§ : ll?llftl9IB?yaf3* 
IBS W 143^ I flfe tl'JSfd ?BXf3 5*BT3M SQB HfBB 
tffira 3 Mfe 9fB I MfBB ¥HBWoT l£5fe MBBfo lit II feH 
3 Wfe olBf 2§ olBlmfe I HBIB tJB13 fa^f3 <fl »Bt»if3 I 
W : flif clfa B«B3 I BB B^3 ?ig Tlfe MB 3«3H 

<limfeol3tf3 off e(fB 93^30113 SBWf3 M f I^BHSll 

?i3*3f»re§Bi oft wetisg ^bI sg ©Otis feBi^t 

- * / 

\ ' . ■ 

wff) I *3f| ^»u»§ farP %S »of feci )%5€h v b«^! u a&@) i*\ nm i VSa^fiaj ( ttst) a* set 

ii Ho it fea *wf3 TO srfg gsn* 33*? i ^ 3 wg 
fire3*S 1 3?ra s»3 mb fysi fgwt 1 1 aft srafe hb» 
* ftrara^iWRifistfef s^-fofl >j¥ « fewg i *bb bbb 

S *g fiW3B-l ©I^B 3^ BJB3* 3 WS' lft£5 ^B^fl 

mb3 feBi*3 i huj 53 ofl w%jfs sfi i wBvifijit wn 

fes § M»S I1*§ tW SBI ^BbSi fa* § Hfe ?IBl *nft 

s£ iisHii SIbb vjbb s# ?w8 1 ib Bnrem vfe i 

3Pfe* ftS T}3 3 feB»Bl I fe^ WW t fet! WfacPBMI 
W II n«3 f$3 § *fB Bit I tB# Wfa* f S*Sl 
^ WBtRg ' tfMte UfB tPfe I 3?>3 HB)B M*fe H 

H£nftj#§ oftS^W? §m*©i wj W fsfe firo 3 ore 1 ©! 
ftws wkb >iftJ swg yy»Al i nifa^tfe ft© 1 bib sto 

II *9 II fcj^ TWTO 3# ? B5IB3 fcctfi fe^H 

5Rjt I WJBg 3 : *fg 7!3STO^fe 1 3B75 feQB' 
Mi S*3ftl II Ht II ^St $Bl o(B & fell cfBB 
§BCB^ifal-^f^UfB>(f<}3UB faS*BMf?Wfij^fe 

m w&ts Sb« ir6i bjbbi &b wii >m^» i rmv 

few ^BB TO^*-' I Wd^'feW feftlorfB fetl iP3) I V|53 
|B g»^Td ftffl BtflROllfl 8 <8btT» f^BI W3l<W»35C 
fBf£ 7 %£qH 13l3l*3H§ MB qfeorfB ftnWJPre^tff^SF 
3?£ Vrat' IRHll SfoMSt W^TrfS WS»I fB3 BfB 

SB W5i»jlB>te t *8b stBliBUtf fo*fe 33 fen 3b1h 

«llfe( fe*5 W3i ^ $BWB3fo ^T?5 tjfalftHW 
jjBI H g^f B 3»3lg 5fe BgfB f 3Vf3H^t»<gB1H?S- 

'(§3 333 TO) $1 ff 5< *W 3tH9t ftFTO ^(vT3€i S)f*l§¥88 ■■VL*W»mi fitMl aft w i tfg .« 

S^^Sl^ feci? y?5 g» || 9M || a§ 

J^JS.S?^ ^ 11 » *w wot* wfii fes 
5P5§ i fet fewfe fisw w § i frra § ffes nfo 
otj€1 i ajpi s-st w^giai nn.qf g sfas 

wro i arofe t>3 (?m fefq ^ we*' ii *t ii ^ ofegifc 

ISS.^ 1 'J? 8 Bfe HOT fe3f3i' II 3tf II ifcife 

^feojrt i taBg fefl I* i sfcw 

*fe3 qf Htoll $ bib BOW* 
58« l| M II Wfe Hff 25f3| figai 33*Sil 

JJ*ff t ^ ***** ■< TO $V*fe I feU 

Jfifl? 8 "9 "£ 1 * wis >iftj >ift wa i 

25* >te 3J3I «3| fafl || a« „ fefc ^ ^ ^ 
"«<SWMt gfe few 5IJ5T* | ffe3 g grofo 
OTJ I *OTJJ3 fas qa3 HS8II spit? ura S Ttsm 

im iiwfa «b^T flfl ftroiB i fas fife nmjtf m 

^ giqt ll li gqfa mraqi" 3J3fe feS i sm ph 

*1S3^ 5* aret S i (S^S^i?) nH ^ 5 1 "aw, , r ~ b^hto wtid *Ptt 1 ^ fenrafa sti xrafa feSen fen 

ttfeSGji g$ 3V 3b*? Ultll 3 t*Bl Hra^WTO 

fen fefti §3M*3 s 3fe' im€n w$ W3 w ^8 1 ^! 
afeatfe ntf nfe 3% 1 Hfet sra era 3 *fe b*bi 

ferat 11 <nfe H131 1 gi3tl nfBB'feBafB fe* SlWi ^ 

it wfe 1 VB**fe erafo Bi^nfonifcHifas 
b via ttraisffl-M i >rafe >raf3 >rafarafc n# « * « 

fe75*ftct#TO*fraqf lfe«t fe^ ^175^ ^ 1 Ttffc 

fefa n3 H»fea ijf I *5ft Wfe? feet Wfl fe3 B liafl 

ft wfti ^i, S^feh Tfhfcre ara3» sftnateSh^T 
era mra n3n3h *5BTneH3i©e nfi5 ^ wrann 

WfeR I 75?Sf faB^ Wife w8 M 11 u n fen T§ 

wnB^in to ireQ 1 HfS wbot a Tfc bb3 i bT era 

BOTCH) fcBWS I K3TO Wfe* ^TO trffc H g H fe* 

tws wv fesiti *fa nfsftra 3 nta fevt ifesi 
fwlnn f H3 1 fe* nfe S fe3 bibs fe$s 11711 w^i 

3§ fcfiS W?>f3 1 *w BB fiS tl v 1 ? 1 fe3 

BigaB* tra 3b1 ipfe s tffe •figvy b1 11 tn fen vra 
•fea (fea ?») tfeup f* m*B w »* *a' r«?i ^ 1 *i «i \cs i feu 9131 , a5 s w^asSeisigitf §3fb 
ara § wswal i ftv wife qgfb 313 gnSiHo it 3 stfe* 
aras' J srcfe 1 3333 Wtffe fo^fe 3* 1 3Tfe tflfe § 

fea |fe w£i a* stf* aft 331 3313! 11 <w 11 anraife 
33 iflfe stfe 1 S3S safe *fla«i fen tffo 1 g$ „ 
a f wra, ax wr? 1 931*13 fe3 33t vaitf imsjh fei 

53 3fe § fecial fe?5 Strife 2*lfe feftj g?fl , 3$ 

1*3 3? aitftiSsfa Safe faa qfe wfl n<?«n 39I 
Jaiat aaafe sal 1 frm xfa" ares aTfe i^rahi^S 
3E3, W39 § § 91 1 3jvj3 fe«3 ftm nfe tw » <?s 11 

3313139333 Jj3«M3 I Wfc 339 9t fe9*3 WWI 

fevran alfc TOTOfe 1 33 a: 5 feu 33313311 
^iisfmra* 939 as afaswaTsas wifeajj 9(39*1 

5*9*3 al snfl 3 3nfl 1 93a y 3 99 331 § nfg} 1 
sjjf^ra 3- 53 53iua$3j33T lira foa^-ii^ngi*^ 
$33 to 1 af 35 319I 3V 1 fen wfil 93 sfa ftra 

3 «^ I ffogB 9B 3335 9331" II <K II #33*3' 3131 

|a 93 1 sar 33! fas if fax 3s i mm 91331 933 

gal 1 aiviaife oft cfcife ttfirca ^ Sai 9*33 is 
gtS 1 * 3fe S3> Wfo g afty 1 aS atife rit afr ^ , 

!1 fei?!^ ulf 31 ^ 1 tH S518 §9 At 

BwafewJ^fewia,^ fire ^ ^TOtfT^^afe^ 
ftwav 9) 1 •(aw aife) is 3 13s Bsstowra aro & 1 »fi 

*• HJl I M^g 3j33«3 y^fefrt^iiwfeufe *"J£ 

vitas *jp sag 

fe^fe suing !5i?5« «ra3» ftw ^rlgg'S^S 

few «ft wuft m wirt 1 w«b ism «ra vjJirwi 
51 vresfe 3 ww 1 wh wftra revra 3s to i to 
ms te* itfte *ra site" *" fa* 1 ***' 

m vfltas gfewtf i fewjf ssfe w^nS i 
gfe fern ftra*el i Tffl temaa sfa fen w moii jfr 

M«i • 

*fy*wu TStaHSj aerate wfe *8 * Sfew"* 1 firaro ' 1 

jgfaw»ftf i* 1 **'' bsw i Bronte 33bhjb *j3i3bi ^fiasfe 

*Bsf333TBT I BJg 33* ftTOn WTOBl II W H 33fi*3 

Sfn ^ nfeajB 31$ i m% ftro w8 11 Miiys 

f 39 stfe 3ta 1 § oetifa bb^wiimi #sb 
?5^3Ȥ wwto i ygniBfig as ^33fte?tgl i vbSitb 
§3fa faa 3$ i ys 3ta 3>?wfe *fe S'g ii %9 n n? wa- gfe^ Rg 5*w 1 3*3 y3t irevre wfti ^gvvfe 
fgg>ng'iaiBf wbtrs oral* fyw& n *g u afe fira- 
33 3*rel i ifaffijS S*f3 imsrehTifeS fa 
ira wtrearo 3 fuqS M«d T g iia7inf ufafriaa 

3 3*3 *HB|t§l fa3 fe>i 753313 qfo gig I fJV^TOag 
flfefafo 3t I *at *3'*fc f3S 33 W5 *l II It H |33 

tcs feg?^ tpfe i yfe ?bs U3f3 mfgife i wfe feqnre 
99 9331$ 1 sfefo ircte «(3>j*(M^ uttf 11 ffoi saunas 

3 Wfelftflg wfeqfe qfe YHf335i3l¥W flBI1#B|3 
Trf350t I fstfB* Bff fafa *3<5 feqiQ H80I1 $ OfdfghlA 

'Safs fe3»t I Bps BIS qtam Wfe §3*% 11 8* II iftHtjS 

JCTfip ftra * 1 333* fw fiBife £ fteSisnfes* 

^BfeyfB Wfe I W43N 3^3 BjB Strife II BR II 4 w 
^ra> H^Ttf3B|3 3tB3»f3 3t few fiffa TWt jjwjjfrl 
tWSffc € TO* ^f3 9 s ?B3fS m nwfe IRll *nflll^a 

*3n wfd f^n feqis» i is afsa ^jdia tow i n# uram 
i 'as fw vmbm fen aw i fafea nfl utiCs* 

fe3*t I fan 3 fw ttjrg Hi»§g aaq» qfg 

1 aref3 1 sgs vjnifof ©Mtrefe M§ea na f 

Wt* 1 aR5 flaifc 3 apfe fea^ II 8 II S3WS fbawt 

^ gaana i bm§ wz? 13 t^B i ©a aa ! f^tai 

-awftj ss^fa sf3 fen awumi nfti gfe t) 1 ^ tuftb 
Tfcit i 3Hal ftj^j feg #^a ! 5Jt-i aafio Manna 'nfcaja 
TCi i §a1 vh^w nfti we srei uiii 3)3 *awnat nufl ^ 1 
ttf : a» aws wSu wgvi 1 ife afa ftW33 W£€ 1 
an Ma wmsI at 7 II7H fen ftraa afa ares spal i 
na* fsa 3 §3 ni^anii 1 nfe girfj y3 nfeaja ?pah 

a^t Sfupi fTOtF 33W1 Htil aa^fe* tlfa 1 

y^^^suaH^isfo^a a ©Sf^in»M 
Haw §3fai aw uxfii y«3f 33 tj ^mRs Sat 1 aa qia 
naefc alts uiSahys aa So ysfo »»aii 4 T| nf saia i>i 
fan few wdfhrcoii 3335 nw a bto ti : 1 sa 3»ate 
fas mrc s$ t : 1 flats 4 fan 39 a^a qai? 1 ain.ass 
Bto3* a3t?ussu3asa're wfti «in tpaiivrei 33 ais nfa 
waf 1 nts ata ^ afaa»fe fv? 1 4 B^a tifcilaM € wi 
w^ussiiaja *M& 1^3 aist i^tat ntdn* mnjsmsu 
si waist ware ag 3asi* 1 nf3aja fifats a wi aasi 
ir wwsaftg tga*afe aastoaasi feast ft&nfe aasTi 

t §H ^\Mft«M) ^fft $ I f^KSi I (H'9ft east |M 

t(fri) «sff-2^ 39| i€ f WW, 13) ?W, ^ fiSS tRS) fC^nfffejl ^jgay-PWBTOi ( atsu ) gift) <*© i ^ m. 

satfl ara 33 3 sraTsTioresl acres waifc 3 wrasP 
1R811.S ftwajasiijl f gtift^xjcTO waia^liajgs'Til 
wow wjh*i$i3 fwjtre« sfci st&iRmi 3 ftw i?> 
*3 ai ^ife?s f Big ^ci sft tsfti 3i33«35l S i 3H qfa 
si3?^ifSa Bh«3» cifoaiisguS* fw $ aj3 to« awii 
TO swfie va* y ti 331F3 usTf3 753T fa* 3?> ffi 
fea ara^ijst 3 ?sfij WJ5 ffii 17 11 fas i 33if3 75 ipife 

€fe l 33|f3 fas' S 3CPJ5 wfagfe I 3PP75 fe7S» U93l 

feH vfei wife fa???5 w&e *wfe 11 itii a«35 

ftjMH f 3 W4 S3! I fas f 331% TS 3313 

33>it i sla* ^3 tiai Sai otwf 11 itf 11 3ia 3aif3 n 
ftw 3 itanuas's'J i f3^m?l3nfTR5 # wresTSS'stoan 
ftw 33T gwai'iwoiifew nf33j3 3 3fe §m#bi 
wrew sure fata 1 #a 3*f3 ai Sfe 1 fug 
«jfa afe aja vre waf^ti^'jii'^iifeaja tfl orajsisjalmfoi 
W4 § ara feol #3atorfb 1 afe aras'sl 3 # *£*jf3 1 

nnrdgvsl 3 «a ante 11 11 Haifa y>\ aia 33*3 
W3'a« ito§gfg fen3'a> 1 333 fat waw fen 
Salierefij fa> aawfc taTiRiu ate ^fes i ^gfa- 
aife 1 «tefti 3a 3isT i 3ife" 1 4 aja ©y^B wto n?> 

'sw |w fts § a* 3?fl «3 at§ tfl r aaas slst 8 1 a fatW5 |ifl wairS % 
ywn web § nasi (saart 93) ft 1 [wasl-ia sarait 0 fiiftwl' r*n» 
faa %ib1h1 a] 1 *aosB area faisfl fea(§ua S^)3:-(3 fas" 
Barf ?;tifj sail fas' fainw 50T, fenww few b«3f sal', b*rf fafi' 
»ri5e boIS ufost as anas 8 1 pri snan ) 1 ( m ) ona» 1 «ia« ( el 
|»bI ai sfew) fao (Sn a fea) feis ft 1 ( a ) anas ( wfaiwia ) sjian 
(fore) f ar« (=i|qs) as 1 "gial a t § IJh ai aa fei 1 

*yit-Si tajaa'afts-fafclBaiSsasSiiii ikmwii »an i <Sfe a ttefe tj>aii i» ?b n wal at feat 
ffcroshf^ Htaife ta Hfeaig atf i ftN fira * ©a 

»fet I TO flffai-MB lite SS»3} irvj it VITO fifa faf* 

»!5 a'jss" 1 1 fsgafo fc3 aja bto was" 1 3>3 saw" 
fea3 j?a f25foiajOTi7S3^ e flai S»foii5£ii3aif3 faa^ 
wro aps «is i MftBfe^HS,«3fei?5 g iTifB3ia5HJ5l 

335 a»«S I W5 3>3fo 33 orafa W^H* tl 37 II ftffl 

ssiaiyasS waift i aigaist fan tfsl Hiaifaifasi 
siai 3 s «fl i few stfe faS infe 3rf3 tfeT m 

feW Hf33J3 € £ §V33l3T*fc efl fq3dfafefiHlfeg 

fas33B 3t 3S31 i ait sfafa to -ftaife ftai h n 

3Hf3 3Hfe M *B VHa I 33" ©#3)3fti 3«3 I §3 

ya53f3H a sTa i M*i3 3fd 8 ftaife fTaiiaoiraw wa^e 
fen nfeaja 3^ifmi sNavjwa ap^ifeaEPB 3faal33 
Ha*nftai3 s'st few fa xaiiiasirastfe 3as nfe a afe 
ait \<m Bta sfa isfesSi'^ jfeajatf Itfsa^fifca 
3fs 3 ^Hluasiifs vpSsre 3ta» ^ ?i sft isval 
5»fs ftia i *b fsafe 3 s , s ws'iftmS 3^3 
f?v fecreiiMiwa 3fe 3 was «a 1 sfas faSafeaw 
tea Saitfs Ttfs jfeife feawfe 1 afa waaT, va*H f?m 
vfe'«8ii3fc arta f 8 f afaa'fia'sisa fro fenfe wy- 
eifewai 3'as f wwa aig»n53 v^sfe £a Bsmiiiwu 
aaS 1W3 fesg S s»a» 1 vra3 s^a xfa §>tfB ©jjrai' 1 

Sis jUi «s to 1 *db srae §vfl £s 1 *saHg«A fai 1 '#Ffl 1 *\ few 
gas a) §3 to «i 3« 33Bt,to>ai, aws nrfe S33 an iSan 1 
i hs( |m1 ) fas § ( Htal gwl Ce?s ) wv&w ii, 3«r gJ*'rae , Si 
»ua« ol si 8 (Sel) ?b ft 1 wm 8b1 Abb as «s w 5Bia» 
irons 5«T* 1 ^bsbi saw £few (Cw» ««) sro ^ to C ftw 8 1 jflmpMgwu (»t89 ) gift? 90 1 Wl^ 

gfe gjfivit i^g ©7 *HW3 ?5i**i o?pg*tey§ 
Sfb w3" 1 3 3 33 wfe *5hp3 im7ii wy vmuj ^fe pfe 
3 1 few 3 <ro mfe f yfe gt'mfc crfg wss g^ota 
$3 § 1 ffiNfe § ©b 3fe qgg imtrii 3$ ^te gfef 

*oV Bra* wl 1 Wj^g fea crag fW^mfc 

?fe or >jwRif 1 <i fifag! § ?g fewgrt hboii ftw fx* 
*Hfa f» 3T§ iwsst fc§ v§ Simro s?g 0T 8 *nft 

swsai 38 1 fen v?* v^fe gfe 38 net 11 fira § >fe 

*3fij Wf WH ft&ftj f33> pi ^ few TOWli^ 
1<£ 11^1^3', *fa§ 3^3' " 88 II nfe giggior 
flftf femilt I fef3oT eTO5 qfe ife fc?3»S 1903 Tmfe Stfe 

IHA^M 1 Srfi fiaife ifa $3uj 11 sm » <ii ifgl 3* 3 

Wf3 3Q 11$ Vfr § 3 ?^t^fe fc»3 \\B& fet? TO'S clfa 
38 fe$?S§ 3§ oT feB fafcl 3t?l3N3^Bifl 3K tft 

$ 1 orag fa aft} foif3 3 ?fta?ii8?ii saife wSsinau 
TO» 1 Brei sSbTs 3 ire tot 1 ttoi 3% TWtf* biw^pT 

" * .. • a 4 «> *g *gw' rttnonlj?**. 
atg?s aa* p wfoa n 8t n fa*3l pffcj % 
afacufe i a" war T*ifie i *fafea ™ ufo 3Wj 
fsi i feara wfi? 3a» " it wfe *Sa2S 

feawf&saa #5 a Hfmre wfeifaifefBfij fesa*"* 
fenfes v/ft faiafefwiuoirafB >i ! qf SBrareai 
3ai 3 twsl aiaTa i iw a?F feTsra i vow 
tJfis tani H m ii 3fe flTPH ffaa* fetf3. i Mara *»2> 
vTa ufes i ffes * $ 1 "te^P 

HfcV II M3 II «9 1? * 3 fe ?ft? 1 feT1 **25r 
f fe I TWIB 3 §3^1 Wflfl Wife P3I» TIB'o. « 

Ut II saife fcW wqi? I afe 5 s AS ^wpai 

sfa afa va aa^nfe wj i H»3«r ws « H^wg 
pfc pfeaia $ aia ifafe wsfe pas aawrw 
fte pfeaTa asWRli few I* w« fti jmw u 
vk waftfe fi£« 3W§ i aafa" wns, few i 
few afti «* WlfB iaja fe*"fej *g£iNgi 

&renH3tpfeajaaf3a»feflt IWflfi*H f^fa I PSJTBOj 

$ aft iaife aa ya sfa vra h * « » fa* aata a 
fiifa afa Wte i f33*fe fe3 pfeara 3a£3iapww 
vftj nsB vahatrafesnffc 3 to W«« ya* W| 
£*reffiw fl^t i 1*33 anf! Mi nfk a» 33 
pfte>ra*is«^<«583 fen a* imi foQ aawfcaja 
u3 i wwa fea* aiga i^fea paife wife *ai i 
rfl?iv paa awfi fjflftf Mni S afa aga«B ai s fa i 

3313) i "aic vavfsa h§m i wvfes b^s) i wis wus mm Vfel 
f Hfsaja afaafe n g n wq 3 vtrfl i 

W3 8 *fe S fywfe II ? II saife SgfiJ feTTOt I 

*2 ^'S 1 ^ r ^ VB ' 1 * ^3 fares*! f aife 
usl uflaj i, c „ "vxn gig,, ^ f^afe * v3 i 

Sip 1H1 sfa stii f3T? vjg a^i yaiB?5 TOftwfrj i On 
- apflwfti Htf h^oti ii wjass a ffb § ©vffl^ 

l^fewB i *§q> S oi ftm a ira* Bala cib«b rto u 
2*ni wre anj 3 gq qgaTsftn wsvra wbss 
?fl!sm i 9bs 3f« bC i flte"t » «ft^ ltd 

w^rafeWRfe war i afro wras, siite wraiglii^ii 

W3a'fc g 3V 3Q UlSBiSf 8 SB aBoB tBB» 9«3 

, flfij 3 ft) $ B f? ^5 wfe>rat | R *|| gfefl 

J? : ? W81 ' ***** «0'B 71 SPBi II II BBSJ feBS 

»ra Stfo BBistl wjg ^ eU'fe^ Warei^i IIVJ II flfg 
f 3]3 B a f i froS s oflfe fit ^ i wgfaraq 

a «jra qfe fg i flfa eifa qifspafea ma if ii h 
*ra fc fafc $ tfefo atefn i fire aw3 fgg ajHfo 

SOTO VM 3 fan fB, nwt yk'awrcnw' «s <tffew>, fan 8 <§t? 
lilt 

rare sfeS* ***** i y 1 

to« whw >ra*ii i fcs fe y as toWiww 
jsmw flftjv i fl^ra Sato' 3ft* van 

3tf %Sa tffl* S^lfe 3V 3«yfej9S II 58 H 

ifa*B5* * BHfti >w»» i ftw ft? 

^sfe mm/to**** fiwafo «fe«5 ftratf feajw 

ii wit fti^tifertB«nraw mraw, mfe» 
titos. aftws wnw ' fife® wfea aps aw « 

^ aj^inroiaBfewBiqfef^i^ 

fn=» WW* 18 ?5ft5B feW»M V«5 WW*** 
vSjfKOriN 13IB fe* "3 af ' * * 9H3_3Sf3 

3s ife* i w*3 ■'31 «'g fcsw i Ba3 ^fgygBg- vm? n5tfii §via* ufegf a^? i wrore sto nsfe 
W Tfowi wre §3ai nln ya 3*a'iSBa fgsca fSaaV* 
fea»3 ii to. ii wn iraq § qfal crw t fc*re?5 fsfo 
Wft now I 3M3 3U qfa *fiai nfe W5 «t 

Bfti HI atwtg n ti ii na* ff M'» ffrvn aftf i fafe 
f3a v»njH fan vfiSnfe ^aas s<I feowi aal is- 

^fe >jfe 335TO II 35 II a«a flfa 53BH 3 €W I 3V| 

nms bb M»fe wfw i fafe ©33 a ©a al TptfnjBfiBn 
HI flfira* awft ii st ii 'afe fef a n3«nfe Sal irefa 
tens W3W afa i y^t Maw vpfe MiBas «a»fe!5 

?fq aa fat II 38 il 39 3*4 nft ^ feilR? ■sc%3! i fen € 

to^wu Ss« i to 5a Btrfq £ ! 3 im6* i fen feftj 
aa ftf3 3 ii tM ii aw fstyg S aw i qan 
W3W wfaa nww i fen n»afc fes ^Bgwfeitfnfa 
qlBfl fea aqrfeMiM$B nata wre nuw i i^m §5? 
fey 1 1 vsa fen 3 s nnw ^wa< fa 3»fa 
*mibw ii t? ii itf§ >) ! HfW fen n«ot i fa ©a 3 3 
©small feyfe nav qtfa a" wvt i iq ftra 3t fay 
aufi iittii na ares a $3a sfawalresaBS afe fffo© 
wfe wal i fen 3R f sfa wares *&mt§ Srestaafcra 
ii ttf ii fen na'a afa afa sfinfeF 1 vfea qares Bt 
fBnv^ifafe©ia«nfefefq wsti fen yata^ 
fens aaresliiBoii3u as ?55fq ,, ^3iaaoviSBsafea 
^[ HI ' aa*fe aafe b3 gnaw i gara m^w a 

'SSS Hi»i i a *W i "3inafl i b hb ten & i [to, <n3=wrarai] i "a* 
a* «w*l8 1 ««?5k i'ijj^i * i ( w ) nft» (Haw* %(s)a»ils«B, vn^ps^\ 8^ it nav W3W vjsI usnfl i t$rcs tH*fla 

3M f 3Ufi I 33fc »»HW ^3 9Sat I f33 f)£l ^Mf3 

oft ftifa '9b!" !|8? II Mid w>3ni5Wft'-*BnfH afcs* «S" 

&ra»n yjO ©ia rai wwct wfe is|WH 

K f33 5RJ3 *feV S ~i§3 flTS'fe II "» II ll-Wfi f§a 

wfe fa3 ^ Tftifef ifofe 3*fb fea i J0?>?3 

333 «ft VJ?33 Bit) I >jfe WaRfe flA'tfB 9 ^11^ 11 >rfb- 

V!5oj Bfefew alwj Sifz^ 53f3 afaa *ftraftiaiaf3 
qfa vpji ttcq ya»3 i gfe 3a?> fefl ^'B ii an afa 
€55 v^am* ^tefti i «rea Till feftj s atefa i 

WK5 TOI HS> S ! WSfrpS VWStf *fHWSS" 11811^3 

3'ai fit nfs 3«3l i setetn «3* ftWB 3R5 «P3l I wtfo 

ttbh wvr| aaTt i fa* wares £ 33 ©^aTe*' 11 mi 

563 53 U"fe MOW I £fe B3 ^33 fe3 ?»l 

f33 3foi a afo ©3fl^ i w* sta ^ isafe m*3 1 fen 

SB ftft 3 S fcl3»33 I *f| Betf3 3 WTO W33 IKTO flfl 

femstfflfa wlss'al i t?«3fd wi3 wre anfl" i 
wi «w «Wa 11% »a 1 333 §fl afa a fay aa n c n 
tftefe atefc^fe 1 ys wrestf vfeSwfe i £3} 
an a qax frofa 1 »«j ^3«ib« fire 5 trfe u < h 533 

3»f3 a 3J7S 3R5 I life §*3H3' 3« 33 WtttTO^TH 
a 3VJ -H93 1 3fe ta3< *HS« €^3 11 *° 11 3*£ 
^3«J 5$ I H375 3133 f *£1 33 I l3K 3 Vja3 3fe 

wn3 > qqf3 ^3 a s'w aa^ ? mil Bfe ^3M^5 fairo g — - - — - _ _ . _ si 

€fe firo S^fti i iBfd hSi w^b ^B*qB* , 

ft S3313I »^ 3 Vfe^B P IK* II feM f Mfe <*fe * §3- 

OT3^fBB TOIB § 33'B 1R8lif^fe**l5( nrafafe* <3B}| 
BItl S«t?f?5 B^ BtfB STCSWJSf I gtP* M3 W STCjfc* 

i3 1 srefe §s S3 *53 ii ii c?fe s tfara iwfeoc 
vjgigi i fecrn3 fe$j4f3 ^tgi i g*g wnfesr ?b «is 
fl*B i gfbf3 tfa ufa 5g wb ii <?g n gtyfo nmfe*§ora 

era craft} jb s»t§ ii <i? ii f^fyfalr^l tws- §3* i 

*f3 Twfe *fB w w wtfi ii ii iBfb <rafe 

vnT\>reara Bifa ctb3'b ii s< ii wfeo? ijqiia craft b^ 

3^Bl I feoTfl3 f Ml3 yfB el ^ibT I SB #§33 B3?5 

tfBp^f§eoTfe n8 i§ ^rk ws Trfgfc vftecTaa 

wfaywi I ^3 f€T3* BC WBBI I ?B^ ziwC" 
9*3 I MBfo ■< B Bl "fife 33 Bp3 IRS II fSHW3oT § 3M) 

fist i fwa $bi ftju ama foita i *bi§ wm ul ?5fc?S I 

#M WTO # BfBt 3T* II 33 II X4f3 cTBf3 fet*** 
feM^I Bf3fe T13'Bf3 WB1 ^Wlfen^ w JJ3B sftj 
>«W I f?£J fB3 niMfe XjJS fflBMiBf II 51 llfBBB V33 

^arsR Z§ i ^bs'w sia* ^?5», H53^' ^ few I wg^ aw agl 5^ i are W5' I W^cTO ?f3*W 1 §3 WBf3 fiff 

fa*3»B« i fe3 3 VH?5 fS^I fe* B^3^ *3 
*BTO' I fa§W& 3 ^ftj faPW || II feftl ©§cl £ s3 
W5*S' I c fea §§B1 fejiB^ I f3P Vffi ^3 «03 

Mig BB3 I fafiWB 3 f^? STCtf II 3g II 3fa * 32 

Mr w3i toi^I fti3W * : Biti*fi s \bib §sfo3fa 

f& I HBF^tJUlBB WMfe 3UP II 3?H t^>4 Pfe f\| fa^B 

vfrvQmft a 33' ys^reoa* s^r 8 tsto i 
iraft 3^ fWS § 33 tr^ u u ii wfeoj ^BW^fii 
3b» i a^efii fswraftj S^fti 3bi i trhto Bfe vh^'IIii- 
gfS i i3 @ti S vb ygtBft iRtf ii wfcc* raa 3 I>13*« 

gtsi 1 agf3 33*3 li^fc wrat 11 to 11 fvws T^tB ^3 
wg puBfe wfl to" ife feoiiB' 1 hb mSsr @? bts 
arow ffi vis RfB wfe fe3 to ii 2 11 m 11 rare gwaw 
mfet tre 1 1 mbS wtjb ^3?5t?fe^i vjfai uw^fe ^jfe 

3^ I f «a #3 ^TB33' W$ II K II ftj33i 3H VIB § 

p §3^1 vpsfia siBtflsrgtfaBiBl 1 3b fl pfo afe 

I WJ* oTO* SPG P^TO" II U II M 4 n 5*» t» 
aft 4 rit afepfe tit* wet* wh tfsftfad *h u a«i h 

il w P5fe OT5»B?5 <*B?5 Xfii 9 WBI3 WRB I PB 
Hfi^l fiBI ttt^Pfe Wtzft tTC II <* |l*nfl II fejR 

4f3 ndfe V8H fe* I ^1 ««B UOT,feVPtil 
€i H»K 3«« |U &BI & I (f^n 3c* €i §3 1*3 (w)va's 

l^ i fr^i si isif 1 ! i»s j (*) i« H^ 6 tit 8 « g*f Hg £3 1 fswfi, vam, to fte* 1 res f 

Xfafe 3» x9*J5 1 trai #35 *T iB^J% foa'BJSIRll 
B33R5 TO3 3»U!5t Wat I T3fl3^ WT3 qi} 35 3U3 ! ^ 

srofc al gbres* 1 iafc aff xtf %ra s»?5 n a ti 
jg.m gsuiwpasa 1 ^Tof 1 f i gvj! 

aesjf wIj 1 ? 1 xx vmt zt I sfti ^ ? 11 8 11 ^a ajni 
si ares ite' 1 a* I stii £3*rtgi i mife fte sr? nrfo 
WW 1 fiP'imS to asa liwnp 11 m h a* sftj wsaS flftj 
*W3P€I 1 w ¥3 3te Sa xft gig! i S ! $ 3 afa wsa 
^ i wfe uaa 3 x* x»a? ii g it xsfe ft§43 sfij 

4ta^ jg»izraa 5Pa ^fl* SB #an sftjax^Sxai 

afatf ftua «8a msai ii 9 ii jjwte <pa flfa' i wp 
afa afa qfe |a x ^ i Bxgjjgiafo wreB'Sfeifl 
sia sTkr 3s ii t ii ftjj * xnfc nigral tfia' i xgi 
BX3.ia res tan sir wSa at aa^ivia^g-fisfl*, 

*ra zflSVgifeB fej w^o? g^Tt aHTjs a^ 

Wftwreil loiiaaa§qs§qat3lBH3 ?^», 35 
»fS^ i a Mifefc § vafa srepwS aifo a wftraft qaa"^ 
ii si ii 3 uifefo fcia«t i fafea qasfe ^ 

sure i Sf3a a - gt*fe crfa wtefto i far^j aifa aifb xSxfs 
tfsft" ii s? ii afea 5 yaa3 vai ^ga i aa^x wfwj 
afire Mta3 i aiais aia* fl ! s^wa" i uafa Malaga 
TBtaj gya^ nsan rex Mafea33 flai fa&ffl i 'wa wtf 

t nfi 1 «i feaj | feg xjscm €• ^siw f™ vba ga§ 5 
#3% hr i fea whs & ?m ri» 5 ffc«ra^w Senil i'a^ «aanKat 

« avvai 1 (ftp, «R) , e^asg i ft^t j 'Site £»fij WB f^3» I &3*CB?> fax ?X3 3^ I %*3 $S fax 

fax * 33 mil few qijjx ^Rfe cftfc xto* i 
wroq aw i fax fora qg 3 feSai faqtfF i qsfafii fosfa 
w% a»s xif* » <w ii x*3 ?3 *w w?9 h i «^ 
arare to* arc sw* i ^3x3ta fa3 qatfitWXBq fera 

q*3) fara f%ife" i yBiii M iafe* 3W3 to 3* i U3fil 
qig feci ^3 sra»8 ii9?u 55 fq t wfro ©xia* 1 ps^fe 
wsfe to wat i fag ^TwbjibI i fire faB 

trf3 3f3 93 BS©3 II St II Wfe Xife afo ^ ?5S|»fl I XO* 
3JX xf<3 I cqfe foqfe* SB ftraxfa q^ 1 1 

5R5 31<3 U^igi* H HtE II BlBtlfe 91c© S«l TOW I 

iwsfe xirefo Bife VPS' i «pfe» v3 f&fe* bw! 5 i 

fat 313175 Xfti ft IRojl Cafe X : €8X35 TO €)t I 

vj^tm crefc <J3ftJ fiiftf £h i sn=ifc if otB gift) xigft) i 
xStes f xSi^s «tgfa< v *r ii arc 38ai§*fai top# i 
?sf<3 S wrafe vpf i TO9 xfe sfe* to i xtf- 

$ 3 3^ ?tMi 11 f^u it y^fecftx X1WB i|iqqq3 

^ flupg 1 we xito xara v If *3 fax i owh x*?i xfe 
^ a3 f3x w 11 33 if fey P3 3ik fx gfb ??i i mm #q 

3 qfa *fg 3* I TO 3 XHW St WW ISTOTOXfiJ 
B*M XQW 11-38 II $33 3?V* XWfe X#3 I 3l3 #3 3 

tfsrxgte 1 erx&Mfa fro fas are i sfti nm* fax* 

I ^SXVf II 3M II 3t UtB f q § 375 $ ! I fax § TO ©3- 
% ag^a«^ 5t« 1 fire 93 i "s^ai f fatwri O^w* 35 Jg IE yugrai ( wg ) aft so | , B 

ii 94 ii 3* 913 wsaiR feu 33' i sflqa £3 
iftra to 3i3i"i §fij £ ftes ©tegt i ftra fiupgfe; feu 
U3 ]jpg»ii3 7iiwgf3fgig fufti 6n flgigt'i to wq 
wvflh i sw uhu § khu yogi i wbu uV >ift} fara 
»fe yg» ii 5t ii mfesi 3§to gg qanf i Trfs « srefe 
fevfe feratf i^c *q 5ife Tift B«ap i sflfii s*fl : ^sd 
3fe wapiwt fn * feet fast su ua feai *ife wnfo 

fe3 BB^iV I Hfe sniwgi* ft^v S 3»3»ITOTO 3* 

feu ara W3» ii? on iras ftos» sra nasi ub3 i gg wftjci 
pi Bsarafet? tp*§ 3R a wai*i onfo Una wzfa* 
fare»in sii us 53s «ft f b saw i wbIs feafe fevs 

335 B3 

fewsiia*iW35f » §b<s sfteftwfe §y roscn^- 
^tefiwafo wbi srftfg dWfuvmB araS safe fjjrai^i 
riling 3g 3 ftsjtei bj% i*5b ^sbi KteTifcy 
Ma Mire w3 j *rayt3t t mi* 1 arawS 11 m\ 

WTO fife f ct3*5i I fe* Sftfe 3 «rf3B3STOi 

11 im 11 wrai flai few § fira t^i ifgrea wfes vfcre * 

tedAw* ©3V3 b 1 t ?ra B¥ nt?u 
to ndr f 143 3 feai we i >gg fag gfa wf^afi*, 

1 fta figfei 1 "fi^n 1 «(gi?> *) fetfe* , «^ 
B*8 €i ste 1 <^3l 1 »38 TO sis 1 **fe 3 3$ wrt ( Ik 3) 1 

e« Aim few ,8 5^ nfoa i *Mit-ftr vs i 'WO^WB S^St* 3"' WB1 1 TOW ?l fe 

uatn wife f §3 i-^owTg-v3ref3 www 1 

Mifos wot Safe xfiJ Btrawf TO** 

feW § r 3f» 3 3* VJOTBt I fa* *ft 3»><3« I* 3^1 

a>mfe ^ W3n* i ufeaa 3« 3* *B 1 t^ni 
son ftm a *ji«h S vMfe xjifei wfl #3 sj3 wjr i 
few afo S*to* «S aw« i l*4fe aro wu8 btohbsii 
3fe § ^gw*' fea aw i w*i )fll^8^W*i 
snwfes'wfea fefeai* i fwfl ^5mfe£«nrR5 *^«tb 
iissiifea Trfs an'ara afagifemfe ftjnfe a" 'B«F« | ra 

"Wafts' HfiJ VjfH 3fe isafe" snfl F^T 

ii at ii fesspfea gfa vfl Bfewet » s ojgfe m 
<fo aft ©3 xraa fea awsras *i3± n i " « fen to S» wRia 3 wb« § wife* ?5 

to Stetss M anjssB §s m « to wftrod 3 

#few sat re, wata ass t <ww wi3d» ? #» *» ^l!^! 

ufti B«B ««B3i 333S few at ws 1 to sfa f»fa3 wsrUwre 1 
4x4 v 3135 few* PBfWMl fe3 ffc* fea ?a taa" * w»«' * Si aw gw i ( ttmt ) gfrso i »g. 

fw\>rat wfe Bnai 1 3fe 3M ftra S xre vim» i fen 
| ftw 3W53 fgftf stii nfe fefo § fyf B 3 Btfiraiara 
flai eras '^wh? yftfl i «3otj 3. Wctpt >j i 
f^vfewsJl Swiss's?* grfu *3 3 csiiaireraa 
3 i* sra Biferei*§ *m $ Bteffc vfe , iaitB3?5U33i3 

W i t ffi5P fo3gfa fe?5 fe3 || 8 II sjt§ ffeg 
©3»35 WO" I IW 3BR1 35 : f3 »5 feS Xfo 

3% js wgt i feg wfeg $3 fo3 3i#' ii M ii feyjifif^ 
tftefa i 513 33?$ fog gtefn i ap?53 aftj 
wfl fl 3i3 i t feg fog 3ftr 3wrar ii £ n 3fe 
<?33 j5* w i (33 wsrafe jsfti gioi w g »<» i *ai i ' H 

333 375 TIHt I 935, 3f33 fclHf'ft' || 7 n 

gfeewnra 33" 3»shilii i 33 safe 3fe, tsfe flfp i lltll^ifB 3TO fl3f3 W3S5' 

BWTOVwMflfe 31? i ttffl gfai ofl xq sfa yr^-i 

33 13335 feWH Xjflflfa I f333'TO <5* i»fe f33 3fe|l 
loll 3§ fwXwfe t,3fe WSlfeuSB S Bfe 913 W5nS 

1*8 w»i I 33130 331 1 a» Mgg3 Wq » ? 

11 « 11 3 ftj w W3' vnifen 313* a 333 ysns i 

f33l 3H33 Wf3 3fe I VJ3J5 33ft XS33 §f5 I1 15 II 

feo y33 fefs xtf xjan«fe i §33 fife $33131*1(31(33 ^1 V*** S*a i ( **** ) hAj*m. 
^es mi 3 fefws i M3Wfe S vm tpfe" i wfe* 

Bl^fe § frefe* til I *TO3 Sife t3t II *H IH*H 

flea 1*33 fefla apsfii i fis if a sflyi^et 11 
ii fire B»fe3 fei sag wrat i ^»og fas 
to' i ?fc aiwt * w*m ot3 1 'graS mpf 3 
bu^ ii ii wnw aras 3?? S^pi^B* i wrifasg 

&fU c (ife i ra re ata, #re fast flan yg3 nm 

9tSl' H^tll fe^B 1 53 3 4t3?| ^fe I fel? U3 

^ftjfe fi%f ftera iPfsiR€ii fesfe fro nftffy 

^ KfWW 1 felJTO J II RO 11 €g itfoi wsSfifoi 

ura Kfd f » %Bf3 y«p 3i 3 3 >f 3*fe ot3 : 1 ypm 
v^m w w imnih fo* 3sat t no fa Sg, 
ysi it 1 fan nfwsra 3 feo *g 1 wj ^ 

gggggfe gg3t a feo fflsi sret bQ gg y ' uwf3» 

4 ftfiwt c fig & j (w) ftefi ipa few (to <8) Wal * 
8 1 *ufeS £3* if^) f 3 ft (fen «g§ (en few §) ^ lew afi* h^bii 3ras wyg tob Wanvfe g nra ytjign 

HJ# HUWOT' 3313 >49Bt I VPS iyfe § IK)^2I ^IRMU 

feu ^3* fo3 £*zn b^stotwj wbv 
ip&i *3 jnftpw #53 bm" 1 tf3 ©yt# ^ w^yi 1 3fo 

fl^lS^feTWgi^ I Y)fai W?OT*hW E-eWai' IR9H 3fa 

3331 ftrafe w §Hi3W 3 mfe S*gf3 d ! 3*R |RtU WMB ' 

3# *ii fen ^ 1 fegfe to IWP i ttfo- 
! $3 feu 3w»t 1 fltfe nm sfi3 fotf* 11 11 
fea wfii $s y^fytPfe 1 gfe W13W 3ps Tmeife 1 
H3 * €ui fl era ife wy 3fe ^3%oiifew 
otfe <fetf <e airoS 3y fb3 t sifeyfe 
3131^ oife ura 3nfl 1 >Ns srtfc wfsBufl it 5r 11 

$fe* TWt fef fe* 3*3*t I 3133 H33 SSSP ^taP3ta33 

y^H"B 3f 3 ^ 1 *3 ^93 f fe3>ref 11*3 fi nfl nife 
3 w&z w^' 1 4 fcg astf' fey m W5»si 1 feyf3 §t) 
•yftsw S wip 1 'teg nng isV' fy sttw n 3* w y$ 

<ofb 3$3I 3>fli I fi Wl 533' 33* 3W3l tifa i% 
Wq ^ Wfe I 3f3 3 & 3 : Wfe> 7|*8II few Btftj 
<* 3 TTOi 31W3 >jfe 3* c wtiP Tim w$ h£ yd- 

*3 ^f3 tlfet I M& &f$\?t f3I3« W5?^t l| *y || f 
fef^TO* *5fo *P3l I fe3 sfetf 33 3Ji5 SW3l 1 €1 
3i3tP fea * $31 MB B3 3331 flfo ^ ^ 9 IH#lfet€tH 

* B?5f3 W I C ^H3 TO ^ I f^flB §31 

^>i< ^fi i a jjfcro 1 § fgg lft tf ti37ii area 3Qgs 

^3a» ^T*l?if wig i *fe*1 ifew i "tea* ^ i iiro 

• b§3 fie?? acfl 916) d i I Sftnif i "mwsa i aw i few^gifea 33 wsfo yisfa >t? few $33 afe 
yfejaa3i3i3M ferro € wnafe s^iittiife^m 
^tgt sfo 3*fo 1 wis cfasfa wfftnafa flwswa 

feslBM 33 W#3«llt<ll WW M3 

*?%pp3t 1 *¥ fsmft <ii mBt3t 1 fa wii fejin 
wggcu tfc wafts if oftfe wacj 11 bo 11 f€^w>i3 mm 
ww^«$ 1 fi ! faa wwt 1 few T^srwfe few« 
feT ao w fe^gm ww yfem&w 11 8* 11 #ft* ftasyafa 

Wfe W^* 1 4 feg ^E^feM TTO W5tft |i B3 iTOfeW 
f§£*fe WW3 I WJQ |Mf3 * TO II 83 II >|fe 3 533 

*3<iai U|3 B< I >T7$3 ; 71% 6 nffs^ifew^fuS^S 

S $31131*5* 31W59 3tft §§31 1181 II 91$ <f iffe*' fufe 
tnw » ^25* ^1 feft Sftfe ^I'W I ft?! 3753^ 33 
35f fr s lfeSW33fUifevp5 fed 5" II 88 11^35 WW 
flt3 >j3i 3IW33 M3 TO 3 3M f<J3 qfe I3TC5* S 
3|W$,3 33"SI!fW<Bf3 33 %W fetf W«G| II 84 U #H3 tot 

fa3t33 Tit I *IW3W *3 flffi3 33 I 3m *firtP fowd 
3^ I 33 9M3 8 fefl *3 II8&I V|3 Wfe^a f3W 
feai 3fo WSlfetl *flS3 3 99 W5*3l wfe fijM feti 

qaw faeia* i wfo3 iSuw €)sfw 3'a< n 87 u feu fes 

feS3«-W3 3 I 31*15* W «fe 93 WiV | 'feo flfk 
¥3 $ S}3 3§B1 1 WIB 3 fe3 Wfe fe*5 WW WfeniBtH W& 

%m %fB3 33 3ig M i feu otea* 8 toi ftwfe i ^33 
mgfa^ap stgiya w£b* fen *fe 83" h 8* ii faro* *S f^ 1 1 n?nS>] i 

w 33* feq B%m t Spw iTr h 11 aihjl 
Hjsfirt 1 fi^B wife wg^3t 11 3 11 f^3l 13 >jfts 

fester 3fii 3P3 1 BjflS TPM BrafB feM 3^ H-l 'HfbvpK ! 

sctfli "53 ^wp? 8 >raw q^li37ig ftroesw ctb<3?? oteh 

KM *£3W5* yOT fl^lHISIItRWHH 1^3BH^lTOf3 

m* fife* fl^ias fvfe ftra^fc^iftni 3 teafera 

gWf fHl £ II fB fegtfe $ ft$V3 WW l-S 3WS* J 
ifeil $ STO* | 6 V 4W 375 #B| I mf W93 

33 g iSai ll?|l fe*T 3pre H^W I %£G|fl nig 

>5}?t kw ^i->jfc firate ?fet i aiwatf iai 
^Stfte ii t ii wife K^BirBfti *grgt** i-pg nng 
&l ftra w i fas* fef wtjS^ ww i fe3 raw is 
asfb, wffW ]— ntfii mgife mra 3*feE5 8 9gti fegw * 

>jfe ci "Rara u so n $ ?hbi ftju $ feat w3 i -firo 

*g fe?S3l itel ii ii fob gSai qa* fen3 i a i 

*ftS ftjfc >fe5 $#8 I ^33 W3% ^Jf 33 WS I 
W33 i s *5tefa yt$ II II ^^33^ W^HfiJiRSI 
feg ctetf f37 M?*3 TO I W4B *fe 3^mife orate I ft V)TP 3?53» flTO#S')Rl« ftlAd ' Hd tife wfcgrei 
fewfife 7T§ folH «J1<51U«te3 Wfe SfWsfteftU HIwbo' 
WP5W^^teftll!9ttMTO HOT ^ <TO Wtfel 

VRteiSl vmb miff 93i nyf i vnfira 

5% § ffaW B^tlRill fe?5 TRG& 'S fv&P I TO 

POTif^eiB trains? ii fu*a >raw i-fcs 
3 fifb mra is w i to wSte* wa 8 arc s^rt* k ftm 
fvrfn § tcNi st ii fen uisre f w i srafe w& 

I3*S* WtBi | Bfi5 wtt W|Vg|*Hftra forafa 

§g *q»$ ii s £ ii y&3 ^ vm^ tow i feu* safe t 

©P35 H tPB T I MBH €3PB} P33I <5 B*J : 1 901 fqSfe3 
wIP II *o II fe3$ Xf3 feH t *433 fHifeW 
I W75 C M TfflHST ?<Wfe ^9 

to wdhmiifarag f 3*fe» sot 3 ^ 1 pfe ufawra 
fife 3t 1 iwr bt^ 3 f wfe ira 1 1 wftijawfa 

feww ir^ii TOfp§wftJ snah^te w£ gfe few 

f ^at 1 4 feia3 *3 fti $3 uroi* 1 few affi few **fe 
11 31 11 tiro si *feai3w wfi 1 wfB$aft wg 

uate 11 ^8 11 fen fafc oretoifb ifivrafeu 

f Moiig w Q^Nfo' 1 wfe 3 $a ^fe fen 3tf » *^lwra 

^^i a 2i)Hiia,M mn fed iiSya Sftftali 
£ftwTOa] 1 *w* sun 1 9 mn i W i 'f&a £ i *to ^Sesvrii usms #sr bw xfcfl iP^irasB vftrS f-ra %?5 fvft 1 fB3 
ff*HBB#fl^i1^tr%B3 »fe Btii bb3 

ttwb) nife ite 1 wro *jbb3 bbSwi to to3 

TO ffeT Wfi* H5tll fev" TO B^ BflWB ^tfelHig 

bS < to6h'hioiito tth wig fo? tffiS ^ i 3b?wh 

# ^ I TrfB BH Slfe £ I IB *Bfo 

fl wfo^rdf 111911 TO $t 3B 379 'TOBit I TOftTW 

Apt 1 TO B$ *ntk fifelt ^3* ! TJBlfe VfiJ 
fSfK W3* HMll B% TO Xfi} H ^ BB4 BP^B 1 1 fl feBW 
flWB PW^ I fTTS f V crfB TO fW§ I HWS 3*1 HU § 
135 II 91 11 BB¥ QVafiS TOB I iRB #TO 5U 
3M% 1 ©OT BIB fiWMW B^l ^SJjfec^ fiw 

H Bit ii is ti wib ait #fei svi £ %R5miftj i §>i we 

WBfe§ y ^T^fbiqgt^j^te^S^iBrRB^BRS 

«WS II1M1I TO ftV £ mi BB I fiflfiS BBS* 

fte i&fl i feroflgg BBte fesmai fe^ iwfe poti 

3 B*fe lll^lt B¥ CTBB fTO BISS tTOBI ^§ fB3 
HftJ I otBB SfBlfe TlfeWW flUtfll^Wfl 3 

B3HB ^Wb"lll9l1 V3 Urifte Bfe BSfi) TKrtBIWSK gSS* TO fNirea liatll Tift TBI S T»|3ft#Mfln3l 

VpV 9111 ftf% SBM 

^>rftei*fef^ftiBw fe$ ot* 31%' 
Trf3 gqt 1 gfe g fe nfife ug§ stf 11 * 11 fiSe fins* wal 

wwTOFvrssSfcrad fti fen v* ftw sin ^1 ft for fafas 

fiffew ?* STOOT ipSVt }firt»H3 3 ?WI ft ^ feR-iJpQ % yfifQlt *f| 

J*^«a»^fcvaritei|5^|^5 ft fetw^sw $qg.s 

^«»tf«flj€aw 96^31 fan 3f fcB ift f fen 33l 

**>M9 «s *4t fer^l sg <SI feu=j m t fee 1* rot ?«f fom 
ig^li MitaiaCssi ft 1 faj fcttro «95i foe fWW to 19 
Wftrttei3l$!^fafc ^ I ^ j% §fe Mwi 

3g yfew few^gg ft y (ff^ wfU^§ fe«^ 3*fe|Wn»fti 

*^*§^3ayn^^tite^feH^%feH3|f TOS§f*<33 

re£^gn(i&%(^ft|tf feafef^ 35 

|a fero §r »$f t> 35 fa iHiara 355 fire 3e aft fewro 
f^*]f ^ * fei 1 gsis! taupe* ? waste 55 fefawftfafSe 

mtfmi ftmp r@ 1 u^i«a ^ ^1 fen fiai I ^BBE ftl3 fe3 13§ s ©tfBIl TOfi3 TIB^l 
qBft fe3 >lfiJ, TO ©iWS ii^ii fast B" VjB* S^Bll 

■fl 3ai bib 3 wsaoTi 31b3 yfe slBftnrat i^teui 

5*31 TOftj Tien eTO» II 8 II ttifcel IJoFB WOT I 

wsfs ftfaf 3tf§' i tfsa *51* 3fB i*1fe i bib 

§ ijW fa§ Bfe Hte 1IMH WUH TIB* ctfj fifa nfe I TOfU 

^afe wf£ i §b mb yafo 3tB i *bto fes 

XfB ^ feet f3l!£llftW § Bfe fiftnfo 3fcCT?*l© M^Bfti 
IB o[3f3W5l tlftJ orfB 3fe BB3 flc(iB I ^'B ^B 
3JB 9 cfBftJ f«»BII?llotBfB fa^iBfe-SCT BIB I fa* 

fiBlfe feo(^ Bfe BIB* I *B* SBfBBI, 3B* B^^-l feH 
flfe ftfcS cjfB i«5( VHKit 2 II t II *W» II T$ HfSBlB BfBB*fe 
tit 3M3 5Efe fa3€fe I M^33»3lfe 9B^ 9 Wfeot 

hbF iitfn "iwBB f b nfe S mi mb«i i fc3 sufe 

B : feti M€ §Bi| grf,BqlB,VH3lB, BIBtBpRfe "ftsNI H*f3 
HB)B IROII WRB tIBtB ^Bft feMBff 1 719 W#*5 
Df»r| : I 5«j ?3 ^ BtBf^BS fa^Bil HBB JKPBfB BJB3 1 

3131 11 ifnifegw wsb ifel i ft£§» fa^ *b 

J\h WE 3* II 3 II fflMBtb H«H fcl Tlfe 3 s e?l<!rtS5 g I ^4 
fijBlfo $ f&l flflH 5TO5 U I 3*3 feSHfe *fe »HfeH¥l 

919 mam tan toiiwiiW 3bb g&sfis Suitor 

B5H3B 1? 31^) 1^ IWTOg I 3 ^BBMfB 

flfgfcTO^B II S8 II ftW ffeife 5t I ^BrtB 

*3lt f&$€ I fife S Bfe Hfil WJ VIB^g I €BBS 

atBfe Srafe n w*<? wrm 11 feM wb rt3BjB tBf i 
gg SB~wfg f Bfe >ife tBn to fgfe ^ fart3n^eti Bfc*fc «bh?Ii rorenglircgimsB nm^q qfaqfei 
B«3r tom ««g «fe sfe i fk&tf*f®e liteiSafB 
forfeit feflg n H9 n *nfo* fupfeg m«faBsp3-i 
nfefe ws nfeap y aiQreBire sraft sifafB uifefci 

■feife Ffe^ra Mm 1 Ste fW53 t?fa Wfe ( 

wsb gS TO^fe ii Hi ii ^ 3fe flfegiB ifora* | 
hui jBBfe t *fte fagt tCagB a feroiw^fei^fegg 
mb aflufij i»i*fe r ii so ii nfefe ^faS wfeqjB 

*7rai wfe fes^ hb! i hot Svfes §fe *hb*S- 
nfb i *w *m wfe Sew ^tafian ssirwfoa £h i^tfil 

§W5 masre gdS % hp iriii few §3 wife wba 
«fB afo stes wrfq fat* i i«3Mfc~wa~§i|ifes w£i 

f 3 WB 1J ^tct t^tt l| SB II 5f3 53 f 3I TO falTOi 1 
75fiTO»^teft? f3B *iSil3>ra<3T§ ^3fs Q$ §31 

vnfesc flyfe 3 "Sb irmii sb ub ztfti §S BteiatS i 
tfara ?re M5 vnfe wb»3 i aiiifd w€ wil mSi ijisfB 

1 fU3 o(fg c0f5TO B$ II Si II ^H? fti^oT ^STO* I 

^OgfeyfB WfiJ otBfe §^3» I Hfftet f3B>*& Wfe BfB I 
B*Bf3 Trfkfe fecrfB mg^BH S7II 3M3 BjiBfB^WS 
fe3Tt I ifo Tjfo cft§ tiff*)* I9BW8 WWStfe 

iw* i nl^gvfts -nw ijSsnistngtjat wft 3ft 

@S <faPB §Bif I feH W3 it BjB3 ! ^ ifl *j«B 
HB3 f3WB B^ t II Sg II 3^BItk gflsfa gTOl sftif ^ 3$ 33*a *ataiiaoirfteg ^Bwfeg^paifeM- 

*ffe^ 3BH W%JB I ^fafe IBTOftJ 

wis wTira ^ s£t 11 » ftw Safe 1 

fqmfe 3 fe3 woifet? fies' 3 335*ifo wj3rarefi)*€w 
bot qfe ftwfii feS^s 1 fe35 *t >iftmt ^TO^n wfe 

TW^ftl W*^ §35 111811 fa* «R5 WlS 335 ftl^tl tB5 
S 3V|3 faSs 1 II *M II fe* Trf39F3 t!3I ^fti 

1 fcnro 3M3 3 3MftJ f^"H^ 1 vrafis wwfi) y35 ffly gi 
1 irefia ><ft vHst5tiit^Hf3?5 vra^w safe 3 

€a i «*35 wife* f^efei wwm wfe 3 itt wfl 

I fVfFS 3?W3 V|feB»?fl*llttHOT¥ 35 35B*l35^fil 
TCI Wfitl W5 ^ I S3S WW 35*3 I W5 
35, $3 35, 304 35 f 3 lit* H fe* 1 3* y^ldlHfe 
$335 WOT T? ^3 I €3W5 ^BWS ^ «H* I <%B 

fOT #«b ftra qfe'ii8o»f333ife* gud^ dgfry 
wife TOfe wrefc *fe*p yas ufdvpfe 

^^SiS^SM^ffit, §h 3^ 3§ *fl ^ S3 TO 

fire H%gu fcre ns s* ? §s d S«t a wm *e wh^ ? 
*$* wm ft* «(b* *&)em 3* *r (ftM i^t |)hmS| i raw *bws ^ bf§ nwfe 11 8<ni &u faraB* ftroigfS 

Steftt I WH3B35 ¥WTfe P ^feftl I fefl MB ^ TIBf? 
Wfe I 3^*5 #3 ^1 fcM-rfe II 83 II 33 fafe 

€B&5 I *tefi3 BTO BFBl B^ tffc 118*11 BPB^^fU 
MB I fefe fl^fe cftfe fec< IWl WTO W3W T^B 
71>|rg|ff|>| WS «Hi WS VP'S H88H T§ BfB<?8H 

fwfe BrayBs € pb)b 3ft) i fs* fk& bib 7 

I 4 fw3 ^BHH ftW II 8M 11 TOGS tW^3 
feftl otfB^^el I Wfe H&S o(Bfe Wre^t I fwfo BB3 
§5' ^ I fH§ frgB BTTC II8&I <R»fefo3i 

via y?s QvSmft § feivS.i wf3Bqaw $b 
gfe BretiMti Mta mbiJB3*P h8?ii wwb i^wm fen 

Wl^tefe f*5 HB) S IS BfBBife ! $fe 5Wffl 

srat nm zfia ait awtf 11 8t u fiftf* 333 ifcifi SbibIi 

ftTWfB fawfB BjB BIS WftBiBi I V|5fB MBHMB 4>Bt1 qfc 9! 

BfB^as i|u ftrafif it b€ h 3% ijfoBBfei m*hi 

f§B) Blf3 B^f3 WB«i* I ffe TOt^fe t IB BV^t I STO* 
343 *{faB3fij W€t IIMOII j5l UfoffTO 71313 BJB 9*R3 
fMhife *f<5 ftWOTITIBf 3"H S 3*3 felB^ I fas **BW> 
§ P5C3 Sit II Ml II W4B fa W«t fiaife ft?B I BCBfe 

<jw b fes fen i w *Bi*fe 3 s f i f^e i ^ 

BfB^is Pyro II MR u»ji w^yw^ ww^li 

ttffoh Us awls' *35& ww nui fltart *fe 1 a* 11 

«w II IXB'BW 3H MfB ^ BQ 3*13 feB»S ^B I >JBf3 
W5M HBlB B, fTO' Bfo q^ gflB M It <l H^tll j€B 1B3 pigat wa3l, vafe spps' fiwafc «fl i B»fe pay a9i{3 

*H«SW 3 h P S3S" cfll ttf pfaVBo! Cif^H 3 3faJ 

y* vifof fb3 3«3s s3" i $ afaffnas 3^1 ? % yr*% 
"flaife OH3 sta ps at ii ? 11 aig stssr wfe § 71^ few 

PS, 3? SJH Pijf 3P 3*' I ftw $313 § WHSnafe 

§ gaps feyife, 3$ vra *te ajp. afaalffe 3, 

133' era 3»a TKTfe tja^i i ais pb wffe fpg 

%H if afaaife, P# f3P #P II Si II fefl VH otS 1 WTOm 

ferft fefij, vfefs iftm pin fsvt 8 i bis wife fyifes 

3 WaQ 1 , PS SUMS' WV >WS©! ©Sit' I TTWfe TCI PS 

5*efe wf3 qfa sisst s figgi «ififs* fifths ^ 
«g #cj sra : fvea fc acre £? *s>tii 8 « affe 11 ^ 
afa 8f3 ? ft w<Bf3gigfe 3ja,:H3as»p 9i"Bife ^sV 1 
fesi^KiPst feara sis ai ! fa i»a aisqtasq 

TOW, «W HJS ct WJl^fi PM3', fifc PS* ftfcl fa§ 

a'P fptfi 3 uot'H sli* paw *3«*sF i flifs fiftj w«3, 

aafe 3fe 3tl^,fesi «jt Bnjfi P Pa* W^hmjl 
Mflfe 3 fePB §3 f ^ fe?f,«3P Wta 3,ot83fe 

fSS»B§ I MPB^ PPP 3Rj1 P% got oT§ ! -aiBeI pan 
3P Wlftrsi i£PHd-l qgi fiwsi H5TB *'S KS, 

wsfe PS3 s7 psa* it ^P3 9 i iTa WPyip§S3;pgY 

Py WP §*, WW 5* feHip 3-3313 a?5«P3 II g II aja, 

afafj?BS ftwf3 3t yfa yfa, paifs wsa feci wrfafes 
TPfs '3 1 anafe aafs, aaf3 gap otfa, yavx^s3 ' 

"■b^b (na'a Tjfarm) i =»feg, 3a i "fira areS ortl 3i» si i "(fTOyqjT i 

u §ift WS i 'we as i a itf%3 sns uial 3^1 "obhI g ns w«J 

IVw us sa* >TsS «js,1 Hggtf e) (igsi) vsS, «53» w§"t »s i 
*hw el ww ste S8 1 .reel 5#i $ §b ©uwfe 9 i ftteB tow sii WOT hhb^Ib^h 

$ WPfe* ?fl£ 5 Wfe 3 s 1 W*^3 3*, W&e 

grfe ^SUB'pfe . u fB ^ g fe wf ^te ii t ii t* 1 i» *M sra* 
feu 3*3 i^l, nfbS v^f 1 55 ^ sfeiirel i >ra Otra 

XJB% fB3 TTO TTH^^Bttf mrengtisftfts f?VP Hcldl 

5^ ^Ife-tW otfu sra gfe w^-iwu ute ^ flfti 
ys9 fe3 toife fiftifc itei g?5^ iitfuif yfe wfeS 

feu*, TO ?9£ ^ W5» TO ^iWtf? fetjife 

* fiM Bte fe*3Ȥ 1 tfts fiffw ira^ *3 era 

3B #3 S **cf oKJS TIWP^l I 6 V|S3i^f3 ^ I'M 

ftra fte* wife %V 3 -33 ^ oirgt | fe* f «OT fe3 

v«fe ^tu3 wS s w?3 a ifi* feretel ii it 3 Trai^ 

t)B1 S KHfe "Hife* 3$3I U3ifa few 1 3* fol B**B 
f S3 >te T®l HftJ tPfe, fa* I TTCB $fe 
fe3 B3fe f *5fe 3fe OTTO 1 1 T?l afe 

3d vfife fe^'^fl f b ?rat to r« $fe wpfes 

qft~3if Bti fegfS*flm|t|3it i3h 33fel?S3)q5 5c! 
flft 3 yfo WfeS ft! I OTR atf 3Mt ?s sifto 

til) t ft I (W) 8 WtflS iRS, WW 35, ?3MHHH S»?5 ^1 _J!ga yM m i ( 9*9+) gift go i ah st. 
nfei? 3ia3» ire xjTf , 33% wq ,3 girel 

3331 fal WO V|3»f I 3*3 e(3 ! ?5 feflife B« 33 Wf33. 
Vfe 33 fe3 W$lst;»T 3 fg ^ W fe £ a g * 3% 3)f3§^, 

win wf» man $ tfggtfe 303 ftnraTiftwtafl 

a i a aafe ute 33 ?> 3 f uajife ^ f^ 3 ^ h9i 

»3 ajacm [frofe 33i 33Tfq §g ^3 , wy 
H fia S ties §a vs^fe aTfo wT333o mil ?}f33 
©3 s wife ff 3fe Big fen Tay 3to mm i % wste 
wpto' iB *S ma ©a fe& araqisf , ^ B # 

fajra mo 3^3 ^Bfe 3ttf WJWI3«* at sffl 3* aifb 
Hfe, 3f MS 3'33 t?3 : WS^S'* II ii 3 yfa oltafH 
TinS *j 3fg oj^t 533 gfe , ^ 3 3 

qi3ii 3i-3 vSg a VP3 i5 Tpftj asnet i jji" ^# f 3H 

WRS 3 WIS 33H« js^T 33313T-I f 3fe f Hfe tif 
3fe 3 3fe 3 ! *Hf3BH< f3$ fi ! ©3tsT II 9? II §3 OH'3 «5q 3a"y 3i afe 83s s%« i §S v3'3 irano sua 5' 

S3 § jiTs! 33' qVe(3t llltll §S wS feo $31 bI 3% 
33 33 33 3f3 3 TO | 3Mf3 3 33V3 33 afo 313 
S.i^jr^'* 51 1 ^ fet * *fe~33fc, 3% 

rasafe 3f3 faawi 1 313 at 35 qtfa 3# 313 vT3 3 

3J3f3 Sif33 g>Bi llltfll HiOtlOt 3fa 3>3 35 f33 331 

raaq b5 313 a i 3i g^,3H q'fa gf ofqwa ^313 at 5 

Wfe 31 Wfe 55H 3l3 WPS, M»f3 3§ 3 3^ 33^"| 
33IS 3t3 \jtH 33 MTi ^ ire ^ faiR 3013*"^ II 3011 f$ 

WW |) gigp ft «i| 1 a €s owa lyi 1 'aw i€« 
ag »fl R 1 "Sail aB^TOTO tftefa v^a*«i wS* Sihibiwtobi afo 
•&& 75fo aa9 vjfegi'fTrwtn^iTl BfBBififfe 
ntf tro S a* tfwaf as afif ?5 a3%f 3tto a#,fe* 
#b v«»fe *b* fey w3 n » bHotb* § 3§ rea wn 
fa£i a?a T3?Rfl p aTsrili ute 3afBfe 3 *5 *t, afe ai* 
bib fen t^^i^fB^faTOnja'eBvi3 ,, BB *jb?> 
3i to x^wf vai *fi5 #b ftnfl fcn, sfti wrera, 
a5f afe wbTirwBb w??a t>3 fauw ?b as fisai 
wetiain ore5 to tf ufo aTB3%Ttaa 3 wm b<| 

as^ i fife zfl@ to wv unfe* f "S 
m$ i suaaT 3 s alfc aBl fro t0 b_b Jq 5 

TO«fl H?ail B«< $TO ff 3)35 375 S3 3fe *BB3 fftlffl 

$ aft w^l i tife *|B aras' wratf to tea faisra 
vpfi! »Bi^t i ids TO utefe S afo a" vugvnfe fitfTO 
a" rore^ i fay a m wfc ?5bT faroa *g,»te w?Bra 
y»€ irsii S ! wife sra E*sf bb wfwra fae 
«B w^fe Sisnas *a ciwfa 3 wfea ^3 ftnros fpsb 

B ! I Wat vfe H^f3 flRWfe §3 Wjtl 3^?g 

5 s I Sfe BB" yfe"«ltef3 ft fe3 BftBfe 

5 s IRMII S3 faWB TO*! 3^ fc*, 3 ! ifc Sfo S TO 

vif 1 Is fro' fro f^3 a*, wwSfe ?s^fl 3f33*ai a^i 
Safe aB Ttgr? wb> wfaSafe wvi w Bin to i h*RS 

3if3?53T?5feltPfiJ,lB ! MM f»W A 'll3|ll *** " 

gnra«fe ©b ^Ibw wu 3J3 1 toi <tfB i f335i3 wtea 

©VHfe 5 f?53 fTO f^3 V9'3 II 37 » « * « V B ™ 1 

shTh wi 'ij sn «wf 8W mbs fliHrt »'s II a«M 

^Jsna sis i "a TP si wf€> ^ fas' (wa wh) 85 i "3^ fo* [13 awaife til el stav] 
ii ^ afog'fe 3§* Bfe ^BjB^Pi vtjyg^ 

fa Nfa gt srgf3 s*§ niacin n <* ii 1 6 5tf s 3^ 
3?5 srafe <jg ©3 xft, fes vMf3 fifei wf3 yf3tfi 1 
wsq'S gfe wi vreg wj£ 3^ H3*m 1 fw 

ftea mpjtfe 3WH T3Bq% TO ^fe wft I qifigfe 

fcuft,fuifea *raKff 9 Bauft grains wfeiRiiNSe 

S«S fewfef Big ftRJ ^925 <jilB I 3t9'W3 c* qifl fiygtf 
fas Hftj t|Tgj3 flfn ft£«it|iqa3 TO m^H3 f€4fateL 
fe v »l yfe W§ Wl *ft* %f*T felH>l3 fes 3t* 5 
W fffeg ofa* fa gjiq-i g fli^fg £ sifts 

TO^fd fbs 3 Tra 1 foirai farafc 4f3€) a;, 
*fb 3 fa wsffi 3sifd 11811 mragm ftum 

*ftj T3l <jfof?B^ WM 3 i few 3 wfeat "myg fa 

feu ftratu ?5tjT fare gife 1 iftatfB 3 99 wv 3 
ftm § 3l *ra*g «fa to 11 m 11 mug f w fafy. 3 : $3] 
safid acwel TOfiS" 1 n% i trans 513 feu 
fWI§ fe3*jf3 Sq3l wfe i-st featf iwi ii^-feu 
*ftj nh ntd teg fcreatfei *ga s aoaftj >te feo 3 3aj 
fe* 3*3 <fl yrtti u*fe n £ 11 yawS- wsiml 3ft ^ 

>HW3 iWte ana n^ffei ftgife gqfe Wk feH 5(g§ q» 

few gfa feTj^ i gfg Tifgj qife 1 if ufegife fnqit 
*3wife |F 1 5 test Hfoa ^ nraMt^"^ 3t stag »ra ^fynra 1 fiefcatfea ag 
fiwft m& wfe ax aafd 3313* 1 t?f<j aft wrti TO^f3 

B^fo glf3 i TOI fSTBlg f 3j33' f^irfb 3WB 

35 w to' ©ira'a'iitiraf g^fisfe t w$ 
»«j *3 gfu to t m^fl^ 1 few wsfti TiaiS% 
Byfg B^fd TRfe^g 1 gfe 3' w&m flare* #3 
35 crfg <prefd fcifa ^aiwn S *pfe €g f3H, 
35a 53 1 V>ra3J3 iK»3»6i^p S s|i}3~3ra3i 

3**3 <8 35lfe I T$ VHBtW It Xlflf3 Vfefe Yfliqft 
fBfe ^ fw ^W^lw M<)t@7 ^SB 8 1 fi43*f33Sfl 
folfe otlfe # lfi f3?5 1 gfe «iBMf3 ^T^3Uf3 
Wfl^HSollvps *f33]3 713 if 9)3^531 f3?5^ E3©Mtif3 
% €fe I fei 3W ftli VMB qtafea 3 Hja3» \f<33 

TOflfcaw o(© fteife 'ynfe fi u , as ato srB3»Byf feg 
3fe n<* <*n f3W ih3 fe* nT^ti b wsa *fe* ftaite afa 

wf^^H i S at TO5 nnuS wag 55ft vrafefc qn a a'w 
*t? fefq o9 gq 3M <ft staro c*Wa >te *pps' u 
<i*ii &m ii tS) ntiara ofdd ' lW « ijb sfe q*3i wft 
afd o(ufi 31a 3W3 11 Ti ffat §e 11 Hnwfe (yrae f3n § ^el &) » 9 iw€i ^ sg si ^a 1 (*m) sg >°« se! 1 a«~si 
1 *h*€ feo aiis sts OTV «tfg ^ tng^ I fuiSI | 

^ $31 US foS!3 * 3^«W I HOT m\ fil I UWf 3fe ?J few Ut, Wfer Wfo ftiTO5 i i§ 
HfB?lB fti3 * 1 e?3 3§ fen eft* idlf 

33*3 ?5UJ 5H *4*lfc,3t fTO f33 SSi» w 11^811 MSg 
*fe Xft 3ftj f y^Bf3 fe3 3 TfflP ftmiSS TWfe I 

*fe S^f BIB *gi«&, Haf foafe f3W t 3l Wfi* I 

foif3B5feB*gfl,creffi ciandl 31© sqife*' 11 11 fen 

'ea* 1 gear (319 3} ai| tlaaife a! 8 fras § Jfct 3 
<iefaw S S *x€fe S) fen stf §3 fasStais^stffkBTOtf 1 

*fc£toP, QtdHH, 3i>ftife wfesif § S S S3I M3I 518 *c ?fi 

S wff <ri3 % wrote as, nfesjif iitel stf f#=fl 1 §a 
stfs^resua fie* ores nfe f§fc Q 5 ^ d fa £a §9 fmfl 
|*hoi§ fc^aa «i 5sj <ra*fa 53 $159 ^ tit i 1 

§ f^roT to 1 giHgife »fl fen § few Stags rh^ $ a 
* tfe fe a§ nn$i3)5 B» fflH * «i fell j *fo wfc* >rfte mS 3 : ^as wPBifhB ^n- 

snHhiiffcicfci fo3 gsm h»S afa qtfe i fro § 

ftfl fell ^ fe*fl foj >j*3*B I BIB WSB 

gfe f fen ^iflfa, 5(3 tj wsb, tife ©qig ti R? n aau 
irei w^ttoI few 3,wsb ^aik § $bi Swte wfe ms 
waMfia fen Ttfk^u 3 Mtfcfii si f bjb eft ^ tifb 

1M §MB otBI oPTOT ygftj I MSG *HB 

wjibb afti §bw fen Max aivitf ti n if! gswsit 
ife Mt, wfe ftgifefe xft) MJ5 ?*tfei wra bib S ftPra 

Sfc *fc WMS MB 3B Wfe xjsfe I f3 t»S 3MB oW^fe 

5(9 55351 Sftj ste* i i»l Safe orfa sfti wjS 

WMBfe feai MB^fc 75ft €tfc llSttf II nifa**B*l flaife 3 

w*fa as ^ B»WB<fe feai tfij i v>}b raw *hm£ feai 

B*iF<J 3^ M7$t fifttffa MS 3fc I M'fe M^TB^ da*al, 
5f YHBBMeT ?Wfu 7? 3fo H3JB 975^f75 BUB 3HBfWH 
3 ^Bfd feflfB VJtlft IRON Tlis ^313* fal UWf , fa* 
feai 9Uft 3ft 3S5 Wft I fefl tMH3)s foPlfc orfa S a 

Big fecT'Hft £ft fesife I 3 bib b6 wte BW3 fell <fl 

e? y?W*fd M>fel TStft 3 WMB W7S $ 3m7Sft,f3B «lfe 
*fB flB qqifa-IRU ftB3^«feS( Bftj >jB* BIBf fo3 
4f3 *B3 E% I V75 1*93$) ^BQM^Bfe 8 , RBl M 1 M 

Xft fWR I feBMH fTOfe oTB ^M^oC fi?9oTft 
ctftl olfBf» cTBW I '3]B |~SB9 75 $3 fe3 

cI33 Hf3M»B WW\ ff BJB c?"ftrtf Sfi, 3* fotj 
f€5 5 feX WBM^fe MB M5 ®tfe I UfB Sfl to § craft tNi v»ra vwftra b ^h!5i*afe Hi anraife 
u*Bft sraft wig" 'gvfb *Jfe' i Wfu vfrefc § 

3*3 tob wite ii ?s ii £fe sgnef wfta fes 3 vfte 
fefo 3* i ftm wfos $3 at : srefe fvfe ftfB ii *i ii 

faSvf Wf. TO $f3 ?SiR TR5WS I ffifaafo S «J 

^fesfe" 35f3 egtife fan s»feii5^iife3iS ere Hrafe" § 
trafe wi Sctowbito ^nfl fest as hps w£*ir?ii 

sc. [gmgrfe tit 3 |h] i " 

WF 3* oraiWB "TOtara II ^ II II vwftra fr d! 3 < 
fe3 Vfe WflWBfc tv*fe?5 ^dTO vntl^g *!>flsi fifttf 

rifect vsfe ^3 fetcni 3 ii sflife xm$ yfe 

wftis i sfe goratfe ?q yif ii i it 
h tnfe vw^n *r%»reJ i fe3^fe fa3 nft wfe 3V3ng}i 

tP : ?£ s 313 3R5 Pfo 3 I 33 : 33 s fe§ 3»fc 

II 8 11 ^fw s ^Tnwfe fe3^fe TCCT 1 fcu ynjfe 3 

lBStB3Wffift«MteSll&%lTlfe Vfa 4 S fife 
ftnfe II Mil faQ f?W feR53t feTCSfe I WSlfc TTO 
Hiot c(g 33f3 1 6 crafe M3h*fe fe3 ^^fe^VMft^rg 

wsti ire wj3 11 i 11 fiS*} yfe nre% feai tro 1 3f<J *fea ? i^f fe*=a 5HfW fire &s 9 €i0 fewd fe« stlf gs, ? 
fej^ ^1 gii 1 fee ^ 5^ g«:-offo 3a giate |yg sfc fes fcTH cftsfll 3ftr ©BTTO I TT% § tifal ^ w ffli | H»W 

*hwh3 nifcci i*snB fetrfBcTicrfat pfef ©a ^3BrgtetBt 
s$3 fwfe 3^afe gna it t ii afa mi^ife s^tv i 
nfefiifc sra 3shb orfg tftenBn bt*p jfci&ft 

fOT 1? H^} f§Bllltfllfeti tofCTPB WE offe B"bH 
fc3 faBIBfc, fe3 ctfV* I fe3 "Hftj I 

fta ife i sfife to 11 «*olt wro tw 8fo sf*- 
vwnel 1 >ra 3b3 ftp irol 1 Ft ufii fo$*fk 

I 53 fie* faSl ftlfeeT mm mil B1B3* § ^31 Ttf^ 

a£i ?m3 w«fe mi Mftnojiftff erfeS 1 b# 

*fe in WTO WfiB fe3 iR^ I 3€bi £ TOjOTfe 1 

wfira £ to ©gfetiRtiiorfg wi?> i wfacts^nSi 
-fen feai *b»W3 >nfa©crel 1 crag qsrafe $g foqtgf i 

3 "9 StBfe I'M V|t*§ I gjrfb tflfe 
XIOT IH^fe nWfe V|it5t-ll «*M II f^33|lfecT Hfe BHJ 

fwfeoisfii f3 § fef s i^tfefflfe feriTOffvM^fe 

ie 8 1 mbFb f b fan § $ Swhbs ucra ciBi^g 3b'i tfa 
yfe fj fen 3b» II * 7 11 H«l3t tifcj *fij itob 3fe 1 

crafiJ life 3BeT fa ijnji agT>|i3 3fec? feygrfi fe3ufe 
b V3 ?s^te ftwt'iw^ii wfe fafvgfa fagiB feH wfz i jj ga sea t ( >w ) a*ft 10 n<| 

flftmfii3 wsrafeBS»fei^u5rew^ aft? totefbwa 

3^31 Bn§ ^ft eClnatg HBfo 3fe ^B ^f^l fen 3tfe f ?5 
VSt^fa fBi »B8 Wfe fe"H fen § WH I »tfe #B»- 
*B fiftft I WJB ©q'fe Safe 3fe #<Jt I ^31*5 t*S 

utwfe wtft hwii Sfe **fesB sflBfeyfe 3 1 cra3 STrefc 

*P btb £ 1 fan >r feafa bu3 vhh Sb* i fi 3l smfe 
fen 5ii jiRBii fen 3) Sfe 3 nw *f ^sR 1 nft5w qBfa 
ctt tfrtififa i|gnj fiatnfe *qBmran3 § Bn 33hi 
3b* iRgii fafqfo 3 fltB 1 3b» ntw?, S3 fen, 
WP 1 fen ^ i^Bife £ so5 1 nsras nfo itesfe wo^ 
iruii fen S ^fe era TOWRfe 1 3fa BiBSinfe iwfe 
swsfe 1 c § in § gfcTO feww?«tBnB€BraTra$Bt 
ww 11 *g 11 «ra *n wrap * €b* nvg €b» hhi 
tte 1 bjb uib ©3 ^fssf Bfew^i i on3nra* fan h*ib 
nenghrc?it fan b*sb StftSBfei fen fen wafe an 
nfe Sfe 1 wm § §3* nft 1 to 0* tfHf) ftai 
vpfe iRtu 3 ^isg sj3fe ^b 1 1 BTfe 
^iSa 1 inun ?ofe 3 *ii if #w 1 ©"tiw w fwsia fei 

iRtfll fafq Bfq Bit? «i8b» 1 3 tPJSfe fen tfrfb tB» 1 
1818 B13 stBfe sfc wnefe 1 3n uib 3 Bra3i nfii twfb 

lltOlR5tftj3 fi^t sW3 WB I BIB3* €3 ^Bfe ©M^B I 

*3 fq nm afd nfe wfe 1 wfBvifil BJB3* wjb n vfe 
nasi) wq >ra* ^ feaif b i f fas feuus 3B« i ^ 1 1 

«gfb a»€ ?rfe Scbi no* 1 KBifti fearafe" 4 testfi 
gcafq wfl bi 3B^ bis ^3 1 wn nfii Bfe in b9 s s «ih wz* n$Hi src&sftfen^ vjOTife feuiw^i 
ysfo nyi^fe giti a^J i fan ssfb aiftr wtefa 

II38II vSlfl *?3 BBF HS^lfai H BUBt Wife BVt^ I 

b»*b sft BiufH sfew€ I fen cPBH § gife TO^P II 

9HH Bfe lS BWBife nfc Sttf I'fen fcSfefan 1* >W 

1 if wsh tit <tfcft vSVwRn feftq Bn q^ntgii 

feH c*fo Btfo £Shi ftwgif 8 1 $H giB fflW feB* ??5^ I 

tw Bn ftrafl i bI Bfeffora wstf iJtff 
Sftl wfe fi&st *b ^b$ i S»fc SBafo n** nyB#n 
flfb nws c^b nfe wfe i f ortgfSyfe § n wstfe natii 

^ 3 s -§5? 1TBB I § M BfeVBOKTOflS 

bb *bb i ft * >i s fen fefq a^Bii a< ii 3 S3 

feli^H TO W6 I f! fe^f^ «M^7I \m Bii I B]B3i 31^1 

h wfira^i bb nfig wsfB Ti^lisoinal Bfe fj?ro 2#fc 
^aii|li5g3siygwB5i€ti§3iifeii s «fi 33 s 1 3 
sfo fg^r aft ^3** ii8<*ii S^ii^n usra «fe S n§ 

fWI l| 83 llfefc k1 a* Mam m m&i vm*m^ vmsmt 

^ II VH^R BoPBfc oligg feB^fo *Hfc* ©vnfe i fiwfb 
*fefc OTH 3* trafo fllfe H <*7l II feet 

fe?> ysfb ufei BSF^bI nfeaiB BfBBtfe ■hm^ I f3fc 

hbi3 H»g nfe sib 1 c fvr3i bw3 ti3i II 3 n fan 
jgre n ait nmfe i Bn sfd fn3 ^te fen afe i fan sftl 

3*9 #4 atf 3t Ear fe^i Hi|«jfl, 5ral3H3V§^ § 31$ fa TOSffi W^t I 3 cPBS 3* §^St II til TOW 

fn^d 3 viife^feiga wfi wi i fan aJtefa 
Bra3i sb ire! ?if33 f3n *3fe wr^P iibh nfo t$ 

Eiglns fe§ vi3^ifMB wfep § fr ^fe itft^ mil wte 

W$ 1H Vim I 3$ fiftpl SB folfe B'Hll£ll ftrafe 3 

"Hf^ liaBnwwe M3 T ynfo sb tto'rai§ 31 nnm mtq- 
srehfiw ftenfe fc3 *rofB iroihi7tt€«fc nfd ftfyt fan- 

Hisl aiBta ^bs maytf lit iit^btb fii3' nsl nq wb! i 
-33 1^3 mra fetaVi ns § mm* nfi fafa tiw 1 

BUj TJ3 W^-*HB WTOMl { 11 YHVjfc n^t? f3lQ 5t§ 

^tW I fe^fe BfTO § Wlf3 fXjTCI ^ter 1 3fB3fmj iteifi 

mj^sl 1 Hfeftifc sff f3B s*b brtcI 11 so 11 cto^ 33 
wib # ife 1 fan fan ocbT w&tf : fife 1 n^ 3 
imvfM wftw at fe^Hfe 3 f * f « « u a* in 

IWfeB 3tofrlt>ii3H3 TO 3 3?S(fe ^75fFHfM3> TDflli 
ihfe FJ bib) I fe?5B 313 KftS *slct feB^ II II nfe 

nfe ?q 3t few 3nS* i-B»g a wh Bn bwsib its 

1X9*3 fe^B^f3 I <3 faftl WHSS 1B3 H5ngf3 II l| 

3te tre wfl mn €fa w^if^pfea a wjb ssneiifeo 
nre* sfci sttefa 3*fa i fan 3*ifb f3n *fB fewfian 
11 thro fen £ wn wswbI i wfen wfe, nstfg aftj 
B'bT 1 § fsn yn bbb f6s o(fB srant fesrtB h w^b 
fefia f iRMii nnlifl bbb n^)«nf 3 sfn,wfe h tei 
5ft i B'grfB ?sBf n ^es 1 sraore fe3Mfa g Tife fw feife 3a?A u«fe i fiTu mra pares wfaspfe u 

<*til feje *Hfe? fa *HUB VHtB'l ft fTOBfe BR5 $3 fe^3l 

*fe a fen t vnfe waufe i ateB Btfe fffti wy^feiR<H 
sui Tj3 3 wy5»*fo sftfc iwrct s<BW3 iifa ^tfoi 
-f§^yf3 tffaSa wferefti ^bub, sftifofl^Bwfeii 
roii*h3H3 333 sareti nuAi *bb ivwfe w& yfdt 1 
era 3fe,<ifa3 ifo tpfei qten qbb *33» imaif^-imii 

fa* ^* otfB^B TflV I faltf f^Tlfe 3?3Sl ^W J 

Rib x^s i| bib BfaBife 1 ym S ^qfe ^ mtffe ir^u 
g^fa ftrafe w«g fas 1 fns § 149 4fl'B3i4nfe 
fefq iHfaWB* 1 1 wu sj3t 3 $3131' ir* 11 Bfe t| 

BOJBTfe 3 % I §159 Vg 'WEf cjfa &5 I <3>« 33,0*33 

©raf U3vg-?i to ws wff* b m»b 11 it in fas 
fatal 3 bib sfo bb 1 ftftwfo 3 ffcl : bis&Si <m3fc3fe 

BUB 3 WTO I m$BM fa&i *fil 3^3 U IRMUUS $3 
§fi? Rfel Slen I tTCtf BBM faBl^fa ?tfail3ft W5 
W^fe I ^ B : BJJW tJBftB BBPfe II II flfa AM Mifa 

gin 3fr crttaKSriJ fa >raB* fife ©^tfwfamfi kvjbs 

oCBfa 3H»3 I gigfe **fafo feSjfiB BWBII37H CPBfa 
o(BW3 c(B 3^1 ?} 3 oPBT] ofQ TWPSl 39 MB # B ^fe? 
K5P ft I OTMroi WWfa 33* 3 ! IRtll fan fafa f iffi 
qfe fetodfildlilSt 1MB 3M1B 3tBlfol* falfa 3 * y tRtfl 
irfB §3 IB era Biyf II 3< II WW *H ! Bqg Uffi fl >*B I 

ftffc fe« «1 ftr i 9ti i fffe XUf fel3, few «ia aai f3U "fiai cT3St I 

5B?5) ate, 3a f 3 VPS&P I! to ii p$ Wa f S'Sl | 

Hfti ^ BWfi fen ft i 'iifo ua^a i fiatfk 

f% WW viig na<iu*j33 Wf5 3 W** BWf I wfs 

3 tspb §^ i \mv wa* wa ^W3 75 w 1 3 ga 

tRU *a WW H 15 H Wf\ Hlft wWc* c?§ I ft?W fen 
otBfe a ! W§l ft SP3 wimWW* f?E5 fa3*fe 

£ fenal 1 wro ww* toi <S ?*tefwivHawf3 ife fti3 

■fteife *SfefW II IB II oftsfw W? B iflfa* *(%r$ I WB9 

wfte B3i»ferw 1 fea 3 ial wfiai ?reu5tifew sw 
3 swife 3^'Ut 11 w 11 Tat aia wg3 3 ^ 1 afa 

WW5* few §BB^ I tOT*3 W *!b 3TSt 3 I M6^?OT 

13 § w fy^t aii*£u«gf33 w*sa 1 BW feai w^fe 1 few 

wfii *2ii craft} *WBtpifcl ell WM ct UW HSHteWraWB 

to § faw ftjfa^to 119911 ttf 1 w3 ! wxs law^fc 1 
b3 : 33 : mnw3 faro feqa^fe 1 ys3 fust * few al 
BTOi^iSct^gara ww* 11 at ii^aia fii3» safe 
§b "igMKHfe fcwfef3 Wo(H fefa #an fife wfte 
ftais* w*al 1 ftsB srfg ^Bfe uromuf 11 atfli >te w- 
^Taf^ife iw«f 1 www wfe wf<5 *a few3^Si feul^S 
fa tial 5 w^et 1 aw 3W ^53 h zwineliiBoii pf§ 
tea few 1 faw\cna W'^fa whi wa» 1 Msg €3 
^ t3H t m»w 1 crag aevafo wife nre»w 11 s<* 11 >f b 
waw Bjisl w¥wb Snft wfBara ai^t 14a fe3 aiftiw feB 
^ag 3^' ^te^^a 1 ^3 (^gt i?ai^^a 11 11 Mg 

^atn is?) 1 'eiss, gfaw giftl, mm 1 "(feffer) f^fl fe« ajj ?jt «i %fl Btfuf § Kfe ufe UU ! I XTH WH fe* 9U WU*I f fa 

snfu 3fd ftenfe utgi *yfu m fwsfo wfe 3H ynjustii 
feu S3 §u faiTOife* fes ^Jtefe fiw sams* i 
%m wm 1 t otfa fit* fiftu %u*a 3^ H8BH 

stfui vmsh c(g oigl wu $ vitfb iish n gfe ggai S 
ftra*a» i-fes rani acta 1 u 

W5V fBSti ofll UUfc >ra feai f n fired ©a 11 3 11 fax 

vw^fti UK srafu TO'ufe 1 afu fe orw3 ma § fen sra* i 

3f3H$ >tfu WifqcC 3<3fai 1 arafu fa, ^iufu ^tcP 

nan few utto € n^is u>i»§ 1 um feU ^3fe I 

few ^313 >f SB31U1 1 Sfe BBt3 Vfi3 II 8 II 

3lfl 3lf3 fe*5<3 "WfiS 3^1 m TIHWiijS 25Bll fe3 

life §3 u«f3 : tvf 1 fc* sfa mi 3%3^RJ imin^m 

Ue**H feU 3fe WUTO I XH3X3 ife 33 fegfU U3**U I 
U>i 3Uf3 TO 55 I SOT Utf3 3)3 llfeWTO 

11 i 11 wfe ^Rorfu c?fu f u u^gfd 1 4 wu ^3 sc§ 33fu' 
fcramftf 1 4 sf 313 3 iroiwi wife ys3fa»a» 

Wfl fe '-ll?llfeX fcratfU ©B ?§B3I3UI 4 SGPctfU ^3 ?»i*fe 

suwra H3 3ufc tu uifu^iBix scfefH xjw fewafe 

Htll mm feH*» U) §3 MSfe 6 I WU Wife f33d 
933 3lfe3 ^ 9?g 3 A3 US 3§f l*Hf3 VWSW3 Xfu BMH3 

3g u 11 tf 11 g nu 3tat 1 3K § 8 [ u mfaet 

^^^Sel^^le^ wh fro afb tnii[ftR«»sJjH«3»]i 
|b to© 5' (feii) ^919591 4) 1 *to ^%€r«^90 wiri 
lya) «o*t) ^ ^fa «el 8 1 g 9jp fe« feS m 1 ^gupmgawi (»tt?) gift so i r9g 3*. 

sro^ 1 ?w ata 3 afe farost 1 araf^ oarofe a fen 
cPbii«o iwfaf wsf^aisfa^iyfeS^sfeerfe 

topS* I Bfe T?t 3fe atjct I 'few fei<3 3 v jstg 

sn3 11 1<? 11 3fe srarafc c3 tigi srel 1 araafe gfe, a 
aafe 5" ii9?n fas a**»fe sn^fe sra^ 1 feti si* 113- 

H3N a3S l fen «ra§ H% fWs fe?5Hftlfe3Xjf3 tfiJIH 

xftre vanafti 11 si 11 vft§ ana fegigfe v»}fc 1 w^fe 

WB Vhl «jfe ^Ptoffo TOWS UeTcTO 3fe I ^BTO 
ITO VTO'llSBIlfe* fes fejU 3 n^fel* 1 pfo fe3ig 

auS ssfel 1 'feg 1 a«3 gj3 *3 £ wjtT ft <m S 
to unft.&d) iismii ysa ^ uitej gfe© 1 fro a at to B»ra yaie to few f i »(fef fa ar# sro tffe»f) §q 

*ft £ ft ffw J5!H 3i €|JB f& &, 143 l Vm$(> few ft fi&( 

lsuwgS§ro<r^fis^^B§f^ 3 mi ?t ^ few, 

&|r,l 2^31 TR 1 fej«t?^a SH3 © 7531 V3! SfeiHl $1 913 

qfeli W ^3 w tf IW ft ffri rfr ggtgmgug^l fen^t saw ftrfll 

If dfofeWA ?fl €1 HfHs t3 Si« fire Sfew jfl | ft f jfu| 

Bgrel fefl ft ffo, fc^wgraf 5few fri fn & ifea I s sres^ 
a^rol ft ug «ri$ p^vxf^ i f^j <*? w fa fa ; ^ ®ar irar ^| 

Sfaa «i fc«rei fe^^t afew vfew 3 1 ^Iraysugaai ( ft**) aft ** \ s*. 
ff iR?H-fife nn< 9) fro wi ftw 3ftere craft 

BJBtBi-l cKS 35?pft 3 feM cflfc I ^ftTOB Vfe9 
5«lfe IW TO* lw I life TO t^t 310* 5fig»l 

3 cte KftJ 3tf I *fe 5 fel* B%fl I 

u?5TO§H^«fg ^raflwi ojftj v<3&§ 9 tos wjta<* 

Tfta few I cCft TOWS fa 

3)3 StfS I fa d< fa fe3 HfiJ-feH ct OTIIOTftj USTOfe 
fe33l JWI IRM 3 fa* Sfe 3 fe* MB 3fe 1 3 iffe^B- 

Trene! 1 ife^ irbii 513 aratfei vagvsufb iw- 

^fe©^ <ra? 1 Wfl? U^wfe 33 MOTTO 1 3 *5^t *TCJ 
ft* Wfc IRMII ftlH 3 fOT 35 3raft Pfe f fll few! yfo 

sriai wsfu ^3 i crag usngfs.nto ww3l i wib tow 

ftR5 w# 1^ I €g-%ISife fy«fes 1 BTOtfefa 
3 ftra mb^si 1R711 *fb3 ^R^ra 1 fiw ^fe wt 8 1 f3W 
«M ^bto ntf 1 *g tows ira ursotS i fwftaifo \-mi wife feft yfe ftnitofg i pfs flaiffes 

53WS # £ I g«tf >fe ©UST^fe £ £ || 11 ggg TO tg 
SOI Wfg Tf^i fe^Tfea fefeft 3 W S»S3'lP?5f3 B«3 

y9 § 9fe 3 3) f 3 f 3 a gg pfegjg gfe ^ 3ifea § aofc 
W*4 a gfef 1 ^f 3 T3 Bffg Bft»© ii 81 || farm 

agftfj 93 a* $ 3' | sjif g W T)f§ 3)fe fgy S : 1 wq 

£ fesfg b fas § 9 ^iiasiwftia U3ni 

restf a w5 1 S3 m^ife to* sfiJ aS" r few fsW 
sips' 1 sragl star ga^fo «ig 5 n as n fs^tg 
W33 yfg aife© i wyg ngg ?ggift5 feaTiffeiiwy wyg 

*J3§ ft | gfe gfe fregT B gf3 3qB IIS 811 a til BOraife 

afij slat i 'ago^ wfire ig step' i 3 afo <wf ?>fa 
resist i wstj ^ i gfe Htei ii ami ^sl fira» 
£f?m sfewnst i pfg mra *njene} i j5} gfe. 

utgii Big faw»g-fegf gaigg 1 530413 *fg gifc fcgi- 

3e-|V»fe g grfoa gvj flgr^ifen § W g s^fb^Wg) 
II37II ROT $ TO fetf I 331 StT feg § TOUP^ I 

3t33»fe fgf fen >«!^} i_ w fe s g* 3 wfewsnet- 
11 at 11 fes nfij $s %S3 -a ag* 1 fares if^a ggfe 5 

WJ» 1 33fe 3»g ffe?> 23fe 75 ^5' I <5ta gcd3fe a >ff3 

aw 11 a< 11 wraw3 >*fiJ U3?s asn gi^t 1 fag ubtwh 

tlfe ffea **8) 1 § flT^fg 3fe 331 gfe flrfe , fa* fefq 

J W to foawft* 11 so 11 ag3 g^fg ?sft} afi 1 
ggjgfawl gwiiBi 1 f^gi" ftre g^ an^t t 

^ fe3) Bfewi 3 fa §Kf £ €3H 5 !TO B« 53 3% OS I 5> ShI 

u 3teW5i«l til I -« 6BS i& i^l fafa wfe i ana ?b ving3 fares ftra we wife 

aa. [wfegia tit j gg t> fi fa g g» fawj 1 

«a fwra f s3 fcre jwfti * ii *»*.h a ara^ 

a>« iirasst'H??3* wBii5inS?ifgl?B?5|'H^ 
gait i fev 3 fiftii ate a" i wfe wife* 
ff i to ff a5 * ura ffhtflfcws wSa vfe tfretfi 
fearafo Bin ai atf i b*i SH* * ' 

mj* ctrs fe* s fwi ! -i a«fl ^ ? fe^fafajp' 
wit fe§ ftrcsfa II HflswrfWfc tors vft^fts" TOW 

3fj gjg gltjft} 33* Hill Wfeafl yfe cQraWHlOT- 

-feq ag era^-ffl fe* xm iafe 3 ^gfbi^r wreg 

3 fera 55 1 B y*OT i "aft n* Ml fr.fetf *• 1 , 

w«sfi fa fea wot if, & i 9 (s*Y) **a aaf ») ' 8a 

15 afb ati 58S i . „ 

*H5S V€ 1 MM WOT JlB « fs~S» TOP 3, 3 1eH «« *H31§ 

gaa wife* ya &n !>, ua >wra fea fen ? »** ftM tJJ* s We 
3s i fas bh 1 «5 * 8* ** "*> 3 9* ' J B 3 

Hfis teai sal W5 1 nS» 1* bTO wSareta a, s wh «i r* m rest sisftiitii § *ftti ^gfeyfelijvisTg^fel^P^fe 
sTjvjSiwua ,*s fla 5,3 ^ j5, fey wfeE? gft( ^ d 

sfe ffltf mmfe s 3ft B3fc *} aliifa f H otg giwsfS 

wsiroiibIu S wfe ytsfc aft 3 1 eflafsvfa § sufe 
fcsrfa a* 1 1 wftra Tixifl fcramft ^feifeif^B y^fo 
fewrt afen«?«jnfea § saftj § go? i fwsfa §fo 

""S? Sara* 3* wa i sa 3ftJ 

HJMra ana" aTrerois S ms sfa visfijietftj 3 
wara Streftiais tranaawi^fij ft tvtfai»5B s yggft 

3S II 15. :i 33f3 TOfe fig|3 gft W fe , 3 3 ^3 "cfe 
eaHS Vfe I V|35ft fift 3133" fS53*t I fw fiaife 

«fe Wt= men qjfl xfeffc 3 q?s , fT ,^,§ 

335- 1 53 TO>TOft W*J5 w£ I f3* 3 3fc &3 <fl * 

■w*wiu nfe wis? g« 3 aft *n3 : 1 q<teft 33* *rai 

53" B3" 1 feo fqife fi ! gft W^i I Tlfegja tPSft 
ISIM qfc l| «?£ || W5 us fe H ;§ WH yngfc , ^ 
3f3f?BS sgT fe3"»Mi?f3l J53T q33P)t si3 M333 I ^ 
TO * VJiRfe elf IIS9II fafqfs flfa 3lis 3Ta | W^ft 
fW S Wl^ft fife' ! fey fe„ ggrffc ^gft ^gajj 

aa* eje Tfi3B 313! 11 it 11 35313 sre wsft «»d) 1 

B^fa fa-3J33' 3fe qitf-l VSqiJSafa We 3<3tl 
?J*1 fe3l ? 3^1 tpt3t IRtf II ©fe ft fi?U| WFa) 3>H» I 
•"J f3 ^3«f3 fi olltl'* I fe35a f?W oflfe 3lf 3 1 
533 feti WHS ^3 IRoll tsc l|qi?y 35t»3fe 6(33 I 
jgjjgfejjg * t^aa l fajq TjTflg fflfqg g ftwigi i 

Vtlra31C<ai eT3 BTfe § tra* ir<i » 'bsoi «ig Szmvra tten 
BfBffEra bm feg ^w^b f3*5 etg $ *fB m^g i 
lf3 WWBl vh! faqure-ii w u ifefB *fe*5 bih SBI 

i d# wg* fa* ^gfe *b i *r^*r ?i3iwi ^a3 T i 
*>m ©bib §mb ?f3#B' ii^siiBfaB vii»sft >j*b twf * 1 
bb craiB toi wreif 1 ft® *rafe * tifu iB 1 
wig wfe fes §3 ii 38 ii ^nft ^«ti frifsoi gfi£ tto i 
§ fas 5*g wwb! %m m i -ftui 3^^th as $ tFg i w 
©yifes nraiig vg u *m ii ^bsj m3sb wa qinfaB i 
3to sbk f sg sb xtfsB i crag nfe Blfe j 

ftH3l 325B wfo NS^feiRdinaig feE' t niBfesfiBft 
Brag tew fens si gl i-ta iB efo ^gws ^stafoi 
Saife yg w§b^ cflt?fu-iR?nftrR fafa f q ate ©b^3i 
nnsfij fe?i ijfissi f * 1 v«M3l sfq 3 fafa srafei 
n wg fetfeHMMOT^'iRtiife^a'fl^ft^^i^T^ . 
fefq 3^g! sfB^el i ^1 ©y«fe?5 BfeB wra i *b3 
wife ftra yaqiwRtfiffiS WBii ^fe m^ivotm 

Sfe BBS ?q Wb! Hloii fe3 if BWfe fe3#3* I- wfe 

fa afti S-Bret fei?S3» i-fl yfo w^ gif gg gtb3i wfqsc 

Wfea *HB I B*rf3^fe SB qtf WW I V1S3 Sfe 
cfiBfeyfe WWII KllWftlS 3*© BBfU feM ctB 1 ! BfoB §B 
WB€BS UlSBHl^ B^f^BH mfcjft^ll^fi* ^ftiBB^fiiBl 
fi^l II 11 II crfB elfB 5B3 WfB 17 £t3 I g »ref<j€) 
fefia f«5t 1 1 * fiW o(BfB Vfti f3S SB 1 1 WB MiPl orfB faara^ftT I fecT *MM3 3ft} feffc 3*<tf I ^ 

* HtMll feH 5^ tofffe ?5Ql ! figi- 

gfe fifei feu § atfe ?> stoO TOfb i f3a;g facing ?m § 

flwtfeiBft w^fa f^sft yFa >fc9 i *ng aft *pfb is»g 3 
yiul n *7 ii smife fefB *pfe i fefl nm ^tsf} 
*rfc wfe i fe3 wto xfti ftH wti * trafc 6^3 cxgr- 
ii at ii ^rar ii fep i^ong fe3 fe3 ai?53t falsfa wire 

em 9» 'fey 3 firm as ins* ^tsfsB^I h *q n 

38.[^3IB tjfefeHSfiluiH Biff 5 fifa MOTS yw] f 

^ra 1 II #4fa *4f3 M3qi?S fet? Va3 Hifa I *3 *3 
yfe 3f«l *fea?3 fW5fe fMfftj II II 1| 5flgf3 yfe 
Wtea W^t I of3S fi^B 3 I if Hf33[3 figgi 

Sfe! TRftl 3^1* I f f&> IRS fl3Icf #St II 3 II ?5^} 

wfa hot Mora i y*5 flfeg ftreu'a i aat fas^fe 

TO K gi3t I mif3 §S tlfe 3^1^31 liailH5(» fifl tlfo 

wsw i iiftra Mftral gfea i us3 fet 

nra vnw 1 5TB ^ a gtyf3 wreiHiisii c 9¥ H'tP ftfui 
ti^^I i $ yfe 5? yfe ftf^f3 mhdi w^f aiB*g feeife fes 
afire) i wfocT cttot feOTftref n m ii f 3t? fey « 
f 513 iwqt s i few mnc?g ofaFs yfe ^ffe ctf^fq 

srafahgrg uib ^ M *nfk ggl ii£ii wfe gi^g t ^ais 
tl? i gwfe ins 3fe b^3 i witew xnfe iwbI ?ra i 

oTBfe TOJ53» W4Kt 3§'ll7IIBfe ^ig^fa^as JJtiWl 

tfgg?r>ft cflfe gtji^i i 'pigg yfog fe^ H 5 w^g 1 *f3$ai3 93 «33s v^a iitii ?3^§3feafawl i 

fenaHftj life fefq l)i$> | glfeig pfe „f 3Hra fe^ | 

Trai^ wfe Tisnsg rifl n < 11 snw g ires *ro ■ 
f $ nfeara w *wfga»w i ^31 sansfe t fag 3U'al 1 

5135 5S ¥33 WHal IWOII Wyg Wfl 5R«^3 slcW 
*s' hss *tea Bqgif \\RR\\ ijsJj $$*t ^iRa aal 

sai ! 3 33f3*rai a m3l3a f33fe 313" 1 313 ©3 
swafe arasra 8 n 11 tf^a «£b whhrI a^i 1 33*1 
©M'^fe fas fas 3«s flwifl Tisa al gs3 1 gofefB 

TOS Fife 3 3S3 111 911 T135 Uof'a 3^13 flfe ^ 1 j$ 
*f33ja 93 W^fS 3W I fcs *fl3 yjScI SWli I ©^B 

wn33s q fi ! gi^i ii «»s it ftai* alt gf 3 as! 1 f irawfe 

fea'fl 331 1 3>2 Sofa 5^f3 ATI 5 I ftnj3 

aifa wfa « iiiMii % wfc fiii 31^ 1 wacm aaftJ 

F4 I 313^3 R 3^3 t*3 3 ! I yf33 9*3% *3 

a : ns&i 3»ao §a 3»i?f3 oia § 1 ^afe 3^3 as 
333 1 if 3f3f|ras feaitifs IS 1 *jan aws otl yafe 
■*f\ 11 1? 11 snfoa ay wiai fl-corei 1 ftfq sfq s wftre 

f3i3»' I 3/33 333 3335*13 flf) I fflSti 3?3 tNI 3S 

fitl iiitn 533 ait »fd 1 331 fatq 333 
feaowtiB fls'^fe #s« 33s'*i oiafe^asa 33 
gas 11 st! 11 faa M3 3I3' M3J3 3ai 1 f3* qa fgfe 

"•Hfeara til (e>) 3Byaa 1 a saif 51s as! ^afl hs 3«fl a 1 'fecial 

si§ (as ftf i) p (?W 5qf wife) jfaifeHW as 1 "fes^ 1 
*(y of) i 513331 as 5 at lea as 1 'Isffcsi c di>f^i<ail 
f^Ss^aii *t9an)i %su yfti^p i 3into i&i^ f+m i Traa aaif *>rafe gt3 1 3g^a ?teg fefti 

<3)g 11 *o II T3ig^f W3*5 5«5 I 3f3 B^?>T WTetfe 

g^ i fftwfe srg fa^s ^g** i wsg fegigfi gig 
gngr ir<?ii hot us* tife yro ^nwi fegw § 
Wet I Bl^ft 3*31 gfe v§ 1 3% fcralfcsu >ra 
Bit II « II feU ^ f#U2S3 ftl33felf33 fe^Tcreii 

gsngfe fife i1?s3 s'flfB ^a wi»gl ijwfe 301 3es 
c?g qtgl ir* 11 TOi?5 §yifes W3i *jfg 1 1 £tft tifegnf 

igi 11 st* iiVhb^ fafw ijtea ufg3 1 nfkfe ste 
fe3 sfoa" 1 wife wfe flgife ^gfel 1 B*fe 3»f3 t^fe 
vngxM irmi) w§ yg^ttefe 1 fb3 wremfe Wftn 
^f§^fe 1 7513I fcift* 6" sfegtgl 1 wfee* $13 3 ctgfif 
11 11 gra mra 3 fyfti Mg*ra» 1 to 3g3 
^gfe -ggi 1 qg mb qfg ftra *Rfeii<53 to>jm 
Bgq»dfaii3?n mtc 3fe y» fa£ swsli ^ yfg 
nf<j fa* o(t g?wst 1 3i>i ft£43 3 ftfai irenai 1 wfg 
Titfhfl gg TO«ef n *t » fe*5 wgiS srg #3 gnspgl 1 
hkropb vpg irew f^tgt 1 gi^fg ^3HS 3gfe u xfire 1 
lifciora to o(B3 ft?&e 11 ^rfii *3fe wot fg^ >*g*s! 1 
-^tafb wfe sg* fen val 1 f<2»! yfg cfi -ftaifs 313! 1 
*gg feura wvi fee? sn3t-imoiic(ig75 vi?g 3ct fe* nig 1 
3 f*i fig4 vg* 1 wg ws§3i 3 1 

-gig gotigg flS tfMMH 1*3 fewfe ug^W' 1 

feiTctfg «*fite fe* *ro T 1 3 to^ gig ^ 1 

w% ^ § g g »i t^u wg gufe fe^ 1 f! *ft idtt PS* I ( Mi) 9oi*fciU. 

^^-"^^I^^i ^^JJ^^^ i ii . — - ■ ■ ■ ii ■ ■ ■ i_^JMI .-ui-ij.j I ^j^^p, — 

?3i TOT s£S HV|T5^ I oTO?5 7t&& tJTfe>ra tJra 
f?H35 f?E5U BIP 75^11 33 H "fttpi ?5fBI P% "W V3fi§ I 

5dHA ^fB fafiPV qi^ I ait^fH BTO fi bi tjfevra3ifara 
wa^rp w3 ii 38 ft ©fe pfearg btwS %?r vffeg i 

f 3 p£ub *#sb i p3 PB^Tfe* bisi^^b 
vSm vavsimm ^rw^fe pbpb 3qfedi ortefp 33I 
wb fwfB # i pHydiy T^t Bfefgrro bw9' i ofrdBufB 

f^3f3* fePBT^ II 3£ II ^fiJ feBliWI H13 I WTO 

to ^iat i KBcmRs "wft nit p^Ib i erf BsnBfc 

$3b1 3lB ll 3? ll?BB >»B*B^ B WBt I B3 fe^ t? 

BBfe p^f 1 ^) i at troftr azrftj fero h i ^wr ^31 
pA'ecRd ftrcni § 11 3t 11 $3 ^c3b Bifofe S «te 1 sftiP 

^fe B^t vera' 113 tf 11 few eftenyfo sb h3 s i wfl ^3 
fep^tcft hS s 1 wsras n(3 p foTH ^fe w# 1 ?w to 

Pfd'djd 9 ?HB BOT^ H SO II ft** 4 <w xam rot it* enfti »ft BfcfeH 
OTTO* t$Vt8S&8i>l «80 f$Hl ttyp J 

" ^u.firaroigrtumli 
^ II PJ53 Utefe ifcBfc VBB 33* feBBtenSI tTSTft 
f Wfe Pfe eTBfe ftfc HB gffe || 9 11*1* ||#§* 
B§ BIB *UB it I Pfe feofs? S$ ftj3 PfB S I T&tfeeTeTS 
Ootldfe I fafe* W Bt <§t feP tf3 11*11 X4B^T§ 

pt3» 3 vtp 1 sff craft 95 fe$ vara? 1 8SefH3*§ 
*!§ afefgrro Bciigfe 11311 ?hb B3 
as i 33bi ^15 bb* 3 y§i ?fcT pfgfe § wgps B»3iS3 

fet^ P3 if K^pfe fpry HBH ^ 531 3ft> V3PB 9^9 1 

fe^ gggtejvg jrgt i fife rgrs\ ure g^g% 3 I W75?| B*T^ftf33fe II M II Hi Bfef?3K 3fl *5«J 

fefc a) 1 3ft} puife3i ^ffro fro al i fta* 4tB i as 
frqif may? aw pvot tto^ iigu fetj wmftnf 5 pfsr 

3*3 I Bfe 3fu 3BV ^ Wfe"* I fe3$ nfe 3fe 

flfesna Wt£| rite feqr§ \m\ 31^ Tlfe fj 

afe 3r§ i fcvfe uw vre ifet? ^ i nfeaiafe feg Tifg 

$ 3$ I VB3l SfNltmS iratft f # *fe ^'fel 

'ftgl? wuj 3 few f Mwfe ? i sjgfs t?ifa 3Blan 
TOE gw9 f?irfe 3 ala* m*n Wb ftwfe Ba*Bfe at 1 

- TTW fW5fb-,€B H l S^fo ttf^S 3D* 3BB 1 ?5H 
Bfo sS3 fB ikon 3f HI 3 73 ft flife I *>33 3B 

f3P 5 wTb! fe§ SatBfa £b af hi i as^aa vsfa, 

ft*3OTftm IRSII feBIB tUfe VIB TTOBfe 75^ra*3* asfe 

fa* u<bT i ere* qtf, fa* aaft mt*Bfe ? i fan 
§ ?fis write a opto 5 iis^ii lifer a 3flf?3H tjsw i 
pftffe *3'?fe sna i fefti ndw a ^B3H 5? b : i 
Bfe mln fen £ aft £ t : ii S3 if fezfl 3m fv3 alfe 
i fen va*3 bx # ©b v? 2 1 fefl «3 fie fim fa^r 

HfBM'Bfe I feX 3X aBfti H 3fe S BlBfe II S8 II W3W 
B>*B BWfo 75f^ £3 I 3feB13 B*a VH375 fe3 §fi I 
^§faM3feMBlTOi€#l3 life * II <*M f| W3S5 

?fe § feti aw 1 3fi >rite 3 >ra fera i c fii3* 

3* t* q*B3 1 3 vwfe nfe I a'* fSBl^S' II Hi II 

nfefc 3fe a3 ftre Bitfifi i 4 3M Ib^bct *are sra wft i 
?W 3fe 5 aB ^To() 1 513 woi al viBfe s «1aT 1 

IIS7H aB3 t aTB 3^' 3H ^fe 5 1 W3 WM al fBI753l fBlfe 

^» w«t 1 1 u b«i 5c6 ^ig ftw vn fe% us 1 3 1 oiatvMfti *fe t mi §*rai*fcifew fWw* s^yw- 

^IIStll3 SelBul f^fcft I n*G 3?BBl W I 

vrafb fa3q »Bfc bib giBl i ^ sftretfaw tPfeww^i 
$ xftl giAfntf Si Bfo* ffe w^afoifls'M 
son gft^ig gfefgBs flfkfc §iqtg?? S Trite 33531 

^ OT53 ffl tfcft cSfe B : 1 3)fe 3 BP* Wife 3* II 

*<Nl few §fe sife gigfe W^l?lfiJ SB*fB toife 

Wf^iflfiSiii fejif S ^3 uoiigam^B rat wb fro»B3 1 

II WII3B3 3*fa <BN XjS ttftWBTO f ft} 3B* ?5fi5 Wltl 

^Brati^oii^if^§\^9fe^33iitiRtiifu?i 

£Mffl vTH Hfe f : Tift] qHIRBUHIB «IB § VH*TH3 ^fo BHJI 

to titi Bp ^ tfg i fta ftm 33bj ^Bfe^vi 

otBW3 f3X ojtfe fafiW II II Wife Bfel feclfe vg H 
BB I orfb VHlSSEftl fWN §B gSlfe^Sft?§ BTHfe I 

fan B^fB to fe$ toil' iRiu qioi wS nr3ara i 
fey lfol §»3 to i «ra Safe sb srafe felgfe* i 
*>jsb *£g I in 3 s it -nfk tm tiws 3 3H 
€»3* i beb»W3 5 uia 1 3ls 3a 3>ra sfa wb 2 i 

ijtf 3 Sfa B*3B BB : IRtll ft$M ftfrl TO^t I *fB3 
m to fe^ l-fl MB T?M^3tfe f W^gi^BB 

IggOT *?Bn fwg ii ii ot§ ^na wvj£ *psb i 

WJB3 'B3* ^ 75 WOT I tlfe fit»! MB ufeBB tPfi I 

teife ttoibI ^bbs tnfe iiaon stag iBW^fe 33 i 

BW VX5WBI ^B3fB 3fllfk§ B T B ^ Bfe Ifel 3 » <refB 
g fe^B H ^fe II II >T fegi B'B HB^ 1 ^ I * 5 qjj aa gaw i ( attte ) gift soiWfesg, 

Zlfaf?BS 3 s yaJ I fl B^B 3 Sift Ugi^a* I W fB 

xftl wvfc stob ii a* ii ftfefc «»3S 3»b "Ma's I as 
sfa aafa, wa fosi wfe a i aaf3 aia3iBuj ufea i af a 
if anra'te fan 11 aa n 3sfa wb f sfe ff bb3 1 

*XB *J3 felBlS BTia" I 3f 3.J33*B SB «B3l3gfa 
awafc 3 fe3 BBS II *8 II BH ftS3 Wf3 

aaf<3 wm at vfow ani 1 whvj wags fa§ Bala i ajs 
*fa *fa« wfc 4) <fla 11 «u 11 ft as aafa S3ai aa» i 
fsafe eft, fa flta* i x 9 Bta fiwafe aa"* i 
3>ra ftra wfa" fesw^iiadiifa^TJSvqaViapiTie'a- 
rw£v3 : s upm a€' 3 ! i f? afa ftwf3 wg as aa3« i 
aafe fea*, *4ta s ya3» a na?n fire' S ws* ' 
13 iwal feffc 3f i a"sa a 3J3' sb oiaa i VP3 
3xa wrests bb3 11 at u fiaksi ufa" fe« > 
aftf^ .nfk 3>re wswal i ftesfe B>a, a fl sfa i 
iaa tos wh, wis va n aif ii ftrafe wfwsfe as' 
3>f©a iViaafti isyw'sa few yfa SifeHH* 13 afaa 
Cf3 Sal i «an a»>re» yaa siat-ii bo u few #} f*u 
wjIb wans' i fes alfc to 3tns' i >nfe a«^a a 

fan fe3 >w*i i stag a'B fSw ]ft-?!Wf JI 81H 

ft& ifl SB iy« JTO fof* CHfHSlft 'JS TO Safe' J»j S>H * f&cjl W5 II «« H 

3g. 31g BfefeSS flt S> ffel § I 

^ranifew fey fi fifoi ?3 a s'a w$ rts a'sisara ^bb 
feti faa* 5 flfsaja mwafe 3»fe iRH ^» fes 

"fi I Sal ubI srazS ) *mu S ?n§ i % a ^( wu ^ 

(§n§> toi fewa i "Cam §)f*atiS Sf aw fewan i feeisi afoei 
fas si Ore 1 1 '(wo »»J5J fH«55>, w f>rest mt % ft& fta a i $31 I 33131 75 TOfi3 W feot $31 1| 3 II fcrfkef STO t?3I 
3J3 3ft >?5 I 3 W fe3 S @/33 I MSfe SflfeRB 
TOSS festal I afe 6 ?W ^3 3lf3 Sigfll 3 II 3 fagis 

«fg fe-3 ufa" stai«jfef 33a * fefa fttf 3 i fs* fes 

f T3t 3 5RJ3 I '3l>lfe f\3i3 o<3 fe3 Baa' I V33 
Wf RS 3W3 33l I «3T3S 139 ^fa isfd 831 IIMII fTW $ 

aB tff3 mSal i fa»3l sftfe wfe 5f a!if3Tia 3»f 
s f a5 wfe i wfeoi ©y«fe<5 vjw sreife it in f3* 5 ^3 
J5 fg tafii 1 ©fe3, wfe" f*»l yfa 33ft 1 afaassfa 
33* *f3 wflw 1 Ttest t ? feagatw' 11 ?~n feu 

gfe £ Ufe TOj^fe I T$ W3»fe 3t 33*fe 1 *WR gtgf3 
•Hf3fafe 5 3fef I 333 53, feufa33' S5fe@ 8 II t II 3 
?Sf3 Wf3 B'3 3S 315} I <S WSf3 35Cn 5^3*, UH'St I 
oll33yf3 3fe§ Ufa 3# lUS 3f ,c{3f3 feq HSIitllWfe 3TI 
333,V43l 3IU3 3 : l3f3 3l 3 f¥N fc*J Ufoi^'lfeWScl 

wmu ufe afa cifa 1 fe 3 fea 3t 3»l fafq Bfe s>fa 

IWoU 3f33l Sfc 3IUS oil I U33 U3'3ft3 ^ 3j3^<? I 
"HW53 33% B fe«H fe3^ I 3731 S(3fe 33 133 Bit} 
II II 3^1 l|3'fe efife feHSW I 3H3 fsj3tiS yf33 
WS« I US' tfs 3R5WJ3 ^3 I J3f 3f33'fe UU3 
I1 13 II 4 aaS H.N ft5M $ 3 : 35W I W3 *3|U?5 o(3fe 3U i "( weaia sis ) p afbwp ( 3 sdasua ei ) feojig yig 3 aaau i 
^ til ga ass* 1 1 s ) «fl § w m«3h<3 g §a anflajgan i ( h ) wsnyaim^i fvfe 3 i fes3l nfe3 * org sifa 

3f II St II fwsm 75 339 3fa" 5Tfe3 I UV fe03'3 

arafe b »ifaf i few vis fefi* yfe Ma^W'' 1 7mf3#f3 
f <4f3 Iraq's* ii hb it 3fe 33 flB^oi fgigi 1 4 ~wsa ara 
w ! we f^tgi i ftfju aft 3oT«jopafsciia" igijjfeiiii 

0*33 fe*»3 || <m || y S g^g g gfg i jtfg iffta" 

a^ftj soraial 8 1 feo § to f3* afai i to 5fa swa 
wm£ ^gi ii Hi ii feft* qfea : wife eft swa i fej 
TO ate 6 tw ©g>a i Haq»B gyfe sra t?saifa3 sra3' 

fe3 ffq TO" WSa'll R? II feV Hf33I3 ett 143*1 Hfaoil 

to3 r\3»3 Both <ft fafat i *}h s«fc i 3a'a i 

fWB3 fesfb #3, 33 W5Wfa II Stll t£ : TO 3*fe, H W 

f snfl fl i 3 Wi arafa w to f*3 aatwfamfs wJa'o? 

ti^TSjDtf | Saft pty ©313 s II «*i£ II WlS 

trotoifu i fro i! tto 933lwfb ifi i 3»a feotfe 3 
3W to aw i ^ ai3 o? feTraw h?o n 3fb 

3'ai 3 yTO gfef I a fes wfg qggfa" fcn sfef' i 

feasor fefti fss fcjq vifawfs gfi aatj s3 »)f3 §a 
wfa ii ?s ii flfe 3 to3 ast'afc ara fifroa ?5 fesre ivi 
3 fa § i faB3 ws3 vjrefa fegi i as ws tro3 eftfrfe 

33 WrtlMU Wfqsi f33"l8 ot TO^'feioTfa )Na^tH 3tfc 

Srete i hirw aafo otalifxB sTa ah si 3t 

ii?tii©i3f3<j^teoira^r3w»?fi3ia>35«3fe«yXM3"?f3i 
fro fetf vjto gjg v|in i wfqcj qqisfg vjh xjwb ii =?s ii 

^L?.13fe«fe_te3 wfe 1 3fes fas wag'H ctafe i 

"othi oi *S w Sh ft§ ultli "9ai3' gas spjji i "sxitavs I *»Bl 9lS# 3 s ora^ ftm w€i i 375f"d §s»fe ttf<S tia 3*31 11 =*d » 
ite3 uStes ra» Bsrefc i wra 3 f*»a fera wfe i 

ii^il 3WPfiJ ffli^tPS nimws Bi3lR?ll93 
3?* $ 33€ 3l3t3 I 3"S «I5 ^^fe" TO3 mftB 8 I Wfl 
3*131 ftJHW^l I "WftJB fafW> ftTS lf3 tP3) M 3t II 
fe?5*jf3 ^3lf3 f "3 fa^H I Stfc Wawfc Sfa ftftB 1 1**3 
BWB 3"£ 3ftj I few SI'Tra 33 ^8 fa3ife II II 
15fd W*WR "BHfe 3 I ^?3 ^3 fee* ?fe "S3 Wi ; I 
Wfe niife "H oLt : URif I C 3JB # J ^3lf3 3 T?>j^i© Hioil 

%m <ew St? if3 otfa wt\$ offtj ^na* vi3^3 u i©Tf3a> 
3 w^f3 i swag isfc H=i^f3 n m ii 

cT f%fia § 3fe Wfelcl MB3W 3 ^3H253»fel©*33 

yas $3 ui^B 1 33 wfe,cr feisfu ii ii 

ftSM eT ^3 cT3"fefo3 35P31 ^3 9 f 3 fisife 3*31*1 
ftS3 Vjfe 3)3 "S 3fa iS^tel33Hfi5 ^BBS 3T§ ^Stelfttll 
feW SfecT fetf -gl3 W$ "3 s I f3 c*fj y?S 33»3 3"5 3i$j) 
913 75^3 fa"*? fa>W^ I ofiafeyfB 3 y?> feiffl'S II 58 II 

frra 3*8 TftjerS 1 3ftra fa ^B3 f^e 1 

31*5 35*3 Hf wS I ©33B* 3'3 "fl Via^llMliaSel 

a?> aivisl are fiat 1 Bfl3 sm^wfa 33% T}33l 1 3^ f3 

4spa3i w# 3€aiw f^aral 11 1 in sis 
313 ^tws 13*53 wW© 13% wares' cifa oflafc yte 
3*3 1 ?5tefa fm mm fkw& 11 a?*n 35«fl : wto us 

few -qtg I feci Wfe3!f3 i5) @g Wfi) t"T^ I VMM3 giS3lfe jrafb bib o9iftrR &fk ^Ha^feft!vfg^ n iitt»r^ t 

13 Shi 3fe TO i alfc Tavjg75 era ftwwi i ©b fi 2 bb*i 
3b3 bib q^nefe i mbs fefa w srfB rai wife 11 a< n 

ftft tit «a yjnj hot fS^ cnfii tifg %bs whs' ufai b«h uraf^KSfl *m n h 

1 #fi $Tiifo 3 fw ttt£ I WI3Sf ^offe ttfBlT BJSftB) 1 
4 3}3tftttolf3 vmfS 3«tf II3IICB1K5 3lfB ftW 3 «JB tF§ 
I TO^fe 3t3l Si*§ ! MSfSBjB 6 : feWB §3 tP£-l 
?fe c?fg *TBBI wftjcT VWS |f * IL T|Hf3 flfij HIKH^ 

W$ \ ^B* srow fet siqi^i i feR^ yaq fejq bi?j 3151 

lORfe B}rf3 faWWIIBIfflfe ftlfo <J*W SU5^ >HB|TBll 
BTB faB3* q*Bt I fo tl "Ssife MB cfrfl | 

wi famfw t srfW 3 n u ii ^53? ftraa wfe :sfe 

ot3 : 3 I ©3B^f3 **5f3 "HBI 7l3 : ^Blf3^^f37rfe ftlB 
B^flwfB I feB^ TO'feBl Siftflfu 9 "l£ II *t BfBf?T=i3 

bjb Bife i Tjfe ifoife s3 fe£ i-^gie ^Tcjfe 

f^BB? »B IPB l^fB ePW feflfe M^S* T — 11 ? It f3BSf 
Bittf ffl^B >prHl^S5 Bj^J B]£ WH I VHBI& fe^H 

$B13i W$\ fe¥f3 $3 fB3 d^fatll §Z *Rf3BJB 

yif : igfe WB^m cre^iitfn'wicTt fife sotoi mbT i 

S otfa^ fau^ BITS f bT'Ic? o(fe c Tif3B!B "H5 P3 

3 orfB <>W qc5 q'"H Ib13' II So ll c?offe <3?5 § 3^ 

*3as[ 3 ual (fe&t) to i a (fci3 stfe& tl pfeara ?fl ^ t?h^! jft feu tJifelfRife? tjgftj #3 WfefWllfftBlf? ft ^ sflfc TOJ*? 1 ©! 

nfe a yfa yg i mm Bra yew >m iften 
yd^te fes yBaP wot life' ii ii fen few bins btS 
wbi^ r tflwtf few few 5*1 i^l i vw *nw *fe wS 

Tjfe 1 1 F$ 33*1? § 11 II WOT Wf«S 

wi^a *b« fesf w^hfe* few ysftj fifaa 
ae w§ 1 3?f3 yifefe w* iwSii sin <sra?5 nra 
ut§b awflB i f^B^nfew $sfw wb ^1b i ftwfe wife 
snS bwbi whw B«ife wfiJ f«w n 9? ii *5«ui 
crafe to vftj wife i mfl ?wbI ?fo §? wife i vt§ 
wbbi *»fe fewfti i fea few fee?, fmf$ fx ot' 
ii ii ife *felH vife sTfc wsnv i wfe ^pfe 5 Oil 
feanjiirafe xgtwR* *bbw Swihsw' s§ BW8 
£w ii si? ii few ww& $Bife w^l i Bnifa to* Oh 
wfcw^l i srafe fyfem twb i yife b»bi qfc f « 

u 30 11 "Rfeira *5*fe felV l 38fe #W ! WH«T 
W*W.*lBW*fe WH ^I^fl^ Wi*fe 
3W II 3<t II WBVlfe gjt f UtfeW fejg » ^5% *WMiJ Sfl 
fesS^lUl* #B WB^TI c(33lfc?i fet? *rnw' PB1W cT<J3 

ii « ii ?iw ^bi nfegra Tife srel i P3i3 a§ feeifeBil 

^ I WJB cn5 : Blftj RfBI ftilB'B I T?f3B[B W§ fifatfW 
Bp giB H 31 1| IjW TjfeBIB WB BI gfe y3 I feci ^fe WTO 3§l3?5f3 ^Hfi" wilsW^lmftj ipbjif 

■JJH Batfl ?8 ii ora3 wfe afe tit i ftft* fa^ift 
w«fs snal ii pun fira fes fiib» wpw sraT^ i ij$ 

TOlfe Ui)3f3 IiBt II H II 3U § 3IWSf3 7fa*R quft I 

?3 1 w$ aft ft gjg i swans afo f*S \jm i 

3>* f * B3 W33TT? IRtll «5fl33?jf3 § foaw$ I 

Sfea >jgiv festf ife* ua»3 "ira'sfil afa ai>rai 
teg 55 a»s fei a ii iT srifefiB afl ais fiajfe 

AS i mm 33 tes fesfU s ^H'ui to ii Tifeara 
s ^Is5i*few anft w 3X ^fea 8 ' i §335 n§ 

S3* BfS §3»l 3fij faere!" TO f«3 33' H99II it Tlfeira 

|fe fs* *b ift i ^Bfe jsf) iwra fin, , 

fes*?5a7wB3i* 1 13 $37? a 3t3fe W« II 19 il fna3> 

WBi *a>sfc i ira3 fual 33 umifes ©3 313 
3Bife 1 ag3 §3 feii vfie n ts M33fef33 
fe?i 33 fi ! Cgfs 1 fesnm sra9 Jem his tafel waft} 
3»sa sstei af33? 1 a" f s § *i fe3f33t 11 is 11 firera* 

33 Rife 3J3 *3 ! I *fl fa* 3X 3 339 *d I fen 

3fe wfe 1 srafti srt*s» *la fcvfe 11 an 11 saife 

f M'feS 3 3W a'3S I WBVfa feji t3f«3 3* 3»3fe I *j3~ 

wrem a3^l 1 S3 3Wf vra ysiCii i£ 11 foi-rai 
g3f3 fe3< gf3i wife i war qsfa S3T ijs vnte * i ^ 3X 
i *fe i *3wsf vial Sa^ifr/ ^iisHtw fe*tg7feH to BTffb wS ii 37 1 1 

bwb! wara» Wo* I few TO § 3Sf3 vtfaiw'o 1 i 

%W <JW fl ! fwfo *iW *^fe I few feK TO § TO g V]*fe' 

ii at ii are fi?Mf3Ttej 5§t hto i pfefe p&'?f3 afffc 
f^tgfe i fe* fewW 3f<3 srgtfeiHSo? fifa fe*^ 

feclife || 5^ || fen wfegp tfft o0% *W5t * 4 3o" 

Btfo 3B ^ i few fes *fa wnw 3RS b5i orafS 

f^fift«fcw«thl 8o II 3fe "felfe W»fe I 

$*rf3 ftteB fif BBVfe it51 wfeara wfe ^Btptf i ^ 

faOW *BW $ TfOfl II 8*1 11*31© Wfe folfe 3b* I 

Bttf Bra wsro fetifgii vsHnftra ^BPfefe^o" if 3 
wfesiB f^B to n 8* ii wfe Sraife § «mho ^tefaiyfa 
spwhi Wwfa ofefe i tw fai yBTOl B^fe I TORsrat 

tJBltffe W ^3 ll 83 II *ra» H^BT3i5 € BR5 §2 £ 5*5% 
ffttffc V|tfei3^t ftrerfiBlfe 3B»fi33 WftilWgifell88ll 

Mb *{l w vinj 5wt €hh 'Baft Cwfe" uNv wes* bih wal^t w? n«» it 

^ H rare fegt^i ^i>^ g^l ysfe 1 orfg wro 

^ WfeBlf Btt)f3 WP3* HHII if 3fe *J^f apj 

wfte frHBctfb TOife fetf fa&ciare 5 sps ^rofe 
wai mas oegfb nf^ to n ^ " fen to ^bthh otfg Bfe 
wfe i few wfeara eft mra b tpfe' i few fiwfe w : bib 

B»8 I Wfes MB VMiffe W[3 II 1 II SSfl 3BB1 ftef fWH 
BIB] 1 Blfe ^TO t?5 ^fe f) ! I WJB WSB *HBWB* 
W$€ I BW3 SJT^f B5f3 §3 Hi H 811 W%fl SfBI 

i fes wfti BiWo^i i ftrea craft} tpwf?? g 

yife I *m $ ww?ife ii m si w fc mBTt fen? H}t3Tafi5 i g^t^lfg vfa HWgfd' 1 1 BlTOftJ WBBlfelfl 
I fo? *BIB 3fa Wfe W3P§ I! g >l 335 fa^B 3fd 

§Hfe mb Cr i *ibs ire isfte q3 b : 1 3fa feci tffe3 

wislmqt 3cpb ff iraTiwifecc § fifeai org 
3 ! Bt I w fgf w3t 1 THUS mt 2Sf«S wsftj 

wre^fu i fWsa» hh § *m ©yw^fomBti •g^of I nfu 

Wfe J Tlfti *f3BI3 Sf §3B'fe ti<il fee? fftq 3fe 

wai* i c §3b3 wfe ots fen wot ? i faro g?5 shuiuS 

fa3 TPfe ? | o??5 B cTg *R% ^3 || Ro II cTb3 
BP^t MB fei 3 s | VM^3B l^fc fe3 ^'ll^HIIKfe 

nftj to3 s ? ywtf wfl i w iota' ffti fbaofl* iifa 
fea <i t$ f?BH i W333 nai tiai tr£ it <*rh 

fB?> 3 ^) fetl *f§B> I afef^H?> B^fe fe^ai u I 

f3OT gal afl3i i f?ra yfe ?fe ?sb ^f5fti 5 ifa 

H <l* II f3U BSoT ct'vHB^ WBt?> I fe5 3 ftl 3 tFfo 

s*fi£ 1 siw qgt^fe wjs 1 fe?> 3 bis is fen nft} 

t ?> I1 <*8 II 3 WB^ feij 25Uf 13B^B I 3?B Hft3* ct WB^ 
TO^B I Rife 3 HB cKJfo fei5 ctBtBW »fd >TOfB clfaf 
3B*" IISMII TJ»f3 flfc cCfu 'BB ^ ^Bl#nife Wfe f fef 
*B : I 3JB WB^ B : Hfe Bl ^ifi t'3B iR ^3' 
» II few olfa f^W BUS BIB I ftlB oflsfft 
WB^iH I feti Bfl otftrS3 HoT» TO^1 C ^B Wf3*, few o(3 : 

lgneT ? ii ii >fflourefB ^ if bl g ottfa I c f^ ^BBqat 

s i?1 1 8 fij?S bihIj wal bt^I i ^'Sb'* Bfttw 1 f> i *tejbws) tai a j 
^ sift ^ mmt » ( W ) nH ^6 (§r §) «t auji ? *Mi*«arfa | I gftJ3 f?l 1*33 «5 3»at | c*aa OopaftS 
awa XJHjt H It II fiW fe3 Bf0 f3W Sa 3«flef| 3aaf3 

wai vre at stfeT i ffq feg as fsgw? iraial3 fl3hn« 
1* aW ii K ii wife wu a B*ifH ftnra i featwftj 
Ctefc nfk was I f^afa s w?fd ares fife. i xai *£f 

fW5fe 1 £3 II *0 || feg ?y a3?S% |i5 *f33ia 

£ ! i wifq aiaawfa fa fa aw^ W f 3 © g * ^ 
3 1 n»g wftra wfa ?fe aw S'iRsiifi fen"f 3* «rafij w , 
aamg 1 fiw fyepa safe, fere3i*a*' 1 Tifc stfa atfl 
ft^S 5 3^n t aja feai asg afis wfsr«»vi«?ii nfe 3* 

olt3f flife flS^I flfo $ VS S fesife HBt^'i fex flfe 

fif^y aft gi»n tfi vox fireifa fewHiiRaii araife 
3s3 wfe atSap 1 ftjft* ag -rot wfs aWaa renaa I 
aw f.«3 w 1 fires aB«*g ftm fira; wa' n~?8 n feti 
3ftt «a3 *%bs mre3<a 1 fire ftrcsa" a acres f^a 1 
^awaisrcs m ait3> ateftufro yfe wfea 8 Tifsgtsfaii 
smifB* wnfo 3 iw wfqwSiig Ufe^THR soiawfli 
yjs aja are) via fire vug tare am wis nai 553 11 u 
aits' ta3 ^jtsrs a¥ Sa 1 ©/sa reg, 3.* ws ata' 1 
if as'ste oflfe 1 ma* sag #f g# afes 11 3? 11 
a»a* ?pg s'M in»a 1 a«fa 5 ste ss ff fegig" 1 lgqfa- 
f^as wsf3 ag aaa 1 'arel fifijwfe 3 »a3 11 % 11 ft 
ofla aw ^fli wa^ B5'«Rj 1 3§ aHvisJ wt«a ©s^ftSi 
qzffoj an fea, g'ai arft a 1 fkst wi are 6ir<ii 

\*d fi) 3wa Jtfwftfe few 2d & 1 '53 aas 9^. 1 "ft? 
f*i s aas wwt as tea ev^ ft i "S Sai ga(«8«i %fire3P«i 
H€)i "s'H sale 1 ^jbV) yara aftmi 3 fs fm (hp) §ws 
as ({*6 Ami §r p sit §a wis 3 3931 31 fwa 3t)t'3rf?i II V** U« Ufe aft feffl M«Wftn WRftJ, isft ufliftfiyw 

uav a»a few alfl i mi Tsara afa wife ftralS 

II «o || 3 WV3f3 ufe >f« feflW l feg SOTfe WJ5U 

fen aw i f^a # a ga^ufe Hftes.g afefesjfli 
fwufe' ii ai H nfe Tifeaja § a>a atite* i Wub^ ae 
3 aw aTs» i ai$ aaia aft aT*a*ua» i ma «ra fe3 as 

*8fe «l83» II 99 II WUt IfB afeasfa Wfi 1 03 gafe 3 

aiaa zrcSi a^a an^B&vf 1 r fasvaf sa suT 
fisma ii B t ii irefe f ansfa au* I SU agn Wfe 
waa no' i feu aria afu aitf mjv^i'feaanhf $3 afa 
wtfiiasii uifeai B»faa >#ys wsoiwrs a«a 
aafe Bfai w*g' i few afa ftai foa Bfk w3 i afe f 
afeaja Sfe to«3 u an n feu fsratfe ana afa B«f i 

laUMfe B>Ufe ft***fe V^gtf , fe3^f3 ijps<feQ 3ir^| 

-feu alaa al gfo fan t| ii % ufa^tss ?pfe 
as aal i f? o» f^Hfe qi«a fefe uaTi a* ananjfe *»a 
w»t i 'fay^Saa few ©a bw n t?n a # ! safe afe 
a *xfa € i safe a © s 33 fea ai | mm afa a 
*Wiati 3fe swfe «5 a*«"' ««t m Sa««H wnsjn^ 
^aa" aa* 1 ^ afe a^aafaswaB yfafe tea! 
wgyaaa»u»fu*' u «t i-M 'Vilfcffn to final 
wtehu? Bftfor 3$fe*at$rfivi£sfoi as 
aal i aafu ys § s ai usoii aa< «aau3l fea 
as # i fes aire s<4t feu fas ff i f^e wft« asa afe 
aafaiufa Ufa feaxfe fes uafe » a* n-faa ^a usfe 
ag at 1 33 aats $ fffs as'3* t sfa feaaa $ sMSyngawi (»«*> ) aft g o 1 1$ at. fa»B' I f^OT w fm s# Wsibh ^ ygq 313] 

fafl»B»l33 ST^WS § f3H SPOT II83II «J«* #3 life M33 

wai^li^gl if 3 $1 afasi^if Ba'Hlbwwawsvi 13} 

3faf?HS B %H» *BM II 88 II §5 S ^3fe fife MS tfotl 

«ol 4fe gw 3 ws H^n? waig tfifa ©q»aa» qigg 
faro fi^atf 118MH ?fe §8 nf33ra v»(svii*© r 3>i 
wbI fe?? b*i 1 ys flfifeu stf wsfe3 3»sg 1 

[TOBS tffesni WS II 8i II TrfHfefl S 313 vm 

f3»3i*» I *ff Si f¥fw 3*3 ^131 1 ^ifg £ w 
B35} I fa WW§ 3.H3 3IU^ II 8? II MS 3J3 3 *3fl3 

>ra B'BB'al I 33 «3I3t ff BBS 3H«3T II 8t II 3fe 

nfcare 3 gas w«b i vgs hb) s3 wrswb i 
ygn'gg xai s^bI i are m3»3h § HfW yr^Ti 8tf 1, 

'3a SO? 6 1 *3i§ |> n3§ sm ffe w 1 *yr:-5fe §3 §991 1 

•hgws 31 aiS ? 53 §31331 Swa fafaajBSHSwtesl? 
stsf was ww 03 fee we 59s V f&i ft* si' wsh c feras 

8 Btf sbh I ash rwjI ns 1 aS§ m fa fen 3s fewsl 
soT faai 1 fep * § 3 igj5» Sal & *sn jfl w stif tfe shs ft, yg 
fefl sfww* mve ft frfa d Sft 3 vm « w*h*3. zM, ztf 
jMar fen Ssaagig 3» 3*b 3si feol foi 3s.nl ftu ^ 

ELL'?*?' % ^ "T'j 1 * fe <■* W* 5 * 5 *S t^tsB, f«- 

f R3iji 51 S*3 BHH 391 «A H«, r# 33a fl^ f ffatf # 
we^Ss'iS fBHl to W33 TO fa UfbSSI^HVafaH 

^JS,*,™ 9 I* 8 '* * fe>,,i 5,151 rt 1 aa ** * «•* » fe3 313 3 1 

«M3 el«ij95^f|a 3si fiM cuMnum • 3njns 3 a?« 
fg S Bwfiiw 3^13 4 ^wb efeop § fjfti scfaw 1 «w» ll flft f 3 3 *fo? gi qfeg f 3 Ti fas tffb i ugsj py. 
Hf3 nftjg?>3 31313" ctf ?> 3«fg II <? II ivtf ti pfajjg 

fafl fif faiTa fgf aBra fc ? ^ i fi^ 

gg 3 fet? T!SP pqigi | 0 P3^ t13l feaa WB» ll 5 II $ 

grafeBW fenT 3 fa tifa f i 3^ sra *fa £*i 

Wl «W I ffcp TOW II III ^ 

'9a«Bf3 WBl^tf 1 f .fg fltfe safe ?3T g | fp^l yg 

TO W# I 5 -i^fH ifgfe fe-RT^ ,| 8 11 

rasW5 qfgg pgfir 3!13 gi ft w figf3iW33i aft 

W3J «fef Btfl I • f3WfiS3fe era^i fra* Pftlfi' 

wfe u» nran«i * ' g %y3, 3 trasfo w$ n $131*3 
£w?fe»rarei^ ^a^^iftiei^sisti^wTinTfl 

F^J UtBfd I «. -nftj 3P 3 fifctf wtHfii' II 9 II Pfe 
W33J3 $ 513 f l *P3*Jpg" fap 3 p 35ft, iyt^ |§p 

2X 3 * ^ ' ^ * ©3 Wf3B^iltll33tB3 
F fVHf3 75 HTJ 1 §f53 Slgfe 3 3V. 5 §3 I WM fcife 
wys^g 3W I 3P n«?f3 H fW5g TOiW lltfll 3J3 $31% 
* «2 B3^) I $13 pfoj fMBfe P% wsP i few T?f3?ra 
wfen afa ^tefa i f 3 3*3 a 3fof efofp II Ro ll ifa 

raws fsfui ©3^ i vfg wf d yc^s was 75»B I wfe 

fW35} 51 f»H TWnSI I Ho?B 3^3 TOnH II ^ II 

'Wgifl ! vfe i}gt qi3 i gi^fg 3131 kot ?wh i 533 
5«3 ygg y3l»Hi^ 1 *?;J3s o?tg?i §fl gfe ^ 11 11 

feS^WWfe § fesrf ^ WB I fend 75 ViSfiJ, *3 
*f«?l 3^1 VfetHf ^ feS T S5ji' )if| jSH 3 ' TO^HMRfiJ Wife TO I ITOn WU ft* 8BS) 

fewfe i Bingt §fe ftJA J i firs tth ^rr Pajhm 

u^tenwuii ftrw«j <sraf3 fen wife ^ibF 1 ?pfe yfste 
Horn JrtdWP 3>rit stfb H"W:~orfe gqg» ^ofe 
te?i tv h <ig 11 gtfa Hife fiffl €gsg»sf ii jBg 3 * * 
wi> bws! 1 vb fe^tfe "rtw fi s <sfe wag* 1 ^tefig 
ftnre totob wwi *fer vb yfe ^Bn fevtgj 1 ysfira 

3W I ftwfe 115 fl ! BlfB VBtil I 

3>f«J B^ 1 9BB ?¥ WTOIhI *t II f^aOTfe* 93 ^feft? 

WtlflBRfeBrfeH *4*Bft TT^retl 11 II Hi II "fiBlfe €b 

$b wro 1 mmfia vre *ftw frotnfiaii 9011 «bb £3 £ 
iwra «Br>rora lira « bwj ftobiito St Brare www 
vglrqifeg >/Bfe wjb » 11 *b* is 

nftfe fwft § mm *srt ir^ii bob to* wfeg wgnna 
ftnu 3? gfe F o dw J > 1 99 Biiraifewi areTO*Hh 

XB 9 ft¥g firai»*ll21W5fti y€fe* #3t! tth *jB*fl i vb* 
BBflH l+iao wl 9B3i I SB BIS WdW© wfcl W€B « 
#M%Wfi& ftTC$$ll38llBB0 <Sfv Vfa$B ?B3 JBtafB I HfOB 

*|h $11 ^tTrfB 1 1 f^^nPra Tife 5Hn9i flBillr 

*WW ffl* I *l«^^> ft Ml toast tw^ m w$ ipuu pfe Tife 3W ts&fe wfef i 

V* 3fe B3U 25fef iftraa *TO5 ftWWI 

«3 Agu farts «f *tf iwfarfo Bfe ssft finish 

*>m*itf 1 Sty 5fe afo i l$t 313 fro' 3*fe 

3s^hf^ tor «bs fey 3taiptiran3 Sfe fey TOS 

§b» i fads nemo a !i ii nf 9 g fhsfe 
iph ft*8 wife 3 ^ § ugqft i pfefefe to pftf sfe 

SftSisI* vifl iff* fiftft Si!ioitff^y3t*%§ fa* 

i SfttoiS 3ft3 nlfe uwk i f?w ftm *<l wfe $ s i 

feU f3* Hfi5 33 Sfe *8 6 s II M II 93 *3ftJ 1H3 

Atfte 1 4te3 ifl3 1 *83fc ii it ii aril mwBfc iiftJ 
sfsfwS nwfe* 3% 33 wSi sIb ?rfe W3 

|3i?f3 1 >felte ftresti im3i*fe 1(1811 3IW5% «fa f 3i 
j3g3*qgi5 ftfoj gy f3f3 otfe »TO3lsW 5fo ctfe 313 
^fijf sro fro *hi$ $313 fnvSi tB i ^uSiT*u^^~ni^^ri 

fti« feisi ril i fs g I s feii # snap ^ rifeVag *t $ §3*3* §3 fe* 
sit i srai 35 ireft 1 5, Big^wfisai wifex $ i feo feircs* swf f^felftre w 

rtrftw $ a fitoi x«n to 1 35 fea wail fawns to fe3l rail Hi ttfli (i^e) rfa *o i & fie. 

* » I ■■ — — ■ — ~ . ■ — m 

f3*S i gw3 ftHi 3 tos ti ii tffcB **bb 

%B VBtw I ^ 4§o? ^TTO 3B>W 1 HM TOTOgg fe*g 
fB«"?» I ffiiS 375^1 II 3^ II TTO3 3B* Wfe 

§<5i$ i foafe T»fa3 3* 3*?s d*3 i bbm crafe «ra wnjr? 
>tffo i ?feg BiB3TOni cfBift it a? it pfk foife i ctb3 

BB cf'?5t* I : ftw »B<R Pf3HT5 faTPFft' It It II *fc Wfe? 

yfe $ fw 3nS i orfe f 3fB § Irct i 

ires ftw§ I ^bto afe 3 : tB tot§' it ttS n 

|| fen xjrtb iat *fe3JB y^l Ut^Wfiei HOT 3% 5ft 
fiW Btfe BBttfflffal Bife II If ti IW? VPS 
fefeq 14*13 I olBl WWfi ffc Wit I §5fe St U5 ^ 

T^if *ma»fte ^fe llRfs^iRirfiug w Afire vti 

*faf3 WB feB! WB I UWH Wfe if BJf WftUJ 

mb ii** wjlviitti 'b'b fe*fe tf ^bfe w*i 

Hfl 33 B^B S Wft I TlfB3 l$W Pftl SrfB £3* I 
1 3 3<8 f3* sNF' HSHTjfo Pf3BlB fin o(B3 §*i^l 4 BWl 
fiW 5 BHfe BC^Tgt I feU ctfOT ?fcf 3>4BtB?5»f3B*RB 
$B1 SfcfB 75 WBTF' 1 t M » ifB $?3 5tfB BN 3fe I 

ifs s-^b ?wti-wgw9ii 3»ft(3 yfe § I gfe 

fe* S*B cfl#8 ftjH 3 8 Hf#lff33*fi3* Bfe t 3^ I 

ft8 wfie feoc i{w ftjicii"H u t ^ifu 3 feni h w^ts afei 

*fB§ ^ W yifB flfe II ? II 3BBT <5BB Hftl I 

teg fi^ ?fsb etsrg ^8 w iftm ftrnra b» S gfb ^Ifefa 

^Rsy § i ^ i ^ Qsn 8 (se1 3r§*)fs n1,f3f ^ jfijWjgjjgjjj (s<*u) ffft >a I Wife g*' 

I i Sfq^R $3 wfe BtsfiB* I! t li few fej3 Wf3 wfe t 

ara Sai i figfe flft&i 'dm ufea« i ww3ot afa *»a. feai 
ais i W3' w*'a ytisfe sSinjiiaa^afe *fa srawsnai 
'SfiaiamaS sawna i afaffBS yal wfa Ba'^aj 
nfir waife 5© iaw wro n *o n e*a'w«3 a tfet 
gf a i ©3a wfe W€?s wfa Saiwaiwa^afefe^wli 
afat wfe $ iwl mi ii W3' fe3 fewfefeiaaai 
few yaw 3' w?fe Baa'msfe was fea fwawS as 
easfvrea few 4 i3'^3 sfeaft afaa i saa" 

fwa fes ©3faa i^aisisviawfe afaf a? i fwBfoafa 
3» flf ' ii <?a ii few ifs wfeaja a feat anaiwraa 
•Rfq na^fe giai'vsa T3»a s W4foww»as • w3 «sfe 
feafeaja wfaa' irbii t| afaf^ns Tjsa tife wi 

Wife oRS'3 3*5'^' I W33*fe aiS SEteS 3531^ I Sf33 

SR5»3 b few fasna h~svi ii wai ww« w<sa *a i waife at 
wa€'nfe aaifetft yfe a feints wt : i3*fe 3*fe iafo 
wavt ! ii «te ii irefe a99) srae w-3'ai i wsfe yw ^ 
fes s^gtai i ^esTC'a £ 3?a ?a»sf3 1 fe* ww 

Wfe ©M'Sfemilfea flS $33 Wfe yiSP|V|33 WWfa* 
t 33SH' I T333 W3' Wft afo f 3^ I WW3a 3afe 

w«d ©giani it ii wyfs wa at wasi 1 535 
ys'^a'qaa wai'aT i 'fea a'33 fa3 3W a© i wa 
i'afe'a ^aire His' ii itf ii few 3"?a a) afe as'fe i 
33 : fi aa^'a fta wfe' i fe3 as'3 a wfea wa i t£ 
afaf?as s»a wfe aa 11 so 11 4 ai s,'3 awa j£e ?5>feo« 
fev B'afe few wiiws e'feam fe3 ug^fe a feai wji 

few 55(3 ©'3a ? II ^ ii Wfeaja -435 fea'aw^i 

f3s S gisfe si«w fe^'a few ^fota'asi jjjgjgjjjjjWj ( W*i ) gfo SO I W| 8« 

33 Ife ft3 TIN ftWTO* II « if-Sf ^3 >tf3t§ 

1 y^l xfb b 1 3 3913* i 31139 $ S»fti feflfa 
113*3 I oreiHiB nfci Wfa9 TO^S U II w 3*9313 « t 

3ft 9TOi nwS "iw "Htg ii *8 ii faifl t)3 9fa fisil 

?p*g i ftw flafe s ^3n fewg 1 3© ito i 

93S1 I fail 15 W53W 93g *H3acSi IRMH t9 3*fo 
131 ^31 W3H3 flfflft f?^3 1 WWW cSft ^3 
KWT5I ^ 9fa fUB^ ijH W'S U H Il3*fey£ MflJWB* 

wore** ?5%R5 wfc9 t*fa 93raufe v|h 3 nft ibi ingh 

5?53^3fl it Sfo?^ IR9II ?3tt TO3^3 SwfBl I 

nrn fro Oat i em*** 53 sstw sS i 

w& nra wjte i fas ii ii €t33*i wg <? S£3Wf3- 

feSSflfe ^tai3f*lf£3aifcal ?13l 3t ni£«<lf<«Aft 
Tlfsfc, 3 ct3fr flf§9 II *£l| i TSfO W3f3 fag 3 >IHh 
SP3ft S» 9ft ftupB-l faM Wftj 9ft fa fM3i UHTf I 

fwsfe wg 9ft traced ii to ii fa^) 39fc3xqafts 

9Ti I ft43* 9*9 3ft 933ft tft I 933 ajBfc cf f^g 93 
TO I ftW 1>)3 25ft 9*<1 II W II IfS tPfe 3 93 

Wft 3ft 3 : 1 Wff 3»*feW53« ?5ftO" I fe3 W3 3H3 #3 
S3* I 933 # teW ?€3i II 13 II fe3 flf3 9'3 €<J 

mjsi^t nfti3 wfeg >lft 3fsft I ifc f >ra«t 

9^9 dhfia I *9H W5M *ft 1(1) 93*3)3 ||**|l ^3UJ €33t 
>i3€X3^ I 99W3 Wft9 Mft3*lctfft3 M'fe3»3 
9 H® I 3 cSft 3<3f3 Tlft3 f >?3l II IB II faflfa^ 33 "HOT | ft* *© S58^ I «m ?!BI3 

14f^J «fe H *Rfl I ftJ3 3fe Wife AfMlfUSfi . 

iton qfe adi fees 3 m ttf fe* wff i fife sb* vfta 
aia 3*1 1 «3 wg, sfii wBsfb *eP ii a£ it 3% 3d* 

£ i fo^ sralBrcfe wres 1 n a? u ?pfe figr 
*fe mm t era! asflsra bp ftm m« c *Bt vb gtf 
xu^a) 1 wvfe 3§al n it « ftiB wfe* uwa 
fere 4bH I *S h ftws sfo itf' i fiee^fei *F§ 

93 K5^J I fiW SJ3fe *t 3fe TO^H *tf II Ife 3Sb| 

m vfcSl i-fej bi§Tb3i wfe Bft* vrcjfmf 3*3 1 

UrilSRjf 19ft mT*3 TO* II80 II 3© feX* tfe 

f83 eft stft I sift 1 * fefq foTH i W€}MB 
i3S #8* 1 VH1TH3 feti *HfqS3* ^ II BH II f3S 5fl Bfe 

3 ftfcp fipifts 1 w 5 75)9 h sraft nraro-rffeH wj- 

*3 S^hT >if3 olfe S I 5xS BBfe f&5 ftf^fe § II 8R II 

11 ftifct yfia eft $B13» Wfe fVfelS I €315125 

M3K Bjg 3 W 5PHW M'fe II *tt H 33^ 3M, 
feBl, VHt I *f*W TOf3 WfiJ IB MUfl I QBt3 fc€ BBqi 
B^IBnfl I €B*fe B* BIS 1B3 fatftf II 3 II BJB tflWfe 
3 §M BT^ I W *tf M fe^ti ?fe »S I 13 *8ilf3 

BIS te<l 1 B3fe ?P S«.ftWtl * 11 f^aj 3 

fetfftj tl^€ I VHtHol ^Ifal Bfl 3^€ I 

^1 wrepfe t?fe ^BiH ; 1 3^33W gfe ubS^ ubu 

>ifi) HIB UIB p(tB3 fgfl I WSti ^ T fi^ ftBlH fe I fife jjfe y^fe 3 5 3TO3* i 33! 3fa flfeara 

IIMIi 3fo 331 3, fe25iB I fiRH B* §>J 33fc t I 
^3325 fl^fS <3f3 BjB *3* I MH33 VjBl fe3*3 3' |( gll 

fe^ fes 3re ^ibeb i*B uf3 a #3 ura al 

i >ot uS^ q?5t fefs for i ^sftf ^BiVftraft w3c< 11 

?H y§ ite§ gfe nra^H i 33 ^3fti fw 3"i i * 

W3lf3 4 fiRU3fc TifeSOfi <* t?»3f3 ^BMS^PM' Htll 
3 § 3} W3|fc 1 3 3 cjfg fq£ ©gg i nf33l3 
33 Wfe I flWfti Hfe Bft, * : US 3»fi3* H £ II 

wfoa stfg iTOisSiswfs § §fe 3i*?sa few f 3^3 
nnfe« Bfi cffi3 ^ attr i ufti33i fen &%f\\Hoi\ 
ijfo ccf^ fwfo ^3 s'f3 1 6 M3>i yst* fies yfe 

<5§ I Si 3J8 flfe *HiTH3 Htfeel I 3# fe^fe 33c* 3l<5 

S'fea R«find flfg ^tefc a to i *3i=f?ffe§ 

•ifiw srefB 3 : vRzmzi frnfi y?s fes* fes wtj i orafs 
5133 wnj ft? viigmtre 5^155 Tq fddid Jan <yT3 3 <sm 
^fejrft f3* 11 11 w si^te qla to* W3i3 1 sia ?«y 

f%, SB 75'313 1 7*33 t?? If ?5 5c3 : i q<st #51 
fas 5C *W mt 1 ' II S8 II fe3?> Wfe llS 313 3'3 I S'H * 
3t>J3'fe W3 I *fc Pfe KR? #31 I TO 

3ft} >Isf3 3^ I W^iR 1^31 PHS ?TC ^3' I W3H3 
St 3' II 5^3f3 3 >«fq5(t^ | 

^San 1 ''fat 1 ^ vfarai pa ^vh C faiwi 51a §€> 5 ) 1 *feR 5 (hr 
8^3) as < 8 r«^ *b d (faecsl) feia fee (gy| %$) 1 zrsoffl vfe sfivBtr! lata j^ggfesfciafei 

8fc *3T§ ^BH §W3% I K5 TTH (jfe fa Tjfe *>lfqa*sl 

i aaiW3 ag $fe ferret k <?t ii wfe 3 \fe vfe km 
afew€ i ^3? feww wife wftrai^t i feo Safe 53 fea 
«Th. wt 1 wife ujbi fe$«s fwt 11 ? * 11 fetj S § 
?tit s wfe 1 £ ffwvi $d ftiAhife i wra ©vtfe 3b3 
sfe a^t 1 sat asfe 3S t*fe f tb» 11 ?o n fejf ssnsm 
feanafe iflssflTrfs aWs wjigfe 1 wo m?M 
feu ?m a3 : 1 wrafe al a* fHicrat~wa 11 « iw § 
aafe s§ wfqoTOnwn ?recfe3 whu wa^i^w Saife 
fea tn*ft w8 1 §v wife wgif 11 5? H 
fes § wife s sftB t fen 3>qfe fife?* ?fta-i fi§3*»- 

feafo3 3?3t fe$3» 1 nft 3 life yfeU cute** 11 « 11 
wg mfoi rafe ?m ftewrasa aiS fe^atifegicrafe 
satf nfeirai 1 <ftra 3* afefe asfe ©3fet 11 
38ira*5a 55i >4fd ferns fewSiwfe iflBHi crail oP§"l 

feS 3 §S3fs ^333 W5 I S# tTfs US V§ 253 II =?V II 
^ II Vflf TlfeHT § KMt eTOf ft Wfelfa* §33 fife 

feam 3TW3^ fe ag ife iRgiiSvtfiisuT fltewfoatf 
wai 1 wfe feafi 3 yisfs 3a»a! 1 3fe ©safe 3fe tffes 

WW I § Bfel Sft fes 3 B31Hrtl37ll33ai 3fe3 PSfe 

WlOrt H^B S s WM IM5i«nm sfiJ fefef fefl 
*t' * 3 <§Sfe W5 Vfe iRtll WW W39B fSMl 
S? 5gief 3* qafe 3 1 Stfl Wfe fasnfii 

Mf 1 qq^ ma alslg n ^te'-imfiififeaifea pfe fee 

^j™ f ie> & wf 1 (>») figi fm Sgi t (m+oPa«=) fawro 
rl I ' 1 'fa? (^) se» d frtM (faegt) 4m wpwi ift%ejnfeg!* > 

I «W folffe5 Wfffl W&llo liyOT OTfe wrofc 

afj u 3fe 3 to i wfe fop afe Swa %wwii 

§ g£ft5 ffij, VIBftl "&3*M II 13 II fVHl 5T§ Tfcf Vntfs $%[ 

fro f(wm wsfiJ Tife £f i fitefe vft} sii b??5 ftrirai 

WBXjft) TO 5 5*5* 111311 Pfcfc) B^BifeUR 
HW?I m|3 feH flaj 11 ib |l pfeH fiBTOi 

1 TOsmftfil Sufe ftiSi wfca wwfleSwiSi 
a !*fe § va* cfl£ 11 im 11 wfe fe^yfe toife ^i 
*fe 3 wfe to3 ?)b$^i 1 niyg sraf »3i stir i 
sfti tf^Btl BQS 11 ig 11 *fe faq # i*S wftsrot 1 
wfeg*^ atgfe feigi'ipfe 5 pgi 8 
*ftret few* gftrcP tii?ii £ sfci 

pws^iraTOaBfe^fep tstSirai ftnS few 
fa33*3 1 ©raf3 TOfs *% fe* «ib wfe 11 it u iroaa 
yf& wfij ?rftJ s?ftJ s^fe 1 €wi tfafc srg ftw sm^i 
§ otfb 4 ¥fl ufgf?Hs sf3ifa3~3P^) 14B ais *ra33ni£ii 
few wfe fe«| wft xreh«fB 1 cranra wft wftw 

11 80 11 fi&atfcct fro ^arat v^l i smft 3311131 
wi *fewa 1 3© org gfisf^ro 3fe fe3 

focrfft P^fe » tifo cffi gfi? *?*fl qf* W*3 » fla^pfe* ^qtjiPPMgttfli ) gift ^6 1 

75fti II 85 II 3^1 ^3 3fo "Rf3HI3 ^1 

3f«J mB?r W?5fiJ ©V3*§ I 3*f?J ^sfd *f¥ ifwiNl I 

twfd ^anftJ to vn*8t ii u wwipwiwi win 

ii nraraft ttfsj flg mi3 hots i *fa i$ if 

Ttf3313 f?R5 ^3HS TJ* imi II Wfe 3)3WB 

vto i nra yfe § fro tte* i life ft*fe stfo 

^3*3? 5tf wfi 5fTg ^Bfi M3I TflT? fs^itlRIM'dHA 143 

5^f3 ^feKjial i ©3 to qfa Brfg 3513! i *m woth 
wb K3% i feyfe fe^w 3*3 TrafHiairaw faS^s 

feHife g»rt f Bfl Ufe, t^Wpfra II 8 II ^jaiB 

13 t^i 4 ?^ mite fiwi faB3*ff»tfen fes vfiJ 
Hothh iifeif s£ tra tJ*r ^feiwi^fg "HfiJ fe^fn 

fatffe fe3*3 I ftffe ftlfe orafe 14371113 5*3 I S€ai W*i 
3H3 3ft 3l3 I feS # HKlfe B^fe W3fe^*l5§^ 

ifij 3yf3 ?5*i i Tj?st 3te3ft TiiiBt era 11 7 11 tTO 1 aai 

oT3§ I SB T?fe3j3 q|3?rt§ lit II c fWH 3^ M3fiH3^3»l 
Sfe mfTO, fef HftS f 31 I fsm 5(1 KTOM t #3t I 

yeft fawS ifq 975 nfgt 11 if 11 iftftcra nfefe era 
fret 1 fiw 3-spfe #H3 ort -gs'fesc tife ? 3fei 

33^ftJ df3 9313 II So l| f H nffyfij 

3f3 ff I 35*F<5 WM 3 HPf #3 fr'lS M3*l ^Ufel 
Wfe Xjfa f WlfH II II #f3CT g fH>i3fti Tl^t I 

t>wff) Bvi «6 wIR i d) aw ysvi grot aft*oi»%B* 

SS'Ssirt 3*aifi5 35'i^fBa feTS few 
v3gf3 TjfeM^3 5«3»iW9« vaw^ aa to* 1 
fewnai R»feiwrH75fti aiafeiwfcara ^j^J* 
aa s i few fl g^wara 33 hS w wmbi* wa_amtrew 

wfefcafe fowtffc fev^l 11 98 « tsa 

khKi i pTsfe fenSa'a waf walurafa ajaB wa a>a a trfai 

3s5l W*SafB fev §3 iWMH'fij^te^ ! W3 - "J ]£! 

aaa si33» to! 30* afi i few H* 31 aai?i?ira 
ssii aiB £s~ai a' ii ii tito ^ wfii *«a «ra ?*aai 
fa*3law fesa ft™ aoSitW Tjfe 51a f3?nfi3ra 
*m fer^ afa fa 11 19 11 tos3 ngi MfaarawBi 
wfeara feafe a3 few wViwsfe aif 8 wwfea 
3fo atefa sia usfTB 11 it 11 'aa* aa« as aa» 
hito fa** fvfe 1 w s feai wra fwa* 1 aafe 
waiafc fejsg ware 11 11 arwa«fefe33 w ft wti 
pgfg p?rg ara §a fews i*j<w dub Jtea' aal isre i 
is^et wfe 5 sal 11 90 11 <aafc s nra fesfii iBVt 1 
a<a a'a afa Bffa ws 1 ^ 1 wife usftl a" sis' i sife 

W3> Xfij Qtof* WS' II 51 H-Wl Tft3W» a" ftro waiaja3» 

aaf aafa, fira »a-ife33'fea Sb5I vfe 1 fes al 
wfam sat ?5 wfe' 11 53 11 $ afaf^ws wis 1 *S 
sf«j aa ! w%p$ 3 aw it f3W a" aai wife 

afafo 3 faw^fsssa iram gasT ja ft ax sfil fwfeai 

,(1 wa iroia (§ aaa) ia w sarei ft 1 *w -iju 1 

fWfl 1 ?B S' WtflS 3' W5?53t f* SB Svff ft) W3«5 fell ft fe 

6a i sal ronsai f<* wS 8 a@ afca»fe si fea sfi git 35, 

fas' fas W3H as agjrfSra' *w Sal s<jp a I graym grai ( 3**3 ) eft <to i iffe e*. 

W3TO tm* t??5 3 n#§ tifa Bfel nW3 g5 I 3H 
>TC5 § tK53' SB »3 II 38 II fe3 W3 "fl3f3 <l *U >IBl I 
Vtlfb* H3I3 Xft ^Bftj ^fgl I ZJiBftl oTB3 ftpfe I 

TO ftefe S crajj s ^tefu 1 nreaife ft£B 5fe f I 
ftra 3 tFfe TiojfS^sfij h 3g 11 mregfc ofl feu fk§ 
^3Tf 1 feti ftra ft§ 3ris feHgif 1 3l?ro wvi ^3 

*fi I fKSfe H fiwj ?133 odB BU II 3? II BWo tfl?H 
WB15 JWS* I 3H feu WB# 3 V|ftr9^ I ?WH fl fas3 

wfafi 1 >ra*i ftrofc erg *fBfi 11 *t 11 m jfs 
few 53 sb§" 1 fsfta sfa ftfctf h ^aqi tiBt i-fes wfu 
toib^ S 25fti 1 ubS* tj §f-n r£ 11 few 

53*5" feti srafo ^bh wb fe* ^ feqfa qfunitoii 

WIS Wot BW 75fu *ua*l fel3 feu ^ ftlftl 833' I 

Bfe o(fe fey ^ ftfm tj^i^} 1 mg hibswh wipe •rorenflii 
Miiauftf n§f3 n&%H €iglBi q)at»#3fe wfti *{i 4te 1 awsf 3 1 hubs 6 fanw fat q tfl 3 §q *fti 33 astfi* 
aaff aw, few €i I^ihi fea h^p sif cfaa«fs *ft §5 3 5 r 

9^311 f fel? 3^ ypQ VBW Bte ^9 S^H EHJo ^ af 9fo 
tff ^ 1^ feantgfl i feci ^ ^i^5t 015^ »(fli 3So? ygf^ ^fflwi 

tk> wms) fep ngi bh) adf ua 993 ^sS t ^ el ra^el uaa i 
f^ft e) w«tw fin 9 tpas stf us 1 jsftnafe awa To* H>rel i 13 h^oc bps! vxfoci»at u 
ii st it W3^feo( nrea cffe i xfbw 3>*jf3 wvra 

wvn^ i 3 miTOf xF33re sft i ififlui b sbtsrs 
<reotn5* i fro fevfe 3fii wfe fg§ §>ra^ 

WfiB 1 U 1M II 33§ era U$BI g?5i% I "HOT Tlttfl *fiJ Btfo 
fe^3»t I Wfe* UoOg TO^f3 HPWITOf3 lis f^MfB 

aw iiagi f3fl vni cpi«B fa wfe~i ?fbfefig iju s3 

^!3fe tl»8 II 1? H-TOTO 35 ufe ara3' W^t I fiftf* 

oigftj arw$ xfe ^ ii at u s trafo ix afe tPfe^jH 
mbw3 §3ife^ ijfe^rowfeii g^fira 

WfeoC BjHBf II 1< II l| life § 3t fiofe Hftffif 
Wfa TOTC S#*flfri| *i«5i flf3?[3t OTiyiftllSoll 

feft $ W ffW W* bhTh vn «s1 gfefcrns' woa *»»tfHfi 3g p 8311 

^ ispeneli'gste i 3ft?«i h^I| fan ite fax Sfei 

gfiS ^ftj 3 SfiT fife y IRIl "SX KgM 6 I 

f b xtfo ftw» i tct faffed erfb rfitifbi f37 
^*i53* gfe aftj<flt4fo' ii t ii flyft ?m orafe ecg ^ i 'toRf usa nfeara §§ i hiw« ! fm ssfii w$\fim 
gfe wasft, f Rs 33^ lieu fufsS sfaafa 3 Bfe w*fdi 

i5*f33 3t33 33* fwrefil I 333fi) fetl f^fr | 

f fos wfa 3133 wf3 3'aT ink sms Saifg 533*5 yr% 
ra'afe 3 3fe wf 1 o?a : wfe-aw flora yg;iif3* 
*8 >ra tfd ftnrafo 593 i£ii wjifiea 3fd 33snB'i 

fifa ya ajf ? 11 fisfejnfe* gt**f3 wia^i* 1 
wsaWMl yafti w* i f 3 fasHfe *faw3fat 1 3T3 nst 
wa&s fis*jial 11 1 11 art wy 3 giaa s8si 1 qx qife ' 
sa yfe 1 wfca. ©y»f3s fs£ nftsfts wfto irel 
fe£3 11 tf 11 fifa 53 aria wife* fyifiawg yfa wfa fira 
wfqsnfe' 1 afofe wg '«3,faJ y iaw 3t 53 tyaia 
wpf* 11 10 11 fesS fsS 33131 wtf 1 y^yfi* zrfa ©a 

3Wfl I Yfa ^S5rf3 3raSHBifi5l'3W3l3IW53 313 
fo33'fSiH , *Uf3W 3>fB5l 3d w3 f33'illfBM 313 fife??? 

tfl fear wal i ta. aa3t sag 33«33rf3a. xfa qla ^s'a 
B was in?!! wiaya wfe bb» fes traa t fas a 3>a 

«fijS >4fd 3>33l3H3l WB18P3 3f33>33 I 3 sf«5 WSftj, 
t3 WB'33 l| <« IMNUS 333 33 fiSWPfe-l 3 W53 

fefy awg fevfe' i Bsfs 33131 arta 3^a i 333 fiB 

3 8 fV|3>3 IR8II 3|*S TOfelfcol©M3^l3H3^ftl3t(5 
3(33 3S13 I 383 $31 ^ f#Ji 33'3l I 38f3 SSft3 3 
3*3* 3fli3l II «*y II S3 3S>^ VH3 ffq fewS I feBH fe§ 

ay» flai 3<s 1 3£ vjfa"fe$ b3»3» i anwsfe 3fe 
sfefc wfaB'g 11 Rj 11 a(a%as fegfe gfqjgret 1 wfe we* i^fc i 3Bfe£ orfb ^3 g^^l i 

mfo* 3 ^33 ir?ii 3*3**^ ufa f feftr 
3W i §3 wfo 533 toww i fiqe nfte'itei wt i 

e«3e*3 8 3^9 13*3 II St II 36) §Q TO 3*1* | 

Rfti la^fe oral 8 1«< HBse 3siat areftS 3iaii3i3p*{g § 

ft|H3¥!^ I f3Hfe5 Wfe 3lfe§ I ^fjJB *W3 * 

«?frjt Sfef 4l3oNRm* 33*3 ^53 wltai33 ti^3#3 

1 tFaharat itei 31* iwfaiafg f et maem ftofrimii 
we3 b% §wa^ me i 3fa3 sle fe33 1 fire 
fe^ife Hzfe 3^ 1 iufaOT war© fef 0 h seal 

f€3ft few § I 9g3 Sttf* ftift^3l3l3 J :-i 6 3333 
fee wififflfl 3 3*f3 e333 »3 II *t 11 ten! &3 
afa U53 TO|!€i I S fe3 ^ ftlB fae *Hf3»ie*fflyfo 3*3 

to ot3i €e vrffe »re»3fi& ea^RBiisrafe ^Itjte 

ftife^ f 3 I W31 ye»fe « 3Hfc 3fai 3>i 3W 3 e333 
£ 3^3 I Sfa fes 3^ ©Wife II |l ctfF c^tf Bfel 

wg 3¥»^ 1 3»nfe we fiw^rof^ * W5ft 

feff I I* 3 9» Hft* it?3 eJP II li Ite * fftl $83 
33 fife 1 ^ o(83» 3M ©3 I tfTO Hi»flf jfc «3fc 

*t i tfc ftrafe me ms 3i ir?h sfle vtfs fi hx 

n M lire M tfiwi rqAni m 1 i *m imn'OT) 
•A* s tf h£ (feo) eg (-up) ««t 5 i(w)H3i aw eat 8 (grp til 

^^i*|wgi«f^ ^i*ui3TOe^ fee ?5i»m &vfS»»^)i ts^je i wzg wi3 i>w fawfbfc n *t h § fe ?? -yy § 

'BTO TW%-q I ^fe V|»3lft £ feW^tTOfe 3fe {J 

wo i ftfelw ws vfa ii ^tf ti ire zyach wu 
$ TiftB vfeB' ftife 3 s ^ftiBvgl wb*t! sa3l?rfB 
fm few o(3 w?pfie' » *° ii pfe ^ fifoi § Kfefe 
*ws!l 1 tre' 3ai few w§ w >ra3 1 toh w3 wfe 
stfb »tefw 1 3ftr *1 Hfadjd f Y 3g <?tefw II IS II ^sfii 
fwfot 3 ct'TO fl^t i ^fe eTfa yS feai i 

fe3 ?fe fSBt* l^fe^S otfbS cCT *H3 II M II 

fes» fofofc 31 fefear floreifwS 3fe w crefe §w 

f3§33Tfe5t Wft< fM3» MSflg *5 fWTO-cflfo TOeT^ 
111*11 3 oTftm vJW3 '*75 I f ?*U| 3 TOf3 faw3* foTH 
WBf I wg Wtf Wfe^S PtTOi I Wl faj 3 Wfe »*fu 
WUOTll*8imfe3]3 *^ ct fwfl^l fa ^tgg fo§ 

I WTO ifa fell wfe V*g I WSW WOT ofo7S?3 

fWB**g' ii iM ii few oifij wfesra rare f^gi i n^lfife 
S fowling 11 " tfww- 

fstwi w$ few Sfe it w wfe suft wKfeii few K9t 
fewfuj^^frsifew 1 fie* few ww 11 few trusfewita 
H^sMo i«i feww 11 few ssras few ss* wifl 1 

Wi HOfifl I* H§ fe^ Hi fa^fi 8 If R H 

II W*l § offo ETO I fe3 Wf33FW fegtgj 

TO^mfe^Hfaofe w^ ^ifgranrog § £fc333iii7n 
53 T=ra*e 3 fireyife 1 wga utto ^Ife >foreife 1 we 
ift S cxiifeoiH §3^lfe3iqtimtiiait sra fegi i S ?pfe i *fg uftei Bfi5 bb Jt mnfe i vs* ffe*# $ «tb 

Vfr3 I V|<5fe i5Bl3 fBB tpfg^WJ liatfll-TS^BWH eft 
"WftTHt "TO* I fTO fiPTHB feB^ W BB* I f>N^ Tlfe t?BI Bt 

9% wet i fas* am ??f8 ftgii urel-ii bo m tw3 fa 

SB B^ 1 ^ Mb*9 3J3 *H3flB BUB*3-tl 89 II *rfB 3E5 

nfSSw yfb^^h^ipifqa^w^ifirofl 2 ^ 

BBfc B3 ^fe 3l?5ft5 hToB >^ B^-faBfB5ftl83H ^11 

vr5 fates sb T-rfB 3 bs irfa ^ tffBiwsffnm 

feB^ ora3, oTB^ H WT§ M'fvJ II 81 ||teferitag*^v5*iftj?*ww 

feraHl ^B few BB§B *fB 3 yfe fa TTOI^B f H 
B} Bfe%BS fcwfii f$9^ Mm II 9 II ^ II WJB Sot 
ifB BH 3l oTtai TrfOT 399 35B3I P t?B EW^fe 

5 life- 3$ lfeoT§Pfe fTO Bfal B^l II * ifcTOi oT^I 

3 xfefufo iJIb i W € b alBi ?x si afe yB*a 
$ zfoftixsi ?flfc e? feci feftr safe' ?nan ft vb* mb*£ 
cci i ©fas *j3i£t otb wti fan wwa*»>i»Mfb- 

BWB I BfBB <Sft43» Bli S*5B' II 8 II ?fe * ftftu fB5t 

org #b 1 6 a* §bbib 35 §bi wh ywfe b ub- 

Vife BB?S I ?5UJ TOMfe "ff BBS* H M II f?R5 £ b$ 

35 33 fytfe I nfefalTO 3 ^Bfe 25 VITfe 8 l B§ WU 3 
orfbf olfB B I HOT ^Bfc B^R qfet II £ II B# feqt ct 
Vtife Bfa 3 s I VjH >f B>£ feoTfe ©BfeS^ I BBfe B«B 

5^'HWI ?5fti irafe nfgl i w* a'sfe wfe *5 iQbI-KII ^ u 
^nraftwfc a ftnsl wurf\ wfe i ttea tffeB wftre 

Hjiafe 5(1 to p?sn2t i f=ra S vwfe sfl feftiaroli 
515 wnras 35 ?fe srasl 11*011 <bib *fefayB nmf% 
nvsSl i ysfij vre fe** 8b fwS i fvwfu two wis 
B3?ii?ffife ygt j wfeBre wmtsndVB hsb WWra 

i wmai fte fW?> *j i ras* sat hbsb* b»b" 

I VWS^B Tlfe t^Wfe II SOT BBH 3 93- 9* 

site i %m vfro 8 wfti glqfe wife" ircni wfe SsfiS figa** 

BH*fe I BW^faf^ Wtf 13»fe l *fe B»J5l W&1&P! 

wu^ i ww waif? v^S tiBBneft ! 11*8 fla us 

3*5 I ife BBB BB fi|B^> q»fef IJ<W II 3BB W$B* 

ws wfa tffi i-%h §b <p I! iwsfe is* i 5 ww afo 

f fe6 s wfe<re ? ©ijtfeS « AlfB U ^HW<W ffjl #B « 
few %3 oftflftl I <jfB BB*P WfeBJB ^BWfafiJ I 3$ S*BI 
Wfe f3B»§ I W^B tK5WgfeBg feB*§' U *7 II Wfe 
few t A3 I W K t3^1ifeBtl^IWH5 
75tt OTB^ I W*B WB3fe TCPS 1 * U U IbR?? 

ftre «ff §55 1 "Oaf 0§h % jfa^M zpk mrfewi r («*) did few B$ fes^ I td^Vd ggSB WWW II So II feB 3*75 

^ofl gfe gig i tosi f^fe bb! fefe wa m i ^bh vwwsl 

IftB l WtfcCfa BfW fe3»t?fB M^tPSH 

^fofeftraulra* §yqi$ M fw^ snh fiEBaife* ife 
b^h B^ngt i farffNfe Bfu feBMnehraii sub >te 

5B75 SB75 3 I Wmi nfeaiBljB qBfe 3 IRlll TOT 3^3 

^rb yfd^'fe i wih is^fe Tub ^ s^fe i fes^* 
*felfefti wnTOl i vfe ^ fifci WEtiRBii fefe if 

nfBBlB Tjfe feftl W& I *JBfM* ¥1P f^BOTStl Wfe 

fifeiBB te3 vfti tif K3fe Wfewra'Hfe mS^irmhuw? 

$B 1 HMftj 373l 75 I fB*H ctfol 'WftfeS >lfB #*75 II 
1* § ?5 3BB* tjfg ^tf * I tlBI >rfu fe^B^B ^© M l 
$o(fc It crfBt til I VHfr* UPBBfBTO Ufa 3fclRj?H 
WW VH OT d^'Afe fa dlflf" I 75fo MBSST BIB) Wfa M^l 
§75<5 3»fB 3 : *{§ vfal|^ ft^Bo? WB 3 fai* 1 IRtH 
Bf3BjB 3 «rf3 75fil fej Tfl^* I fa* f ufe 3&OT75 75 
tfl 31 I 7>*Z% crfB fWW^fc I Wife* feftlfe olB 
75B feamftpaf 111) UH $ c^tf fafa #fu 75 I oTBWB 

% vHn>ra watt i i yirif felspar! astf ^1 5» 8 #Si fe^grgfd snftj safe* wf^85tfe g T ra qifl* ore gfBafa 
fern fern a 11 to n <fu Jfc* tos* w* isfi) 

nfts gtgfe %<38* wte i #f3Hm ftogffc faired ixra 
wfn to ib^ ii ii fefe ^8 ^ b *f3 m i 
^{1 s«§ >fi3 fei ofa n i 3§>i nft? fmrafc ufaswife* 

Hfl fwsfa q*W* 11 it II VjffijB 3ftl fe^iiftr^ 

§3fii i.Sfti 3fBV o?Hvi3B §gftJ i nffe wife? sb *tb£1 
kh mife i feat mg %vn faqw it *m nwas H3fc 

<5 33Wl3 f^fel I 3"§ f^5(To3 Big feci 3bi iftoOtP ^teB 

Wteg «I3 a i fife -dngii tow faro 

OT^3B I Tir33jgftW3' fcl?* f ISlfeScK^B 
*Bf3 fa ^'dfe h-fi»» Wl V*f<S VR H II 19 II fc@ 
feO'dfe* *t feBWllpfe 33ot V|«ra tl W tiWlWfeot ^ fe 
TCSXfc W3 *H3?? I Hf3 V[W 7>Tt Bffgt 33?? II It 4! 

tots sure mfltifs * nfera j3 ofeff a?> h ft£iit«i 

S^ftrafe 3 33*t i §3 tFfe I feH 

HVre ftftlH ifo* I *J?33 fig^ 3d f3D f B H80II 3a*W 
^?jf3 yfe 33**f3 * fe3 ot<3 fecTS BOTH 1 33f3 »3fl- 

feS Bfegra £fii3fe mfe^n* 11 8<i 11 ft* «3 «■ ^11 *% 

% fe* « ( fed ) §5*3* TOtan ( f^c «| f^tt^ ) r 3 »9P i fa^ai 
•""'otai ^^f^osi'is Mf3 f Saps si« yaw i u |a ras 
(jSjag^i Wawi Mwroi M 1 *le to «i 1 ^Si * wail &wilfe^3 afa TO8 3313 cifg^tfei^ fifal 

fsr? V3 to*5 us^m^i «fu irfb istf iRHtmS 
*H*$i 3fo w3 1 tiftJ nfeara h fR^a 33n3 1 wfo 4%33 
few^ 1 x% wH §fe vrS fetTBiitH^yfg marcel 

I 8* fijgcrf3 t fa*W*25 I fa* t ira 25 

sTa 1 ns« u^Bfo 3 sfti 3te 11 8 11 v«n3 : wfa-3i3i 
fa#§ hW 3»g tea ms3 3§t-ife3 §3 ^% f^aifo 
3»ife ifenTO ftiQa 313 p^ife 11 m 11 fiftprfe 31* 

mini 1 3* few i mjcfe'i fttofc crcia 
iv^t 1 ^fien w(B vfeB ijfis a^f 11*711 tsnsfl 3fe wre 

a3>3l3W 3f3313 3lf3 7 tP^'UXfc feB3 3i>R53 f33 

uis 3 r 3C3 fe9afe ftfi © 3 * 11 1 11-ftm *»3H 3 few 
?a^iw yfi* fas Rfanfe stiif wfe*fe s 339 

^PlIS^ *3t fe* fe€ ©€'3 lltfll Wf «I3 Wfe >J$¥f3 

33 s i § ste^s W3l fesfig swafc t trfs 3i3i 
zwfe Ting 33 1R011 fW«5 fsat wfe Pro 3*1 

I 33 t 3fe 333 I 4 l£f # j 933 otire 33^fol 

€9 Wfo feg ^333 VTO' i II V* 3^3*3 39V3fe 
9§ I €S 3)3 fl33» Hfj I f 3} 35 3*3 35^) I 6 3j3fl! 
333 TO ©iyi3) II S3 II # yfeMf3 S»H 3W3' 1 3325 
mRt oft "MM >H*qi3*l# f 55 S3 d^t I IX X3^3R 

flft^nfg^lf^HWMg33 3^ llftlTjS ft 5afe Rb* fas 3M *§ ftrarafH 3i>fi\3i* 31ft 
5fo 353, wft p h 98 it fi??^feo(??fesnafg33lmfe 
nfeara 5f3 pfe farest i ftfcra ife 5M»3 ©«i^ i 

U?5 3g fen ^75 3f3*i3l|<? MimM%^utT33ft §^lvjf 

t)fe sbh bib 53 fagis f WlfyH f^Bfe 5flfe 

sfti itfiiwiiif^y orfg fan 31 VHnfcfe 3^ 325fe 

VMOTm ! 3H«Sfc 33 ?jfd 53^ I ffe 3f3 93?5 

©333 ii ii if 3f33ji I firo f33 ><9iB ? 3 "513s si 
53g ©^3 ? A3 wmS ?p?>g i nfe yg w* 3 usm 

WHgiRtlM?33y3 $ ! 3*^ are 3 s I 53fi) BBS fi^ftj 
W5 ^iftp 33 §3 Wf^feffl3?5 WM5 W¥d TC»fell<l£H 

3fe mra tjfe >r 3i : km 1 3TO,oraltif3 mth* j 5 

55m fea 3S5 TOfe'fflfe SfefeH^f^Mifelfcoll 

313 ftei 3*tf 33 3ar 1 §3 3t fife h 533 felajrofk i 
5133 wu 143133 1 wis 35*5 53 s 3 ^?5^ 11 nxivft 
wRJ 33T3 hwsF f 3 ai^a 3 3ffc asrel 1 313 

3fo ^f¥»rel IT^W § 3g feu II 33 (I Wfa 

ftlfeS 53 3»3 35 3»3f3l 3>Fb!M3^ fefS ©ffirfsiflvfe 

w$ § 3^ fgaii§ I fgHU WM fea ffq ©31*3* UStllSfe 

35 3fo 35 33335 §331 I yfl3 $W feu^fo 3 33 5"' I 
fe v 3^fe5 3fe f ft$V| #35*1 3f33I3 ©3^ II 38 II 
fMfefeW 3fa 5fe 533 I *3T3 "teflS 7J 3U^fe3a3lfi 
t?31^ S33ftS feesmfc I M3 5Q 5fe €3flt^fe II 
3M II 5 m$ TO 3f3 I 5fe ©IHfe flfsf 

gg*3t I q35 5 gqfc 5 5 '33 5 I 5gft3 *tffe5 fefq ^ 

i "maW hs v^lmi os fat t&i i \^i«fv^5t 
* *3 vnfl «S i •farai *m «5» 5few d a3< fl^ fe§ i wijfi ftre«afe! , iR6«R5i s wt wsfa" 3td) iwnwai afe 

feH S*vjT I 55ia 3J3. 3 TOjS3 3lfel3f silfeftsfeB 

««fe ii ii «ra Ufa afa «raw ajwat r«nfe wfefoya 3 
w sna) i gi«a 3 ^bbs « s*sfamf?5 *fe ttrp jffsfc 

Swsfeii^t n tra 3;*BTaf3 a a^tinfffegfawS 
bw vim 1 3fb w&pp sw bth^ 1 spa t?ife fe« fe^ 
asffi 11 iisra* 3fef 313 faftafc 1 Trfg zjt craft 
vfti af ^yfc 1 yass yay ^otsfa^wyafeagfBf- 

>|fe HH 3 II 3o II ^33*15)" ^ Vfe foot3 I WW et 
yfaV3 Hft3 1 333 %3igq «te»sn3 | fira yg qgg j*. 

*3s» ^iiwii mrS ?pfe ferafe sraWa 1 fams ws- 
etfc a yfaaaTwfa 1 tra'y]3 fira fts« wanat 1 crafa 

WtaW WWfe fewgl II 9? II 3© ftJ3» * y$S3« 3>!5fb I 

wraps wfzs f%$ ssfti wsfa 1 fen yspa f traafiah 

§ 3WB Tlfg fafa SH So) II Mil 

fe?«33 1 firs' tiwjs yj3V33. 1 wfe as'PHftArag 
wwtit 3 afe wu saw?'' 11 as 11 iat afef^HS si 
*flwi33 wfe s vfoteiflyfas's fe»3l 
tos ysig 3tS ajg fareral 11 ay 11 tfe sa^^afe era 
1 833 aatifiafs S3 ?s«* 1 *faa wife f 8 arc wfli 
1 «Tife i iferofes yist 11 *£ 11 sra wb gas "wfe 
ota 1 a«?s wa3 wfg?5 at iws awislyfef aflfsifaa 
Bta T ?fe sis 11 a? 11 fyg tfiafaait 3013} i.*a?s 
w? atefc ij» s»a1 1 if aja 3 fira ya is 1 sa *ay 
§ B3S fe3»3 11 at 11 mf3 gywwfaa a? ffwi arei aai^ 

wxi s» 38) f3H§ Ss) Btil' £e» i"ws ami 1 "itoavsp tfe I V8 13* 3JP3 3Tw3 31] mj i f v,fe 33^3 ^ufB^rg |, 
80 .11 3% T??c? 3ft 53flfe BT^ I'TTO 75 3B3 333 fe3 

Pwiwvi arata fa*!* foqif i feu >jgf§ vra adt 

5IW«j'3 l| 81 II ft* * w «r« 5w ff% »j, aasnswtMnH 

*wil3fe3j|tg^*f33!g festS S3»if3l3ai75fTC 

ws« gfe 3?s wsfb yft ©3 n <t 11 3v*t n 3^3 fgfe 

W33J3 TOl 753175 V3 aiwsfe 753 75*1 fftllifcflfea' 3fo 
^l33f3§sg3t3WIttl|?||3l^t 3% Iff^'ore 1 ! 
3JBS 3375 3375 fTO q3 ! I <*fe 35 fef33uf%Hif I 
Wsra 313 TC75 WI3»3 l«ll fi«S 3> 5^75 3 3I3|3»33 

Wwra 3S f^iyTSflyiTsfeVra watnfe iWarasis 

^81135$ 331 3 <WB 3#§ I Wfinpfe ©^31 ©£§ , 
153 »fe3 aitlf^3W3 k tI3»33 folf IIVIII §M3?S 
IBWJB 38 75175' I «3f3,33l%a3ai WW I tf3*,33- 
BSjSfaB*, S# | ftjBl,*|31, |?3 3375 WS«8 Hill V»ftra 

]23*i fwra fiw S3 1 3nflst3 3 srcsn 3i3i W53 333 

t33 S UR5 SSiftnW 3375 33fe >I75 3^il?l|V»lfqaf3753 
TOTS fe* W3t l 3753 3^3' 33 3% tfMtaa 31753 
B333t I 33* 3» fi : fa* vfeT || t II 3st 3*75 31 
tS3 3§ I fe3 TOW $ 3J3 33 1 f3$ 33» fefq 
Ware 33fcl>/« § 3Sfe ftj3 3f3 if3fell*ll3?» TnfcW, 

Wflssl i hT3 7S'na^% sfa?? #75! 1 3% swift*' 

ms 3 1 <tas 33 nata viciH»=Hfe wa rmram * una f^, tfsf§ awfc* i fit 3b v& ^tMfe* h^oii hot ^res 
a *&b sb 3i3W5 grs 375 flfe 5 : i Hj^firavK 
Ste b§3 lufbfJ ifel sHb w*n vani wbI * BtBfc 
i^iBn3ta^ fl^BTO«j5 ifesivi^BB 3ta js^sh 

feW TIB 1 © 25 fW5 B*i) 8 B*3 faf^ g Wfo Eg I 
afo #53 BS^H I TOB faBUfo TO VIBB^ fflfeg 

aB f£*i H9 u-na* acre §b * Bra Tjoftmfe 
*ibuib3 vfeB*nfti3 ©gBfwi S*ft nrehfiif* 

WTO fe* a£ n§ bib 9*5fe 3 g fag g ijw^ 
urfg^tfe b$ figai §S*iisuirenSI«r3 £ b^ c i BtBfc 

wwBfc 3tiw#M<feftjBa* t afB^imfea s%^^sn 

IM* I *HSfc w* mit^fe BtB i-ft*£ ^ ^-feBlfe* 
V& II <*7 II HfeBIB ?lft 5flft5 Ulf I mm fe$3Z5 at 

w&rfiftfeliB fflftiea n^mraa M feSS feajSuret 
«t ii fa *pb flfefefe aB 1 3 1 aBl 3^*5* tffe bib 
§§ i feu wfep § bw af^i feti feti to ftra b^» 

f €t 35HS<llftffii3fetBfe IB pf3l|^B fij^R «SgB 
ttBfe 1 3*3 WW Ufe qfB fl« I MB75 3BS S3 ^t?5 
II So II feltf^fe Wft BIB ^jft^ 1 ^WgBT fctl BTO 

fsniifeafe fejcn § ftra mb Btfttafl mbb^^ fen 

SfcllRSn *>TIB t iflU HB|i^l I 'aft feB% ?JS 3lHB 
fHB H^ rfe^^fenfk 3 faB >PB : l<3fil MBB*5P his i i *u» i 9 §r $ i ( 0$ ) Bfc © 1U5 1 *fltfW *i 
^H^w^^B^^WSi^Wtis^ll^i^l^te festal jfWggjwj ciflt <to I rife Bf. 

II M II flfefe ©&«fe fllfe Mffll^t|>W§ 
a£^mi3 W3» I WTOi *JR5tf*l3IW5f3"Wfel 
S3fe fefq §Tj} || ?a II f*5 BBt 813 Htot I fed VJH 

W M araT 1 frifin ©gfa mft Bsvfii <sft 
va^tf wra HonfiiRsii^^ftrsw wra wfrafb 
raw 3*31 «s feci yififemrfu^fe 7519 stymie ssa 
gggafla iiwiipfg wstiis wfa w&gt M^are 

f ti irav^l 11 3g 11 ss efts Hfil Ste mtf 1 wm?? 
Jfe, mt arastsfissfe ^sfe feu fesife^i3§s 
Rwfe sra §3 11 57 n ©strafe ara aft} ifo are 1 
««a_ >Kfa' wfoffst i^afeofft) 1 «nfeft5 

feavfe I iragisT 11 ?t 11 *sfe ^5 ©i w$ laira 
w Oh ftnsra a^iferofe gfe mm TOft tflfeara 

JgWjfl *i<5l IRtfll T§ W HftJ:-^ ffeu 3td | feb» 
Sfet © fe3 75 ^h^lfS WTR5 IB fe3*R5l qfet 
$31 TO*** WgW H30II WJigifl V23^Tl srai sw<3 

arraS few stf 1 ©fis sera bs wrafaB a^iara ftefe 

TTj Sra SB yS - II 81 II feflig SB 3 afe ^§ IPW 

■teal fr sft 1 w? orftraa vra*a*atra^Cnraf f s 

$Sfe 3175 «ra II 53 II *1W fe3 Bfe eta fes fl ! 3sfe I 

wb ras*«5 ftra sria wsfe* 1 \Jstfe sraa *at feccwai 
vragfe 33 Safe sg siBiiaaitfr *fe 3 fen aTfe nsra 1 
fa gra^ 1 TOgte gfe grag' graliwra 1 

utfto6* 1 "aifijt wraa f mirb $31 as (ug raitf gtf) 1 "ma 

1 Sfrflt* h& $4 «nj Srt US 33 ;j) ^ „„, gtf ft , 
'B^ til feH=5 *l "fei §33 1> Cfel iSTif ft 1 1 b# *B I I w giot ^aaTaWHtsirofe WW f 31* TO 
aisa §ti 3 <s3fc i fro 5R»" WHra fiurifw 
a*fa War? >ra* wnsH»9U to val a? 
©sfros aftf ft™ waa i Tift sra flfti wr* Matiws 

■fcfanftMf W 

$fij ?ja MafvspBT n so n »* * »■ *>■ s* ** •* •* « *< 

vj*ftj Rfo «, Bfl to ynj« «_^h »g£ 
1M S vhi ©3»# i u« *m ms v& mmf*waw* 
ite >raw fara vrfte fti3 h * n Hrewfc m 

fea to sfevrf tobRS sti to H 5Pj i 3a ^ J 
wmS afHtT i sfa wrcarc fas aa fcaraar iiMwaras 
inreiTO i to wnfa 3fa saTfea»aT« i^tots 
feqgS ftra i Tiftra a£a, ?J atsfiR yaafe* u 8ii 3j 
fegj feafe wfTOag i wwajs ^faavsroaag i fag at 

"lafewi'ro asW «wp stf i fai 3** 333 3J3*3f | n«S 3fe oTOl 353 VsT 1 ' | T|fc nfeai3 

to Kfe qte i <i 3 fifoj wsn§ I ii^n feisH finare 

fe3 feft5 3 I Bt S'Sol Ht^ife* ftjS* i y«%i fiai 
3ft} 3^1 iranSl lira Vf f33 II 7 II 33 

aprafiRraro^w^i srafbwraatn B€q» 335 3* 1 fira 
§3 orefa 3eP3ift?w wrest to 5N1 673 11 1 11 ij» 
asta naff gftrafa stqh fwifafa* few 3ftTfy?TOl 1 VKt 
toRs - § xrSnfy oRjf 1 ftjijfe ws^" 35 3v8 331 11 < 11 

WJ3 WO* 5f3h>} 39 TOimjfe 3fc< f33 ift5,H3 Pi 

Bfef^M^eHfrt^f^i^gitRsffgaqgiera^'ii 
101^ 3f33j3 ijjra nfg wis 3 1 «fe3 333 iterate ws 

3 I 333 fe3TO 93% f?W tft 3 I fenftj $9 f^MBi^S 
ST3llSSH33 : Stfo 5 feg ^TOI^TS 75 f333 WV3? 

tPfe 1 33' fire' fefl y\ y«T?5 1 Trfs fafo orfg~^jf3 

3feWS ll"??IIV|«WB #H fTH3 »£f >I3 I 35Ts 3335 5(33 
^33 33 1 W3| 3 f3 W33I V3g I 333J»fii3 $ 93351 
8>«3 9 1l *t II fejf TO5fe ^3J3 f3»3l I *«3f3 3feOT 
3Bf3 3W3t 1 3© 33 33 VfB 3^fE(f39VfH3 Vf3 
Btflfflfo 3fe II «*8 II 31* 33ftl 33TO XftJ 3»5Tl Wl 

ate 33i awmfl ifo B >rf3*a*wft« afa nfe fefagiuwat 

WSW3M3*f3 fiTO 3 II II €fe 3753 TOT#3 33) I 

wra 333 ftftj 3 33 t3l i <m3l 3* 931 pfe stsfotf 

?3 Bftj TftBH W3) II s£ II 371 3fe 35«3 3t3l 

faig Bin 333 3333 1 sfij aft} 3f33j3 sif 1 wjpfenS* 

3jg 35 »fo ^ II S7H few 3S 3fo 335 I Hfeara oO waw u«fie ii Ht ii vrea vine i 
Boxs* ftf§« >?gw" ^fe^ti wfe 31* § vjtefe cftsfw 
feSws S scfe^teftf ii s€ ii gg-a c?a5i ^^fe 

^ vm fa swift iro ii fen wi b^v* i 
^B^tftjB 8 tpni i y« qfe trenaa i 3fe 

fira $ ii it qQ&mirf flfs ftg4 cl^ i q^l 
wfe ^te»B ui^b) i fet ijw gfie *fwu»af 1 4 tfe 

tfcs 31B tfes' §^31 II 33 II §fe Ulfe* ^TO flft 333 I 
ftJ3 ItiS ct f life oTUa I WfecT ^*3 %J3i3'*lefcs 
M3fa VHUU31 It 38 II %fi33B 3 ftftTO W5^fe I fefl 

B Mfe ii 3M ii oifti ixftj ^€ nRSoi ucPb* i 

cT3 3fa clfa €<3 olfgi H 3g II I U 3*11*1 gS^t | ^ 

ufa%HH #1 fa 3*1 i oT33 W3*3 ^€ fiRH «iS I wja 
*feaiq B^Qftf n 37 U f^ufe 5fe are «ro I 

3 mfow* ir vte qqqftiwiys *feia3 ftsvPsiB'Bi 

feci fefti 3 ftffl org ft qfgi sflte Sqt*fc orgs* stfk i 
vftmngB cra3 bvcrsu^h was) AMI ^ife 

ctf) I 3i^Ht fey cfl 9^) I ^feti Vjolia ftSW I tob WH3 afci are saw 11 ao n ftrei 9fe festft 3ft 

Ss» Hraf3 3»f3 TO wa II ai 11 wfe waiS ftwa ^ta 

I few yf fiju am 1 wyfe s'aw ff fvfe vtwrar- 
V3 oil ai3fs aria wf 11 a* a '*fs "Hfa" s=py aa Trfsaja 

9 s I TPS Wf3 -fi 3'Sfe f3 IBvfl nftfe § otS 

wall i£t wfes a? q?a1 11 aa 11 ws afl wfs 
*nst i-NfaMP l-stfo Boras ws'^ ms iifoaja. wftra 

W3W3 § I Hf3 ^TlftS VlfS §** t fiSM 8JB VJtf 

rafc W75l 1 syf3 >rfa*ft wa nfs a»?5l nay 11 ww3 
ffta f^vf3 fpffi 1 flows ©yfas atfa fesraf 1 afea 
?waa wa ^hs«a 1 vnatfsa vaaa ^s«i 11 a£ 11 aja ft 
nfd trkT vsit 1 $ * fssfe ave 1 1$ aja ft 
fe^featfl 1 fas a eaas wfe wm s^ u a? 11 »refa 

fi&fi yfa oO 3aif3 1 S«f3 IN 3 "W3I3 1 fe?5 vjfs 

aa3 f ytfes w R fa 1 m"rs ifas vfefe w'sfa 11 at 11 
feat nfkaja nfefafts aa. ««3» 1 Sf3 fas ws ire 
at3»i^3^ H'w « Cfa a3^fiJi3vai fesna u^ft) 

II a< 11 ys jg afeaja fa? fea<al 1 sftsfa an* 3^aife 
B*nal 1 ttea<a a! wfl uBifisiaifafe awj Wfea otshboii 

se.raajBst % wata § Shss 1 Hf?# «ma Sa«] 1 

few 11 fat ftre»a3 nf3aji-f?s^ waxs afti sits 1 srafa 
feefs flfsfaft fiiS wa wfti # als iisii^h ladia 
flai f^Hfa s st a 1 s* fss'afs afa a ! 1 gsfa fy 3 3TO* S3 ore I fxfef ??3?S 3 qi irii ^3Tf 3T3» wy 

Ha«Hi i fun a »i vffi ara 3 qtw i eribi W3 «sfa fen 
33» i fa€ nfeajg ^ sgi ii 3 ii fans >ran3«f3n 3 

arfawgl n vfe ©?r§ usii 13I gfa^fife qf owl 1 'Sftj 

11" fef ft?3^fea ePTO 53 Wfcl3>of3 

rb wfeiimiis anzsl afa qmSe^lraoiBdli 
©3 3TOh fte Bsi^t SB* x iP^\ i 59a3STOf3 era 
feai *i*3» 11 £ 11 3s xftj 3m" 3fe 31 3fe Wi M3 uSa 

WKSHnp I W3fo Wfe fe?rafe eflj* I v>f%H ?33 

re3» wfij 3^ 11 9 11 arofesTgl 'I* «3BS aiifai 
wssrfc 3 14303 1 if sisc? anel via wy 1 trot sure 

$3M 11 c II falfe 3fe Bf W qi 1 3H3 Sals 
3 03 s I 9gi feU I fa* 3 $3 33H §qu5j' 

11 tf 11 fisiOTfeet gmfa erfg H.N 1 s^l Ttfife 3I33 th 

f H I nl 3f<3f?S« 5(03 f30 HH : I *3^igt 3(33 «ftj3 3W 
3rP ! II 16 II f 3T W43 3} 5lf : 1 fegl 35 f«gg ^ 

q#' 1 Bsfe em vfjjjs «tf3 3*nfl 1 ftwsp w 

WIRrf 1111 II Wfe WJ f HfS 3^31*13 03 U3 Wti 
nqi§'l 33feS jlfc £ Hf33I3 VJ3I31MS* 33S SO«5 fa« 

13 11 1% 11 tito 33)31 1 ftran ifafm fas 

ste'ifaw y 3 <i «(3 WBV3IS wftre qra aq srps wan 

g3< ^31 g tfggtlOTf^ cpgglfltfgSlf W3I3 ' 

'faws i (w) as 1 "bi« at Saraoisg # 3s* 1 "301 1 

fews & 1 fen fewS $ 3? aygi arfWus, we^s S fijui ag jpH 
9 §■ araswai fen nss § el n?« ? fe«ig 8 1 

fwl ?fl g «6ai Hum 9 flea, toct e )?ea flHtenn 8 1 

(«s8 J* M mk US » taUMT 

t fS3 §3 «5T§ I Uft Wife *m HWet II SB II *S Tffc 

^Bfe^Tfe SKT3 1 3 «a^ai 3;nfai vjissaB *J?3a 

as nfii ai ii ii« fefe 4 flto wsl Tifs *H3t i «ara sfig % )M? w <?> fifciu^tf^ S3 Si ftmns ft, uSg fca rites $3to 

1 #B nute t«i S$ a* I f^w! a* % fa^ I *fea fea feTOF< a i 

aw ft far fywrt am 1 fcre| ijtea&fato pai e« ( wmm 
^ ya*i)tofcwft *Sia*3 9 ®* ma f8fc 

ufil^fe^ ffflasi $ wu3 wu § rttftentitm f€3i ft % §b ^1 

Tsmjm won' alb faw ft i uSg fen ritea et 
flea % Ef* mil lis fa fea '$ai huhi' tretf el ^feas tfl 
ei fearo ft, a 3h % vnfewtf fB#&[ as are! tf, ten ? Oa Haras 

$$ iii9«t | va* ^ fno itea ssvfew *i 5 fea feu ifea fbjwft to 
fcas*^ fea w faiwp ir £ iri 1 fro *$wtfewi i ua ft tfea ^ «a« 
f£& ft a» ft fea «t t =* ? el : fea gfewi ft i 

ag ftfro ?fl i f i ite e» fsw» ^ Riff i «f ft 
fm 5 *w«i»^« tft* wtf a5 ua fa m% $ wMe»8idi€ ^ffHWgttl {Hum) aftioliftK 

Sfcj $B1 HB 3f<ft II H9 W hft BB$ tffeB § *»UHmfo 

^wt-feismra wbb-i w§ wib Ssf ftwfhaicns 

f>S #b sfe n <*tn mm fwtefe ^bto* tpf 5 1 *3 
w&bjb irt h h£ ii wb wfetws OTsfti i tftafe 

Safe *TO5 II go H ffl aft gfi Will ^ffe Bf HS 

usJF ufa sp^ftrafe nfife >jfb 3bb u3^i©3WifB al 

ffffi wflll *H ll-fc* 3B^te SB* £ B^-H few Wl 

*fl^>rfBv8'i ijfct ^ ufg w i f b» Brafii 
ifoB fen iw irs » sb Bvieifefc ^1 3fti sta i wro 
b3 isBb i sto ^boc vffe f srfB wfl§ i ftraffl vol 

ftjf^|^^Rtil^5^OT9tJfel*fl^^l 

5 : Sfe'if* 5ffe hS $fo qistiBi* fife wbtto wfl 
ii ii feareS wfeg *hb i Abi afiJ fas 
3d I 3BB faficla ftffl fira ntuhfaBg, fare* umiS w) $ & s& 5>[**3*» mm] i 

§a ^ tmgra l 1 .£ fefl fa few % yrows fn § tpfav 
kisi wW*^idH*^8fafa?r^uTOlei5wn wg^vra^J 

HPsrat | §9*1 fei $t % |h wifaw ^ fe§* sfe are! 9t 1 
ijs r Sn lasie ? feo 9i® H5l S ?W Sfti feu rIsbi flmywgwi ( nbu ) Tift) so nfl^eg, 

afe ii 3u it sraf oran fferratH i ytfaft tra 
ww? « wa' i fev «ft p% to t wnq i fifW wal 
Ssife aro ip^'i 'yifigffc -flai, flai varo iTOaia fksi 
Hi H3% uro*^ to TOfe udd^fd i g^d m« aPj, 
53^fb" H 5? ii ni£ nSffero vaiarS i'wsa if 

*8 TO fewg I Wl| 5 # W5 TO» 133 feTO WVj 

fen to ii at ii 33 mrci S flea tjjstift^i^fi^B tat 
aa>" i pas 3ftj a9 1 fefes stftlfiresnaifr 
iRtfii a 31*3 a w.« ufite i araa ftiSafe saa w*s i 
yfa tft fefti ^fcs vfa w8 i 933 yew at 3a* vitmip n 
•o n flfeara •nfe ufa few § w?fli«3m?ra 3aP wfl wi 
to! i fen fro crafs wro nat 9$ia3 faSro 5 TO 
w'S'im iiaaTO^TO3^ft«^iwfe33<sfe 
to feaiat iSvif % to ftsjj Sal i ftsro fes^ 3 
wtfsfal ii i5 ii few § ua to is aa i araa ftSro 
eife* taraaro gfeara to ©to i T a HHwQ s dt a 
ftrea aroVii at h fiaro featf ©ssi^htiaafe 
aal nfs w^hwrMB to* uto to tTOiiTOBaafo, 
*gMfc sro* ii as ii fan 3 3Ta 31a nfe wtb? i to 
^aai' »rgt 1 331 qfar swtfo sro i wreas 
3 B^tfeiiamremfts to staa bstop i HjwS^ 
ti to 6 y gfl" 1 8 wig s.m H(a«fl fe i wfwTOi^wfg 

33 3 *iaa iiat 3 !3>flTOTO^«»if3M«sratH«aa ffiS 1 W9li TO Uffe BUS fig? WWI*BBftWB*B& 

Ij^it M W feffe § *5f8 HBB VjfPW I WW 33 
fcfcB* I life USVE Wfe faiatBH $*?5 *fB BW33 

fcw §b» ii i £ ti mm wp(§ fbn M m i Br? BB3 w 
StB* H go II wtf wfe tf^tftsi I wp® fmtifc *fa 

frfJ I FBH ftnre Slfo Bftft* I W3I Bl*f OT£ 

ftgt* pfe «8*ll 3V| 3S wfe feSW^Bfe 

*5B|f£»SQtt§H 3ftw* BIK 3«S I *Bl HK*3 

i *R WTO tf*B I WBl3 V$BB fifejfe VjfeB 118 tH 
f v V« i& «ftn ftrnfe* uftv mi BnTwewftnV **i»t:ti 

^raniftjufffitotSfeiB* WBmiiu fiwfei 

^aT^iS^fg^arofHh^i^flvafBd 
*jfire# i (w* trav flwg irii otwh s« y5Wfe 
yft i ih3 fa aft) By rag! ob! ib$ intoftwfc nra 

§»rAi3fe« Stg Swfc'lltllPfc nftwsra d'HPd 

i ggfl fa 'mff mgg fcftg 1 3 ibfOT^UBqfeyBi 

Wrf #*B WflB §*fB II 8 II HBB*ftff £s fasr^WWB 

Twen^s vfeB*ofl BiBw5 : i*wfbtj» ifeflifa 
stfe b^Nimii few fe3ifk isrfB * tt% b^bI i wfe cftfo 

"fir faS WPBh-BV § M3t«3-W??Pfel#§BHtBfe t 

<*fe nSi Bf Sfe^wsiit i orfb stfu #3% *|Bifs *F3ti3 aiwsa : tffea gs^mmfe yd© wfk ^tafe Tynil 
7 ii f » «a) fug qfB stfb s*st h-^fii § m% cfi feB 

ii t ii wSa* few fa Ktd! i >i fas iflfesSsfd siift 
fi ?nfe are few y»w i-feu MBaisMnst i^ra ii tj h 

§S ?Pfe »fe 33c(Wl3^t fiiWW wfegctfe Wm MB*lfo 

9) fafa wbib! i asot «i4 3 fere* qwsi n <*o h wfe 

BW #B WHfel I feW *ra>43 cPWH Vlfew^P IHfe 

i$iai wh ttoI wfe i*ifift5W liteww n<*<*uii5 : 

ctf c(fa <SBH5 offg^g I WM3 fes *8 3*fc f€*i?3l 
fetl fefe 3 ctfo t Bg #f3 I *t?lfB feBWEft 13 ^fe' 
l«*ll 3fa 3 f**l oGW SB fifBl'cT^ ?5S(f # B^fa KB 

i ya* OT3 **a k w i fwfefc m mfwm^ h 

<** II ttfa 3t H3S^«ftlftSlWfW5feB^B^^I 

few ccfa wfts 3 f^fe w3 i f fe ires yaqus §®n3 t i 

SB II 'era Wt3BfB c8 3*3 f^fe I Wfc iftlB few fiTCB 
KBHfe Ifl ilB ivi TPff ?fe Bl^lfeBI 3 §BfWBfe3§ 5 

ii m ii Bm 3fa VBqts w£ i uto Mafe ft w£i 
sfa fan cd wm n*B is^et 1 w : fs& wbibot warefet u 
<?£ 11 tfQW art^t 3 tffadiAf^ to a3fti3 >w€B*i 

feSTW 3WBl fei TC5^llW*c* flai gf WW€'BtU<*?tf3W$ SWfaltf ftw ffdf J} ft fcf fr-3ft fa« H*S ««?5 H^IJWH Hi 

ari ^ 31 5^ » ®3) finns §uj^ i «fcra ^f^lflnrHi 
fen! 5 ifo Ci^i 5 fti 4 fta w«ay*^8W to, fe^* (nest) *o i se* 

*#§3» tffrifo tfi i 331 fegt 3* ifhiR<"i»g 

"WftJ fe35 1 gfe OT I *H33 WW feoC ^OT^'ll 
3o II Tjfc "HfeBjB 5 TO5f93i3 I gifisglfas^fogifel 
3^ Uff3 § ffe BSW I lift 3fa%325 TOfo WTO* II 

*<iiift^ agfe of! 3I3 wre3tm3gfo tfscfs 3Hfg *Haig)i 
gig <g frcrg asfg f^BgnS 1 ^nra 33Pfei 3g*5 3 w3 

» *S II WM75l VITJ^t I ^gB'fc* 33P31 

*fw&$ 1 <ra fig atfe Qg wapdNSfii gfe wfeS^w 
11 5t 11 tfasB fe *jtB ufe 3i3 1 are ijScmgtSgte 33i 

Bfl^ttW^fe 375 MB W% I ft^JJ yB^ f *W25 fUPSlRSU 

tife afg 5fi wgpgt 1 3*3 g*5 sgfts tooP^I i 
tfg 3g ug g* ?3 1 ^375 ^*f3 fey to *g irm 11 ^ 

*fe3I3 # £fi M§ ? JI31 Hgrffc 3 f Sfe 1 fea^fe 

feafe 3 wgiifi 53te § fes y?5 a3 8 n^iHfm 
3*4 3« nfd mfqsn^l 1 «ra tft3si ^ fe^i^l 1 ^gi 
1h% g s mi wm 1 wftia mft 3I 35 3iM 9 iR9ii«ra 

i WftWR 3W£ I 'MOtgifj f$3 5i3 I «3H WM t 

w afoggi 1 3f ^aig 9175 £gi wiai 11 *t 11 33* 
few*te 1 3*5 751W £fe 5* swings Bafe ygn 

TOffo I f tR5 31325 WU a tfa II 3* II ^dH 7 > 3Q : mje 

5g 1 vwzb fas^l oftfe wantf 1 wzxim qfts 
§53 wyiggg Bafe t 3*M fe*W*oi»i£l ttoc{ qg^g 

bm 1 ftB5 1 gis gi?5 wftra tH^q 1 fen gj^i d wrtfea BIB oTC)3 l 6 f?m fem TUm PBte S HUB I W $ HI 

<ft 1 1€ ira**5 to or? ii « 11 afa ftreftj 
sre^} i 3 *§ § fire 3tef3 w^raiw§^*teffc * 

^BH5§^3 3* M at II WBI3 ^ \ 

TOK igS^S II *8 II ftm *13>il3 f|3 3 5*3 I 

fas? m^te *rt3 w£ i feu fisfe 3*3 <3 i 

>re rows 333 fi* qgs* i iaifa *<ra are^il 5fe 1 3^ 
3 h wife 6 3fenagircit§ rag 3^ib ! q^t 8 1 Ml 
$ hot h at#e i •ehsra what w& i aw wife 
vfe faw£'iia?iiste fMt3 aps^ W3ift€ fasraf3 

Wife tftfelHiatll f S3 3*tf ? If3« cTO5 I ^ftf HJ3 315 
ftf 3 fai W-OT33 >fc5 Si)T ife Wfltlte g f fe 35 TO» 
R3|f|HI II ©M'ft *H$3 Stt3 I S f Hfe fl^ Wjt 
S»3 I *#33 W3 1 Vid^ Xtft I WH35C 3tc( Vfc$ 3«- 
3Sift q II BO II gjB wfefl * S'felt^ H^IB oC^fe 

^fgf ii ii tc*5 wire vi<raa wfe i 3* 3 StiH 

♦are tftiraiftra i *^h' § R3 a* fe£ W5j 3^ w o<*h y |3 

^re^^&asd 1 Hi i ^HTf ^3W^ftimi3i€ w Here? 
f*33w$ W i *tf 3* waia 1 <g&H3 \ms agSi ^ 

Hbtgf^ I*i»$s3 ttoS,^ (t* ink**, ^*,f«9«l 3**1 1 iMMMtfB ***** 
w$ u 83 ii nrafti TteB' fetrehqfe BfJ BjBfiiS B 

ITOP 1 TOfe 93 foS Vfi5 Hftl WV|l-fe«3a B»HBlfe 3 
TJUHI Bt II 3 fifel ^ cUtf Tot rfh'nfcf&g fcSi 

feg Tife vra zrw' 1 wjb u bSbi npg to* nft 

<jt falW^ II 88 ||M4«ipru^^^^<ftofta>ns'^aiKftM 

mo. [stew feacslj 1 
^rat 11 fen fe$ § $ Bfa%H3 WfeB atefa I <ftw 

ftaife feai ^b f wfe HBf -st 11*11 11 * wbb b! 
w8wftj vntfe 1 S gvfg yaffil ijfeHtfe" 1 S^bto nfe 
Bt ccfa ctfo 1 firak 3 Mitefa gte 11 s 11 33 mb 

foclfl BI7 feT?f^lTWS Wftrc 1 3tB«l, fB'lVHBS BBS 

tot3 gfewiaifitji hsot ^b fere^iitnfeR^fe Wfqof 
*Hftra <fi s3 1 sfBf fewSsfc gfe biS 1* jjfa £5 wfe 

XfeS ! $ fiBlfe SB faff fedc II 8 II *fe $ MBB *ft)B Bt 
§fe I TlfSBJB Cit Bfa feS3 1 H»B BVIH MSfo ©XB*?lttiB 

wwfs fe3 * fifci bh ii minted ©«mte fefe afeii 1 

era bb ; gi^t qfB 5 1 Trfkfe CjJTO ftW S3 l-B^ 

B»fe flfi qeftrfl II i II S Wfe TTO Bfe,3fi53tlfcifB 3 

few nfeajB fey vil : 1 ffljs 3 ^Bira 3 fafe wfe 1 wfe 

JtfeOT St? Wj^'fe H ? II fw Wtfeg yfB WfB HB«HKI 
SftB 9fB «3* €BI St3 TO I fB^ §1^1 qfB Wtfflfk- 
fefe SBflBJB Bl^t Iltllt375 t 3*5 $ eCT <g* BJjSlfoCH 
3U S"H 3BtS £ M>fJ # ?H tWSftj BJg £t Q? fa WTOlfCT 

fefa wufl Art sw^ftl « < 11 *h»m BjB3» mfe vineh 
wftl wbi ^3t3 Q«mna 1 *w nuf s^st 1 vtn 

Bing! MB 5 B]B B^t ? II SO II ^BB M^H M€ feB M^tj I 
H fej M3« tQ lfej f I \$«l) £91 i •fi8fl ^ 3fc WS> WB t? *b9 btb afiJBtfef ^ Big^T ftw*BB 
w a§ii9Sfmfe>rfS* ub 3 ti nra 3bt i-3 wfe ara,*m 

w3tv n«3P ii n feXk/fa ^ flaife w# i ftifo wnm 

>^ HBfe f^TBt | <BWBtfe fefc B? I fell 

<ft H 93 II fllfe CB UB Stf a5§lS«Pftj 

fen qtn fWJi i %b vm irefe w vfsfliBi^ ifetfSija 

IW8II fe*3 Ufa Rl feH WETS* * I i3 Htft fent3 
SBt 3 I fc** # 5fB WTBt | S^fc^Tp fc*fe 3 
H9UII Bfe W$f fijfti I 6 f) bib! few 

fire 375 o9w Tifefro § 3V srarafe vsra mom 
im&m P ii h W3 wfe w?8sfe HSuwfo btbbi% 
fifeiqs* i fe* ^feiw^fefes^wSfe 
ii 97 B^ftiffti gqyrfe fk&Sl i mftya fa rofe ftfi tn€h 

tl 9t II gT^i fej TO Wfefe oftfe I T?%BTB 3? UTB 

ii 9£ ii "pfk fefti eft ?ref3 3 : tw i^fe wuftro otqi 

M^fl II 50 11 VB* 3 #3% Bfe W^P I WTOSt 5* ytfe 

gifemnepmro aft cT^ft^fb bib Bmel i ftft *fe to»ot 
JTotbI - ii w ii fe3 3 arffl ?w§ itra nret i crag ^Bi3i 

**te artf <ns 9913 tftf a (sr« stesyfe faw va^l^S^^tfeifr 
si ^ftyi |v trow w t»HP ifl) i^fSWjfaB-ypi was wig) 

*6p V?W>^ i^S I iflsfeyropwi •* 10 1 Wife mo. 

i&mh u^T'r #ft< wSte few *5i*j*?I ^te &9VH% 

fHTro* j *b ftw§ tbft flfe i fk§ 3 a§ ©v»fe fa §fe 

*B**fi«fl*OTn§ ^13* sfapstiflBife rata wr«# 

W9 BIB 33f I BtJ TW1 fee 
^ W4 tt»3 15 feH Bfe wtlTTH WIBfc 3 >fa ©UlflPmi 

if? vafftuft bb fes b^ i ubi tow wmraft 

fe8 ftjAHAO'd) I fen "Ufa iSfeKHfe^fiJ 

wiliRjii zrfB^gf, f*ro ur?5 *nat i mrcv f?m patera 

WOf I fe^sfiS 1TO Sjfef 3?fB fell BKJIHBf p fef? 

w3 * is? h faa-Hto 3 mnR 3 ipS i fen >ife ^ fesB* 
st8 1 ^153 itffe ftw 75^1 xjttgnsB^ BBfo feRrofe 
feq-s?g i *t h f yfe fe^Tfe «ib Bim i *fe a *ta 

B^t ?raTBB i few fe*j*B HfB tflBTV IflBBI vg %3 wife 

fa feBVBtf if s< 11 BHfe v3 § TOfe 1 ifti 
37 99a imo 11 vff 3bi 5 hb 3 1 bbb tPfe 
*f ^ bb' 11 m H p^yfe wq fcn*l V5 tiwi-fe^nfe 

B^ftw mi WP I o?B3 iffaBW feH 3 71% I VB*$ 
S»B W» 3%-il 1* II Wife TR3* HftJ afe* ^gi | 
BIB Ufel 3 ^ yfo ?TO Wl *BS»Bl I Bfil 

*fgg 3B& f ^g) || ta n fag ufe ftlflq Pf^3 I ftfe* 

^ a© fa* was w5 1 vtOTsWias ssi^ imin Mfe feetg ftlB§3 l-3IB3*»|i*t Kfiiftffe WfeUTO 
*N$* fa* d TOJ^fe- il 18 ii fteffe ftwfe TOfe i«B^ 
I- TO feH S tTS %BHS VtfcJ I TOR S^WF flfowfo 
^rallfiWBfe VBfc 3^ II tM II ife 981 

I HSW VMS* VB3f-ll t| ll ft?sM ' fe* Rftfofa 
3**1 tjfia >tf3 3$ *Mft5*tf SB'igtwfe *fci£ 

ijfti i §bv rat sfti sesfe f9^)ui9ii ^3 uamiB 
H *3iS toi^i qOTfe «9 1 afl flfewal 

SSfiJ VfeTOftj <3U VB'H it It^l <jfB ftjWS W!t 

fl ^3» *b 11 11 Wtt fsk ^SS ^ s 
bis iB^fe 3) na* n so n ftisi} ftm tw- 

R*t*RTH 3S 3??fii TOTB *ftlW^*-*BJB Hd*flJW felTO 

§ scarfs 1 $ *fe ¥bh fifti wssmifc 1 ares aaa 
wm *fe 1 SB nws swt fes3 w£ rb^h 

4 « V« 51* *rt ft vfc%ss* mm& a* *ra#*&n mo h 

II $3 33B^miP ^Bfe i vb8bc 1 3s 

tf TO T^o( 11 1 11 i*nfl 11 ?W 3? ^ifl 

fewsft^g a^ fe« 5# fH^I} frmei vps tea {Mate um H? 1 
feroVifeii $ wea «^t*i §a f^w fkw?» a^i 
^^MBAIhrtfi \i&ai i ft gd ga aWl *fg 3a n * n 9 wte arawB fa 
ira** i fi&st aara 3TO5i i f3* 3 wfea wra 
fawnwra fiwflaife «a* fa w h a ii fag ffifofo 
3 wfe <ja»f3 i v<*fcJ 5cm wfe ^aqia'iPafe faw3?5 
grafts gg 1 33fiR5 WTia fara MB II 8 II W3» wfea 
nfgfeTOifeiJnwfefS §ia ©viife i ajaawi 
tjorafe srea ; *fs afo ^3fe ><ft tiH g^a imnwia 
fift) falfo ufe^rg 1 Srosfe i fat 

fagafe W< V35»tl33fe 3ifc Udfe f3T? atilgltffifol 

wfe wwa wa m3 i^3?s«gf3 fai fife' i was wfo 
va i gBl sfa faa i fen Sb ii!?ii *>fea nfeara 
fcafe wsnro i <*fe pftj 3 yfa a? qf3 wnsg ififo 
*fte ffcrat wS\ i faal *fe da wmaT ii t ii WW 
afa it Bfa %hs f^a» i **B3 gwga fafafq ^argii 
wfoTifefc Sts fas»fe i *bbs aafii stow infe' 
ii <n ai3 Stain wfen Ad i wfea *a» «ja»afe 5 f i 

TRt Trf33ia3fe ^ JWqTO'iq % <B3HJ5 «fe *7PW II lO II 

fQfti graswafo flvfas'a i ufeTfl wfea ailb f3* «ra i 

feS § <ft£ WB I Wfe BB fB3 q«a l«9!l aja 

3?s ftw5 ftte feTreBiga *aB «fca«i a iB 1 aa asfii 
a cpata i afe3 tlfa ff3 gfe«rS ! mimv ff33 
S3 qfa i??5 1 aafe faSas, f »fa aw3yf3qf3 a aw 
Kftf-afea i afa aiawB 3ftj3' qfa a man 4 bT nfeajf 
wy Tratfaw i aanafu raft fti sa wsqaCT 1 3§ WJ* 
fb3 fa3 ea ! i nirifofc feai fasBl a3*ii S8 ii wai 
gt W3 aia *fB.i faq" - sstfea |3 afe i nfe fqfq 
f Tixaa fin afat i ajag ai'e! gat gfaa u ii was ^j jESSUgWl (ttfUU) gift <o lifom. 

$313* Wfe ufre I SfB BlfB^fe 3 f*fe I WOT ^ff 
MBS* WW 1 «Bb-«a *H BIS MOT tt if* X*B 
S 1 *! *rf<J3 feTI f 31 I faS3l TO«J MHStS^I I Hftj ^jlDHlS 

MB oiBai cigTf 1 f gig By 3 "sbbh fewlS 11 <r? » hbs 

Bfe tefe ©VtWB I 9SB § fe3 t?fe| Hftf VPTOIIHUS 

to fe^fc cfrR 1 ys vjgi *pS to ^ 11 Ti ftfi 

if * 1H 3 mtiV I 3S qtBfe 33JI3lfe fct? %fa I Ttf§ 
ife * b£ I B^fB 39 fifW BfSBK$ll <lt£ HWIBfc 

sft ftfl.ftrw Bfe nifeTfi nf&jwg rag firefe 1 feu 
a* bh sib} 1 bibujb hRJ-Isb 3sfe bb! iron 

£s 3ff BV 93i*fo I tfe* fij33 cftfe afanrs I 
ftTCF3 *B|3 fi : 3 SfemBB BtW WHBW 3|B BfelRSM 

wis* ftjp* 3 ftwfeifo* Utosi? flflctife 1 
*m wih* wfd i)4 vm3 s 1 wnftra »ft< nfe bx crip 

II *k II W# **B31 T?f3B]B TPBtwWB US 1 Tlfe § sfr qrtfl 
B»* #B t^fe W M^M* h-ftHHB S B*flifo $ TOX* 

11 9* 11 taifc § 97 RSftH m£ >ra Xfii fen 

fefq BjSfa 1 %M»fe^TO BBS y<S S*fe itfgrfofo 

3fe » *8 II 4 tW*BJ tfBlfe fcra WB# I3§ TOB 
«B$T§B XB^t I BXB 3S 33*Blfc SB oTiBSI Wf ffl 
*TBft! §B>Bfo II *M II BIB BP*?) 7131 >i*Bt I iqfu 

WM ftrafB feHSUjt 1 KSSPHW ffelfB yniftj 125 BIBS 
fU^B cW*fB II II BJB tf* WfBB flffi cfai I BXf 
BftPEBBR 3B> I 3 BBqi qfB SlBfS cT3 I Wfe BR5 3 
33(»A BB II 97 II 9)4 ft *P3 ofBfe ^ B'BfB t M3fb 
TOSfa BIB #q §>^BtB I fag Kft) 1 gBfo gQff lfe I flfeHIB ISfid TOife II 3tf II BOTH 3 Trfs fkw *HB I 
3fo W3BTO fa*B 15 259 I 375 T^flS faB Qfe^^fe I 

fB*» fog flfie 11 to n ft53 €bto xjb* 

s) 1 itfgfe fa*a?5 § sfo'wsl ii m n to sites 

flti 1 4 wb OTft! 3W BBS fo 3§imSM ftifet a) 

wwb b) b<9 i gifb «ikh» *jb1 sbT i w srafe bb^ 

33 3*3)1 # Bl*B lft UBtf II Id II ttffe 3** 

aS* ftBBi wb i h*(b ?«fu wfie 3 s u»b' i ifl Bfc fjpre 

Bll fi s *B3 I f^BI 3JH BW9 BB3 II 18 H W5 
S^fe *|Wf3 feW5^) I fail Wkft fWH Bt 3fBl ! £)lYti$ 

^ ft vb s i sranrar 6b) fefti f^e ii tM a *hwb «b* 

BIB mgg^B I filfoi fU3 f BB3 §WBf3l?3t B*3 
UB&SC ftffWftj 1 faH fe(B Bfe UTO5 II i£ll fBm 

fU3 P? V|3^fe 9B3lTg BjB f*B3 1 *afa 

Wife 13 B|f3 irt I fa?5» Brat^ B»* S II %? II BW 

flr ftMsfs Bttfl fr €fe.i *jbi b) tfufe fs? fife i «wb 
3tn§ mt s jftst i f?iTi § Ste bw3 *e) 11 it » tett 

bib? SBtofo i fmiBB mi vfe I *3fo 

ftq iSifl* 5fB WB3» I f3H S WU fiB flBS^ l»< H 

BM59 £9b| a fcai BN3 I HBB fipts S^lfe 33 UBOli 
33fB f 93 ftg4 I ?W fliiB 25111 3i5 

3 gain hps ^)# i >i fag to«b t 5 iitt^ftfl a,<g n fe* $ fe« 3# fe* TO 1 3*5 33*3f Tfa 3g §3*5* I 
fe3 ^31 3*3 feai 3^l3 fiftilftra H«3§ 3fo 9PRfI8^U 
Bftl ftj3 WiS W5tl I r5C 4 lftt^g ©3W$' 

ifisH ipra f€s si* f^#3 iftqji wi^^g^raii3 h 8 a u 

fefr 4 an ip* gw «mh i* «jfl uftrifcaB* iJm wnstt rot it C^rofi tig a in g 

^ II Tj3tl WTO^ ^!^* fWB W to 3 I Wfe 

wfi* fw y3l i ^3nf3 bib f?uroii * ii*^ n ftjfc wife 
fa§ nfe wfe i 13 opfevftj Biife i nfera ^ftra 

3l3 33 3€ I *13 33 f 25f3 75fd t3l II * II €3BH »3fij 

iftra faa 3fe i 3if3i|j fnw3f3 nfg afei yfe eft ftaif3 

t ftW JW*5 1 13 "€ff^3 ©3 few* Hill 133*43 

fiar fWfe fiife li ^3 to t i *3fe 

i 35ft| \m Kt*ft I |Wg 33W5 €fe orf3 II8II flft 3fe 
?l fr V)?33 I f3€ fa|J3f3 333 W3f ft^3 3fe 

ftiw 3% 1 "gferafa if ^«g' 11 14 n w srafe 
mspa) 1 fwfe nfs^ f3W3» fa3»ali3fa 133*3 
b3 nwina 1 ftw fen nfi aufc sfo wtfiigiisfgaS 

W3 f??W Bftftlfe «3»lorf3t f33 W)3 *J3i I 3^ 
*3|f33*flW 1 13 ft^S 3 33f3 H9>3 II? II 

3&13 *ISfH 35P3 I1B S W333Sf«3 ¥«t I 'fjaa in tan#i yai fesn to fiftmn li toI 1 

fc% V5 Ik 'pa yk^ nnM^fei^ wot o» €to f na« w 
yas 5i *w 1 feo fiw Ifes* e»^H3M>3 ftf 
ifl'wri m$ **^9 feH ? 1 w^e aw on* e * * 3 fewW et feui 

I t II Ulfeo? 3«6 fe3l3fe c& I 3fe 3T3WB Wfy^feti^l 
Xfe H ftj3 eft BS W3CX 1 o(3) 3IB ot \J1X UoOB II < II 
fife 3J3 S WW I fiW * Tfflfl TiaiB Wf83>W 1 
<Xl% folfe eft fe£ XSfa I ftl3S ^UiB %ui fea cftS 

ii so ii xu3X xf33j3 31 3f33»fie i X3 ifa 3i s©f33 

BM'fe I W4S 9525* B3PCW S3l ; | 3133' § 
fcT3 33* II SS II IX $ fefl WN<!S ftfStt I Xt% fafq 
ffe3 Wfe 3Wit I fafe* XIX X3I XX3 a 3»3 I flfe 3 

trara n ix sfl3 ii S3 ii 3fe aft xa© X33 xwsftftMl 

3lf3 3F5 ^feyiyjllWjfe 8^ Wife VM33 lU'R I ft^V fas^ 

a fe x ii sa ii wfe xfe xatfs fxsfl faxsfe I HftlS 

feSafdal IX X3% l3"13SfeTX ct»3B»3h 3lf3 

V*x if wfe" 3ffe w^t irasii srag wvi st festi xxro 

fflX 3 fXtfl 3d W 3333) Vj33 3lf3 1 U3% 

x gfe feV3l3 ii ivj it fees wtsait fiaife x«3l i afe3 
3fe xtefo w§x'3T nftaxs 3 xtsfo ot^» 1 1 \w* 

3'X3'fe t 3*1 II S$JI fSBJPfesi X«l fl«3l8f33XlW 
WMSl $3 I fas 3J3 X3lf3 ^ f«3 «fe S 1 tW felifc 
ftS XW 3fe?S IIS9II 33 25 Sfa H Xife&Iiqs fW 
WJ3 gjSft) 336T«feoT I Bolf3 3tS 3 3fe 3J3 vfl^MWX 
faSApfj* J3« §31 II St II X^XX9f33fa3feWfi3lfeX 

313 fM iiajfc feHife'i^ wsa; 3 wfea i xai xfij 

tftfl * fe« fat Ii Stf U ft SfG feSXf3 fxx sai xtgl 4 
©f33 a3fe « § fefa 8*3)* I R<(3 3 § S Wfeafl ^ffll 
f<Sft5 S3ita Wj3 oil M3lf3 II 3o II # 3J3 #3 VM'M 7? 
'tfWl't WH t'^^gttti *Ni(ftj5 I "MHi r*WS BC) I 'fOi yatugaal (hu^) aiMoii^u*. 
Wft ?B ?fe 9^ ! 3* It TQf§ ffofe feH 11 353 I 

fev wOTm cra% warer^' nnii *fe arfe if qfefyra 

ffMW I W f «I W& feT? BTOi 3fe 3$ 

15 I fe^Sfc *t Bfe ^ft II 31 II 3f BtfeyB^ 

3JH 3bI i %m 3 sral *fira fen 3b!h fen fe^iB orfg 
fee$ s<}3 1 §8 fi ?wflBi in ii II Of) s8b 
ifewg i nfa fasfe § fearfe fesreu i 3*31 arafire3fb 
ubi n^B i fa* § ^ bib ct* ttfdf ii *m ii fSW aire?, 
*5*w, i ©craftSt fan 59 S €re i pgft5 qa»nn vDbti 
aral i nfa* ni?i w vb©vitoJ ire£ti ft&8 faiiihfliM 
41? i fl nfe fig! ul 5 1 wtf H 3UJ "*fe tffis* 
§ a* aefa 5 faftif ii w ii ills $ wi § *«s to^i 

TJSfe fa TOl3 pfa fe^rg i qtfe 33?nH»lQfl 

ife^B ferra* ii ii to fe$ qfe *1fe 1 3^3 
yw 5M is aflfe i foife phibI feafe iB^lifen 
jotS ffc* mrerel ii 3tf ii «rafe fife bjb w€* i sfl 

*Bftl* ?5m5 I fa|3 aft UBfe toOpfj) I WJ3 

f^Nfe TO nfbaptf II to II BBPfe 7P9fcB W3 8 l33 
igfefa TO 143**3 I qS'ite nfe t>Bfe ai<fi TO 

W5B y WCTH i sia igfl* 3^ era i ib o{ wmsBs 
feg fat ii ii to feafe •ftcwB'i vfe* 
ifwesjvftfe amis § tlfe i ^ 
ftw& are fife ii at iiQft^s fs^fe acdi 9«s m fisanrte i *fe vs 4wS» i £3 ©rnifow9*i*t 
wjSI a w ii fti i aft Bra, ftdfe 

*«» wft*> i fifew trifle faftfe stjii iftMfe V« 

feW§ Bfe «5fJ» il *<£ j|-H0r SflKffc fgt t-Bf 

fc#e.«tft *fe w «3 it ft? ii ufe *l tefciyas m&m 
wftra h at n vsS >fe#i r«ai vw fuffc 
Jgg^ fw^n *< nyffi ^mftwt^& are Vii 

1%ellbtf6 Hfe n HO ir ftrst HfBSfM I ?$ftJ 

flwtaft fen mrWRi' ii 8* n ife 3jb gam w Hftt 
ftft ilfe fte qni ?}fla ^€fei^5^^gf<regfftii 

^fiit oWna fife ^l3« » fa&m y$Hiw&!i 

tare top <q® uft fesstlS^ Hvi «D« fa 
wfeateasyiresiH faff hi ftrm' sfor Klf i W«3l l Wl 
99 wfc aRStf Hfa tM Slflt nsfhtf $g ofefews tft b# 
sft offei 3 feat 9 w up iPahfW? ^ Wj 5ai ii f$ 

*a£ Qsgt wct si* fit* 8 1 %o rajaa?* 

W wasiay* 58 wife wwf ? h«9 tit S$ us i ftm tS v»u 
R wni ^ mr 9 @$ fjOT ^ 3If ill §qf If w cftfc BIB feU UtBttnffqol ife faf3 §133 feWK 

*rte* if fa 3 (ism ftw w^fe vli yg f^qf i tfftwn 

£ fiwafe SCf I ?5ft 39»9f fa333 I fWJ 

Ul.(Mra]l 

3*rer fi f^n fj$3 5 HH§ B}B Srafe TOfe f3H3*3 1 s!3 

anS wi twsl wfe 11 u *«* u vfe nmftRi 

*g 3»afa i ffere 3* fro 5? grafo ircn If 
fli^ i &w ^tou tcrib vre Vfemi&Bflitf ws 3ii 

fira § € wife §a tjtemftftp ph «ft Ttf^teH®* 
%B «ra *t 3*31 fr 8 ii §h gf^tts "Hfii nfe Ufie i iwi^l 

ftrSanwei iffFKife *9£ h i an§ ^te>pl?fl 
*ist i c **ra \jd ?w «s **T atfff 913 

9isna fi nrtt srat * wm U3^i3i33i wfest^ ere i 

feSS wte Of 1 1 nfe* VPS a* ^H^fcra^ ftife 
ap3 ! in ii t it wm eras vb3^ maw i ft ggfe 

vwfe 3*» 9*^1 h6i wfe ^ ftig >w9iS 3*3 gfe 

IP3 fBiB 1 1^ fTO f^i^S ITO5 § fafal K»al 

?i fro i *h*i i "jwte i *Jrifa & tor «j few^aww/ 
"y^vfte t *iif jJJ i| state % i IN 53n$ trfa %hs feSfst sgval 1 sa vjstta crfg *fta 
Q«'J1iN^ii*3J5 WfsQ b% ftrthA a*aifeH § *c5r wbb 
SN qtt i a*9 Mb* *nsB wf3al ? 1 33 3fa va>fa 

UN N3 Bal II « " WW §N $B , 7> TO* I VXfllS 

fsaifeuspafij aai'ifiewsfawwfla fwanaaiajsjft 
~m vfiJ aws ftrog mil s^l nans ae wfe Bcprfi 

SfN BB XfiWWJt T^PiSi I WfiW 9% §V3 feBWlSl I 

Wfi stej p sa«al satussn fartaat «*d figs wb faa*- 
^ UN Ma sra ^ vra*xp^ 11 «?m 11 fo3 w*»fe, ftnsi wftJ 

m I TORS 3* 5}f3 f 'CSH^* II l£ II 3JB W WWgfffe 

■afs I vsfs #fe§" WfeStPt lyiwfc wsfews 
w&Bfe 1 gy gwifsaja a S*f3 11 %9 11 wfeot v^tgn 

a §3W3 I BBft 3* Ma WW tfg igfe faro MB ajg 

waft 1 TO itwfe TOra 1 " ais rbvS iwtu f^as'A'^i a 
fluent 1 Hfefafo ura nrite 99 «*w 11 11 vfg 

H9S I Wife W?5« HftJ 3|3 I B3flfkfi5fl 

fsa +vs fwnt 1 sftafs sate ajafcsdait luoitflfa 

B75 B^aA TOSRt WS« I dife # 3fe WStl^Np, 

Trfaaja wfa «fa 1 <£5 w£ ws stf 11 ^1 11 b» 
t^rta un «tn fsaia'i w ^"ftjsfe whs f ^a* i(U3B 

f3\ fiW *jJ3 35 W*f3 I »tya <jS> feX aT f^BB^fB 

r« ^ga was wweffr aaa* 1 3 fs?a yas trs 
^a3 1 gfefs Bt BtQ wfea wa 1 *(aa «5a Ma u*fl y«oa 
uatiirasa Bfefo bmi(b at 1 mU>g yal ^hinb m& ftmgfe tffeso* Trfb "Sstt ( ^§ ifa na 5% gjggi «w 

life feroi f i ftrnfe frofe hib are y f3*3j i 
qmii to ftrafe Htefe vj^i^wv w>r9 Bte fcra^'i 
lfe3~*fq3^yH5t3h c ff wf^gffifa* m*> 

II 3 7 II "Pfe ^ ftfta 3p9 333*5 1 *lft43 ?3 faWF5 I 

wfe ife vra f«5l fife i wfe nw3 tsfti n fe^ ^fe 

mt\\ S^t vgr% nfe vfe iffcuftaife3» Steffi 

iMfira i^lqfe Hsrafc ^m^feiro fiftCT StjtHfts^l 

SteHBftjSOT^lPfelft ^8 Wfe &4 Hilton 

tsft finraffi eva wb «r5 i < sn&3 mfiw 3 ifS i 
*fe 3 yfe vfil t |ta 1 3fe § wfiw'ii « ii 

w ii c wg fcstfe ?rfb *j*h %iw% i yfa gPrtiftifti^gM 
©^3 i ftbs*5 75 «a9 srg fi s fiH 1 1 ^raws tffc » fflfe 
Btte^n uli *t) fti3* 3 teiB^ i^slBranra^sftJ 

iihfoara q faiijiB a wp?j i yta B?f3 ii 

U M II fi333TO5T 3p5 cCB : I ti!?5 W3M fVr§»13 

tiS* 1 3^3 ife Jag #b i irafii fa&^s § ftw ?9b h Sjff^wgwi ( *t!te ) sift, to i »& ub. 

*3fa w5l iTTOtafeifeafe 33*533333 testatei 

33B HfVfe^ 8 Mifangt | 3»0 U3h*f3 Svft 3I3Y 1 |l Itll 
raS^'Mft) ftat !5B Bftj VHtfl |*ft5U PHB fi*33 TOlfl 

iwjra fa fcft foi *ri3fe 33T"iia*i» 

«" f ^ «f»ww*»-^ tmjns vot sis' vfia mi sw *s ifgntfafeiivw 

'BP l^fc arfB Cfira ufbfa s3Tj5 i ftwfe 
ffi fes-wafl 8 $§. ^ate ihh*o« iif^jfefiB 

fr W t^iwinra 3 fa stTfefq w&*?tftm temma 

335 W^ISte $1313 53 o8j5^qi3Bfe gBOri'dOwfl 

ftiirel 3fo tHH'f ii a h wfeife vaSsaasfa* 
W 13 wfe ten nfMi i *fii3fe tows s&§ib$ 

F^S " 8 " fol lfefe3S3<lWfe393a 

wife fraa 1 " i fe« 3533 § ftm erafl i-sftS fofef S 
" s ^ffi mn ft w ^teft? 5ft aw&fl 33 53 tegiaa 

ggWffe 3^3 3^3 ^Mlfe 3 fWS 3B3 S Btdllgl 

fa3 § vnfie g 53 5 33 1 ftra» iflu S fm fefti 33 1 sen 

W3X3 S HBfiJ feqiffe I €ftf 8©' # 3135 9 HI 
7 II f3H fesife 3% S3 l -§38 qfvjg *fe«3 ?P3 
I W3 Wfe 3»3l 315 cm | 33fe 5 ^ J( 

t ^ ^ 313 1 2Bte* 33% fe«3s sla i 
g3r3 3 | re 33f3 3fe 3fiei3333a fi&styfs flfe II £ II 

W ttlV RS WW 333 fe3TB l-5fd" 3W33 S3t 33««3 I 
33t35 3flfe feSsfe 3f I 333^ WB»3f3 35 M3 V|§-ll fi$3 ftfew i '(jM^i "fe ( *w ( ro i! 3«*»i¥fear iro i-ft£F sF*-fe* W5 
>fa i W foafe fa 3^ r c h*3 ^nfe fe*5 § v%r 

h <*9 H vwS tttt f ^ hhtpJ i wnra fen aig?5 
§3»ngP 1 pfe $*a wreSsi feai f 3 i hub araa as, 

1^5 3 5h7«imfa f s afe wBia fira^fe a*a 

Hft fejHfe *Wtl3tf wfe a* $V I 3*1% 

§vraa 3v*faPW II 98 II ^3 hi^ fvfe auSnw^li 
is nras at s*^ 8 i ?nf) f3 ofe btc u i fi?# 

313 TTOIb ftlB STQ* II <IM H Wfe Wltfl %|fi3§ Qfift I fe^- 

wftja 3TO § faia ?> ii HBfgtaul^upnSi 
feafe €n? ara, fen ub snat i mb3 f^a *ra *b 3i 
3fe tpb fei ftrafe feat * ii <?? ii *is3*feror«OT 

1T§ I f feH 3fe 3^ as Btllftl ^Mfe 33?? 

foa*3 ^ftjg 358 WS5 1 II <lt II Sftfal fW53 WBPf 

5fe i f yf3 w a famtf fife i wftiawfat? f^ai tra 
3»a ipfe wdf fe* aw ii H<iifiw3 aui sftJ 
wfe i ¥afe fTC f feuTO feronro iipsfxa^ 
xhmb Bfe^Wg i fea a3 *43 vra featf ii *o ii aa) 
uaigfc TO wrengl i arns3 ^bsi few ¥3 vbI i 35fii 

faw3 ff ai W5T§ i w^fe 8^ s flifefBrgH^nftw 
Sura ufa W3i 1 feanfe afa a#3 i a^g 
yi fe afg g*iR i afc fere ^sr aufe ftw wti n 33 ii 

rib s«3 ^few o?if i ^ei^^r I m w& i *bs t^mfamji 
fet 1 vga3 I (w) 3w ^1 wfro tfgmn i^ftf t^Sferoni*** ^ 
f*^ ^ irite tragi gif i *M Sal i *m jrt M<f*?Sf^ (w*J§ USPH ^VB* | f^Vffb * sat 35 fltfe ^trg 1 
few 3*fe Bfe TO Uf3i*l I f § »)% ffer^S V|T^|l?tl| 

?5R) fep wit «red ©gial 1 ar8 sot, xfa srfti WBt| 

*fe§ afg'Pfe TOW flTfe P^lt| : fsfe WTO II 3M II TO 

?rete afe aMfba 't lafbafeggfeysgsiSifenAW 
nfeara S Cteratr 1 Bd fefa ^sj >ro adj u re 11 *4 11 
gq gw*fe wfoa xjsib 1 3q fsife >tf * faqt| ( 
bb«b1 wife wfe 1 ftnrafe tf fe ao< wnfl" wiwsi sf x?3 ©vfife wur 1 as 

? fewfe ftrw8 1 Wfe WSg § feai?R5 gig 1, 5t II 

n* usrafe «a 1 asfe feSafe* foife Sanfaa 

fe^^ CTljw fe^tffffilBjftgiH l|?£|l 

bw § gt ajaiarf i few r«e wfe waife roraift wfe vfe few afe afe a 1 ftes* fHjesjjtfafq nfeSi 
©ub pfeajg ijsjt 1 fe» fWpuifemy^itn asii 

8<S 3fe RBPfe 33Sn»» I yR3fv| M "aT!5fe f^WHV^l 
W?3« ?fe TOB fen^lWaWK tlW5»orafeTO»RII«l| 

araatafea safe fBifa i b»!b Bife ftnrafe wwa 4 
nfe tfas afe £ Bfo wb i ?rof B*fa § wa toibhmu 
yfa 3 sb *rena <8wf i tsft gra vfai bhtC i <qifc3 
3 ^3 Bt 1 wftra w$gt" pfefofe Abihb m 

^sfc ^^ijTOMwi^rffewia fe a* wra ua few jta * qjl aw ya«u gas i (»<*!>) dftsoitiljjUB 

§ro afea ai3 astf i craft ijW 5> TO ifSTW 4 ^ 
vm fiaife § i fas into § are frrarg' uawn f as 
ajafts TO3« wal i afea fes vjmf^i *rea« 

As ata3Vjfa qif iff ftp Sijft afa W>1 It l£ II 3t 
«m8 3 I 3§ S^ySfffflT Sta" II 17 II fl>B ^ ft «MB 

§ai* i *fira3va" a§ few f a'm^ wh urel fes Baa 
Bfe § fes wro b qaa ii at u vfeww ysafat 
waifi nfe 3 wfts wi ovboH ifawfew ^tif^qfe wi 
fleanflas few wfe is lfeanatf nf3N fax fira nfeaja 
fes a3if?y 3«fc3 b3 a# amfa § ama»fe «fe wmgi 
fen crags fea* ffrg g qg n so n few is qlafl, «ma 

35 UBS 1 *t 3rafe S3 f^33fe I TRSW5 *H3 

ftrenit M9V *3 «fiJ are) ntfaatal-ii 8 i u ys vh to 
f?y faffe*! wsSr qnafb s»a wfcB*i*tf3Jiw afe 
wife ffcaia'ifes a* mis fes»3« iibsii ife gay ?fe 

wh fa3t i few ©S3fa f * a" at I TM feB»3fe afef 

*sTa» i Wi tb acT^sa B8 afen n as ii wm are, 
fwre i Tf afaf?W5 «f3 flfs^ i ?rai3 as tffc 
s «i?slifl fw awst pfsfiofe wst hbsii aiwafeHSHa 
^qifai 53] 3'a wfly ©afa 1 ti3 : stf afo fera* 
iffeafe 1 naial M3 fwsl vws 11 8M 11 tfa vpi© wy 

ife a*ra 1 im f<93 to nfe na^refe gay wra v?g 
1 fes ©sta aja3» uc sis nsgii wfailags* ^ 
afa ait 1 fswga tnwa : pi w& 1 few araHgisa^ra 
aja vmn afefsfsSSs 3 tf» ffBWMgls fiaifs sg 
aggg 3^ 1 gtg 3gife Sfti aa f wg; 1 Btgfcfa H^hnfe 1 VRh m\ fwR are frogtwfb 11 b£ 11 BWBife £ 

til* fS* I '€ 35f3l3 $f<I I W?3 5C -Safe <w& 

dfie 1 frof wa* fea fife* 1 feu «fc ^3* ^ 

uu # |fai& fit* fero]i 

^ iifhe ri^J * fa§ fvra feci 3bf 1^3 p^t 3s* 
33» to 3* n ■ «Ndi 11 $ 3faf|na^*i»TO 
^ 1 srg croa 3 fOT fe^tf 1 vis* q»K fete viqi3 1 3 

Fwrafe 3*5 11 a 11 3ta 3f) %ro 3 w£ 1 ^bm ndsfb 

Hfe faHW^I33fc 3?>?!»?5ti W^^H W5 SlB cTTb #€25 

trel lien flfe foife ys 14131 y»nif sf3 s sfe tec ijcdb* 
feoc §fe sni! £ yfg m\ fas wfe ifis eifo 3^ h mi 

%BS 3*33*3 cftfe I ctf3*3 3»f3 <S3 §3 «M»I 

dnyfg xfij Ki3 u(3 5ft3f3 MifS^ ^ fef fes €3h 

>l3fe mi ^3 el cT3^ I gi 3© 33 II 9 II 

fMfefe wg * ! uigf i 3*3 qte wlte si^ifo 

3fef?BH I VHflB fi3H BfiJ $ 7> TWG II t II ^3 

»SgfS«i ] I *§» iss I u i« «<b ^its i 3 ^(««H5»)« 
•w ft% i *H*sHi5 1 *sai % 1 >te» ft wig a via""'" I fert? fm v a? 1 3© is wfe* vf \adh&tos 

fU3 cTUt ficT Hfe V»nf I 7J§ TOfe B^Wfe*!? tHV^W'dA 

*f3f pf^' i toi hto "ft 5 nfeerg* 11 <?oii 3fiS 

$W I ?R5V >IB7?d StES iJife 1 life P3 § 

uro $313* w3 : gwS 1 craft} w?«7 usn^t i #3 
to $ 3<ftwfb 1 313* gfe firo atfwfo 
iT « 11 ?w3 f if «mTfHH W4* wsro foBWtf 1 

3fe3 93 >i»3» 3$ I trftWTO? § Tlfe Hftf W§ I a* 

^371 qfe fara* ©3^1 1 c f 3 bsq* 53 fc*H itglii <?8 1 

Hfefefe WQ H39 3^§3 f I 3§ HJ3fe FHH3 P% tl3 f II 
9M H Hife WW 3fefe l»ftr <SP O ^ l | cftd3 y fel jJ3fecfl l 
*fl3» B l3feeT few fell TO 1 wftRiQ 5 «3fe 
W5' IIS£|| Pfe 9f3 33% 3^ 333^t 1 4 S33 3j3fe § 
f?W >fe wihf^ai^V3^*feS»$l^3fa^ 
SUfe" W3T&K7 II Blfe feS § fcTH 3fe W^f I farfc? 
^tfe tlBlfe 3jfe W^f ? wfa ftflRc? ^flfa §U3*3* 17*33 
KHif? Wfc «TT313 9 IIStllfa3 3)3^^13 wffe W3P§ I %3 
If few 3*3 *1*3»© I 3fe irarQ fa33*3 WOT 1 

flaifc fiiai r^ytfcqw ir< riQt 3fte w§ 1 3fe 

fifcfe frfe 31* §3^KWM KHt^fe S€l P$3l3 fsftj 

wfa bib >m*e' ?~n 11 fom wai %m m&m ItefiJ 1 S 

ihu^i fj? 1 'ffte 1 j u ARE9nR 1 1 a^l ff^ 1 qfe oifg Bin fci*s i nfefe ratfe i-smto 
^ 7 ste TOt&HRtiRW f eofo *b3 fern dtgsfc 
b£J 3*f3 w< fenaiyH vrt t§ bji %vran f^R m 3*5 

3^l3 339WIR8HBFH WW* feB^ TO 

a ift^iK *ftfcraS3 w^B^iya-iB gfti 7 ©*3B 

B^lRMIIBf TOO tl *V«ta33 1|9 Bfe WDB 

ttoipbh ?5f€ mra o^mMw Abb 8 ^fiRBjwefti 
^iwg feftg^ B^ "NtewH TifeBreS* wlA # t^<f-*> 

f B >T3HB feu 3 Bt)3 BjBB 1 ttlftWd) I WPd^d 
fMB * 9iB?l c[B3lHfe forfB Wft ftflefe fOB^IRtH #B 
3»* M feij ^5 3V I B[B3 f VRf fet? «IB § » ^ 
BIBftft TB irfBB»fefflfe 53 3fa BJB3%*3 feSftftR* H 
wig feareJ I B»WBife *fe Befell fi^ 

wfa sratsc bjb 3fe 1 fe* wsfa fm 3 wte 3fe 11 to 11 

HTOfe t feU BM3 I f?R5 f?J?5 TOl 1 337 Wfl3 II 
Mingm fM3«d TrafcBlrflUS ?3 Uf3H , 3fU?*« l Bl , l 
wfc Xft« f i ftf«l ««f I Wfl ^ftW3fe fJ3 
II 33 II WSIMB Mft H)iBl SStdlfttB B!»«! MB 
feB fe q8f itftSTO. Blf3 ftrafa g gffl «raa VjBgVjB 

Xgro mb trie n«S)ff^wtfi $i 3«3 1 fte»l fsi w*«ifea 
til &m%f® 1 1 

us 3H« wfew *we ye wfe* i 5 fs<j 

«f&fe*8 «i to e^H5 w»w Ml €i (In 9d fa ftm t$ to ^nn f»fe ii at ii fey *b fife wa wApft*3g*m 
wfisra ii «bii 4 T*t nfsaia w^fe i» ^3 1 ^ 3fo- 

fffTO TOtffec? 3*3 I WO Wft} uTb 3fg m^lH^ 
51 § VP% : ' II ^vfll fTO' 3fe 3W33 VfiWKM 3 
HR^I 3fe falW5»m3 3 ftWBfe SfBSS^ellHWS 

yrfe vi?5 q)bir 3sl 11 ii 11 afsa 31*3 3»w tffe 1 

"fafe ftlfti 3Ǥ ^9Th I flit TOft PBS XJcPB I Wfe 

srafii few 3)^3313 11 a? iiiwdi»«P«5wflf%ww«*«ft S ii¥ifiiiM 

B^fe^fe 3 ©vrcra ficflB 11 <* 11 *^ 11 *f3ia H fs&fl 

-MfB ¥P3fi3 1 TJH 3¥ Vfa WfeS 3WfiJ t infftj5( 

gfe viti^ us 1 *ap ftrSs Tjfo Bfe wi 11 * 11 ^teui 
im3fkcrc£d 1 'siaiftrate 3 era €3fi§ 1 wftra Ah 
%m treses «ftfei?ra§ hot 33 afid 3 sstfe ii tu nrayftj 
13 ufeBi hq : 1 i^) fe^5 mfe few 3 #3 S ' 1 fe^ 

fa?JBf3 §fti ffl*j J^l* Wfe ^3 HR3 H f&JidllBhfefl 3 

ks ww* 1 fkn wii %JM tfta fel'f I *38 

fii'lM mt : 1 33 143 3 ^at ftra «QPm m i tjiA fl£3fie 

i3 wm3 1 fei«fe ggi fwinS 1 q}3>fe5 3 Wfeec 
$3 I BIB 3$S 3^ wvrafl 33 II £ 11 n S3 -Mfdfest ten 

*siFi *ot aj$ «ra, 3ft) bes lis >nw3 to w»h3-§ 

ftCBl »BMfe I gff 1H33 fait feat BOTHF* H7!l3*>*3*fe 
BjBg ffc* 1 TSft I 3133*3 11 ^ M3^SM ^ 3f33*fg 

\t§ ?i 3wb 4 ) «npa a»> wt fiw 1 M wu faw^ hoh§ fm fen feafe 75 1 11 *b! u 
913, w3 9W3l 1 fen feai *sfti xid^fii fen sfe) 1 
fiftfl f tlfe fa vot 1 ftrafe wfe i *3 wsianf it * 11 
Bjg^itg fguifa fife t few ffiftfl fen a fea 3fe T i 
fe33tfeec fssfe fro tctS 1 n*n atafii froa wtSiroii 
RtwSafo^fea \ f^fcft nftf fen aft ^1 
tfeot wis nw? fnq^infeHjH s fea£ qtf ns^u 

3fa3 JRSfe tffr I Sflfc tl3 33* Bfe WfiJ I nfe 

•fi^flfc fe^B^ 1-0$ af3%3?> fara* fen aifet ussu 
Hi 9*i£ nfii fa€3if -1 naife as**? wt 1 «uj 
ilaui nfii am* 1 citefn ^n wfe afa 33** 11 <*a h 

€39 § feanvt I 3p qfc Wfe9c(»3nrei33* 

9afe 99 TOifif^g nfisfe a wira^ miwHta 
ite afl Qfira ^fe i a^afe i^^ife fet3i€39 

3fc € felTO* 1 93ft fek tofya^Bi 11 <*m 11 

( m nftw ag flaife ntfo i-tea 3|3 wS w-ra € tffo-i 
wS 2 afe fe3 $ £ w^g 1 ^miqswq iwwa 
11 Ri 11 3 fesa nfd 3^1 atfos 1 nti in 3g a>i : as 

h 1 3 fen aa i ^fe a€m an 9 isfdi fen 
11 H7 11 9sfe nffefe 93 wqte 1 erfa fefcaife to gfe 

^fe I 93f<5 ti3?5 3R5 a fen Blfe I 9fcfe Hi TO«fe 
^fa B)3 II RXL II *|B€ftJ €99 1 JJ39 U|3 «f I €f3 Wfe 

mb tn§ 93a* 1 ^fe 35 frSl fen wi 1 aiai 9g nfte 

3TC5 35 II Stf II feH# «fc W$l fen 3W 1 4 311 9S'*fo 

an3 anat 1 ajg t Tj3 M3 93 35131* 1 3 w>n»a aaft nfe 3I31 1 11 fe* figai fafe 3 Swot wagfe 
« nravi a : 1 fa* 3 sfti **if<i r W3wa\i few 3 *3f9 
<ra*efc wal 11 11 f 53 a3 erf Tjfe iranifgfi^iw 

t 3fe «€ 5 I fafl <W 3»S : 3JB 93*t : I 9<5 Hi * 333 

11 *s 11 fwsfb, S aitoh i*§ fe* fafti 

iIX Wgl IM3 I *5raftj 3>jW fi^f sfe I 333 HS Wife 

«ra fife iRiii 3fc f feVar *ro3 OT 5 rireg<ra, faisg 
Tra' 1 fex feat afe fmfestiti-ftm* flraftj 

^te foti W3I IR8II f3H 9 fesife fffd B falfe I >4fW 

3if # fe ftre tfaife 1 '»xfafefl3 tea $ ajfenret 1 1433 

*fW5l HfBI ctfa V* IRUII IHfecl tff3 t *fc Sui* I 

*M3fg3 tiafa 3a» 11 11 ?w y3^a* 1 

*iaa faf** w^iRtiiftw Hfeara 3 «ra s^rfi 
sfcJ «a^tferaS fls* 1 fa* fiaite nfs f»1 tea 1 

If H fi'Sftj, fifi qB II 3<f II sfe 95TC5 >?# »lfe I 9{3 

-qntf a s£ yife 1 wn wy oc 93 eternal satstns 

^3 TOf Uto II ft?«i otaftj 4 oK|i UStf 3 

myate ma' st?s 3 1 «ff ajg ^gga- vnfe ajfoa^ 1 mu g 

farn ftfl § 5>j£ w^aj§ «si$AS3if>M§ «ra ffc* a3 £ 83 

TO W% iSfa SRJ I *§*55 I *fi\l 8 fl*5 I ^3 I gUtl^stl «m*<B 
S33l S? (f8*J 919) Cat) 939 <K5 <W fet3 316 MS f«V Cell «Td€ 05 | ^fflymgwi ) aft *g i tig uS # 

83 fB3 BrfiJ vitrei iHHiiqtaife 3 wfea f^e ffcfl 
Ufa B5pg» fB^ w^^wfi wfe sfa *frg gcp8*i fand'd fti 
fernS im n to at fe?f< fafe* fa* xjial i ffcrfB 
Sfosri* fontf i #3 fife tfti fewf i wfe 

3 §3 B^if* II it II fe?5 * SB fafq feft'HH 4 ljBS 
93^5 TOB 3H WW I fi feS BIB fcf<J <S© I Hafe 

313 S 3R5 3§ W»ftl II IM II ct3 : tjfol Rfel 

iSto i ftni ftBifs wft} afe* 3n 1 ^ bib f bi *b»sb 3«i 
we 1 Sfe bb bctctb^ ii ti ii sbF misQ ^BfiJ 

UIB l«feB faB BUft} BITTOf I WB pfe WS I 

fiRWBfe 3B31 ofl *B «Sl IK9tt-fl wfa TW*JBB3 W^l 
Wl B3 * gfe B B}fBWnaH«ra *&B S 5fo feB tfBfe I 
fe^3fe B3 M3 f VBfb II at It WMB #e!»ffe 9) 

fyfti aw i ctfa gii W3W?f nw 1 4 aret 3 wfe* 

3K TOBI §B» VB3 HBB S TO^'imtf ll?fe ^ tBraBTCB 

ip i tea bh tef hb ite i WBt w a? ten tat i 
fa* fireBfd fufi* ^tf3 urea! ii bo ii aifn wfe 

yB25 5flt?5 I Hf3!B ?BS fa3 ^fe I 

tifci ^ m fita i 9ias»a feSfa fetifa 1 II 8* II 

ii ^hwF wfm mwfa 9^1 ii r § flfeara tjfrie ii ^ § t$ ^ftjara ill eft ^hu ii 
" wi fesc^isnfl afar fe v w§ 11 

1 ..ftlj f&r^ ***** y^-l%IB I 

SPSlfeS* H #t fa$ feu II H II 

(wfo»pira®)^&i 

feu ( femraife 315 ^ iraY «JR, ( fen wb^ ) feaafcr 8, ( U3 ) 

H& fe3 W*« ( H U uaW3H* fe# W ifl* 5 ^3 fe* ) fe* 
HM1J5 ( feWi» ) 1Sff3 wfe sgv uaxBxi § Ml 

RHuangSi ) i 

3a WOT-feOTJSt fe« Pft fe3 wfc few HW5 ( w ) ten 

& 1 ( ?3* fea fa ) acre wfe* ^5 Ftajafenas, fesfea 

53 €«35 ftPe * 3'B C i^B 3«3 325" fe^ t?3 ! £«J5I 

sra 3fe «3* ue €575 * waflfe >ift?e ws^ wft^ftsi ^fe^ftpai f%=fei*wf 3$w-«tosi I 

*HS*-(§ W^) ^f€i5^^B^^)%i30 fill u$w*s (§*ro) 

» *9 f^Bftro tf^sefiMl fa tob (fc§* 9s i* m) fcT 

1 ftg TO W% ^5 (?> 5§ 9HI VBB atf) I 

^ ii ?to firafe >r t^b tors* fts i 

»WWS* ?rfs tfea TJHlBj 7**5* TO II til 

niB^H^|BU^(f^)?ffi(|^f€i)i»fetffw« Sfcw 
3fewi 5 (ml faai ^ aawt3 (tai sibbA ) am wsra % fife faw 

wfiH *re?r, ^gti trafe, *rafo wife i 
i$ ftfere ii9 vrex S mify "Hcte vhwb n s 11 

*X3*3H| Sfl IT35 fee U33l 3B US t HW3 $ f3S fa* ( W» ) 3^5 PS T? HW?5 fefa, U^fe fe'WB *lfel5P35 I 
ft, fejpfewf rifenra ( gUI ) t *** v8 re, m5 

i. feWtiJ^ vg aw *w f(l «*->falB • 

fi^t as tth tnais >i : 315 vfi&s 1 
anwm jft nf33j§ #e s vre waf^e 11 £ it 

W <W-B*t ?b ftf Mens fas (*) gsa «f| «p£ ( >! s nft) nf3?§ 
(as) (at w»> (ua) jbmsra «rf 1 

*t*fc at el^ ©Wife *f3S»b4 

isr" wots iraafe awfe f3S vre y^u^Tv 1, 7 ,1 
Wg^fajt ei) lbgs» nfa3 (ffcs) fc huh fonns%«(^#) fa 

(ww#) ita 1 fat$ ion i 
3g wam-fwil h?9 oMNfe *ft %«*gt §1 fw few* 

91^— fty% wfa ?ft fro v&vtn fin >M uM €» t3 *fcj&% us i fba$ 
Hto t%S9%BBNtp9s€iu3i Ofpft i ftra flan 30 5 fa t%Y%9 

R-ftcS 1 »p ft^i&to 'fF^ «rk> fS #i fa tn5 1^ 

fef in b# Set ^ 'fattf'Spfc, €u&»'i'e>3 
§w us tto nfea Vjbw a T 3f» § few r# rvc ? §3to 
I ym fawns vrewuB ft?* am to i 

fcl|ll3^ *B * 3* rt *-lftH51 

afean| ( ) afate ( wu§ jp§ yu*f i 

ips ««s «ra (as £ wuf hiot g^i 3«t 
3* to fe^j ffra* «i 3* (flara fa) \pae b i 

" ■ " ' ' 1 . . -■ ..... ,. , • Italia g rg* jg i ( **** ) ^ ' ^ 

swmvftfiqt-dlfe' 3 i H3^tyu3&fl& (w3 6a)&«ito 
to m (yg) gHws to f^J zrs i 

S'l-TOnwPW to*»to Dii3§ feTOB&tdstg »w3 Bi* 

^BfiB <3fi in(t33i * Man^ to f 0 f^J tH5ife3TO3i % 

to ft) uaH w* <ks I wut ^nd § dt m$ wgSr 
vera* % £131 <te ?fe tors Jtana^sw 

ftfg TOM 3B >JR 3 3^ qgfe W3 I 

f!fciRw(itf)t^i*fllS hvS) to* to & few sfsi* fat* fai* is sfi&aftl xait ws^b *sei 
J^5*-^itg# B<fl % ara ifors* fire jwS %j& fire % ?o 

<a 13 fa« SHHsng S i fan # g^r feu ft- far wt 
Hum* fire HHRatg *i *fl 79 a i fa? i few RdP ua 8 fire 
strata fetf u fin.sd 1 ^ i fas 8, fi& t *ife fere wmsna 
Rftftft 3f-«g. c# 1 *n Ore S, ^ ft* sifF 1 ^ fa**, 
fee yare^ w 9 $w % fai fire cwwa €t fls^w ft i 

[to yhSb] 

h fmfa #55fe a3 ^€ i aft tfirf? "Rfeara mf- 
^ i fit* Iwwral fc£ *stf itofS f^o^^j 

4i hb ii ste 3b itot i fsBfii wfe toe* 
?w I itei wfoe fira tr 2 i fes ^ ynt 4 s * u 
<w a firo € ite *ro ffra jw i afii 8 wfe bwj 
4 fs<3 ara yro nwMBtgi t y<3fb atnrai 3 fa3$3«ii«i6i 
wft mb fe* 3 wwi i ism #a xra teg wswsg i 
srag *|fte * s*8f3 wegife* ffeis xfti ?bs >w^g 7 
HH7H *«f>ifefo« wfciafati WBMftling to 

BE5 qfB S I 3f mm 3 5^1 1 tjdfcft H5ift 
*<W5 3^ II % II € fc^ ft|jBfe ^l^*B 3 y Hf3 
3B% 3fa I VWWHftj fW fVffe IMfe I ^IMBfU wag, 

s fnvt 93 s * ii stf u "sra xfi^fe S §fk i aradst 

cflsffe 3^ IROll tew fjiet *b wfe 9en^ 1^ 

) M M»fe few^ 1 ftfcfe ftreumfc ?w gfe 

yw ©arSfaoa 1 1 ftw ?s# ^1 lit to 8 1 'awt 3?f («fn3 at WwWii 5S it ^mfe ofl iwift3» arc i fn aifS, 
sfe 3 : 3fe nroS'rara aafo fas fen sfe wiwn ti*bi 
a" Hfai fosRpt ii 55 ii few S3 3yrgfe sfc wfe i * 

WfeE Wfcfe f«J3 »»fe I flfeail fas, TO Wfea W% I 

a" wicr wsfci w^tj 1 ^ ii 5a 11 h 33is«rea 

qtf" qfen qgfe WWs 1 3lM 33 ! as 53 s 35fe Wi vfis 
VMBf^S II 58 II H W33 fe3l W?fe fl nrSlfenfofti 

fen «B ftrfa ?r§ i afe afe 33ai wffe fetnf 1 3fe 

fm VjdMA II 5M II SftS HfoW TTS : MS W«fl I life 
fi^feWTOZ5^ITOf^35§BBrl3lJraTH*l^fd 
VHUfc V§3 \\ H II "^BKS 3 9? feH3«3i I 3IVI 3J3 

fe3 *fia wgi" i fefea «i« few nsd f^nrotfwfe 
aranfe aft ifiwua* ii 5? n ws was! sib at B3t i 

nfefefouft Sjflal K3ll9g3 fe3t3 3JBfed 33' I 

^tem jggw pwr ^#3' ii 5t ii b1 aj§ «jfe§rf$e aT^iai 
wsfe wn w??'a' i few wife Hps arcs a 3^i6sb 

^fes vfeg fef3 B^S 115*11 B35 3fe SJlftS S.-ftlUBB 
»ja»B WRSl 3$ I V4t3 u ^3J* MB<33/ 3fe I fen BJB3' 

aife) via nfe mou n fen re nfii wfe n>a i-fe«3ft 
jsft-fen TO3 fcrata* i o l ddj l VP evfe aa' i tfW 

■RS? TO aia 5f 3' II *1 II '35 53 Sfe 3J3 H31 3^1 1 

fen a n3 wsvfa nn anst' i fexta fexfe fen n^ns 
ki fifel qnt 3fe fen fen >i s ii «5 u ftw* naifefffi nft 
fsfeifeB3' sj^sp f gfeiBB/fega aftfeafes 

Bfww a sn§ 6 ftqps it b 4)3fl ftfo(fanl$ 3)8i "fit* nys s*^i 
5jfetifiSe"^j^ ^ afea»fe rti «| afefguB fl»< i nu^fcetfe mi 3131 mill 3fe to9u wgat 

^351 1 Sftl TOpWftl "S>lfe WJ 1 ^ I *f) ?3l ?H ?T3I 3JB 
WfSreilff W7>fB&$ foaqigtliaSHTTH T^tll* *3B5 
feSH Tlfl WfiJ 3H 3» UR5» I 35ft \OT3 fe*$ $ 
Wt'lf? 3>if f€U3i$ll*tJlltfe)fe Wfe $e Mft&l 
o(Bf3 UoHB fSSte I 5ft} fecinfe 6 s fiw Vlfgftfe I 

fiws tfs) mi w^^im^iiften fei3i fes $ f*$e ifax 

€fc a pit gwfl mb) ?333i 3fh" 1 fiftfl wi 
few Btef €fa 1 d]dd» di'WI sites wttgTO hem wpw 

B3i II tt II Vfe tjotiB WM 4 . S3 I IWs Hfe f*fi 
Igggft I ftW 3* 33tt)f! *fc Wfe I i^jwfa 

&*mmo\iwfe i5*n9t 13 1 W3 oft 1 h# w fti& 
jjprefe oft 1 fa^ njgct fegig fa^ dfe 1 n tsftj 

fe>f §3 V9feli 8^l|Mk4wW9Ml^lftma^ <mnf 

>. [pel nfmi I em i«$ «AJ 1 

So* II fe?l £«5 § 13 ftj3 oI3f3 W5o7 f Mife" | %3 

iifS nfe 3ftra»fe *fe f i in 11 11 

ya* a ftntsre i fear fw 3 fen firafe 331311 
*lb fen 3 Ajg} ftwnsl i ^ m wra Wfa s»v3 irii 
qgg ftfo a3 few 1 fen figsi ygt fff^ip yfe i-fl 

*fcw gut y*m ssff^lvtroi^BfclEW oti'wuS frut 
^i.^fMPjtynatssfaVi ^fewnl fires to?s mfy wwt 

^ fa i« y£l §%i wm *w9 ft voto ft Wife VH 1 "HW^fb fb9f TO fe^B M B || 
V^fb U3T3 TO! dfel^dH A" ^Tifewfe Tlfir $fe-l 

flW ft |JfiS!|J*lB I >TC331 TfHl3 ^tfe II 8 H 

if! BIB ^ vftl I ?flfe fe&d V7> TJW 5pi V173F9 

II U M P% VftJ ifen 

TOSVTf! I #Sff5 I TODftffTO <JI3 

lira i ?w3 5fe ^ f# ii 7 ii v fkfwfc & vim 

fen 1 9§ 31B § V)fa Pffifr I'Wfe ft§t q& "Mftf 

3ai 1 3>4ft TOfiTnrofe fen Sbi u t n §fi33 nrasi fes 

>ra «TWO I 3133* 3PFT g?J TUwTO I W?> W3 3f TrR 

no* i s[h% fissfb ©fe foaf it £ ii fes"W7?rafwM 

3# 3T?jf! I ftjUB ^fti ^ fn8afl I W&ft 

w^wret I nfe t% ©3^1 tthI^ h <*o ii era 
Sftj'fev 3»3r i fbn ^dWft § Gvft iwra ?sfiJ 
Bfu vrci 1 Tsftra i ffftfe wtifcd aSP us<?n mm* 

V3f3 ^vawH stwft i fbn yfe9 Bra sra few^is^ 
f33 § $ scfe "ton i nwB ^3 %3 U £ mw§ i 

¥S*fe M3§ fh^% 33<l8 1 3TO UtHfe XIBI ?rf«S 9d4n.M 

*3 fe^afe fe3 §utn% r i-3«ra Harass ^ i ^ff I *M«-*Wfe | tW5-taN faite vnfl mart 3* i iMute wm ft *w» *3 0 ft 

VfalfSlte ^WfiSi feW ft3!3 T feo <Bft* I tJH ft 
tTTO TOK TOIW-ffHs feM fel33t?vfc M&\ 3f39 
995 ftjBtffe 3%fi H I ^753 39% 5*^3* Cfllf ^"tflf 1 

fk&sfl%H ft *ra W5hw%iyBs tfjfew-AfaB fwslwfif i 
*t nantra $ afa ft i apK uta swti ufe 3 ipoii 

4faft£ ^fe I TOfWf ft WftWTO ^tfe I W€B ^fe 

*5 ftfes fW? r wag wOTfewjifl 1 * rai waft 
^gfo X2i tmflSH uwb ^iteft to i di^Soifa 
wsei^e i stfa wrem <ra ^ 3fe h *b ii sfe are ofg faffe W$ *B»i»feg» stffonn^a tffW&fa $m 
««IW'*8er-ffBtMiitiiP S W*ifr*^^i us fti 1 wai 3J 5PPM fro * (**tiij aft <m i w$ 

I tfav TOTflfB $ Uiftl I 3|3>J*f Blipwfen 

i ©TOfe oftasfti Big ftrcS^ 1 6 3n t?ai 31339133; 

i vm h isfc fawfHa gtt* n ii vwHftj fWumfe 
Ting femw i §3 ^gp *3i arag few*' 1 faa^ i feataffr 
fk£ ^fgl i asm fe&er f3T? §b! ii 3t ti §3 
sislnra i xra nfen as <sui ! §335 1 fefec? fi&i 
v^-nt fefq 3gt i vi§ qfe §3 uiSbI it 3tJ ii xib 
33I *h£ ^ i wbot s§ fctftr ^35 ft^te* 1 sife 5P?f3 
sfeuiJ i T?B fs* S wfira fe^n^ ii so ii ihft fro 
33*p ftrs WBli^fBcr gre vaan jliqafl wfewo^ 
wfewfl i HftJ wst vftr^viftCT^ nm ii £3 

Bfe $3lf3 I J5<ft H 3J3 9) 'SbB I TOR xltefe feH 1 

fe*ni : i-fwn fefia gfe Pro bth ftenftiMirii are 3*% 
*rn f33 wS* i *H3Mfo was fiSfes 3»3h aroTswzl 
S 33 f i 1 3fi3 afti mS figiB* § 3 ii it ii 3 fan f*ra 
$3 irfeifenfB 3fti 3fij feTifia fate*iV3*f«5 aBfffte 

T=rfk >ituT I 33*f3 §3 II IB II 3&9 fe^H 

^tgn» 3**n **f3 s3 t0 nf33|3 V3 I fBft Stfe 3fel 
fBB S tto i W3 mwg wrefii ?sm n m n rffa 3 >te 

33ftJ H@ TO 1 I H w ct^fii TO 9^1 I ^WlPPiS S 

33fe*"Bu»fe i sgife feas ftm vra ii h 

fiBKf^ira ^ 3B3 feHmfe I ^£1 1 ^ ? f^€ Ifsrafu 1 
"wt Wkm* J ir5 i a fHB^ S i ^ ra( S^W)f^ *jj 313 gBgfgg g g § I B33 ^3oP gmfa j g* II97H 

fe^i ag3, no 3i3 i ststw gja feai Bfof g^iyw 
Sararoa &m r fen fefq fefei (33*33 spBiiaftir 

J*ll 3|33t XfiJ §3» M3J» ^fe 753f 3f33tfelTO15 ftfe* 

wfe fi*§ 3f3fe gg fag3*fe ii *n ii Vfcre W3f 

^Sf fiW gtgi | 3|3ml S X3€ mqt3M 9f3 f ^ 53^3 
WTO f H(fe« CTf $ TO5lfe$ |l 3 || §3^33 XftJ 
§33 WfiglSfiJ «3 «3»fe I trf31Rra 113339 

9*3 I *3 Wfe TOt W5 til3 M i II §31 3$3lf3S€* 
f3i #i?jfc 3ff3fe flfe 93^^31 uS?R5" H 33 M»fe 
3B3 ?RTO f iR5 Wfe II 8 II 3IW53 KI33I 3f3* fife 

^ro o% %t i fess vra *fe i f^q 

Hife wra sfl Ob) ii m ii 3»y ftrafe 33 33 "vg - 1 ?sf% 
aft, fyftra ©wg* iftmawro HWfesfe©*! 
s«af3 3a itfm nsiref 11 i 11 wftra isi 3tg 3 vpfe 1 

§ s Wi>ji 1 "la* wfe 
are www ] 1 •awn ^ § 3& us i v |h5J ^ 

frfct&t*** % jioeiR § I 1 few ifl, §b ral 

WU^t ftfhl W5W Hfc )*<S WO HiSS rkg fefW &r-H«$ B«U 

fe$ towh elf fiSi © «5wa» fiftufl, «tt uind § «rtf §ni 

fire 1 33 §b %1 fcro t fih ^9, 9^ 
MtefctHwfetygajf «g% to, §0 h8' 3ft' <a§ 3 ft^fl f*5?3' nJB5pfeiM?5 WZ\B oft 3^3] l?SoT 

aft *b iat ii ? ii tftre wrag?? rofe 
vgifegs 3T§ wh» I wgfs fytfe cxtfe *g§g» i sfa scfg 

$ W3 @fl Uf^gi I, t II fooT3i B^gft) oli»3 3B i* 1 1 3§ 

h <ra*f3 1'fe^Hfii^ fegm ires t afa3ifyflt 
tor mm 3fti *gf V n-*xfei nfsus <fl safa TrcrelrefiJ 
wwgfe oft fira i ftw iiwSoTWf gw^oxi 

3fiJ 338 at 3ftj *gH3cT-ll<*0 II feB ftw feire 

qfgf i *a M3i Big iw*gfe otfe3 1 Ssl §y bib oYcpresi 

WBB 3* tiffccS Slftf l|« II '3 3W fegm oft 
| nf33ff >fl H33 IfSHB I ^Me*3' 3fa Vfo W3^F*| 
3Wf flfefeoT wfi ir^^il3fe g^l33BlM3>" 
oftef* I TO* fS» M 3fe tftflH Sctf3 itfqB- 

Btf i ftiwga g>i§ sni 3 oaf ii <w u sra ngfegi 

f3H oft ggf | fefMS Wfe 8fa fey B i | fmigfo § 

fere Sfe *gr& i gi*fg fag* tr5»3S gi^ingiiff ireta 
3 «ib ?M»g«f«fe fiui?! ^ yig ©^g'mfegra Sgisrareg 
tig 1 nfogwtf *gs TOtg 11 ?y ii <&Sf n&wfc 

stfg gf i TOti B^ f fe« m ufg iff 1 ^ fes bm^ 

3 -US!? 1 oigfij 3V f&H*5fi» fe€3^ 1 ftwj >|S 

ot) sfa nT3gwHt 1 feg wfe3! *fg mfa ign8 mil fo§ 
feg* gfe-t g oiS' mfa 1 gg utg oftHfgw ?w^3fai 
fife TRPfeoT gl*fc 1 ftiH § fm wfacP^Hi 
n 11 Mg3 few ftr3 g;g jja nggfo fifa 3 py gajgi i few fefcBl Sfe oftfts fvfe I T3Wf3 fti «W SB 3 «tfel 

wwiifij'Safa ??Honat i fep tUJ»fl qePfe §s«a«ii 
50 ii wafts su* b) ara wfe i fw train S fe3 3»»fei 

o?3 ! *S ( 3U VHHTOHT^I ttl3ct3 33 tiO'ia 3S5t3'lRSII 

Pfe S fu# fagigt i-i^h gfj vfe *als eP3« I 
fcffooT «3n crfg 33 fqifeiw«5 nfe fefiq sjh a Rife n 
5? II flfe ff ^ Wfeaig majigl | 3 foaui 553) ©gig) 1 

3fe Tiira 3fo ygS 3S3' 1 feu S ! tit tnsfe fai-tei 11 

?ailW!5fd 3GP feU Sol 3I9igi | ^ xfddjd cttefa 
©M«»31 1 3J3 f?3 § ?j f?3U|5l afe" I WJ> 333 »fu 

Sstfs ^feiRsnfireS 7)313 fe3 woig i Klsfc *{nfa3 
smfe wgf i f?3«js S s s:3 f?3 *fe" i 933 rag 
S3 vwfu fife 11 wh feu 3 sa wwsfs 513T1 v»ra 

Wf33JI #1 93 3»3l I feS 3 93fu 1?3UISt tlfe I oT* 
tTOfU (35 f cG|i gfe 11 3(£ 11 1) 3f33jl t 3 s WMSC3T 1 1 
13fiJ 5, flora V*fU 3'3l 1 feu Wi5S Wfflis 5CT»?p£ ! | 

3 h% fefti h3 : wb-ii*?ii t*ftratgf3 3553 *mi?ji 
ara yafu" feB ffiMs cT'gmgsa wfo wus ^iwtefa 

**I fB'fa XU«5 II 3t II H5TH f f3f 8331933 »'» 

fan yuS* i wfe tufet W fti §fe i aaa q?sn 

Wfat qs Ufe IRtfU 83 qJ5»« ft«« 3fe 3131 1 gi^ j?«g 

wwS ^131 lajafiwflyg wto* Bgna ifensfu aft 
q»fe a* M'q 11 ao 11 gfa g 3aa 3fu ggra fq' 1 

€>J >i"fenfe3 ^Sft33l €< §U«fej BB3 iS« 38 • "fePWS ^ W«fH 
.WWdS €> |U^; otBRi 3$ ififf otbi 1 3! hxb5 i^jt ^ tjl aw ipsa, rim i ( *tz* ) a» y> I 3* 

3B5I to s vfl faiw ffraSaa aft< AWfieix^B* 
g tww*< wf-sii^n-^? 1 ia-u3lwfc aSifwHafasw 

§393' I VI33 ^3 to 33 TO- 1 a"fa feW feS 

asfa Vow iia*n sphs 33 3aia *ai iftft^qfB wfe, 
ftrafa fas i tfan tths' wfe 3fB3« i ai 
ate ftw 3B3« ii aa n ?n aw 3a» f^mfe i aj3 

«3BR a §3 »B3'V I Jflffc 333 ^13^3 $3l«3" I *3 

fena3 sf3~B33» q«B ii asii *si to 3 3aa fig i vrete 
fa 5a B 3s i wro qg W3 33 3ten»ref3 waai 
38 aali iiavin ^sa 33 fira flai faw?5' 1 333 tea33 
w*fs 3W 1 Maj35 fcafa 3sfa ara $3 1 v^al fiftfl 

fltftl faiiiB II a£ II ** < W3" 11 s w fira,Bh ■* ,| * rasro ' ™ 

«?ra»imiaai wfe ©&tm 3 VfaasBra ftnresif 3 fa3 Bfoa 
aaS fm h 5 * 1 " 3 "^3 a>H B 11 1 11 11 13} afataas 
a«a f?w aaS 1 'fas! ara an sfa saw ate saw aja 
srarf 1 ^ f$n3 ainalfis yw^iwii ss 3ta jp s v^rara 

TP^3 I ©33135 Wftia MSPBfa 3^^ 1 WlWa S 

feH 3»l3 1 wta h aja & 3< fa33»f3'iiaii>fa3B<3 wsfe 

333 I W53 33 3»J5 *HBa M 1-33 <K5 B'3 3H3 3 W I 

f33 3^3 a fianw « 8 n tram waa sfa 

3lt3© I 33* 3?Tf3a 3f33ja 3f3f I 3ft W5 3 333 

unsa" i mayfe 33a ajafii a Ci3' ii m ii 333 fa3 wfa 
Bat*fo ats« 1 3r33ja ia 35 : >i : 3te« i fa3 Ha»a afa 
rmfa nvs i s afa laBR B «fea ws n gii aara ^hb 

"vjiFra i 5) § faat f«re was fjwroil "ft'S i tit 
s orts 8 1 H xs f,w #M I s« *g Sftrtfe* upsfe tost «s sfsiaifil ffcis 

^ 5 1?*^ wn « TO TO WHVfo 3ifS || 7 i, ^ K 
W«5 Sff 319 a I 3fe *Sa* ya» ©B S | 3ja tjfe 
t?W5 «ia »W5W3i I Sfiro 531$ gji W wpgi || t II aia 

TOW TOP qasl I ftfqfe fea 1*3* grfg aarf, tjfi 

fa fitet ^Haq»?t S I TSfij ^5 Bra Kfiraus' || i II 

■^pwy kw9 i fag Bam Wtfl afeaislifesi 

tfSS }&fcjR *8 6 I aft) xpfy t^\B 

13So£ Bf l^ B *3' ^ TOifa 
**3 M few itos *ta wtst, ^ , fa ^ W3lqfe 

S M j£ 3 «^ w ?!!^ ra ^ 3 ^ ^ 

S . ^ 11 « fe^ W ara era 

2 2 1 vh fwtes qfM i.f kh I *te"a£ 

gra» I «■ 1R5W S JreB-tegigi ii * M „ ^3=i 

? MIW Wfe qi*i I «f*£ ajm § 

gtefw toj i ta teife qat tsn f a , „ s6 , g ^ gl 

\Sf>t i wswisfo afe felq aavt n u fes tea fa* 
wro tosi i ^nf8 m arta , sum wfij flat yam gwu gift 1 »fr g, 

UBS BIB $ <fl I fr# S3B* WW fe*ft#>ll*t HWIH 

wfe fBP ^ *3»i* 1 <bp fop figBi ft btb wrtRnf | 

tlS pfc? wjb fi^tfe 1 fe?i fen few g-wtf^ M^te IN Al 

fen h emt *3n?fu ?fl r 1 fen *rafe pfe fe?r ftffl 
11 30 11 iflgVfe 3 to 1 qwfe uHte fe#s 1 

flfcl Wfe TOWS o^fetlwftjoT PBfe Wlflft l|3<HI 

^ 313 sra€if$e wfte « bibS^ 1 pb fesfS faS^ h 33 11 
wji MBnfl wwra 3^ 1 fe3 ^BfB orafe sngl ifia 

fWl PB* BISfc Wfl ifi^ 1HUB S #fo HWftRIif 
*TB fe* ftjBc? fa£fa 1 fa^rfe p cftfe VHBcf I 

•fife ^cfe fii3 bib BBSfc stefpi-fepsftj oran 

fcfe ^teftMl 38 II fafe^ cTH MS*ftB BTO 37 fe3 

w^Bftl 313 «3 6 1 wfeor onw?t yro*i : ieBTO$$ 

fW* ©q# : i|3MliBlBBi §fe3 (71 *}?T$ l 1 1?% VTBtoffB 
fTO $B I ffito PPB ^BfP§ wf 1 1 cTBft} 5PW5» 
Sigfet^ II *g II Pfkftrfs fe§ W§ Pfe 35*33 I MUSS 

^hjfe #3P3nra 1 fee* fe*s fe^Bfe srafe *x$bi i to 
pb! MBt arc 3b* 11 37 si B3t p*3Ht% fteBvitft 1 $trf§ 

f?M» fl PH» I fetT W5«ig e ^fBl^gtBV^fBBIB 
orfB feg^B B«bT H3tllVHS5M PB3BS^B fa^feH 
Pfc 3^3 sitefp fBP StfBi 55% §Sl TO BHSPtfi ^3 
$53 Pfe orfu fBP OTP II 3tf II BfBBlf^i BIB Pfe B13 1 
^HfP fecCfe vWBfS 3»3*l o?B3— BPftj 'fed Blfe H 
Wfl I gggg B§ fflpfB Blfe MiglllgoilfSBBftj^ Btf3 

a tg tsl ufs 8 1 'ne* 1 'fl vsl i "em 1 u ah i «B?$ 1 UBi^B fefe fcfii HB3$t-l» }| BTg to5 

3ft? h% ^8 1 fvd s dsfr ftro ftra <si8 1 Bt*3 hbIb 
5fe 3**b 1 nr^did fiiB gfl n*fl b*b 

asm* 1 few gjBfi^t sfl faro* ntw fen f fu3 
rat *!fe 1 areTjftrgifie tftews fife 1 ^ bib ofchJIftfti 

1 UBtB*fe fe?? TO UBfe "TOR «AH ><8 1 

few I BT§ B13[ *HftJ HftlS feftH I 8Elfe "fe«»fiS ^1 

1 ft«^ 3bi sbw§ 11 ti 11 fvro* fe$ feB»fi 

Wfe » ftl3»R ^ BfeBtfe lBI$BB*Sai3 fUltjtl 

S*sfaf3«r Wwiftefl^hi g?iiqra>^TPvif?ro^vi^it 
psfe w8 t nbt^ fevfe htih fe* 

V§ I f SB $BI # B 3' ftff II It II Wfl fm WBfe fl 'gB 1 I 

few %mj § bb3 v w& iflflg Rao? fi s wfeig g 
wnm fan wfe"n 11 $ bjb uPtfSfift? fco'tf 1 

Hfefbfe # feU HiH ©^W-f^tBi fe« f*5 &TW f 

fan* §b wife fen wb$hi bo rvMRrvsif fteia 

tWi-iat BfBB»fe § Wlf *3 »«? §5 Wf«1 1 1^1 
FSiff wCb § BBMlOTIfflfc ?BWfll 

-ftrai! bt?^ t§ bib 1 S fefolS bi5 : sfo ste 3 : i 

feH #B W B ^ Bfe 3— IIB5H3fe 3 T§ BfBBlfe P Wfel 
ufBBf§ Bf >KTO I B"9fe fi ! W?fe ^S§ I B 1 * 

fi3»$ £ ^b3§ II HI II flfe 3 $U UB^ UBI ntfB ISBfe 
^B f B5 5ffo I fen feB BfB nfeWBi I _ jt ga ywu ( win ) yfti w \ wife u 

feBS^ BTB3* eTO ^gl H8« l| T§ BfB%** VfTO^I 1 

%3 5S g^l h*b$ i Bf mi BfaSftte 3 Mifiy*a 
Bus* fie** uib w§* 11 bm ii Bwatfe § is B^toinfiS 

ife i viggof H8gn qtatife fen wub S> I 

bjb3» c9 isnsar Bfe i ^f§ijfe 3 lftre hibIibib a)* 

d fi53 S V|tBH8?llt}B] Wfet flfelTOH oTOSUjgH 
3fe I PBS UoTO -nfefe 3 WfeffflBlfe S 3TB KXTOHBtll 
fi|3i fV3^ 3T3ftra §3l 93TtP BIB *f li fe*5 

ftjfe § feu BjB^Bi^^ibpn^ ii si nfen 

*M § VjBB ftef I fe^ 5 0^3 B)B3i«B) 1 13*§ 9fB 
fa^lB, ©B >|fftl I BTB »ft< ^tfB feKfi5 fv4g' H MO II 

h fe* *£snB yfaS fes* n3 p sb ifenfet? 
sraf3 >ra»3><fe #3 Bftra *fti ^te ii <? ii ii 3*3 

f&RV 3fe VfMSWB I faRSftj BIB! W5BIS "HH Vtfel-BW 

SB^for fifb era wSifeB pfe feti fcfl fefii t^ff n*n 

BJB VJB<S 1MB SfiJ ^3|l^ pfe 7IBI €»3« 3W3t I Tlfe 

3 »ro SfeifHK afl ^h* ? cm tife n*n qs fb3 

fl Mfb WS* I *Hfc« 3*f3 Si *»3 SWt I ftffl fetl 
f 7Bf3 o(fB fB3 vnfe I BSi f<WS WB 3 Sife* II 8 II "H* 

m 3 bib feat nft wfewmfatf 1 WW 5 *fowfe I St 

TO^feSE WBIB >itfBl3l3 qHl f3?> f?Mt^ MfTBIIMiiy^iB 

» f3?s S undl i fen i 5 wbTw^ S ?r?^ u§ n 

a^t I «BB25 €B9 fe© : $B) Hill ^B13 § BTB $ 

i gfti fen cfl vjBif 1 1 nrefe tor abaft fltmgMgMI (*t ** ) VR) 1^ I Wife M. 

fiat i eara afg xtaff aia {iaMi 711 fa§ Wafe few 
f /a w& i-3fe ?fe mot W wfk 3*et 1 wxs ©ipfes 
wu f?i w^'ifew a iFw?? aia wr§ utii fes 5 gT usfe 

sfa W»t I 313 oft afb%W5^ I fen 3Ug#Vfe 

s 1 yif are ag* mbi 11 few feB# afg a 

©fca fgt 1 Vfa3 wf3aja fgf ftwfoa* ircoii Crfgg srra 
wala 1 as to 3 wai afa 33 sta 1 aaa aa»3 wfil 
3fe wfe 1 utrw faa wfos feai wife nst«?n qtgVfe a of 
|! itjjagife 331 wgeiw 1 ite wsgsl ^ fira %m 1 
ra§ wgiqfg wfeajg wwmii ywftriflgvR 3 feai vwfei 
^fe wnasl qgt aatfe 1 Sfe au3 $253" aa fig 1 fggf 
W33 ara fogg" 11 «?3 n-Traa fefwfe U 3W #3 1 

WRfl *W3 flfa 3 ?*i#33 TOlfea fi 3W wfe I feal 

f33 ^g «3tfeiHBimga Balafo *fegfliw7i aft} fwwf 
3ft *ra3 poft-i orfg ggJJ urS^i 1-$ ag 1431 
fife fea t gi--n <jm 11 g* ww$* fegfgfc atefii 1 
©WS* wwg" ntefw 1 <?3 ?raf tig 1 ait ww 
mw a sa tit iisgii gfe ww 3wa fawwi agfe 
3wg «3igg fefe 31351 1 75a w?>a ag fifg tjg g : 1 wfea 
a»w?5i faS ag 11 1? 11 aw3 k fe3*i?> yfgg 1 3s3 
ggvra w?> sfgg 1 Vftiswa fewWafga 1 as ©5- 
tai" fg§ ag qfga 11 «?t 11 §b3 q)gwfe few f 1 1 <ai3 
wjg a iwfsN gfgivjifes u»w ©yfes ft 1 wgg uaitg 
yat 35 S§' m en 3fe <fl fe^§ TO fig, 5) s f n y^tfs 
fiwft 1 few tpsI fe?> wTg ws wtfo l-a03 §3 v?> 

wQ iSsia 1 "waem sits 1 »na^ 1 •cfio 1 "uiwag 1 WSfg y>fg II ?o II ttffa § W3cf tsife VM^IVH £ a q?5 
Hfea: I 6 fea S#, ag ^gt | gfa fefgg 

wary 6 vSai-iR«jnci«§n% fefe wig fera' erfai©i^3fa 

as fu3 ftlW 3 fea I tftre 3>a 3af3 S3 fi^ l-M3» 

aa'fl a^t-n ii fa# fegigfe gt fen 3>fei-feg 
3 nfs § 53' aaife i v>iSctfc 3 sa wt : i fen I 

333fc tffa Sent' || 58 || Bpcf fe^ afa* gig gfggife | 
fe?l t WS 3»W 3'fe I fefecf #H fawfs" § I S 

wsft afg are ijals irbii aia 33 afe fe€3 Balai 3fe 
3Uc3 13 hto* ste 1 $ 5 §3 f vnfc sfeaTi flag* 
fe*a# sgyg atiisviiififa s lutein V3» tranmfa3Hjf3 
nfa* amfa , a a : 5 wws3 vtmtf B ife , ^3 

ara ns 3 Bftj ste 11 11 <ajg feat, atefe ajfawsi'i 
fea fe33> few wh sfaafei'T vp ©n3f3 a aafe m£a 
1 js*fa M33 va3l3 n na 11 3? n >m wfeg «it aif3 sla" 
wsi 1 3ft naife at, fen ffef w?8" 1 aja3' xffl fln 
fen nfat 1 ff3 vjsmafe vj*j *ra1s»at-ii Rtn s3 ^ 
wjaiBiaixja n£a* Siaa asfc 1 wja fara< SbS aa ^ all 
'wfeg feg saw©; aaat' 11 11 wraa 3fe ©3fo 31 
3^a 1 qTavfea fea 31* wft 1 wga qygga iria 3si *H^ea fw 1 fwi iiai fesrei («f 1 "6^ irafe* (fens) stela 

*fefl 'tW' I s YBl H3161 & fa H^€l 3 fe) 3IH §B§ qgs B?3 

wB b1 i §3 viira wa 8 fa we fen§ sre) m^i et fftfl feS h! 
l^'agt9>3fe»iiv|ai 3e} tfl, S 3 fea afar st* (feton 3« 

*►« fe* afw" 8 »>if |n3<3 a ai as vra fig ista gjj g« gPM gra i ( iigtfg ) y i rife u. 

tSwwB *ife fhS nfs b3 i ibi ibi wjb wret qfe ii 
nfe 3 vfes i^ra* ^fet ii M ii b* 1 rafe-ftfe >fB 

4)b heR M3» S flSRl BIStB* I fl f Sfa 

31331 c? U§ 1£3UHI M II afiJ fa^ feB ^3 flW3h- 
bSJbT 1 fefll?lf3 TWf II U II TO trf € UR& I 

fiR3vjt© $ fls Bii i fiw fm 1 3131 in ^tefti 
19 «bb ©€^' 11 is 11 fifcfl 5 foBBiB 9331 1 3UJ tto 

39 93 9fq#3i I €B3£ 3Bfe §3 3 I TlfS UfBVB 

itai «9 top^' ii im ii f^atfea w wb qto i *fa etfB 

flW-tf cT3f<} *rftolW4B Btfc Pf33TB ca#8tl EBB 
IJcPB 9Bf3 ft TO II II ftW B» Wfa ftj3fclf3* IB Bdl 
Wfe ftjBI 9SMfe" Bfo Bfc 5t3 s ITOBlfeHfe VBfeqg 
9) I 3ft fn%f WW VjB eft 1 II 1? I! dufc qtbh 3o3t 

sri 1 wib fijBife 3 fan sft nS 1 few ws'fe sfeTrfs 

**fe I «ffe §fe >IBB *XBM3> cflfell It *-«J^JPH3« 

fi»^ «Q»h Ara finrt ftra us iitit 1 aft ?fe biS 

33 I €}H >fai gft BBS 933 II it£ H-wfe 3(339 

ftm-d >n* sstaa i *b* scBft .Vfn; w^Wiiteraff 
wufc ftra^ 1 vfa 53 (swk* nwaoiiiw SbbI 
tteBtffcifrei uiB> >4fd Bfti ^b wfa 1 >ra*a«a tw 

BfB B3f'£ I BM BJB f3H fctff ^*tfN8^IOAq§ €B3H 
WB *B9 3 I Wftl l?**] 3f«}fe3 ^B9 ctHfeHUoXiB 
feBlfe ?fa3^ 1 ^f3U vmtil* BB9 t93^Jll 83 H 

fate ig yyw tt* ftygfa y» *MreTO frmfog 

*3 »# «el I "W* l«*R^3)«0 ^Ste ft) 1^ fiMtj ^ lit ii uses gpw tfd fe^3 sMfas fiw fee? wfei 

#31 SU»€B >P3i I WSc9 7931 ^W3M Mf3BB3» 

qaxfsx bvpi HfeB kb^ 1 Hj^fe ws viriwtjb 9ra^)% 
*#bui «bw 1 ifegfB ygifes *raw*i fi£3 
ft£5?S awte 1 1 to vien arete* 1 11 111 f§* ftai 

W$ CTBfe §3 I *S fe3 #31 ure 33 * <sa3 wfefl 

tiW W3* J fe* ftw eig t?l «8 II *Kfl "HB3 

§M3 ui3b' 1 a» fira* fcra snra #b» itto w£*foS 
mfenai 1 Wt? bj»w «5Wb ^fe w n n 11 ijbb ai^ qtg- 
Mlia 1 B^B wfc bkF feu ^ I W3 W3B^I*3Bt 

33 hvrjbI 3b nfsfe teBi fi w&a w& 3 wSi 
aft ftw bi3 iftra tovbiwi y^WM d *faB 7 f 1 
%3 71% fi^l 33 1 faro nn^fe <ks, fro sfd 

ITOfil 1 fW*fa fafsftj f35 § WSfU^lltflfeW Bfe >P3 
13 MH* |A|f ^ |3 f3 TOigtm feoC fW^ 

fms i)B iftwS y\£ fc^i €istBii<ii 3f BBtct %3* 3 

srag nfegfe fiai fx&H4 iRo 11 fti3i iHif sB feu Bret 1 
Brag tffe firo 5 11 w^h eBiifc €g ©Mfe 8g 1 
tSg 3»g TO3 sag 11 11 §b 3* § ftw €fe iHna 1 

*flift> vs! I |M I **p f WW Wi^ 1 ^tte fe* (fftl) 

((KM bib) hits* ^ !i t» S f*) bb » 'naltf ^ ar^ i 
*l $9 m § da H^ihS W t Cfe to ata H*Ja * tsu [Jf ,. V:J nfe 3jaarifaa!aa a^itfi in it afaa WfaaTw^fsi 
nfe a m fvfw to ttrawfrii « ii a to ! yfava 
aja'aiwfe ?f33f Sfe wna'i aafti nita alav wb i 
-aw ajg *w ajB-aafe fa^a nsau $ faaas to aaW 
fvfe i a3 ! ttf Sfa" xfte fws'fe i S wftefwfe feu 
yy y»i ! i ^Hfe Saif3 Ba'fS fiai'f u n vwaynfa qs 
few a. vm i aa afawfe aafa" wra^m i yjft aala awa 
3S i ftqam wfaa nfgfe feai ftrt n vi ii yigfe atfe 

35TH1 felj 3!3 I nfefe faS ^W3 I ttfea #33 
Byfo « S"Ht I fe(X VJflfij 3W 3 #s| || l£ II 

fU3> fiBifi 3 S i aag ureas, sMa fefy, #r i safe 
fa§ aafa s faaa»a> i fea a aafa-ta ws^a^H <x?n 
3 A3 q»i tsg a»aa i fsa fw?5a afa uai snaaifyya 
*aTa aafe $3 Sfireaa fj iyiafchB* a« ii st n wife 
wy a" at aaifii i-an a 4 ajf-aafa" *fw w»fa i fisi 
fM3«w wra iw i fesg a7s feu nya ©a*ai"i«t5n 
assI faiai afa ws 1 sfti fsa sfeti fafo as i 
gj mffii fsw w§ «i« i sa a»a aaT waaro ii *o u 
ajg ?rt J Rf§ Busa wy i 3.wa afg 3 *nfqa y^3'y i 
fwwfe $3 ajas, fexsiaa i fy^afs fas a«a ta^ag 
irsii 3a> ya3 ^a aifawat i §w feu aa" s ws ane> i 
aag ams' f¥Ms vjal i ni<afa «aa wiafy S ! f,a) ii%*ii 
ama fa^3l ffiw $ w*i 1 nfs aaffls wa> 1 3fe 
* s aaa wf : ten y«a i a^ wy a) a>3 yaniijaaii 
s fla safe al arofc te wfa i % xfe wJtefe 3*fa i 

(WU) #Sfl 3^ $H ad 8I9 fgg fe iQ Rl C8SB fe§ I 

fiVfliaflfiawfiai ?W <pt* I ( gift) m I A 9 ^533 wfl * %bi b% flnt i franfe *fba aw %h 
£wn 38 ii ffy p gfe c»n3 resist , wra ?> nft fa* 

w nam S W"r%, ?jfe fev pfr S*g^%\jmtuifys 

3T)» II 9j£ it H flm 3 TIOT'K few??' I wtfe fe»afinB 
33WB'' i i^ara s'sisWa h i sa+fa ataft, 
9>afc gfe a H 5 7 ii «av 3 i-tob pitjg a3 1 3 
feu fa qa" i fl w^w fev afa 3 aigr* i fea py 

5fe WBlfb Wftj aigi II 5t II Tjt§ 3BfeftlW13'HrB»lf^H 

afe H33' yaw fe»im> i wife fifca §vti3 §3 3W i 

33 fiS SB £V H Vja«3i|l3tfllTOHl fi$3 W?> §fe W^ti 

B3 a ana TOf3 WBHTi^t'iHarfBT^ns ph a^ifa^Tuaw 
waH3» STgiiaoii^iifev w § a»a gi fe^ fa%a 
Bfe aw i YMfsr i^ie ,0 a>33« fafoS aafe sv* na<m 

ft* Rl a* lam f an m forefe a* sa war vta mi ottv. »-£ i, a „ 

™ » reswR fes pft 8 wftja wy # aire %wb , ^ 
ww?l wfai a" afa tow feftj ?5tb n ii ii witfl 
wfea Trfsaja anst i ufe ufs ??a* ants' s»?st i-^l afa 

f?HS 5'a SfiJ | ftrafilH«R,fcfi» Wl»3»WS u |i3.ll3fe' 

*13W, fepyfe' 3M3«t i uto feafa, fe fawt i 

wrew wsfg*, ftfa pa fl^T i few wvpitf'fflsw^to Vw i "ot fe^i 3^ w i a ig ^g.gg f^, aw Be1 a B ^ 
aiaii i *mj Baisl i ^h^ 5 hio 5) ffe f?% i «3a am' sii ! mbW 4 myw gw» ( sow ) 

bT^bit^^ fH§ fefe VI s i fe* fte wet WIS 
' b§ 35 pfeajg gfe sra hbt i hitohot ^fcBB 
toi it 8 « ono3 vft) bjb b3 i hib' 7%nf *m fes 

ftip § sftl was ^tefhiwxi^ wti syt^fe atefai 
yif ot5 b]b ib i uare tibb wbb u 7 ii i§ ufe 

%m 3fa Hfe Hlff t? 1 HfeWB ftTHfea* Kt II feti TJlfl 3 
SV**" I felrflFVtfe TOS^II <B'rt tfe jfe* 

fira f 3 i vk vlft ferstf srafe w59 1 few Sfe* 

tlfadfelJ53flfefe«^tB II HO ll^fefBVftJ^ 
Bfewfel wf^SifeHlHt3B|5ife|}^S©B 2531% 

75 ^ti >ra* ftwwsws Thehu* HOTfe UBUMB 

wa i Sb3 fen* fefen f Siiftre biu *ete"H» 
sb3i c WJB%^3firaBB3 irc^n fire feai 3 §3 

flBl l W1 WtgrTO TORS * <3<fl' IIS3I1 TOfe nfe Ti^nfe 
B**8f I Wfe ^fBB § fafest BB»3 ll ll PBTflfe 58 

fefewfeipfefe itef wfo fro tre i tea Bfe- 
^rft!fc g ?te i nn w §bi bztob ^te fa* g Ufa »M 

€i) HA (l**H «H few i *U»« fasfc & 

f Bain fit* tte ? ufbsi ^1 scf W5 3f5^fTC1 %| ^» 3ft) 33 I WPI3 'BS'fe P^l ftTH WfS II <ti II 
Hag g^fg 3 I gfo $35 at *fq S BZlfc Si ?5fi535 

«5>fe3 1 f33 wjsftf 35STfea-*fe dt flijsfiJ 

II 99 II VK MTO at 3l 3>1al I atf Wya eft a t33 
X»dt I Bfa 35 Tisra €MTa35 3<dt I § 3H fMM3 W 3lf3 
WdP II St II f3S f ^3^ VfaSB'tJ i aga 3~3 W5 >fftl 

©3W3i 1 feg^f gsafe Riai'msd ©Mi^fo 

*sw ii i<f ii nfg uft a <«sft f335 M'dtltft #M»fe35 

w wwdP i Harel «a1 a aigfe i *flatfB;i 
35a fere? srearefo ii ?o n<3H a" ffo3 35 t335 Mfo 31351 
fen P3«^ Matffe i ftreft ixfij § ftfe 3 35*dti 

33«1 3BS 33t]! || |l WJ5 *»W35 WTO fa* 3 I 

a«ai 35 #b s flu few a 1 aja3' atfe 35dt ae W35 Fare 
5fe § agi Mgns' imu few pfts t nfe 353~fi^rfeife3 
5>a 3 uflfe a)fe" 1 3^ ad! ?wa* 1 §fo3 s 
ares' s feftj aV 11 11 *fe Vfas ag ws sft W3st 1 
safe CM *5 srest 1 8 afa fa 35Bf?5 al sis 1 to5 
Mafwa" are alsTa 11 rb ii *fg Sfefc a W5^ 1 aiwsa 
w ire Mai m^" 1 33afa« fas-aTd are *jf iffo 
fawrefti'afo uSaTiRMirctfasfifd vafo "wife waiyas 
Mas 35 fiTw an^-i twfb gla Mitea w^t 1 iat ara 
^3 Mai gfo t?^t 11 *g 11 ms3 sr? aafis f33> aa?sraS 
wsfo war uia 1 'vfaswa. ! are #35 1 *»35 a w«* 
W3a t 35 11 57 11 fwHfe bto-p"' ^ ii f a wififa fiaial 
Mfraa mreaTW ^afo WjM'f if3?5atpfe3* 

'SeT fug a? h» sat* jfegi faun , 1 «gg3 hhs i au3 §q «ib« ?nfe fezjiB*' iPtii ?fe a nfe S 3tt afB3 i wni 
vfeg ure 3 1 tiftJ if Thj? fecial w3 : i vifeg fe^fe to« 
Bt bb s ii ii fire*3f3 Tfts ^ h-wfe pifr«*3ft5 
S <5v i 9*3! *ra* C«* 3 ^fe i 5fe wn§ fro tiBTft 

fife II lo ll Wfa 3 fe* a VI3' 75 ^ 5 : 1 BtB*«B*ft nfBW 

3fe ^ 3 1 bb*j fi&ifc a! aft bb i-afo 
nfe a3 : ii M ii nfo afB a fe75 jfovfswS* i fan § 
75 n$B* i ftro Bifc 3 ?5fti3te TO*fe' i wsaa 
03 y B $vpfe ii k ii fi Bif3 wsfa wfc afg b^I - i 

faTF fa3 3 *B 75 #fl I BW T$ life f?375 *na UfBIUTO 
35»fe 7? TTOH* fe75 afe II 31 II 3 75 93^RW1 fen 3TOI 

Bfe fegn? a fere i fea § wsrfe sb§bi* i 

VHUTO IB B#B» II IB H fefe^ 7)f3B1B a fro 
i»3t I ^HB^ a fe^TgTi fe^i a3 Wn?RT?5fel 

1*3 V3i a«3 : fen fife-n ay ii fe3?> *f<5 Bit w^Bna i 
€^75 aBl ^fe aB 3ifo i ?fe ^l75'B ihbpbI ubT I fit' 
fro aiH75i a# iiagu ^ bib §bi 3Bi*B 3^ i au3 fel: 
4 <) ffifa faro f era wra w8 §yifesifi ^ItrfB, 75fiJ 

aw si© *n§ €3H» srii^tJs gal ^al ftfygy asi'sn* f* fiw 
^§ 4 wgm fa<r ft,3 ga ^ faae ft wsl o?g?d,3 a wpT *<ff ara^3i 
ig ¥ faae J ft, fen ysna ?1 aat »«i fero sfnw wra 
u^afe* fll i ^oro i*3i*ffi yw>aelas!tS*>iiS*lftfoT3&oT 

a hb fewfew 51* fctH§ fef fa fCT"i if? org wfew ft fit 
ira fei >!r far?i § isdl 1 t^, |Rd feamsi fea ta gg ft 
^1 RtT 9 f^g hie feci nfgii forfeit 5 vfaw ft 

W4 jJiiw, 1 ^fe ^c(HM §3^fe i *>ra ^ffq ara 5 3 $31 i waufe 

SBS et3g mfe §3" llttlTfTftfl'Hftj BBPl fe3 B^l H1B 

uwa to ito* fksrarcj' 1 13} aia isfe ftw fife 33 

H^ 5 **afe Sfeiatjiiaia 3h1 3B'5a*i g-g aife 
Fatflatfe *iaT i nf33j? fe?raa 3Hi e i hb waftfe 
nftfs f Hi u ii bo ii areare faia» a 3*53 aife© i b3 
vfayaH 3fe© i S^js wa sFa urt i ^i 1 4 fk 

WS Bfa fenwrg II8<?II TOSH §5( fiflfi js^feTq vp'elra^s 

©tfai waa;3'* ene! i fefsor ifa fee* ai3 ( ^fo 

gici H S»f II BS II *f3H|B >rftmi BIB^J wtf I 

'HftJ xf3 mgrf i yaw fai» wj fa* Saiwsfa 
«a* fyfti a*af *f biiib*ii mfe fji STO.afe $d i 
Safin* £ <ta& iheh gqi 3ai ftrws wf3~wiif?iH 
s3 mat wya ^ vpf ii bb ii 33 : tftre €ai3 B'ai* i 
TO3 MR3 -wftj si w%af»ai i yas <re wftfe fea^i 
Bela 3fe 3^ fawaiiBMimfeiiB gas ^bhs i fas 

*HBf*fe t£$£lfB l fliqfe wqfs ftrfq 3 ^S" l qfa 

WK*? 5f #53 II B£ II febBlBatam 53* Aft ferofe wft Hinesui 4 
^a?m»HS» Ife' Wo was am hush w? n $ ti 

^ 11 VfcEs tfaa qfa fat ife <sfa ^fe i aural* 
oria ysa ftifa faftj ua%if3 sfe inii^nflii <a nfeai^ 
yaa J ^fa w i ware M3* i bi*b saw i h3 trail 
3^f3 3* via' 1 3a5 fe^afe fiera tiiai 11 * u ra& trai3 

w Fmasi % a?afewi fire 1 (wg) fwfl i£U3 so i yjgs qs qtf* 1 a 3331 wvi va's i ^ »ra<3 *f3 a 
vifeqiaa 1 as w&3 * lite te'33 nan W3WS^ 
5*5ivf«a9 faffl'sfe fefl ft* I*f3 3 S3 3»3I 
S ! fia i'ya w§3* «3B?s tan 8 n^iaas" wqs 
an 1 vjuft, Sal 3|f3 tfi 1 fo* *3 **** 

<K}fefiB § WSJJ sft HZW" II M II f3T? a VJMfe 

3fe 1 wwsl aiT3 W# fife 1 ftw *X a «ft a qaS 1 
«3fa am 8, feu 33a ii£ 11 w #i a afc S wtf 1 
wh faa3 3>afa 5*1 wet 1 ^a S3a fife 1 
fen a nasi ftTH afe 11 ? 11 aiS 253 5 vra^H 1 
via;? ©W3 3wf3 *a»B 1 *R vi'S fas fya* w» 1 
«ra yi'fe f33, >i ! ft* ww 11 1 11 ti'fe «l«ft 
swisia f>raa >i ! qnagyiwraf ajusm was afaai 
s€ uare 3>t ©3fal 11 i 11 fea **3 *3 ^fe 
fqniBi 1 tfiw 3>ai if fefl aw 1 wfea fa3l WM f?53 
aSraawte tw ©a w3iison©«fa Sa vrel ajs wri I 
mi foisra' <etsfa afa s'tf 1 *t3 3 «m 33 sfa ws 1 
few ng'fe twfe s wS" 11 is 11 fea fi aa n to* va' 

33»V I WVI3 P SZjT 3* 3» Wl ^'3 Wf3 VJ?I33' tftfll 

pf3aia ass' Fs?i via flat 11 r* n $s *aM wu a w3 1 
fw liktiB WHa Ba ! i ta Has fiMs st a«sa 1 3« 
sfa 3*fa" ft sa aai jrea 4 ' 11 ia 11 flSaa'fe* afa s'a 

UIS3 I t3Mf3 25 af3 ^3fl 31? 331 W3.B3 33* fa3 3f3 

I ©5f3 tfa VJ75 iflu fe^'i' 11 is 11 aas "M3B ^ 
ga wfa 1 3x3 fag^a^ gafi s'^ 1 g aff* g»a 

"SiiBisS W 3 tfe »'8 XjSS ^«OT3 f) I "WU S fit' OS 5<fl» 
j^TTHS feH J§ ffWB fffW 8 1 "S5S I "fflHS «W »' IwffiW qqiSAtflSfc ?S Sff BPSi^'lRMllfoHP^fo feP 
#3 I f*P3 fir ?5 333 few S3lfc pfcp #3fo PW5 

ssral ^gyfe ii Hi ii fop «a3fev fasfe *fe 
i nwfe ?53fc fi ! 5b3 yfi 1 'ptefoaiB' 1 *?33 8 

VW^f I ^ 3hs P fiftf HOTf || H7 II top 
W8 I 333 ftw*fc 3375 5>S I M»8 H pipT §fe | 
333 P 33753* PHI fifell^tllPOT SP^Stfe Sfeg 3313 | 
533 fl» S 3fe ? ^'3 1 MfBH P3131 feP' PSnSt I Sf33 
P?5 Stt ^tlfe 33*aP II St! 11 Pfe fi^5l 33*5 31 qn3 j 
1P3 P Pai3laWi3l333fi» t SPfjfecPfiiptefo 
f fe 753 M*fi |j 30 II P33 P3*3F 33 fe3^! I 3fo 

Afire 3fa p^B3^J 1 sap P333 a pfti §fe vftfttita 

Bat* ©3 3f33 IR*II tftRS WjTfe %qi cffo P*3l 1 313 
9*75l «fe QP §^3llfp3 HP fi yfe ctfa Wt I tWtfl l^P 
P*fP7ftM^li«ll© y P<5 Qftra Mfe3l t3iy?5ftSf3u^?5oflfe 
«PS3IPg fltlP M333 3?3 f3I3»nfoifP3 3^3 9<]3B«RU 
fit Wfe^C 45Tt3 M^Hl I f?5P ^Pfe 3 felC? ©fe^tlP33 
ifo P ftlfe f fclfc I fl 3J3 S fa® fi^fe oflfe IR8II VR5 
©fseife yptc? 75Sl75n^HTgP3*75ys735 I PS3fe^3 
$31 I Pf33l3 *J375 $1 PftJ ^?55 II l| ^ftj3 
f3# fe^3^fe 313 3lftJ753 P753* 3^ §33lfi falfe 
fWt P% ^'fe I 3 feP § f*P OTaiftj Xpfe II II pife 
Wfe T§ 75*753 3P€l I ypfd 3ft} ^3* B WSft I 313 35 
ft513# cfajfp ^fera^f 3 Pfe, fe3 XJ375 3fH M IR9M ife* 
fflfcR ©yife*5 3«3t I VHayfc o(^3I3 *H3l»3T 1 31^ yip, 

75 g~ tefp ^tfa i-^prerd 3fe ire yyfu-ii u fep 

IS 39 (ye $9 3i ^) yiw at) 1 »~ ■ . — 4i— . , — ™ . 

*jcP3 srfa W3 U|?j] 1 §3gl^3ll I-B1B TOW 

Ufa qara^-i Peril wsl yBUBlfsanf 8 n ^ n fifaH^B 
ste Setng i §3B t?fti c?fa Cvi feHidraafe U3)efe-aji 
fe€B'f : I €fa fvfefe q*t-« *o iTffNfe 
S^fe ©Mopgl i fe3^f3 lfcra fa^s waliaja ma tow 

*hb nfte i amsfe 3^ safe oig fife i mim lifel 
S Sfe 3)3) i 'fsra feai wfie mraftj ife *8^l n a* 11 

fes sftfo fqifea sigt i fan $ waqfo qft? wBiraTiiMii 

foa fetl fefa ?fq iaf3 qsnet i 6 3Va! ctfa 

wwsT i « |b M3lgw waft M5W fwi 
wsaiaft-ii 18 ii qlaVfea wrefe swfei ^ fqqi?> q3 
tfareife i sna bwb 3 a v 3^ i *aa gffe fa* wiga* 

» *M II fct? fetl *Slf3 W43 *^feS I 9fr Sfc 5Sfc 

fitl I aaft} fgg^fe fa ¥H«^fe ifcfl M'i fyqi^ 
qB'sfo ii ag ii afyStei -gfe Treqis i ^sua few f^ail 
iq'smfe Bret* teai TSB^^Iisrf *{3lw f S3sliia?n 

ftft 4 ea usnj gin fift im aifi <tf 33 3a «3*ea fiei 5«fB' wbr wh h tii 

t?w ii wbib qw fowis ^ tfyas fa3 i is *s fag 
tra's^t fidi <safo ^ f^e ii s ii wtf ii tife bjb ma s 
ns>j*< w« f i €m b§ W131 ijtB bi^?i 1 c fw Peo yBJS 

qa 1 yag wfeq3' §s S^t i wfe fe€3»«fe Wfe 

BJB ^ I ftfl ^B fe^ feS @B ^ IS t II qafi : BX BIB umifep fro eft Bife a3l uan-nBt bib £ 3% 3*a h^w 

-BP S 3 fe^gif^ PBT^I n g M f3T3 ^H"fb S : Bfe VH 

ai^i ©Vpu^ fep g% fwf i fep b*3 at pfti fro 3 
?>t^iT3i§ a;f pif^ >r iroP fiuif fegiBfb ipav pfq* 

tJTfe | f -TOT?; afB g% fuifelWVlfe 3$ § W*fe ^1 
WP *f«J B7*fB B§ 3fe ft £ I! fe* UB P feo 

©WB I PfcfB fa pfa, afe £fo fe^tB* I WP W ^rfe 
PP* fefl Blfe§l3B3 fea*3 HBfB Pft 3fe§ fl 7 II ^ f 
<3BB ofBK bT TPft I 3$ 3BB -TPfe aft Wife I 5 
^Bfe 5 : BfB fe^3^ : j PBJBl *Blfe fe§ WtH tTR 

VWE IWfcsfl o?tyi I BIB fB^t^fB Pft Pfii 3V | fep 
B]B B^:-fe^3^fB £fe I W ^BBUfo Tl ^fe-|l 1* It 
foil W § VB# WP 1 wfe i UHTB HBfe Wft»*l3r 
feP B«9 5? cffe <F$B f yrfis I 75? ctfe fe£ gBBfcBife' l> 
90 If pfc H l5N?5 ft© fe^Tgi |-Qft P^*3 ^ BIB ©^^1 
14HT3 cTB9 ^tBfe fi : fe& a I *?B* £W 3ft ftft feS of 
II V? II feB BBBfe a Wft e7?53lW I fea WfeWB P3 

few traircnS >i : fuoTtBlm^H ft a3 : *bjb §^bI 

-II S3 II UBB Bl3 TTOal 3lB I HBff? $31 3 PBlBl slB I 
e7S TO qft H *WP3a I B^t ViBt PfB3 fef IR1II 
TTOB fw c? Bia P <*r&BBB iftlBS f3P ^^ : mf3BJB 

a ^bib fep ura 1 3ftj § £ opbp fe?i aB >i ! n <?8 11 

WVI^ "W V|B PBB SBl^ I BTfi H!B BBq ^qrstl^ 

wf^B t?fa ijfe^^ i yi3i=iTB ^^if^Bpna 9 mil vfafpa 

fiRB aB^ WBITB I WB fiBl^B I *Pfe ?5Pfij 

cfl^fa bib 3*b! i gga ftB^B afB WBretgt 11 II tjg 

'St 5 viTSiTO Bfl3i I I nfe3 3\B p : nfb ^h! i 4 3 iflro >rfS <Ab m 97 11 
kh% sra^i afe afire vufe 1 to* bb i^'feifwrfe 
5 ^fearc ftratBB 1 wbib fi'fi ire f 3!bb 11 9t ti JWitrt 

fi Blfe gsl fe§ I fap tig feB^'oIB I *fb>U BV HftJ 

pafij vsife 1 wu 3 3 arawfc J it n Saife 

fefti 3?f f bb3 i Hjto orafe 3 5ft5 3 bb* it 50 11 
sraa whbs nwfe »r ere* 1 *¥w* toh few 1 

bib bi* § 31^ gtg iw c?if afg Blfc ©313 u 59 it 
BIB31 <te ©s^fe vte 1 Ti tfM§ wft uraufe a)fe 1 ift 

WKH Hi feS I *1BB feW 75Hf3 fa* W3* II T| 
fAj ?*W5' Wfefct ft?3l I flfeBlB VfeW fltJSfe fB3l I 
$B WfeaL fafcct I TIB* c?B* fipfcfl few^i II 91 tl 

*»bib fey ^Hi ff 3st i *feB|B wra ^unofi^f i ftrfen 
flte vfgi i waiifti is bib hbj v<5l n *g iitifo 

TOifesr pfefxife S3 1 q*§ Cte tite* i 3fB i *Bfi5 wgcii 

fi^l I fwfij MBWB ^ fBTI^B t| W II fet? ftffl iffli 
^ftJ erfB^I I H3ft3 WIRSt Wfftlot ^1*8) I OTSfti 1b 
W£c( UJ5(t3i I UTOjfeH g 5EBft5 IfOtBi II II BIB H In 
fa§ treVfl-i I WJW *ftj H3TO 3V3^ I HB^ ^i*fe 
Tlfe^f I BJB3' 03 f^'B^ IR9II 33* fe^qt 

IB U|3 SB I WjS ^3 WSft SfB I cCBW3 BtBfB 6 s 
f V I 3 fWBT*fB l"ft» feB«» II St II HB oO gtfe 
fe^B^fia I BfB ^Bilfe cCT W| fe^B^I ^ftj teff 
VHTt) gif3 I ftlg H P^T g ttf3 HB3 Htf3 il ^tf H BjB3 ! MB 
Ysf^ 3s fang i ^ 31^ S 1 **iraa vsi ^ (al fa* 1 3 § wws flgaya nw f** I ( boo* ) #fc m I life 

§ sot t?fe* i mb »^ p <Sfe ii ao ii ^bbh a§ 

fe^BIBIX^ti WyS ^ PS II3SII Pfe PMc5 P ZTOfc 
fifemfos ^flpi fe£ fs&H TWIBl fi)3 ©VSnSft 
PMB P?*g?> %jgt f^JBl 8 II 33 II c l8 <tfB f%B7> S'H § 
<jfB StfeP TO MB felRt crfB ^IIM^ft) fro Qvpfe7> 

^Tt 1 B^fe fg# pf<5 pto ii 33 ii arafcf ww* 

3 y 3^1 1 fe^T #1 3, H«J S fi^l I 3B* cIBftJ Wi£ 

W >ro! 1 T=raqi pw qgfd 3fe andl 11 38 (I PftW fiftfl 
at gfe 3b1 i pfe fpBifo ssl bibI* 1 fep a WM 
sq^fe hbI^ 1 xaf§ ftresfo § nraPB^ 11 3M » 3 afo 
aoa* b3 : fep glfe 133ft a«wsi vr* <st3i 3fti sT ft»8 

fe3 foB*TO i 3tgi MOT aBB fW3 mgllfea st fpwfe 
al WfSWtii I Pfefe P^B* XJiff gi^t I WV|B a»P?5 T MBB 
3$ I 0B*jf3 HBU faN* Bin iS* II37U afofipMS Sia 

*f3 aBtwfb 1 ife pip pfa ^bp fe^Btafo 1 fa<e3g 

tIBl3 fa* f*P ST31 1 Tg^pi MBHB^IIltllfPWfe 
a aftS oT?5^<S I Befefa Pfb fil3 fa3 $33 fTCS^ I ^5 i"9$(3te)rta( ) §iai* 1 a ^a1 fcnfe p guana ©si I 
"f^ 5 |re *n3fl( we£)§*^ I (*h) vti £i nraq 

fe§ : *1 ?i;-5ir t}fa%B5 *fl s ftifct %^ae bbs* ^5) wat 
fiflif? ^ fuaxg «Et §«ia» sill u aw Be f 1 1 
^wb) a§ 1 wpT fe?t gaff (fsQ) adi W 

^ffe anwsi S (fa yTO^Jf ) ftyal a§ 1 ^yajsw a^s ^^e I 
^<jffe) %§r«»« few t&3tF«K5 1 [W, f^^J I WHB?1TO BTS^TOfc H^jJi ^bF trai^fc T=»Hfe BB^S 1 * 

iibbh in vik b wvth^iw f *f vfd fen font h>TOi 

r^^feoj ^ giBf gig i 3* f b MB f?W f H fe B*B' B 
8011 felfl gig § -fere ytfe I i^3TOfe faB ^fa tTfe* 

miifen uoTO sb fe^ g^3iiife T^firoafc arafetfen 

^ BIB *§B1 SB^B I "TO 1 VBTS 3 ^BW$¥ II 83 H 
AIBS HBSt Bt Sfc Wfe-i few fe*fe?5 Wt?f§B75^fell 

8i it wren^fe m*w& i ^ Vfcre ! >rat 3% h**! i 

|B §i § H3q» qfe^ I W3*H*BBI BH3 1 Sffe^ PI 88 II 
fes 3ftj3i *B3 fllifos I WSfe SVnfeHJB 3 WfeS*l 
fa 33 *Hfe Hfi5 ^IftwiS fa3 ^BB'qf'HSMIHff 

ftN^fe^B^ ^ i KftJ y^TifeBiB pyste-i WT MS 

Wfe^BB 3^ I fifel Sftl H If 8g II fe* 

SBBfe W ^fe oTOfelfifi VWM^f "WB¥ fa ytife llfl if§ 
WM qBftJ W?31B1 1 fe?T ^mfe 3 W5 WSWB* M 89 H 
VTO 3BM § oTBftj TO»fe*IBfB § BfBtTC Vfa Tim 
HfeBlB 3 «IB "Hfij w3 I yB3 olBfB fife fl BB II 8tll UN 
f B § § qfe Bfe I feB3 atBft fiW SigfB Tife' 1 few BIB 
3B1 ^B^B I VHf3 wS^3» "WBS 3»7S! II 8tf II BIB 
WTO' g >ft<g T=I'B I W< TO W W5 <*B M f BIB1B fsiBi VHB 

^ sua ste as i 'me 1 •( 3* § ) miy# fea feu -anm if Sot fa""* i u » 

hT"- 1 [a >fe=g+*H)fe^ fefl Hi] 1 *( Bini ^) gial § ( f**t 
©5l woiu? g») ^51 ft j ^fe^ l ^ , 

*u»:-flH Hfi ^fs stei slot 1 f%W tft elP I Vj33 eflfo ? >*tfc >re Slcft II Ho II fon Bt^fe 

VfB 9*3? q*H I qfB3*¥fe fog §33 pqrg | ^tvt pma 
^3 t? ^B 1 313 Mfd 31B ©€ T a HM^Tl T^B SB 

^3*3 i fae MB ^qfe offfe pqTfe i ©qB~ *b^ 

Wife I ffiM oFH& V3?> etffe II II ifBB TOSH* B§ 
fe£^»3Bi m'fe 5*(cT€lf3B fe^ tf*fS5 ^3 WS'Bl I 
HfS $3lf3 # ©B ©B*3l II im II 4 3^*§ 3sif3 1 B*53 B 
TO I *F331B Sq' Wre W0'25 I fi* 33>i fa^ 3ft£~| 
ttfTO WJ1BB lS 313 ^ft? II II ©3* T ? ftHI 
3b I BB3 H 3l3 c7B3 f3* §B I ©Ufa §Xf31 cT WftjoT 

ysn^iBfe yhS* mf3, fWw Boat hmmii ^afefa *Hft -yq 

Sfo olfB ol6 I^rI TO|f3l31B feB WB'ltlftj 3 *fc? 
f3* 3b* I >M^ftj q^ffti fkm w^B* II qg ll qHBl *P3 
*BS Bt 3J>imfe -Rfe fifcW WW 3fflH«Vi©3fBWM 
*f33IB q?H I f3<P?S fcTO WB«t* ifq? II Wfe B£i 

yis as! i ^BTtfb fti3 fsra MfcS-HfeeM I flfe HfiJ 

VWT'H'B B»'fe I 4 ^ BfBfijSR* WoL BPfe imtll-3"3i 
WB ^eTtg -WifBH^ B 3JB 5*tfB I q3 T t*B*tl S3»- 

^fe eflfom?3B cfl 3lf3 ?5ft| ?#fo |iqtj»fl$ Bfaf^JsRS 
fM3mfB' ^B I WW oTBfe q3* fes ^B 8 I fe3 ©3 
3BXB fcfa iff? 3JB S I qBB ^B* W5B^ ©cl3 ll £o 11 
W^fe 33 3**31 I VtJB Hf33]B £|3 ©^B^ I fa* 
^o(tB qa3 flfe ^ I >ftiS cri^fSf 13'^ II II 

ftW II "flBlfe Bfe fei( q'B Bt gfB gfB ?SB Wfe I gt3U( 
^^jo v« (fa "gratis ^8 ^ ft oiw oia^) i«I noMt si el ftv , I, ^ 

53BS* Kf33If 5§ 3 ! 53H fevfe IRII 3«fl 11 5133 

ffls ©5^ 1 qgt wraa^f 313 wajiS 1 ^fci f ft( fiw 
3^ *S3 1 wfc fyifes fen wtff 11 * mJgtfta « 

I HB1&3 « § WBM^ft} || 9 II 3Bt S»3 

H3 oft wfeite araft tos sawfe i «3 T»f3ara 3 

W33J3 tal I Bf3 3 HftlW VHfqST 3B3l II 8 II 

3ft #3 §€'3' I Wfa fefl 3 3W ma WTOHfifcwfc TOB 

anra' i f3j5 a feasts 3H 3bI it vj il 53 

SfO 5?3H fw*> I fcl>l 8fq B6Tf3 3»?5 ©333^1 1 el33 
|q«3fe fiWJfc cT3fo I B6 ! *3B 3~H 33fe' II £ il 
feU oTfe eTfo 53 §2 ?*«ffl | feS oHW pfa3 TOT^ft 

II 9 II 'cT3« Wlfi?€3 Bfe Pes 5*3 I W3* 3»3I flf « U|«3I 
TO «X B»3l *93 5#S' 1 fetl T?3M Wfd fl«iuftsT II t II 
-SSW, 3131 S I TK3> ffcfS^, MS 8T8B | 
3J33« §fe3 fafco* 5feW3tlf3I5 tfa" Bfe q>2h»lf3 3fo- 

Wtliitfii feci B3i*fe?sqi3fo fi?siqt§3i^ mftq 

S o??5 | 3^ 75 qiftj fes tfe | ©^ijfls Bfe § fe3 
flfe II «?o || fejS cT fi»3» STHI 3tl 3'3l I fas BW5 JiftJ 
W43 map?? I fi«3 33 TI3^il fe£« | jrfrc ^q for 
fey f*fe HUH jl 3J3 3f33jfi& ***** I f35 5 TI3 3R5 

trafij i €am *3BH q«s 53^1^3 wTbubb" 

9S'^ 1 II S3 U Bt| 33 TSft) Wiq flsnS I 3« Stfl^foRSti 
ftW M>3 I fW B3S' 1«J3 M3' 5f3»«' I W3I3 5R]ifl 

zlungi ti ii xH§ spqg g f flq<i5 1 ggft mfeg f^fe 

'8'* ft« Jiale vft ( 'ifeei 1 "Rife «w 1 aa gfe3f& 4 gff gift i ( ao9» ) gft qqi >flg <*o t 

WB^Bl II H8 II 3ijfcfa #B SB Wfe I ifeft) ijifefe 
fe^Tfe i ^>|g f £53151 | ? fofefe nfij 

£3 Btf3 VSWU II fipfcafc BiBBTOUj I nfeBfB 
*Bfe fevifH MBBU4 lPf?^t9^3l^ W^fa^fti 
W5 HRW* II II t£ : tW ! *B3 fyifes W^t | 

$Blf3 TWraf TOf3 TO't I €BS WHp3! feHTf I 3? 
3^ *H3H3 Wfcel §V|!t 5 IR7l!-feTI * W5fe B§ *5 Sfe I 
HjB3i ©fe3 3 3Sfifel ftffSftl S ^Rfb foil TO* 

§?nT3, kbT ?fq vjfai irctn Tifefe ffe feu Bif toto i 
f*m 3 af ??ife pi^t^t i fen >ws 3 i^nSi nfe 
fiftwfo * wpfe 5«f^ ii s< ii fen 3* srafe b§ 

NfeTO* 1 f VPff WB3 WTO* I W4B Hfefe 5 sfifc 

wreB i u§ n^te i §fei **rea iRoiiqtatfs § wfe 

Wfel I fifffl 3 >TOfb tlBTCl I fe**§ tj^fe fen 

feei wfe i qafu fyrfes vfe » » sri* wife 
Tra*Bfa fife i few 3, i bib fi Sfe M H »m oife 

ftfe* 9B3 fBWS I ti'fe nfefe fi^tfe tRSrg u II 

^ nfg 3^ b5 i wfe $ w3 3 *3 1 afti S 
wt ira 3W3 1 ^bs ^ nfBMfa srafti *hbpb ii *t 11 ^ 
bjb ufB Bififc S i nfk 3 w^xre^a fe&^i fen 3 

it 13 WS I felS 3 3* 1 BJ3t "HB^ IP8H Tlfefe 
3S3 fifel 3 HI SU^B W?3 1 Bfe I «&B Blf3 

yfas Mb sua 1 >ra* iflfe §3^fe fas irmii £ 3 Mb 

$ o(BB ftpi€l I ?5tfb 3 3^ Tlfefe 3 9313*' I lJ3f3 

nfgfe fi^gfe fa^BT i g ts^fe BjB3t gtBt S§ aji yaw gm i ( B ase ) rth «w t so. 

Bfotfcat was ?5 a^liqTBfgat mra«V€tri 
fWwfs a ©y^a i fesaifea 3 jstjru s 3b ii 
qg fls ma ^33 3u i t?3i fssu'3 af su 1 fea 
tfqs sO fcfa 3 tfa i toife is YHfta ii wi *fe 

feu <JB5i Wfe fetl f H I ©mf575 § SfU RB I Tlfe 
ufe 3 3 : , Wfe H 3*1 1 Wfe Wft Sfl feu €-81 II 3<f II 

wfa vfes a afuf afu a i fere B3qi ©3 qfaa i 
5g-8t ©mfes, wtf feul i ta q>3 ut, ys ^ su?' iiaoii 
fea § few aft) iBfc 3»?5li wf3 §q1 fea fesU* swfl I 
'gfnatre 3'3 sfu" wit 1 3ti waiaf afu v8 n as 
ii fan 3j3' a i 3fu i Bfgqjs 3rasn?s3 : i 
v»rqa afa ftw a" B^tf i ?? wti's fea feafe 
na*n nfs 3i3fe a fe3i * i giai nws wuS 
hq 8 i t$ ufsfaBs q'a a au 1 313 sa^ wfu" fwj guii 
aan ^3 wu : 3ijw wfg fteh nfe f fe3 isfs *fk 3*3 1 
are feu, s'w s fan a bTjs' i Tifgfafe § wfqa'3 n 

113811 433 W£ ftw fl^ife | H3if WHy ©ijifes 

3'feifa* S afe fan! £ 3Bti msb arasroS ti^ii 
ami feu ft* »^ 73? faww i ;|§ qfQo sfsfe fea 
wh'"*i fen teai suts qs 3 u ! i fe33B § nfs ut 

Uf3 73U : ' 113 i\t wfqa vHwaa fejft yjoHgi 1 33f3 qswra 
3'a ©€t3T I af3a ^3*3 3U 3M3»3 I 'qtetfB aT B3?5 

fw^iia?n fflna nai S3?5^ %rau ? at vum 
wtqa «33 ^a« f^ai aw sufe ^fjj vimrftin M iiatii 

af3 ql3^H feai 3fe I feU 3«*<fe 3 T?W3^ fifelfSRSl 

w?raafl #3 fiffl'B' i to' ? wstu ws« whi na^ii 3'3 

331ti' 3 J3 feH g3IW I'fe fcp B'fU3 jg g3'lfetiXBg3 jjjPg^flggj (genu) attitn^e^. 

33 ?53fe bT^HI I orfb oflfe ^fts' If 8S II 

33 TOB feglfe mfiW §H»fe II * II N fe* 

ite Bfa 33 <ro 1 styfe tfoVte S pnsnfen aurawfil 

g3 f ^igf 1 1 firn BfH 83 f fe fa^TO'll 5 II u§ yaa 

to vnro i qhaitea w^wbI wfe u * » Btai otw feifl 

STO *W WflW II 8 II '?3ZS 3!| ! BN Htf ^13 1 

^WB^wfefrotfeifeHfeWM i feTsfiSytP^i 
aft fen § «ui # *3v3 11 m 11 ?ifc t fifa wfe 3 s wyft 
w3 fe§ h n^nft i^ot ftssma *njg 1 
nf<5 wrf s3 3ft) woe 11 i n fafe* ssrefo 3 to 

«Rt j ffejft l^TB ft? 3ft) I TO "RSHfef^g TJVtl 

feH § mfa* fe 1TH Wte I f Vfe * 
IWf I «rfe THfe Tlfe MB 5*5 3»3 II t II Wftl § RU}3 
9Sftj ©M'fe I ftW few TO*fe 1 WRj&Zi 

wwb sftit 1 * 3ifu fo* *jnft ntf n3 fieg 3m 
s feor^ snag 1 fj«re<f 3fe s wot i n wfe 
®te feu 3ftfl 1 w€i * feu # f MtTOl 11 <*o 11 fe^ WIS 
yswj 1 ^bs ft?i feustlsfbe^u 1 Tife Safe a! 
sraau 1 w^l fafea ©uifea 3tg 11 n& ^aife «ra § ?WBf i Sfe © uifefegtUFH 3"e3istra s -ptil 

SB P V»ff I 3 afB fe3f 3BJ3 gVJif || || gisra giftj 

5fe ys aii^ i feanfc wsff p fav,3 a*i i ftro b«j tra 
3B al v fniBfd i at 3fe3S ste ©inafb iNsii rstTfzra 

H»3 HBB Wfe 3fe I J3t§ 8J?fo ©yrfe sgfe'ifenjfe 

«8b tffe j5 aaa i fan § § qs ^ js^a hsmii H feu 
vh wgijra w* i fi 33>aife sfi) Si era s^ifes to 
faw f f wfe" i fin? to a. ^aspira" u*£ unfit 

3 3JB ftl3 fflfeof ©yifej | ff%3 «fn?g" UV.B WfieS"! 

fn« t i&sfe&i i naft fifb tiife 3?a€w ii «t? ii 

J3Ufca»fe*H3?» ff fttf ifeHti WIS 8l fe3*5 8? 1 
II St II PWBi fifa fe^Bt flfe I fep pfow a B$ * pfe I 

fo a xf3§afaajc roiaTifop fea Sfctfil wei*»ira i 

fea Uf 3 W9 fifci Sfe |J&i3 P»a TO flfe I sfij 

reSq Shi «rt i § wngi feftj fe^'ftrea' ii ?o up § 
?ja a" fife awf i fap aw p?©b sunt i are Era f 3 

|3l 5tefi? I Wife ePPSl yB75 oflsffl |R«tii *UH 3131 

f«p fefa PB^tft* 1 ate aofe f3u Bfii afe wfe* i 

pb pftf i to ste afo wsft yndl'ii^iu 
few jfe ysfi} p?s wsn < opbu aafe si awi 
3© ©3wa wfqa a af 1 fin?§ p% «jl nd 11 ?a 11 

H WW ft<31 g gfg 3313 ! ygfo Tt H'tl ite ft a* 1 fi 
Na* a<l ws fas s« 3* 931 vsU 1 »§n J ^ 

<^b; fan us 3 roaa sdf i Wuia 1 «3'» wtip sai irf »»q fa* aa 

aal?, iks wq ei h« aa 9b3>(o<b %s>) «se 1 §ftWW fBlW^ 33 trt^i fo* Abb* 3 Sfti Wsiraeii 
f^TK *Bfc §fb sfe vMif i ftm§ 3ra3» ©*3H i 
wsfe ffen fell S Mtfe^if to §ftea**ftinfBiiwii 

1ft § gfe wf i f3* § hb F3* St fafq ytf it sgn ?ifiS 
9*5 § are* us TPfei Htif scafb 5ft) 3b *5Bi»fe i b*5 
mi ifq §w >itd! i wfti 8 f Fm9 ii ii 
wfe ir sd^*BB i ^ ^bb wlifa* s*feiyro 

3BB WVTfl BIO I BT^^qtW^ f S3 II 3t II 

mflTtim&mtfziifoiN&ifS § ffe ?nfe i 33fe*s 

H»fti 33* 33 l£ftf W3W« q?5 *BI3i3ire€ll¥S3B»3 
Mfe 3 f3H Vfcft 1 3MHT 3*3 Bfe 3 s ifa B^lfeH^I 

hbu» §b fkarfeiBBB 3 f 3fe wv ywfeiiaoii fen nfe 

SfWy3y«i83wnfl% safe 11 a* 

VHigfe, p #1 i wife ^bb\ aft sfo ^to'iBratJ *<Bte 

tfa *>^nfe 1 3^3 fte ifs wv TOife n a* 11 b^b 

™ 2(33 WTOBt I >HU *i^BB Mrfif fifepBT I f«3 
3>f§ *Snil¥Bft3 313 feBJ W^ftJ WMIi«lllB3l3 
ff fKV Srfffi I BB fi**} TOf I fen IHBWB Bfe 

arfB 35*3 I W4B ©CBg ftw 3?*f3 ^3 II 18 II fo^BST* 
3* $ *fe %Bl I f BIB Wit T?tl H($Bt I Bl MB3U4 
ftOTSff 1 3#efH $Bfe fiftfl II *M II KMTqST WPfeB 

*Sft' Wfe *3 msipf'i graft) 

■Sfafc* as^V «R as a* 2 iJMI ub 9 npf «i » [Km, im^s-^oo 00] 
^Ptee aif ifl* 1 8 1 "iawfltf wrasitf ftr »3B ^bT 

fftrafl $f [fa-, >fci§*a*Cii #tw (yh) «3S i *36 v»1 wate ife* wife fl •feft i h HHifb k nti 

333 ?sfi) ©3W3 3fc 3 Sfat M 80 II WI3 «13 £* 

wsv^i 3 aratf asfb i ps3 vnfa *J wo 

afo £ 1 WtS 3«J* 3 *Sta* Ufa 3II89II IRBfvjfeSTO 
TlStet I few fclHN Zlfo foo 3 f& I IX S 5Bflfe *P3 

s S^l i fei wfe sfe wnsd w^ii83irafe Vftre amsfa 
sfewtiftra wna$ tob ftiqif ii 8a ii 3fe jsfai 

3Dfe *J»3 33 I 753fe XfiS fiW 35ftJ a? I P fe Wlte 

iftji ftm afe a i qtetffe fi ! aofe f^feS n 88 h <ara 
as»*fc U fien schrw vitefe a p fewHifanaap^ 

3ft fasfe I fttafc § %P Sftj Vffltfe H8MII fferf3 11% 

wfte i fen * 3 s ?re fe>ll8^l^ xfe 3V 3 fefe 
wi i ftaslb wfe $ 3tfb i wfca ftf^ tM3 

at I ft53a3a 3fe 3 s ?l II 8? II 3 3*€t WWlfo K 

»)b i 3 suT firefogi jftftra aft fiw tw» foretei 

*fli f«J3 »tf tan safe fw (feo xfte bbss afen ft, (w) A3 
fo3 h#(v)§) fen aw* f*e wsaas 3s« w?fl? [uiaasi, wafl 
wsja^ h^3s% wsjsra QcyAhp] i *ns»a i "a^ i 'jsw i u £vfaa 1 fetf f3TI V333lt HBtll 3*f3 3 M33*3n4 ct33 T I 

£H 3fa 3na h wt h b£ ii 9f) 3Wi § fen s*fe i 

3W Hfii SSfftlaj Hftl UP3 I fe3 9 93131 $f3 fopfe I 
Tffg f H3* 3JH ©Mtl'f^ II Mo II fen fafa 33 #3- 

w^l i €fu hoT 3 vi via sfaafehfea 93 3b* i 3 : 3*f3 
I *HM3 1139 t : 3TH wswfe' II m II ?B3 >rite tf^ feu 

*33 I S3 ^33 S 53 §3 q33 I qtevfo 3 oUJ^TS 
W5» I *3f3 3$ nWfb fiRH tW5» II II H 3>4 313 3l^t 
Vl3f^3 33 I fen feftl S 3 3V WtJ I ?>W Wfcf 
■mUB 3fe I 3J5 SB qt B^3 ftffq fife 1 II II 

Mb 4 7* M*^ Af% farafb titans xs fcwf «ss& s*h faraaft n i«\ is 

|| <gBT3 ttfte 35t l f3 olf3 ^3 f^f3 fa3?3 V»M" I 313 
f^31?5Tfe tTSH 3 *fa3 33'3 ^ WM II 9 II II >fcf5- 
BfU HWlM 3J3 1 1 fa€ oflHH 1 TOW y§ 3 I otirfs 3^ 
*>j* foTO fo3'8 I ^ BSCfe fed feWS* II 3 II 333 
W43Hf3 3W53^ I H3H 9»3 atf3^3t W*l'$RIif3fe3 
C3D fes WM I 5W3fe «0| ytfti U33'U V II 1 11 cSfd Wife 

SMfe 93 3»«f3W^3>03 tAh faa'sfaWs fifcw- 

fe 3 W5i Sis I 933 Wfe «m II B II few 

DPHt *3lf3 W3l I fe3 §3 3ttf3 313 93 313} I q)3 
feWW ftfwfo ^3 I €3* 33*13 ^$3 iTvj II f yf B3 

sf«4 cif3 nffqeP3) 1 feu wfdw 3fe Tiai ^H3<#if^3^ 

feet 3f3 otf3 WI3€»H I €3Hf3 i II fefl 

9$ 1 *Hfe ffsm* 1 **W -f^R ^ ^sre xfle ^ vu fe't s irfeni *Qh ara yai i watsst ftx «fa 995*1 , 

flft few gy? a i ajg wg M wi« *«a 3ii7iiftra 

|S3 SSRl tftefo | *HI H5R5 5 3^ * *Hsfa i ugyfe 
3 BIWCT rsfl ft I Safe 5'331B«4 jjjjsf || t it ftm 
W*fe TOB W W4tf Vsll'ara oTBTS' 

feft 1* ^ 1 feti *ws ff s ftatooimafe yg*- 

y v! 1 §B 5? fe bh <i*J 1 fet? fin* qfe 
123 5 11 « 11 us *s 
™f 1 * 8 mn nay fauna i ?nfe s$ fen safe 

Wra I W33J3 HHfe 955 § U»ftf II S3 II 3lt fl^i 
OjWfc W3 I XS3* SlQfflftj olfc ajg tasfe 
afea rati 1 hot tfai 3 faq 3*0513) 1 afea ais « 
wb ™ 1 S *fo w tfsfi 11 *y 11 «a 
to sqfe arfa 8*i3»*if nfeais fi feafe twvi§ 3 fin 

We i wa^'iaito snap waif? xai f aisfag ait , ajasmt 

W3lf33 M3 ftj3 f 5fe <?a Wllfaf3eC fifrM 3ftJ Vj39 

21? 1 ^J2fi? WR€ '-ajaaptf Asia wfe 

3*3 I H&fofe eft 9m Hf3 3l3Vll«*tl| fen *S flife Wfe 
WI Wt I *««fu SBH § M«t I 3JJM fe$ TJfe 

m»h i aftrgft gigftj ajg tjgia 1 1 11 3*ta tjlBWs 3a' i traa g sflfe (33*3 alB" i'ar§ 3fa3, ftw 
3ft s) wti i <3f3 h 3 "* 1 cut fefiH v€' ii 30 ii TO% 

«nq v)ffl«j vW3 1 aafo saT aS^ fas >nS « 31 11 fa3 

feB fe33 B«33' 33l 1-3133' a8 BP^t fes R31-I 3* 
33 s $3 fa^Bfc W# I Bfe 3fe 3313 753 3ft W«fil33ll 
«X3 35 3fc fel 313 3fe flnel I 3W3l MBfofVBi*?* 

w*e s qtan^S 1 t aS? vis^e wtf to aT* ?« 
3911 fi s a«S 3ft wferfte wfi3 a'tsn upfemaR 
333. $ wsft ete 1 -n § 3ft 3} feft ate* 11 38 11 
»m§ feaa q»f3 aw 36 s 1 sS faro gf8,wi stfa 

3" Wfa 333 *W"P Mlfira HI^-feTS Wfe TOW 113*4 

11 3 qx3 few na 3 wfe* i ftjje 33aT ^ sfeiifafe* 
ajBen bib} 3fa at* i 353 ssalaa ! #335 bS' n3£iifew 

aft 33*3 333 38 33 I aft a 333 33 3ft ^ I < flft 
Wltlft f33"fisfB fe3 3ft< 1 333 3#3? fi«<53 WBW 1137 
II 313 ftSBtS 3S3 33«f3 I 3ft #13 f?W H3 3 Wfe'l 

333 333 3 fafq afa ril* 1 3T3TO5 a feai a/3 3n 113c 
11 aafc scffr 331 «Mfaa 1 fs\' 3fa »4$a via sfaai 

3l£ 35 3fe affef33»3l-vraf3 ^3 Wfa flS33Waii3* 

11 3 ^ a3« afe 3«f3-i irff wfl 1 Rflfe 33>fei tea* 
g€ai f3 »3i 3 SRs 1 Masft ma 3ft 3ft Ste* 1110 
11 few aft ite afc fvfe 331 ajg ftfafa" tfofasai 
fesjs wft ^iai asrea 1 aav mb ftra area iiasn 
3fta Tsrfaa wife afa aT 1 313 a»ai»fs ©jsfaaft 

33 333lfo 5f3, 33^3 I g 3 3133 <fa 3S»3f3IH3li rara ajw yjWa 13 wfe i rat 3§Jf TO§£ife iitsii 
iwja^wroi 5fe « i 3* 3S<nfc3l *g ajfesi 
Bfe f *fegja tnsi f sn3i$«f3 fef H farai wsra 

u 18 iijJ*Mi '38 item 38 tf, 38 qTg*B qtg' ,1 
f33^»ra jJSTOR ^»{i3i!!l aiutg n smh *nft n ife 

?W g8 1 f ?5f3 %8 <fl3W5 38'iwhS 

Wa^5 *fl i|1q ^ 3ls II ^ II i, 3f agfg 
WSfafe Ma I «-3tSfu §q ft8atWC|l|Vfcgrfq 
9g» fagS I tfSl flf3 to* g ©3115113*4 ^ 
^3^' ȣS aff Blfti&fiftflfc H5? 33 

5* 3t 1 * WfiS Wf3 fit-ll 911 flffe Sffwi 

« foa3<3 I *«5 ite qg fg tff3ifqfe tiros ta» Rgi 
area um fire wg iisii atf §3>feB aafs fa8« i 
gro w§ tro» wto i *fq ^sfa 'ta'at wa ! i wfe 
tfira Smifta) gg'nyiisfe >tro 8 aft sg f&iQBsa 
Bt aro" fe8« i «Ta stfas fere wfg Stf, tow 

Sf_W {* 11 6 '1 9* feSsR wafts bwi «ra 
333 rea wwfe neannflgxH 3fa alfts gg^fei 'sfgg, 
«ra»fea v afa mfe M n «? h jflal q >3 s#a« a^I ufe 3*fe H^tiitufe^ wfe H%oTO7i arg£*i 
feo tfbipn ?s 3%r=f toS 9 i tjteife orfb q#3 i ste 
njjfeg feq yg^" it £ ii pfo >ife sfiJ TOftgrgi 

fKjfc RHl3 <3H a? WWlB | >ftfs fi&f § fgt ifen 
HftJ fwfe ff 5 f^BI II 9 O II W4B ?» B^t ro ifi ra ^ I 

Eft} fan 3 fi 2 ii <*s ii bv fefife S3 Bt?f9j 
vm Mb # fern fn^ ii iifiew afb nsraifo to 3fe t 

Wife f&3 rftefa <fo I B^Hl 335? «ra?5 U^* !%U 

tfwsamftM TOife H4«H*9nfr ftrafe^fe fe?st 
Wfe i 3nr Btfe 3V* « AiRsofefl fi«i#,nfsr nfe 
8ftj g i f m fe<j§ijfe Sfi}' i*8 n fautfmrTCS 
1 dfe* *mfo S 313 fag J id u fa gig any a$§i 

TO5§ BBH o^M §&§ II «tU II nfeBTB $ «IB ^3© TPfef 
tafe *ife WHBife I §fe*l!§ B WH1 VHJ fWP*) 

f srafii wn rcgiwfe wfe orfe wfe m3 SivBot 
da we s3 3 2 1 triiret life ntefn Wh3a 

fefe §^il«*7linW( 3^ *fea 3fe CftfaBg Sfclhrf^ 

n ^i33feH fei$Btoi ggnetinfeara 3 ftra sra ^fe 
ii^t «tn aa 3cpb ^tfe fl 9^*1 nrasrstafe* fai* 

«H9P8t I ^TH TOOT $ TO» I BftlB WW *3*3 fen 

shbi ir<h §ft< ^tn i wfe i srowa sflfc 95ft 1 

fefe* HBf^ 9fe f 3 TOl3l3f3* Blfe «fe ^n 

I I3QH nfe gte^g ^ qgl v>igpg1 1 g^t fsife ^ng any 

*OT u§ «41 1 *ff (ga?») tg« fexroi fgg 91^1 u nfb ?5^tt / si U39 ffceh <sf3 9B 3te sftfa nfe §3) 

It ** « 933. ©yifes 5S 3 W3 I €Q gig 333 fSHf .1 

113*11 3fe 53W31 aufe Vfe I %T33' § 3Wfe 33S3I 
Sfe 33 fe£ fesifl ?mT?lfe 3 RfiS 33V«?ll38M 

ft[3 3fe 7S 3w fisai W3 i fan § ara3> 8fe 3W3i 
f»ftsi fvftsS s) pfo AUjtai &0> a]3 fax gftflrotfAf 

«ra xft f93 >?3 vjoPv i ara ara afe 3b x^f' u u 
ajl fbs v)bI ©vfew fife i acvra ijfa stfa ntesl fife i 
IK wflv * fkv 3ft Trf^t Sif^fvaiS fro Safest* 3* 
v 99 ii no* 3i3> «hss« vm I fa* f 9^ ftwfeasi* 
1* § *)sfio 3 nfa >5fti ysft 3jra 8 Sfe s 3s u?tn 
8133' qtewwa h) cfe i 99" uwift wsfaSfeifaa 

WSffS 14« feU 33l H3»S WTTRi i?1 II 3<ll 903 
srag?l333S?»3l3iSlilR Ofe Wf9?W3IWf93 

3W3 flai xfa 333 i ftra 3 9n? r$93, >r cro5' 11 to n 

3] 3J3 331 93»«3 W3' I W!53l TO! 9W3'l3fe 
3 ?q Sqi^i | 33flf3' Wftj3 oKjfe 313 ?T II Mil 
*W 33 S $f fiffll fi|3TH I Sfe 3>fe» 3dfef3 9»il I 

3s Sfe ?n 3»ft} 39f i few a«3 feti 93 swnt 113311 

fetl fctl «I3 $ 33H feSB | 5?5 33»3f33| «fe ^31 
^3HH S q'H S 3ltlf33 d 3JJW yfB 5 33ll33llfi333<3 ^sJpi waa i a §i« 3B'3> §3i iSiw S ffl%* Sa 3»fe»«i ael S w» vit^w^i afa 9cp$ wwSl i H araBi fen 5 
feai wfef 1 fsn aro s fa$ uwstii as iiSswaifc 
§ 3^fb ?»gt^i njteifes ma Hrfinfa ^lar* 1 nfiJafa 
fcaa 3? as aiafcifsn States' 3 afa catenarian 
IS femws wgi 1 safe a>a aaft 3ja»a«i 3 fira 
w*fi} $fa §yrfasi3n aSF waa 3*3 w>fas a iia£iian 
3na feai nifi* ?> aireaa a^ife few n w§i*nfa nasi 
afa w«fe u3 fey" afe wv 3 11 a? 11 
flffnite aia «ra 3 wfs* 1 f 3 3 ^fa ntfeajwsiaai 

3ft5 3H3 feai W?t 1 faP3 *>|fi 3135 WS^ 1 fl at 11535 

aaiafe af ura waT 1 3© 35 ?3l§ f fti totoF i 5131 
7>rsa naifa i aw f aire faffa natfin afaflfa 
U3 a sfs 1 3!Ra> nails nafs ssann 1 sfa 4 aafe 
uVh 3WB ? Fa3 aaan vtf asa^ 1'n so iifeswfea 
afa ai€ aiaf 1 V13 ?»i?>al ?ftife ysnal 1 y\3 

ijlfe a3^l 7>Ta fe(B^753 33 ^3 118*11 S3n?5nfsfl 
"BS a* WS» 1 3*43 fa«' Vfe naWI 31 3J3 §31 33»- 

ia aa3i'q?> nfa faa aaav a) BaSiiesirctff a nssl 
fea wfe i f375 ma vifaa 9 aws nans i to d swarfs 
at 3fa i <Hsa'a sfa fere fife' n sa n few plan 
W is 3a i nstf S 337is fas a3 i fl nflai afa ©n 

MR53« I an3 H33 B C33 3331 11 88 II WfeU$S3» afa 

afa fa iyasa ata tfH a «ra i naral ^ni wm 
feval 1 33 ^te'a aal wai^gt u 8M ii aafe 3t3 ufls 
uisaian « Sas' 8 fen aa'i'wa wf afa feS nfe*« 

, w nranfl i *«ra i *sfba i B 3ja «ia «« *W 8 i 
«is fwi*wF3« i *Mtai» i *SR « *| i ? t^S wte $ $* *at I H atfg 33*ra* f3§ feS? u 8£ iii»i}»«>jW8»»** »* 

9» 9a «p» 5 to ;cs* <£■ aasg siM Send* •?» n <ti n 

5ra» ii to Tiaras ■st^fkt qtews w3si33?5 er£ar?5 

fe3 33*f3 fo3 »TW I1 1 1I it § Hd l9 fe B3*« 

sroJi wte < wst *fe *fB i vraiH^q§ flhra 33ai3rfl 
3V3 gfe jsloi 75 ?533 a ii 3 ii 3d ana 3nzf3 anfl 5©"i 

feS 7R5R1 W3l 336TO5 I fen S 3«l 313 Tlfe gfSl I 
tlteB 33^ 75 3>3l HSllSftl W3i U?5 Hf ifeH 
9f3f 3 # 93 03 I fe33 W753 3133' 3<3tmf5 offti 33 

i3 9333! ii 8 ii fa w d'^d ocii i£ wirafe^Bfoi 
3 s»al i3H to sftJ f to a-gl i §^h 3 ara 
iwnfen^TO^(^3»3g i feqfffi aj33i gg 
i Bsf3fefl fm osiianf gfoaife wggn 33*^ 

*3 II i II TJ33 WR^S 33?5 3>l 1*9751 333TH 33 WW- 
*«3 I 33 TOBW^ fife | W« BTret* flfe II7H 

ffl3S* 3?5fi3 33*3 Tlfe 3vi ! l fevj g BUg 338 3> 3131 
T3l 3f33»fe fflTja g W3lf3?5 eft TTH3' TrfS feftj JiSiltll 
*H»fe *f3£3 THftra 3W 3T3 1 feft »»ifqot3' H*i33Bla M I 
Tfi TSlScT oft 3TCl Smftlfo 3H otf3 *WJ$5? U^H' II < II 

fe3 nfe 3} W?V 1 $3 fa^B ©M'fes w3 ! ii<?oni>rite 

75^3 S >13* I mfe^ *Z\m 53 ^3' 1 313 «J3 of *3|3 
r?33i3l?>1ef) 3tf3 3 f3 9WP3IR«* ll^3fe^3feoT t) Hifel 

^ iHfte) i '^aft 35« f#R€i »# rii i atesl w« * sa S 
aitf 1 ^a^yrol 1 "grati «>s Hifeaj 51 1 '§ PSw 8* 1 (w) (f) 
fnwisJ a* ^) 53 gar (f% as (s<« 3^ sua & : ) f(e) gi? »mt ^ flfo'fel? wswft fe* wfe aft ft* 83 fewfe i 
ftra wswfetf ftro to «Wiw f^waftfi^tu'fei 
asfe 333 few § wfe wfe intn few wraw'sfewys 
wt 1 1 ©vfro wfqa i fe3fra to «*« 
wM i W33 iffe 3 towbW ii is ii few M*R53' gfe 
aft vrA i *8bh>5 wuw wfe ssl i fafea a'w w*3'*fe 
afttf i 53TO3' wa 3i33fe qftdl" it w u 4 ^ 3 ^bi- 

53^3 f 5 i fefl W3VJ W5' VTO5 I WTO WS 533 
WTO* I 33*1 fTO 3 §tlt|i S mgll fea 3Wfe3§3 

qftt^3iwft5 fafeXspsfe W33i3* f5'3,3tf *,*ft- 
i few#3, ©3 fayi W3's in? « wsb fttaa fcfl- 

TOlt I W3 W5 $S S #W H*W WTO M3 

3* i to Ssi hi few" 3fe* 3w ii it ii vm wart wfe 

5gt* yi^ I WfH f 31 a 333 33"^ I '3 TO ! 3W ^ 3 ' 3 
Rt3»l333 SfiS WBW a WftJ II H 3^ B3la life feftl 
felO'S'T a3fe TO' WWW'S 3W3' I 533 35'3fe $ ftS3 

fs§ i iefe* wu,» 5W3 53 iroii a3fe aire a wfea 

©M'W"| tl5i : a3 : 33ft W43 3 wmufSlR 33'3 Wfe3 

afesTifew wfe 3W a h«j ©5ft3Timii ?wf3 fewfea 
tfft feato i wfe wfe 3§ fiw> 3? ate' i wfe fes * 
aai atefw 3tf i wtf aaiw ltewfe 331 imn yawa** 
sw srag a a^t i few 3 wfe fts33'3S 35l i «to 

W3W' ftftfe W*<l 533 33 3* V|'M aW't ! IRM § WSt 

aife ara ssp 331 1 fea y\' w ; 5te i wfe 3 

3S3T WW SV I few 3'W3 33 W* 3^' II 3811 1$ s'sa fll 
3g» atefWl 33l 3^31 fe^g aft 5WHI 33TO3'3 

•sa ««8 1 "«is«"w fas' i *a5 i as i aa , 4 ?» 

^€ 3« I *W-«3< I festasra a^tras itob 3 aiBSfsfi^PiRmife^jiifog 
sre afa feBBiu 1 Sto 3 iafe aa ww* 1 ^ sra 3ra3 

•WH J qfa 4b I 3ft| »R5fe3 H3T Stfa qta* I! It 

aaat aBfe aiaa qfa fife i fen ub afe us fqfg gfe i 

"fe VH^Bfl a3fafg?S>»»3}l3Ta~ ^S,*** ft*fW*t|lftR~3 
§ 1*3 MB Tg 333»3 1 €fq 5CB14 *q 9| ^1313 I 
fast" W&q 333 SfelfeiS 3 3J* « fefftofaRtl 
t?313 S^l t W* 3§W I feclfa MB* qiBfB $9w I ?*< 
B« *B!5 £ W3l I BUBiSB^fe, 513"!" II II 

fea fife 1 frfr tissl J s fasstfa Sfe«i 

33 5* £ f feJIcOT l VBfB Wvm fBSfa feHW Hloil 

2fe wqfe sfe fa wiftngRf* ufag 3 <h a tpfe i fe» 

Wiajq wfe fi U3 I qs fU3 q«M Safe sf«J 13 II M II 

^ 3 Bfq afa a'al 1 aa ^aw \ptif* i wra 

fi §fo WSa* ! 1 3B3I3 <{§ q w W 3 i 11 a9 „ qtgT 

tfss foe 9 1 nfte 1 fea wyB'q wfiai feHfeiSaBfi 
afofa f3?s wfi 1 >i3H qfiBerg ajjHfa fiff iiMiifa"W 
tife rffs, gfe qtaa i wftra fif^ mta waa i ttf 

qsq'3 w qtf H3T t?'§ I Steft feSfiJ 3«F ©qw§ II 3811 

feq al fte wnfe mSiuib *fgfc « fe« qSiSfa" 

«aa tola. toPgq afi : 1 Sqjs" BCi - »lfq« 5* y§ ! n tq u 

um 3*ax afe w< sfti q»f 1 wffl* faffi ©a MS3if i 
wfq I fBM'aafe sfewifeis>j) ,a TO'feSreB3iq»isii5di 

S"* »*§ I JH >fe I "5RBH ? § 5 HSiS ^3 Sti H« 

9'foU| & 3a atf <rar I "t Hi3t Sb! f^i B i «ra i M ^ i *fe 
v£g*ai i 'hwoI i f«r aifl | fsatjs w % , [ B! , *9 vrxn ?bS*w wfe i sal hstoB fwBtre 11 i? it 
wfe <fi W4?' u^f3 33m* § *3Bf3 * *5Bititew?5 
s^hi 75 *5teftf i 3W 3 wire TSfa ofeffl II at » 

*HH3 fWw 31^1 I 1H3U! 1W3 fifa 131 I ^df 

uaigfa f f are i wyfg wfe §*4*fe?5 ^re h if h vfiM 

UWB 3 I few 3 fe¥f3 BH lf3 I feH B 
^tflttfe til I tSfo WS'^B 3*3 feWR* II 8o |l 

few mm wf<3 i mbw tosts! if3 fi?§ i 

fefcBt fsN sfd ccsai b'bicpb ajw wfti vraan8sn 

*qtetf?5 US § BIBS*!* 1 *3f3 wu <ft 3JB3* ^ 1 3 
3fe 5?grHi3 wfii yB* I 3ft fiWi l?Pfe U*jBt 118311 
WH *f 3fo W4£ Wft 8*lf3 I fffR t Wfe ift 33 3^efd 1 
fen 1X3913' oftfe fawwi | Ufa wfd sfe 8 q# 
II 81 II 1W3 ?5fe ctfB Blfe I feH<§ 75*315 9Btrf75 

cttfc i few S ate fess 3f«i sufl i tob* flurefa «te 

fkfiHjP" II 88 II few 3fu3 3f33 fwfo ait I ftfctf Wfof 

?ft*3 W75 i 75fti w3a)3' Wo(fi} wuna! 1 6 srt! g(^3 

tftBWB 3'B%8MllcCTi UW arafij WWOT fa3t75IB!B WfBOT 

cOfei fan ww!m w^ w^fe i titeti&z bw 
sfw 75ft5 wfe ii 8# ii tins w 753 S 5 1 S 3 *afo 

W75B* fa Cfrfl M353* fetl BIB S gfa I W HIOT * 3» 
few ^fifll 8? II feW WWS53 Stfe ^ fW ^B 1 U§ ^fba 
f 333 £5 I tPfe HUT jtfq WolB 93^t I tlW ^BMF5 

fe rat ii Cfea gg ig fe M3 tfijg flfa^ feflts I 9'a[ 

li »ifi ft 1 *uu-*nni 1 ^'93 33*»R II II || V|f 3 553*1 

fmn TirHHia me na* 1 ^ f : sgs tpfe nigvRimra 

5cbF3 wiiw 3g $qi3 1 $gi >ifte foifsi * wa* 1 yfe 
st£ o(fo fg$ arag 1 11 * 11 ^fe wfe 3*3*1 awii 1 

TOW Hf33}3 3M3 ^J^'ISfe fowg 8 fag qgl I 

fet? nra>ra oifg 9% ft^igT 1 11 8 11 3* 3 sgs stfc fi 

SftW 1 VHyg mra wfefo cflsi I ^'TO g§ gflst 1 

f^3^'feol $ SH3 <3 II M II arfg 5>3 ^g 5(3*1 

ssaf Bm €ng 3 s?a i ws g^fe *fg f si§igfbf3 

<J§ Trfsijg * Hi»3 ll^ll S3t 3 3 f3S WSlfolfS 

*s ggfc $f3 fa* sife 1 3gffl 3gfi3 «tfg sgfa <reit i 
-<5h w3 3>i fa3 f ws?-n?inf! gig arggiff s 58 sign 
sigm sgws Bt? © «»gti€s^ ?b sfi fafq sratrafa 

$ fa31, 3fa <S 3fd Ht II flfe ^H3 o^fg I 

git ftsi gfe nwS vis* i if gjg 331 Ircreg qlg 139 3 
w ^l3lg 11 * 11 saT wf g«' c*f§ cfisfiwfa ifts* 
feti m stefa 1 i : mfe wfe gjg fa*3^' 1 nifqct 

Sg* KHBM'f * 11 So 11 qi§ feuTs st TiXS'fe I iR 

wfe 3 st 1 engs 3fo a as'IsS wfe 
gjg sgws fli'-ii 11 t few** 0 1 afo 

3« §a *HFa?5»«"i~fa* $ eras qlgws ©gn^tefn 
*gn wfo 49 mil qfg jjw^fti* h a^'iygftj 
wgftj fan a mg ^a^ 8 1 feq* sb fax gfa g ; wC" x 

? ¥?ft ggl (wsi) 1 t f$te s<s 1 m 3 1 ) ie ^^fewi 1 
M 3i* fes Sew ofainp 1 "ysusi waBHargi M fe^isf 9Tmn 

1 ,y feH r«i (mi «ft| 1 i f%3 afo far? 3 iwx^ft marsbwtft S vi% 
3?5 a i fen sft fijissl ^75 iwsii 3 w «fu xftmt Bfeaja 

WM I f?TC5 Hftj TW3* WfOT «J3«V II ?M II STB 8h 'HfiJ 

i we' qBfd ara f%3 ^ i § vfew fea 

WftlWHt I WSB tTBS fo^ qwel || <?£ || wm 353 £35 

»»ra to vf*fl 1 5 TRst^fb sna" 1 fe* *fej&!H 

raw wra h ^§*iwvjfe uifc 3 <? <sfb ofl§ ?n«??iiwft 
5 fem g are ura ggi i rag 3b >i ! vwS wriflSaa 

fosiff 35*dll Xtf ^Jf5 tJ >}5 Hfjfl I fet? 3 

wreli^ ssvw fifb 3 witiwt5iift£B.3fi5fcra3i3*i 
#j§i*iira k Tfl^s Tres s w?-ifeH atfa wfen 
^tfc 1 'P3^5 p<to, rasx a? sflfe n 30 11 fan ores 
*m *ai sfo wtisret g flora v$i spaa faarafe 

Wra tP§ I HEJT1 BT13..3TS3 fey II 3<l || 3 W? fi ! £ 

aaf<j bb^e) i vjraq 335 ra£ tea 1 trav 33 afe 

3 ftf3 V|i*ZJ I foflf mi # ST?a' 11 5? II 3975 *3 
OT3 W§l W4 f^taiftf qillfmiB *ffi3lfen 

ara vftJ sfeftn ara wlaiai § fan stsffe 11 ?a u am* 
Stflci tit 3fe wtJ 1 tos5 3a a safc>ran3 1 qi g igp g 
aafa 3ftl 1 6 >raT i«v hItsW afo tstiRBii 4 >ra3 
8$ ©3V3 5oj'Si fi^f fs^e wite rawSi arelyfe wra 
aa3 2$ agrafe 33iaf3a : ,-aw f5^?-iRMiiv>f*ro3#3 

■ >^ L i.i. t - - T-. - _ - ... , ^^rp i psr?5 ertrl ifera § urn* it p# h p^b fg 

Bfe W6 I %H 3 $31 BRt$ I 'fa* *fc 7§ ^ 

hbI i fe* SfeB fwfe fen ftr€P ip? iif^nfti vfl^ar 
wfeviBSi b 1 wfe wfe b* 3b otb3 5 1 i 3 fa3 titiaa 
i Tjg^fe bt ^^Tfeiptnfq' zj§ foil 
fastf ffcrt wmi t iftfs f 3 otb3 yaiB i 'sfiJ 

ire Bfe ot6 S'sel i § wgq ^ H^r§i bw tfs 

75^4 olfo 3*3 II30II feB # tP^ft), vfj-Tfl of "3 I *HB» ?T=T3 
Blfb feB Hfi5 ¥f I WB £f fe?5 H *B» I f 
$ Bt) UTSB t 11*9 II f o7fB Bl^l §3^fB I oTBof 
e? BT3 TO^fo 1 fecT § f , 3 bTfe ^tgiWP offafB 
^381 ^JB^B H K II Tf 3JB c?Bi feH ^jftlBfo^fe £3t 

HBfe wfe iflliB^fii bib t ufe 3«rat§ titeB wfti 
Bfg BranaaiwftB ife^"c? oie * srdlfiiBiS Sftr stfB 
i vm ftisiBl Hfe 3 iferewfe ito" B*fa f»B fife 
itaBiwitf ?P3 ferfB f ^Bmf3H)^H mg^^^i 

afgoi nay ii fej Sfie fan §BfB?B i fyft* w^bb* 3VI33 

IBI^feftfl^WytJ^lVftloT iflTO .sfegBftM- 
VWlWghHraSl fe$5' TOl 75 Hife I ?T3B TO t*fa aftjfe 
SWfel mi W3W IVfe WflTqi ftnjf3 fa SBfB 3QB WJ- 
B"q u 11*911 fl few tPfe fiW 1 Sloft fkf g*tfa 

est© i *w& i "ftp 9efl ? wa^ t (w) w^l i Bjl 3jS I (8033) <*<M «fe«*g. TO >fltfl I *3f5' H B^ot Tlfcl 5 ^fe I §W qf flU feW 
flfe* H *t II fem?5 fg^ 1 Hfi HS^ Tlfa3 1 3jg VHWS 
7j aL*Q Hftjfe t a -l ^f3 3fe fen VNST5TOlf3H §3 MB 

?y»H vVeHH bin 11 %u 11 

^rai 11 nn?fo fet? f q t feje ?>Bfc £ tPfe t qtatfs 
3 qla nfe sjtefn 3?5 iqf3 <JifS 8 II H 11 Svrf) I|->fa^fe3 

WOTl qtB I oTB Ti^&fo T*5!?5 U5?1§-ll 3 II tTOf3 3*3- 

n?>fl nn^fe 1 OTB 33 ^B fas? q'fe M 1 *WS ?bbi <5 
WM^3Tji*lv>iycSW3t^vwy?5qiH li3ilfgBIB?lf^3qBfb:J: 

KBfefi ns?5 feje fes?5 q?5'^t 1 nsfd wb 

€ : I HHafb 3'Btf flc?H SWR II 8 II W§ 3T=lfc <ft 

sfc wf 1 i3 <£fe ?> w^q ujif-f feti nfe n : ff53 
3f 1 4 un sras w sa cra : sot v>ff 11 q 11 gig} g?>fB, s 

SB^ I WM7> feS(fe H ^fetiRgft}, 333 fe*fc?f3 

3 : M 1 §3 ^q' bih 3t ti 11 £ 11 wFb* nfB 6 : *fk 

*ra 1 * fet? fe t? fefia q% b : spti 1 33ft n% 3t 

I ^flfo* 3*1 qoufij ttfftf 3b II ? II fW ?HB1?> 33*3 
ifij I H]3, P 3?5BiB 3l I **5f3*H$3e VJIS^ ntf*i 
3Klf3 313 4 3 tpsfil o?^ II t II 5ftre5t33OTf3 ^Blflfel 

fefl >Mgfe3 B# fafq fife I fa gB-fe^ xfa say \ 
siw «h 25^P afu 1 ^ s^T we nasi 1 'fei 1 ^ Hse* a 1 8 3^ 
ft ten sra^ ft« w*if3 afa fls^t i ^aiR) feais , 
♦^nit 51 3*1$ was 3 (w 3 1 t^-f«3i $yu-«af3 . l^refes asff vfc n fli 3* bib fu s»3 srag^i 

Mfcfb 3313 flM^H^I?!!^ T^BS 3» \TO I TTOB 

^bbk Tim x4otna won cfeire crfB 3 ?sft wsfb ivrefo 
vwf^i srasi siftfa 1 fe?j §11^ wrof 1 *a*qt 1 fro 
wfti b^ wjbhB 11 » f3H 3 sbwb § ^Breul- 
DifeOTt srate to §b 1 wfa fea m# wnj h v>w*i 
^ iwcftJ zm, few** 1 11 « 11 w §^ 3 

K fes* 1 3fie 3 ^bb ifa Pwtiifi wga 

feH WOT W*Bt I B?5f3 B# Btifl I ^B xjg 

SB Imi , *B MB Wife Bit SBMP II <*8 II fe* fe* 
$ HB q*Sl3jfB BlfBPfeS feS^lB 1 ^ ^B 

iiteB wfe uf ■§ w8 i vbtob *Bf3 fawS 1 3# 
vaaf fcTO i sfti ?s *ctf 3fe fe* *w h <*i ii 

HfiJ W?tfe 58 3fe Blfe BBt I W 3 fe33t tPfe « 9Bl I 
VIB9 3 WOT Bi?5lfaf3* HW^fifS ¥B*IS WW 
Bfe 3T-lfo 3TOB WW* I fefe^ 3fe€l ^Rf *3 I 
^B>fe 3 B€75 feB^ : I fafe* ?B^f3 m 3*3* IHtll 

mi iMftii fbrf i Tifegra *uib cfl^ ftraiBl u *i u 
bb3 ^bb a^ 1 ^ i f5^| * sb fflB fOTt) i ys 
f an ft sB to b«b1 i 3fa g»a" gfe rare figya! i 30 11 

f*3B?$3i §fi % v«t t ^ §«« fwel S § fe«TOl fe« 
ffiffyw feweia far si )S ^ sawl -fin? aan^yit wag a - 3ifb afa f q» i fas wuws alfe vfe vtfqi ir«?h 
^5»3 to?5 sg ai : i <f«ra 3^314 it ^5 gf : ' i 
qrawB §b3 ©3 <j f«« 1 4 f wis 1 3 pfeara fitaimirau 
wfearaS 3w wa i i : faw atsfifea wjaiaWsaja 
s qafa ©a mot asftJ w s»af n 

3ft II aa3>NS'S3 3W3 Stall ^*3*mf3 S5tfS3 : Wat I 

ys nfe ana" aifa afa § i fee? fara wfaa faa qfe a" n . 
58 n aw sj3' T^taswa i a3f«i qawqs 33 fe?a»3i 
?53fiJ fwsfa" aw qifa wsa i §b3 wife g ffitef s 3a' n 
?m ii fife a Vfas Bfa *wsi i 'qlatfsp 1 3W a""%3* 
aw i afa s waft a t3l a»3 1 ?m f : asl W3t ^3 
ii H ii aja § fa* a to *3»sl 1 ^sa Safe wfa" wreneli 
asa awwaT^ wti toIi ssfa" wa'fe fflfc wtoa^ 

« 3? II T$ 3J3 3313^3 3« I VM 3fti 33* Bel ^ 8 1 

afd feV * sai fe53»t s 1 aft fessl sfaa fe~s»S 
iRtnsaTaaf3 as vrfajfciamai ffltan ffcsaa fegia 1 
Sanaa's fas a 1 ©3 vwfef a a^a a* S^ 4 

IRtfll3* fe3 a 3J3> Sfe *>Sl3C?iSSiS fas fest WW'S I 
Wfe fS3T| W3' I W^l a?5 a 3%iS 4s II io II 

rss alaal w&w gial 1 asl 3qa,*Ww fes wal 1 
q« wiaiq atfs wf3 als ! era a 3w fe$ 3* sts 
ntsiiifc *tfs,sfa atfs W'3 i@fe3 w'3§ alfegia'i 
few afa wtk ^1 atfe mti$ 1 wf3ara wes wat 
11 45 11 waial to wife qfa^T 1 Wvj) fla* s»sat w^h 

8^) ^ % JKM im< ft as 1 W wfaiws e» fsi iffRJ* Wfe lflgV!?5 HBt J Wfe qBl 3fd «J^* URsIl HMH 
^BS BIB WB! ! KB^H YHMB fetTO'cra3 ! T$ 

farq ctfg^nro ig* i >fa^ fiEy sIb* if as 11 g*^ flfo 

SB** 3^ 5 I TJR H fe3 "WfCJ Tig*r B|3 t II M H foCOT 

fg^i §fa Big tg* 1 §q<R3fgf w&^mSgi i-fe^TOfe" 

feBWft' I >f5d igWlfe eftJS TOW II i£ II TOS 

3B fa*?^?> fg 1 qg IS bib u§ 1 ^tgui eros 
w^3 8 g'3l 1 25i*ft sw qg ©g B*3l ifa? 11 warat ^Igui 

5§fg I ^3 SW^fegHB Bfa ©r|| TIS BK5TOS 

TOW I TO* fSB'tlfe TO* II at II MM sjwfitf-* 
fea»efa 3* <ul3HH a ta» ires' una s*h 5aHw wk ii ti 

hp. [hW w«j § are tfl «i seas'] 1 
©raifflTOS ^*3 ct ^ffcj ctfB BJB UBX ffWBlW 
cfi few offg f^fe oBfe *W8 II li^n^fg ^t?3 

feg ?w€ ? ocgftj 3g sg wtc»^ ? b : wfe fii q^7 

feH «W ? VHi^q #q >jq ^gw^i'lRHTjfe tftiBsggtf'fe 

W5 1 I c fe?5 3H§ *tsfa KHWW I TOi >?€Wf3 'fife* 

wTi^g?g'3^ ?m feufl h a n few wte3 5qs 
gga 1 ^gtf»* 3 fegfe, , gqga u t i ^wg 3N*b1 refefe 

1 'nreys i geu 1 "*teiV M i* hh^ § tite w*5 s §h 
jfl §5 ya (w^j Stfl 1 Hifaw 1 *$p gig ?fl 3 

we! ft 115 i4ife§ tjf^siy 11 H5 to« ^ § fe§ oifa IS 
fangiH 11 s if 11 H*fe>H< hh3» 35 1 g'^il f affl§ feax» 

hsh ?im %oii B3<s s'Hflg yfew it f^pfti hqih fsRul kts y 
= f5fi Hifg PH»few ii ^ it nioif ^3 fo?aui fcftj I 

? eif^e 3i» gut use R»sar fga fepJ aft fiQ g§ yii ti ^ 11 £ 75l^fn I f375 § >T Sfefa ^tefrfllBllB^B § *WMBi*8 
I fiRF 3 Wfe TOBW *W5a : I BIB TO 3 f U 
eTfBc? I 733$ ?> 4Te >T?5 B>i qfB cT*~ II M II >H3 

wiugu^ i cife f« ©rafB ?bi3H 1 v?m vra»- 
Bfe afa 3 : i wafe otb : , fk hIb 3 xfg b : ii£ii *falr*5l 
t?fe b1 >i3 ft 1 3sfB *?b >i : wife wreffwjtetfHa ^ ^ 
site* i ft firo wft* £ <g2a iB» 11 ? u nnsfl hbibI ^ttb 

3WBT I WB feH 5(1 gtsffl Blfa WbT I WU "HcTR *R §*BB 
33 I "cTBfe W5^B fBy foBSH II t II Wfo, >jf§ 
HBB P S$7«'" I f33 5X 35 VMMcT»B 3 offe' M I BUB* § 
foTO WJB^ I T^t§ £ : fen ^tq n £ || flgftj ^B<2 

UJB *M^I fi f^Bl oW* «fi) Pftj MB^tfflfe oT 33fBS 
f tR5 BTB^ I cTBfe WI^S <£B *£jfB§ II So II WMSl 

toi ^bs gfe sfrfi i - fas 3) wsl Bn^fe c^r i wa? 

^ § Hfe^5' I 3fa 3 cTBfB c?^t nWXW' II SSt l| £fe 
Hf33]B ctfu gtet ^g!»'l 6 >WBS WBloTB* 3 : tfS*?W)i ftj 
ct Sfa 3 fi^J | Wfo 3cTB>f cTB3 fe*5 #gl USRII BH fH*S 
TO SftS cTfBf «t3 : 1 WSfti >ra< fefl WBItI5>l "H3<S 
tiBI S^Bll $fe VMS 1 *, ^ 25 ©^BT II St II *oP>i 
M3F5 3 facHB I VH feiPflfiJ TOfe fa^lf I MS feB 
fls> ©Vtfe nflf 9 | f&rn Mtt 3 3fe KH^S II SB II 

m h! |i? I s * fonnfe»n a* I "wa I 'is! i 
5 i jot (fitifnf)^ uia S I (W) o?3^ tal 

H« ^h«t BHfe (feo 3th) fireia 3 sphw § 5W o?a^ as, fea I wf3Hig $ waw 1 *5 are qf3, f?ra§ ?3 tiw 
trtews eft ^to tbs* 1 ifa ^ufes feqi 15% ^b^irmii 
3 3W§ feai q*s nreu^ i wfi f3W~feai vti^v 1 
to §*<n f fogs oreli* 1 sfe ufiij feg nfe few «MI 

Mill 35 ^tct fM^Bfd I BW ?3>TJ3% 3t13 c7&- 
Bfe I Wf33I3 fwfofc W^*5 ?fe ?pfi TOW W3S 3 fa33» 
V|tt : 'iR!7imfe cfi flfeW I <fTO3 otffc VHW3 

>ra f 3 I 1 ^3*3* 3 oifg niygtg 1 *W3% ?*I3 9 orgg, 

am^ntiflRs vb fwrejs few *ra itbsl 1 s1f3 feQ fee 
ate * raft 1 s>8 yg^ wn #*»gn wre3fa%fim 
waraft w f3fl § TOtaf 1 sift mraiqnva * f fe, 

€f3 6 : ^Tqi KM3 UPBHotnatH few WJoftefe 

3fe fqW3«3l it 50 11 ctfg wygiq wdf ^3qt^ : 1 tm 

fsra 3W ^» f v&r 1 yafg srafe 3 it §3nnfhsl3 
wjb w : ijjdt 11 li €9 §fe3 dt fira wraniKi 

y3^3W fx a?TCi *iqt 1 §%ig 3iw3* to qfe 1 afcq 3 

afefe wite 11 33 11 wn wb h(W §h %jpiViMn8 wf3 
f33^a fe3 gjw 1 gfe i 3I3 §yfe TO*fe* 1 tob 

of 35 «fi|*4(ia BUIffe^lRRIlf HfeNi33i3if3f3fli|i»i| 
Sfa oTT3tl few 3f3 JjpPW I M<S T$ f$35 333 I 
Wf ' eT3^fc efl ? W3W II 38 II qfa few etf3 

a3 I ?3flq?S TO 3fl Wqfc fo€3^» I 
fiflH p «w£ WM q^3W II *M II few VMfgW Wfa 
^3 33 I ftWl'S qiqi* W3 I V>f1%3 clifl, VHMtlgfem- 
el uraarc § ufe ofQ 1 *3»i 1 sqt 1 B fk>n sras 5»h yay 1 1 3'afe* i fept pfr oT§ ©^igfonpg n 3 3P otti few 
era qiglj pfe <ft ngftj wfBpi ?ndt i igsrap irafc 

wife fppt^t 1 to*, wfi? ?5$ : few^t" iptn *3 : 3P 
S TO festal ? wfe 9 tff 1 "Pfe S ! h3' t ft^r fw 

3 Pfc afe feP $H ! f5W ?fe Tl^S TO II II 

Ptewsa ofl ^P3 TO^fe 1 pot ^ot fe^te 1 

ffV felTO Wife fgutfe* I oT03 OTfe P3 P3 S^Ptfe 

11*011 ©ubt 11 p^h;^ irai^ tow fe^P^ afas 3gi 
fpy £ 3325 fe<TO \m §3 pfesia ^ 11 as II ^rar n 

4 f rtra ft* ! aw $ farolto ftf^ 1 ©utrf3 3 ! 
?ra or fr^s ^fe fe?Se 11 « 11 3vtft j| § ^rofe 

ftwfb fa pfc 1 oto ©qi^fe ©3 33%3 tf naa 11 

f31* £ TOfe eTOf3 3 s Wtf fpHB fl g! ?5ft* WP ,# I 

qa? feP3l § vntfe vreig* 1 fuft* pfe W3 piOT** 

H 38 II W3fa fa3 ^n4 w ©3'^ I "f3<3 IjfeSqcT 3 
I 3*fu f q P3 Pife ©qif w lf^3tr^3 ^7^3 

™ 11 ami gfegg gfp oggfe hctbp 1 gfa pfe <smfb 

g§ sft^ 1 "owl 1 9 toi % t ag^ »us1 fi-ratroi fro 3a 3f£% to i 

w fWs Biff (^B) UW3 Hiif w org^ I *fe3^| P ftKsl 

(f^^) § 1 ^wSfSf («ffm^ J5# 5t) to » (fen^i s 

fevkl ^OT ?> I ,a «(W??i (ffHSi) t cWS' €l >HBi TO 

Mia f#n 3? feg gyTOi & i ^sra^ ^ 1 & area 33'3lf3 I tffa *53 3 §3 §V*fe I 3 W tj 

afe 3 TO»fe ii ag ii W3 fib* htb^ i oiafe aNf- 
h i f S w^q, OTfb fen 3^ i foTraB* 
sic? wrongl ii h fy^ fq wj3 «pi aftre i u»S 

srefb nwro wfe d ii at ii $ f qfe 3fe 5ftirf3^i 

fen nR) hTs ^ M*fe ?V3* nttf it fe** wn<fl few 3V- 

3*i I Wftra 3% fte«5V §S*t 1 ft]S3l f^!75fe 3 ©3* 
Wt 1 SHsl? HfiS f J\ feBtf II 8o IIX3T1B >I33 wto 1 
I f£33'fecl ©Ufffe feHiB I ^W* VfB m Wfe\ 

wfQ fTOtg af? 18 wfe* iib^ii ?nfa 1 *ft! ©$3i 

WW M3^S 135 f f 3 I few YIRTO ©3 3 '4333 I TO 
BJ3f Wfe IjtBfe «i : 118=1 II few WJi 3M* W?> 1 

few srafo 31 $S to i few tow 3tg^i w=oth i few 

BT3f3 353 SB 3foW75 II 81 II few TTOTO WTO 1*5 3*31 1 
W3 few 333 >C5 Wfl I TO <T?5 3 fcfti 3^ 1 3lfe StiR I 

ic. [ura few fcro i is ?fl §u?h] i 
3<rei II fen fife *f3e}3 3 5(3 ^'fei'qtavfea 
ofl flfe f 33' H3f3 f 3f3 II 11 §^ II W3 WW*! 
3fe 3fe W3} I fa* 3 fgf wfqoj f3P g»3t l-ql3XH 

efteffo muQig i f3fl 3 fro 3fa ys fe3 wgn^iiflai 

sg^ t B3 faWBi I tiiRi ^>isl ,f 3f3 feF cli?ii|lJTO 3*fo 

(teagty sol* wfaw s%i 1 8 sre to ^ ps 3^ una) R*Jf I 

U TO *Bt ^ feB fTO 3U€< & I *^H^, fjHfti I 9 ?fV§ ^ 9H fen mvtfflri ?5fe crfo wd 1 "Hftra wrene) i 

"Rt3B •Rmfif 75tepR i M^VS^* fa&9?> oCtefo l| M H 
c f "WS fwl^^tvHfe SUB* 1 XH "53 "TC 1 SUfe fejs^h 

ieftj fan w& 1 tsfu ft?3 feira 1 3d n ? n ?>ft5 
IHpfes ?5^ft) 1 375ft ^?>^t gra v^^ft} u t n fen 

t BT3 Vm *ftre§ I £fe ^fe* Tiff Tt 3B§3 I ~fi& 

S^BfevfSf ifrMfc .ft$ utf <r 0 6R»ffn<ii^ftrH 

§ft?3 *33 t : §n I VMfeoT ^ e l^33 >te 

t qr§ : I »Wfc »ffac*3 T ^Jf3 ©grf » So if fl|3T 
§ Wife ^rg} 1 »ffe*5^f3 f ftftfefTOd 1 - 13175 
3§H]fc V|B I JJR3 nwfe nfefe xftj TO II 

N3 ^ ^ tTO* cfftj Wftj 1 3?>ftj TOftl ft^Bftj Tfe 
yftj I * H^3;5 "H3 W3 fetl "H3 ^ I XH "H?5 tilfe ^fe 

(yow 1 h«m fcn we xfy i fkg Tfai #n 3ftJ 

I WI3 3*31 trffccfft Vfe I TT^Bfe n3~3 75^ 
II S3 II fefeoT d3fi5 «ra >tftf I clfa offe tFftj fM3J 
fetf MTftj 1 Tlfe 3 ttfM?S "H3 ^ftj I tftfe T=rf3oft 
WHM* IR8II ^rgg "B3 § fafef^Uj >jgn^f3 3t TCS'H 1 ^ 

^ S 1 S§ t a ^fe^ 1 u for gg§ gfus 1 u f^W nifwtftsfeiii 

WRsnStas # ^(fe 33" "KH "WS M 3te 1 ^ 

fta^H flfti ira ara Sfircra 3fe if it vhh h <*t im*h *hh 

SftJ l?Sfo ^ CT TO^ff "Hfti ^Tq f^a i ?sfa *fi$ftj 

sfti fara ■§ "nite tit oran feg B'ife h *fc':$irc<iTO* 
B^^g ^g^ i TPSf' 5W?> w?> ?5^t iffeacMtf 
$8. mite i §H§fW#W^^ni *o H^fgoynfe 

Wistefe Bhra *ra *fe u a* ii wssaft ^gg -Hfe^ i 

# TOBC^fe TO^il^i § ^rgs feH HH3*?g lf&3 

•fi^ Ofe fa £ frrereg-) -gfe ft *ra *ra ym&w&sl 1 * i 

<*i "FH3 T fes^s** ii 38 n erafe 33 fMftf sre tzf i 
-fen sft ip>3 ^3, "yfc M ! >ra* feugfe w 
gnii firoft fa^ fa g^ iUm nfen t is vdteH 

U301 1 ora3T Xllsfe VM !R£H Ht 3T3 OTBcTt t?H 3 w uiS Torafe Tifefo § oftefH to^i fen 3 fts 
am- to i erafe y^te?> ^ # WiS ( 3t£ n ff ^ 

tife Tre*TP^ I fltf fe3 -HfiJ BTf U *o 1i 

>fe ni? >*fif fen ©TO i fet? .ftra 3 vjfe *^fc ftrm* 
ii a* ii zra 3fo srfa ^ i *rat 'ejfe* "ft ftfisst arat i 

f?i€? I ^ 1 ?fe^BR5 tffe USt^li— ^ 
t£f ! "fife <?13} oCT t5fe ^ I "HVI "R3 ^Mftj fWcl 3 tfel 

'to 5 zm§ ?5^?ira^ 3 *M *fe s to waififH 

fe§ S t?3 urdd'fe i Bra ai^ foc^fe 11*81^ 

»ffa facte ^fij TPS I VfeV5of >RJ^-I| fl §3K 

sa^S-fte jfo $ n3te*r ^tfc flfu ste £i-*s& 

>HM3 ^ ?lftW|fl^^ 3^F Ufg ^feVH^I 

aa? ft fife* >ero xjf3^RJ i ft yttfuTte srefe 
ireftJ-r fen yotra ^^xmm\ f^ife #9 
• gq ireni it Vh tb fiii y a H »m $h i crag V3t- 

fZfamfall*r^^ Vfo Stfedl ggg I (m) 

•sign / 4 nte i ^ ^tst 3# i ^ir ^ t) *fe 1 ^Sgfl S^tf fes 3?> Wfa Trer 3^te ^IBf flftj TO f^3 
W W£ tl qfalte B WteHBte» I crafe ?5ftj 
gr^ftl ?>ToCT | ZPfe TSfol orafe y^nl I w&t 

offe -efe^n^ ii so ti fern 3 # fas, "Wfe Qra* i tafo 
orfp sra f 3* 1 tflgite t si to i *OT*^ B 3tftl T 
uie v«fti ii as ii vD*3 flfeot vh3 w i -S^i : f^ife 

feZf^l 3§ "EBB 7tft33 "H3 VraiT fe3^fe u offtj €33 
«lS3*H 83 II f^BPWlfe 7*ait fe?> U|3 ^ I W €33 
feB, H*fB ^ §i 1 1 ftTH fel >flftrtfl§ra»ftl TXSlt 
$TR <JH3 ^§'118^11 feH tRS?# ^3fe 3€7> I Wlk 
^ ^3^ "^€3 l-KH TIB 3 c(3fo "H€ 
Bfif^BW^ 3art-U 88 II fBfe tTC?tf £ 3fe 3W I- 
T}B 3€3-fezft 3¥ tFS 1 1 .few 9»Pd Hfa g 313 W*l 
sIbI B3fo WH^i II 8M II 4 * s™ «t* 

4 wi isml *a' hr« nsi sot **? estf ^ u it ii 

to»"y,lfe 7R53t d 5te3».*ra tpfc WOd 5Kjy 
^^3^3tTO^te>te Ti»II.S-||*n*|ltOTr c ^H3 
fafe* fe?5 f^ffcH xm 3 s?t #flfa^3t*l 75^fl 
ftl?-S 3Ufe 3 I Wl* "TO feB, BJ^t €Ufe H** II 3 II 

fen ftjB yoi vnS^r^afe crafefHB <sfij miMsr.i 
tS : y i 3*3 fen feu 33 i HTCf^ %~?rara «SMwi 

J$ aTO mm ^ UI§UI »ira*Hitf S3 «S S3 up§ ^igi 
*MftJ3 TO I tfl ^) fetJi I Ho >k feg I (tg II B ¥75t ?> tF«£fu >Fqr s wfe eCBfB 3 Wgq 
UTOTlBf ?JBfe t -TO B*5M?IVb>I c* Tjfe 3 ftj- 

Ttt^-mt ife-n feffeu fe?> 3 §b ^ 1 >HMcJ 
fwa irBU 1 w& ^Ifiroftj ^ !i£n bib 

^Ufe HBW c t BfBfa BWfef lZTH<3 ^"k W3fa fen grfe 
II ? II BT^ft ^rcffe cT wrFTB* ( feR ysfrg ^ *HB Ul^' 1 
BIB tl^l 3 ^fe BIT I fe ti fW3Z& "ff >ftfS oTCF H t; l! 

c qtew5 3 fccrfe fw^B i ^b*T ^3 teg, ysfti tw~ 

^0 1-feH iTOU HPddld ^feWHf I^B ofWfe ^Bftl 
s!W<*3 lltjH ^UB <5Uf fcTH cTB?>t B^i^d^dfc K *HT?£5B 
qifo* I TlfBBlB c*B?>T 3 feH 3^1 1 ^7% VWBTft oCU ^ 
II <*o II 335} ^§ £fiJ WW grg i^esfe fa, ?>ftj "lpx?3 
ft*B 3*3 U I tftSfe BBS ^BS I fej Bt § 31 ?Cl ^ d 

*tfs 3tftj 1 bib feH ^ hb feB^fe i f^?5 fft MB 

Bfe o(fB $ 1 >hw5 ^st ^rb ^ tf^iyssfe wftra 

tft tjfe II <*3 H feW ?> ^Ufe Wfc5eT wfel-BU BJgfeai- 
f£g* srfe 1-fBB feBI tlfc ttfflBt-He!Tfe l-BTB ~«fB "Hftj 
Bftj-^fes *g >Ffe II SB II BJB t^75t # [ Cfe^j 

T?>TO ^TIB %S ?5TOt I ?sft) ^BB HB >lBT I fetl U(B 
Xftj ^flf^B ^Br l| <tq n bib jf yS^ crag ^ cfaSt I feR 

*VT:-{^o( I fvn:-l gjg gfg ^ife i l£igV3*|g3tn («08£) gift? I TfHiptJ. 

3fe o? IFH ^erarr^ ii <*g li $ cTfe TIBS ^RH it^m I»falft 

wfe tftaH?* vfh i orftren oft -g H <y *s ) i Tffenra 
ft ^ 1te r i tra 3?$ 3 t^mt^§g^ot 
ifftefe 35 1 1 t$ are §3i uonm otaf i g3*gs t gfa 
miH^w^i^^f^ 

SJcfcfe ?M i\ Ro H wfe ^rn 3 3 ^ tTftj I $~"wfi^ fl 

BMtJ Vftl I Tjft) fa§oT& ftCH f?5fi=?oTfevft| 

oftefh ftH4 "KM ftlH t3i2l l ^fefoTH >lftJ^ oT75 ^l 

?m ga.Sai xrdt {Ran 3^31 §fe3 3 irfi tJ^?i 
fefe ftCsafc 5 -Ht3 i tjwoxrgt iraf |Wgt I »fftf 

TOW* fed S^bw! I feK *Ffe 5fc c? #fe I oTU5 

vrfe gwfo fs" 11 ii^^^fe-HS ufe ^3 ? 1 

Wife Xj^ YWOI ^ftJ HS*fe 3V3 J ftpR 

$WV3* || H . ^<W ti fvB ^ ~3 ^tefa I wS'ffte ?ytf rzn BtefiR 1 3*3 fog g^reTi 

3ftJ feH 3 S W-lftl W8t lU< II HI? VHTStl 3 
W0 : I fetl\i3T *1 "R"H3 T 75tl# W3 1 B3 Yim^" ig§ 

w^fe3T=m^fetj^ h ii w$zti wd ure si 3>niT i 
*roa tpib tTOH wi^HraufBnf^?rt wfliH>raura 
3 3ra3t ^(t ii *h ii vm* fui^^ tnfei yiffe b3 
wte TCTfe i orai ^ fee fiw ya^Tft i feq rtifiz&i 
y^fe#Htii a* ii 3f w 3"H Satqu^a i TSMftmru § 

«ra * I 3*H § f?fVH*M£*iW I >HftE5§V|rfes3 
W?5» II » II feq" 3*HT§ f ¥BW I ^3 3f^i33 "HftJ 
fe3 8^ l-MB#Tfl -iftfe^fo Wfe | tfe3 STO feji 
SOTfe II 38 II ysfa fera} gftj wf : lH^r HOir ^d fcB 
Bft ynf-l 3TR .3f^M3'3 H d few I ^tefa ¥H3 

w ii ii trawscfe Qd M M si if^% c^fo cfosfi} 

feu I ftfc5fa 3fe 7rf§ f^^few^i^pqfij -Rft^lte 
mreref H3g ii ^H3 fe"d<J ^33 HH3T I31B3T f^graHT nftj 

fc^3 r l ufB qtat! WR gr3te Wj} I Ufe^te §fe3* 35 
3Trftll^?H^ §3TTOgtBfex fti^fe^ wfeSfb M^i^t 

irons y^r^ vxft ura wti^ &a v?> ite w3*'imtii 
w> ^ * sru* v*fe ire Ufa 4 n <* n *^ 11 <9 ™te 1 3 s 

g?g^ ^ffe 1 5 §u ^33 fifu Hfc^felfWH 5 mthuVs 

e ^ fen Dpssi i ^£3^^ (fen) i vfe sifei" i taf§ sraa flfb 75ft! Was* * Weft ra3 
flfe i crari wsgth *tfc 75ft ate ii a 11 nift * aft 

w&rnm Bifet i fan 3 v<ra to atef n^ « 
vjMirn ftrerefa HPdPofo xMt i feo ftaaia^arafwi 

ii 4 ii Tifs fafa M ssfii *t sfoora 

II t II W53R5 gwt §V|Tfes W^ftjlfet? "IB "HfiJ ftW 
TO I 3fe* ffefe ft! TfaS I ftwfe HH> ?> 3 

fejtr.* ii* ii erfti §y^T3 m$3ifejiwfc 

»wS "wi irat^ ii *?o ii wMirg ^ fere w ^etefa i=th 
wsro ?fosfa i to i§3i 3fe wra^i wra 
avragi od fqs^* 11 <re n fore? 0 ^ wh 5 ^ i y?> 
fegafe fct* fiSgnrfa i 3H $a $3i ctefasre i y?> ?> 

Zltq fcCH 3if3 llR=>ll fe3 wft fa33 T 7^3 ^ 

glfognfc ^ ii S3 ii sft fan fe tt w fiewyg i 

%jra?fl%)w?OT5fl3fite<tii "(Sh) * (»« wa) I "i^J^ 
s#l (w) sdf 3* ?)§ wa ^ 1 8 5 wra ^ w I u ^ot i 

33* fo? § (Si* Hrera 35i ffl | ^ fe3 M«1 ^ ?tT? ^wiisBimf^ b ^H3"ft§Tgfe crghnfti i 33} 

313* oft ^ TQ^wfzj I Tife I ^q^rfe jf^T 3^3 

faftl oft oftefe Bt) : I 3tJ ; ft? WU SoTO SdMHdM HHtefe 

*Hfij 31 3er 11 ^ 11 ^nafe yxftioT 1 

3* 3 *5Uf3^P 1 fen Mora § >rf3 "Rfe oTfet 1 333 
fiHBT qfe oT Its? II tjfe>fe t #S feH T^* I ^B3 
-RftJB ft* feq 3^1 iqiap 33 5 ?>ftf Y>reh ^rg 
^fe? W^HStlllT^ ot 33 $ Wfij I £ $ gf i d HoW 
J »f3T3 3^ $ 33* 333 1 14?5 feoT 33 fcf* 

ii<*tJ ii ifa* vmm<3 ?ns-R%^i ftr^g t^fe ftatF 

I fe ti 313 ot *t 3P3 I b| >ifi} nrsys 

II *o a 3T3 TOfteST VHftloT fegrgfB I-WI3 3?> fe* 
few ? qr3fe I fe?>3 oftfe ^3x11 »fM3Tq I feu #3 33-J : 

iftjoTt §-Stl4t3t? §3 -Hftj 3fa fecTW I 7>ftl oM 

yvi3Tgf w3THi 33 11 fen^feoT 31^ Tifte MoT i ibm 

fe3^fe f3^»f^oT i 3l5 75^ ifa TffeB 1 f?5«? Uf3 
OS 3T3 W#cS II 33 || tttnjf BTfe ig§ iRfe njife j £3 git* 
feoT fe t? fet? Wft I Wfe *Hfte WI3 Hft* 1 xjfe 

tfgtf^lfiS WTO 11.38 II 6 WI?5* ^R3^»Hft4?5 vft ttfr^t « 

^5fe 3*£ 33* II if fm3 TTH oT ^R3 75*3* I 1TT3 
»fW75oT 3>i3 MnjtifrTH ^ 3 flg TSftJ 3ft? nfrfeffl ^fe»ffe 
^ XTOfe oPfe* II II ftBfe T13T3> fa3 W "H»?5ftfl 
% gg?j h 1 ! 3 wnj o?et »f§ 1 9 nr§ ^th 1 *fan&, ^ragrfenp ^aHS orafti tPHfbfflaTscf^sfo fea vhs^ , i 
fen fcate fenmaS wzv n 5? n wt ^ira am 
sftl w^fe i "nfefafe ft$ vp^ta' i nfe «t xjtsnTTS 

Y>jrl 3 I fH4 SJH^S fe3 I Hfet TTO^ 

i wgfe fes§fen*wf k€ ii wafts "Has fa 
Ufa ai$ i iw3 03 ->l : -etftj ot5 i wfe fijta wftra an vati 
wi fvfe 3 vrafe ?5*dt ii ao ii^Tre ^aafea "Hfg 
era wife i *vra fafs wftra ftra -vftf ? fea 3 era fa 

gSifan 3 ?>fa §M»fe faSiiasn ^ gfaf fe aa"- 

oftet i ^rHftJ ara oPd<3)® g ^te 1 n a=Ji §?> 3 awa an 
?jia 1 ^ *fa tsft fen S3 i 3 nra §3i sraw^i 

Sfa 75»3f5g Hfe ■ WUH ^ II W II "3 ana sa wl-flfe I 
Wia §Vfe ^TSfTI Sft 3fel 3§ ?> W3 a?fo 3fb^lW3* 

otH3 fea wfe ?; •nftrs ii as ii § a afe § ^fem ftwf- 1 
tft cre3»aua nfe wf : lifi aja s^ns wfe wars i ^ 

jTdd'fa Bfa tIBI WSliaMlfflfefafS K ft ^BS nS«f I 

ifetfte afe ^3ff i^Bra §bi sa^ea fat i *m *fa%afa 
tafij to ^re ii H ii %a fate wftra fes wSiyafa 
zon feu ^feara n»3 i Has ^¥ts at fas' fa ws i sfa 

§yrfe 3 ft5Hi trfs 113? II JJ ff BBS nfefs ^ W3= I 

fes 3 yas btos 1 ^af i *3S an fegflafe^tfewra 
©vfes iw ate' iiatii uto'b^ safe aa araf i Ttofe 
fcvMfe giatifen feawvife sa3 fanafeiwro 
gufe 5s fent Mgfe h atf n Tr^jfe ^fe ai^'nteagi 

Sfer^ l "fisra 1 vp Hs»3i ? 3^ ftra 1 Tstf fwsssat i fe« 
w?<&2& )i feBfe ^"Hrfe l| 80 II 333 «f3t ^nfegdt i 

^pfe fet? k oczft i <yh*S3 arafti 3 spus ijgrnraa 

W HBfe W$ i 3THS .lroai yfe 33313 I fe3fo 
ftjfq *ft fe3 II 83 |l-S?5t 33^8t *4ngfc* »fr§ | tj^t 
MWH^t 33*31^3-1 VJfftoT fa^fd -feft WI3 3tf I SfiJ 

^ '*fl3>fe § tfes' i$3T ?™ fift^j 11 30 If 

fafa 3 flF, 3[r BT3 8 i! <* li li TTfeftlfe @fe 

flf ^-Sftj 3ftj 3*3 ^3 f^S lfc»*£Sfe # 

tran ftra £ ?3 hot fe3 3»shi *ir£$33S fesrft) 

MT^ I TO ctf33 tiflBW SHI* rl felWiJcra 3ftJ ">ftpI3S 
3*3 I 333 313 feai MVI §W3I3B3S 33FlfalI33ftj 33S 
KJ<3^33 3*J 3S*H 3 V3?> II 8 II fe3 ^yfe H3tp >Mfq5C 
1^ W WTOftJ "RM ^fe 1^ 313 33lfe 
§M 33fo I BTBfe cfiSB W33 3>faf3 iNflfef fi?S 
■*^HT3 WSf 1 'fetTOT f 3j3 vjig^ra 

tft 333 mFH3 1 fes i fte '§M3a3 a orafti^tsut wfe 

^ t "HH 3^3 I tf3S oT3 : ofSlj 31S I MB^f Ytfftf 

Wfc 1 3^ fe H Stg II 9 ll 333S 

jjj gjg I oral \$W fa-H V)f%3rx 1 3*g3 sft »frfeg 

sras w£\ g^e ^ fe^ | s iM&TswTfl r xjrfe i xm wrf feB ^BH^fe" H t ll ^ TO <*B3 4 ^B?5 

7>*$ \ffa^5m$'Tfam wdr i vTh it Biwjftjjsfe 
^Bfi if 1 creft hots srefftra 33 b : mfirasftJ faifesre 

i^lratA fen ste i^tos feof, ^ MTf^-n 

II WIS W3\ W> I Big w WTO I- 

^Tim^ ftra fBnare ura^w^Bfefl §bt i 

9* II <B^3 oTBB VHB^fe ftTHMBl-R W^f 3^ B^jife 
l*fB I ^fgD @Wb Wft} o?ZF3 I ?>3B iSbTK 1 *8ft 
€N3»B il*8»ll S^* 8 *t f&B W^tbI I BTHB ^ ftTH Blfe 
WBh Bt^B^ft BiPfe ^ I 3X fB3 crfBB : 3^ 3*' 
|TSM H nfc Stfe T3t BIB Sb^T^:-'* Wtt* BSfa >Xft5 
^TCB* l"f3* MB ■ W5ftTftra»B ?> ^rel' I 3fe ^N^^^ 
lfe^RBi 11^11 *ftgB tite tTBTf I TTB3 Wtl ftTR Sfe3 
TOife* I SB3 3?> BH3 TOTO* I ^B H0 3§Blfo Bf^B 
TO H <*? H IBfe- 37? §3^ ^iB^ I TtWW< "HB1 
BFH^fe I "H T BB1 Bft ^BHt WBBffvJ ^B frffa 
S3 W^llWifafa Ufe fed if BIB 3^133^ ifife^Tn 

ijgi gra 1 g3t tti^Bife jjg 3at 1 fire ras 

^i.^WT M ""'38: iJ »HH , *i a 6«rai ti fim9 SniSt ig^TJBi 3f3t II RO l| >F33] 3T§ §?5UJ ctfg THBT 1 Wfe HM»Hd 3Sftj 

fezj^ I xfre vwnra) tt3 1 era vj^hths ite7tf?s§3 

tFfe I TO 3ft* ftiH'W* I VJife "fig 3 v«nS oTOf u 
SPUl I iftfS ftftf -fol ftTS I ZTH "R : otBfif tfW fiiH^d 

ii 33 ii qtofe 3 igi i Htg uf3 -Hfti fen 3 ?5 gfgir 

ftrag 3zif <* wfe wmat i vUlwfr fcflfe?! wS-Hgrfi 
fe?>^ w w ftrgf i iflfe ?> orfet' orafa fen §" h 
*m ii -rfMvjfe § gferofb i >te h fen 

w-ra h fees 

3^1fo w^iygvi yfffkHrre tft wfr i fta'dfo 

§ 35*3^3 11 2? II YHvra "Hf^ Ira* fafiS Wfe I aiisrfeS 

fcTR^ ?5ft} 75X3^ |l =>t fl diWlfife 313 * 1 
BTyfe ©MB "Hftes'ifes fl 1 fVffefeS VHfe Sfc VHtfel^jf 

?b i?s>if3 fWI ifftrttf vifafca i *3 wfltrfy 

ifkfe fe^ H II 3o Ii <J§ ^3H?>} *43 ^#3* i 3 cTO xfe (fetf | fHSsssfi sdf Trtffemt) i ^fefl j^ff ft spfentf ijl grg ijgni pa l ( sous ) gift? hh i info =?9. 

3^ y?> iBmS b?b §dwo^d*gnftiHfe>i-fe faftfvfeB- 
w$ ii ii gfe hut tffe 9 fin=*3 ?? w gt-wfc 
>rs ^et i >Nh ira araJl fe* srfe i 'fiwb >ifefe3 
fere3*3 11 is f^s fs<s gfe to i ?>fS 

Hit* II Tjt BIB tffeB t C^iftlf ft B^ ?5ftJ 
^ I TITO oOddA HfoMfd Wdt I ^fefa oTtF -HXF BS 3 
T*dP H 38 II "Hfe TftiS BIB flB] I'fB^tlfc "K9 
ftjfel I fe?> "f oTB 1 jftBlfo #S I $3©fe3..^B?R5Tlfi 
Wl II W\t 3"HB ^3 ^BS TTH^rg | ^gftj ^ir^fe >T5 8 
§Wt I Wfe HW ^^ffe ^ BU I TOW Wfe * SPoT 

STBl i WH W5tfc cCR *c(ftj 7TCFB I TRfe >fe *lt?fa 
^fi3 3^ II 5? II £>ft MBM "HfiJ 3"RMB*re I 3CBU few 
Tjfe ^ TlWtf" I Hf BIB oOS tTfe Wife i ^ Tfe 
3»3S £ Xl^ftj u it "Hfe "Hft^ § 35 | Iftsfufc* 

^eBBFU I Tj) BIB VMB7TS # fe* cTO I fes S ftlftl 

» S*tf II ^teg TJJM-Btffa tTB^ TM i fenft 
Wj "Hftj 3 fe^-l TTH Wfe tlft tJfe I teS 5 

W5 ftOTTfti fife II 80 || HB $3 feo *H3 WFBt 1^3 
W( fe<S f^ T f I^Bl* I "HB fevJ, cOT B"M "Hrff IHBtH 

1*H>T3H ^ 3 gft^ I 3 >>ffa ^feH^TSTIB >l*ftl I 

^1 felft WW TTgof I ^TTC (HUT=) Ufofeg Bit 3T §^ (Hfe) ■ Ttft TO V&V TOS I (8oUU) SPfimi *fa*=*. 

— s — 

oft 37> oft "H75 "5 T3$ I cTOT PdO'sM Tlfe nt&W I 

ufadld ^rafe §a eft ttfrtf H 83 H Wfl cdTJ WP£ <?sfe 

|&t nig ira ©33 §3* I ^cT "Hftj fesVW?> I 

fcetfftKS WSlSft} fMtteS ^ fiTOWrei^UI^^H 

feH?re i vxfooj fg -Hfii sfe i Mftrat £iftn=i ysfa 
wffe i yVftra crfe 8 to wife nan t£ ^fe ^ Bfe 

i ^ -Hx^rfe i fes nfe * ffo yfcm %H lift) 
vaftra ^"ft wra ii £ n t$ ara htto ©ras fgKKB i gfts 
crfe yht^ orafe fezra 1 3>4 *>w ^fie urafis -fi 1 i ?>f<J 

^BB75 ^feft! feRfes t » ? II 7^3 TOWS cflfo feB 

^ i flra cot cfteft 93 ^ ? fe^H^ arawff ^5 
hhS s3 i ?vot : ftwfo -fa faS fft tt tf fl «mS $3fc 

^T3T | YHTH -pfeara 3"H "oT* ?5fiS W3* ? 3kf?5 S3 jj-^MSPyggfl ! ( %oug ) grfa 99 i nig 

tt&S wh Mtfe i w "Hfegra oft w wf^'mfo nite 

^ lf €fe*f^5 I oT^ 7>m ^5 33oT ft&S IR^II 3fe 3 

^? ai^l 8 I 7>vff Wfe ^3 «Jd«*d ii^sh feu wfe $ 

f *g <* <ft3 nra<g yfogfc ftrci ?> 3te iyhb fin 

§Vfe5 fcTH of! VM^tloffefB foT§ ^ZJ? ftw^lltife feci 
WS tlfe Tlfg iTC y *lzrH 3t ^THj^ftj wfe'lisgll T}fe 

cRS-^ "HtftjH fcj 143r| BoTfiJ 3 oTTftl ? l!^?IIW4<st 

1 »wftt<g F*^ 1 vrefo "Pfefe 3 ^ ©Mfffei'wft 

fkS WTO ftrarafti l *>ftib of 3 ^cf f^Roirgfi} u itE » 
^to f^MiTTH ^I ^lteTI'H ^Tofb <5 ^1 

^ftra lit Mb 3 stfa i crftj bs ^ &q tj^ftf « 

5om oi^ f yite? «g 1 fw w3 ?ra uii fHotFfe'i 
few mwz oifo >Hfei5 wuz wti {^S^ir^h 

oT^ fOTt ot yf€l 3fe oTK fefa Tgrfe II 33 U $ 13 U3nr gga i ( Sou? ) gift? <*<ui%:?3. 

3f^ feet fw § UIB offgfgti ^r oczfa ^ gr^ gfin 
MBt feH'oflAfh ftTIBry | ft&> 3 9*cT ifa 3 II 3* II 

cTOfo #HBT x^rfB I VMgfll §yrfe^ cSTfo( H^MIi 

Bnfe, ftr snff fea^-i ftife ftifi wft» «a 3ft- irIu 

V c? TB Wfeof Wfe i f^sftj ..gg 33 f«TO 0<?5 I 

wrfWt "a w i *S M^te^"oTH3 off- ii .ti.fins 

Igt 310 §3] i vte Wfe f U*€3 H ^Tl-KR 

A3 ft*?> 1 7rf3St#j i w •§ wjb fcw^PO grgt i g# 
fetnj^ mron oraftj w^fe i*o *Horanr ii 903 
f^H t cTHftJ ?oraK 1 ^ -fenfe ferra trow* 1 ftesftj 

fefSmfe oTO^ Uigr , ^ftj YMWBt MOM Q^j'dH l a** n fen 

"Hft* 3-h ^HHdlf 1 feastHra 3 nfeo iratS't iri^y we 3§ i fl iHf tJ vfiterra falsa 3 lfeg. t) xftes* 3 I 

"*8>J3Sra it flniTH 3g sft. H^ftd VETS SS9 sfij <ttst ite grcref i ftrfS vte amS tn^l i wm 
wreura fire 3* i sfti ara^fe ujMfe to fes *« 

sra *THf<j Hro^"!^ i state iraiw> >Na t# 11 im u 
wra ti^&i >ift tfl) fasfti fere rt'?5ftI*Pl i *ra 

Ssrai 0 ^S ^TfeETCTO 3 tlBTO 8 Wfej 

wren* S ttd-n ys\ ^te n * n h ?!1 

^fl<S Ofa fkH fe cS ff I -HftW tttefS cfttfft*W>>N 

\m\ ^ftra gpn § sfittfa f^ T i "terra xqrat fen § ^ i 

il 8 » ftfc53 H fol feS W I ^fe vft 31 3* § W I 

^fai 1 1& gro ^ wra 1 few cf i *su3i i a nra ura 33) fat 2 33 
cra>{ eras ^ 3 git 9 1 8 vra*5u ufl i %j?> V e^i 1 "Hfes 3 to 3a 1 st ^ * i3 iiMif *mq 
to ftra 3r§ tow feigiSg fro ¥ftn*rfe 9 §^i* <sfe 

3 T&fe VHfe BZJ^ 1 3Vrf ^3 1 ?>ft c<g ^jSP I T*fe 

tj[ 3^1 srcrea Tfnt 1 43 wfe* >f&*fc ^hT ikh 'fera 
nwfe ^fe t ^ i §Mtrfefl fee yg*j wai^* i orefci 
3*33S v^fc irafa i trat f*rafa, tfec w^fe* h £ u 
oraS 3 3fa ^ yrf i <na fro vhm£ wi ?>f% 
fzn atfu -Hf3B]§ wife qr^°nfera w fesftro wrat 
ii <*o ii.mjfe few fydiy) i tF3i ^UB ^fe^fe 
i%t 3^g">rai orefcmawi fl^'iatswfe 

ftra^ mil 3^ VHfefe WOTl-^g | »pfe TJ^fo 
^8 I f ^ ^3*3 3$ fetJ mi 1 ftl$ ^3 flftfe XfPM 
IR^H-VHfecf feui^ # *H3 ^fe t^t § wfasc £3 §g 

wi^bt in H 33 §333 wfe i f gi^cgfe^ fen 
to i vw ^rfe t nfe ate! i wife>rayf^ 313) 
h^bii t?m trwtf traps 931^.^9 tfifira c t a ftf^d i 
W3 tra'^fti *€i .i-ftre3 g^ Tifegjf Itohii h t?h) 

VHMB 3^VMfe W$ i tf falk : tfe BT§ fetl I if are 

ygmre ftra vfe oth i nfe fefti -girg TC^ftj vnfegm t 

(jW €t)3S3P for a i ^g|gi feot ijf i « v Kfi^ i ^orfewHl, i 
^H^lS vfif fro i e M fn^f | vfe^i ^ fegs feg® wfe ^ o?^j #3ftJ Bl 3 dlMU'*j<Jlfld l fd Wfe life IFOT list H 

wfe xrefik; piaret i sofa st§ 3 qnft i 

$3 ©VPSfe era 8 WStfF 1 3Uf "HTF3TH <JJ3 * **ff iRoll 

fedWitfe^^T^wgi>>w^#H iw> ^fe ^g u ' 

1 fjffti tJfe S^t l<£H trt HTOI 

m %gnra vnfe *fe^3l i xjfe ^ si, Hld^^dl iran- 
faaJw s» 33 teas i ^ OTfe i*H ?srH Trite^i-nfe 

ff 3trfrJ ^3 §fe ^ mth i *2 ^raft)€i nwfo 

TOftJ aJ?T H 3*W TO* Wfe Ufe ^tHUT gH g ^ 

37 II feH ^ lj pfe^ tOT I tRSZft K 3fe Hlfe 
n# Traf i ^ W5 r""a8 r 8 Si i W ^ ^ ^ 

<pg^'Bite I^I^^St 5tfof§^ wit tP5 3^ 

m| fti fife 193^ tpra 3tS i i 

*>fe w£ tjs feM^ irafi?^ 53 ?a ^ I.St ijj are iffru ga^ i (gogjQ aifa^9ti%33. 
*5tfclRtJll>f3 fc'Wcft 75fy TrfB 3T3l-?>ftJ Bfat 'oft -H9# 

weP* ii^oh ?>fij fe3 ^jfe d^»PdiQ gro i xjfe yi to 

I 3© TFfc Tlfg HUB 353T3P I ^3 "fe^Bfe 
tTC5 ¥rft II a^ll #?> MB I "rfM^ 33^ 3$ 

fergj h u crra wg -set we wist $#i%*^ *trag 
§3fe 3$ai nia ii Tim -fife afa fara* f^gt i wm 

3ft VH^nSt I 7#53T 33Ht MB ^efe 3*?SP I fW5(t 

wfe TrfS, ^3 ytefa<sT ii^8ii -nfe $ §si sranea % f 

W3t fea^i ii ii if 3^ § ssfo 

ffe ^B dMO ' ^d BJfeiS >fa^3 wc£ fldN? nSsifo 

vra ii a£ ii ife 3fe W3i dio^l* I ireqi srHS 

wa^g wro 5 H5? H Bit^} 3 3*3* xH^t 1 ftp*** 
feift § i $ vra^S. wwg i cfl^fH 3^rjt aft 
imtu wra "ft^i Uei^fe* ^ra'fiirafe 

it?3 -h3 if H fd ^d msS ^xftg «rfl9b.sv$ it 

3g II feoC Y^lfeoC MTg frftfe j fSgH §B -te §M*fel 

sit «t ft, §^ ^ 3 1 ft I ^ (59 SSTOS 

P ^33 I (>*) ?P Bft tJ?5 1 1 *UT:^0* ^? I ffil3M3M ( 9<x§3 ) grfaqq I- life ?«. 

13 MfB W$ I ^fe* ^8 BTO -Hgrgtii 8SH 

tlfa fa 3 safe *a$ i wa sftraTfira ^3 1 fen ■a 
vSh fsra -gte i feafij te t? aw mpf -hb^h 

^ra gg rao^fd i "tf^cs "ftai Tp3 ara ^siis^h <as xhi 
t#«jf3 yg§ wfe 1 ?ret few ^fe ftra ^i3a*5t va 

^1 pri fffij feygfa 3to 3at ^th?;' iJgnggTsS 

3<r* !i 3^ *j3fa§ ftwfe VjrgS TTO fe~>>flfe fHSSfij 
fe*5 T55^§?^lfe 3 ^75^ HSU 

ya tjfe * s^ti to -r?5 to feai ^ffc nre » 3 ifsfe* 

ais feai .gfte i $Ht w> are 11 3 iifeas "wfti 
ftwlgfe v>ro 1 ag fijfta fas "rita §5^i^^fe ara wa 
fay fsnR §a i -^3ec& eta fife h 8 11 3ai w 

11 S*f*53 1 fc(^T#bs feu W^fc«d73-rffe\w3 
fen urn ? §53 few 3, 3a<3 u^rR° u m u 3fa t^VB 

ijft) 33^ hub fegws to? bs^i (?>*b flw) 1 ^nt) 

S:-3S ^ ^5 5^ I feirtt 

ura Tftj M (wi ^ figt Tfl i %i tfl % jto 3 git 1 fi w VWH fifW$ i tftH>fe "R cffe If £ l| "fgr ^3 jsgfej 
^3* | ftm t ^3H?> tfc Wl^gr h 7 l| IB^fe ^^f^ 1 ^fi^Q 

wte i wra YHtp i nfe if s^res 

I c tTH§ fel §cS fefa BTJ^ II if II f§75 ffej BTfti TO 

ife srtfo 1 4 >te W3 "Ht^ ?>ftl ^fe h <*s intiS ftrarci 
5ft w8 i gra sret mb, w3-ti S3 u few ftra^ 

■Bbi ^gt i srete^ ^3 &1T1 m feSffe 

Wfe *H3 ^ ^ "WS I "TO gfi tife ftra gS* hsst J 
■ftii hib otu3 i im fej BaJlircgn* v&fe 

zra i tlfe £fw as ^ra wsi 1 6 tflBite >ra 3 

^ f^J Hl ^? fl^ra ) j H \nn = 1 arg gg?yt ( Bogs ) gifo 99 i vjfe^a. 

1"H MB 3MoT l irafij TO ^fei^fe cfttolfel 
£f<J off I fHfet of) W sft W I B*?B § »W^3) 

^ 1 <TH feSfe ?>fa TicffiJ totQ' ii ii -gfe gra nfk 
frfcffc oft ferat i ufatefe b3 his TO53t i-sftte 
ftfita Trttra ith b^ i fen fesi Mire-fa3 nrf^sntni u 

>ra OTSoft ^BTffe tlfe I <t} TB cT? ZJ3 oTBB ^#B??B- 
*53^H3 W4fe g^fe oft I SR3B S M^Mfe v>|feaT tlBS 

scF 113*11 ^fij ^] t?Ttj fe ti Tra~B*fafo I slit fe3 fagip 

Wfl+jfa I fey ol off B^BcT 1 3fe I ©TBI VW^BPF £ ^5 

■flfc-u 33 » >ifftoT i=raTon §b *Hfij MTBftj i sftj sfewet 

3S©T fWBfb l ttfU stdltl 1 ^ nf^oTrfe I 7>ftj ftTH ot <*5 

irate »ifew i few *h&u fen ©t mb?> t i forw s 

fa3*J f?TH ?H>e oTBTS^IRMriTOfe 3 tffe >ftj >fe I 

oTB* I Sft) ^vjfe fobf ^BT3?> tic 7 1 ©raftj MBS, feH Wf 
?>ftj WBlftjlfe-H Mg^Ffe r^UfaH WBfo u -IR?N3B3t sfl 
oTBflfeHlra^ of fe^ fegfotltlftftS oTT ^feotfe 
f%BI WSt I ^2 Wg^fc B^fftj d]H»yT iRtll 7?5teS*i3?>B 
TTW^B I V«fef 3B3 Wt I BFB ftN o? 3Bt WBl 

H3 "^35 ftiftf otfe mbS *TO T fe u ^ 11 oTd AM ' ^ gfe^gfe 

oTBl I s!b fl#B TitU[^fe BBt \ ^B cITHt 33oTT?5T| 
@3<B M3 "Hfe^g %VTO' liaoil feoC SB B) oTBBTBMBST 

^fl^rti^fe-iTW&ifem^a =nff s§ sft fat 1 is* oral sff gig vyuggt* i ( gogu ) gtfa 99 1 vfa 33, 

fem 7>3T3 fa§ ^fij5 W?^ II i<* |l Hfedld ^cOiliiH 
^ I -get q^H?5 ^ Mi S BW§ feSlS 

^few© qfe fe3 II S3 il »W tPfe ^fe 8§ fe^H f 
ttfaret ^ 113311 TFg Sfe feu >re^ w^i *frM§* 

^fe <ft oT9 : WSP I few TTHSffe 318 Hlfe ^} | U3 

ifl3W5 nrffe' II II tTO "HftJ r^fa fec^U I TOB 
^ ^□fe 3^ Hfe oTOT B 11^11 ^HB VHMBoC HM ttifectl 
7Tte3T -HltJH §B1 "Hftl xra^ II ^9 II tWHfti srore ^tHlftj 

fef 3f3 ftrH ra^ 3 0 iP 11 at 11 fV?awfeo< mm 
>jft) 3^ 1 bib >ifi)xT arai^ 375^1 y<s Trfsara ^te t>raf w ut 1 (vh) (feg $ gra btb Tjrfug) wiit § ifa fas 

(^1 ffl) fa ^ ¥W TO Are TE5 I TfaWB ^ 

at? fa™ 3* §3 us oft £ i t fesr faf 1 >ra* stff gfo usr^t f 
*fw, f3W3T, fgTBiH WWtfdi nrero flu S i npy i 
tal £ fee? §3H ^35 fej SOT fa nfe/g % 3ua?>iifeo? Qe* § i Bra $ gfB3 ©b 75^ » ^flferg ccbEJ -g 
wit r •n fe g jg 'HfH w?>ftf* ks" ii 8o h tfeg otu : 

"HO* Pg6 <5^t} M<5 ^ife I T$ BIB *MBt??5 
OTSWtltsilB $B1 crfS TTH^rt I c7B3 T<S^W tR5 

ftdfescna i fen *5b wfe, ote 3 n 8^ ii ftrafe 

p.m. [tfte >fe | yw] i 
^HBW?>ZFB qCd ' d i dU fe #> BTB fepf^l^B 

T$few5 $bi fw'i'tiHS fe fisWftife wb^'i 
sftj fccn£, a Bra biS* 1 1?53 ftte S fenfe 35rcflB- 

1fe "fif IFH I ftffi *$§ cTO3 fa <SB GSo(irH 9 Hl * II 
sfrSW-l-MS *Rf3BTB eft §3B : W II 8 II F??>B 

yfc cTB3n3 1 nreg3 Brat fei fwfe i titevte ot 
*i?> toto i btb wfe fern** toro iiMii 'um ifib 

^%jngi qta i ^ fairo bIb ii j n oCT ftfa K-ftfa 

*T7f33ra^ %Hfe^ feH75 TJoT^ 1 1 ^fe Tf&W I 3 oidd'd 

yfef ^litflF (5^)95(3^^ i^^ 

H&ji fei ftri ^§3 3' to i ^ kto gl § ^ 3t (i| ?ft) l^teK orfo^fea wifMSftfN tste ^hfftfi 

ftjS fe3 Wfe WTO' II € II ft?? f^g fBfe W I 

urn >CTHW^nes TTM^fiiTOi ib -ftiifeftra ^Nfo^i 
vmma- erf mm to ^ f "to i »ra wm% § ^ iftw 
§75 3*5 fe ti #3 1* n ftsrowafe twi- 

fffoSff f fe^fiR ^W-i^i fe?S ^fe I 
Wfe f¥l £ TToCftj Hqf# HSE8II tfteHfe fed^fcS fad^3< I 
^ Tlfe "Hft) f^BT I *W* #S* Sftfe f$*H I 3| 

tiflt ftrl ftre*fi ii <Tm ii -m src? § f^i ^cjcssa i iui 

iis "to ^'Tra^iRgiTwfa f^4wWs "H*fo i tm 
ofa$ -figiH*ftj i-Rte Tnfafes^s ^ ftre^ itm M9 

MS. cfcsPH §UoTOT n ^7 |l WZ\ ^% f#f ddclW l ffc?J 

^TfT -fori ^fe I f^H fa* #sffc nf^fa ^ng i 

Sfrjfafe TTO fgg-H u jigr "gg^ fas 3B* I 

*ute H?5i 3 hiss i 3\&$$'3iv(m fem 3h I f^ giUH § Trig 3$ fegreigrfj? few qtgfo fg cflfc i 

feayg gq yfe 3 ?tfe ii ?o ii ^jsu ?j^t 3 w^b 
rasrafa i fife fesmfa ma ftwaft i % ^set wfesr 

Mggg l tj ffi ?50 : , 35 71% IR5|| -fiftj #h yfo go 

Wrtli s«ft) vx^gs 3 Try^f i fen Tk ti 3ra3» 
y^fb 1 -vSot v>m ws^ ©xnRRfti i gfoS set garatitfe 

^3 1 fen VftJ TJTI ScT 7i Sfaftl' II 3811 flfc life tiff 

3fesc ygft ffi 3g"? ir?ii fen x^jb % ftrea » 

wte**rtllflifii i pi vre^g ^ nfe >f§ i foTH ^ts, 
fl 8*£ 7; 33 s * 11 ^j uxftjw Safe faS k 

wsyfa wife trcS 11 30 iiv»ti^HtR3xst^i 

"§3 9 fug gra 1 %nsr3 1 [te, &rh] 1 'h § ^ #1 ^ wg= Trfaron 1 

t^stf^W d Bfiira fi?9 35 wfe wigs § 3 Hfcftfe* g3 u ■ w n- wSlSfe grafts sfti^Si 
fif^fCTfeTs^fesrer ratal* titate te?>3h 
IperaT fen w> fare ftS^f » 5* » f33ft) g^ftJ 
ei^P wh! 1 2P8} ^fet era b^th} i Hfg ^nst 

feB^r ^Bl-ora 7> ^ TO* 3tMiat«fcflU< titfdttfA 

rat i gra wrs t??5ft i xr5 ftfSSUftf ftf* 

WX T?fife fenrf I ^efe Hit Sfe «HH rat I fefeH 

fe^n ^ fen 3*3t i ftiffe ftifes ^sr^i Wfe« f^ftl W^t II 
it <*3 : wjtwfei wm fldtei-fts- nftl »ife fife* 

fti W5 1 >ra3* w?^ wifcra tifie i fife* ^ 

orl i crafti 3*fo tpfe i $3 few «ftr<fe 
^wf€ ii at ii Sat teife Safe ate f iw a-fe ftr araa 

©vre ii bo ii Tjs ^ ^ ^refe y# *-^#^ot ^fe 

7R5 "H^EP I W V3*J $331 1 33 5 tfg ft*fo'H'S3 

TTOB-tl 8<* il nfe* t^oCfe offtj TO^t I 33» 
trfe?' ^f3 rat I ^ ftC c t* Wfa # I 3F3 
>fg fifiN "A 1 it 8* II ** *'« V" ff***^** 

[* >fe § ^ fires'] I 
% §T3 ^ fe) i ^tflg >fe s) fcrai I ^Bl-Wgng i ife fg?5 ^ tot§ i tFsf* fife 

35$ TfepfiB I Hfe ftrfil § Brat orf^rfe H 5 a ^ 

j^W^tsre arc faQ W^^ngfw 

^Mfay fr i $ srfg fife trife if yrf> i fen w??s ^ 
wfe «r8^ i ^? yg^^ ^ ii s H zraw w*3- 

jj-gfigfe i fiBT^WH gfe ^753 >ffc ii m ii fen ?>g 3 ^ 

wte ya fr fh wRs fora* ^ *ra3th tifo fesws 

MBftgfe ^ter t $3* c*fe^teui£n §g ^ 

*Hfo5t f\*WW I^^HU cTO "HM WHT H ? Ii q?5 gi?5 

$ilf Hew ^ i?ft^^fej5i»fe3 3to' i ??fc c?fe ^3 sfe 

?m vftft i wgb ftj^ vfe Tsruf i era- #,3358 

. $s$ 1 Aft w§ 3}b i wfeor fefafei 

tm if ^ gfe* fefeorfeif nspti -tit 3159 
* M&t TpTi f^fi^i iff '1 tfe^ 

Ufe TO ^fe fe&W \ TrfH^TB Vft^ftjHt WW I Vftft 

fe3>*» f^afe 1 ^ mm ftlfe* fes tnfe' I tlf 

feg feg gtfe ifeSj fett 5ty I f^fc* 3fe -Rfefe t vhthI ^OT' I -Rfe cT Xf&fo 33^f?> oftl* I *feS S3£ 
feoC'MO * W I nf 313 3ai Sd«*!d tSl I Iftk U33 

ftigBS 3fa ii H ii sif sfe srfa aw8 wal mas^s* 
fe?> <i flai Bffl i fen # &3 <Sfe s W53 1 # IKS 
tefa -ht^i bb3 iivii <t ftatf f^fttaAi $ wStSi 

*3H3 vratt ll <K ii TlfeBf ftrtl ^fe 3 tea* i fa few 

3 tfd jy ii^iift^ fafa fecmfo tiis ssj^ iw* vh^f 
3fc fen H^^d i -agcft fere* tteftTt ;rafe 5 
aifa us ^fe iraftj 8 iRotit5ra3 fearefe ssregrfea 
5 3t i ^na fH*g3g 

>fiS fe*|ofU3 BHU niRjHS^ ctltjaZJ sfe'gqj 

f^3^H^ ii hI ncPaHW trtfiftai ssras 

aftn fog ^ i #3 oft ©rag n^fqfe nr§ i "wftJ 
yggfe u 33 ii vHfa 3* btto fast fefo areifg 

ianoftf 'ate w?3 i 3 nm vffisro t '^j jgaw $!3U3nf |f3tH (80?:?) gift? I >& 

IkFBtfP 3 fttedl f\ IR7lnfe Hire BtBMS ofa I tfgiftjH 

tlfe nfissp 3 vm w n 3^ agrafe c? ctfg ctfa ^>r r 

ftTfcraJI fi$9 fed TTfi I ^TdA'H oft TRlfe ^fe I 

PddyfV/flftJ clft), ^rag <3felR€ll"H?? WH& ^T33cTO | 

3* 3 ^13 3 mra faros' i yifd «*Pd c*Po ftra <jPd Mcr<sli 

iff i-wfe tfiiws $N * 3 w-rB *re *refe ofltrfa 
>n£ 1 fiFm§ teres tJfe ihiW na<*n ?>>i orafe feH w 
fg*a i j£ ftw tp 3 i Tjfen^ ^ftre 

7a? I #3W5 flfeS 1 ^Bl^iWsfofl wfd 0'^ tjPy fB*l 
f^3 #3 fwasf giK;* ^ai"l H^ftl ct ^yr^T| 

ftffi 3 "RSHWS^fe oTHS' II 38 ii -fife zraQ ^tw fen 

otf{3 I 3ft) o? M5§ "H 1 ^ WB I ?3ofl>Fife fH^d 1 'BffF 1 

aiff fgtT©^ ii w ii >ro^ Bat ^5 §3iaiftj 

ora "Hfii cfj^ftl ^% ^ l§*4H c! feopfa ^VW^r^rfH 
3$ >W3 TfH^g ||3£|| Twfe 3^ MB tWfo fecrerfflfefe 

xi§P&Bfii "Rtn fe^ f feiBfe ?fa qfaifo 3gfe* i 
gi^fe fl9ot3T ijafe H(afe ti i? iifvre fen ctrfe giro i 

wy 33* fi§ natu PA'ccrtJIIjEi fti«ou} i §yg ire 
■ff gfafi 3§ i fro TOHft 33 ft^rorav alofl dlPd 

B3Ft II 3g II 5fe fesol5 ife fermrt i fira 3 gfaa feS^ N HBoii TRB HHoT tPf $ *Hff» «Nfe 

fw£ ii 8^ h "9b fgfe *reg feft? fife ifostfM tbsW 
w^iv%Hyii^HgiM^i^^gf?s 

II 8* I! W W?f3 ^75fe wmi | *fefe 

•Hftl gref i ^ o(ddid ?>b w3 i ftra gfe ffcg 

>f^ i *fe *gfo ?>b ytfz ftNT onrat i tes ferntfa 
f$ 3 y^tiBMii ^ are i wfe w£**si 

W3l 3^ I ^twfocP few "HSrgt | 3d»dP*> Uf3 iffc 

II 8i II TOI # TOfe ^tfe V» ^Ste | ifcg 
^^tfel^¥fe^ti^^^lHH3fe^^ ^Sfefl 

^ ii 8? ii srfe ^^g^fi^H ggsnfl ifetB Ufe Trflfg 
?>bt*$i wre Bra* Hfoi o?3" wferfes te .ip 
w list ii nraa mrei M ctoi^ fife i wra ^53ffle 

fenH ii Btf ii y?r fes^fe tifn sist i wfe wSb 

W^Btllfe WOT ttffag ^sfiiBjg era § afti Trfll^^t^ frTO Malaga J ( 8o98 ) grfa S9 I YHg 3?. 

taw H aig Integra* ?iw «rat "g >i : fe3 wfe inrfe vferi 
OH ara to? iw vte h * iT ^ ii iwt ftfe wtra 

fefl wfc i w> vro ife oftfc w?> ii * ii mife w 
*tfB ferrarH i whi tFHfts ?rfe m w>f > "fe hots 
sra y§ i ^mfe jwe ^fen fire |3 ii a.n- mra^a 

ssft ^fe f bi nfti i nra^m "Hfa life ^3 I 

^3Rj ^375 oftefiR 3^ I % 3 »T3 t6^?> Wf {I M H 
¥ftH Wl^ -Hfe HUH I WH ^s?SI "fei BR *4»"5 I 

^fo?> >[H[i MB W 8 l W3 MB 4 3fa 3B*H Bra 
I U TRW TTO Slfcl f I llNS.'fiB! 2SoT 31^35^1 

$B fe^Hfe "Hfij "Hp-l t3"Cf | ftj^B BTg 7??>f3 "Hfe <5^?t I $ 

crfemgg wfeog vHcfei "ftflife wte'-gji gft §gn*n >ragi 

%j^Z5 Hfddjd fll ^ H3 j *uf«J3 -aiB SffiM I 

TSflira I Hie* far?*) I ^3T5 I ?5TO I 

nrfe ww ?fi til °wd w$ iSfem tfl *t fe^ vpa 
PR?, 3E t ?ra >fe femn i 

oflst t# ? nrats fe? T^iaftre ^ 75i§ fife f^s ^ i fnf § ^5 V>jTf^ U|^B i WH?5tM^ ^ H t5 »rfiS3Wfe 

§^fiii gr§ aii tfia i wfe "R^t ■* gtercoHg fcifo 

Bfe i ran3 -KB if to* 3§ i^Hii t^f sraSx^ 
1 1$ gra ^ vh^^ ^ I** aara ^ pBi 

gfeg faBft -H^gnS » S3 1i*fa*Tl*teg *ffe 

1 »ff^t g^TlrfW TCTCSVl *fft ^teftl ^3 

^tfe i aafiii«»^l "-isWftnraq 

| o^3ira fftmn i Tfeia* ^ wu§ Hb« ift * ^ 

to 1 ^3»§ fe^a 3*3 flB^p* 5 tffe f^ra ft a<S£ wa^Tsara ^ fewawwi-frrw yag 3ra flfeor 
3t i fetj fc t? 753ra sm^fe fef i fev wi?> tjh wgfti 
*rtsf i y^sftj Hatei f 25 soil! 11 <tf n w ff ^craftl 
ftst? ufij ft i >rarra § <s 33 a ©b ff-ilfew fwa aft 
was f^§ 1 ftra f ai^n^ra f% 11 ?o 11 -gfe t#> ifoi 

■B3J3* Wf' I tR5 WH5?fe 1713 ttfBW I fc3 Tjrf§ VXOt- 

525* 3fe i $31 craftj ara *fw3 ^fc? h 5<? iMenfe 3 

3175 3Jcj 3t, fe^ tlfa 25^ I W$feq $ 
Vf%& I fagr Xj3 gjgf^gr ii 55 n t3 WSol ijrargfe 
333*$ I Jjg VJH'rJ'd ffe era I Wtl WTHTSof cT257S 

1 7jw V3i ?>fl offe T$j\ H ?a ii tra»^3i nfeBra 

I W253 3fe - H^^ mwr^t |l II J? 2? y5gig^ 
I 3§ 5?l75 V* Tltn ftsVf i jfy 3 gig dfd^ ' ^ l 

W tferg W25 w§ ii 54 nusm gtfe #°ftrayif , 
fes ^nfc § Fst tajrfiara oft crefe viw i sir 

fa 'Wft 25TB3 "H25 tflt' n 5? Ii tf fa W^Wf mwrfeiqjB- 
ife -Hfe >R5 *25Wfe 1 5§ Tq25 $ Wfl5*t | 3§ 25 3 
JgH3 fig31 #t II 5t |l oTO25 ^ftj Hfe? feet 3(3° ftj25> 
fteO 25 3J3 <* 25tlf325"55257J 1325X25 if M3fe I 3B25X3I 

©jjuife 11 5* 11 wgcc arafeotfe V3t^t i qfe- 

1^ (J3I <33} ygre} 1 B25 3"« ^T53nj 1 3TH25 fetJ 
\*3*i ->^3liaonf3H ^ Wfe 1 ^? ^ft, -ft^, 

ft yre i-fes fanrag 3jg #g 1 ^n fen 

^?tg l s t3^it?3«'l , ^3ftl e 3T ? fell Hfe g I u (»mi§) W5H» 1 3fe-na<? ii fen^fe fe3 vftj few us wet 1-3*5 3§ 
V3i ft? unet i ara «*} ara^t, fes ari 3at i h© 1 *ai lira 
fen ggt-n a? ii yrf tftafifea ara waT i qfetjarat 3fe 

jSffcjSnjj I f<33 >jftj fe3?fc qrgtv^l-^ ara ^fe 

tor?u 3fi II39H fet? virenra «* fife to*kj 1 *m wfe 

Wfe 3TO 753F?U-I feH fa T3f% 33raf AI3 3^ 

*3taw5 ^tnfe 355l(i^8ii usf ti ara 5 fg 75 Q6 | «l 1 3^ 

33 1 3f3 VMftra arasnjP 1 ftifftinfe 3ft tWH^ifel <ro 

ara' s£ U3*^ii3mifeHfMfti fliftf orfa xj3» wsstiWTsa 1 
sfeara trefa fe§o( 1 g^nfe cfafe rat 1 gqa 

Mpddjd feH g-gt 11 5^ || Han 3^3 75 BV^l^fu 

teaW ira fw^nSgfis orfa fifei us i fa q to 
feoffe vs^Burs 11a? 11 tofjsaft w?? fa w? ^ra I ft*3 

755* wst fesr gfgin at 11 TsftJwiS 3 #3 xisnet 1 tsoF 

Wfe f?53 aft? fc?!Tj} I fen 3 t?37S ol^ I VPsfH 
W7> 3^ feg WJB iiatfll fTO TO 3 75W3l~oror| |M 
^fasftjigg 3?^ I TrHf3?f?> TOTS Hfi) WSlftjaW 
* ^ feWS"H8oll3ratl3 3ura tTfe TO wfl I fijai 

tra^ 14 fe'H fea3» \mjf i ai?? >}ftfeor ftm 3 $ tjra^ i f3n 

W^^nv»W3 fW3 ll 8? ii fefe ^ gra y^iy jran f^Ni few- 
?fe am 'if wise -to wares' i$gi 3358 sth mra filial win:? ?ii 

*rar ii 3ft, jfeara faa^ arot wqiti 33 ftnra i fite 
ra*> € ^3 ara %yij<5 ii n n feet fos urq 

fife I *X£3 ?ft gi^fe *ddH<S 7503 I -HJ5 ^H?5» 

H^^I^?S^>(TO^f^?5^ii^||^^fe3 nrem i f533 fen *s*5 t xirHiiBji-TifiS ferag 
*s 3 3ft ifoa ti^ w oW^t I grgfe 3 

wti » TWfc fa >TOtot I "9 *£I ] ire 3 fen^i 

3 'fear sfeti*? n tffenrH frrKOT fes BT3t i ara wft 
arau SswtJ ii t n feafevre ua ^rn tj&j* 1 

Jfll^ ll ^TlH^^eC^ V^H *KSte» I to ti TTgM fea 

(rote- to uSife wfagtfttfe* ^ n Tsa* w 

enA f^ja iff* ^fe »p3 n « n ^fo ^> i 

■■ " • — 11 

Kb* fh* i.^eaasSw-ft 'SwE^ra 3§ -&> 
§5 ue» «fl fas sS) ^5 i *s&3 oi^sr xfon i M ( l^nfesa § ) 
inrae ^ S ^ fa? wfe vh^tot fe^ sdf gig ignj rg^ i ( soptf j grfa 99 1 ymb =?t. 

fW< 3fl fe3 ^Bfe o ^§ |-HfB >rfB BBfe 7>Ts^i3T|f% 
^feBtfe tWr^ 331^31 ii HSJB3 W5^^ fiRBVJifel 
ora^T ^3 BIB 3 ^felfiRBVB qfo fet? wfefe #f ra^3 
3^BTH VB "HB1 U§ [I II BTB BIB ftTHBfe oftfe yqw | 
S Wife TOTO >IB T 7> r J BTO WMH WBt I Tift 

^fti oftafe Brafe §grgt irmii fen yfaz tifeiws 

7SBTB W^fe 0! fas off II Si II fey 3 £©T BjTH 3 VflB I 

Brafe "HjHoTt fer? SB I feH 1 fe^fe nfre MS^iwfe 

ufal -H7>nS HS71I ^ Bfo Btffe BJB feTTOTlfks^ 

W> i> ^ 11 ^ofe b : hbjb w§ i ^fe 3%c*t 

3B niFt 3 f Tf^r fe^ § 1}HB ^JE* \m$ dld^ fe ' 
^W3T 11 stf n y B g w fe feoffe ftra^ gr?> 1 faftj BHSte 
ttfS^ I Hi oftaByfe cOfe ¥HT^fe 1 ^TcRj ^B?> 

wra y^fe 11 =>o 11 few vHfewyfB faggi fl=ra **Bte 

feH § fe3 ^t) B i feT? eFBTS 3 B"H ^fe Wg' mfe § 
7>B TTH^rg 11 II yfe <g *n?fo c(feT f^tfe BoTH 

HIS f§3 3fei I fHM § ?>B V)fB BfTHfe ^B I Wfe Trai?> 

hbs § bb 11 33 11 ftrfte "Rfkftjfe ftTH >te gyw i ©rfect 

^tfe VH^ 1 tJ?B MBl^ § VB fey^§ I ^ Tlfe- 

BTB fe?| fe^fe B^tiRSHBfeB "HBBB* xftj BCfe 3^1 1 
■STOtBIB CTfe Boffci ffejB >ffiBfe ^ ^H 1 £ 
"Fife WTS -HB] VCTH^ II R8 lT ^ HB^fe WM I 
TTC7> >HTfe oft <sre f%BT=S I W?> Y)itfl3 tTfe yfB "offer 3 } 
H pj=re 1 "fef t &, fenS 55 ^ ^fo? 1 3^ 1$9E5 f ftRS IcWHA § ftrafti ^"HeiBlP^llc<idldld HWfe 

gi^r^ews wis SfeS zrewt 11 w feotfe fa ^3 

jSSg W fe cTfe ffe T^3fT tl3 O'dfcS ctfS ^ II H 

M^' dfe o& ijfii I ?p yfe BTlfo tpfe nfeffts II SO II 
*3 3 fcd»fac t fet iti I ^RS ^jfe f 3T| YX$S I 

^^Hf >fffe i "Hfe ^5t?ftJ ftj3 3tR5 Wfe 11^811 feH 
TOj^ll^lUIH Trf^ftffltirHfetgt lT^N! 7>k 

^fe«^ 1 *f 3fe ^fB i^ife *3*$ \ 4 fen fastafo 

fift 1 -"nwaS stem g^ Uf^ga zis, [nut, *Hs5ras i np? 1 M feftl fms iwetfp ii a? i» 'ecidtdM ?53i §*afi?i. -gii" 

U|B 1Tfi3 (yHd^fo I fe©T TJHTOT ^StHt I ftTfl HfiS 
folf3 §3Bfo W*t II at ll ii$ 5B>«^ ^8 §3 i 3B*fH 
HftJ KHta* I feoC Q^^lftR^R 

Big xjsm gas ffffi feopsfia ^ 

&™ n-Rfegra fti* ftrafo ftpt^fe oftOT §5*1^ 
tftefe TlftjS ftl3, jafe Hfe ft #?> II H t[ ^fllisf 
fefa ^75 rife "RBI UfeB dds^d $53 "AH 8 ! fiSWtwfe 
fdW^d ^31 7>#^t I f^fi WR "E}J ^ ?8 pH* ii 3 II ffaTO 

few feai f h(h fra* i H^N 33 *jf^ ^fB» i Sfe 

wsfe^roa i ^d<?mfk i tife wife aigjE? 
wet i w f m^ssfe? TtftJirof ii mh otb3 f^srte nw 

ff*0 ot fi$ 3TR 7>B W || Si jfa "HOf^ ftvS-^.W* 1 

36TB fa&^<"> ^3** II 7 H HHfl JiB WB 

i *fra vp3 uto H^t tHgtfl5 (fug §ire)-ti§ firef 

^ tost js^pgi 5 1 [Titg=xn^t ^1 gnn feci \x&£\ § ^ vro i^l 
^yWl^tiw^ feQs^l S, fen *g3 uro fef w xng 0 
^i^Sti^fifei^ #9 1 5 i fro §1) ^ fen<^ sm^-m 
m^\^m>\^^sm>si\ ,0 ^f 3175^1 1 *feg ^fe gg 
?8 «g 5tf w siff gy^l t=R, ?refof imT^fi i nfi 1 % rm 

k3b tr5i §^tfl fey g^TKs §i >f^g Sfil I m$ "Hft3 ^3 *Hfl3 <3T^ Uf^B | cf r§ §31 >>fo 

I f» fro iwg wrat <teP 11 1 n^rafe >*ft5?>3ife 

^Rn3 a 1 3^ *ff ^vina' i fen ^Bf3 3 

-U3*4 HSCfc >RF I H ©CvJ fiifti Tiqte fag fe^r 3 ii <^ || 
3fe Tra £ fgftj I YH*TH3 S?5 3 "HB §g tBfiJH 
3TRfe <jfe 3fe fiufWqieCg *4 3jgiiST nf*3^li<?3|l 
^ ZKJ 3* Wfe 75 1 15? gr?5 3 yr^ft) U(3 : 1 fu?*3 
$&<$6 WIB HBfe 3 i fe^ If ^fij^rRH? BS'dmH 

fg?> tgr oraftj, 3 tjgiife zefg fen ft i 

3 WIS fe3*3 1 W© : cftafa ^W3* u^gf! *fe 

*g fife fetigfc s^iTOwVwfd wgg^f fdfd e W :- 
wshxftj i ffen Ukra 3g ygfes fmtimi 

feSc<i« ^ ZWi I fe$ *!% ggfe W3 i ^ 
Wife 3H offfe ^figi 1^3 W?fe <53T3 ^iigi H I| 
gg3 ^"tPfe TTHfcl | cT3<j oftc*37> f^flM^ftj 

fifc 1^ H sp?ft i <wg} **5§fea ^w?st twn ^fesp 
^Tsaft treh ore ?> ife^ ^ : fl^H i bto i^gfe 
trfij Bfa fro feff 1 %r? fefa >tfg ^g otfa 7>f<3 ^iiiwi 

^3 fcT3 ^3fg yH^U I TD-T§ ^t*t fej* w^u I 
sfep 1 3 >i§ f y t Tfe Tfe % ^ §g i ht§ 5hI 

5^ff 5^ t (vh) 5 (vm# ^ TIT ^) gt yi^ fef 1 f Ft crra g^ra i ( 8oci ) ^fa 99 i rag 

1*3 -R $3 "Htjf I ^3 dltdd' A 3Bt fafo UUt II <*tf ll 

fera odxj^3 <*s feo TF3t i Tife iHc^wgti 

sT^t f^3 Tlfe cT3"H »re I f^fe W3t Vpf 1ROH 

fen ofTTO 3 WSTO 3fe 1 3"H 75ftj 3fl BTJ ^tb ^ife l^ftf 

TTHB^ t?fe tWftj I 3ft? Pdr6d) "fife fe?S3t M 

^ ii orfb ^ 3?> ^B3TiflB i TO>i c3 TFwnaart 

y&>TJ WH^, ^3 feoOB I VHtf y«"o(i fare fod'd* ll 
II 38 U fen TO Bje c*?5 gfisft I fe*U?> VH3o(fe 

3B3 7>v&it i gfe fi un? *3W i w^fti "ftnifc 

*HTfe kh WfeTI I ttWB "HHSfe eT 3T?> ^?T=H 3ftJ sftlHfe 
djiHd ' A f^BH H II fe? tfal TO VBfti Vi^l ^f75 tJBfiS 
life ttffacT W^t I 3^ § ^Hfe ^THS fefl cOW I 7>B 

tea h wo 1 ftTO5' r n 3? ii gfc >ro 3fe flcfe ira t 
4 o(f?5T Brag ^sof graTsrq I -flf odr »ra ife^# 

t^!3, ^rfa »fH •TO^Rtliyfe VT ftTH >)3 Ufe TSTyigfet 
§f<33 3W, t|ry PlfeHoTfe fa*3t ctffc >CT?>tlTjfo 

wra ^ of 3iw>fe H 30 n "h T#§fe^xra or3i ^(l^'*) ^ fefl ^ ^ & 3e ff) wig ^ I ^§t^ I 3 W3H § UUT^ 

#s i S ^3T§ ^3 (^e) fi&S m ( ^fe&i i^m m fe^ feu r*5>} : i fen -foi^r feR yfe oft tjfe i 33 
Wat giyftj Trfi 11 h fe^nftj t^ra 3^ 3m 1 

3*fl I inwfe <jfe >rt 3ft) W#*H*3I1 l^fe 75313 

wfacfo^gtf^tfe oifeetfetiffo 1*1*4^3^ fife* 

tre Sfe TjM3^ ? H5t3»d fa H r Jdjdro d 
3*ftj fktiW I Wfi 9f^*«3 13 life TTO r I oTU3 WofH^ 

ftei :*a j ^ra t 3to ^imsnfes fife* fe3-Rfb3 

^Kfe ^Hfti tflWf cfttrfui |t TJ^ $3 ff^f mfosft S *J $g 

^fe 3%m£\wM sdfo dwdw ito^ §g ftra Site 
*W3w*ii 3fe BftJ t^fafe* o^ i ^MldrofooOd ' 

*tf*r ftra eft w^d 'ifl frve 3 sra ot^b* imtiiferfrfb 

ot "ffol "fl?5 oTfe Bt) I "Hfe c? "nftra SHU "TO *5tPifevi 
%*#R tTft Wfc yd'MO I 3*fc Pd^ UdSnTO fl go II 

& fetf $ 1 fira 143 wteg ito 
sh3 3^ fetf tlte otf i ^ife eft h oft tr^ 1 3*fig 

ti 83 II UPddjd gfe ViBfil^ 3T>j|or5tXi 3 y f^H cT3ft)nfe 

8 irai«Tgiw(ftfef ^51) *H I y v wf) feH gfe^T W ffrfo l 
<93t ^1 S T»3 m ^ ft ^ I (m) ^=33, fOT I )*fS fe^S 1flgP3U3njptll ( 8Qt:U ) g*fa 99 I tfe 3Q. 

W Ff3?> § ^fUH fa WB ■HftjaW 1 1 *fl WTO cft~5(ngfu 

^etivK^fe *5Bf ufe bib 7>rHiftrHBftJ 9 3fti vfetlkh 

tjry llBBfl fe"H "H^ # BTB fc^B* i Blfe W Tfcf 3Bl 
*H37 I fig oftfe l£f f I Vfa oft cFB BCB^fti 

ii ^ ?ra Tife Biftfts t £*slte?> 3bi i f bi sgngg 

^fei t| bib faTwf^ wgnjfo* ifi gg ffia gy fe 8 

1 1IBWPS 3 ^3*3 H 3 II g^ HcflMfd fijfe j 

OTff ft^fe ^ iwgftteiTWBS mfe Uli TO ^B^ i 

f&jfl i^g to gfu§ U5 1 'diifldw I i ^s^brf i 
<lc> H u ^' ( <SW ^) u ^ u ^ ^^ra* uari tjd^Q spSrafta* 3 

#?TI«kj3t vfb& *xn*# *nrfl S oral €at % w> fSjf^^Hi a^sm 
jffew ora^ tes, fej* ^» %h yos § kto oigotyamra ?3*hS tH, ^1 ggtl I ( «ot£ ) gift HH (TrHg 30. 

WFWE ttffeot UoTOT h^II ^rg -goT ^cte WTOl ^5 
feH §3 SJd^'d I B3 MHHfo "Ufa TT% m^idSt I 
TO^lfelf W^cfllSlI feci WHTB* fif^TBfe. 33*1 
feoC gfef ftJ3 fe5di"§of iftg fen WH^fe t^l ^75 

§31 *WKid 7^ i tsftj fe^B ttWfb "drddTOl I 
fyd'dldM'3 >Mftro^lll?llf3^3 cToTS fej ^^fe^i^fe 

^tfire crraf few fezref iitn 3 s^ai tjfe §g >ra)ife§ 
fen fefti orfg era djd>3* iitfii yjs ftfe^fe § ara ow'l : i 
4 fH?5vi I Tj^itra 3"H ste* ii so ii hib Trcfly ?Ffef t?i i 

feU freW if i-fe-H Mj%Bfe "Hftj fo^ 3W§ I 513 
■frSoT fe-H yrg ^-ii <^^?| ^B?> 'cTfe §*33 3^3 I 
Ufe WW ii%3fa 3H ^'ifeH 3TOfa3 W?>T| 

ftR5tft orat ofrg fen WW H S3 H sra feai "ftq^i ot ©fe 

Hifef i fe§ -ft^RT finrafe stef i^jto S 

TtW ¥3 <jfe ftflBT W?ft II S3 II 6, ScT Mta f3U "HT^HI 
tFf3IUH # yfe cT^ft fes ^3 1-feH "Hfti tlfe 313 

i foTH 3fOT ftwfe 3 9 i^s'l feR ^t'BB^B 

terra 1 dldtJ^'di 5# MB §3iB § ^1 5 I fyr:-gp5 1 t£ frg x&nj I ( eot:? ) gtfo 99 I 3o. 

BWfe ! 33 : tt^fe ^ ora' ^rfe' || <m »| -gfe fe?> § j$ 
BTB I ora3 33fB 4 feH c(BB W£ i-XTHB TTO^S 

bib Mm i frrH ysg few c*bb u o(th h it §*hb 
f^tT^E-l few ^fa w^j feu $B] 1 "gfe few-ft 

1 B?> BCT^t I B^t yrfe *3fcf! crafe^flTOt \\ otBfe 
*j3N?f ^ffe ^B 1-^ *5*fB ^<F5f% "HB1 BIB 31b 3 -! 
-Hftj V>TO ^fe "Sfe I f>W UBmiB BB^fe tife H <*t H f 33 
^fe^TP #B I BIB F cra^feTJTBt "5B lfH35Mt 
1^3 "H I 'ZjirH 3^ foB ^BETS *4^PH ^ H **fe 

£ftB3 fa# fe^BT l-§3B f^Bfa 3?> *£**BT|*ftjI3 

dMdJT ? TSM VHB i "HOT VB^Blfe W hCH fe^- 

Bfe bth?>3 tto i frra sHis Bp fbi u 3* ii 
tioth o3fe, w ±& i **b g^fe 14 v#3B §b 53 1 wfegmfe 
y>f -riteS m)b i fsfe crteft bib btbIb u 33 ii 4 ^?> >k3?3m 
era* ^8b?cct y^fe 5?^bb ■h§3' 15755 v)b ^ *^fwe 
if Of i ?>bib1 f^5i3 : ir^ii"jthbb§ - h^5vhbfbIi 

fe?5 feBl Wfe B3 fB Xl»gt I tef^^^Wl 
ftTP 3 M'^Ed* ^BTl 3W IRBH 3"H ftfefe ^ BIB cld^dl 
335 3fc * ^B^BlfeB -HfBWfeH" W ©H'dfolfe3 
^fe "KK3» wife fWafe IRMH $3 tWB ^ VS'Pd<S 7>^tl 
^33T* FBI ^1 W?Sfe ^ I Bfe V^T TKfB^W^g} i 

. fen »radft,3tifa wsnaT ir£i vBb P btb^ 

§^BT I 4 TtfsJ WTJH 3 PdkJHd ©^iniMB T?o(B ^B feB OT|Vfe5w5 Mftife IfS fgi i xfe 3*?> off ofBftj igte 1 
Gm<jP 3Nf 2staf*t Rt II iffl WE fRB t!fei fife 

mUrfo fr tgfe ife 1 >rcy ffis 5 fen Sgnfetcro 
Jftuffesfgt 11 ^tf 11 feiff^ § ^75 ^fo wi^w^ 
*Hfti^tea, wfe Su fen 315 1 fim fend 
W35fcm feff^'ifcoirrofc tftg fen 3f?fe ^ 1 ^fe 
9^^3ftfl^iST| *gii75,gfegig 3 -fen ifri 

f i^fi^ii^iiMti'rogjTi lffegfl^giigiw^ 

3flfef^**fl3l itBWfg W3cP^ 1 wat 35*3 3ii 

i*f*ti«ii gea-.^fo n wfltm 3 1 ^jfcffc 

f #3 1** » "HcPS ^?5», faRJ 313, 

*r>lfaiH^ifr 9* » 1 *a% ^ 

Sa8 1 [din=25iM ^ fesr o?f§ 5*3 f» ^1 S 
•ft $ *p»$ ^ %few fen us §fofew& 1 fofes, 

*BI*M3t^ ipi ^ f^o (*35^33I 3B* ii ii "Sc* -h : biwjS ^ub i ftjB wzra tfl^ 
tiaruss fwB5 h 3^ n ^ ^ sft urs wsi i g$ 

§3t fel^l 314 i?n*tl ^fe 3B* ffe Sltl fe3 VHTR^ 

fW3^ ii 8o ii fen §3 feracfe ura -fra* i 
^75ft? ^fa a ^Sbti wra v>f^g ^ot : ftpi ^ i 'sra^ 8 t*t 

^ BB TvtfH ?> tjfe»ifa ^75 wtKJ3fB TTHftj ^jfe^ 
*Fi-ll 83 H cJBcP ^Wfe "H : 3fe VH^ I TSBfc ^ feBI 
*Hfe ITOi tTO3' "K^t^ ttCT ^ra Xrfe I WBI BW?> *lfe Hfe 
3^ H 83 H"HB Wf§fq F§ fed Wfe 1 B?> ^HB* ^B TO 

vpfe i fen ■§ u§ ^ vfiB i Yxfewarfs 

H88II UOT ferit y?5 3 fizft I feH UcTO Xfe §B Uft ! Ml 
**B BZJ3 "H* TO3§ I §3 TltT BF3 MB II 8M H ¥Bf3 

-h ^ ura -Hfti i wr : fag* wwstfes^W 

bb ^fuB Mb 1 143 OTfe fturafe tf H B£\\ ft W5 

T3BH Wfe Bfe BB3^ Tlfe 33 VBTOaMfBq Btfe 
$ feHHl^ wSt I fa?5 T OTRB *H' ftra *5^t II 87 H y?>ftJ vfe> 
BWSt VJffe 7^ 1 "RBIB T*l3 "H^Blf B tjfe SF fHBh 

H^^f^ifiraBferra^^^feBite© ii 8t ii s^vfe 

W3\ W WR 3^ I MBfe HBBI TTfe fefa TO fl^r t jjj 13 *f3M gga i ( «otfo ) ^rr fa sq i vjg 3S. 

yfatq^H WTOH^ftj furOTfHt of WJHTI-HW'llMoii 

fzo to! ■ tift era i otb3 TfBi^fe vicS fa w?> i 

3* II MR |l Hfewg VHt 3$ Tlfc fe53t I HOT ^Hf,3^fel 

fm ftrara!* i ife orfg fanS tfh fwgr i vnyg vft} 

£5TH MtfB* || Ma II fef3 ig gra i^nj hs* ftfi fe^n^fia ^ *vfl^ 

Wfe^ te i l?- MBfb gfe iSteP itns wfe* 
^^s^TO^rai^ grate ^ tttot^ n 3 n fefeof ftfaa 

^ fe^H fecTfe TO*? || 8 II YHfc* ^t3fe tfefe 

w£ i 89 %mto m3 T=ra^et i §^?> ocfe isftJ fen mto 
9Hfxi^ar : § wa^ft) bto u m h ^gfe *H3 Mifeaia Hfii 

graft) Ufa crfs zro n j w fe^Mfe >5hfg?r qqfa fanw i 

iTO I fecTvMT^ftj -ftgife te* tFUl I 

vrfcra ^ttWH fefa wdt it ? ii 3 g rog if vxifeot 
fgg I s ^ ^sra* 11 * 11 $ fire faiys i 

a#3* rttagfl-;B&fl.O-Wg i^gtft^fei^w fewgr^i^i ^ 
iwfesrt ^ i I [i*,'SRft] i %newa^ » ^(b^I) ojyt i t 3ro r tf| nra up^f gcra i ( so^ ) gift 99 i nfa 39. 

WHI V>raqRj wfe Wf*f?frci7? oft 3T7;Ht oTgcStlfs I feS 

i4fH nra nr^i ^ra "Sfe u tf ti Rife Bt §hi yoT^d ^b^imb- 
^fil srftj feg TOftl fe^H ii so ii ^ai ssfb i^i 

crafe^ ftdfld i fen fefq ccfeoE fe§ >ra)£ i ^raftreB 

farm §g b3 : i-ftm fe^Fe w^t i ?>ftJ"Hfe 
fant TO T?r5t a ti < ?^H75^fi3 fewcraTOiS #3 1 fax feni 

3ra cffeft? 3*3^ V>fH^q ^qa 33oTOT I $V ^Nt 
tPSNRSIKTH c? 3ftl 3t tJ fen figHl UT5 I fe* W> 3 Wl 

y^^iiwirara ^3 fen ^fivnfe sra camfaw ^ ?> 

V>fR ^B #1 1 qfg 3JH f 3 oTfo ^fe*l"3^ fe oCfe <5, 

wfeoC TJHrf n l| tH-^fe nH T!<?rFiSlf3 Wfc 

fKB I "Wftj>f w> xfti ITOftj ?>fel I 3© 233 ^flR 
"Hf3 tJ ^fet II St ll WcSftj-VtfHBr? ^3 I ^jfefa eft H ^ Hjg sft € wrei | 'h^ttr v fmO I 3 fkfl u^ 1 ^ € fere f£% ura *fl 
£ wa\ fng gfe cnH^ n^u^l gxfl ?^jf ffl bhfhI i b v*M (^^tw 

e niH bh^ gig tfl) el i 3 ^ fen f i 
^ r ^h>n 5 vMToragms § %m bh ^ ?5Tff mre i ^lipigiU gafal ( HOt5=* ) 3*ft9S|*ft|39. 

fftra t ^j?fe vtel to §M3 i fcm fra 
SfelWBf it 30 ir&feft xR3 >fte feaiftf i fen jB 

U« s&fe ii rs: it ^fe ^fe ccfefera Trai^3^ 

OT«^f^?H^^llf^^ffl-H-H??3 tjfewfei 
gSfefe 3 35 3 t THj^fe I Bl^ TOi to I 
^fe ifejlrid'A feifef IR3H ^ ITOft] OT0t i 

w53 $313* 'HrSil'HoJ grfe Y>fH ^fe 3P3 1 ?>UT3 
HRfeUM^ 33 II 38 H VR7> ftj3 ti ctt ©VTfe I fiTlfg 

Bit i^^fe i >Hfe *S 33^ to*3t 

llte^ ll H tjtevfo 3T?fe c*ft TOILETS Mfe 
^Sl 'oraa fe c K -RfeofTO I t137> 
W^ma&Q H^H "Rfe ^ "Hftj 3ZftiH »PM I ^qfij 

a^ipuj i3 im wtj § 3fe ?>i33?> fay 

fife 8 ii *t ii vHWHaito^ era 'Hftl #at i fe3 ib-fa 
gfe ttnft i.sig.'feifl ?3 ^HrfivHftmfe fire fisg footfe 

^ •»§ t isptj *HfU t?fcj i tr^ftj v>wh3 vxfao? 
iflta in no ifwj£ ^ stfo^rcsfti w^fe 3 fcctfa 

* II 3 oT^hth ?SftJ tjfelf vRS otfTfiwfe 
ftSM <fetf |) ora fenii 3 (fcj 3*; fen ^p >ro » ii cTarfo |tq ^nfe ddSw i tjb 3 i&n -m&fe 
l^wfe ii »n Hfe3>i xfl 3 ara t*ai w& i tSe fm wfe 

3 MTUtlV>rayfij ^3 fefe 3^1 Ufe ^fe^|Btf 
Uf£3* II 58 II feq §M»fe Vtfftl tF33 Ml Tftm § fctf Tt^ 
vraufP l TOfe *3teTHB YtfS^ §W 1 4 TTO TFtf -fl ^rl 

ITOl I KoT§ f3H -Hft^rt | fenS feH f 3 . V*|f 
Sprite sfHttF W=TH3 S^IITH MB isftl oCT 3 §tRT§ i 

fe§^^>^OT?5'i|SfeH <* it fey tPfen 
fc3 vfe dttt'dO fife i vm§ wt, Hfe tTsfe h »ttt 

^Wfe ^ ttftj I TO *5T3 75^ I W§ fiiQ 

375) fafq W3\ l-f fex #33 BtB75g^?lt5tf in^Hi* 
W 3W§ | ^qf§ tTfe fe^Mfe Wfe 3*3 I fe?f ^ 
fe^feH Sfo VMr| I pRH § -HfijW >jftj "HfiJ tTrfV || 8011 

m\ -HrfevMT w ^ a ife3^fe oR5W5 3 f§3 ^ra^^H 

fefe g i£Ty ggfl ftj^ feondk gi^ 'xfteife wfe' vfe ^asSsnf 
fee? ferc^l rSg II 39 ii " i 

4 §UoTO I flavor) oTTO (T^) >#H* (wtfM fl£^ feg 9 H^ft 

^^^3%l§^5 >fef^% feg § YHU§ yg Hfddld ft(3» § HfcdW 
OfefeHS tft >H§ ^fogra rft ^ T^felrHl ^1 T?H¥^ ifoftspa ofet Pjj TO UaW Vtt I ( BO^y ) ^fa 9S I ttfg 33. 33. [rfta HS5 H*H gife >fe]l 

^ |i xrat fefcft ^ BBfe I '-Rfe §W 

©fe3 t) "Rfc TO SIBUB^H ] HSU *Srt ii fiftl VHSti fl} 
Ura Vdd'fe I feTJ ^B^^RB^-B-H^TfeiB^BB^ ifi* 
ife Hfe* I tffl "HftJ ^[33 »WH3 ^7>* llill 3 TO W 

t&\ 3t$l feHt THcrfH feB M^rfB TfceT I B^ fi4H 
VHStT 73"HTBT I fe?> u! TO §fo fc^Fd 1 H BT3BT ^*B 

w^BwatiTrf^^??^ Hfe wftwat i sdiyo'^d ^b 

SfBflfeW BIB Sffe ^33 feF f BtH8llfeB Ufa 7> fife 
S ? "Ufa -Hft *Hft3W *Hftrat *pi"l^OT Bt=FBBBH 

tit <*fcV3 Bft u^ i otb ^B?> >) : to3?> ^gtraea 

Hfe wfYHfe oCafe flrtP I fe>T fefe <?B M3^fe efts*! 

BTngrfe figgi vrrofn 3^ lltll §<E7> s»fe ^tfe y?> vral i 

life crfB -nfe TOBS^ ^fcll^ll-41d>fo IT flftf 

b ^ina tjb* >i : *flfe-i y<s fife* fes ft* ©M^et i-aret 

WJ3 T=E5 "Hft] ^fenret H So II ^ ©BM T B ^ l 

Trflnra mbs 6 f€^B^t h ssh if Bft f^ira ^bb ^resot i 

ftTH § Tife -Hftj "Re* I -HOT 71BT5 6fdd»M I 

Wlfa W4B ©B^B §5 ^IR31l€ ^HBl *>OT 

H 3g fcm 1^% w T3o^W S i 3 § (^fl^ §ug 9s h) p T3?s ifern^ Eft c[B V3nj gg^| ( yotfu ) gift 99 f YtfR 3P, 

tgf -pora fefa ^13 i ftifH^r §y*fe "fiftj § ^ i Hf"g "vf 

%H TO II HB 11*3 3>TO "Hft f<5<5 3 r 3tl'H T S i 
BT^t W3? I fe*ft yfg cTB3TB [ y^fe #3W5 

W?>^ Tqrfell^Mn^Ufl wte flil TTH^fel c Tr^5ftj §3 oH33 
fyrfe I ^Wfe yTHB c*fo VIST l feg MTBt >f fen oft 

msP 11 11 fep Mora feu ^3 feSn 1 ara^d} vM^ftB* 

fe3#fe I ?3Meft tFS 13^*^3 *frl #f^3 

3*<f : II II fecC fe?> BH^^Bct 3*3 I fsS ^THerfe cSB 
3^1 o?u3 Vfl^l HIBfe § B^ 9 I 'vxfe 3T^t M3^53 cfe? 
H <*t II Ht Ufa fftT37> ^t?5 ^ tFfa I V^ot ^ >Fftj| 

Wfa^TB U§ ?> ^fe I ^1 M3 tsfe fj^fe' II If 1 
H*wfe Tife i*3 "5^5) 1 ^ xjfo f^B?? oTOt BlfeW^t I 
<j3 U>TOt o[?5 *Hft to( 1 ftTH <t ^ftj ft^urgfe|ot i^oii 
"H W$ MB <0fe fe^H^ I K53 : ? "H* foti ^Hra W$ I 

w>b "nftjH fen ord : i vxgyft} ^ot c?rra>T nd 1 u 

II HiB 3Sfo *5ft( £ftf I fell B^B £ »TCM3 

^ftj I 3 f3 TTO cTfa offe c? I feB ^fd Add j a ggS 
Mfe 3' IR3II -gfe few T=TO ftlBT 3fe crf}l*3 "Hftl »m>e 

>i : ^ *3tft 1 ?Fftj tfecz fcTHwra 1 cTOt sraftl fen 
w$v tra 1 nfe 3 3'ranrarfe nfe iggg wli ^"H W35* 

3 7!cT?5 W?ft II 38 II f3H ^RftJ ft? 7>B WH^rfe I 
Stf ?> 3"H^ cH?? ^*fe> I feH HHJ "IfS TSef^T-TOS 1 

W tlficn fcTT? cTuS ? l| II feU fe§3 5» W 

• &_ . ^ TO ggfl I ( SOtfg ) 99 j v£g 3 3. 

Ttfe erCTi'fej ©HW3 crafe -ao* i y^s ctfB ct fes ^tfe 

ftBTfe-l TO "fiilfe f>fe oTfe HH^fe il 59 II ^^RcS eft 
ST?5T? 3vJ trt I 3t2 B^H ctfecT ^^gft I ?! ^ ^TC3 

n raffeg ^ i to hi?> Tjtfe fo^fe 3^ ii 3t ii finrafii 
yf Cyfe xivrerH fi^g 3 erfa to §g wptfiiMrfe § vra 

WB MTSl I ^RB MftjB BTfe FH ct ZJI?>1 I Tlfe YHcb & 
HTB I >Rf TffteWFfkt II 3o || ^B7> cOW*4B 

VHBfll ttlctB I KHfefes TOWf era ^fe I f 3 ^BE?> ctfB 
Ud*TO I HH*5 ^H?> ct oftfe H^rg || ii fe?>3to(fecTfe 

fee vM^lmfe^^fe ct ?>rH g^ttygirftilftro ^ffiq 
wro' I'fenftj ara § *-ra 7 H3 5ii c fe* S feu hSb 

"TO >TOP I 6 feR cfl B"H "BTJifeBT 1 <fer? fw ct BR 

B^ 3 ZraS r l 4 feU WClfB 7^75^ TO cra5' II 33 II feOT- 

feci vHc^nq u ©tCe i q^fij <jd?> ct i KHfeiB 

^IB^^'H^'i frTH ct ftw W^wfe fe^^ Il 38 H TO cia 

fife vftei i 4 ^ ufef^ra i vfe kh : w? 

■fel l-gT^r ^Hftf W?F-H 3M II "HgM BX 

wfe i ^rnfe Sex ^c( -RZFfe' i ara "Hrarg mm 

!oTCR I 4 ^rHoTfe crfu *5Zl3 3 ? II 3£ H "ETO feclfe fe^ 
Wfe ? I foTH fe?5 mi ^Ife feHlflfe? c7}g3yfe§ 
*jpx UcTO I IBctBB ct "ifa fiRVJTB II 3? II Mdi Bfe 
cCT ^bj \|TQ^ I cC^f fe31TH cftfe Mfe tTO^lftTR § Bhjfe 

^ifefaTO tft § fS^) I (m) gTHBTfe £ (TO 0fdfeW6 tft § §H crfb=) fa3 . a * 

fa #3]?5 $E I fHBftj fa, fHfb 14^ ^f^tB-l^fiwi^ 
W3W3 trafa | grfe gifa feR ut TO3 Q^ftl II 8oT|TS Tjfe- 

j mi HldW» ^ tor are or u^i 

3<Sd'<J era #S |l 83 II feP 3 37$ iStB I l=ft 
tlft^BS >ltf *fe*tel3feafoZ5 oft?$ ©3VF3 I wtS 
"StsfB fe3 offe T=rf3 H 83 II t?*T fe^H ^TIB oft WW I 

"H3 OTP fefafc ftra^-n qVh T=TO 75UF *>TOt oCS 5F3 r 

*flHTO3i yH4f3 3fe H8MII HTdHT 757jF ITO tcTH W#l t?375 

gfeasg tp# :y i f&^ifec* sfe ^3 TOnfty flong' 

Hhfe 4^ BBZSS BiH % & H » /I * 

^fe t^l fafect Wi rygq 

rail i ftaife a wfew w^? ti * ii anraste^fc ims 
sow i fiffl *mfo ^ife- c&Miy i vfe m^^qn 

aToU-ftjftf flora SfTjfi* Situ* I Ytffeof §*wfe a! fe3 
I «3 ftES fe^ ,|BH XTH f^3J3*fe B^Tgt iSCfa ?*t^ 1 3* ft^TSfe feggfe o^lTO T^HTH^ : 

I ^Jfe ^HTI feH nfddjd ^ scf ftra 

W$f \ ftWdfl) "H75 eCgftj "Sfa ctUHl t II T1^25 fl?>"H 

fos fen tiiS?5 1 ^raftj fen^fe 5fe ytH 11 <to u y?> 
%m wlF 1 frogfti Hfti * feOTftP 1 

w! 1 UMt fen to^h <w « vfa>£ra<j ws §5 ^ stew ^tft 51 fortfm wy id gore* 

tet often w^Tfi^l *raton ?c?§ w sm^wi 

^ M Hcfl^ 5 5« a* vtf 3» ifog v%sn §^ 
fa wff vrrg 3^~3* §a 3s § >feW Bff oia 1 fe* 

fee tfl for fat' €E T B^og 3 to, flfkwai e waro wi <fl §5 § 

fo? BT^ TKrft 1 rxrytft %J3 Hc^ org € ^ XF y WW § ^3fl 03 

f#g^ few HfeBjB oflnir ^ gor fugs 1 h8 hJ t?fa yfe HHfu Sjfgr I ^ifo 3 fei W %W Mi 

'w van -itt-H * yrf i wig wfe feg* sfa h 

farefc >i w ii ?tar irerea fen vfe~ wt : i nn^ ' d 

^ra#575 3i?5) ii sj£ ii 3fe Tife^ra 3^13} orfg^gt 1 snra 
ste *Hftrs: gfe gref 1 nfe tjfeff^orfe s^ifrN©^- 

Bfe |T3fe II <?7II W3 SiSoft T#^5 "HTtfJ | ife TiltO 
*Ffe $3] iTO) 1 jj^j 31^5 3 feHcVA I Wfaif H3fc*T 

■fi^fe tjtfe iRtii $ sjtret gfe afa 3fe f 3 1 vifo t frai 

55tW3Bl|t3 f^PB TTO fet? cffe§ I 3§3I ft?3 

vra ^fe§n<i6iwra Tisra vjrfes $31 1 3 grufe i7?53r 
ttfeg^iHt Tifefra € 3 wn^tg 1 nt #a fnwas 

^»fe II 3o II ■ife ->fe grHg 313 unfl l TiSRS wrafe 
tFHt 1 ft^H H3in3 I ?5B WH^ife fvfefe 3 

II 3^ 11 ^f3oT ^gjg "Hfij AW 1 -sim3\ ^3! qn* 

1 3* $ vfa >ift3 Haw i wfeswfe wu3 gs- 

gWll33im3|3 XJK fen t 3fe ^7ST| of^a 3J3 4 Hfti 
H^r 1 ! ?53ir?ZJ TO 33^3 I yg^g \|fe a tj3 

sfti ^et' ii 58 ii ft?n fen $ Try^ife stht^ 1 ftnfe .fto twb^ i 1^ ^ feafe "gfe a rean ^ afti 

faHd^fa ^fe TOrfe't fiftTO I 7>B H3 feU I fTO 
7^?5fb fiSTH H^Rftr t?3?> IRgH T^T "Hfti ^fa ?> fa3*- 
^ I fe?TR Wfe, fllfel HftJ fojH^ I U3 #3* Ufe 
f^PW I oT§ oTO Zjfe-WM IR7IITO >rfU fKHBH 

oft fe? Hi*fj3 1— tto ?> tpfe-fro ow^ H i ifarfeflft 
nra eft fife wfii i f& ^bu $h §wfe ii *t»%N v?5t 

itnfe cfldfd I TO Hods *5?T VHtfeoT ^ I W> SHS 

^Ti3 ^ W?>1 MB I M*fe ?rdf 3M 30J?> Wfe 
ftf3^ ^fevMrst I ttfftlc? 3fe feOTSt* ll*t<* II 

c*fe§ 3 t4JMf3 tlfe I 3M §t "HfiiVfT etfb "Hfe 3fe I fBT?^ 
TTHT 7># ttffa tTOU I fe^75 UJS! fe^B V^r?>vi II « ll 
fe-H § TOT? 3R5» ^75 yrf | fl-nfe foife 3^ wfl 3V*l 

3 wftfin'Ht i wra oot ora : toj-bI 11 *a n 

^ft I Vi^fy "fi^Ss ^33 ?> W$ II 38 II "HO* 
fTO§ 75THI TO *sflt»ftl 3fiJ ftTO^I 
f^e 8 I TOftJ'TO TO fa3 7> Bftfe w II MM TO "TO fen H 

»iWfe i sreu fesrefe ag-fvte r-ftTH ftmfcwd'<n<3 

Vi&Q I fe* f^TH feU?> OTftl fadM'Q^ II ^ II Trf31§ t 

to gmfi » fagfa srafa fen «ft fen gfl* h a? » ^ to 

WtfSt I ^P§€i I ^ I 8 H3fc* §H3?53 i 

u >re fag ?ftff gfo^ ) ^ are i $j€ §tra ^feBg^ S i >fl 13 gra i (8*03) gift <i<? i rfg 38i 
fjfcrafe 3 9^ w y?> § sg^fe^r | <5nsW t?3] 

£*1 w5 j» W5M sra vft), fag ?5ft} ii at ii Tifeara 

W3fe 3Tt f?53 fill I offe W> WW5 TOfe 71 f^Vn tfii 

wfe fa 8 wr?t i yf 3ts ?5fti ftra ia ii3t£ii i?fe 

^25 3B<* ?5 Si?5 I ?5fij ^)H3 U3 3?H Wft I #3lfo 
WS^tgatfrfe I Btfft] clofaxfe fe <SHi fe u II 8o l| 

rar rffe wife h ggftj , Tp^ftj ^ffe^yra cragna i 
-f?yi orat -h? vre, gjg ^'-i fmrafu #f3?™ weS'ii 85 || V3Tf3 WWgt grj? | of fete fgr lj?5 | 

b?> to ^fo >rai ftra§3 1 ftffjftj ^ fft, §^1*3311830 

iRU* Wfe fat* Tifts 3175 Wtf I Ttfe cTHte c{wfi 3V3 
75313 ©guffe vjjrg I ft?H gfo jgrj Hjrn TTW^rg | |B8 || yfe. 

W^^^?5i^lf3*3V33im^35l3UTWfe 
t3i ^fej^fe l gfi few fw W 3tfe H 8M lifeferiat 
HF« teweta ^'gg <nns'ufo, siwfe fSn&Mn 11 

faqQ^Vg^ yg^TO |l <? 11 B^ll^fti3irH3ra*Srt35l 
|fe3tft33 TO 3fij ST ?jg 1 f gr oftfe aig^jfe^rflMyg 

fssrtl trh fmm ip 11 3)3 are) aifeeti trairtr w^wi § foams agS §3 § tist feaws htTtA i*H feg§TS3 

fa fegHB h?>* § ^ stb ite SaT^i 13 SSI fiff us i ^ ^ 
»*t ^ M feft mre fa (ftsre iais 7m <ffi at) 33 WV 
13 ^1 ram 3 1 ^ a 1 'fijjji (?i TO ) 1 *vn:-an 1 wi wfe few ntefa ara * i Is fe^rfe 
3*f* life 3 jia it nfenra fe?> "R^ w?>n c ws5 
fro flwran w i -Hrggi toS fh t ufeii irofotji 
Wife vtfffl 11 8 ii ?ff nfesra f wi'fea 3 w 

3^3 S3 W I efcra ^9 1 ^ I 3JTH 7> B^ftl tB5 
fefl^gil M II USD* WM 3 Vtffatife I Vera 3 
fife I 33* Wfe «R3 tTC5 5 TOTf I B3lft feOT^VHWi 

aNMrf ii 3ir § wnivtefs y^l fe?> di*id'#i 

cTSK Hfffet T# t >>ft I 3f H)3 fefl II 

Hit i f^5 yHVdfe tra §Motot i ohj^ ^pftfegtife^ 
^ h t ii ffe 3 ^ofki75 ongj§i@x(B § -fee 

^ offTO TO^g i ^ftjira^ftj crfe w urog' i 

$85 famSt OWRrCl | WsiF^aTS ?>fafi ?5^IRol| 

$ HfsWJg tjfe *flifc ora^i -riteB -H^-R^t 3^3 1 
toys life w?> T i 4 fezj 3 "fea to "HvPtfii^h 

BW HtJ ; fen I TtfBB ^3 Tfl375 VM%aTH I tR5 

Tf%TO! £ felTO I 3IH MB! tf ^qrg | 3FH fe§ 
3^} V&r tofigy 1 ^ TO'Hte^fHlM' II <*M ll Tlira3T§ 

^■fes-on^wfftsS' t TOfe fefrolifeoc ?fe fire btb ©vF bi^b* i ©wnfe nfBsn* 1^ ir£ii Tte* 
Bf£ 7>1 c* ^ ctb} i ftra^ wftra ^ hot t ^ i wra 53 

^*B B^ 1 W BoffH ©B ^Bt ?53 II jl "Ht BTB fecS § 

vrai Sqnei 1 <vxfe 3>i feg fen ign§ ^ ^ 
>rat 1 »i^ra ftmt § fafo 3 11 Hi 11 3 uAh § xh 

W>"RTalW WX "Hftj 3 753WB IWIB #3B>fe>f gf0d^<j l 
■&^fe § f"3 fe3T^lR0|IHIB ofuS c Bf^ f Tlfc H^l 
WH 3qBt BX Tlfe tg7 Wfa B"HB «|B BB 7> <f fe 1 

wb f crat 11 3sn Bft a ^fey?r %3 Sfe i bb3 3, 

HHBFh WcV tfftj t3T 1 gjTH ^ftjB 

^feft B[B fB' I BTJT *FB tSfqr't" BB I <S T "H fe^tc?* fen 
§ 3r3 : II 33 II ^ BFHfe c? TO "HB^'a I ftTH cT 75cC 
VM^TPfel fiftj ftHT^t 3 f* »f3 l feH c* BcTO f&BBti 

fMtro 1 wis btb ^Brarl nrg 1 fttfeg ftj3 nfe 

BTO II l|- 6 HEJ <TOot eft HTCl MB B* I £of ftlfe 

ctfB tf ~i ^ftra wfc ©bb3 fes f bt 1 fH^ ; fet 

3ftj, ^B"HfB feB flgi' || l£ |l TOfB feBraft Sl5 feTO 1 
-3 Hfe Wfe fH$ fB7> I 3fe 75 fej f%B tflfel 
£ ftftfl fB7> flfa fe^fe II 37 II Tffe fej tFfe, V^qfti 3 
"Sfel^ftj "TOBT fiBt y?> afelfeR feBBl^ Wife fei tPfel 
BIBt ftfti ^3fB KTO^ II 3t ll'fl oTCI cSKRoilTB 
gfg Bt : I VHfe ©MTfe^^BB?> qfB<3t : I VHfaBl^fa 

H €lIcf3T I *fV3 flfe fl#qr 1 3 fy^3 (fen§) | ?raiJ ftra^ft i ^Bisg feSw ! gfe vw^gigft 11 so h to 

pft T^ots §?5fe xfo II 11 ^qftr 

tra>f I oT^ fet?xS^^cfl WH3 ^ 

ftffeC^ft) I **f€ oftSTO 3fe fe-H flfer I* 33 H B*H 

UMi&fri 3* feai ?Ffe a i # ftrewfe -g W3 S^fil 
otT ctftj *H5 ^ fegv^'-rasftjfpN «te>§H 

Wife # 3 ^ 1 y^HfB 8 TO ttiBVftj -fife H 
S8 H xfe^fij ftralwftj foTH TTO I feg BOTft BB^oT 

31^3 I feft ^fecf 3fiS "§3T I "Hftlt? Hsf'fVw did PdH 

ia» H si ii #3 «j3 3* *s w i orafe ^Tddw< urorai 

r<S'o(H3 ^ftjB Pf&l|i w 3$ I ftB feflsl 3T3> \lfe fSTlfefij 
WiS* II S5NI fc*fe ^ff 3 ^fe 1 3<jF 3^ 

■jfln fe^iu rzsff Ti>iKi wfe ©rfg grp t Ifcsl Tra^ ^*cr 
^ft#wiiWtiarH vitB ^ tife *so3 1 1£ ara i dHMji^d 

<j wn ii it* H 3ft} tnggre fegi^w fr i fe^ra ijftei 
fen) «ra of3 1 ^feu tfl^yRs "Hfii ftra^g i 3*j3 Sc? ^ 

*>fiSWfo II SO II Ura § ^ftre ft? fe3 ^ W& I ^TTHSft 

» ■■ ■ - . ■ i . i- . i 

"HhuS ife 5^1 Bbt^iQ gr^3f gsfevH* tto »^ ^ few 
?re i (fa) i l HjgTE >b1^ Ih^i V^fe^i^^ gra gig BHfl I ( g*oq.) 

feg ira ?g i -gfc -Rfesra fen #eh 4 <sfi9 

HWS I fa<S HfU H}ui >TOt?S Ytft??>' * feS f^#tlPi^i 

fe??<S<k*itel 3^ tt 88 \\ ^F?J TOPS 

■fen <J$ J ftTO § tfl^Ufe 3^ I "Hfe tta§ 

^3T8 i yzrg v>fTfe H^ra ufewt i f H§ Hot ^if^tiii 

ifS fej? TSftl cHf It8?*ll^;i^?iiw;' tb« ISp 

feonsfe giR.-'BgH feitrafe' ^Sar H3s8 jsdt »m ft ■ 

*W fife i " *fe$i£ussfl s ^fbsr gitfti fatf? fa 

W nra* ^ oth ^-ffcw & fitaj §el JStif $3 

flwer i feu yh^h b I 

jfr?>§3W 3131 frfu(5fl fazm fast Ssfi was gt^ 

mrei U fe§i gap if y^i BU3 Tft 3 targft % H€ ;: fef MEM ut fe^ajq oft srfe^iRii^^f 3fiJ feoi yfe Sf'.SB 
Wfiisua 1 ?jb 3^ ^3 waife ?re ^uSrw mife S'wn 
ni3i$vfe oofevnt fee uJbiirh feu tc^t vrcti 
$afe tju § wfe ?> rs) i Bcfe tefti cife i -HftJ yfeul i 

waSh 'feu ot wt} vpfe ^ buS? iy»wSura ctf'wfeTS 
mb3 ^i ifea fUot ciri wztf usii feu yfa s ws^ 
fear i ^tex^ nfe g£ fife 1 <fefa <3 ^ 1J3 

feU "RBlt I HftJ f tT5 oft Bfe ©U W€l I M^S 

3d fen fes vs! n£i fen ^grat^fti *jb $ 3bi sits 
5^ ^jnjfe tife r «lMfe tmfeno? uwinnsg 

KB ot cIHH ftnra H?l| fe 3 oT *nt fMB tfi* I tJU ot Bil 
Tyflr Mt§ I U«Uiattg tife "yfe >injf | tft^?> WW tft^ 

H*ul^ ii t it orfe grfu u^ ira ©vraiui^ci gr^ Tlfe o! 

feotHid I feU oKlfe ^ vpfe U* | S?5fe Hoffe fe 

3fe fen tu* iitf u w* an3 #3fe >hu i wn ?> B , feu 
?jtefe ^^i^ otfe ur^fe §iwb i orau fsjcy feu 
^rs §^ru h ro ii f%um ufefv^uf i ^ifu w& 3 

Ufe IB | §fg fegr^ TlfegiU TRIM ^ cf^S U3 
BUJ 3Ui|]R<*f|fl W5 fi : fen oTO 1 ^J5*fefegfe 

i ocu3 ^tFfe 3"H fen fs*?u i wy^ra nfe 

offers*] II ^ II @3B tFfe tJ3 V**! tife I W3 ^5 iJFMfe 
%3C% otfe' I 3T@ tpfe BfU ot I SlfU c7 feu tRS 

$31 BH^iRRH3tU ttft} tffe 3H >ii"HBl3 f 3fe 

tjg fes -flvi fenfi 3bi >w93i feuruf i nfeara ^bh TO gSrll (fc^opj gift? S<* ! VWF 3U. 

3T© © B Tjrg3 HSBN VjfB "Hfij feot ^fe TTO I Tjfc tJB 
^ ^?B3 VHT$lurq flfe orfB fact ©^tBl c B>l ^mfeS <5TO 
1"HH3 II <*M1| yfe 3 W31 ^ 3"H Wli I SB >lfB Btl ?i 3*J 
I ttlfe B"H HB^ 3>frgt V§larBB f^dfo <Siftj 3 "HB 
IKgllftm 3 H T< M WHS WIBP3 OCR'S i» 7>^ 75^1 1 fefc 
fe^fe §3 B*H I ofBB ^Tcf ^jg gF=re> n || fen 
orftj rife SB3 fU#6Hi%l|kp oTBt BIB ftlftl HH^t 1 o?bS 

fa 6 fH at irB 1 ©HfB wfe ^b fiorairfe' n ii 

*5fe*"cTfB W*J "RB "Hftffi SB 1 KTO ©TBf3 3^4 cX BB I 
13X Bt Tjfc'ljfe W^fe 1 Bra ^B 37S tiB 
IWtfimfeftlfe ^ "fl) BIB lB"HT^|'ftTH 3?f3*4 3M3^1 
Pfe oTB3 WB I ft"HBB ^fBBTB TOf ^T?> H 3o H 

ftTH ^3 BTB feBT fB^ lf3"H tTH3^Brg S^rg 1 ^t§ 
fifrHBB Ht Tlf3?;rH \ljEB V?53 W5» nffedTH' II ^ II 

^fe ftqfeoT t tjB yfd wflmfe ife wrfe sraraTi 

VWB KcTB clef tmks} 1 otIbTb faro BTB oft toI H 33 H 

H cTfB Wfec7 ©*5fe5 YMT§ I V>fTO 3*75 TO 3B3 | 
VHfecT ffifa tr§ qfe ^t© I fwt qtfo 7W5 "HfB^i© II 33 II 
ft?f3cT ^HB f3TI W?> lfe?S Vf3 eTfeff fil "HB^I?5Bl3 
3*fBI 3B* y?5 ^TBt I ?rfB f §""3 WBt H 38 II "8 
ttffe £ BX f^ife oTB^ I dla^'dT fen hIbTcSbbS I "HfBX 1 
TlfeBIB eft Wi^} 1 yfg Bfe Wt^lfB Vtffe 3^tlRMII3fB 
3 cTBfl 1^ BTB "ROfl Tb)^ Uf V>?3BtFHl^fB yfe cT 
HB 3*© BTIB^fe B3 ofB^ ^BBBT H^^H ^ ^Bt? feH 
o( ^B si3lre?5f3 BIB Bp3 V^3ll '^c^BFH otH 
?IBI BBS I 3BT 3BBI »f?0 clfe BBS |l ^7 II B?5fb Boa- 

S^- — — — — —j 

H ?^Tg feg feoi |^ gfe oft3] 1 ot; H^fe 3u) fe^n 3$ 313 t/3ivr ggyj I ( 9Rot ) grfa \ mug 3c, 

S§5 SOret "Htf * | 3^ 7> vpfe OTTO} ^r§ i.gjg oTO^'fetl- 

i mw£ i ^aSto'- crfr feu soj i §hb 3zr Tra3* 

0Z> I 'ofe' feci gFH -g ^ted^liiHftJ 3 TJBfe grf 
JSfr oft?>T i v<S arn£ f§7> ?5fti "Hfe Zft?>T I "ftaife Wf£ 

u33 wfe i f cftfc fife p wfe ii ii isc fern sfa 

4 feH TO I 3t £ ^ufe TO i ^3 feS3B $ 

i orat to fire nfe fescsnet i anrai^t fe*r ni 
f^rs i ^Sg-TO 5^ Tm^Tf ii « ii fe?> 
Wtf53»-I,5B 5 : B"H 3 .nfe fen i^' i nfo <t fetra ^ W*ft 

WB I *cC3S TO feO TK33 7> rFfe l?3B II of V&B 

¥*3VTO iSaafeifl^ oft UTfe I KUT yf^JI 

i?i5raf i gife ^ fen nfti 3oRjpiiwiitrfSwn fijsii 
ftfti.ltepS i mwj lit? scfe wra .tsra i nfe nfe 3 

Bffra^ i nra nfew n HMfb nfe gt^taro ocf§ 

If Wirg) I §i§ §g fegi §grg) II 3?l| SCox] 3 

i^g ntnfesri# fen to nsrfe ^ vrocc 5 !^ iiw 
9<n'i hot yfesra org nfe^B 110 11 hbiot rife 

"^&6flS* 3 grg^ Htg§ ^ I p 33on ^ ^TT 31^ 3^o?r ^ Tjff^ ^ | ^feg 
18^ I *7FH fl?§ I u fc| nnf^ c?3M oT33 ^ W T %^ ^ | 

*3Q (™ fife) 5i fe^ 3Jtrai3l ^BTUHS) I <Wi ^° v >raT) ^5 & ?& ?w 1 tJ mrefa *bb fc-HBra*' n at? 11 tibh 

bib 1 ?>ftj f ^ife fen^ §b <t ii 80 11 fen ^ ^ar 

# worfeot 3fi*nft ?>r?>c* ?jbi Trail ^fe Vdfa ftaw jsftfe 

m 1 Tfeftq bfm g jHd ' dT 11 as 11 Bra *b 3 

tTS> c?3 X(B TTOi 1 Bfe BF TOl fcld* qffi 

TflB*I ^ftj I -ftoT3 fciRf TratB MB ?5B3 II 8311 m 

ffig^ j ferar §grat I TOFfe B^fcl WiSi l 5rff 
ftrro <jbb -Rfe -h^t i f^rMT feqi^ 1 tjrfc crfg § Bf r (18% 

■gfe Tifeara 3 btb ftra w scetb yfefcra hbb foengrY 

88 11 Bra xra 3 fti*£ ugi§ 1 ^te nfiR wfe t 
?>>i srfe y?> foct wsti'f nfe sn Bt Ttfg #^ii8mi 

fe* -Hft) faB <l B^fe ^H^I^Bt^ >fft) tTOfB f«kW3* 
"WN 3!Bflt eft ttfBHt TOhnfil i W4B HH "feot t?H^ 
>Hft} 118^11 W5B flftj oOfl few orahHfe I *B75 >B4 
ftia ^Bt»ffB I *JBI Tqrgra 3 ^fe §*^folB^HB5 

BTO BBfofftf || 8? II fflfa wfe fe^M ?5f$| 

"HfsJBIB 11^ "HB75 ITOTB* 1 MBnfet? fetJ <5f ftra 35n5j| rn£H 
•HB3 t 3B>I ft^rq ,1 Bt H ? fa ? f H BBS f^V BIB flTHBS l 
MTMfe g^f -g Blfe tffe^lM^ TTfeBIB ^"#38 *B^ 

I Trfg -ftBlfe "H?> sT^fe TO || 8tf II feoffe BFW ftjfj 
Wfe* WB I Mfe yfe 3B fctffeol fe Ue(ia i-yrfil ft?g 
3 1 yfBcp ^ XBWHMOllftfMfe t^5^S?5f f w€t fat 1 gg* (*^r^^ !r ) i 8 ^ f^i fesrefa ^yfo *3fewt f&raHjfoi *ra?>8 sw fi?H3l rfen 3 mi 

Wfe<5*t 3§ fifftH fe3 tFH || || || fifr Wfe 
cffe S3 3R5 WaS I §S^fo 33 Tlfefe "ff c^tf I M^JJi 
^ f^I HFH I #3T irafij tFH II 3 H STRftj m^t 

xjra ftwf r i ^ai=i7> ^cmg fawis fwf ' i Tife 

feT? cTOSI 4 tTO ffe offe Tre^ ll^lflUHH *t *HUH^* £ tJi^ SS 1 ora^l f feo! MdU'^A HpHS 
§ § W*tft^t xfUKt fro «3Bft, f tfta §traif^ § 

HoC3\ TO ^ ft, TOl §H3 c^rTU § W©73 3tT 6 ftTH ^ TlUWg 3 
feTW 3I§W & TO KoBl TO ^ oTSSTO BTB tfl S ?vdf 

ofeiTfl,fHg fee? §3o?5§, OTqTTfl^, •fl^^^S HUH^i ^ 

yros ^ i ire rm& ^ns fef mitf ft fa faraw* fag hu^ ^ tft, 

prfs^S fHUHora§WiFP[ feo? §t ^TOfeg^-WHH^flOT ^ 

warn syflawi § Son § ^ 3^3^ wsra ^yftra 
oft^ fa *rq ir 3orl? 3 rre i ftwi vm 3 fen h§ £th 3 fa3 
b^h^ § wfew itei ft ftffl s ?fo o?Tb1 § fa^ 5s £ irarmre^ frra ^ 
fenjT feH 3 otsto ^y^ft i feu ^331 *johs* % od% til S fei toi fe^ 

§55^1 ^"c^l ft I WHl HTTfli tta^a o?3€ gfe^ fen Hf33I| rfl ^ 

* 5 l^fl § fei Ssi ft i 
Tfei TftBrka^^^ferqHgi i^lfes Sa 

vifbS fee Sot^ ^ feu ^3 ^ § fef ^ftw ft -ir^H ^ Sfe 
v j ^ ft^ ii |Tkto u^i $\ rfefa m§'$mn Btfe ZTHt| I ura TOW £ SBTf 1 3 ^Uf3 feq gife 

cwftj 3>rat i flrHfe sufe* ^Bfe i^-ft ii y u wra gpw 

creB SfiB* I fe?> TOWffe WZ\ -$$3t\ -flW BBS 
'Rddd^ I 7>ftj ^ftj ftfS B ?5 H £ H Tift HfodM 

fad BTO I §fe fera T$tW4 VFH \\9 H *™ II 

iiddfis nfBW to! fsrro i-bb mb*j yro B|B Tffe MB 
fHH "Hft hhct orafe fee? nrftn6i t wfe#fe^fev}f3f^5 

fBT I B?5B ^B ^BH?> feot f# I cTBfa UBWB «8 
I ^ f"3 WB1 fW5H* IRoil oOT B offe^BH?> 

* tftJ ? i few ^fte gfe to *Bfti ?' i fe* 3B *Bfc 

75BS feS *H*fB I 4 >f f?TH cRf HWVfijimil 3fesfe 

^Hsft fT^ ^iwrauBfte gfn^ iHfiwftafe 

Vf?> *!dH<S ^fe I fHfe ctfa few 7SB SB SB 8 $f3 II jl 
§75) T?fexfij ^ SB3Tfe I ^BHfa B fe HH^ffel *5BIB 
B^n*J-|B ?JBB1?5 ^ I fe^ §3fB fgrfg ^ USail 
?>B3Tlfc ##BB TTO | ^ VHB f 33*B I "H^BBIMB 
^BfiRB B3 I ftl?5 3 Ttftl UBB* ttf^ll^BHWcU tJ9 

vbb *rfe i ftraa viw fesr wfe i g sfo gglfesgf 

I BTB fo?B ftOl ^5 fi : ^7 ll<*MH 3 o(fefe75S 
^BHfe *5tf?>lB>iB fcld^d fefH fefc o^tfe ?|S??> §\4fe 

^3%^^ll =*5THW3l a ue fee ^(^gratfl^wff^^ 
tPt 75t fkg t (th) WiB? (l| tfl faS 75t § §5§ ( *PU§ ) U(# THt'git | 
I U ^ VJ^o? ^fgq H 1 1M§3 U?S I $ fen H v&& *33*^h fc ara ^bbs srteft? feai w$ i >f 

§3 tl Muife -ore w^* I S^sfe fe3 hip ifwfe 
feS ^iss sgkff i w^fij tFfe feorfe sg* fef iRtn 

§^«ra sra*f w§ i ^fiR art fd06' wren* i araSst 3fti 

$3fo STBt I WMH XftJ ^Ht "RWrat (Ron $3 
fhHBTJS I felt -Hfij sfl^fa fofUfiJ <§t ^ 

$3 <jh 3fe feBnq i teotfe^^t crou ?rafj 

*ffts3 ^^755 fe3 ^IR3llfe3l3 tlfe Wfa ^ BfiJi 

gr^ trfti ?s gra $ Stf i ws 3 iter >rat ■Hfe^^a'H srefe 
■Hftfeli 5tt H few few to "st «a*t i wfe 

sife f©3i fi^ *<fe iR8H cTdftJ vrawrasssfo I *hTb- 

gTH TOftj ^of fe?S #P I 6 c<dfd 3§ f^of 

<scfe isss ^fe ui^-irm ii fW«sfc $ tesra ^ i 

#S ^fe ^3T\ 3T3 TO ( ^oW> vTH »i"H?5 <ftyn5 1 f^RS 3 
TltTH 71313 *ff 5^9' II II ffex 3^fe utf&W WR §3 I 

aw nms ^te 33* ivmh} tB 3 -H3^rTOtl c §3t 

Iftra toI n 3? ii mrerfe wfe^gftfrnifecf 

3tfe^^ocS3lITH^3tVMftlfeH^fe Wfe|^gi33 

£ ggfi fa fere r^sii hw t^fes g^g i fafo Ufa f «OTg I ter £ cCU3 wfl 

tra' i y?5 B"H "shr wfecfl h^t i gjrH vterfes <rat n 

3n I 3 3*H # 75Tfeo( Sfl'liMllfeS TO fee* 3 TIcTfc 
^HTHt I 4 §3 3ft nfa § feu W$ 1 HI 3 §"3 V$ 

hib w^t i ft ure era 75Mi it 33 ii ftife ctfa sre^ 

te3 *g I fen *3H?> cftefa fafo Ti§> info 3 c^jfe 
3"? 7>B *WB I 6 <JH cOT fe?5 3lte fwl llilll fe^TO ft? 

ftife ct 3fg erg feq i ft tife are feti* i if ut 
in aiwrf n^' i ->fe>e} nftn* ?> fas^ 11 iifi trffe 

c? fen W^f 1 BTHH *fi3' 3FH HIBrsflllMllUB fiSc(Pd f 3* 
^fe I f fe fagtfl Vg I ^3iq ^fe fecT nfetjt 

Ungf 1 fen oft fe)=P $ftTtWI6«M l| 3g l| Vm^HdlAfe^ 
If ^03 I *fe^H ^Mftra 3^ ITH ?5U3 1 TKff 
W$WR wfe «i ^ftj "hW^ H 39 11 grf 3 ^ Wfc 
H3 cTTjV| W&^fjf fa feH>TO ? I #3 tft f%H 

•3^1 sfftra 3 nrefe tPf* 11 at iififaafe nfc^is 

tT?TOi fen fl^r vxai ^Hn3 I nfe 3T?S 3 

fernf 1 fen to fen w n <s fe3rf ii^tf 11 nsfenfe- 

3J§ HB oT^n^ 1 3!HS "H^OTl fWi KH^r^ I feH^^?3fl oTB3 

srFrafe 1 n tjaraitf* <J3 fen 11 80 11 fen <3 fii3» 

fHS3 "HHl >pfb 1 ,53 ifot? i§ 3fftj 1 oKR HicT fe?s 

^fti rnra 1 4 375t£ 3 @3d^ ara no ' d ' ti f. 11 br iif 3* crgg 
noiH "to v^g 1 ^hu fenr v& ova \ nfenfe^ri 

a fa fe^! fe? >m pfl i ''sm tf 1 ( yh ) S3n^gr^=^3t fUs h^st i 3 YXfaST I TO Wfl3 fe^t 75ftf vp§'li83 llfeW stfb 

©3§ wfe 'n-raP i fen* fte^fe Brlfe w*ft i w> 

tjrj5 orfB nfefefa Wf I U§ T fe HFHfe H^^g H 88 H 
fefe t$ <p v ran/ p^fl fi^i feercfa ' fl are %h ftregfe' vjftji S3?s# 
aw we ffn^t n 3£ 11 

it ere 5^^t § oTiii 3diyo»^d ^fe 1 wfe§ 

OTH VR5 8h3 "Hftlfi TJIPfe II S II 9^ li 3FHftJW35 *THfe 

1 ^fe§ ^fesa ^fe ftwf II 3 II fe* fes §33 
tife wi^li3i3 §fe <t fliTC^ ib^ ara 4 <*3 : 333 
ftroigr ? 1 era 3?> vhh f 7> "vwgf n si n fiftw <sra ^ 
sre* <**st 1 -tea cT n^trehsfcfe 3 : nfe£ 

ftffiTTO I 3^H* fesrS fen W3 II 8 II 3TP Wfe £ fot? 
Mdd'd T I 3$ Wf , fen tJ3 fTOtgi' 1 Tjfe nfeaia f ^ ^fe 

era?? 1 OTfe foTH wra ?>ni M II fct* 

ni?S WB I ViggfiJ VH^Ti 1^75 S33^tnfe 3 BRR 
fiR^cT I t5S ftrafe £ W>3 faW* II g ll Bfyfte 

3^ 4 B"H t-ra^f I vTH Tl B"H^gfe^^l^ f^Hfe 

ura a^t w^t 1 nfe \m S33n2) i fi$v ^ftj ^3 

Hftj, I C VH^ ^ 9 3<3 y?> fS r ^ il t: li 3ft} fe^ 

£ 3^*3 srSi ^ftra crra Tiftj §3^fe ^3 1 3fe fe^w 

fe^fl fetf | -Rtq ^ofefecTfe^fe II € II f 33 cT3 
■fi^ H 3Ut I Mftrafe ^ yrfe ^ tRji | ^ "R^f gtfe fen 

fSiSsftj ^rtra «fe fe3 ui?' ii^oii nfeorfegFH ^ral ^ 
gt i Wot n^B nt i ^oft Bfe tto Pjgi i 3"H "HBIB fen feftl Y>ffe WRllS^ll^g fen 3 $ ydd'9l 
3 ?> Wfe, feu T^75 -H?^ I Hfe § "ks ^BBlftj ct§ f 

xfirefa feu 3d ' d ' 3 «z# ii ii fen fe ^ra 3 fw53 ^ 
ctit i wz\ foote gp4 1 S'st I "6^ ocut ?> ^75 fere w t 

nfeBTB 3 TSft} § %RT^r II <*3 II 3^3 § oCBa BIB 
Tftflf^ gj vfeuTRfllBfe ftlfe oft "ftaife ttffett 3tife 
3vJ-q*5 3 mrefet II SB n § M*fe?S ^Hl § 5*^1 BIB 
^dH<S § VHftoT feTTOlWfrfQ'H fe3 3 -WsMlf3fev^ 
§ -^TC?> B II SM II W& fed% efP S'OT BBt I UHt TJUJ3 
f^BB fen Mif3fB 3IT X(b3o? wn^Ti^rg ^3 
fef?> fe^i !, R^n ffe Hit TlfeBlB feB*# I ftT?> ^BJHcS 
cTfBSj ^ gt# | grg gn^? ^}B^ ^ I "ffc?H 3 W 
"H3 HS9II xfffW3 KH cTH*5 ^B <fe I ofc^' IB BH^ ^H* 
ffiSB BKH *jfBIB«? W el 1 KWarefe SSSfe ^9 TO o} 0 

it ii f;Bife v>fTfo ^b?> bub^iu^ ttfefHB^fcftrengti- 

oCB -K *fB7> i^fB W fBfiF ! §?> tT?>"H y<5 
BBftj II ^ II ^Bfij §wfe7> VHBp4 WBFBt I TO >HB ^TO 
S*5 fe?> ^Bt I ttWB vre*B^ VHBVfe OTR I if BTB fc c(fe 
'tffe VMcT^ni l| =>o II fa£ tifBoTBHT ctf§ IT ! ©n3fe 

VHfeoC §^efB <J : I W> 3^fe nfeBIB 3B I fe?> 
oft ^*£H ^fe ^ II II fwS ^03 fe?> 3t?fe VH^H I 
TJHfe ^5 M"5 ^BT37> I BIB *ftf^teftl T^B feBTRT i 
ffy fe^fe 3*jfe SB V»H» ll 33 11 fe33 "Hftj B<BcT fe<* 
VHT^t t fqftf § ifn fe^r i c f^5ffe ^3 K WBT55 
^jfe* I <5B BfiS fvf^ oTfB ^B"R @Wjfe ^ 8 XIHTB 
mB 3 VH^t I oTBB YMnj ITO -ffjrgPrara 3fa oTJ3 

VHOTB Xfte ^ I (vh) g03 fei ^ j 5i?5 B^?> SO ^ 
§Ma**TJBI^^Tfl.|^»[foi:,^]l fte* i y?> ctbtj fen f gi' ii n nfe vre 
%M^^tf^f%efefi : itafe tStTi^feijrfecrft 

BiTO HU3 I 3ftf TlfeBlB ftftffe "ff cTCR If It 3? WE 
oftefe fen tat I folfe feitf fH'STfe gfgt i Hfr 

nfeaiB xjnjt i ^aro b3 Svi 3? «ra >rat h 3£ n ^cfa 
*#Vs,3fe lfea nfefii^ftS fen Sb> i feu &nfe 
5* offe n7>>ra i 3ft) b Hid did ertefa ipi^iR7ii Trarat 

^Blfe "RBI fewt 1 cfgyp gjrH TTW £ ttfi* I TTS TO 
BiXSfe TO 7TO | Wfe ffil OTWWlfeet fe?> 

ftgife ferra* bbJ i y^ft) bth?> §b ^ifaBiil? 
fe?> o? ihraS i trw^Bi ^feoc nf^ 1 wl ir^h xfe 
n : um i ftre» ^ Hfefofe v}&rgl i gjg of} ^ 

H^l "Rfe vpfe I WH?> oftfc $Blfe nwfe ii^oil fe?> VJtg 
nfeBIB W I fefecT foft f§*ft OTI3ft ^rg 
TIB^B finr^ I ^B75 Bl3 ^fe feT? an$*H3<lirefe fez? 
fe§ fttBfe ?>Bf WfllftRS "HB^B ^fe^lli^ 

5*3 vio^Tfe i w^g tfe-fegnet *Ffe n» n tib^b oft gg) 
araateTi fen uft tot s^fo ms^t i ^Irf 

ft^aftlBdoT dlfe fHB f^ra qTBfollS3llMBHHB oT tTOftJ 

tfhSrwzn>re hiks fen ^fe^fes orgwstfui 

wib?> cftsfe oT?> wsfonasiiBOT, "hIbI, wb ywd l <s i 

UB>I Sfe ftH TTOftS W> | § VBHTiB 5? c&rHWftl I 
^fact ftfe B^TBlfH wrefe H II fcifecT fftr felfcft t 
■Htft] I ^ffcX TO^3 ^iftj I c T|t <TOo( oft B]fe} ^ <T I 

yi^75 7>fB I ^3 T 5BnBftJ ctnfe nfel^^cTO#<gq 

[ ^rMW ^ ( TO ) ^3 ( oflfe ) fHH^ Tft I fe^ ^ gig igiu gga i (tm?) gift <n itfgat. 

$ mreife i -HfeHra tto fttfofc sfBB*fe 1 ^3 33ra ^rg 

?ret §i4*fe?> i-ffife orfg if BIB qffe?>-li *t » 

STH PU3f3Ti3l yfa II 3 ? tt 

11 Ti^fcra fifcwfc traftf ^ i gtB $31 

^ ?>Bfe oft nro bib ^bstb u s a 11 fe^n nhri 
^BBIS V)fn3 1 usth fyrfes qBt 1 nana 1 fas Trat sunt 
cffu otfB 1 1 sfos sftfe ^h?> firo qfo f ipiiftfftifft*^ 
|ft Bra MB 1 ctb9 sra igTof fe 3 "hb 1 4 w^g ^Hd 't ? ^rfe 

35B I ^ fe^ HBQ* UJB M3B* H 3 II TRoTO ^BH MB 
BoTH^?5^B I ^ ^f^fTR^oTH^lfeO^lforHyiB 
"Hftj B^Mt ? oOT gji> oCBfe TO^B TNt ?' II 8 II Tlfe 
3 TTH^t I 4 T1B^B oft feg I ft?H f«5 *W 
*Bfa B>fBt I nfiwt q?>fe ^fe BWBf IIM II f q y3 c? 

wftra W^H 1 ™ fen SBS TO^fe 1 5bRJ B2 

VHBMfB fSH B^5f I Brq flfe §^f8 f&B 3*neP II §1 Tffe 
TrfHBTB 3 y?> TTH^t i^ftfe g?> 3 feB | 

vhmS yB^i fagi^ ? Tffes^ <* fB# few 711911 *rfe 

WH 3 sfolJH 5' tret I SB* 3fe B 3?> ? I ftTOc? 

^ "HfeiS MB VHB I fen WBi 3 q)Bt? 75B ? I] til TlfeB[B 
tf"fe?>rH fes YHB I ?SBr fB*fe Tlcf fB ferj ^B I t?B] >f 3 
VHtM ^ gr^ : 1 fet* ^HBfe cT ^5fe §W II rf II BH § 
W^BHWHBi Tlfl fafoj oPBH cffB 3 : *§B' I Tlfo Tlfe- 
gfB ct TCFg I ^Tj §B "MPb fenfe?? grg II UTTB^B 

tfl f^el & 1 3 fd| xbh ( gifl ) § feb ( ^ OT oft ^ Bra vret i 3B?> §Bfe ^ TOrel i ile 3te ^ 
Ires ot3 i b3 ufi^ tjTct w> "H^l ii H wra Hotf?> 

Ufa V?> oKfl I 4 Wfe $ 383 TO 3ZJ3 I BBcTfe ct 
>F?>f§ <JH I fife tR-HBlfe 7>ft} II WJW 
tR3 of ttraU "5 ^t?? 1 1 WM VHtRH cfte T | BT>| BTjtH 
75 XTO^ 1 cTTft fWfe TOfeoT vfe ^ tret IR3H »ffa >f Hfb 

cTfe nfeBra Hrot i orafe "Rcra^l w^t otraT' ifen 

olfij <5"H 3*fc Ura Bl3 I TO BTBfe oft oCB3J3~$ ll u 
5pW xfe fHHTO U|£a I ^fcra #B I #3fvJ 

fecTfe BIB ^75 I CdHfO OTft! TO*5 t?Bl ^ II I] 
1^ J$ 3BI TO^B B*fe I ? 33*3 ^5fe >H BT^fel 

^HdM era fe^B 1 ^tefa i c "Mf§ vm^bto r<swyi ntefa 

If ll fe?> cTO3te OTF XS TPfe l^fe^nre 3^ 

>H3i^ii<*?iifiFm ifln^ oifq tiBi i ?>ft3 »ffe wgfb ^fS 

#Bf I qTfo orfb ct fen 3% 1 BTH?> Tgtljfo Btf^ 
HTBII^t ll Wfe BTO * 'W^I^TRftj ^075 BIB 
felTO I §3fB Vf3 #B* 3ft ofF^I-HfeBTB f^JT fe^ 
t^^llS^llftlfeB 1l3 7>ft5 W^l3Sc7 ^ ffc cTBl TO 
i ife §THf fflcS^ V^B^ | ^ ^fij TO% UfBftj BIB 
Ytf^f 1ROII fecT fetlftra* TO TO 3^1 1 oTBfe oTOT 

TO^ixra^fB^fBtsfe^i-Hfe 3 

IR^II fecT fe5 lS BraTrfvI*? "R^fe I fa^BfB ^B7> 
fen wfe l 5^ $B| feflSB fei^BT I YHftlcT 

1) 33 II etfecT ^cT "RBI 3ft faPddT I 3fa fet? 

k nfeBra f ^frof i ft>e ^§ fen w?> i HBife sre" ftfe >rcre n ^ n»rafeR ftraft unsfcrti 

vxfa ?*§i era scfe w3*iR8iiaro -5 w£ "Hfti vxte ttftF 1 I 
fira vra^t v$?> teatf' ii *mi fitMva MHt te*^ i 

feoTB ^H^fl ife H#HT |R{£|| f3lft ajTH f^t I 

STBT ^ 7J3 feo(Hrg" II 39 II 3ft t ?5 u<re'S I 

#f TiftjB ira xifo=r3 i QHB fe 3sfa ^rfa St- 
rife 4 cS SsTfea wfe iRtu feR rfJ'ilWI 

sra vfe ife Hfti terras i ^Rfti ftn=re' = fetf >i : 
bfh fe§ ^tefti # nfe ii ^ ii b"h at ^fii f3BU flen 

*te3 1 ora^ fenfc tesrafts nfeg 11 so h ^ ynfe f 
flfe W3 i fen otrro § 5 i ^ftra sot fe3 

•ff cru3 1 4 v>fte 3 feji fvn=re i bu3 ii s^ ii war TraF 

fen T&5 Wrfe | 3*H W ^fe^ll^H Bfa 

Tifeara tnTO i ^"g w3itrafifotte7>3t 

3rtff|*3N mrtN 713175 M 1 ^ II 58 II H ^ 3*fa3 3t ftl3 ?TO II *^ ll- f ll & g ^ ^ ^ ^ , 

I UHTlfeufc § «?}fo MHTg l| 33*5*3* fesfe 
7T% I Wfe Sjfa TO ITO | »fi^fe %r ^ ¥ 

ft tv$ i fg y nfi figg 3* 533^11$ bib c*tr ^wfe 

fe^ftj-Hf^l^TRt^H^fe *lfe3fe 5 '|| BOH feH *fe 

TO few fe^-l IJS 3* ltf§ ^fe VMT8t II SR H 

fefe ^ ira vprq fgrf fec^fa gifi 'few %a ftrofe' uta m~ 

iifefe or fe^w fer? Him nftJ gfi to wjgitn-foife 
Bsfi tte. fen wdf 1 Ttfsro sra ftres* fan irof 1 

^f^ ^F H^I@^>HTH3B3ff gnai (HTTX4B 

33 to ^ren? 1 ^3 arete fe^n u * h wjb 

|<5i XKJH offer ifl (feH^) §^fc™?ii p (t=i? 3) 33 a 
s$ ?P5i 1 *| §o «g § crsaiT , »^ (§tj) 5fgn 

?r TOi 3 few I P ( S (fenn |ifl) y By By fee (oraf fw*5 fer ft) 1 craft] 3fe nra^rR i *>reyft] ftfe fvpfe?> Mm 11 8 1» 

feira' Biflf i tea tjxro b^ tfftj iimi fcifeeT 

tfai"H 31H vra W$ I cH3^ B?> ct BM33* I tpfe 75^ 
fHTl fePBl cl^r | §"H^ Travel B Mfe tfa 1 II g II f 3 # 
B*33 $B>i : f** 1 ^3 >ffl 143 ? l^BWSfxS 
I Xj3 ^ ^ ura 117!! ^fe "HB^E OiH'dfe flfel 

B : ^ffkf€ 3^raa fife? $r) gra 3 fife ^tfeiftm 4s! 

B feu TIB ?3tfo Util x^^TFT3 §fe of© ffer I for? T??>B 

?>uT *f§^ i feB^fes? oift] ufgg i Tra^g >??>b 

M3 Mfe Of lltf ll ^fe fc?H cSftj XT?>3 #g I cTfa TTH^fe 
3tfo fell I fe^H B^ "Hfij KcS^t I 3tr i^fg ^ 
^UB SB*^ II So II ctfj WZW oT *Hfe vtf-q I Tra^g 08 

aragyif fe fggrgt ^ xjop^ iu^ crfB suMumro 

IISSI! orfg Bte *?fe S I SUB ife feU f 3fc 
cTl3 I oral VH^BRT TtfsHra W75t I §3 WM feU^'Al 

ns^ii ^feB "S : s^s §^3 1 6 Hi*ra ora3 ^rg"HfB>re i 

Btefc -Hft3 WQT fi^ crfu 3fu B<3 wQ II 11 
fetT ^rgr «ra ^ BB^S I WfeS feu ¥?5 ^ ?>fu 
yr§ 1 ^cora* UH 3ufe I Bft? BlBfo UN B*U' 
IISBII fen vfofeB ufS 7SB S^t I TC>§Tfl 1 BSt I *U 

cT3 flfe V^giT^t I c T=ft t fkH* oTBU fe*H W$l II SM II 
U*h33 TTH^fe trfi 8 7 VXRI eft Iji ^ IfffewfatJ 
qg>i WH BH YtfU I BBfe?> oTBU WM ftW ^tP H^|H fas 
HTot fe3^TfecT c?ft]c? I 3TH$ f^jt oCU feB ^ftjol | f>W 
Wfe cTfe WB 1 tpgy ^ BH BtU BU^ ? II S7 _H 

?ft ^) f=m^ fssret y^tis ^r! i ^ 3U femn t 1 8 wtff 7^ ^ q %S?tfg 3*fo i *3ra fwfssraa fen? ?|iftji 
« *gfe ^Jgtfes gra"fegi w^f | ug fear 

1 1 ?o « <j fe i iferfe3 wet i wrat tto* sre sa^et i 
ura j gfe 3 3 fir sffisfa ins grfs *ra 
tJlAftf h ii <aEt 3"ht3 bot W fe ffe i nag bb?> 

h w n «rafl ^ftra?5 feemfe i fijfefe 

WfeS75ft}^lHft lfee(?fe fe*H tfe <lfe W*l 
clfe £?B|5 fSErat W Htf K 33 H 'few fetra WVI 3X 

^r^Tifgflgi?5 ?» ^fti ot3 i viPb3 xjf& 

sfe i ^§ 3?5cii wnlti §^»g it ii wf§ 
gfe crttl i tawMjg ^ rgfe ftpf ir#i >xfi # 

3 H A &WH II 3? II fes XFoCU ftTH dte b^- 

sifa J yfe "JiKiQ fes 8 era fpTH s^^fb' i fen ^orrgara 

>rf^ Sr 1 ^ fa<bi^r<s craa i fcflre ftf 
Hfe 3% i fie it 3*a crgfe Trfk w ^tf » #g 06 %g 

"M^fftrSss, Sa fes Sot aw 'wot W w f& Sji^jra c? feof -to i f^R £ fcTB tl»fe I $ 3ft BBcT>& 

^75^H ti § ^BSt f5lU|T^r |f to II fe*H "5 3iB tlfe 

^3rgi>rat^qfef^TBM^i3^mi fo* nfii 
Bftl ht£ i ara 1 wTb trh fen ftrg n ^ ii Ba^fc fa 

*b hot*) i. wrate fta <T vfy MT^t ,| ^ II it? fH7> 

tpt yai i ^ftra UB ?5B cife fkz ura} i w& ^ fen 

« i to% § wti afe«t ii =lb ii »ffe T?fegra oft <*w 
■g^ii™ Ste "Hfe faaBi tM* i f ^ et* Bfij § feci btoi 

vrerg^ 3 gig TJ7>T 113^11 fetl fetl nfe »fTOm ora^fij I 

V*fefe VRTffij Tflu felT^ft) I BX3T 3gtBl W>^l t?75 
fUB Btt cf^T^ ||^9 1| fefBcT fe^R gfa cT fBH W3 I 

igB ^3 o(fe t|1 nra VRfg I mwfe i ajs 

BO, | PSlTO § I *c BJJMT] 

shht II ferft B¥B ffcfB Wife ^ ^ftj ?S3 fife I tisfo 

§ sra »jrg i #gT*o<a3 ■grg i -ptT »fra^ ^ 

>>fqcTT^ l W3 ITO cffe WB ^ irii ^ ^oTB TO ^ fa 
FcTfBcT fe<Sfe § ^ V>i^THi|-5^ BBcT feoT ftff fifel 
^fe B^HI BcTfe 6 : ^fe II 5 H ftl^B fecTfe fcTB 
?fcl ell ^^fe U|T3 feH^fe cT I B^ftF cTvlBl 

§i#ito f ^ >H^fe ^H8ii §g fe^a cTfe | 

^fcs* ^ gaftimi ^ I 'fe§ Z§ X}?> I ^H 1 ^ I 8 SiH fife I i ^3 B HTrag II M |l 33o? *feg yfci 

f fire w fcf gret grate ifrrn fissured efevxi^n^ 
srate fiHW ii^ii § 7s sft ^ i feggi 

H55fe tFsre ?M i tifeti 3?? sref?; f gqf i g?5u wra 
g?s 331 stf ' ii 9 irafc fife 7? *Jic( w?t^i tsj^fes 
^•Hfijggv fan? ? ftra § wfti c# w$ ^ a i i : 
^r»ra»3ftftSgf g?ntii Pc<rd^ fetsfa 3 irnflgifiggi 

Wt? 3^ 3» 33 U(H fura a I *fi 3fa ctfa Wfij 3 
3= V»TO ftfftj flU! 8 II tf iftj^ WfTJ 75 c^ftj^l 

W y?>, tPf V*5ife ll<?0|l few ftWH ^f^iofgtl-H 1 ^ 

tai «ra fig* «rat' ^fe ^ 33* -h^-ht^ istftfia 

=ra S'SI HWI 3M?>1 : 7re?5 3JTf $ Vfe I fife ffe 

3v£ f3n gtfe 1 wraq tFW?3 *rt 1 3ggt ttkKjmo^^ 

3t IR?lliraf?5 753ft M3^f 7175 i<? I tlfil 3fij VTrailZP} 

3W fS^ i ^aterg 3i3 fire snanyS gi© 3 ore wswfisttp 

II S3 II 3$ 3331 ^fetBra^ I ^ offifii ^ §yg ^ I 

trfef^ara §Sfin fwf 1 $ wfsara ?> ws^ 

II «?8 II «f Uj^rg*] *3lfij <* Mtf? 3<§g| 375f3 3 
¥3^ Slftl I WJ75 ^»75 ^ t <5rat ? tOT Uiq WP 3W 
ffi'j l <*vj II |fe fl?c? 75 ???> fUTTJ I 3^31 ^ giTS 

feint 1 TsuF finSetf, 337s ^ 1 'ara tit 3irara 75 wh 
Sot 11 <t£ 11 wfiu Tfl whj sjbttom 33 ^^te yfii h5 "•ia et 1 ?Ci 31 ^ (§3 § vfer %y§ us 1 'fail § oft fa 

Sg faf wfew ifl 1 *»h«to fi=% ges fuje 91 obi "(wait) bib 1 ^ Ha tgnj HB^ I ( ) gnfa <m go. 

3*WI S?fB 75 VBt 3§B] ^ 7^5T| >raf ^cWH ^ Fc<7>cfl?> ' 

ii <?7 ii tsbF nfHara gte» i ^ot ^jfe 3 

$k i 3x twb^ nfe ^fefo vrol i §R33 
fe] ^snjl^ \\<i£\\ y?>ftj iRTH^t -Hfti yht#i ftra3 ^rra *s 
vhOb fe?rf 1 1 3 75 fey^-Boffe feHHiTsftj^irag 

^fe"cre>* fw> cteT i §*3B fefn £ nna 3$BiiAicrfB ^b 

^BB f3B $3] II *R II TW5 feWB 3 crag tj "ftoa i tife 
Mpfe Bit} "Hfe ScP* 1 3tft : tqife tJ 3BBI tJM^ I feU3* 
W^fB ftW3 TioTO 8 IR3II Tlfe T!f3B}5 3 ^ f^rfj | otfe 
PlBtl t5?>B I ^fec* Wfe B3 f tFBtl 3^ora BRjfc 
fife Ufa 75tg} || ^ a ^Bf3 ^ *j3*f3 Bfe I 3fe 

WB3 HfSBjd S3^t I TTHfe ""ftec? Tl% «rfo I VRJ§ 

II 38 II 3^c^ 3B* fcu*B3 I UC1 

od^oP f viorafe treS 14 i TifeHra sntffc bib3 ijitinii 
"MB** wm bb3 ftra 75^ n *m ii 33hi Trite sr§ 
^tewti <gg ^feorfe wfe ^btfCi ^vmot *r mb 

#53 ^ 1 sT^fe HITS 75Zft : fe*H Bjr<f ' II 3g II Tlfc Ht 
§31 HUi^d Btfe I f ^ ^8 TTO ^3*ife I few ?>f5 Hfk 
Bl3 *UB *5bt I #fe BB3 B"HB feB! f B^ II 3? II 3fe STfcCB 
^TW5^3T5}| ITH, ^ t fee? Bl^ M75^t I "fi : W? 
Wfe 3>fBT I ^ cdW^ orfB V>j-H^ II II fefeoT fB 
^ : "H^BBI Bl^ I Wfe 3B* ^ VjfipqT I f&3 feH BTH33 
?yfe ft I TNt ^ ^ ftmB 3t IR^HTSfi crafe tvfe ^ 

i feo (^g) few 3* £ta ?sdf i *hs\ ^ ^ans § i e Htl i 
w (§3 ?) ^few §fenn rft i ^ura § i 3of; (w) ^ i@ | $ 313 1430J gat? 1 gift? ^t^fl BO. 

§W I B3c( ^?,TTH3fTfe f^W H I H fefl oft fe^ OTt ?> 

3^ i ufe *fe 3>ra! fefe i sjffefif st3 ?> 
w?>3 i Tife ?5^i fen <ft ira ftrt ii a*? ii ujfe 5te 

31 3>l^ I Blfe 75l?5fe TO 3 feR I ttffe Xfe^fe 
Tolfi S¥ Mill I teal 3 3*ffo B3l3 IIMH H 

Ifej **Ffe T Hitl * <2>fiJI *H*fe H^I Tjfe W> 
^TO3 TStcft | 3H XfoTO TTH tffl WSP II « II H 

uteara c<fe '€ rfaSI-Hfe nai tf cife #g i fej ^*fe 3 

Htegr ft| ^5 3ZJ II IB H 5vf1 h vm4 y>ffeof gifefe 

t wi^fe scfe wwin-re 3 zsff 1 3t fe^ ufa ifea* 

I Wfj 3 BU| ^ 3 ^ eTOni II W VHMB oft ^ 
orasllorar ^3"$3fo oft OTSfora fi BTIorefe TCTfe I 

feu i^fe .it ^3Tfe a a£ ii iws fe^B fi i»t 3fe i 

3 fe€ vH"4fo era ut i feH crfe sgmfe § ffe^nS i 

HTOra cT3 fife VHfTO m?W 4 3oTH ^ #H tife I 

fe* *fe3 : sre "fife <s ctfe i vwfe xfe^ iSt 33 vrer# i ^ 
wwb ij-g^fe ocfe -tra* i refe"^ tPfe w i f 5 

EH* I a (>Hiy tfl 8) STO I B ^c? I U W *f%W I 

fefy w 5 t wsw ^ fefy^ B ftr fa feo? |^ 

»w§ cfli ^ fife^ ragfVfe Otis* B fa wu^ ytu 5' 'um%3 »fiB §a W_ 3ra5 -nftrRTfe ii atE ii to ctfe 333 fa* ofo 3^1 

^^^« ora^Tg^^ a lf3Tiy3f^gfeoa^vMiyfe | 
VTC 33 fet* #??> Wlft? 1180 li'flfe vm&j fen $ pfe 

ftTR 3 ipshra ?>3 o?3 : II 8<? II feat 5fe fos Srf3 <? 3fij 
I Hi *f33J3 -n?5T wjann M?ffo ojg 3 cffe 
*tefw W 3FH $ W331?3lc5ftll85ll feft ^ g]g y3, u 

8"?. [si i Sftfe ua i grD i i H5§3 i mrqis] i " 

te^ ^ ws?5 fk3 Ho? ■mreife n <? i, ,| ^ 3^ 

feS ©jScf fecTO | 33" ?WTI t ggyrg | SZPSiZ 3 $3 
mtITfe M I grgfe grg 333lfc V|rfe« || r || ufoft § fc 3 
Vlfe 53 gil I , Vg .UH3 sfefH feoCTH3 I fcaife *3 *3 § 

w?[p i -nare; ^ai 3 itre n a n vnife fytfei gg 

W3VJ3 I 33 : ftr(3?{ 53* 5(33 I H3^ Tit 03 TOfS 
f V^H I THS* tl75W £ c^fo otBH II 8 II 3 wfe ftra 5H 
Wl I 3 3J3 e^g 3fa g^f^ ^ fig, Bw p^, 
HP*ftT 7?f33J3 $ *3Wfe || y || fe* ^rffc ^g^ft ^ 
V* I falfc VHfe^ fiai ofe 3m 5 IW>31?> TO Tlf33I3 f^3I 
I *J3©V|o?T3 03 llgll ?jgfc tfflnjfc'fe TO* 

*raof 1 53H?> $ offe ^sfe ofooT i y^, ^ $ 
W7> rwn $ are go yfe 11711 53 55™ 143 3-5 y-fo 1 

WfeSoCT 75^ TO vfo* I y35 "TO?, §fsirg r3FH 
fB3l feHt fas>eiltlWSa>g( qfl 3ft] W feiq3 VW3 qhs 
1 5 BWR3f saw ?i§ S 1 (>») sires #n sfei 1 "qlaa- «m@s fefl fe?s x iitfn oraS y?> sra vw?> i ^ 
©i TwS*i@3fg ? few fe3iifB"i-§ i y?> 'arfifeyo' era 
ars iisou gnra fezi § 'anaf i f ^ tifo re i 
unxjt arS «ro fire snra i wfe craS ^3fa xft won i 

feti wzfos i wvoTWZ wf?> orfg yfl i ste aftfc fes fen 

^ftra fesra i ft ^■hS ^5 *rm wfH y^rf gj3 3 

craw i tsrif f^B3 fe?5 eg ^ JijfcB ^Hfep 

^rt^t iismi! arew ?>fij feu wrw "yzF 1 ^ra tft ?rdf 

ffq3«j£B' II li "Hfe "Rfe^ra £ ^3 I ^fe 

fo* 75ft3 3*f3 1 3^o( |tq § ^ ^feg 1 <ara3 y ' ajjx 
1R ofhra II R? II 7SB Mlfftifo crfg V|f3it I c ?3 BTg 

warn oon^i Trag firs ctfodF 1 

II StJ II fes§ cTO^i rVjTO tlfe I rrfl} o?kJ ^ t?fe t : 
Trfg <?fe I era VHf HPP "R«M ^ W5fil I TO v>jg qi^ "HTO xfe 

urcft) iron sreora -h^ts tzjrcrHfij arfu ctfg uf3 

warn oTWrfe w 8 1 *3 gg igm gam ( gup gifeniWfegg. 

^fe* i <pg fm ara era Tr§ife^3}^ ^ ^fe 

t^t i ^mro tjm ?>ft fefi 3w fen § 3 ^ 
*8 ii f^nfeot sra fe? W3 : i wftf fe<s,Hra 
>p£ i an^ 3te fe^* are f tiaras hto gte 
iwiraa rate tfte i Sifes fisrfe^fti sra ctoF tgi 

^te *M3to' WM Hftl | 3ftj # ffel- <jj>n5§ 3S" -|| 
^ HJ3 tlfe §BT orfg ^ferarg #3 3 erf* ^tei 
1^53t »ffccT y^rg ififttf fe ^ftj WTOH IR7M 
^festfeuM | fee Wry 3 f?MT feyT^ iff 

area ^Jt : wfe ifiwftr yf3Ts jra?> 3* uiptiiftra 

31^3 cT ?5^lfij 3 | 3§ WM tJ few WPg I 3H? W| 
tlftl W?5W^ I3T§ ggife fen „ =*onifeH 

f^ w safe i qtrafc sea 3ft* t ifa> n *r h 

OTbhafora* off fl3t I cTg^i v)3t §WBfe §3t I ttffe 3"H 

^ 1 8 3i^H S ?re ' ftra § (ft) vrei a 3? & i «pi § F 

(5^) €h 75tff ^qgf! j a3 al 3n 3w9 1 gig aafe afe na aa^a"* i 3n 
nraife 3a fe3 ai^ r afa ^at vi» n rat* iiaaiifH ?h 
3ireJ t?ai gfiresaT va^ 8 fav § *5ai??5 are? afeslWTj 1 * 
£l Hfe * 3 atfa \3q 3ta ?S3 Ife naaii nai ftfgwfe v«a5i 
gtl i i •afe g»flfe aafa 3 gti' i fen ^ 
?53*fet i w?>f$ *sai wfe nfe 3fen 3M ireft) fvfes 

toi^j i afea 'hjs srefe ^5 i rama gre 
>M»fe' : »))ftia7fe ifira §ysra ajg fl *5tfe 11 H ii^jsfatai 
iw> afe «r? 1 ftsnfesvftl fesc an ft£i>ra'iifa3 

7>gi?5 t§ gffe Wfe I f 7R5 ^^fem^fe II 3? II $ 

cirafi? h§ gfewtiaroTSOi 'qwraf 53312 isa* 
wfe fa> tea m'is 1 n3re?> W3 fai tsbtjir 11 at imai3 

3ftj §33 fife W^l I 3FH faS'nfefafc Tlftl Hfel | TRS? 

- a5 nn vren ferroi r $ arfa ti^ ?ara fem. iiatfn 
iros 3fa etfa h 3fa w^iara w3l qfa iftn fc^^mwf 
§fe -^dH<s ^ 1 ^fe ngt aara traran' 11 so 11 sa3 
3fa srfa wwi'fea a "Haswra* raaT 
a ffen awa 1 b aiM^ fira tw?> -H^a'iiB^iinfe anra 
tsa era #a 1 'fea S ^ara, TsfiJ tfa 1 3aaa 
fen 3tafa vn?st 1 -ff ureff erfg $h ^raW h 8 * 11 t$ 
ara cto3 ?aiq fan ta> ? ?fa waff gnre "Hft3 aa^ 1 

^55 €i7%ftrop ^3 (Sara w^) 1 ' fes?) 1 1 

1JUH5*6?fi* TO tfl W fi^^ §Tjfe^ ?5T^ ^Slf&l I 

feR ^ i3 vre '^gyjflions' fro wfew S, firo fe^ v& uyu Ttt i ( 993 9 ) ^fa 99 i nig S3 

groH oraS c "Httjy wra fittJ t I'tlH o( MdH 1 Hd3, ?>tt}3fa H 

?> 33^cTO§3^ reftl Ws3 ^ : 3fe TJt Warn 8811^ 

$ VMftloC i M ^ ^ 1W* H8MU 

3fe fk3 : gfe wdt i wh tefti wnra fa w5P n 8g » 
^nra zj^fe ^tfe orfn wfi i #e» fectf ara era 3$ i 
ftrnro fesrv|f3 ^fe i wfe wfe »ra^ftl iflfe tfe ii 8? n 

%fi^^fora ctfrati w3 fjci ^fe ftra trfguf ii8tn 

gg^S^H ^of^^f^R^rfe ii 99 il 

eirai it gjrH qTO fesi f?>3 YH*iB fef3 tPfe I orafe 
feTTO v>f£<£ of VMT^ft} 75a -R-H^fellSll^H WS 
TTO BTlfe 5 I .ajtTBt fet?"^ "WftlH "6 I 3vJ3 fe^R 
#31 Bfa aU3 I folTS fe3 »f3^ fTB WZtf II 5 II &5*5W 

iras § 3^ i gra fera ^ara tM^rfRrrf^ fsifl 5 
ftra gfe ^fe ^fa -h?> m^5 9 i ggfe 3*f >i : {fcfl 

gra^=H5i§^] i 3 5b sro sra ^ i (w) 5g % *m 

ite^jft €i is 1 Bton 8 &m ^5 ^1 a^t fe^l wtu ^ 
^qS^iSr^i §viSo? ifHoiTra >nJM ^ §3 3^ 

few tis I mfi xNI feg thh 5, #i»n S i >2§l?5ft) W 3TJ5fe t effe 3?>«*|l 8 II Q"H ft^ "R^fe 

Hfo did <? i arait real?; feHtfeftj 3 i jlra 3 7> 
^ 3ftt€ifa3" vro to wreftj nf^imn^jarafTwgs 

fws i nife yhtw fit are 37? niii itratg-jf^ ?7ftiqii 
fH?t ti wfi ^ orS i anara 3 fire V3 tjra 1 ^ otfg 

f3TI <?, vfig f?5tPt*ll?lffl?5 oft 3c! 7> t)S Vff*lf7TR -HftJ 

swgPe 3 gfe aspf 1 feg figt »ft} gr wfggnjt 1 pgra 

7nn- fen fefa 5 otnjt n 1 11 arera 3 fe?5 ar fire -Hm 1 

fe?> Vf3 5?qf3 33 3<wm 1 xreftj 31?, fireure fa H'H ' 1 
WW ST3f3 Trfg 31751 II if II TJtT nji^ oft y}g ftrgrf i 
fefit gtfe Hirgra ftlB XJif I tTH oft §"3 3f?> 7sfij ^ I 
Hfe ft ffeHTTO *3^t II <*0 l| 553 7>3f?> 3 $313^1 I 
f3T? ftj3 S33 Wfe 7175 ^t i wai VcPggndtafo iji^ 1 
fe5 W75T1 7175 ffet gzflnsSll far dct' fetf B ^3 feHgtfel 
foTe^ 3ft} 3fe otfe ^ ifejq^^g] 75oTfe^o?3i 
IHfe Bra oTH3 3 II <?;> |l 7175 fire W$ *J3T I 

7>fti Trare a} -gfti ft™ srati fest -r^t § 33ub b^ i ires 

3 TTH Xfl tl?5 ^ II l| offe aftj feo-H nif 3 ^ : ^ , 

^oftBUJi^gqr^feiRBll^ngt "STJ 5 fire 75l3~loTfe 
$25ftj feji tq?5 uts'lfec? fe75 fire 3 tWfe ©SreJjlSfo 

|1 § S3 -Hfti qrea ii ii fan 3 ftrew ss »re J 
re^fe fare >re?a mbttc i>re cftsfa fag iWa i-rara 

tntf usi-roan B9 mat] i =^^3 3313^7 yfosi w fe 

$ SSitf 315 S 3 Jim & I ^ 1 

*fsn I §gf TMonra fewjf snfW feg soT 1 fetf >ffa fr wb* \\R£nwn oar § ^Mftj tul f irafti 

3B3 qfe ^vJT l fe?>3 tTkfe ^B §yrfe nfflfe 
7> Wfe M^?H ^rqrfe-H fe3 fsrfe i t?ft) § 
fad 3ft] ^felfefl ^75 V(T?5fe irfe fes ^ I^Rfe 

sreftj >ro ftra iteMi iiTre?ra^3feH^iftjf 
Q-h § -.to caret ii^ii $ ira S ftp um\ vm\ <jfe 3* 

■R^tB eft fiftj ?5 %5H)l >&t TO 3 M^7>l fe?> fa^nfo 

3 gfe ctera ii ii fe?>3 fe<j 9fe k i c^fc 

§l4*fe >(IH ?ft ! 5tf I e '7!fe3ra 3fe *fc SH^ft] 

TO*5 feftl oft ifeW^TlR^II feH "flfe TO ^ TFfe I 

3s >re feoffe 11331 1 fe3£ iiftJ -f 3ft) wro i 

7175 HITHT3 3 "Rfa §3HTO I ^ft| 7>f?>cft WB W I '3 
«ra^ftra trttl >f^ ^=ff3 *S t^ftl §3T^T l 143 feci* 

§^fe "Rftra va*T§ 1 vjffe fen £ um\ um 1 bu3 

WySfelftHWll^H fen 3 3# t^^tlHHfe 
5 ip9ii vnfe f^lTO t oTOT Rs j» I ^ ^gfefl 

^ farra'W3 ?racft 3 ijfis^te rcra^^ crate <s<s 

H%ll WfeSarfe 75tfe IWfe 1 tTOt^ >ct Ti^wfe | 

tjai "Hfti 3x1 uroft] 1 mfear g*f3 -nfti on=r5 

we\ Oh gy ^tnn i ^ ^ ug^jsi cra^§yn5 3 f ^ PHrl I ( 8^38 ) gift I nfe 8=?, 

feraftj If l£ II fijH 53 "HfiJ 3sf tT3F5 Bft) M3ftf I 3jt¥H 
offe fet? WSoT^ 3 II So II tf3 W?ret B3 $ miftJ f*r?> 
olfe* fHT^Wft] 3V| tj II II BVtwfc oT 3V ffa 

3rot I'wra.Trro mi, ttoI" n 33 n 3M «?H33 *j 
^ But 1 ftjSeT tjfe f yi^fa ^tjP 11 3311 foOi oTO<s yfin 

^tfs ^?5n5t I Tffe "ftsife fi^fe WftlcTO} II 38 H fe^} 

oftcGF^n -HodB 9fe, §q?> ffe WfelllM II >fat 
^H3 TTUf tJ31 cTSjt 1 313 "ftarfs § 75Zjfe ?> I HV 
cTfef § f & W3f 1 fe^oTO 3 3Hjfo gr^t It 3ff II fl^fe 
W5V ct Wfe^l^? tjjllfe 5 W?> l3Mfa SW, 

fear tes eft S^f 1 3f ?Ttw, orftj it 3? 11 
ilfi oft ifef <? ^fy 1 gra *ffte 3t ii ftfi* 1 ftrafc tofe 

333 ggit3Tl c V«fe $3?> § g?>;g ^31 Il3t II o(So[ cTT>OT 
^ft) W^t I T3t§ £3 "hM V^t I ftra oT foTB* TOftJ 
fW f^lf feS^T0f3-|c?UfS^ II Stfll-R^ oT^5*fo ^ ffe ^ TO c?t I ^ yr# ?fl 3* MB ?^ tl I 
^feH 33? offoforf ^1 (>f) ftCw ^ 3*? !l I a °3fHJ I 3 BB I Btl 3T3orr§ gfe W "fiB I «TO #B yfc 
^feflR r W VHftfH BIB nftjv gfcsfa „ 8 ^ ,| 
B3 BIB ft iffej MB>F?> gf 3i*B * fl^MfHH 
l^feui ^"HTfl *Tf?> 11 83 II feof 3^ gfe^ 1 
" HUt K&3 UB*^ I U§ core £ !7?f3^B 

^Tg^m otfe iror 11 B ^ 11 ftresfe s3 >rat xfe 4tB i 
"Hftfr^ ortfe iw^fe 118BH fen v|oto ^fe 3 bib ^1 

3tr -h3h fiTJf, W , ^ 7§crf?> eft gfew^ 1 
IB § HHfes |l BM II fe-HfHTlBTOgTH^ora§| 
Wfc*^orafc fe^Bfe ^fB3* 1 *Bftj >^b, Wft* fe* 
f 9 I $BI3 ^BHftj VRjfe Uf5B II 8£ II ^B** f^THH ^913* 
l*f3BTB^BI ^BTfewitiigf ^BSfecfS 

tlfe i tifa 7if3Bra vnfe^fe fife ii 8? ii vrafxioTO ai 

% ^fellM off fes ^Bl HBtfelHftj TTHtM BTbfftj Bm^f : I 
ttf W^fo 3^ 3fe ^5H5t II 8t II fefetf ^ V3iy^ fife 

■HBT3T VMMB * tW5 II <t II II TJ^fe g^fe 

BIS I 3 Mffo « vf | ^ ^ ^ — 
3 ^HlfejB-Hfcjcreg UH UcHH ll 3 |l 3? aCT ^ 

3 >HPrarat i Bfie fifte? 3opb fe^Bt i h£ oox?? mfe 

3fe i wtb wsfe vxndB flfe II 5UI UfS *BS Bra 3 

^ Y>f ^ 4 ^BH?> ^TIcTBfe BUS feof 
^ V^ 3 ^ fe^fe BIB ^TIIBII 3f33t fes feTfe 
B Ttl3^rgt ^Bf3 eft gtl 3fe 5 BH3o C | ?i ^3*1 f3H TTO^ 1 II M H TT5CH cTcPi ^sf ^4 *f^^ZJ \ 
VR> Wfe ?slcT qfo ^gifeH OTTO PdcS^UI 
ct fetf TTO gtTC II £ II f^B XvJteU nV- 

I TO e? *ia^g 75dl'^0 I HOT* TlftH oHf{ fen 
c7B lfe# WM^ 233 ^U?II>HMB ^tjftj *6dl»l/Wt 

^js isft] ^ftj gngf nfe trotf* 9 1 few w^raTOferi 

3 ^Ife 1 1M ^31 eft Wife* cftfc l| t II -H3 cTrH^T $BTf3 

?5tfe i feu fct? n^?> xotS cftfe i ora^i^ys nfenra 
f ^ i ^eftjs fe3 si & 11 tf iiy*§ fen BnjsT oft 
are i 3^eT haImPo ftB tto i ^r?5 ^ftf £3 gfe 
nro 1 ?5fiJ Wb'ct^ orrti srsna n<*o h 3© grafc § t^t 
hto i-t}fe ?> wh kh in fewfia-i 33 ^ijfe* wftoi 

(Wdfa I 3 "Horfzj ?5 KM OwdPd II fc7feoT 

nftj wr sTucret i-§3 TTHtg nftj mrenet 1 btf ^ 

^ftj 753irfe I BIB WcTfeT^TS ?>ftj tFfe I! 75Blftj ^4 
vjfe era vTH^ I feTf3cT nuldPd 3Ffe §^3*1 fiftl oTO c| 
KH T}3 V© | cTO3 VM'fTB cTTH, "33—11 <?3 II fen feB 
>fftj qfe tPfe WTOlcOdldldPA xi*n Wa^iCI I BTM §3Tfe 
^ §333 3B I 7I3?> >H3cT fafqfc ct cT3 fl <*8 II W-T3 
c^tf 75f3I o(3 : SWfelYHftf 3 ^ftlH fdHM ' fc rfl qwre 
fifru 3J?> I nfe ^f3 # ftifo cTZfl ll <*M II <tj 
»ffe 3fe *R fg3 I fen H}g S3?> KWPA'oC tldl iPUB I 

^ftj wfeg grooT nra n^t 1 ferj n>ra m% efefn <ra} 
11 sgii 3fti wra Bra y§ 1 tar wn, f ubi 1$ ^ Vtt I { 8<*3? ) grffl I 83. 

Hfeg oft ^Sfefa "HTfel^g tfe ^feclftj 3*fif 1 "R^MTraVf 

tpiRHtct H^yi ■ftstii^3^ftj fro ^et? 3 

II Hi II Tp>3' wfa 3tftj s^lfTO f^jT^j feet fetf 

sraT^T' fw^ ora3 ora3 fira wf m i M<ra fkn ma 

f TP IROli oOja 3*ftj T^Hfe'dl'd Wt I ffe^^S dfPd feU 

ftra <£H f%HM iw> fife y?> f ?5 wi'y-g tfllB>ra tib^ 

Kgw n 33 i, ©BdZJ vmrj, f^yr sre^qg^i feti WW Wfe 
f6di« HHcTOT II 3£ II Tlfes MiTcflfc M** I vfeB 

vx^f 1 hot mra ^ni ^fe nre i ftreg c^fi 

TJH ct feAH'S II 38 H^gf^ Wfe^75^fel^I cigt 
Tra3fef^WBifelWf3 ^ BTfe fe3^l?FH Wrot 

HTTO I WdHdl TlteB 1 ^Tg V|T^5 I feBW5 Hfa HBt Hft 
^^75 II l£ II* orfg "HtT?> cf Cffe TTOte I VlftjBfe 3*£ TTo?J5 
^ <3fal I ffe TOfcS cT 3*fe "HTIWllfeB^W fefeTJfM "H?> 
TO H 37 II 1371 ttffflre I fett gre%Wfe ttTHfa 

W o?g^ H?5 §H^t I ^ (gjjM 1 3t gfoa tw' fw 

^ wilf^T § ^ § R I §5T f^ 1 feo? ^ cTO-f 

fej fi?3 35? ft t ^Bft 3 TE5:-3TH SW, BH?S »W, 33^ flW, 

3*fs ^ ura ?j §u£ nrit oto ^ ^fer fvro itr^=) o^t 
i (ml ^ fe^ 1 ^ i % rfeg i *ur:-crfg i ^TOU3ty JHt? I ( B93t ) <pf% 99 I nSg B3, 

W*fc II 3t II ofafe orafe focTB ftwt I'few^V faWZIW 
Wfe Vf' I TO BSTfe Bfe fflN fe W?> eTtfo © V- 

feS Wfell 3tf lltFfe ^tfe HBT?t nftj §3 ^ I ^ ftTOB 
wfedld oft I feTO VXK? | gjg tfcTtl 

wtw 3531^' II So ii few Ht B3T ^jn?3 *ft3 I itl Bte fe?5 

wS*n ii 4 #to yfg § ^jw ^ ,<g ft^ 3 fa ^uf 

few ? I BvF Wfe c*fo tiWlWffgft^ 

fe^w feTf :? ii ii frw era Ws *e^f?f ctffe i 'ctiro 
wft ftra 3 ura nfe i fes* fe*ra u vTHBt wfe i ife ura 

TOoTfe ^ H ^W3' II 33 II wfe S**fi ^Bl^ITHTB I 

^hu B<r wfei fW3 1 y?> ufe wfe gro to wrg'i 

few ctftl oftfe yx^5 "STOliaBHWFa §W § W^if 4 c! ; TO'l 
fe^ fefl TO I WW ^feB ©B3 W^bIBI 
^ "HUtBvJ oft t?fa Ste II 5M*|| BYg 3 c lte lira b£? I 
S?>cr t!31?5 feoT **fet 3??' I cTBS vJoof c ff[W ct Bfe 

fen ctg^g *pfe vnft f a* iiagi nfe few> ^urafesi 

riW ITO TNTO HT2 few TO I cTQ3 4 3Ig Vtfnro ^fe 
Wtt i *B13?> 3 fa?>Wfe V|Rj' || 37 ifwfect WJ^ 

wfo ftiy hfS i ^ftB wfe are ^r*jfe strafe 3^?> ct yra 

75 VMrq | "rt^ far ^ftj crf^na || it H TO HcCfe fm 

v& oral ; era vw?> ufe w uat i frofe ct ura 
^fei wfaB%§g wfe offe wfe iii€ii>Hafir§yrfeB €^ 
s^iw* ^thcst ygfe wirati to' Brftnras fwroi 

^B^fBW^^rgi UWT^ II Bo ufafecT fe?W Sftj effe 

fewyati H^B^sfe of} W3W orat 1 few fe^ lira wftj ZJHH I fHU4 M# "5 feHHi IsTR ^75Mfe "MftS 

gratTTI oTBfB BBS II 83 II fHHftl BB^F 

^l^fe^f?MTT^^|^^ft^f^3Bt 

feraafB "Hftras "HftJ to ii eaiif^i^rau^Mpflf^t 

fHon^fia b^ 'bb fa^gfe' uSbi hb?>3 ?5th ^te ^fcT^! ii83ii 

trot ii eras fe^B few> ^ «rawiR ^ddW6 ^tfe iys 

ft*gt ©g ^rfe 3 ^fet 33^ cflfc ii <*ll II T$ amBt 
ft WH^rgf | ftTH S^fc H | fe* TOB 

Tfl^JS "&B1 3^ I VTB ?TOoft ftTR ^fe ^8 II 3 H 

1S&I 375 yte 3 1 fiw ^ |bi i fe^rffe 8 ! tb?> 

MB BHB tft ^£ I ^Hfe f oT*B, fifol fW« II S II 
% fai^S « Mftja^i flsftj ^5fe HTO©SfSl >*BI 

^faB^^WB iy?>§w3 wfl hbtb ii 8 h^JB 

stjlB fen 3 i 3 ?sra 3 $h 1 '^S tPft nra 
^agfecrf^i^f^f^f^ra^iiMiiTi ira 3bi 

MO'^d 3a* I 3Ht 3 dBl Ste BITS I ^ 

I Tt3 STBS, ^fefe* H £H fa?> *Htf*ftj5ft} *3 
d*Mc>fl | »ftB VHHHof 3* cfi* I "MB XfiV? fifa ^fe 
3it^ 0 re?5ftj fa ^XIBB^B^ ^IIVHBIB "HTflBtl <l, 'H T B91 
§BftJ I STBfe 3*75} vpfefe -fiBfB I 3ft* WBI BTB 

g<fl Tfl i "Ssrl 5&cra § MhT sm* ^ I fife ^ 1 

*3e ^B^n w% 3bt 3 fea i ^ (uii)^l i 

jant, ft oTT^i oftB35 ^ ^B f B^»^ W(JB& fe3^ I 55 t fts^fe trfe ^Hgiiftwgg fei s t r C fec erd growth 
3 nra a ?>nft ?' n so (i TOfI sen* W* Wth 

fiWT 75 vfe' II II 3ft? 1$ 33] qji^d giV I 4 %Bftj 
TJ^TOfe oft eW I of^fBT fe* ITO i qf§ ofOT 
??5i^fe aTO^ilS^fRfc BIS WTO* * ft^ 

ff3^ aW^ftra u <*rafe ?ra sSiSfb M3lMfe 

IISSSII c^* 3Sft HU* Bfe Wtficre" 3 OTfe fegftj 

wnfl" ii sen 3© fafe *fe vj?> w? u i o& ftrefc 

cTOcS §3*5^-1 feH fwfo Brti BTO VHi^ | ft gjg 

3 t&swx ii sm ii ?pfe ^3 ^ oftfe i f gi oTfef 
wfl ^eifo* i ung sfa ccfa sin* §^3 1 *ga*torfo -nfeara 

TOS II S£ II ft^B c?cg W yn^J 1 jjin 

^511 fasrHT^ I v>fn3^ ^^fe ore fiBbf* 1 if 

?Pf : fet? ^3l WJP II S9 II Tjfc 331 g^r | 

^ftl Vfe U|B wfe TOfa |l St II VMfe 3 fa&3 oTBTfe 
I Bg Wg r ^fa -R-fi ^ M^ftj ^5 oC3 Uf?JBt 1 

'(viOTtf ^^>pfew Sfe** gg*) fi 1 93 i^B (3t) *P5i fji y shft (en 
3§vraB,§ ^ 3 fira to* 1 ^ faidtnW ^ ^1^^ § 

^ «t fei fe y3 ^ ^I^TH Yfe?fe tl, feHf 4 f5^i' >MTyi ^5 j Mire >ra eft ftrajra M ii ?on^ ^fe ^tF^fe* 

*§Bt I f^fe >fe feH f B} 1! 3<i II *TH3 >TO £^fe 

i tfeftj zjx fen vw$g i ^oc t^rn ^ oth v>r3 "R i 

feTM 7> t?r@ : WIB >fe gS-fl' II 33 II Hfa Hrdd l d fdH H'^ 
W I c fl ?> TJ^fij feira 3f6 tJW 113311 Bfa fe^fTB^ 

Ufe -BUfrHftj I ftr£ YHTfe TEFol ^ cTUtoffo I U^fij IRfe- 
|Bp TCTfe I -gfe $3 Y)fTQ HfOH'fV" II 38 H "H^S 

b?> iroS offer I tTOi^H ^ feggfe ^ter i frw fcwg 
feai M<re3 i fks $ ftrafe -h fen §3 tf^irmii^ 

3 *$ui MB few I fl ftailfa fen | fe^fe 
75Ht Bfa*tF3 Hdlcji* I §75^ 4 feU 75 fWJT. fe d AlcO I|3gll 

gg ^g^ 'H feu wio^fe guc^S *re orenwfefoH 

»fBq "HTHW ^ fef]TB l 3fe & ^ 3^ c? "Htfe> 1 1 % II 

•gfe* *u3t fe^ WBcdfci'ft nrest wit fVt^ «1fei 
ti$ tih ?>1<? y?> ftral 1 f 3 orftj orfu ftrreBt farat 11 to 11 S3¥ ttf£oT fttofe fen 3tj!^ "H 5fe oOft Hft3 75UlfTO# 

H^fe nR3 ?Aaur«3iCiftis fore ftsiaS w3i^ 

$*?vJ Hfs*f<S 3 ftre I fHTO <F5TO oTTg* 1 3^ 113*11 TP'S 
HBtof $31 313 t*3 I ftlHftj ^^3t oT TtfS ctt I Wfe 3oTH 
<jfe ^3 ^ ftrefe 3t 3fe WM181I^ cTvlfe 

•gfSvraiB^ul^^Hfe fend fa qg^B 

W% ! gra ^3*4 Tjftf fH¥ "TO VFt IIWHWfe 

I y^ft) y'dd 1 TT5R5 !l^il"Pfe f3TI o? wPd dl"d 

w?5fe 1 ^ eife sss 3 "w^sfe 1 "res ^3 5 

^fe VH^tl i HMdfd #feo?3 § oTO H37U MM HdH 1 

orfe 1 era w w9 1 bjb oft 

fti?f 1 era Qyidfo ^ fcrotyi^g vfe^i 3 ure "wtfei 
gra 3$3i %vft fei 3*ftj u a< 11 nfes wfeoi Treg -h^ 1 

^ ^ oCfe feTlB^H ©3^1 tlW T3orf3 Tlfe "fi^ STCt I W4'fe 

w w Tri) fe3^ 1 fern ferrarH §3 wh* 1 fraft 

fiRirafe t Trf3^ 118*11 flg H?>t?> tSre 3 WfelG^ 3$ ?5^t §mIh § §<F Sen €h¥§ ere 1 ^ @wii8^a^^l*H3 b^rj i YHfefai^ftni 

fer? I'M II 88 ii ^qftj VHftrsc 3*h§ q?> qrjs I xro feQ gj 

>lftW TO I feg ^R3 oft cOfl 3fe I T?fe W Vfe^ji 

nftltlfe ii bm it arafb t?fe iws i ores «fti 
§e u ii ctfu ftfci fen tani™ 933 

>rft) -Wfa tfa» I Tlfe g ^q-H 75 *M|3fe £ nfij 
fa? *3 118? II v>tfe v*(j ? f375 VTO a I ^ oo( q<s 
SRS "H ZFfe I vTH 3t ftrfte feT? S ^ 3TH | 93 Wfe 

?>ft} ftro Mmu8tn %t§-h firafe Hfrriro i £>#fHB 
Btfn few TffeBra 3 to i fe^fe >wtr tjai feiflvMfe 

^tB^ll Mo Ii fefs ifl ura t£jtm feorofe ^gjsW 

8U. [t^&whSS l H^f g%s yg] i 
|l HTOpTB3 S 3Ig oftS V% I TO"HtTf3 VfeB 
"HUT 8 T!3 3a3I 7fFF?> II II bw^ M htH HHHB fefe 

BtBg rffij KH^ I "HOT WUS t?rfe oTfg >teT I ^Rj- 
fefe §33 3$ ira?5T II * II #B TSBfe oft HJctf Tl W^fe I 
trfa clftJ ?5B f gr fefl ui^feiugg HPd djd fybfftj ^ ^r^ , 

y ^ i xm] feg <m ofi| ^|fm 9fai^ fefynn & / $ are ign i (bsbb) gift i rfe bu. 

tR5 otfe^fe I3^BH» II M II fed "FW^ B^Wfe^! 
fe33 t^B ^ B^fltafe B^Hlfe* t 3^ §3f3 ^5 3a»l 

tre **3 3t 3fn "fa H £ " 3^ 3te 3 teggi?> ffii 

BT3t^ 3f3 vRITO 1 Hfe S3 WTO fe?3 35311$ 1 1^3- 
yferfef H^ftl TfepiSlI 9 H few ^ ^ Hfegig 
«3t tFH tPHB * Xjfe <* I ffe T-ETO tffe VB 1 53 

o3 §^3 vsfws iitimfa >iS vftl tifti sftJ M i wfc 
octtt gftj fes -ftfl i wfe fa^ct fe vn^s ^bbt; 1 #H 
fe^fe craft} yai vraro n i n^'u* i isg M 
wns srafe wra gra33' i rtf ttf : F>f3ft-Nafa^>rai 
h3 : Y»Tife f^e p§£ nioii*eR saftJ^f vsm vra i. 

ftte H3« « si i ftTH fefa *tefe feafe amfefrwfec? 
saftsya Tift+q ii ii fen fefe 3fH ifta sre 

1 33 i*H 3*CTif3 i ara « iw3 faSwrafe 

fe?> cW vra« 31 II S3 II l^fa 33ft3 I 

3fef3 3f3 sfi man ^rafti fetra nafe 3 ^fer i 
*S >iftf tera toT i fi&ntes vftw sra *3ife* 

wife feH tl^fe 753 H 18 II fen ftfa « ^"85^19 
tfiti I 331 «3 Hfe-STO 3fa I Hfeof te W*H -H3 33 I 

ftnsfti to^fti fes it© S3 irmii H3 frre Bfe^t^t 
fen 3 d vjf top i ife "nfe ■ < te fte'Tsftiwraj 

o?f Ho^lft? HB ii*£li tfe* Wq HfyB' qff l $ 
■St fe3 fefe 5*1 ? II V? II V^^H « ^3? WW ?'|^ : if gig V3nj gsm I (b^su) gift ^ I *S|8U. 

I WW B ?5 BtB^ ^ I 7T^ "TO ccfdofj 
"TO TO II <*tf II HTOT, HdHpd MHCFB] I VJfrfe W 

%s 3 »fm gtBi* ? i fen'tifadrd i igfeTO^ i o(3' fc niq 

TTH §*3H VFt II 3o II feB BriB ^ ^BB7> I V^?> 
3fa^ft5^fc VIB# I tti£3d?> oft srfB -fte l BtF 
3X9 |l 3<* ||-3^ W3T 3 gig tPftj-l ft^3 32* 
PTqfe "Htfa | "HfeB 3fe c[fij fie «(Sb I Yjfrfc ft|g 
Tlfddld 3 #3 H 33 II fecT «^fe )^7> fen 3»fe I KH 1 
BTOS § Wfe I MT^fres -tf^ fBB 33wQfet?fe 

3<TOU|33|I 3* III ^ ^f^^feBI tlfeW^wfe^S 

^fife bi^ i nfrftra tfe -yfes to tJfe i orafe Bt) 

sfafe SB fife II 38 HBf% ft^BW5 3* SUB T5R5^tlB§ 1 
MTH ^tfe Tfy ^3 \ xm #f "Hfij VHife H^ngf | i^f 1413 
13 oftfc TO^8t II 3M II few gnq orfB*MTfB SUBt I BfiS 

ites -h 1 ^ nfe 3B]f 1 feet ^fefes sfaiuB te^ivra. 

HfdrdJB 3^3} oCfd^S II 3£ U ctfeBT fifa ftlg-ftB! Wfe | <p> srau-'^iip ?7H^ di^Jl irag^t 1 orafb few xifa ht§ off 1 
k: a/ 5 % fira w$ era Tpfog ?fl $ ores 

5 I XTOfc-'lftlfe T?fe TO oft lS l' [wm TO] I oT^ft 

KK^ 1 BTg t^fe ^ ftfW& § 31 T?W HoT^i f jjl gjg UJM g3fl 1 ( ) gift 99 ! rfig 8U. 

xMftrsr 3*3 ^ §b ?5fa vfe i bib ^bh?> vhb 3Jbts tto i 
fen § wjb ?> 33 ii ^9 n fefec* sfeife UB^fe 

to igrefe yg^fe 3 iRtiiSnfeoreH oftfe w?>t i 

<*kfe) fckjdUB^ $3 "TOW I 3B* Wfe ^fe efasftl fB* I 
d i eted ' Bftj VHfe tTH BB* II 3tf II VB^ 7>B "SbA TTH^fe I 
Mt?> t -oftte TO*fe I feH ftStfe TO **B3 ■HofOf | 

■nfe fteft ftwafe nfe?>rH ii so u forts fafe* feg § 

W^WOT ©vtes ^ ^B TCTHZt.l fefec* V|JW<*> "gfe "Hftj 

w§ i ^buTww srefe §HWt ii ii wfe ft^ ^aibs 

$ t!BT|WBM3 ^ orfB ^BS Ul^BTItiW fiBl T-jt 3dWdk!d I 
ftTBV|T§ ^ fes TTOB ll*3»l ^ftfH^B <J§ fafe WB! I 
fen TO TO Bl<§ X4B1 WBI I BT8 $BI3* § TO ^3 I ^fb 
oraftT^ l£f 3 #3 II 33 H gB^^BS ^fJBTl ST§ 

*l BTUcT feSfe ^HBT I fe?>B ^Wfe fefl TO W I <*B3 
4 i(ltflVMftj fej ©McTO! || 38 llTteP fHS VHB 75B1^B I 
7 W ' q<B fftl3fe TO V|i^B I oCBB 35 £3 feB 71*1 1 
3"H TO *4^B ti?>"H TO^F II 3M II f3^B#BSCBSWTO 
3 I #13 ¥H~o(B3 SB TO 3 I *reB* 3?1 3 fen cW gst 
^ByB # i> >HfeBTH H3&I fSg ^TO VHfe ^ MB I BTo^J^ 
3ftJ fcfcs I feH MoOB "HfeBlB $fel VIoTO 
fe^TOfifell 3711 ^BB ^ odi ^ BIB VHRTg | f^^§ 
?>B $B] ^iTOra^ Vx^^fe'fe^ W^t | gjB WBl Ttf§ t3fe 
fttfgiBt II 3t II TO TO f tTWflfe TO I TJH3 <3ft tffij 
3W ftwf I 3ftJ 3 .-rfira oTBt 75«j 3H I ftffl 3 ^c(f3 <S 

^ fife ^ i ^feotif i a §^t [^;, g^gg=tW3 ^ -fel fim fift 
Kugi b ^^ig gw? ^r, fee? ^ w H3 uot fegw w 
fep fe^ 0 to] i Bigtwgi I ufScra^Ti ii ^ ii 3ct ^tr *rfe few fegret i nfe isft 
nfa3 ^ftj Bm^i gt^fe ^R3 ffe orfe $fe i sto *te 

wfet nfe £fell 80 11*1* It -ira ira 3 3*3 I 

t-Rgi^t 118^11 nfef ^fenfegra -ftw8i hfh^h 7 
n tnfie fexFB i fen 3 ^ftra fifi'ira i "B to xife 

©Bfe T?fe l|83l( Tfec? f¥&3 fife BfiS tlfe "5 I 3Tlf <JFH 
■Hft} §3B Hfe^ I f ^ftjH craft 75ft* i i^t 

crafti I^rhth ii 8* ii ^arcra "H^cn-r ?> cft?>ftf^ i fes vfe 
^fet 3*3* iref i *f?> vra nfsfofe 3ft} or§ imtfeiw 

TWTJH MBUS II 88 ll W$ s?B M7> offfe ! sjuud 

"ffef B^W75 ^H3* |l 8M II fen 3 3l3 §3fe3lB *#noT35 

33feo? itefesra iHH3 n pro irate f^fe israa 

T33ra n y^?> grfg n b£ l|"feu ftl»QPd BFKfe ^B I tFfe 

wfawfeii 8? iifK^f^S aw ^^^igrar§5flBfe 
3f§ faH ' irfl i y?s orfo orfg Ba?ft >?3Rn^ inftramra 

nra i nfes #3t hb i tife vra§3^ 

oCra VXnl Il8rfll 3ftJ "3 «9fig W^i gjg are I BTO 

ot£ i fen ftjrran4 »P3 mto i orafe 3t*f^i$H o? 
sPfeimonfes ufe nfegra ferft tfsrer > tflfe n ife 
w i ^b, feoWH at ^nif gr ?rafe wfe ^fe^n* 
iivi^ii ^wiodB arH#§i ^3mi "w^h w $3i i ^TOtgilfgatll ( 898*) gtftj 99 J ySr 8§. 

_ " - ._ " ' J 

^ II yg^feft? ftftfts^B ftfeftfttf BBq^nfe^B 

mb nsrefe BPf i firwBfij Ttfe^m BratRTf 1 ! cow 

W Hgfel flWt 1 ft?M W> ^fecf <JBftj f(|MTHT T^tftCRBtl 
Tt>I §^ft) f^lTO* kfeofHT^ftj fegj oTW5 few IfcH^Cfe 

i 

^?>r w6 UHt^tTre^ ftf *feBif foo'ffiiMdH gtfe 3t 

TO SffltraH >JBS<R oTBXH-sCHimtfew )Hf^^ 
S?>n3 I ^BB ^BS f^R MB «dl^«Cj lr£ || tow ToVei 

s?5^fe? i wtcbh $ fero ¥wte^ i Ibh 5t ft 
vt*rarfB b**b few Tre?> fosrtrt 'ffcNfcaiH >*ft} 

WB^ftJ i 'fen MB Bt^ra II t II igw cTBftj 

^H3>rat7> I 3B q?> ^ ite^HffeiBIB Wif^^f 
^Hd'dlBIB ^ oCTBH HBftJ W^IVflW tjq $^?> ^dd'fe l $ o(B U3nj pg* I ( 898<£ ) gift 99 I Y>fe 8€. 

^ |R T^75 feofffe || <« |f Xft) #3ftJ 

^fijife* ^itegl iiTOii-^i 3^31 ^tnfti VM^I 

WSftS wfe writ || TO || oT^ W5TC5 KftJ ftife 

fen fgi i 'feui cw'^fa ara * f^' i fetr »ws •< tpRftJ 

Wl^l V3tefe*V>refil TO'lRQUfttS^ *W ^131 *5HF§I 
c^fBt, TOB) TTH^rg | Y>f% wira^, -fit | 
7531 -B§ f?TS I^lfe cjf "H3 Jtts?»dt I 

isfo t gfe w^tir^i wdfefti >rfy mw&F i >^ 

fe*3 $ II II ^ gra wwfti fftl WTO' I "R^5 
T?fiM of feqfg 37rgT i ftf?^ BfeB ^BH g^^rg | * 

4?jftJ vrafts fe3 ^BftJ "fefcffe i >te tfe wife's <3fe i 
ftjTro 8 era -flBftj ^feii^ii^gra WtewHl to*Thr I 

ftftflS*^ MOT feTOT H so |l ^3 7Rl>rftJ fiTO fe?5 
Wgr^ I tPfe Tlfefe 3 ^ra?? Wqi^i^f ^efe#fci 
fe t? TDfty *ft f**fe "Bfe 1 1 ^ 1 1 TO £ -rag gBt | 

m> ^ 33 yh3§ ii 33 u wife ■hto § 3t feini i-ti 

WJ^f c*fe H^ftpf-if^ TTHB nrartlfe B*5hftr3 37>fe 

^ ^ ^ tP?5£ XJig *t| tfl) I ^ f3 £ 

H3 So s t^few § lot § (yhtu) f^g ^ rf) to ub*vj gam ( e^uo ) grfn hh i fU Wlfqfe I tTOS 9HI3 f^MW I 3$ 
TO II 3M II feU f §H *?fc 3 oPdcS | Ht cfeffl ^fe II 3g II V7> Bt f^J-TCS fefH * HT5 I -feTHT ^ 

I Wtt W gfa 75tfe I ^fer odfe ftfc 3 ^te't 
II 3? IIT^TTO^^MftytfiBTBI^^ 

STOH^Brftj ura trfa 3 1 3fa wra g<sn3 ^ft 8 h ii 

^3 Tife WW I TO "UWfti "Hfsffe sTB^TO T II 3^11 ^ 
^TOotT^ fe^rgfe I X^r§ TTH XJ3\**& W^3 I HOT 
yBft} >feTOT>fl l^rflfc eft fcSBt Tlfc "JfHt II So IIYMMB 
tRji cTftj ifa feurg | Tifg § H^Tgifn HvF I WtcTUi 
*5folfal33t otfB I off sIoTOfe 75T>| ffiXPat II « || VR> " 

ft^pfecr TifefbfTJ org saraifn i 3 vrai *fet? nftj ttf^- 
Hifeife75 3 Oh vtgftf irfa -ppfl i grft guu ft>3 vfedtinfl I ii 

33ll3Bfe75 UBfe 3 VHfefWifeU ^^hS Hfsrfufo W | 
*?p3 i "i^jm tm) uifli §?b gf% ot5 w i M ?5# vgyi^i 
iff 3; g xenj p ga i ( 8<*g<* ) sifa 1 1% 9?. 

3*B% ^feof •oTO^Hftf cCfo BBfe?> T}t3gi^nm8i| 

tffitei fete *t fcfe -fenfe 1 orafe nraiqfe'fWte 
fate ifeifeiitMii-ft^ra^irafe 3 QHi->»reyft} arafe- 

s£ 11 *g 11 ygg fire 3b 1 fe?5 t §b st Qv 

*i#B I ftnraftj ^rftjBIB T# -R>i : I c ^fe tpfe fgg 

uff 11 3? i! to -h mk t$ 3Hi gut^g 1 rift) ffrvraft) 3ft} 
fmgff 11 *t 11 n fiffq Tirftra 3 wat rto .flfe te^fe 

y^^dll^oTHg ZTHTBt VB?> WTPItJTHlfH ^fe>fS^ 71 

srafti ferret ife »ra^T i f^fe zfcrfe ifegra 

E >3?dJirii>ft I Hfe oTOtJ Hft? ^jfe B$ I ^BB?> *^fe 

w*wfe si gnftefe ^fafe $ frfcfe yhmS I ftRrt ?5Hft 
fe^gragra tws 11 83 iifefejjigi^ru tor fSte fc^fa 

II ftftrffc UH fwfe 3 gB MO ' ^d <fc I ftffl BfaQ 

fei=T2S^ ^ orftj o^fa ^f^^ii^ii^^ii^orS^^^iTfeon^^' 

3 B^ I BIWS 'HfBHjB § *4B^ I *$BI ^oftefii" £ TTH^ffe I 
f^H^ ^ ^S'wfiS H 3 II^TTEF cWTfe 8 ft?^Z3 TF<3 

1 tro yfe^urg 1 fag vib f?g> Ifrft qfTfefeot 

#^^51^^ HifeoT fife % gnj I Sggff | iji 13 *pnj i ( 8<*U3 ) gift 9*? i >fa a?. 

3telBfaBVHfi3l3THST^ fi^fo^»>lP 
VH^XI^tfiTKtg'lTlf ^fB feB feT? ft |l?ll 

onfe ©fife Hfe »1P<S ifetl ^tft -Ren cflfc II t llfeH 
STCJ THS^"fel 3I§ <JWPd I srafe VHMB fif3]fe 3 3*5% I 

^ r may vg¥ *pfe t tto •M^onatH fan Tsrfe ihJh 

<ltf^ I f^*i&g 33 »lftc(Tf 11 Ho H-tf^f 

•ftS cftM ' a Tijf MM P<Jd 5? cife oTO-ll^^ll fe>f f3TTO 

orafe y g3 d* 1 fear w$ ftfS ^ra tfa ifew ^ Traret 

fiw 5s to 1 ii3 ftrati £ w zra 1 fwife feS ife 3 
3i3>feiwg^f3iJifii3nCii ^11 wftw safe safe 

TWgrg I UCife fal gfq3 Mdct»S i W ^|Tftj ftftKM'tt 8 
>**il f^^"fl ; tfl^"Wgil H8 HTOlf tffl3 oTofuftib 

dfoufe 1 - sPd ftdiPsT iift} >ra tm iftrafe' II W || rafe 

to fiW ^ *PH?tf 33*5 Stf 1 ^ wfe ^ 
S 1 1 *ft^ ^ wvfif^Sei b 1 "fat 1 #w ste fwal 1 tIBI If "St t S&\ fcTfcf 3^ I VB efl 

©TO* fWB "cTB^ l ffe TC?S ot ftTH3ra-ll4tllfW?5t 
ott MTO3 T Btti ©7 1 tffS BB3 U(B *JTB BiB^hFra I Tjf 3TB 
BdWO^d t^^-Ufg 3 3Blfe TOfe WBW^II^Iiftifa 

feQfti oranfe fewoiB* 1 1 xaftj ?>fi) tefe ^ ^te^ 1 ^ftra 

f^VHT ftjfti BBtJT I >$3B fefe ^ 7>ft) »f?JB»BftlRoH 

nFUBHl II few ift §HI *<J»*JB 13TBfl5raS BUfiR 

STf gTB3 II- » 11 fefeor^g wW 3TfeBMlVHfe^vfe"ift 
fTOflfet}^} I W& M^RS yrfe ttfvFB I -gtfH gr^g -^j oft 
^B <|*5ca ^3 fife $ n$ 1 313TB TJ3 HM'dfe W|£f 

nwa wwTfc vpfeBrfg^H 1 wh §bi wif§T>>d<SHH 

foflWfe feR^ l VB Wqftl fira IRMH ^BB 

#^^WFBl^g^Bl wf^ifpail 2<£|l*Tfe 
3te ?^ I ftjfa VtfBBti 1-fHB^OT 

s^HWS^wfe 1 ^hb ^te fes vjpftw ^fe \\*9 want 

oft 1-^TcTB bm **Tftra*pf3ii 5t II f3?Td 

v?> ftocfe itenfifeg b^bi bb3 fen tBnRif Hgifl f 31 Tj 

*fe*fl feW arawf ^ fe<u»d & 1 =l feH § te ?5<ff fetj'dS 1 a 5c* *st i tot ttfgxj ^ gra ■ftEfiitoiig^ 3 Horfb fan 
P$jm» 'euauf i nfg 3 ^Jeor ttjiq i fe^ ^ ora^ite ©rat 

Bgfe ftt ftm ffrcjgftl >i^^ ftra Ttfe f&n $ w a^iif^fe 
whb srefe fen Hte^t i gn i^ hm^a i va#3w 

fs*TO 35 >H^3TgiHb5f cfl<sfH VHfeoT *£5P3I3W fef^j 3 
3 3Wigq ugfe^q % cr3ll*8l|i#§ *5*faf3 1 feu 

fefcOT^iftra >iwatq B?5l -g ftran^Hi ^gnfe^ fad ' dc^fd 

gfe 3** i feF >^o^TT? 3sf#H II 37 II M3Tfi4^1tetI 

*f33ie vh^bth i V) ti3j ferret iistfiwfo fit 

to eft gfe waft) i »w zioTOfe "Kg graft) < erafij 

^ ! *3fl iray^r Si «feon§ ?fl tfrrf ^ ^ i ®h« ? i u raft 

(p^)>*f^ feftum btoot feuufli few 1ft 

^te^i § Isra^iilS u^ItA 331015^75^1 & ffenn §n§§tj 

H^fi sfewn 3ui» 3t 1 ho 3o=?t feu u^tw h feu ife ^gft & 1 ^■dtl ^3SE5'^«B*lfil WW ^TR *5ftf B^-H 80 1 1 

ftrafo zth ^ufe i n w^fe ©>rofe i ftreofl ^ 

TF^j fsrH ^ I TTH^ VH^fe c?3<J *4cFH H83H ^MBTTOB 
I WE TJ TTH TTHty feUTFfe' I Tlfc orfg ^n* 
MT?5oCt ?5tfc I gre^fe orfg tifij ^75 ^tfe II88H 7TH cT3t 
3TB orftR3 cTUf I "Hfe TJ^S 7>ftj Blft I 3$ VMffe 

•nftra 1 nffe feocfe fH^nftm^ i yea 

vg wracr T?fe i ora3 ^irar tot f^g n 8d n n 

c >fl§cir VFMl 33lfe ?> l??st §ftj I tefcft ^ 

4wW$ flfe v> n 8? ii ite 3 $ugr $ gra 
craw trtll fen ufe ©33 ^iba 4t3*q ^tfe ©iro * 

H8til 6 nfe W5cT <jf3 c? 3313 ! 7>ftj "H3 ^0 1 3313 

fe*jt ^ *>rb 3 eifa fcT^^et'tfu^iBtfiifyfe iife^a t 

H3H3PFS VMlfefllMoH^mflfB ^fecrf^o^fefnHfeHU 
gtfel^ cCf - fcTW oTWfe <*3teHWfe^iw *|fflg 

fe?>3^"crft •§ irc ira ct fo* faro "Hfo i i?' wfecr mcto 
wfd^fe i 3a3 33w feH3 wvRsi} Trewfe ii h 

fefe $ gra U3*J B9ti fgfi fsorofe ^ < H§st W ufe tvh 
mBg3^TT^>feii 8^ ii . 3j gra hot i ( ««iu£ ) gifa 99 1 nfa at. 

tffWBt I t)fe ^5 fe£ ©^^l 4 feH "HOT* "ff fgi 75dl'S?l 
VHW I 3^if i3I HHI^fe 75W I Tl€?5 ff, f%J *lfe 

1 iTO vrafx) 5ft) f^irar§> 11 3 11 ^ftj gt§^[ are 
fe* ^ 1 i to wb3 f?v^otfa ugi 1 ^ f^W^ro 
fe^iy^s ofefn fb3 *toi 1 snfe hi o(fe^ bott^i 
war y?s <J i wfe to*?> to crfa wa 1 if 
to si ^ifc *g 3*3 11 m ii^feo? ffaife nftj § urefi 
nrafti fyife^ S mreng) 1 ^ 3 bib fu3 Bn*fe crat 1 -a 
nfe vnrfe »fBiiBt Tretiifc»i£aifs vra ^zj yjft ©rat 3 renifo 
eft wri "5 tjb\ tj 1 -htoti bito orit?F gra ub 1 vwfecr 

VcPafe ^5 p ll?|IW3 TTOcftfiBl ^3Stl T$TO 
"feg IW^^foat Hi Wat #3 MB | isra} fHd'dfe f«SMfe 
fowft- II t II «TRtW $B1 fWFB* I ^Bl Tlfe W 

wffrltjllfwi HaBjfc MB YtfR^ Wife* feftlfe ct 

qifa I Hte^ iTTO ©flfe 3d'<b'lc(ofe 3? ftftofe o(?5^W - 

11 <*o 11 fentjfe x*bbi wfiS WBret 1 3 Isb ftreftj gr?^ 

qrah f3*H oft -RoOS W 1 craf3 wfe cft£TO 

flans' 1 ^fc Mf^\if«imHn«Ri 

WBf II II tTOffefc^ -fain 3 I p tFfe 3ft) BTB 

I cjb3 vih Bit wife 1 tjbi ite^ 

£^(^ra) S^n I ^ffei ?5#r>{T Kg | B ^ gfep flW75t I 3B3i 1 tre§ ^fc* eta TOte i b3 Uoxn=? Sfecrfe 

U^"3T IHtS HOI fetj'dQs 5l I 3t£ $3] ?f3 ^fe II 
H£ II feBW5 tR5 oft tyfe "SaT* I tT3 <S fUftf 

^fer II <*? li *fe ^fe ftfa Wfe TTH^rftfl g| ^ c?fe<?^ 
fwqrg l f^ufife "Hfe ^Rfey^VHT^fH i t*cf375 si,3ra § 
M^fBllWl?HTi fos "HHl3 3T3 ^dI^cSl^3 3ti fetffe^U 

3rRll<*£||>P3 &V>o*l3mit *ftrcicT3 ^"HfUHl 
VHM3 "H33 3 >Tira eTtfel tTW HoTfe ftftjfe TO ^tfe IROjl 

■ftgife * life nfdd>d vmt€ i feoig tfe art -mf?tt i 3 3 

VMfect McPg §vpfe?> l W§ fe^ qrg ctfe ii M 

ytT odt VH^of *jc(fdl<Jifci #3 c? qrfe 1 ferat cTfeoT 
VHfaoT fegrgmfe fld l fd^M v>OT^IR=>ifcjW s(«dlfoc<rd 

c?3fo TJHftS ^ fePffl I 33. II WTO fevT ■gfeot fes 

fa re 1 3? nnt §t fkstf S 1 8 or3g5 § h feft *3 !f 1 (to 

tTH^ Rgn^t) 5 SbIH I ^HB ^ fife §31 5 I *3tl ^ 35*35 I ^HH oTW I 

*l ^fewn i^UHT, frn?) 1 qo f& fifaw fiw) 1 

H<l H^J vnjr ^ y^f § gyg'l jjtt 1 H=t H5ipi *fe5T Xjrfnrtf 

S feftlWt 5 I TH^t- ^ fc?> ofgfe fe^' fSRjf tTT^YMf I ^ 

ot^i fBat vh^ § vra *ra* ^fe §^ t8 I ^ 19 iffM Tm I ( 89Mt) gift I >^5g 

i fier? ^bto £ zjf3§ 3*«i£rfejfe off 3 »im 

Wife 3$ ftj3 UH £ II 38 llTtfovfosufe Hfadld 

*JBfb ?^fe w*i ?TO^ii>^ 3fe Tfcraife i#!vf^7> 3fe 

Wil IRtll II Htlra 3T?> 3 orafe y?fe I HTH^fe 
§fo3 ^tat If 3? II f^B^, ^ fos BBfofftj I *IUB 

bths i ffi Pdd dolmfarere fWn eft wro-pi yro 
*irafe sbithi' ii *t n r&^fcw todl wfe crai 

BBfe STB^Bl^ | -gof ZJt75t T^fl Tlfe forfH 3 
^tfe W3t If Rtf II 3B* TST^cft fiW3to|} BTtT^t tlfe 

?>te moi\ orefti fef^t fen fejraro ifen $Bife gBaii 
bits wfe i "Hfe igfe ww ?>gra iR v?ra i "fiBife ^ w^ftj 
fin Si iU^if vHByfti^ ^bh aft t^ftii^iivw^ 
xfo Tmeife i j$ bib cflfe Bisst *m i sbi jrasfef ?jf 

MTR II 5* II ctfecTf^H 5 SJHfe ftf3^ I tof HK^fe 

Tifira p§ f >ra ^oct ^fe ctfB v>re) i cftfc tre^r 
*3 Toii^tn^ii^^ MHBteTBTi wi §b off i wa wk\ 

$ 3^ ftl3 BIB oft b3 : 143^3 W I 3 S*oT 
?> ft^Bftf oTO II SB II-W3* 43^3 ft? 3*Bfl "HZJT T1BW 
MB@MolTBt I )| ^ cf 3 ttffe ft? BIB t : f T»oR5 ^kfe 
olfe TGR] 3BMB fi : H II Hfe ot^^l^TOS^B fTlfeo? 
OT4 oTB ffiR Wg f V HH 7j3 §M tlft] T^k 3"H^-I ^FS'H 
BIB feH WoT §^FB II II fHHfB fiR>ffe ttffe*5*ftl 
3fe ^ oTfe^fevwnjffBfe?; oCfe 3^fu W^flB^ : V^W& fes wfasret na?n TT3 3 to 3 Safe 3te i off 
Wafts yfe itftefl wj^fig fiaf iyg?> srag ^ 

^BTHf II 5t II ITO Yjftr fig 3?> W&\3? ^^75 ^gff 

H tg g trc?st ! 1 w§gg Sut 1 ite ftr^kfe 3 mTadb 

wfrs feu § ui w 1 ygs creftj u>ro gaw n 8 ^ n 
tife ^feufe ^ 1 « : 53 3trfai wuh acre* i 
•nw mfly Mjjg3 wnst i fes warfat ft ife ^ „ 8 , „ 

Bdwo iyd 1 ^ai wq^r tto3 fe^iissirafafeicTO 

Un\'Pa wqfo ife3 yf3TT3ftl3 srafti VJfanra I afj 
VCtrgi f^p<tf 3*3 1 f?S3 VH^fa flaife eft 3fc II 8M II few 

Bf sarau^a c?qr i g(3 ^ai 3wi vjrfg b! Btf^e 

Ml^tf^H wtiyag tTCSX tTqr 314 3rg|fl vnfe TTcTvj W 

II8?II fef3T^3Tgi^iy 

a*. [Sw ^1 Sgr] 1 

^1 VMnjftJ l VMfeof i£c*rg 3yfe 3 3^1^X*3l4^ 
53 mHHTar* I ^gftj »f^or t[crer h 3 H fojqqre 
If* tft ^t ^asS ssh 3xfcn qra3 ot^i effsi jfi 1 ^ gra 
tfl ^ ^ra^ ^ ^ ^ ^ o?gfgn >fe ^of 1 3 i%H3ig^wi fiFR Ufa Tlfc I -fi^B fa>K5 ^ife .*itfT I *3 f 31 
Ti : TOftf* f 3 I *i 3>ff3Sfl fa$3* n %ll i^* 8 

TO TO $53 i TSrf 8 * ^ff >fo 3T?> V>fe3l 3<J 
©*TOfefaf3"l feH TOl^fB^fe ^dO€3 6 l|8HWfea 

§3 ^"3 3ft} fefetft I ^fBW^75 Tlfe >fi5 7lf33t II 4. H 

tes^r^itefli tffbi&n^Sf^^nfoiw 

T^qfe, §3 jfod fe i Tft3^ -fe ssife S3 W33** I" 7 II 
ftrafe faS^is w^^^ i 3^ x^ra State tf?jF 8 i 
flfws TOfo 3 m3 tafSra^B *3?> St ^M3 g^ HM lltll 
TO*W3 SvJ Tre faTTO I WSWWfd 33 to to ^to^i 
WI foil T^fe ftTH St TS\B< I TO* ^1 ~3 £ Tlft^* 

ii tE ii irafiJ V3HM3 w<$*j uiSqt i ^?3 ferP33 wun 1 TOreTai fU^5^ i [^5 ^fe tft ^ i (g) ^ fan fe^ W c^sr 80 i$g * % gfifet- guresni ssn 

>ro=^ i crfLra=OT 51 usrHres ?™ fas [Sfl:,^93»] T*dk i e §3 1 
fas (yh) vr:-Hg3r=>GK0, wgw i *3ht« (^firo b) i no ffel Sh i ^Sg i 

^^|I HW ^H3 75i>( (>m) iJ^T ^ fTO t^3%(H) fSToWOuB | ^feof 
f§3 ^9HT3 €te BTH Ufe 1H *53I§ fe^*fi ^3 St feft 
VB^PRS I *^Bta (v>rt figgT, ySiB [fe:, ^3^] I '^^TTOl J po H^ 

^HU»0 (iM; I 5a «B^ [fitt, g^s] I ^HRl [ft*:, tjforV^] (*M) 

HUB 5^ 5 t]f 3U3 §Ue?=U§ Cfewi *w Sbi^Sh ymra,OTf- 

^ fatf«» f^s « ^uHaeig i wr« fe* fen w3\ j& ^ »ot tera 5, 

?>fe>Hi ijfew § b)3H^3 mjo? fBTgl fea U€ $ H feof ffcs 
5j life 1©' TOl Staff feR^t »OT 75^ a t ^iaS (^5=) 

wf^ a, nrai^ k fasn i ^fsra^ m fns Si] 3a v>T3r i a8 ft?t 3^1 *fr3ftre% ^B3tt% sSbt* i ta» ftre ^ >te ii 
<*w iPsratT, *Sstf% ifte^ i fl» l^ 8 
*ifea**S hb iJa^ i >tohT^ H HH^^F5 ?SW fifg [fin: fcW) I *#53, ftfuSS W3 ?t fejB 8 I 

(*h) aifccnal stf f ^ fen § ia nra^ ^ otfire i *Tg«i^ [fin , 
5*13% ftrw to, *g srin urn, ^fa ?sth yn, oral naw, utzzq 

©7<fo, o?£3 wfeo?i § ^ off^ CIS I MM U^fe [fe, 

S i HH ns25iof fas, wys i ^5 S 1 ygi? ?mj^ 8 i (w) xftac 

nrag Ttefnal ora^ as i (m) vmhh Set £ festa, §3 1 wSst fae fen 
§ xxpm xre fr3 ^ t (s) #a?5 fee? uprtg ? apjss $ us? £ 31 
orftt iksj f?m % i?5 nss *hs [fin: ^55] f (n) rite* 3ijH=§fe ^ 

§3 3 YHB^ fe* WfHg Il3 UJHUit ^ft ^ fey us 1 a8 t1S= 

i&fa fejs 1 (w) feir to fro 1 (s) f w i spy* 

g| oiftre u<s 1 i >ft*oit fe3 % sth rpys «js fef^] 1 
^^n ?t Q3, f^Bi" 1 ^feoTupra el tss ftin§ Kre yai^a 

fw fen ^§ 35 I fet) TO WomB fsp 3 ^SoT f^i § ^of 
5 I fbHTRTHi % T925i fe€ 5e3 S I ^Ri^ fe^ foi3 fo?3 W fe^ 

TR3S ^ BTS^t 5 I (VM) C 3H f«3 oT g Hi?53l e 1 o(^l ftWS wif 
y>OT ^ TSif? 7J?*:-ftj^ | 355 Ht^yht w&3\ (wfe H3i) I ^ . . _ 

(vh) 3^3? [wTre fta] ( * ) finite, >ra SaRfl [ f&l ] 1 3 «t as 
gra^r 1 ^fefeia % 1 fsa Wrei ? feg ^ w toi t> (m ) 

fawitf fen ^ 35 ^ srai? TO I %»pTB rSg I p ?3 I | fa:, H>fi] J 
*feo7 Uc?»g €t 1 [fa:, TTOrfteg] I ^ [fa:, EP^3 Jl 

■"^tfl ^ ^ 1 fifl:, ^] I H ^ I [fa:, ?„ cCRm] I J Hq R^| 

^Hi*53l writ W WcV ft, X375S3 4 Hi?53t^5 5 3 : 9 He7€' & iPfogH 

?FH & I (ni) fe^ WH^ ^ ^ 

375 1 it KpTO^ VHgg US I ™3T3 fes I fell UTJifT 3§ ^1 
fee? 313 tffomH b (Coxjpbattthert) HUg^g ^ ^ ^| J£ I 

^£§^3, feW3 I V *HH§€ I ^Rf ,WT 'WHcSoT ?f ' f We rTTU^ & 

ora>M fw-s re et, fflH ^ ^ f Siwft f^f ^ i 

rj$ i ^fef upng cnJtB S^i ^ #h »mt| iwi i ygH*$ ^ fe^^^a 
fro 335 fl i ©re SbwsI 3 3^ f 3 or? feofnai % >h§« J ^fb »^ 
i i $HrSf3 1 ^n^ig i i ^§^75 ( m) 

^75* S§ 3§ I ^cTOW [ OT, 33, 5feoT ] I ^R>R] I [ fe, TO ] I 

[w: ^1 3^ xth to£ nran fe^ ft) Ji 3 °i^ s 1 3<l fg?Sal, fe? ujsto ^ gra rj3*u gg?n (gqgg) gift? t ^ atf. 

nfgre], *hh nre ^3 fgss wgi* i ^ feT 0 

^tgicrgg §1 tFH 13$ dot jJhis ^rt gisreg 
fifa tfls , S^ig u^vgga g^^fe ifes as,ntg *>^T?Tgmi§ 

§ gq* 51 fefaw feci mgq >Hfl 3o? feof omfl feg w urn 
fyw ft fan ^ r^a t§ wff 9si gi:- 
^^jfy^i^^KS^^glCvH)?^ w y^i ^5 K^j feg 

fetJiS I fl ^l UT§, 3*^ ^5 siff B# fec7 §35 8^ 3H fH©3 

^te yife=^W § inS, ^t, ore ShT or% ws\ i y fseg er 
5 gggt feg ?J I *dr I *to fe^i i ^gi 1 3 1 gfb3 sroft & 1 1 

,0 Sifafl=tlS ? SfHWP 3^ oITO I few Tj^V *Hg*:-[ H H3g ] §V85 

(gg3) &, fWs fH gg gs, fct&To* f 2 ^) vms^h ^ ^gi gift 
t) f[* tot] tf^ g© fra 3 to to alfzra, ( wft t&3 atfl 5 fa ) 

f&g? ^31 w$ ggi fen 3" ^ I [ 3 T?3g] ( fe<fl) 3^1 HOl 

B^^?^^!ra.ftj|(fe5 g<ff 5 fa) vp£ s # gfe 

Ifenr* % $s §*3?si ug ^tiig oral 3 h^ot 3 g3 us i 
*tg S« wT9i 53 s v% ttg vfe u fire ^ wfgp ! fe^vren #5 M fig fe^gi, >feT?5 ferra, crans, £fe?5 

flfe^ll « II #3 fHg doM'fc HI ^trf^'WH^t) 
Wfe I *Ffe WTO 3^t3 ^ ^5,"i3 dj^idfd t) : WS- 
CTfe* 1 HffeoT ^ "TO^rfeof #E3 V*fee ofTO ^ fulfil 

3ufc(,§f?3c* § ?5fH fT^r? f tffd 3"c< d<s1 W^fe* 8 ! 
3TU| Sc^fe, ^Ste ^cjrfe, >rate Wfe, orfg §cflaft5 

a 33 1 ''H^t 1 § ura ura ores 3 us 1 

uft% us pfe§ ^ fe^g^ Bfire us 1 1 1 5 5foi(fes is% us)i 

[#*=tw Sfb^tw B : Bfenf BH^of gi] I K Yi\) |flST=f RSt I dldo ?£ 
US I ^fUoT$ US I *feH § ne^:-[yfUBl TBUj H3,UH, ora3U,o?fe®, 
§3 Wfe WU1^§ -*8fl (§3 ^U3) US US I [f ?fl «3U] sfe?5 §"dldt4S UU 
Uif^pT 3 HHH (^€35* § §75 §S% US (§?i ^ feu) Su 

TJSS (©ifec? SiF 1 5) I ?Q V>raUrl)^if35fT 3 K>few 51 HU 
HSS U)H Si©) !» I [3ltf| (§t ^5) §U 

(3^ iSS) gsi feu feuul ufoe us (wj feu) 3u § ferre stff 

JUt iu (feqf 58 % f^t) I 94 TOT] fTOg U3l ^ fei 3§ feu 

hs^ us ijy gwue us i K3 (w 3 us) 1 *fewTO 3l, hsts 

5§ I HO UUSi 1 #H» STO* 1 ^giS-WU, ^Ul I I feH FPU €^ WUB 

ntf tbu] Boifew €3S 1>nsa Bfe.UU US, oPHSi uus 9 
u^»n us, (few s^V 9 uu us, tbuJ 3 ks s^f 1 ? ^© us fu 
Tra 1 w uu us 1 1§ vrais I3g ufcnu au us i fa (utu§ s^hh 
5 gwi^! us oiu3 fen)^s fe« v H»u)g«u(^)^uu9usi[aTBu] 

^^fus u3 us i ^ugsW § tvra i 

*feu ^ w€i g3 9 *5ij 8^ vfe g fe^ nnf un / VHf^^fe^ yfe 3M in4f3, te* 375 *f fe, vftj foo< 
V3 I tKW'dl, fe^3t ^fS^,fe^F3 ^f3o( Vfel 
lHortf3 3W3McS3VT3 fee?, ifeTgife § 30lf3 W3* 1 
feHoC T^WH'^T° 3*0f3 "HtH Tltf Hfe 3% || it 
WTH ^% 37? TOStWF^^f xraTet rdc* *5<joi f3 I 
tESTF^ 8 , fe* forafe fe3^<3 ^ ^^^§£f3 H * 
I tfeoL ffifep ^TTH fa^Hfe 7TH TTfjlf 5 fife fe3 *5*?fe I 
7?fe3T §tT U3TTO ^Rfl Ht felR TO *Hfa 3Vt ^felRMII 
*{W TO "Hftj K5 feH 3M § "ft^fe fe?> B7> I 

fc^yfe fec^d' ^fe fe3 fe3 TTR 3H »fcTO ^ftj H^fe 
*B^?> PG I tW : ^f#^u€?>ora PdjkJHdl 33 : Zlfe "MZJ Bftlfe 

[tfw^J 1 3 5&t»p ©3? ^b* fea^^Aii 8 f5T gg as i (w) 5of= 

TO?, (H) I w feof 33i ^ ffl, <*d<^« I t§ ^f I P |FPg TO ^ VMS*] 
Hg i 3^ ^fas? gg gs, g^'g^stoi g tt* i §35 gg "CRS 1 [|KB^ 

T?3a giuj ^re as, wslttia (hu f ora? as (§ wsfttf s PTpgggs, 
(3 to flte nru ura imtf) us i (^teaft H3g p', 

feffew 3 f^fe^r ? *ytJ §"£75 Ho as, H5T 3 Wtt ffe gg 5?> I 
P3g] ^5?^, B3ft TO MTEWB UoHB 3T1 U?> I V? 

^R^fa f 1 ^3 ? o?W 3 |fl Ft 1 [ftfl: HMfewW'Ri^] f qH fe^f UofTH 

Hu n^ feor ug ? gig gg^ i §b ot^ gy? gs i fith 

^i^t & i ^vfa^ j gifl ? s§ 5s § Bo?g S fet 1 wsth ugy ^1 
ag5 § Tret gigi gs ! *feg 33 i 33 is ^ nfai §3 >^ ten ftsw^iif^fTOd wm* to -hrj fez 3^-mfe * 

f?<J ^3 I tT?>"H "Ho^ fiR^ oTOTi "3 Ufe <^ Sfcf 

$f TWS I gfc fwtfa 3to( feft? XTf tj org feof x& 
VX'lftTW ftra MB3§Hfeg fHTO BH f^H VHBH 
fe^fe^3rfolTOIJ oTHB MB B3B^?J5 V ffe, HM 3 

Ufc feB TTfe, Tffo ?> i >wgi^ VMg>f tj^rHfH, 

ftj Wfe 3 ^fe fegrfe i guHgoC ^"b^ 3M7> oKJ 
faTOS tlftJ oifO ^HfO c WfejRtfH tfl33 TO Ufe TJTO 
Wfe?5 *33T yi-tf 7^ fo^fe I TTO?3 fife" oft 

Q^'f 5 ** v>m Tray nfti bo wfe i tor ufen^Tift? 
ferret *4T3Fu>jMB>iTO M^tei^f *0ta,3or i -ygfe 

^ra 1 If fog "Hfii HM of 3 1* f^TTO I 

tfdsld 3*6 "Hftj WoTS" f fen cTO II H ^rSe | 

wife yaartf* TrftB y fe 18 ar§ We ira wht m** i 

fw mot fawn 5 1 8 feof Qg € 313 Si* <5q§§ offi i w h3ht i *m 

fe3 IfB-S 8 ) Tifb Riff .imp f (*) (JWife=) Rof ?S# 

^ v«| 9^ yfef 9^ c upm* i HB f8ea f Wsff "HofftJ "TO W§ oTCTS Uf3 Wl fa^dJ dm rera?>T 

srag wfieac <| ocfe avSM ^ feara'iRiicraa ^os 5 

^'fiJa 1 S3*HTCJ era HWlfe aM§ Wfe* i WjHi^t 

yaflHH ^ snsct fe ti hth wfe r Sdd3 fev era 
sw *h&3 feci Hfoftd i rd - f^i^y^ff 

Hftf WH|orf3 S3 3* ^3 vfe 335TC5 l#3I>IH2f3S* 
feOT=fa ^Ufe WF lfe "Hfe iw<j c(d'*5 UBII Tfa"*T5?^ 

las edg ^ Udftj 3 t? fa^ -ftsifhi ??w3teqfogi§ 

Wfe S3 ^ftj I >lfftR5 t?f3 Tlfe UoTOof ^^T^of} 
tTOfij "§fe <l, l3"H 3t tTO tTHIH if f?f3 feB "TOtJ Trafefe 

3ta ^ ?) ^ fe3 WOT §B ?l( of^| So? ofB^ 

05 fa §31 ^tW HS* f^B TO f^3i, fej 3183 9, faQTof 

tfl d TO ^Sof I IjRgi §31 ®5 3^fl B 3?>? fcTH^BV 3*M3, 3*3 fen, cTBH fe3 oOT §?><p|l9ii 

^vh^xib'bts 8 trfe Tififlii^ vim *5trai^s^33 

fa$^f ^F5t BI?> Hte tfr§ "Rfe 'Qrai^HS falTO »ffe- 
H§" S*?5fc, 3>tfi3 feoTO^ TW orfB ZFfe II tf II fectfe 
gdWsfl. 3fe 3* HTH^ ttffecC 3*fe ^ TBfB TTCife l«5H3F 
3^t VriteB fa Wife T^eftfeftreiTfel^Hfe 

WHS TRW WJfB^ 3"H 3 ^ feTOTfe 1^ 

fe^te^ ysa; Bfi^^f ^3fe ^ srq ^ wfe ii s:o u 

]?fe ^ ^3 *3 oftfe vfecO*-^ BWZ 7J§ 1 fdH'ftflTfol 3*BI 

^ *bht 3 ^ ^§ : 3tf $ ire^Tfe-i ^EtrfB^ 
tfq *f © W°»roq *r fe^tj wftTi ^3 qs- 
3?5^n3 ffura "nfti y<vfe ii s<? n Hcresitf 3 

ft S3 cfteftl wrgq -&$\ -doC3 qH MTB H8 1 
^3 Ttf| W}3 #S .53 s fe* Wfe w I TJB ©VS 
#8 ftTS 06 "ftw gy^t 3 fjrfe | fecTO W?5 
ifeHHfB s^ To(gi 3fe frei>rai| II ^ n fojjT § 

i&rvib Sim saiffi^* ife§ ^3 tj§ far$ fafafc 

TOreftf* mil f^CTHBB VlB fa3 35*t *StBBt 
f^WdW "H f<M" H6l *Cn§ orfxJ-Hfe Sfe'll <*8 II 1^ 

ftm f^si ! *3*Sfl i a 3rgi 1 8 feg utf ^! ya^t ocw 1 1 w fi^ i 
*qgH ^1 was? ^ 1 [ 3n: ggfc^oia^fwi ocs& 
^i^IHfj^tf^fySi^^i^l^S^, 33^ ^fenra 

[fin: §^3] I ^tfte Brat I I F <^h I a8 TJ^ 

1^3 fS%ft I HU €H ??W s fee? W3 ^ I He #^ l^H 

tfoooooooooooooooo i v gr^ ugr^f feg fe^u?s l "HUt BMS WBS-VS #33 eT^ fe^H-l fe3 §3 
HHi 3fe *Rfe cF33 S# VIUTB YH^Tyf 1 7*fe3T -flg- 

ftj fear 3irnt faScftt c? hm w> 3ffeT*u>j ftfen 

>fftj foHf&sf ' fcH Vfe TOt? VMHTSlt TTH I #33 

W|H f3t* 3M *HftJ fa3 -E^oCt *H3 Wfe "HUffe II R£ W 

Stea gdl 3 zmg fe* fun 33 Ticra ^wfti w^>ra* 

jtfcTO fcfil W3t #3 TIB *P TOWfe-l Wll Tjte3W* 

fen cjfe ot ^553^-b "y^J ^BMfe §OTfe i oot Howi^ 

orafe VHSfFSlf B3C3t 3 U9X §^ ItRFoTOi life 

y^3 m^3 ftrtOTo^ fezre^i tifeftresftraft cM 
sots* Bfe 3-h bis Ssrafe *ireni it fi *fc §wfe 

#3 §3 §3 Wfe -H^fe E3Wi fef^Tjrfel BSfe 3*1*13 fe# 

fotfJH fea "ffUM oct craft fenrfe i srcrt ygifes 

q^-Hftj-fift] TW3 Wf3 ftj3 Wfe || ^ II c?S §M^fe 
craft} KHfefeS ff f?B Wranf°ffe3 (j <?¥Hfen feFTB 

era ufe fenqfefot? wfe ftra v^^iswfc 

^ffe e? Bq^MS^Vefe^BlTO clfe ^i^^ loXBH 1 

W W3 Bra qfe oT fWHoT §ti 3ti VM3W Hg H Roll &8 

— » ■ — ■ - ■■ ■■ ■ — - — — — ■ — - — iff are vgnj g StM ( 8^ 99 ) gifa **** l yfauo. 

^ f^fi* ^ sra SHcTfl ^fe I TJT^cT "HHS 6 *J33I 
TO 3fctfS, Tfefe ct 37> M^fe II 33 II 3W5 >re3 

fojr>r YHfcct faftf 3te?s Bife ^fl feffc wfercra*r 
u*5*Vi <ftp% gran fs^fe n ii tto HctIb^ 

§ ora^ 90 ^ fiqi »re ul^ vHrre^iRsinrog ^a?>^ ^ 

lift 3*JH U3 tfa cTfe gr?^ 8 1 ^ ^fe-R 35 ?S flf 

H ( §n 55 )§tS orfu ft ogngi sfow i ^ ^ «s <ra feg wtf i 
srgft i 8 *fiuai sreft (y?s) *2op ft 3* fe^ w§ pgfwm 
| ftrot ^sr, vi& [ *ig?>=T^ i g5=*83?5 fee i B^a=i3f>mn 

hb hot i ^fbsre fizgig i 
H ^ ^ ^tfk i Ht: twngT | itb Si a< m4 ^ trti 
^fi^p g) * fkfew 3 1 to ?ruf "Rl Stfl i ^uii ^hubi 
^^ft t?s ^rr i Ms ^raft i w 5 ( law) firo* ^^53^ iff xj3n.f jpn (999=0 gfa I Uo. 
TIW y^fa Bfa I VHngq H nrefB $3 
foT§ KvFS 1RMI1 >H$i}*t?5 f^SfOTtlfefes^ 

qfe t *qtg 3@tan35 ^oi 3 feet B^c^a, was 3 3$bT 
w*ta 11 ^ h 3i3« gratis 3fe 

fWH "fetfe I tPfe^JRFBt BMTft TJ3 ct^Bf TTfa 

1 3ffe **sbi ^F^TO^^B^n^ftra^fe 

§3TfB I WW OT* 3?> ftraS xgSt 38 ^fayrB ftTH fi$3I 
CrfB* II 3? II UBS feSfe 3 ^^3^f5t ^B^B 
WTJl-^3 <3*J 3^ tPfc ?> ^tf-feH offtj TStfe B^VTO 

I* f B 3^1 , ijf fH% 33 B3 ctfa ^rg || H fflk 
BJ?> cCB fe^?> ftfe ^^B^TOfe^loffeBnq- 

^H*B^*tfct?fvB^ BM fro 1 Bfcre Bte 

33*33™ fBfe f BfB §3 feB ctfB fefe ^rg 1 few *jtbP* 
^ 3R5 c? o^fB fBH^oPcfl otBfe ^3*3 |l 3tf H ftlfBcT 

tj§ feB ^fe cra3 |ta 1 fifoi 

crfB §tf f^*B3 TOW ^BTB^ BS UfHJTO 1 firfM 
■RB ^ : odB%H3 M33 qBfo 33 Wft "HB T 7> wfo TIB tJHfe 
WTS^S^^fBy §3 333f3IB3 3fa^ll\oll^tf 
V>ffej fire 3fc&"tl OTfe 3S #H Xsfe I ctfB ctf§ 
feR^TO^ 8 93 fijrfB ftlfe *£b1?>™ TO Hfe Wfel 
HT Bfe gft gWgfe Uft5 TTH Ha Wfe ^33 fefe Wfe I 
%) OT3 1 *tra3t § j *h^b 75175 3 fgmn 1 "h^i ^ feo? 3ta 

B»». I TO (fo <TO uB (w8) I %5?> I jig VMS 1 7$ 33 <^3ftJ H3tl I ( 9S?3 ) gift <?S I tig Uo. 

"" " 1 1 " " " ' ' 1 r | j 1, 

9* II fct? M^TH feidfe ^fet 3 3Ulft 3*3 I 

tfe^ fe^ ~ftfcj)aA ^feS ftP ^rfe feui wra 11331. 

org gft^ 3 Ufa gu, ^feor XHHof "Htn fai§fe i ©3 
odto tfti.ais Ssfe 4?3f<s c* on^fe yttfts** i ft?3 foC3 

xtatf 1 ^ odB 3 VHfe BmR3T o^ra fe^Sfe It 31 H f*5 
3 f^fefaq^ ^fefa-fe* 3MTft YHffo ifefl 3 c?fo 

■ftHFM wti wfta, sre33ft}3*ftr i?B>re H:i aregfe 

y<S 33 >3fU% Ytft! VMWclt 3 fe3*rftf"-ll 38 l| VcS ^3§- 
3lfc »lftp* 3 e(fe ^5 TT^TOl^fe^^'ff 

fHcttfl frro wgq reftl ftrn srai*w>w33feH 
fafti ^§ ©rat tfjg ufs uikrtcs i ^r§ wft) Dffe gfig 

W^ftJ, eftf oTUt -g #q -HTjrK H3MI! "&H3 ^33 vfl 3t3 

ute^%^wtei yH >H^fti §*itfefe3trefa 

§mPB lififtf U(Tp5i g^fe 1 ^oftfe Wfft^fe 
iJl! -pR[™>rarfe I ©5t 3%^r Tfo3 B075o(i £ B*3t 
TTW^5ll3dll3Ht *l "Hft} f^53 3^ HIS ttfgcf #3** 

HMD tfe* § <J* <Jg ( fagfa ftig 9^ cre3)*#3 ml ^cfoor^ wf£iis? ii f5en ©rfe tre^ vmSst fafafc©! 

#5J> VH#, ivl^ tPfc I MOT UHtefefBlH OT'tB! 
fey "Hfef *Hifo' Hat Hfgf3?jTO xgai ffit feo^fa ^ 

^ 11 HOC i ^Ngt3H Tife bwj twTgOT^t #3^ 1 ysft 
yro sr© Oft* oife ua>j vrfl^fe gte n <ni &> ii-ti 

3MHt € HM y^HH^vjfraTjnfl oft >#H Hfi3**|effe y^* 
fey UP3 Wf 18 ttfSHTCS MB tti^TO ^H^ 4 I ^fffe 

T^fH d l dti6 '^H3 VH^3^|^ Wife sfe- 

M Ufe 3 ^3 #H*° HH%rfe I "gof SB 3H ijfe S35^B 

3fa w^Ssft K ^fevfeTire) yft^3V3^ me ^fcT 
teg fWfgnpfe i mfeHdld ^qrefo c0£<j15tik Jlo 
w MTfe 11 a 11 trer ^ra fe3, 3^ fewara w$ frre 

tiB^ 3 Wfel3Mfe 3Vra >Hfe ©"31 § ?? gfe ^rf^H TT* 
fe tl ^"H q^rfe [ felfc irafe Vtf&f ttffcoT ^ MM TTgM 
^tf^^lfe^?H J Hfe^^gftS3 9 tlfao(fe iTO 

1 ^ ^ >f3 g*^ wrai 1 *§q^T?> 33 Kig^ zj?> i eiff^t ft i 

'"fat 1 Ml fife i H3 3 3u$ 3 ay ( *A m\ ) y^fex I Hi| us>te3 ^ggij^UBgai (B92U ) gift <w t 

TOfe-n 8 II gtoj fewTO^W gre?^ TOfe 

3^ U ^If 5 ^ 3* Sfcfo * Wti a&M^l&tffe"! 
3^75T »WH 33 Vfe?7 f 31 fly t?gj fwjsfi} 

ii m ii ^ra wra>ft # of waai q^H afi fefegrfe, 

?W3 ^HcS 3 Tlfe offg oTUt 3f^CT3 ii3 TRJife I 
-y3*3>B! <333t SHI <T 39 Hi? Y?ft *fe wfefg |rf|ftj 
W^?5 ST 3N eTf^* VMfggfgfe ?re ^ f^3 grfij | fi'gfjj 

3 flu Sorahrra ^ mra ^ Swfb^iHngg fen 

SBte c? TTCU HM fyq 3M ora S^~©Wfo' 1 ' 1 u ? H gfe 

375 ^ qi3ftJ tT3I 1 

TOtofMfiR t 3B rjfofo flff W3f ftl3 fMsrg 
K S pfe* 8 X?q »JoTOft3 S feu flWuRW fagfe, ft^fe 

tig vj|^v araftr - ©qrgfe fs 3 tfte-n 1 11 few sifti 

Wife iwjfe" 5 ^ ifP3 |-3 TBlfej %yrs agfaft 1 'WfeQ cga 53<m % ^rar § 1 "arcs ^ g^ftm 1 "a 
TOsiTOatfes^ j ^^gTO,^ S€*tf ( fra sro ) i<n fin 

a^} (s*ih feejp) d ?$aft fan 55755 1 6%, j^rfe foj ^ 

^1 if gai 315 ora^gi ?? ufa* gnji ( sccfgp ) 1 w 

§3»fe as %H fe9 BHgr gd)6 1 ""a 3tj e pj»fi§ 3u § |>toS 3O1 
^ vfbag ^sti ci ay w9ap 1 ■^■ B i,.4i TOra 75155 1 '"'g&re t ^ 
fea ^te ^FP§al 1 1 **oregi 1 ""gig fH« 1 ""Hrg £ 1 §sws ins § tmwmra «?J«5ftj ifeag tab 
otkr5 t*h fe^fe i resets zra^ra mn * ft W J" ™ 

fflf PCT 5fl *3 «■ 3S3P I "31* fM3»?fl TO I ^Ha^ ftW*«W 

wgitfo ira fef faftw 8s- „ - ^ . 

"Has irana >f wT.?i5 ?sw nfo n «t 3 <B si 

w1^»iViiBWWTO8»a«* , 3**» ,8 '*S 8,M 

usfos t» « * P i mb ywsfl * ^J^j^J 1 
in wwa *| 3 wsfTHoc auift m few, lg sififejw i**** 1 
^flajsH^fewiH^fe^'^feailrta «t» 5 ™^ 

fev8T>a»fea'flSS3iwj3f^iK ai1w,|a« 

stf f^TOwalfevgtiigtaisorwTawugi 3M* f w 

feW, '3M nmfe sfe to is^ f « few 8 1 « 
?^s#few?5TWHF^fiwsw3ra^n'aa few aiwarawsi 

§5^ W 3, ^ W8H 1=IB tRJH § 1^ H WSJ* WM tfq *B 3t *H : ©MfffewftlS tTqftjB sraB* H<OT 

ifo -r vjrcfe fere swferitan flft] ^fe^tro W 

#B MfdMld I BtTln ^WBH "TO <ft Wfe ^fefo 

qg^ta i f5£e ttrf^em^ nrgq *rot, wib fa? 
i ya ©mbto scefe vifkwn^t Bate apro sra, 

TOBta* || S8 I! ^1 WF ¥3 feHH?5 *J3B*, X^F^HH 
oCgB ^Hsl^ W PdS^A <Jd<sf<5 tjfe ^-*wfeg gr^g 
sfr ftraljrfe I BCU3 VMTM >J : Tffe orfg ^ "HOT \JRTBT1& 

>H?n^-ife>< otfi? are B*ifb 3^1 Boife mfe* gfe^ 

BQ §^3 II <*M II "Hftj ^¥ VCT3fc, ^3t "cte^ WHqfi^ cra% 5 ( ) fe3 tTCEt* ( few > i ^re 3# TTO 

"srara, *flgg, srcfl i e 3tff "rh^hh (=TXora vb*-) ^ ^ 3 1 xras! i 
utu3 3i5 3t§ ott icre* Sfife Stem Lot^l ^1 f<&, § «ot 
gu to 1 3i=fi£^, fee -aB=\fia 3^, 31s (titans ygy rft^iwTOi 

HBfl TO (feg) TO fe* tfe 7STHi?sWs 3*3 TO I ^5* HTO tTO ^gf b3 fuH 11 ctfttR5 craftj 7? yteftl, qkfl) 
nra^w^fe'iciufe fenHT ^5 to^ itfklTw wtfe 5 

ft? WQfe 3 ' 11 <?7 II Tjte ife "TO §3 V)raTO T}ftc*fewjl 
Sf^RB "Hfk iftB feB ^W* 7>B tt *lfB ct e?3cT 

ftwfe Tife gtfe 1 ftfe t^TS oft ^Hfe wft* 

orfg ora3i vb*j 3^ih "5*^3 1 feti bi?> h wfeg nm 
c? 3^ wfel 3*fift 7^ wb 1 flfbmiiy wfeviffa 

WS<3 UlB 31R 3*1 ^BTl §^rg iffHB fe3 WW ftnft^TO 
VH T1BM ftTVcM" ^rfifo BV "Ufa §fa3 fifisfc cT Wife 
>F3 P^Hdlid fezreiRtElltTH ^ cT TRV3 IBB! B^t^fefe 

^te sb fifai *rorfe 1 fe*H MB *jb oraft) 3*4 ^tB^i »re?5 

eft •feT cTBt ?> tFfel^§^A^d^B3 VRI *Hof3T -Hftra 
XJoTO o(BTfe 11 30 llfeWnfe^ "H"M >lfe ^1^5 oft ^^3t "Hfrra 
IJeTOoC cTH*5 I UtB c<d*!»d oTfe ^33 Qra 

whbthi sfg s'fe* 1 3mfc oft vjfsxT ura fefefB* fvra 

W5WB~B?5fc Tife ^fe H0 IPHilWra» tF*5t tjisfe *i*ffc 

■R^U 1 tf Hd'rl I ^BS^ 3i ctH35 I Nid^'fi-Wi § ^ 5§ 3dt!'d iftg 3 clK* W>UB fevfe feTO I >H'Hdd6 SB ftf*R5 cOsfe 
^*!B 119*331 MiS'nSPMB 3*3* SSlS Wfe* 

*3Bt 3375 tiiB w?> i t?ffti ^fars^Hfe^ord 1 
vbwb ^ feu it ^5 ii tw3 fifoi § TftH fifBi vb 
wfe bi?> trj3 ftro 8 1 feS ws^fe ictefa 

'3 Hyq?5 u I 3Xi BV >RF5 I 3M Wftf^ B^HMfti faq-dd 
3M Wqgr 3^ ^ TITO I yTO^OT 375 *t Moi~ 

3H ] I| S3 l| MBl^~l|OT3rH, yB?>, VBH 

VTBM Wl^TO cflfo I crag UMBOS' 33 toTO MB, iddHA 

BCTT3T VftU y^te I 3M § tffe «TBU §3 V^,wfe?l 

TOg ft^ fetite' 11 ^8 11 i-jt w HI o^wbhS 

TpSfS 3*8* y?5Hf^F5 Wfe I #3 VM^i^^ ^fe ■ wS, $H 

fe3 Bre Bre 3^ Birfe I %T3 4 Hd yKT? feH§ ttrfcH 

fifeRfo 3 H33* ^BTfrfe* I WWTO StfB* Tlfeftife 5*3* 

ftf?H W5 orfti TTO TW-fe II lloTB} VHBTO MB** feftf 

TOS Vti3 VTSfti mllU.fiWS I 3PB3 W6C3^ TSBorfB 

tjOfefiH Ste SScF S^t -HTjr?5 1 Hte U^^?> ^?>fRf%3 

STfe tife VHBt W?? 5 1 l4B>IBra HO >lfti>i?><* cctefa 

BIH3 -€3735 fes Sffe If 3£ 11 fefe are u^u gg*f^i 
fesnsfia 'vsg ttfSH 5 4831 gg^S ?>-w hst yftni us h 

II cTB^ BTHcS 3 "Hfe ^gfti ? 3B1 feW75 faWft I 33?> 
tit §3*1 §33, flifeftw'SWIi'lll fwfe II 3BT 
feWS TOTO 1 "H?> 3" fe W i Wyj^a ^B Wd lgBferB 

S' fen (HSfrj ift 333 fere 3 (?T3^=) jw&wh 3 faiw i *3Ut ^ $ ^ra xgnj E3H I ( Bico ) gift 0.9 i r$% irt, 

*!dH<s ftp sti, fifciife tre Btra MUfg 1 1 ganTTHTra 

3fe ggfi wnfe g tf?> ^if^iuyrtHsg ^dH<s Vfeg 
*ra, ■>feFR, fifing >iwfe i wgvfai ^ 3 wee 1 

^3 wfe 1 S^s f wjfl fcfti ire orefe 53, 

H'tJIofO ?>ty 3 ^l^tnVJtft'ydA A off TT3f3 oft 3raioTfo 

offe -yfti 3 'TTHfa Ti'Hfa iff' yiQyid fo i' tte w^i'Tres 

#3 3ft 'ttf3 gM 3H, VHftiB 3?Sf (S'ttfo 3 Tjng li 8 II gfei 
vsrc? #e II 75"fl I"33 ?5n^ 1 Tfea BM 3 1 Hd^ i ^^i toT, 
wsr&V*ltf "raw %MP $fiF8 ITTW* 

sfiftA, sitf""' iimii ^flsrgygTre' Wfti ^31 1 >ra^ 

7tfHH qi3 Tra|fl Tfl^ II £ |l nxfFre t§#% ntF§ 7? 

' 1 ■ — — ■ I f 

[ 

wr^ fktfl gg feg 5175 wfwlrfb gfj) £53 

»P§ nfgf 1 e ?TO u 3 53* |M jfew wgu gift >#fH3 ^| fctf 

Bt?i ?5dt ( *d nfesm 1 *v gu ^ 1 Smuj fe§ tf| ^3 §35 
wfe<g^ ^ig ^ 1 <%i au3 1 bzh r^cpg^i § ones 1 * !l 3f3W % 
*i » *p sfwa 3 ?93ht?5 fire fee? 9 1 ""fstttfl %z $ BT3 ipnj ggfl I ( tfocs ) gift? 9<l I yS| U3. 

vMiBf, nfsrfl* i twhIP Syrf, mn§ Vcri* i ttkh3 
efcapf* 1 oigr^ fer^ i Tsfi^Hi 33, wr oro ctcS** i 

?>fl tTq 48, ?>* W?3W$ I TTfl cTH *fc 33^1 

TTHH§ f5$ c^H :? fi "HHH^ I 7TH7t3 TSWTS HWhS 

tjwi§ v iroiito town tst w?£ iw^ni*^ 

W? tJWIJ^ II II %MU§, Y^,g cF#» ^#1 

% ?rfi 3, 3>i 3, 75fl *P ii 11 tew ii 
Hfl vre xteti ftraBrfe i crqa wdM ' fat} ftw 
g^fe wfe*ro 7 ii <*a n ii ^ vraflnw ^ 
wPtj3 yr^?> y^i^fM f^uro fl£mrj5 xfnte $ w ^gfte 

feg t ^^gzBi %*m3U3 ( w ) sna arra I *Tpfevrf § i ^vjcthS^th 

sres 3 1 ^^feg § g^g i gen* fire S 9# 
^(w)mnfl(o^^^^Pir^>Mn4^Ti^ S ( wa-^t H few *5h! 

5 S Ml ffer Tngi (\jjjg to) 5 1 bt^ rfeusra^ oral? ?5HHcpg & ( *h) h] sra v&u §9^ I ( «9« ) gifa 99 i nig tp. 

$W2fS f3 I |M »TC§3 VM^rfe iff fetf 

faS m 3* §5 il gfe 3yfa"FW?> ftfTOT 

§3 ^oT ife >THoTO I Vfei^H ^l-gfe XWfi §Vffll 9 oral 
Bite 3 Wi TEITOMWS 3V 3 oftefTI oTOH oTfgtf 
tft ilTTO i y#h ttffF i ^>^3Q t khht?; 3 

|Fsm II 3# feH # 3M3 ff§ 3M 3te ireifc\$ cftfc 

7 &T5 tTH?> 3 s feH^ftfe foTO 3W VH??S "R^XTO I 
3H ^rfa HtW fe t? ctfe tf3TOni 33Bt feo 

ii i£ H "nfe 3 ^ws ore^ 4 3n* ti^te "kI^s 
ikvm i vwfeo( 5% oft tifii ^fady^ w§ sq3 crat 

OH 1 f$S "Hfti 3lff TFfo Wfew fee? cTH 3^3 

tt§v -Rsrrfe^ ii ii ifefira tf^oT^mi^}^^^ 

fetl^ra^ I ifalsTOHT fHdflfa ©*3Hf ijM 6 ' 

wfe ^3 ^ tra>i tiBi fajtafe, ^§ UBS, ttreras 
ii st ii f\m 7ifeyggim3§MfiT^ srfe#3 

f^TTO i -n^ji ^Jtf" ^SRB VRTO fe?><j i?5^ fetl fc?* 
VHfe *H P3TH dW'sU gfefe ^3f3 3 Tlftl3 BITO? 8 ' 

^TB ) Bt?3 

ho rh5t^ ?5th 9 femn S i ^h5hs i a: *nm4 grsl <13 thtbi 
He ffegj ^ ^Bfe^si^o? fe^ wop?? V3v si 5 hwf^e usijiifeH *fti *nzz ciyy yfafli wr£vfefa3 fstfsi 
c >f nw?>T -53 fe^tf 2te v^b sratofftj ttbi t?rfe 1 
tSttoot it flfe >ct wfe -rate fe^ vfespfe 1 1 

fi BUHt t 3ZF§ B'f3"H3t T# K TTKHTfe f I *o |l 

fjBI WTO cTfe 'fiftj VHBTqfe ^jfe V3 3"H c? f3H W7> I 
it TS^ar cTl 3fe f^rgr yfeiafij 3>| "^fa fecT3T 3Tfc* 1 
flfe "TOM fSfe fl >lft^HTMnife -Hftre "HUTORRirHH 
TO € tT HH T?BM Bt, fM3i y3' >rfb"'te 75 Bfe|T^cT3B 

ft^d^fe ?ra >rfb 39 fas wib mra^ 3 Btfem3jfei 

"Hft BfU5 Wra, ftyfe UHfe t W?5T? §fe i Thhto 

■fffecSTn v afeB 3 B ^3t xfe §Mf*i 3 fife' ir^ii fe>i orfti 

HHBoC fu|3 ^Mf3 ftTH fl(3 1 "93 fe§ fwfe t ftf^R 
^ TFB^ ydH'dM 3B TTOffe l"H% cT %T=T3 

^H7> ufe 3*t TO #3 ctfB fa£ W^rfe I W5ftj 3fe 
t?BH >RfT§ tlfa S^B 3"H WM TOtfe' H 3311 Wfeg"HTfc 

TflnMB *{i oft ^b wb vHfet^s oclfe i ocas* ygy 

ttfeTO fj^ra HcTcOd ]R BF§ V^te 1 tife faHdfffi 3ft? 
^d^dfO, >«rt fawf WHte I 7>ti cTBfe uf 3B3 

fet? wfh c? itid^hs iR8iifef3«i9ij3iM pnf^a 

feon^fig grft'ril wstcb ygyi 1 vre'vfoi gg^OT^lfetJa^Yfeiiu^ii 

s^imBTB ft^*i a Uoafg ^ fe3 fe§3 TO'fe i c qraft qa*- 

3?5 tRSW BTH 8 WfEH Vfeil^l 3H # ^foTrf^H 
V *1BB T? HBfc TIBtBI^Bt *JBH foqifoj tjfafa^ gfe gfe ^5 M^ vH ^fe t feu m arc? urn ftwte If 

few c?W5 3^ "HU'dy' 3 "H3 5 W5l I 4 ^Bl 

c*fe ofW #,>fe Til ftrfe tFi 8 ' 11811 II gH3?H?> 

nftra €te sra fawns? ^fejt wh fira^ftj ujstei'tra^ 
fiftci nfftra iwS ^fe <t tSh fts^tei ^no^ro #3- 

313 W >f3 are tfBraife 9 ll i il ifoTif** *fturafc 

Iw3 Sfatf *ft3tl Wtefvfe I XTO* *5te5* 

TW vlfe §tl H cfl?fe Tlftj 75 TI^'l^^^BtWTO 
oft HO Wfe? fa* Ufe %M Hfag^ fe VHfi l §3Mfe^ 

3M * TTOftT, ftrvraftl Ttfe^H Tfe grftTrS fiftralfeg 

*3#i^SE Wftef^i^ffe^ *few 3 nip 
|Ut) 3U Swap I v> nfba B^fe i (m) ff%{jw?5i®i 3$ HT3 ^SEHJ g3fl I ( 99 ) gift 99 | YhP U3. 

t?fe B<5 fijPGf <fS ^jfe TKFfe <^?5t ^75 Hfil Blfe TOfo 

fW5 tfeM13t 3f^CT3 Tlfe Tit STO 8 I ftlHdtIA 
fetf fet? W^fe tFfe fawifa ^(feWf^^lBjlJl^HE- 

ft#4?f^ffik^ifeTOte i figs van ^ ^wfi^rd 
§hhi wis nftj ^fe to fife iff 3bi ^rebgra 

# Hfe^lfe 3^ fc^'H I "Fife ^5 ^ "H^?* 

fetlfcS* 3 ^°i>Hfe^yoTO YHUTgfe^fe 

w^fe^fe bth 11^311 ten >>f£ or ift b) dy 'ctfd § Bte^ 

B^f^^^ltf?>^^dfe*Hfe3n^ 

I sraft tfaR STC ^^fil} M 1 ^^ VF>fe3 ^3 1 

^§^i^jg^H^^i 3 TOt[ B W4§ -5W§ foifiy for 

^aVt I W> cR5 § ^3JS* uf^o^ <JS fetf (^3*f) $ uju pa i (ascg") gift <t<nifc 113. 
M3HT3H fa?> 3, TWT traw YWS WJW3 ll <?8 II fc*> II fife 
fe??3W Wrfe fag Bt 3J3 3 tm~5TO TO I Tife |h 

fa fro f%H tftg ©gra ftmro *r??\w?r$ ^3 

-3 3f3 t 1 , S? 313 $ WH Aj£ a I ^ <* 3fe 
^3%^ §913 TO" II Sly II $H fl^Mfa 3 
W?fe V^fe vJ : TO 3 TO snSlftfe * oteffl wqg 

yg^Vtec^yii i f3 vfefftra ufe gfj ftra 5x crt 
raws ii ii o'fe $ sife ^ 3^iai wro w&j oflT-fi? 
^sndt H to 3 sjfa ff sera vjfamj § ^ fc*. 

WU? I tfeoT oTO ftrateftl TOfe tft VRFTOg fag vjrgY 
II «W II *w II feHfofact5l WTOt nfHy gy gra^ i 
UR^ tJifo ^ fcwgg sft ^H^tlRSHS^TO Mffef 
^ WE?} W?H rFS Kflfa X43 offei ggfe-VMH $0*7514 
MBifell ^liqwi?ll3lagii?l fef^i fqg ^3 Hit 

t?fej_*re i ife fro srafe fro^e 33Y wfe 
**tera mtoih 1 $ girrat 353 vtnfi ytro srfi <te ttw gig 
f wn' 1 tiftl orfzi fen3t 4 wfescrfb %PHfo Q>f ygfo* 
gf3 gm laoa-tft tgg 3 >P3 H«?iort sjqi? w££,7> fg$ 
wfe 1 ^53 Ssrfc g)^fa £fe wftra^ uwfe 
II--HU* TOoft 13 « TO f V<3 5 w v«^ftj frarfe-i 

iraw grafts $ wgrqfe orefa fegi^s 3 tidd ' fe 
11 11 -Hftw >raf £te eft trofexjff §3rre st wfrasafe 1 wf 1 fen fes -H3 3 to tiftt w< fe^^ 11 wi| 

fe^n fen' few W3 1 * ite ftnra 11 *a n $313 ftra ^jra 
gui^a ^nftj snsfe ^75 3 mft; fa&^ 1 33 row 
a ftoras sf3?ro 11 58 11 ftfflra^ 

3, W?>fa tR5 3, ^H3 fc M^Bfa qfg f<33 I 

TO^ftl 313 «, « VRift « Qfc 5?>rfe I" 54 HOT 

3i@ « gro w^,^ wsfti 1 W 
sura ite 53 33 h qfira totI gftrefe rata jag 

sra fsra ftsi flfe 3nra vfe '' ^ ffij sgf 
frfMft] *3fti wfe fts ftsu 1 331 3ra Trt33j3 

33, Sfeot TO3 ffifft * fa«fe tlvra II 5? II iTSfl *3fc 
^5 orfg VHTOmfe fes *4fe *33 sifc 333»fel <q?> ^75 

■ . • — — —7— fefc $ sra pa f^t feorefa <jg i^^Tgr^fen' *jfor sg- 
s£ s^h 3te vrerafc r&j iiusn us/i^an? smsA] i 

B¥TCg fe <0B ^rg i itto VMfesf Wfe few* | "fel 
^cftefc 3 "HM^rfe | fefect 3clBlfc MB 33 Wfe || 3 n 
fa*** TiS^ ?Ffel3ft? WB1 5 BTHH yrfel^ <?T|fc 

f bt *f i ftS 7*3 w^t ^fo it 3 ii fenWg Bnrefe 
HI yf i f*m $ bis brs vrk bb i ^rn=ft mb) ?Ffei 
fBTcra^tfB^wm usimfe Tit forfs afnto fehft# 

15 VWBMt BTB VHBF^t ll M |l Brg ^fe nra^TR oCBret I 
tj§ 3^ BTB I XF$ i tfftj >rffe ttftfe yg| | 

WBl qB3 ll I II tfte?> 75U3 BIB ^BH?>I 
Wfe Bg^yBl xjoftl VBTO I ?>W gifefe fsi^cdh 
TOTfe fdO^tt »fr^r q# ll 7 II fefEcf BTB fwi 
BMfrftBTfe ^fettf fe^ 

$fk 7?foBIB II t ll UHB3 "HtTH Wftjof fe^ 

^Ht I fitfo fafo SB fan fe§ a Moral | iro ifrsFB fife* 

■HftJ fey?> i nrefc tf bib § fira *bhs n £ iifeanft 

Blft feS^B 8 I VMfec? ftffi yfBBfe >feB I Vj^ftj »frfe 
HUH ct feB^ | feH Vfe ©-3B HfeBJB ^B^ : irRoll t?H tTR 
ftlS ftf3 f^fe cTB^ I BTI 3H §3B BIB §^B3 f UB^fo 
Tjfo foH3t W<!' I #31 t?Bl BIB UH ^'iRSIlfifa 
tJfcPBtj ttefe wfe i HBXJT qfg qftj sj[B ^ vjiftj | $Blfe W3>i*l^ ftW) ^ ^ >«6 II ^ra H^P fB life ^3 

11^311 win i3 wfea 1 cSl^fe'Hfa-ffgfo^i 3 
TOWHro Tnwferaife^efo "Ufa q aKj H O 'feiRBiiffoj 

era tow fe3HPdA«w I ftsra v ^ srro otfo qof*' I Tifc 

>rft3 ?ra 1 3fesf^R w> w& \\ <£j h 
foife ttevra 8 "set vHrgt i vMvra ft? a™ 3313 fewd -' i 

wfeoc n^efe 3 i zra" ifta stfa ?>H *a&§ i ip 
ijsra eft 3*1 3 &4iftra to* xratcfftj ftjH ^ftwii tisn 
nrg fifafc *nfe wte* i qfei qfe ijn ara otei i fter 

3T3 g dMiMd Bte I TOil 3tW fe^S Mfolisfld IR< II qflf 
*ff5 $H "CT gfe TTO I craft? Hfti*P& " HPddjd 75^1 
mi Hftfl ^rafe v) I "Hfo BIB^ "H xfiU ttfi 3 II 3o il 

l|^l|3^We^H , 3fe 3 #stl Pdd37> srafo 3fRS§ 

* feg vrw TO5 (fmi) gfi^ ^ i 'Hj^thtoto (stftf ) y« b 
TO§»rai ti i ^ i ^rte flaB tot ( wfew ) I 

§"*j ^ *H^TO KCHBH orf<3 *J?> I fW4 §t dtd^»H % ^oB Hhgfif^s § wBot hb ore ufa ctfB i urn wiMifeft Sb 
3fe 3feiRaiife^ 3^ Bra wR'i Brefe isb^j £ $ #B 

H^t %Mi?5 11 HWfe S^yfe flBlfB *3t I "ftp? ^ 

wf^Hfe^ §3tiy?>Ht TifeBra sre *b3 ii i ^sfc -h£b*3 

>>fai yB3 1 II *M II HdHd'<if*§ ^ wirati3ftl fe* HHfb 

QH'^fe 3*Bt mra § g§ vh^bth i^i ^ fen 
of a™ ii ^ ir Braf^ fl rt^ro 3 i mbts vw § 

fes I TSf TR??> VMM?? Aja^HM I f 3 ^B g^i- 

fe^ ip?h vfeg ifee "tea oftfe i wre 51 ^ 33?5 T^tei 

Wt *B feS Trfg Wy ^HTfe 8 II *t II 

fecTfeS-fee^fecT 3bi3b3 "Hfefe ^ftjB ct ifB I 

3*3 Hfefe 3^ l 4 ^ fe§ orf^HTO tfl ? I 1RBS 
3 BTlS WS U I Bn*3 of3 -HU^?' BIOH Tjfc 
#Bt 75 §^^13' I feB^&ff H^^* TTfeBIB 

VH^ftjCKH f tnffeB tPrft WB «fS ct§ l«<0l ol fU3 
tf sraa fe^3 I ^ ^Bft fMftf QH *fi3 I HH3% TOfe 

vwBfe b€bi i wiftJBl rift ar§ §3Bf iirorcfca 7>^r 

§33fe*f I ^t3^BW UJBSf I §BfB f^TO VB 
qft 3Bltf ■a^lfelB ftBfiBl oTBfijBi W^fiJ UIB 

iTifteQH^irat?§B>fftlii 58 ii^rafe-fewa^ 
yBi?r i feR fefg eft "viftjVp SBrere i yre craft! ^ bpf 

fete (w) i ^ & sara ttow i a feJ3 T 1 8 sh y *fe?i j 
3 *ihi &, fSiB *f *fl ?> i 'tv:-3i=*a<iH ^fe' 1 5fe~otf3 *m oftfe fron=rs q II 11 ^f^ten 5ft} 

>KB^BS Wtf I W^t? S§ * ^Hfc B^ 1 Yflvra tti£c7 
3% SfeW^tl3X-tf?> UJB HV3 r "R>reTO} II II 7>ftj ^fcffe 

^> * Mil 75 1 ^ 3 fe3W5|?5 1 ^nfeyrn ^3 
scfo 1 f*m tra 8 € aw ora^ftj h 3? 11 ?sm^ 

3 TOI 5 : I g^?> 3MB1 u Vtl o{B tJ I X?^H *jf cfrfc 
fM^TBi* I f fB ^UBT feB WBt niktfll TO § 3^B BT?> ^1 

^m?5ft*f3TI ftrRJ YWrg n^t£ II ^ WfetiBlB^l 
Ufe fSH feai MHl qT^fH UBOII Bl?> *fc # HOT' SJ'Btl 

^?>fa fcr=ra fa£ wb! i-^m t?Tfe irfe vnrft: ^ B , 
sreft) udtar m vb-' ii8^iifeH^§*HfeorfB^Tfi 

VMptR l£H crfg HOT T3T§ 1 HJB ^dcSPcS tf\flf3 §1^1 | 

tffesin fimgfe torf^ 11 sVii TO nra f?TR ^ Blk 1 

to?JjW3t II 8311 ^SBS «fe ff3TOT cKtf I htb 

H?^fe 3 BI<5 B^fe H 88 II T§ vJfeHlf^ ^ feTTOT I 

MftjB^t BIB W3 II 8M II fBT? ^ £fa tFfc elfe XTO I @*5U} 
ftn*H temwrgl *5 ^5 forcsfolfij BRS BB I ??W~cT# 
r?B]T?fBBTB yB II 8£ II oft XJ^WWI I Trf3B]g o9 

^ang re OTfe 11 8? 11 "How? ^3h# Bra wb^ i fog 

5 I *fa*HT3 KcS^I ao »pyS ^ i W^fefl 3^5»ftTH ttt fMfl 3l -Rfe eTO^ 

gfe it 8t ii 3 ^ few w3j II 

f^^fe-^lfe^ft¥bRfe^-H75^ WfelOTHt§ 

tugi h ddAMd to gpre ^^Hfe vRw^lfeif^ 

33 Tifes vasfe 3f3 1 15 ji fiai^ aprefi 
orfe gjg hH> AdiPd TOrat iia ii fvu^fe 8 >xfccc -va^i 

»re€"ftlH W§ ntdl^dl I fk£ ^rfe oxfo §>TOfe I 

W feTO tR5 3 ^Ufe II M II cStH ^Bftj fetl #H 

g cWtf i sig 3 nraf^g wdi^ft) i£ ctfei faifirere 
ird^ ' M^ i^gfg Arm hfb is>mre ii£h vxfeor ^Bfe 
oftocfe^i^yfe >ra^^ii#?> ire oft^fcre 
ftnranufo oft feife ctfa flm cow n ? n 53! fefe 
71 ^ ©Aira i^raa wfe orfB f^g 1 ^H^fefws 

f^~^tfe I »F3V?> *HoR5 oTtfe 11 1 11 ife 

iffo "Homf ara 1 "wi "ff ^0 frra "foifc ft^ 1 wafa 
tife 3ffr "au a 1 vfe HFHfeTife^ t mcraaii<io» tW>ra' 

fes gfew 1 fire ijstnaifi 1 fe«r 8 fas fes? 3 1 Mj53l£*U ' ( 89*3 ) gift 99 I Wfo UU "Ht^ i to craft gTF^te 1 3V3 

rafb n fe eft fecUTO | gjr fe^ ggfe fesrara l| || 

W3va i3u*jrtefti fears^ i 3 wyf¥3 w3 wm-jw n 
ii*fegra 3ro xipte i wof $w fen 3 trtt ftefer 

U75 fl3fe giof SI^t | tg§ fefleT 8 gv| W75HI93l|-Hfe 
jSRS HITS' 4 tR5 jQS I f3* fe5 of-Mt^fe ofl^ I 
T3H 3 cS^ ot6" ^WOT I wftT3 ist oTSraH fa^iH'- t « 

11 am?> -Hfegra git wgpg} 1 ^tot^ 5 vrafg "H^i 

^ 4 fogngt Tiajg w^u i ife "Hragi i uw 

s. <=ra?s 5^ wgira' 1 few orftj -Rfsgra tgi ftrcra iT <t£ n 
gfg'^at tura git i oral yg'gRtCrgfe at i Cte tos 
3 53 toS iQufg gra^fe-fc? ri <?? ii-^ujs 
^ Wra wft wf-i few lis to* rfife grarf , 

$ gra ggre sreg 3* i w^t 3ggi n <*t 1 

gra FHtB Tpfe fe^fel l urg t^TO ^7b«1 Y)fo 1 

^t? Wfi vfeg 533 1 wtra gfaa wft) *§f3 y§ uplifts 

f 3 ?>B ugft} TOj^rfe I <feu <* c53« § §335? "Wife? 

"f^aW I 'oral § fejTO 5 feggjg ^1 feof J5^| 5, ^ , afer, (^g5 

«•) 1 ism to?! y gg§ 3}^ 5- 1 %u>fe w 1 » OT pt=raH fen, 
53 ftmn 3- 1 'ruraiH <ro 1 vmhw & «aa ma warn' 1 <rmmi 

J™ 53 ^ 1 *V'=-S?HSfe I tfet =f^» ?fl 

gst ore? fen ?5^1 § Hal oran ?sisn otfba ©a feg fessTB 5 s as 

offer fc7 7W o/o/hut 3 5tra -xm -m i l ^ -r~-a c^ai £SI = * - o ^ K ^ org V§ Tfeg Sft ^DP^ jj' life ^ I ^ WW fiFES t W$ II M » 
W§f^if3^4l tlH fc3 fe3 TOM II ^^THTB^ 
-€-€1 ^fe I W^3T3^3Tir^ II HfcT=regq3 
a^i fl|StP3^ I $±tfB fMfelUWWdr 1 II 38 

ft T^fld* ifofa feHHfe^ aidlSd ' ii li'd^arH 
•§ : VI^VHfe ^3 I WIB SfafaJTO §wa3 |UH vxfe ^ 

MOW I ■ftHlfe JF ■ TC^fe (5W 3*H 3U3?> 
33 I TCS VtS STO* TTH3 I M^wi" MB?> c?Bt | ftfH 

f^fei few fenureP H *t ii Trffc ^ai * g# i 
-fej grafgraunra wa-i33fe?> fat fe&e i^fa 

Tl>| f^feTO |S I W nil * ' feMfe 5 

^fe ^ 3^gfll^O(i3i Trfi u *B oOH 75 W^t I §c?3 $3 

{pfe •bPi 3 fcigsjidi imsii ytifegoS f*rft fire B*Bt i 

W I ?Ffe33TO BTdtHft UrgiHlu ©gig ^ gjg 

^oreH^fWi ^jto faw St 3 u@i femn 8g>rf 

tto \ 3 few ^ »rfu75 gfb few i ^ ■m utm Txm i ( tfstfu ) gift i vh§ uu. 

^113311 fiWTO MB B^ftj I VB3 #^B BIB YH31- 

^ I ^ftf Wfe VHfe^^ i^ I H HI xjsra Blftj WTO #>f 
II ^8 II £ m 3ft M^TS feTI vJ ' MlfaH 3 575 HW^fe THrai 
STO #B Bfe VH^rat I gTfg grfe tfefBSfoungt H *M II 
BJB 1 3te 3c? 3 nrtf I tt^t Trfkfe 3 vfe^tFHt life 
3c7 ^ ^fe U(B nFt I feB^ MdHM B"H HPf? II 1| II 

fen 53 'Hfti fen xtg 1 Rsdys 3 *rati Trfe oro 5 "' 113911 

"TOHB^ 3 M yfe TiftjTFB I -gfe T[fc ftftf BB*lfe~fB3^ 

* ^ ^vf3 qBt bib B3 1 "8 J *t $h TriteiiatTniHfe* 
w^Bfe iB qfe vmt^ I 3*rf3 ^bhh Tfln femora 3Bfa 
wb fas wsftjiBreft] fe^?5 c? vMT^ii^tfiif^ftfe 

"Hfe eft fefe #ftf 1 craft] ^Bt wfo 1 6 3 w i 

3TcSft] VHfec7 ^ 1 qyrfe >tfg^ §3^ ifso II 
f?5fc >TOT B^fS faRTg 1 wSlMfd BIB ilB W& : \ "fit 
ifMB WIB ^ 1 f ^ UB^vfo TTH^8 II 8<* II TfB 
?>H5 e ft ?>*f TTViB I wfe feTO fefl! fccTB I §3* ttfMB 
^fUBTtf§th^l^B?tf^fWfe -flfeHra II 83 II BB 

3ai c? Tjnra vfe 1 nre ttraft gfti Bra yfrai^Biq Mb ^b 

ftfq >ifewt I TftfH ^B ^^TO II 83 II >>ifec7 
fefafejrf^Tfe Y>fZ3T§ITrfBBIB eg VHW^fe Tjrg i ftjfe fifo 
tsfe HP *4T& I BIB cT grot TOfti WBTT! II 88 HcTfBcTfaS 
BfB cfteftl f BT I MB3 Vcf^B fift*f?> cTBT I ^ ^ HJB fU3 

fan fwH Bn^rB "8 wa^fe fe^n^ n bm iiHfiftS^te 

MB ffi F§ B 1 i fB^ 'H^Bq^B 3gtS t : I ^ftl BTHH^ 
8 feoT»s « lis 3 § >?g ftfl i (wut) 3 1 (w) §^ trsI 3i ^ ferost 3i U§. [few** tfc», $tf I ^331 fe^ fe^HTt] i 

v>ravi3 ^flirfti Vfe i tjh wtf3 i zra^fe 

to often 3 »w3 *te T ' i few crfo^ ir 
wte i tl ffltefe 3 Tflfe >rai3»Biifvift4 -Rfeira £ feu tt 

oTUSi c nW9 *OT§ H Weft HOT I UHH ftj3 ^SfoTS fen 

^tenS vhft 3g *! era 75ter , iiMii*gfe ^ to "Hftl fo*- 
,-fe3 nflfara sra ws3i>i fesi 3© vnfc 

oCtf "5 cT^ 3 I >f5 feai HOT ^, "flfe # ^ j3 u -lfaB fe®- 
fa3*f^fe* cTO I feci fwte) d l PdVTA fet*5*|l?H 
<TO<3 vt TSfiJ ^fe* I v«ai ftfflfo* ^HHft^Hten 

gn^-|o^X3f7> 75Sft-fiW «ra I fecTfe 3 <*5 ^3 cOT *uv:-gra fe w> ifc nofe^ i few fi >xfeufe ora ?i»fe^ i Efligvg'ugiWl _ (W) gift, 99 1 W| yg. 

^ ^LzW 1 1 wfe ?>«ra 3 

f 1 w fe W «ra*i<«ii 

*™ ' ^ *»w *t fed ftnrofl „ ^ M 7 f 5^ * 

S Sl^Si 1 * 1 ^3 33 fewfe' 1 3is ftftwfe 

*3f3 | fflftft «33 $ 3X ife"! wmvfliara § §5* 
>N«afe OTTO ©TTO 1 3? grf3 guf3~zj§ 
l^'* 3 1 ftfttffe WftJ v^ftj TW^} II % 11 

w yrtiwn wh wfil fifb ^313 11^11 ^ ^ai ^ 

^reism |q forg s *ft> 11 11 nfe ctf% feife'q^ 
rasni i xftlw tret ^ ucro 1 5* Wa uts wra 

T ' ^3 ^ 33 Vjfe* 11 ^ 1, ^fefe"^? 

*ra sqgrS i3gfc>re3 irafe^ #1*33 

Si' ll ' "S * ' ^ M?<* *BI TOtrfli^fag a® sisfifcSi ^B^c?ST | TT^5 VJte 3B% ^Bc? ct?SWU<3B?> fefl^S 
gfe XfWQ ! T=re?5 ^TH] ^ Tre*^ y?>'^d' IR8II few €mfe 

BfeB BclBl I 3t 33*B fctl ftfa^fal II H B5? 
fen fefe c? ^ I WHt cTBftj cftB33 "SB I "ftBife fife 

Biro c? crfg§ ranrafe bib 3 ^bh foufdf 11 ^ 11 Mtra 
^fe crfB ^bi >f9Tgi^u fefn "Hfii fro ti tt crerfteB tro* 

TR^TO 1 BUi tjffe Hlddld §dd»fW II 3? II iffeB 

wfe s^Hife^ 1 ^gfefla wib ctB^fe? t 

¥t&> ttf£^ ctBfe Hftj fif I BUj3^c5 Tjfe Blfc "HfiJ tfi 1 1 
3t II "HHF5t fenrB MWB VHM ^ SaifcWB 9 

^B3fef ^ I 13* Hfddjd ftj3 3 Wdte'£ I 

^JB^lB^^BB ^H^t I ^ufefe"""Hftj ¥B^ feB5tr# 

n 11 t ftj Hd»d ^§3 r^ui3 "rofeura -nfe tith - 

TIHJB fel* fen ^jlBfB fife "telfe W^BTBi H^llcC^t 
^<?>i 3^ I qBfe ?! BB "M<5dy tfl5l fVid 9d fetl 

f^a^ £t $Bfe i b^* f 5*t Tlfe f)Bfe H ^lltirfc 

£ folfe "fiftl! TlfeBIB 3^ tti|lfe 3§BI ll 33. II "H^ "H^ y?> 
life >4fe I @3*H^ ofBfe mfei "Hfe W% IWHTO- 

iitvj §3B wfeT 3 nfe *fiBife cftfe g^rfe 11 HBfeB 

\X$oCl\ f MB B*# I fifft* ftjfa fiftjfc oR5W 6 gr# T^t 

feTF y% vfera era 1 w^fe w^sb ii ^mi^hra 

^Tfg V>fT^Bl TPtft I B13 cTfgfe^ Binfl I f?5fe oft 

W ^B^^ft) I feTlTO BTB Vfddi^fe II 3£ H 

^ % xra^l § ftSg ^ 1 'aw ^ sfcw 1 1 ^ tfl I ( ) gift qs \ tfg up. 

TO>(fi) offe ^TO?Bte 7FM Tift #3} §3 I §S 

3 Big feopfelVHTWg ftfttf 3 fe gjrfe | H^^H^ SBfe 
BF§ 1 <3fe 14jfe -at I 31 *H VF§ II it tit IN 

tife 3§ ddfe<S VKB^gil8^llfefeot ffejfe $3! ttf^ I 
'Hurrah 3 §gi' urei ^<re ?sth yre iferR^Ft nSg u u 

U?.[<JTCTT?ft|?S!fe]| 

^tfHg bS i f iRfecQg w$gi tfrfe 1 13 •g TOnra 8 
S fo§ vrcrefe wife iRir^ii vw^b nfeii nfeira 

§^33 Trag hots iqr fife ^toftrfefi^ 

fevB^fc ofafu'iisirgfo "Eft gai ^ro ^tAi'sta^ Mai- 

^^teg=^l^Tf^xjg>fli^TflftiH%^g)ER5 ?ra Sot HcreSe 
teB anal & ( ggsT-^gf^y^ vnq ^ feot feant"^ 751 <s 1 igtsraupiugawi ^8=*o©j gift i n% up. 
HH 3"H 7>fi3 7*03 I ^7531 3 ^ I ftl33 WTO 

fe^f*' I "gfe fet? TOig feHHrg | iro #3orfBf§S 

vh^bito ctfe 3 offe f) feu bWbizth "ff tife tFfa fifths 

i\ 9 II 3^1 WSftJ TO ^ftJ 3 ^} I W^ft) oigfti HJQ ^ft3 
"firS I Wfe tfl^op ft^JIH UH^t I VBB3"H fadtJ ' ^Vd? II 
til 3X ct §fe3 75 >)fft sraSt I WHS Hdldl Ud fl T l 
iftf fTO# %fe oft >HS I crafe 3$ cTR^fe *tf II 
t* II §33 3fo i€cR 3 33 I ^753[ Vft ifaK o| cT3 I 
TleTsffetifo ct i) cTU5l 4 W^I^T3 ^3)ife3 ^03 5 U 
SOU *fctg*f£ fewtt *R I 'TSH tfaWttTM* 
Hfa tiPddld 5 fef fewtl-feU "Hfe cT VMftlctr^HI 
<W II fttf§5t $31* Ttf3 ^f}£ ^ I 33} %St §VI3S» ira 8 1 

fia^sc Dffi ^ffes TO TIT^ | ^ f^fe^cirg ©grQ 
u W llfoT^; cTO^^>«r§i^-Hfe tWllji^l 

sfewel } feS wra sSfe fe?> t9 § i ^ftJ fef 

$ fos tft I tif3cT "R3lf3 t!3T3 3W3t I ^t?5 TT33c? UH 

iwfaaraP ii ss ii stfe vrm3 t?hbtb yfa i 

*feg §sre ?5ars & * fa tre nra W3 fea c^ae* 5 fa fan 

£ 3*5^[ S^l feg tJB f€3 ©fl ^ fU33 3^ §3 fife ^! ^3 

wQtflzstg^i f3^:yi foe fefaw a fe vfi 

fH^ gigi s »ptp ^1 S| § ara^ar i %g a§ »fl i iff gig U3*u H a* ' ( a^oq ) 1 up, 

■hbtc' 1 5R5 ^ "Hfenra ?b>i^ 1 Hps 3* 
yn3 11 Hi 11 £3 S 3 ift? stbb $bt=? i wife b^u 

II <R? II "CPf wiraq tinted I UB^ Wfe *5tfe §3^ I 

BBfe vjfe B3 Bm^F* 1 mto orfgfew fejial 

11 11 tro~3ai 3ft} cffet i bth?> eBfe y?5 TifeBra 

^fatf i"R^g fen tf* orfg 33^ 1 xraar bih£ wfe 

TOfl p§ I ftTH TjBtl 3 3>* fecSHife I M^cT fekfe 3 

"rite BO*fe 11 30 11 ?>btb 3!b b]b bt£ 1 fer fnq 3 

UIB WH I flBT TO ?>rH feH ^ I 3B Vlc^ra; 8 vFB 
MB TO II II tnfe TITS fe$Bt ora M I 3TB filN ftasfo 

WBM<$ *IB 1 W75"H3ft7 "W* 3 ' ° f33T ^ ^ 

3Rinet IP3H *#3B Blfe ft5H TO-*OTSW<W»W]A, 
353 3fi3"H'?> 1 5TBf3 HS*<5 7! foTCB ?5 ^ | gje *H25fa£ 
B^MBW II 33. II fg^afe BIB e? ftwftffe fFfe I fe^R 
3 VBI fot? Tlfa ^ofrfe I fi^Bt ^fe VH^BlfTO' oCBfe 
^£ oTB ^fB II 38 II *HfBW W?5ftJ fefl^ I ftTHBfc 
*f 3BTBjqfe otfe ife I ftfe** W?>fa tJBTB Xfffg I TTO 

igf \ ins vn^ hs^i 1 f re % si [ftp*] ' r ( 1 ) is jfl 

ftfe* fwj© 3S fe9 3^Tu^ <*331 I [flan?: -OT] I Tfl I 

fwfew § Hfetara tfl d #y fe^ ^ |^ % 5 1 fv- jg irau3Ki gati i ( 8=?o^ ) gift? <*s i *$g 

y^Pd 3^ Oh ocfe §^i c ot9 fis tft ! ?> HcS'ao'P^rb 
■rate >RF5tS it ^ ii fc?> # cra3 <fa ^ ^3? 

Trag f^pqr, 3>f Wl ura g3 i cTfj^£ ^ft}, Bfafij ^fti i 

b9 i fenxftl f^i orafe "Hfe ?5ti i fen § 

Wfe I fHVrafe 3^ STH Wfe II *t II WH few 
trfS I §S TO tit fi : ?5Zjt I %&WB tTC5 

'HdHfldnrefura fen otoii Rt? n tot 3*r fee* 55 1 

U3 ftTH^S Tft«T?> || 30 II ijife tjfe $ 

£<s s^t sfewst 11 -as 11 b} €t3f ftm 3 ura tPfei wm 

TRTO'Hf^orfe *f*ra-razrf3 MBi%ifH "gfe w& ara <5ifen 
snra vj^g^ft §3 c? 11 « 11 fOT £ >ra cfl aife it ?nfe 1 
v<re ^Hfddid sidwi^ 1 vtf^ftjQn f ^ § tifti trftJ 1 crfe 

ifi^ftj 3ft) Hfti 11*811 ^fe ort^ftHFTOTI 

vra^fij xftT ftraftJ 3Bofiw 1 grat? fe^ oft <snfe 3 1 
srafe srmp ure ur3 fa3 m 11 3Bra MtR 3t ara 
U3 1 ^Bfe fe*5c<<s faircl* §re 1 -feg Tfeg vfeg srao 3 1 

^ *5£T S3 ^mftj Wira lia^ll V>ffecT VcCdcS c?^tl 
<S3 t^ftJ if3dld Tlfe M I W75>| f 1 iq feC I 

tos "te <3 ynife 3§ h 17 11 feti tre 3ft yg?T5 w 1 

X^cT ffe gfd^mi l §3^ Wfe t^ft] lira I l?ftj 

ife ira^ ^5 3^ndt 11 atTiQw wi<s 3 ^3 wfe i Rift^ 

^ — " 1 " 1 n 1 mm a j. - 

H HT^ MHT^r) fliS^T Tfll %t I W >¥e^ - ■ ^ , ; s 

3T3 V31 75V3ff5 I "H^3 ">?g FH^fe JZ B I Vf 

feife ite §3 ii stf ii feti sra 3 arfe ^Jf^ 1 
gitR -Hfeara w# wfe i wra wjra wte sra^fe i 
*fe^3 3fe3 urate II so ii ^nra TresTCTx i ftre'g l 

TtfiB fefe 3 ^ *F3 feviHTg I feS ^7S' 3 ftflKTO I 

gna #3 -h*? nfe sffe ii -81 iiwimfaara ^ w3th3 

7R^Vl^^F,ora : ^ftftl3'ftl <l ll8ailfHfe^ 13 ^nj 
T&m f^jk fesrefe atf 'vraS $ are wrems' i#at 5-resS tw3 

^rei inqftj offtj fraife £ w& 3» warns i 33¥ 
vrawra fwsfe isslB^ fews ii ii n forfe 
t-tto 3tra3?; ora§ 1 33 w;^ ftra <3d?>P fl gg§ i «ra) 

fl3T3 *ra HH3 fevxrg i gflgg fef qfc qfg >H3pgg " 3 n 

vraw isftra «ot w i s iwa 3j3 ti? ggH f n a. n 
vMfeoj gtfe <at wfs fHsnst i <3fe ufssm i 

313 ^ W3*43 ^33 fW I WV3 cC3I ddet' ^U it 

its -HW?t 8 istf gra, fci3 w§ s vjrf" u m ii torfe 

$31 Xfe fa3 t : I mm "Hftj feH cf3f3 SH3 : I ^313 

feQ fe?> 33 fcctsrautwfe t f*nrar3 mi^ n £ h sflfil 

fejt 3J3 3f§H I *Jd HP0 fe3 UH tlftl foUTO I fen 
TTW H U|3 HtT TTH'^fti I ^3HS 53fe TJ*F33 W^ftJ II 
? II -H3I3 <5313 H3 T M < jfe Tjfe Wfe faqfa 

"fen (mfc f) fen fetft sta fisrai w« i a w i ■ua^ &i 8 wfe'§ §*h*TOB cSgra BfF^ Hli>f* I TOftj ^gftj-vMrg gra 

mf-ntimHra £nfe »frfe fec^nft i ftwft) bib ©b tot 
tFat' i fer? feftj orgfe ftran3i sfe feifwS 

*7fc f^rfe iftfll <>f fe* *f Uf 2# BIB c? \7m Sfe <*fe 

3t§ 5 §b cTife* -Hfti^Hftj-R^ m ^fe i W tre-H Tre*5 
*tfc f^B i 'y-g tft £5 utwt Bifen >ffu sii »f£* 

^rat i !3 33i suneg qfai Bora 

^ "^ffi ? ^ * j ctbb 3zjt ferrarH si^i i 

■gfe 5. wfeg Trait i bth£ 33fs^ fetft mini i Trig 

HHTtI 3ftJ Wfe ©B^ I "HT3 ?TOoft TicTO fcSO'd' |l <t8 l| 
$ Utrat Bfa cflfc fo^H f ^TRt ^Oq f^JXJTHlTsjtgra- 

^^ub ^fe nre i ^§ wfeg 3 but u <m ifwiB 

fifttf fetT fct* Ufg -HTftj | BIB ^375 3*rer§ Bffe | 
^mfe 3 f Bi I orafB ftftf gr§ un^B 7 II 

§™ «k IISTO *5Bl HtBBI ' ^vl'^d 3fBo? fc^H fad'^fl 
gfel ^3^ T <53IB t?fe c? ^tBU| ^fi^crfg 3*3^3 | 
^jftj ©*}TBfe VHfira TJBfe of© ^ ^ftl ©B HOT <5Tfe I 
^ >jtf ^ TJVI ct 3B c? fBftjBBB faftj ^B # >rail<??|l 

tBW WfBRT f iTOfiJsfi} fe^ B cTfe W> El are ignj B^a I V 83oq ; gift? I vflh lit. 

^tnM^f cr, >ratj nra 3^of »ra fife i 

v&ra, inifa^ vfera vxBvftJ ^ wsrfe >f^t 

T=ran^fB tlfe KH^§X^HftJ 3 W3H3FP7SI 3 ©ITOF 3 

VonaftJ,W5ftJ fa 7>^ ^ ^TOUTfel^ 1 ftftl foo >}fol $B1 
Bfij, VR53 "Hftj ^fef Sffc II 3o II ^JBXfe safe T^fe 

fifc3,37> 3 *UTfe y^te 1 Sfe ^fe 3 a HOT f^cUd?^ 
5^ "Hrfe Wfe feB Btfe I75tfe oCT 7>3^ 3?> XF§ 8 Hra 

few sflgfe ^ ifoi faHd ' dl i vrfe?> Vr §i4Tfes 3 »re- 
^fe ni ^W^relafew^ cftsrefeti fen On ynrefe 

itffe fe^t II 33 II UHST yfe feTTO ^H, Trfk 

it? ^ y 1 3% vfeggtfe nisife ^ftTH vfeg tlfe TJ9 HOT fe >H^3 fel3 orafii BTg ofl f% I f¥ flsF 1 I ife 5f tffl 5e TTfe Si TI# qfe 

^i * tFfe fat fesff,*^ 1^ *5if sftti yfg^BTi 

tfefe HP ^5 §B ftlBt ?|*6^d1 II 3£ II ^rar if 3^} 
^t^Tffa f>4^ TJOT fe?WfeltRF5 eft Bfc** WfecT 
fefa ^BftJ ?>g ^fe II 37 II "HvP ^£ 

are* fe u ^ TOTDTO 1 3ai yu»«fd gra 3<ji feet arete 

fc^tlfl3t II Stot tl TTH^rfe gdH6 ^dHfO Big 

$ I ft^ TOJ VHftRTfe s£ 3*31 feti Wfe <?H ^ Hfefsi 

ifoflfe i4Tn uai utf. [trafi fig ufb] i 

^inft are iraSyfe fcs fe^^i-wftraw^ 

TSS I ^ t^i I (U4g *J?>) wig >% SW§ §35t 3*3i 

35 I *^0f Sfis>H? fes 33^3 <K5( m ) te=3wi~[ ] » 

q: *f%^ gfe (fs^HH) ^ ?TO f)¥f# I ^ f?5i §>>IH^ 

§H^^nt?^3gf% ?fl ufevxT^ ^ »{t^ §^u^ I <lu fy^r *f ZTH ti? fet3 H II 5 II ^ffuH^g 

*t feu 3t ?>b w$i t yfe^a 3 >rat ftm § 

esrg wrap' n3ii^ : -nfg-ftBif3 3T§ora3 »ra^Ho(B}y?5 

WW -WT3\ m^B KfeB $ 3?F^H#gfc >f ^ 

iieiiftm Trefe fi : vhb S^fe few ^fe a 1 HraBM§^j 

WSfeir fee* tF€fB fj : fectVRfB >*Wgf3 T*t3 I SB 

^fefvffe^ yrfe?> OnravfyAdlyfe S^ttoiimii^ii 

SfJ3f I <*> T "H **SI3 ^Tht i v|fefi : 

nra 3tB 1 ^Bira orefij ^gfe iff 3}b 1 3fg f^tvra h 

|9fe I^WM t?B13 1 HT§ Vf^c? U?ll f 3 gf^W Vtf£c* 
tH3t3 I 3>ra Sfefc c9 csnra faiTO H<?BB 

W I VB*( f 3 tift) B03t lltll tffeBOT "g^g S¥ of^l 
75B ?>TB!gre Wtfs 3B I TifeHra oft "filBB TTM^fe | B^fo 

3 <?b* wfe 11 11 y^ro fews sb yrkt i rare 

£gf3 Bj?5 | ^f3^fectfM^^§|^g^Bfe 

ugfeww wjT fly iarei f^3T» fifcr K*3 uign pgi 'erariT 
^ i3t 1 ^fet 5 fen f§ u§ § ?ren3 (Stf Bte) ^ fef ^ 5^5 
3 gy^t tit ! 1 of??5 1 m htjb tfl*5*3 5fevHi b 1 fere^f ^ ^te 3? ^5 zra" n^oii ten Xftj 3« ^¥ W?lftTH^ 

STFFfe fad ' d ' " 1 I HTI fa?5 ' 

TOi^fe -Rora vtrten' mil e^rai ii -gfe f nfe frra ftw 
irfe tei te fd J iH 1 9dwo'^ g $ ara Titefeteq 

fU?ft -fevirH Wte TO gl?5 XJTH II 93 II ^ II te> 7W?> 
>rat gfe TOi i V^OH ^ 1 cfef aofe fefl 

3ol fflfe ■HTSftJ ftTtl W35"9WtlH8H HTOl fen 5ft 3fe^ 

3te i fes 3 *sna wfe urfg Ste 8 1 telora ten h ten 
gj^nte 7>uf mte feua g^ii^Miitfai *>rea T^fe^^^ftei 

Wra'fijtfe 3X| orf%Htel3f ?> "H3 fMttf THCfe ' 

Mnteg ^fe"vis3ite ii <*g n Ste* ?™ teyteB ta i 
ten of di<s Hte is w^o( i wrs flai ^g gte^itev3 
wte tea "n^ trot ii 9? n teg vfe 3 tea 'sw na3 1 3§ 
fojtwa 3M ofg^ i vMfeof ittet sv ^3"4teifg^ tto 
T3l vrg 3 twfe ii it ii atea fes rifew? stet I ffcM 1 

te^3 1$ vte gp^itenfa >fe a $ steMjgwft 
ate to w^te*-n n 3 aattf ftp sto??, 1 ura fe* 

te3^?? es^ ii 50 u-tea ^ *refa tec* xrantfe 1 tea 
tefti ?5te ■Ra ws wteiare tiom >i : i§ Hvra i >i >4tevte 

or9 : TTM^WfeHl ^ II 503 oOH te3^ Wftl I tea ^ 

3fe 33te3Wte 1 ^*5*?fe ate f aa ?5tfe 1 ?a ?>tet 
vpitet"g gtfe ii 33 n,?fe vfa ^?rd" •gggvfl 1 qte , 

"•rfc tfi w8 ffai'HWS after 1 "tfs i "fwasraS §a «ra fewMW 1 
g Tfo ess* § 1 ^ fan wfat ^tesi S^n 1 a fe§ a*w 1 *fe § *zfl 1 fq % "TO II 33 II VH^fcj t?fc[ tE5>i 

^fgqteqfe3^i»reqnraq trait 3^£feifcwfe 
tot are 4 i vjfau fe*} H*fei"i 4 ntBp ^ftra 
ferafe fozrga i gret gqafe 3 ore?; i^I^h 

cT3fe WCFBfe II 3£ || ^fctf feu f^rfeoT tF§ iWBHtrW 
Hlfe Tl§ I TO "ff 3]fvT3Tgf | ^gfo g^} ^jgr 

fen ^ ii 39 ii *m <s?s: oth fear cro i mb3 <j3 
ICStoQii % ii)3^^f^tii?5arafeii3Hra£eT 

IHfe 3^3 II 3tE II tre* §3Tfe gift ^ftj xjr&X ITOTB 
W?? §t? l Kfe § T^fa I qr§ VH^ 

BByfe^teil ao |l t?BT Bnrot § Hft) i^lfev c? 33?? 
§*l cTfe 33*pp i ter3 §*rfe SU3 £ ftfk orfg I 3 

cife ygf fM3 ct uig n ii ^ >iftM^ yiri i-t 

f?£4 3"H§ yfe KH t&V\W3 ^rffecT 75ft| l^lflfg ^fe 

wfc ftw w^-h^h feu £ <jfe irfe to wtefiRT">te 

TO3 ^i igfe^aft" | tTBT BUrtff f%fevMT £fe , ^ 
TO3 ^ ctf Mfe || 33 || tfTO ^r?> Vfel?5 @HTTO I c73fe 

3^fb3 -ff sto^i w B^nS fro 1 1 w^fa fex 

<STH ^ B II 38 II fe?> fe?> life TO i HcTfe 
%ra y * fes fOrr gigg 3 fomiT i ^ mi* 1 3 fen g trrfew i 

l^t ^ (35) w?s w$ 0 I s fei i "awl Trf^^st II II ^Sfe 3^ tSftl feScTO lTlfoc? 
foftj VJfftfB TJ^5 I fetf ^fe »TO fife < ^Sfcffc ftl3 
fejU^-RH flfe II H HTOfefVI^'W^-H^ l^t^ctf 

^ i xra f^rMT terra swat i fe** 3ial 

fiatH fej 3*t? W ^t^3l»fftl I TTH Tffefijfe oTYHr| 
ll^tfll HOT* WB^tl I 3*H W "H?> mrai 

feg Tf3 B"HB wfl 3*3 1 ftresfa wra t?5?5u3 ii 
Boiftiae^fen^BUfM 1 tife $ yme w§m i 
pfe Bitre ^ cFff tife i Weft mirra ©it ?> w ^fe n 8<* n 

fefl MB ^fi§ Wt I ? 5?5 § fOT UHftj MWt-H8^[l fiw 
3V(Tl} § "Hfe cTfegrar I TT3 3T?> 3 felTO TftJ IB*tl 
f3HcT YMfe^clfe offer* I "W*fs cTOS cT Bfet II 8* H 
T13 c? crft ftftfcP ^ I tl3l ^ ^ ^fe 3*H?>T I ^75 
"A 1 HIHSiT 3Mfll "ftHl lcfe?H3M^TO5§§^ II 88 II 
Hd ' Hq fctlfVB yrf I ^3§3lfc ctfe gTRff' I ^ 

fey fen eft wa^r vif i fwa exfg fey c? ftra it n bm n 
fen bt§ cTTgtfera^ >j : ^ i fenfti fc *mfa stefb to* i 
feti B^ti swmfeya w£ UoiHfecTOf'iis^i {range? h^u^ ?w vHifebT if5 tR5 fsssr^ 1 u b^^j fUw^tw 1 Tefe ^ ^ra u^v gun fzfi feoi^fH ^ ^rSn' uyfo gg?>S 

^>ra^ fe^ft^3 31o!?5 II <? II II ?T=F5fe MU* 
U37>t -hthP i fd<£'*d3* 3ft fTJ fkw£\ I ^5 TOM 
fej ?TO | gpfs #4 ttt^B 3 II 3 II #3 WUFgg 8 , 

>w i ft^vj cfa fr=rs f^rar f wfiq ^ toran 

B^THoftfe W$Ufr3T HO H 8 II ^ fa3 *ITO 
I feq^r ^?fc* vxftR ^ftiWSt l trerfrl ^75 
3^3} I "Here giTOt ^teft 3^Bt IIMII ©dHifua |W3 Bfe 

*5n*j vi^§ tiWH H i ii 33 f^s oTfei! ggsfo i 
*jfe~bfe ^ vg b znfa i y?>fu ^3on fifa >wf i 

3^ yBF* ^8 W3 H ? II ferfefef oTO fen tpgl 
M^St "Ho*Ht wf'l aifTgYH it I H3YHW3 

"H^B^ q^y* || t II 3u3 aT-Eft UIBIOTM gTTO I .iqjfe fa^ 
tpa^l V375i kt^i t 'fee? firo § cha s fess ?fl % vrars 

dnffi I %m ^ I 3 5TK I *f I 3 Hereof § >fej 

■^feas fft g# i Ha ^?iT wfetsg ^ (feo) Tirfg»{t i [fin:, 

?f feof "grflT £&idi BUH^ § »(t3K f^ 7 I feoT tlfl ^ 

feT? S» t I * of^ tfl abtStj ^ o?^ ^^u?;, TJ^J-q ^5lfefSrfe fe?S f%TTI >MT# 1 WMfe >f^B^ »fW^t I Tifc 
SB fe§ ftTRB I f3fl W3 te W * 1 zjbK 

3fl fife 5 11 <?o 11 -5* Hrg tffeg gfe <f 3 i^r 
gg to $ 1 5 tre -ngi 3 ferofg 1 mot} to 
re^i ^gfts 11 ^ 11 3fe Hoffn orfe WRsti 
w^fij srei feg?5 crfg troi 8 1 wftftj 3*1% to u^i 1 

ffe* fcTCBt II S3 II 3*3 ?ft$ fe3 ©yffe 1 

^<ro*^ Tswfeiftoraw* yfe norftj 75 Sfe 1 
*r>j; g§ *y iftgfc 3fe H iinfiiw^fl^ dt^i 

*S Jfc* ^fg feg f?T3 VH^Ittffe VRreftj TSM tpfe TTJ-ftM I 

ft^f* ^5? felFHcndt ^ftiiig y^gif? 1— y^nj 

'ftw«fe oTOHSMIlftTH ?do<t 3"H3l f3* gt 

3 Hit M*rtel--H3 vTHB WHTH* ^fc^ J z&g y^fo 

* 'Jfo Jfes*" ^ Hft? Bltl>rara*ft4 W^3 3dl 
<*t II tid' ft M ^qr t?ftj BTfji , fecffe gr^tf VMftRTWtF I 

5¥ 53 fefa BWB IHTBB VHTT3 ^ M^yjrg ( | 30 a 

y3t ofg §or d f ^trarftq feor ^"mus ^ f ^gf f^wr fg-fj j 
fel ofg I % ?^ §fl feTO g§ gi^ 5Tf ^ I ft?* Tfejs Hf^lf9& #3 3ai ftra 3§ uftflfeuftft 

^ 1 fyfe feorfe ?rfe i 11 r* iiferffestrafc 

W>tfoMTOl^^^VHMi^ cCgfn 
*l?> I tTO* TTWHl feXFB II 38 I 3t>i >H3- 

fcT3 § 1 feu £b1 fetT 575^* |l RM II *E5*f 
WTO* fe?> c? 1 oOTfeu oTgftj oarSot TTO-r@3^ 
f M fes t tel art I gfq Sf?5 § TTfe VS&Xhl *£h 

^ 3x vm^^T ftfu 375 iref a3riff§ wi 

Hft) >H3B l ^B M<5<3 fMS^S If R7 l| T^l 
m\ -ft lifer orafel^C sfM i 6c< fe?>c( >Jfo 

tra § ftra §3§feHi^triSv^n gfe ^Bawws3fcfi 
1-^33 y^=f ^Rj Hiftr fey ftmT^ ymt vH^f3?&3t\ 

W4?> ^tl oTB75 ^^^Rtfll tfJwj 3*$ 3# »-t3 
^OTff3>fo^?f : §f5ra K^3^HI3^ftOf 

-re <5B iaa : fej*iftj^ >iftls»l?WHf€ 

BRjfe fe3 WflllMllfefl tifelfef TSftfe 

fe?>rR 3fe I TO*5 t^I3 oft ^r^5 I WSV B6 

Vfeftrf * 1 ^ 5 ys^t ^ ft (§toi §) wgg era fttt 
§31 fag ?fh an 1 ^Rfff ^ 1 ^wrega 1 3 tc?y ^tntf ujnftw 1 fe^3 ll**ll 3 "nfe^Rfe 3 tfBi^rffS hBI trfinWd 

§b 1 vrau ytfe fetr w> w^o 1 ^te tife >>ffe 
otwt^ niau ^*fe3 Bfe t tfti bh^ 1 ttefBBl 35 trfe 

WTO 1 1 fcflf TJHfij 3"H tltefe cC3tf?l "HE! S^fe 
Tj^fNl 3M II nfc # wfcl f%H I dldyfd Wfe 

r did ' Q ^dVfe^t H5rf3 bs ctfait3ticra : fenf ^fe 
oW3 crew i ftpT 3"H nrewsl Bfe 1 fexs3t^tB 

TToffij 7J Sfe lia?H >F ?fl§ feH T!orc5 ?5BHltfafa3 fi^B 
WHJ=H TOfe TOTHUITS V^ftj WW l-cd? »fH 3TB3 
>P?5 >IUW II at II feMfe Wft VHfe 3^ Vtfgo! I >fe HTO 
VftJ BB3 75 "8et I B-?7S TO >TOlB*H TO "HB **d?> 
feX II a€ 11 iHB^W> TO OTH T^fe* I *jBTB f?H?> 
375ffwfe ^f#H"fe feBOTBTJBH WB- 
tTC5 TSftl^fe IISOH 3feB OTH ^3*1! I "HftS 

srazj ? foa >S 1 3?ra^i §i^f3 WBraB-HB^^ 81 

•Q&b V>fBir§ || II tfl^B "fiftl "Hfti BB fe^cOOT I fBlB 
B!tTw£*5 feTTOT iWftHlftl ©Co? BH TTO | 3 "Hftj 
feo< fi^HB ?TO a 1-I|83H TOfe 3V §B §q ^5^T l W 
ffB vfeB IjfeH^ 'l TO frfS^ WM?> W I B*tl few* 
VHfe^oJ It 8a II V[E S*BB WW BfB M^pS*^ 

§ *l H-3N ^t3B*"v^ ura ^ffe I HBB "fife 
$q ^qrg 1188I1 >i : ^te^^feWHfB^I W§tl »W3 
Kftj Tjfe <f I 3"H 3teB o(BB "fi^PB I ^ ]We? SB^ft5B 
>rt^|l8M»lf^3TO^BTq^ oftfel-^^g "ff BX BB<B 

s ^ ij^h 1 ^ ^gf H9>i ^ ^3?>i bi^i 3 ^ gftrcreg fa ^te i wtf>>rafo3, orafu $ >S)S i fcasrs 5re erefe 

feftl §3 H8#l UH3 WJ?> TFfclfe* 3 Wfe 

39-118711 tldifiy 3fe ^f^i-B'H ^g^rfe flfb§ Tl>Bl 
8t; 1| 3"H # 75TfT -yfu VH^I^TR ^ZoV HftT 'frW^ i 

HMOllife ys 9 feet 3"H>fftj sfal >iftj V ttd l' dllfW 

^ TTO flq KH ufe T ^5 Tlfeftj 753fij 7JH It II 

*m§ 11 €0 11 " £9. [tigiftu ^ step] 1 

7^3 I 3t Strife BcS 33 ^753 ^*5^A ffe§ 

W3)0TOipTO ifs3 BTO 

3 fel IIBH oft 3 f *4 TJcfrf 1 fu33)>4 feW# I 

srara #h iftfl vra w 1 4g ?re 3 ii m ii ^fe 

vp* Wteof >MB TTO I ft£J Wf§ 75ift fen II 

weg>feftA4ggfeorfetif^T3g # qsftifetfoti 
>rai#Bgra<j fefa -Hffb 1 ^*fft) fSqg fefeoc §>rtu n 7 » 
fe^fe ^ta ^fa 1 ^f»r sfl^ ^iwai^ifigg 

^ §H*l § ^9on ^flW I ofifeg I ^ fe5R5 § l^net i-w^ fhh fgy feu fa<SHi*Jlii<*oiR& ?> orau 
fen ^gifeti w 3 te^fHT ^D-m-yfe £ oruf 551- 
^i^ft m ftresfo fen Hmref iT<*<*imfei vifei -hC^ 
3lfe§ i wl fjf'qtess vfef 1 fl >jft) ^ grati 

ora§ FH3 35 3^ || 11 >rf TOf fej Wf^^B^r I 
314 cBj fe£ fodTO ^ ^?-#HTC5 3 TWfe W?^l-V^?> 

*?3 f s&st >raw 11 <m 3* «? 3fi3 ^fe wfe 1 ^fe 

QdH'O WTOH^fel tTBTftq^ tflsft} TO >T I few 

feq§ B^fe "HsJfi^Biifesr fi^s Sctfe era uiTnaartfi 
oraftl f^H'dd 1 fee § tw§ flfe 1 crfe 

ftWH^ feet 3 ^fe irmn shfR^ few ^Sfeft tF?>3 
ft^ Tjwnet i-cTg3 ^fe ab?> *fif 1 fen bx 
^te ^g fey ^-11 ^ ir 3feiSf^ra3 ^itefenwiS 1 

>rafo ti^vaftra 3 11 11 ara'sto & wpb} 1 
tjd'fiy 3^ 1 fE*f 353 ftjfti *hh53 <j§ ; 1 snS 1 

vfetfegi ftm afefla3*° 11 % iivpfe bb§ 33 1 

% 3>refa I TITO 3 gqfH 

1 p te3 wre^! i t fe<3 (tra* flu) 5 'Soft tigs ?ra ^few uun 
5 ( ^fl^fe 1 ?ra (m) fe3 fe^ i irdfet 3£q ?ra 

^jp^f oral I H3 4ifHW3 m § fflt 1 ^H^f^ & I Mgaft wrest *re ftre fa^ 1 ii 30 » fecTifffl -Mai'.Tg^i 
1 v[Wi963*hc 3fe dig wjhst ii ft* 11 srfe si&r ^srsJ 

Hftj 3^3 I fev Ft fftWS F3 friraa I wlq S H3 
1 31* 3fa«t W$>il || :« |l fen S ^ 

s^i-rafti ftrafe ufg'-'H^g^i-f^ispi^ 
fMfe vTS 1 1 ~if "B3 ofo* ftjgiBHi =?a Ti gas 

raiR § ctefa i git? fifcra?> ira fas ofefn u ?s h «rj^- 
^ ^BH'f vjreg 1 qaire^ 8 MHnftn KcM i ^ij i gr^gfe 
giufe sra3 1 gTti xrafl f^g sfotiiilHi ji 

3afts 3 i sm «refe 75>aii9 u ftv» 
ft^M3 wi^ ifeoj^ at sra istqf i vraf ^r) 

■B gfB'q Sif I HB3 vjfn^l^feli m?&3 n ao H Hi3? tjm 
flftT=T3-3 g«# | ft*) ^*W5 tfTP | q$ WTOT^ CU 
rai3 WUt i offe $cjig 3#" <tflft ll II ^ 
feV3 I gfe Hft $7sg fefijj ^ | BgZF^UCI#jr 

'jh j 'tesus «i?5 j y§ fif^ i "wfasreg § i w 3jwj 3) gjgTgiu ratii (831*:) gft^ii^g*!. 
if fife, 33 W5f II a* 1 1 f?W H^oftlfrKt W$\ 

^j^ywififepfea ftw wraferrai-gfe v&bi t 
|g viwS i Bufe bbI Bra "Hftra "rei* n ^ h 
HBrati tmfoftnfe i %iti*Bft*ra^wteiBra£ 
v«ife 3fe i nffewfe 8 « yryfe Tsg fife M W II 
ieotrs ^gftifvpfes wayft i sb § ^ayftii 

fao t tjyfe gfe wsfe tfj* tfsfc W n*t ii 

W^ftl BIB § fan Wtf I HfeoTO ^fij wrihi II 

**¥fa"* ^fe orHifei c ^fe ^era^-Hfe ?wfe' i 
sraftj ftranjfe ^bb3 tfe i 3 w^fetife nratT^feii 
son bib Tifg ^lorafa fes > hb Bre h 

^y^T^f^vsreifafe* Bra^Sf^raji 

BR H WBl tm fife 3B I M<j B[B MBl <3fe ^Bl 
tlHH "HBcS §TO fe^S ^I'S I BFB fsJM* *§ -^^J~^^ NB^N 

B Wd^T BTft %B?> ^ 4 ^ft^^f^St b 

R § Tfegra II § T# ^rUd l d tft 5ft ^3T3 II 

W ^Hfn gift oT^I II 

>>$g ! ygo( 1 ^if 1 (Whu fog "vrcra'ii n 

Tvng huh=uh sum, vraH huh i fira ? y§ § fira 
^ 3u 3h1 nto huh I 

\ UU>T5H 1 =^ Eft 3T: 5i: U: WOT: 9 »?: g § ^ DfcTQ I 

ttfOT-(u) HUH J ^ 9) l {%) wfew fe^ feof f« 3>| 3t [ 

(3) T# * t (U) TT3 5 U3oT U U H3 § ) mfoo? f ( U H3 ?T ) 

1 >ra fu?re fe^ "ubts St i 
5fe ijw 3t gyff u?flra vhu^h feu org su us fa h3 h<s 

fH?5Ty (rHijy cHTO^ ^ H5 uf I 3fo*T ^fec* yig^r ^ig^ 1 §ji TTT^t I 

^ ft? f^e off VHfl^H ^feS^*HtF5ll 

feu U fa TO ^ feuui tfe HTO ig ie imi hot i (e^o) gfH^i^*?. 

Id! 7nSt trt o^bw % foal fe* S 

tjig^y gr I gi^ Utg ^Tf Hfl oraT I 

WtTC^Mteft 3^ w§§ 1 (w) ^tto ^isSt, V^te I J 

»ra^-§ ^ 1 pas fouw&ag €e ^| ( fan ^ ) vera fgu> 5 i 
fs* § fire* S i 

( »e ) few % ( tf<j ) *far si tfstf, v§ §?stg€^ 
(feg )frm|T^?^§ Brti»ifte €^ t^sHH- 

fe* (SPOT 993* ofTOi | SHHotid tfdQ WWZ 

9.ffe|5§-^ 3£ BUS* I 

II § UR*E?fe t?3l 13 St i?53 tflfl ftTH^5l 
fim?> toHpjl gW % Hi 7>^o( tfe || a II EjgygTUgra' (6333) gift | Tflg 9. 

WT3 tB5, qtlti ^ra?>, ttfHB ^BS ftw ft$S I 

vfere mrs M^te vHsftfeirs ti 

{ Ears 33S=ftore ug£ ^ i } 

WTO-lHflg % flgfc ^ ? ( VM ) tfot? IBS ^g, ( WPUt ) Tftg 

^§wwg^?5?isv>^foraT§p ores ^r&T$(aig)*fore 

f 5 tft % oT^si fire (>ral) JSHRoTO ^ I 

M. fel| !| »fl F-VPaJB | 

^ftrFTOfouTOtre -arte era ^ ^ i 

VJfHB^TR Tit TrfBBTB fo# ferfe f^TO H M II 

^HOT-oro (3g fee wct ^rus *i§ ( fa§f flfopi 3 ) 

flfegre nwasm ?ft § fi : fe? foe fnHg fop-af I 
£. fejJ*lI§->£ Is ™ €i-l^BB I 

Bni 7sn=r fen ^ ^ v^m i 
gn^rniS Tifeig I who fo§ WHllgH 

*HOT-;f ) $ wfaig giHFH »ffli | (mm fawn ? 43*1* 

fcral (gvft) ura fe^ >hi 5P h5 i fefera3 3 i 
2. fell BJ§-3 ^inraasl* *ft e-lfalR I 

! nrasrfe W>% #fi WH Sffc II ? ll 

{ fire?ra=3B?5 3% KoT^t €T i$t] ©TB Mi 3?5 I } 
*>fOT-$ 1| »Htl& %r fft ( a >Hiy£ ) eirf ^ (^g 

^) W § 3t3l <J?5, fw?ST § ^g^l | y5 ^| ^ 

Mi TK5 (feai 1) gggf ow»i fira sHHoTO ore^ Of I ig ignj ggai ( 9333 ) gifa *3 i r8g 9. 

t:. figs gjg-^j ag ofe ^f*e tfi e»-i^is i 

if ^ ajfife *te sra <rff ■g&e >ffeii t n 

3$5=B§=U ^ i j 

w tow ^w> ^rafia feyfe tos § znfe i 

?ft §) svfRorna Brat (k «ra^ fa) <fo*re *S i 

?^b^ *§ fore ?snfti vai uanfe pi^fe i 

fBJ5 375 3"^ 3m 333 feu 333tfo 3* fc^fe I 
ttfH^H^t mra Trite § fcwai t (fatf 5) 33*1 ^Hflfe (=§3^ T3t greniftfe flfai ifl ufs fey ^jfe ifaTr m 

WQ-Tqi§ nfenraf t otto* § fei ^ fetj Sgft 3^H^^ 
vfarat »b) ush (^ifodjd) § qjnfe 3 ^ ff ( wsm 
£}) y><jWl* ^fk <jt | 

II fefe^fep Sfa oTfe BIB y^S 3Hfa>RFTgiTW 

^■HTsg oTOi i <wi i^r oTTira* ara grwfe cftefa fan 

^jftg l I ^ 3* oT^r f^-H %TH l£&H!ll<*£||#vtf ii 
>^ni5ftlct tF5t IHftJ^-fer^fe M3net ll<*?l|offe 

nfcTTO oft fire 7*3* iwJSg^orgfe-ff^ii % n ritfe 5 
ferre < sTd ,f Qdy'd iftfs ^refti ^ fec^ , ^ ^ Cfa H VMif I 3 H3fc fiwt II *o |1 3fefl^fe3| 

^3 -5 tFHfij 8 ! feS f"^f3fe STC $ vP?>fa*lWll Wffft 

3l«ff fW53 fl npfeW^t I 33 K?'TTt WHf II 5? II 
fiSMl gqp «Bt» - l^yi M8*3H feW 1 

oc^ 5ra wfe 1 3tp tft3 ofti^^wfe ii :»n gfewaq 
y?> wis to orafe g3 iatHi-fe3 ^mra 

§ f g" 1 W#T3 II 5M H feHftl -HftJH V3if I ira* wre 

9a ii H H ^sfti s^fn BftJ #3 srafc a i">$3fo fei ? 
yife >rafc a i ?> vrafa sra^ fyfeitsx^OT 
figaiwfe-u ??nwn WRHfe afa a h«a1 i ftwfe 

oTTTOt 33 iRtll flifif afe Sftl ?> Wta fa» "ft a«33lfc 

hri3.h ^ ii fen yan3 «g fa >re^fe i 3aaBa 

- a feafe ftwwfe 1 tj§ j as sfa saaaig f fire* 

"•a a<d 8§ fas via fcm fare^l i «#a * Wl a JA*™ 

ff wfte i ■ < ai&fti i '(wptf) wi 3$ si i 

*fet r 3fe tfl is gfew a iS) few 33 <jh i wfpw 

wft fesifavxi feg HoiS \CT ORBS' ■ JS^ff 533 <KT§ 3*331 S31 »«I 
Hli3Z,fe3aTO^aai §3jl^jSTi3oifel ?> W fel «W ^ 
fe^ 3I 1 ^23 Ulfl I flg- ff ^aS naou ^ ^rfe ^tszffe fssif^Ffei 

^-y^ fe?i fern i irer B3pfe7?bra §Hgri i 
wra B^fe fes^ ii ii 33} craftrat>jft} to>tou 

iHfaa « Wlifc SOT- 1 gl^TXTO^^ig^ft iwg 
TS^B^gt orfB i! $3 || sfo T^T ^fft -jjg ^i^Rjf 
7> fcTH<3 3^1 "ife l-^H cCTHg "tf^fo q<<3 fj I era* 

^fe 575 3-n wii >ra ftfci ft§y fe§ fagrg} i-Wg 
wra fefe 33 ii =18 ii ste ocgftrat 3^ §^rf i fetf^fe 
3fe wfe njfe Ht3) 3 ii ami sfssst Affaire ( >m 

TC^M HHEfo §3ret || || gfe VHo^B 3 gt3B T^Tgi t 

XUilStft $q Sfe Uftrf3 ^ 8 IFRBfe ^"Ho( T5R$ U \ 
IM fe<JI grff ii 3 1 ii TO fe tl UTO%i 

UfeTO^lfe ftflf >rfg tPfefH |l ^ H fetffefirf 

u<w ^fer i ra ito wftra nfer i -h^ f^mm 

tfTC I »ffqo? VBUJ fetffe II80H ^3 M t&Hfe 

i *?ft* g?st i? era <s ttraa i buh vfe ^^-escwgr^Tf 
iwnre yftytg wtst 3 || 8 <? iT§aii>fer= nr3 §gr§ t 
fe M 5f 3fn Bft f gr ¥T§ i ^ggg vre* fg^^j jfegi uhRi swa 3fii -flea i ferft gra 3 g «? 

I ^3*3%? TTHrjT'nre' ©VJRS^tf *33»l 
tfffc lotfe 3 *£to 1 *ra3f II 88 II fe3^3 3£ 

TCSSfltlSS «33fi5 fi33 *fil TOS * 84 11 *3VH5 

iafl 3f i Bg% ^ggs 1 ^ >re fen $ i ftm res g3B 
5 3 tfw$ i w?> fifa tea Tra *refii 8«i » vra Ss*' 
srafe orai^fe i ^3 fiafe sjth 5^ « awfeinwfl 
B5feiN^fewiii5fts-H5ft ?25, fvfa ftwwyT n 

8? H 3 Btfe 3*3 5^5551 I 33 *OT*S ©fl I 
WWSaafaSftW'WSlBOfefafi Hfet fen Wft H 

at n fte fe3 is Oft 53 w?jt i 3jnfe taffeara 
^ife ti Safe i wfe i ^ ^ ><ftxw 

8tJllf3*V3 3fe3 I tf^Wf^ fw 

fesrst i is aw5 s sraa s?refc i m nafte 
gi^fe ii mo ii wfeitefe* srfe nasi Irwasy 
§w lite wfe gfo ^g^t i Tig *8 fl gfe gra 
w^f ii vii Ii 3-3 xra >ro> fr^ 5 f3n wf«S<*rs» *dld wf 

5f Bi I fee? 5fe f3H cPW I f>4*$ 

Wfeftriratll II tR5 5 §31 75 3?5I ^"l 33fe?;TO 
TCS finT fe$Wfc?53ff3 gfe Wimt iftTOjft IMf3 

mm 3ww n Ma ii vnf3 135a V33t n feuftt IWS 
frkHfti^feT^i^fagf^' a >^i^^'»l ste 

3» 1 "ass 1 ins ts> (w 1 * !f*L**- $)«3U3ar3ptH (saw) 9ftim^? v 

wfasrfgqtaR^ni gaii yg^) wfoi wfe Tofly ( 

^ TO5 f3H 6if<J<S "333T |j yq | ( $553 ^ ^5 
feM tF?5i3 1 f%3 §3 3TH "HH II M7 ll fe» gR* 

^atai?^wftfkBi^fWBii Mt 11 wjfft^i^ 
ntefa 1 sftrat nfti ^31 >*fai^f[3vi& 

<ft ttti fi¥m fHHoj ?>^a* 1 3ft <H>Ho(d mg ^ 

3u3>RTHh§a »ic(^B§ fife tfsmati tra £b9 bk&3 
i i sifa s gpre srat $ ii^h i-jgf g^t Hw£g 
fore* 1 fen W3 ftreS f^ro j wreg vb3 crafc 

XftWPi tKJidfld TB Bftfe HcOT II H 3fe 3f fejf 

^Jf fs^ t >fefe 3m qgfe *Hftian# i * g| trfel 
tTH m g wfe 1 h'oho' gi gggfe grfe h g a n feg 

ttetfh ^rfenrg 1 fep gt crgfe gga fe3 gig n « 

fefeij ^43n4H?^ft^^ ^»^ 1 H < ^ , w>P^fft*^ , gas* Sty 

'r%3 3§gp wu t?fe ?$3 ^fib win I ttHcCd craa f^^b^fTOalfetogfgpH^ipga' font ifl gig iffnj gas I ( «3=?t ) afa <m *3g3. 

ferns fas f fete H n II ^fe iffvrcra 

^i^>ra^f*m 3^11311 ^Bg foro i 

TO ^3 W3 Ifell flf ctfa ^feW^t I 

3rftiod^f3fl§ flffe^et iW€g^OT^lfe^§^i 

sr^ fagrS sr33f H 8 u ^ ocfo 3 H^i 

Wfe <t VtffR 3ra a II M II BMTO tJfe "FRJ ^ *3353 I Wfe 

#j ijfB*-Rfg # fws* srefc WSM nft 

IHMTfxiKNQ II ^ II WJ* "SSC tfcrfk dcS^'H I g^?5 

§3 srafe w§ i ^rgfe 375 ff 8 vi'sfil ftra 3iras$ fo3 
Ifefe ftifestfB^ ii ? ii fufe faH?> fifcrf >ra i ftra- *Soyg b 1 ^ 1 few fare fifty ^ <rdf Sfew i feas 

^jafe^Tfl i >rafifa&yg^giwTfli53qya fofaw 

feis fog* 3 1 fww ugfea i$ s^s ^*5* gro ft gj§ isi 

ggtsg tfl § fafenn fifa weff yg fans fi¥n wraw g^ aw 

fSuj gig O^icfl S yg jfl | gr^ giH fSW $ ^ ^ffe ?fl ^ tas fifa 

t^t^ ?^ ^ H ^ 9 g^l nW to mum n fag 

gi5^ grH^W % raawgra 3s ^ ufen w^gn, fen «i t^ddftd^cnte 
^§fHfe^^tfHHg'?sTwgwTfPgTMfifo agt ^fe tft 
"sub 1 w gi? f«t gwW"*wB g*S s^h gw fi^n ?5^f 3s 1 1 %3 fe# fk3 5 li t H BgibjJB ■ BtFVSife I Brfe^TH^ 

5*3 >ra r fe » feg tth 3fh laorfH vpetvtffe i fe* 

fans ftra <ft tft^? *^ KMr?fe-S@ T 
^ flg ^ft=r 3fti ^©n^oiiw?5 w>3 ftrroifefHi 

£i* fife f fa3 fe^Wfe ft? I ftfui oft feof I 

H^l?fe ^ffe fkn irat i nfe ©ft if era xfijw i 

fad' tjPJ mfe I fe3 ©ft H3fe §y ^fe i wiftf kut- 

fe^fe ^j **A'^0 II<*&| o^rHf cOT f35^ll feH^ 
^^35 B^TTO 3^ 1 ftf fenfij Big afHRTO i ^fij 
"TOftl mfE 3 ii^ii ojfa >fa ft5 TSngijfe jjrfgf 

Tft325 fe *l g U<* t 1 1 "HB -ff TR^rrat W3 TOT^i^^U TT%- 

fifw w^f i m\ grfe fe^i 3^ffgra^}i ©rfe 
*H3©r fewet w^l fen it wstiiiyfef^l 
3fa ^fti^ ii fe?> yrf am?f vra i w4fe ^^iTVcg 

^tftftifi^t' ii *o ii T?fo ratf § to- usnffli fara ffim 

" * i - — - _ igSg vpf Egai ( 8330 ) grfaS* t%3. 

fen ffo?' iiwii fa3 fes were iffiffo grat 
3ft) ti?5l>Mftiii^^"^ig 3ft? 3ft? T^ wfeore ftl 

§*T5 Bra I t?vF oTU*"Hf&H* "WvftWTS I era ^Bfi) ^ 
#2te WfelRSIIcTUfe VH^of 'Hg few -gref I *H*TH3 WW 

fMQ ttffW*H n *y ii ftfR fm wzzt § am^t i ftftft 

V#ftj3 e7 5W I "fl "flfe 5b3 "MTF tTH bCdd 1 I Tlfil orf<} 
§3fe el3 ^fe3^ 9 II 3£ II feira f#U ife **3t? vftl 

aafos wffe i^te Msr^ 1^5 t-3-H^f^e w3s I 
feraf cife f# *g 3ft ii 3? ii aiwra 3fti 

3 ^3if feHW 75 B^'lRtHTOfe ^3,3 Tlti 3331*1 
31)^333?^^ $311 f3^eTf T?3?5 e733n T|H 

Hfdara ■gfti fs! 3ft) wfe 1 wfe^t tai^i^g smiriggr 

€hc1 ^Nfc cTOS 1 13 W331 ftwl RlHaWA II 33 l| 
lit g^3»*^ lift) 3lfi feM6'H §U^Bfegf |gcT firi fee 3 is sfi^tfti 1 ^ 33 tft § I *§B 3*5 «k* 1 

9 >M7?otfe ci oftCTH I ft13 fesf fi?3 ^ftj ^tfe W25-U^3U 

ferrS fee scfai 5 Hl di d f^vr fetSiflftpife 

fefeot i^Tgw cftfoi-ZTHura v«^f 3T| *£ite-iiii8iif5lfe- 

fete iiftra 3^ ^rfHi-w?ftj sra 313 vpfiSn fo&a 

etafS ynfvrs fl©) irafe v33pp w?jt ^ i wjitjH qfe 
HHfti wjnra 1 fwfefHffe f5fe 3 : S3tto?> ii U u*afe 
nfeara v>reft fen $a-\ sraft f?3^ 3 • fez 

feorat gfe wet i vnfeot viora §>pfes nattier 
fife 3*3 vra iflg? i *rat i^?5» wTSiSfeKit 

3FFI#ftra I 3p3 >f?5^ ^T3 •HEPt I l^lf tit t?€T- 
^3 Tgrg i 333313 3 ^ WF3 1 TfolM feoC oft ^a 1 

ftfe i yrvife ^ra^ w&s ii so ii Tife •ftaife ftrffc 

fes TOTHl I '"rft 313 fax? *33 feRW# I WJJ#7lf3 

^dtf i q i«jn ^ife * *fb Brfs^ra « srn bsts vHMt 

§^ I VMftjH Wfe 3fi3 3t3* *rjriw3 W3H5 
Ht?3 f|3F 1 3>31t ^fe TT3^3P ir 8 3 II ^33 iTO* fSH 

gas qas 3 i i?3i gi3i 753 Cte orafe 3 ifen yfa ^ ais 
ftaife wat iftTH YwfsHW srafti 3wat" n 8tH yaw 

orafe §fe3 3>1 W3 l ft5H# fa fa3 "Hf^ ^31 W3* 

TO33^ "«fii3iifeHtTWS>iftJ *afo sSa' 11 88 if 

W3»t*3S "H^fti l-HS SOMW fafe tWftl H 8M H 

wffe «J", 33 §3fat i yw ^anfiJ ftw^aas i $ 19 tgitr 39*1 i (#333) gfo jm^-?. 

af M 1 s^ht •ftofe 11 87 11 

«kS fipjwtof fen SPSS I ^TO TldS 3V fep TW£ 1 

OT^ri^r^dA %3 orf% Tjr§ l3tTO TBT3§ fetfflietll 

fe?r^nwaTOnF£i3i^ 8tJii"H*3 

t *Nfe off I W WMS TO* qf HMOli wft[-jfag3fa 

W§ l i fe ftrijW ft KJffe gnrg h 3 n Tfe^ Bfffel fecCToft 
Q&'IfitffsMlelyfeQ 6*fo<S B§ I ftl£dO VHH4 ^Bfen 

5]H^ 4 ttft} Hfe ST§ Q^JicJ' I tlftl offij >F?>?>ta t?31 
"HRft i Q^dAlM Trf3 II 8 II 3H§ cffe f^T XJH 

c?fe 3 I B^B § «t3 clfe Ufe 3* I 3® f^3*<3 fetl 
>#felfegft^l^5R5 , gfe WfeH M HB^B 5ftfT^t 

T^^a ^fegRS Vtfi.ll-g II #ottlrf§ *JfPB tlHI^ti^ I 
Sm^1&m?fl3*5 i 1*3* §3* fa§ 1 Sg J^gni ift TO Vgru 1 (8*33) gifa 93 I »fe 3. 

Cfe VMHJ§ 3*-l T^^toSjfelWl 

vfewfa H?H fe3 «TOfe fi33 ^«»'ar<il 
srafe Stfa ^TTO I lffe3 W|f I ti 

Wi cdf^fe T^W Tl|7tll33 mf TB'fcfe 33» I wal 138 

vhm gfa i^' 1 "nfc "ft fgi ^jtgg >^ » fas' TgM tpre 

1 ii sra ^tfe fe^n* 1 'ara ggvra^ra 
w&m 11 «?o 11 fSera fetf ara $aife graf i ira?5 3tf3 § 
gag Twrat 1 vTH 3fesr fe?s3te3*ra i ^ya^B 
feafe"tf 11 11 fev tf, fep ^ *s $ <*te» i 

<3fe 375 TSfej I ^75fa SrafeS I Jdq cmjlU 

hjto whh' 11^511 toiwfeife e^'diuidtj nm 

'hotto nra' 1 Bfe ^ itrat 3Hfe sfeti trciiras 
wswra >rafe^ii^3ii-HHVsf3 sra^fewFa* 1 ftnsm 

Iran @^rai 8 l gflW fif^ZS §^fW5 0 ftf I 
^WTW^H II TSUI fam §W5 ^ $ I flwS 
■WIS* q3 tl^t *refeng rtd Adigrt >PS ft gfeg 

irmii v>m itfta^ra ^ vnrfeiHtfe wrawara difs^fe i 

ARSftl vpitrfs fen OT5lfe3 *t f?w 
75TH 1 p(fe B^fe WH?> 3ft I fed^Pd fet( H|M atfa 
ll«t?|l 3*1 ^ife fe^S «dl'P8l'H3lfe Mtf gfeVfe I 

fen 313s 3J75 orfe yasra i fewfe tto wPiHWdfc^aj 

«?c 11 *J3 #3 3 ^fe vHnag 1 >»rafU §vfes Tffn 

fe^rqg I Wfej Vfe WHftl fe 33lira flfe o(rafe753l 
"tfguifSsrelJ Snsf^J *i*9 ft'* i "ag^ * 

1 %bh tint 1 'a^ § fee* i 'ffaiS i **«Se te i $fg*giUTiaai (8338) 3* <?=?!>>&} 3. 

^ II K II fSTO f^*i Vfwm few& \ tj& vxiy 3 
W?5t IRON B375 V|3t tfa HO ' fcot |Y>ff?53 faufe ^mfe 

wag ii w ii ^| -h^V onw| , >kjtto1 OT yg 
?d3Hifij'« t Iraiflai 3ft) ^twftsof feqfe $ ifefe 3^ 

TJ33 firanff -Ra" HU* I g75 lj3n| >fqt | 

3*53 fj $3[ 1 7? TO $ 3ft) $ 31 iftag 3* ygi 

^ worn 1 asff>te 3fg a ,gitra 73^10131 g^a 3 
W J vift) yfouPatitifti eruT n 58 iitw3 wm ^ 

uabwftu wmawra 1113175 75 srataftj 11 ?g 11 Iron 75, 

^ W?5g I W t ^31 WM?5 31755-' , TRtf^f 
fa£ ^? I TI3S V$31 ifef efte II 5>£~| ft^5 fe^'^H 

*re?5 t^wnro fu§3Tfro araictfeeitej yh& §ws 1 

WBOTira* tW ^l»reil5?flMf3 ygg »ftj §Hcfl VHTJ^ | 

.fw-ssrsre ©s^t 1 #f 3i»i vwfce* ffci-ra 13175 

H33I VMg^TOt fao0?5 II ?t II ©H33 5?3 08 FH^ | 
Bftwffi'BS 3175 ?5T$ I 3J3 stf Tlfa Tjfo^j yfg n^'ig^ 
33qftfel ft*3 W$ IRtfn 31$ f3?f'TO75 HA HHf W 3fo 
W3\ -m 3J3 fe3 ^VM tqfH I Tlfo ^ Vm*ftj3 3? fti753h 
3fH^fe fet 33»f3l W> f3I753) Haoii 75*fvra 3^3 B75fe 

nfsrar i lifers § 33 ora?? qta7 1 yig?? ^th ^ 

faftjfflj g^gfe, 3* 33' II H Tfe W75oW 313 
flSlta' I KB75 <W of VW75^ «(?53i I offef 3T sra 
W31 *TH3 ftjfH75 375 H3 TJiQ || S ? i, ffcyg ^ 3 yfo, ^ Htf Si] | «35 |vfl 33 b^i^Ssi <F3 flfo cffo ^ 3W 3 Ha8H 4 H3?> BTO' W^Bfe TOf'l 
ft? dl ' qWd VTHTfe' I WJISfe Hfddld ^ 4fa I 

4 ira«ra§ftwHfe fere yr^i^H ofTHH feft 
Wfegt fiwfiaia^iitWHftJ ere* ?>fB3fei 
yra aft} Efe^ra § 3fe 1 ks tifofifefc^anjO 

S^oT it 7SO{ fer^ 11*911 crag fdvi^W ot TTH^ffe I ftW 

feife wfti feu «d3"fe 1 sragirosi w> nftJ^fei^H 
©mra oft ^ 11 % 11 fmrau Hfedid xrafiJ wbIi fa 

IJOT VHT^T 11 11 to^ "HS^ tWftl fMcl^t I <333 

1^^' iisoiif^^feyBTftjorfg S^iftiftjara-St 

BTfe ^IBH I olfe ft >iftl 3l3l §3TO 

orafe usmi 11 a* 11 fev vftsi 3 oifr kb^ i '1b cFhb 
fea -fWr 1 »iTgj TrfiBraut fewBwfe the feu "3^ 
§uxpfe 11 a=i 11 f^vicl^ira fifcj 3fet ferit fB fH3 

for giii 3» tS&sri^ fens us? opw t 5 fife 5 ^30 o?hs fafei nfeBra y^ro c* b£ i3^ftfti5ifeB3TOT^ 

MP* 1 sgs£ f£jfe3 1% 11 3 11 b. nsraft toVi htht] i 

Tifero ai -hb*! fan* f^>ifw*5iora3sra 

WBI <3?53 B*fftj "HfijfH feTrail^llSvtfllBt BIB §31 tjU ' id 

fori ^ wi^fe tjfe ?3bii tfeor ftN icfafc fifei ^5 

BIB U3 YH&?IPI W3 ^sft 3 orfB §^3|j£ BTtfBf c? 

*cran«wftafe $ ftiB yfo era} ft** 

*5fij5ra$ wbfb) ^ Bra xftg i tto fcve wb fto ^bhsu 

3BIB 8 fecT^ I WHftJ ft5%3B#BI fa?>TB HMH ^ TtfhjB 
HftJ §3t tFfe I TOlfe ?fe ttfrst TfH^fel 3W gff§ 

©yrfes wst 1 gfero 3^11411^ it fen ftr* 
Brafa ggBa" jasffe >H^?WBy3^B3i*feMBtre* 

©f^3 BJ3V31 I cTBt ^Tij} fes yB3 3^3t H?H^f3cT ^TO 

^Ife I fetifa lfe Sft fc? 7? etfe 11 1 I| *43 OTS BIB 
>HBITBh*5EcTB 1M KflB te^tl^fe c^iJm S??f3 3BF3] 
fife 3§BI ftjB^qrB il£ II c?tlB BBfS §3b|* "HB^ I 
fHfe ^5B , irM3f Ufltf BMtf WSTRfl* | ftm 
St *f BI3 *J3t II <?o II BT^vrfxi^ 143 tfcRltFfe I B13 
fHB^ fen ^yggrfe | 3feg ^ ^gfe ^rjfe , 3 fa^ 

€fgn § fel & 1 MB f^* mf yr^f5 || RH || ^fH^ *t*53 3^31 wJfgTt 
¥H3 5*313 Mftjfe TO^3| 3XJT ytffo <F53IST%ia 

wifeHfii^ inwrfei iaftsfe orafe§ 35*31 i^ftj 

y^fe3i^fev>f3BTHtii ^ ii srafe 5 3^ 

am£ wai -Rfeera 3^ i ^ft} v>ft ftra 3Ut fet^if^ 
ft^ ara wt1w§ h<r8h ijtf viis^fe ^^i ^QsaoT 
>rai3w h9 i ygg f^g ?5 ^ §^ , fe^ ^ ^ f^} 

§ 3 few ytfe i gfe f^iro tift wsi g?t i ?sgra htss?^ 

^ MHTO II <*? l| W?> 9fe Big ygr i ^fj cffe 

fifcofe § pf^iw^m wf37>^fet^ i xrawrcs >*fii 

ii % HTjfe gtfg if w( s feM^t i gig 
>rfu iter ii stf ii vfo^-fiH* -Hgi^Hit ifeHiJ^-Hft} 

Bragrf'il Ro II HfCTR Tf^rfe^ gjg f^i^flfcft^- 

<sfti iwftiocnf} i fe^ "ff >ft5T ^ <s UHn^f i fell c? sifti "hbi 
BBRjwra' H n fee? ftftf g§ 3u* i wfe 

sn wa^ y ffiii 33 ii M^feg^-H^g^Trai^^- 

3^ ^dfck> fit I ^fe^TO >f BT^fcf Hg?^ I KH f^ffl feu 

trarosi fel £sa 9 ftffl *3 git feg fatf ifo? *g« 
gg gs i i^-gra tfl ^ tj^I i ^ II II >fH era 3 14*^ -htjw I cTTOT tpfe 

fell §3* II 38 HUHVffe <gfe fes 32? WfS^ I 3*fe 3*fe 
Mct^S XlSCffe^ WJ* $H 1 tJtBfe B^l Hfedld W3\ V)gfe 
feoT^||^Ml|lflfeft^c(ttfe iffBFcTl^ft 

II ll feU MB gift 3"§ dld^TO ife^MftW ottfe 
3? K crafe cFHcV tF§ I fflto ZIisFf fe3 ydHr3 a I 

fteife xra etfe f^wT^ywi^ETj ^§ oidfe fcgiswwi 

<JK ltR5 >X^R?foloT itfBH ct 3^4ftjB^ftllR^llctY>wS 

«ra W Qdidfo i *flfe ^raftj c? ^ot fe^dPo i <sfiJ 3faf 

y^BftfS Wfil I BBoT3 frai ^3*fe §dH'fd ll ao || 

nte i ^nfti Weil fe?S^ i fen eft >pb ftjq 
t&\^$ w&w ara ^idH6 oft ii n cr3Cj>ifeii 

TC3 "HW I 3TB F0d ^ c(Xj3faTO^l WH3d6 'ff ffl^fe 

cT33 1 $ trfbe Itei odri otfltra^ ii as ii fe"H or© ynftj 

•fe TfoF^ | fef W>Bg ct fex TJT§ l-fer? fyg tffe Wfe 
I 3fe >S yBTS Tlfe cTtShI ll ^ mpf WJS 

traiV3cT^-^fb3TTOi^^n gn^g^^i 
ftii ilfea 'Hora sare* u a£ ii gu^tyyw fen otfh 

^^BHH7ra^OT^i^tfira^ i % vfe ■sra^i 8 ml are xmrgg^i ( 8 ? 3tf ) grfa 9? 1 vfo b. 

yfe ^qfo fra vrai xjjfc ora^r cffe gra kh ma vjjrf 1 
fen yfl«* yg Sfe ngrfiyfggfg qftra a w ^ 

W3 fe*F 3J3 ^-11 =K II SSft) cffg 3TH75 vfegflnft 1 

mm fan uia 3 ^ofti trfe stfe 33 fen c?g 1 

nfa ttft vfeg ftTH gg* II 3tf II ordMd ' fe 8 nfc 3H75 
W^r^gs otto gifb orfg TSU^ref I'vMr^ ^ yg 

^rffeu^iftm § yg?} zmig)' 11 so n fen*j$c?yg 
wifefa^ ig^gy fe^grrafeon^ivw^crag^g 

*JA'«fft|ijH TrfUH n fen Vfggi^M8 < ?liyV|,^h4,'^gtt^' i 
Wl Stfe VjtlH nfeajl §^gri3f^ H ftjgqr g-gf 

foura 1 yg3 w?ht=i gjg f^m ws^\s^q» 

*|St I 75ft frafe tFfe WTTt I H3fe ti?5 Yw£* 

3fg w^i 1 ggi^fe g^ "H^g to WliaailTrar ^ 3 

ftrafo^tg 1 fee? ■2c* ^tjfe gjg mbi §g 1 f^yt fetra 

fen 3gr I fn¥3 fes 3 $H WlSani 88 II Ht 3 
erfgWR TOHTO 1 '3? ofigs feH^HVjfrcrg l §fgOw 

$3 -hjs gnro 1 gr§ faw^fe ^ bb^hto u sm 11 c?ga 
ragg yg<s 1 ■yren fesrfe fife sro ain »tfe §3 § g 

I Wfe «g, ft $W f& II 8£ll Tlfe cTfg f$p 

aret wife 1 xm flfg crfg s^fe cfifo 1 'giig 3 ^gis 

fe3 Vif- 1 tTfe Sf3J 3S "Hftj ^ OTf II 8711 feut wh 

fl^ S I fe3 ^gHS $ cTfg v]g>fl# | Jjfe y^gg 

E TOlfen tgt 1 fjpji fenfe § nfeaTg ggf n B tn t^g^ 

STOiJ I 3fe §g 3? ^gj3H Wfe' H 8tf II *nft 

3" 3 jlfe gjSVgfl I ^fefa ^ tP3?5T tP3)|fe^ 

->*nre 1 ( « ) MS in * i Tttr « ( wel ) ift i "mart ^|<^ 1$ 3jg ijsn4 jpfli ( 9 3BQ ) grfa 9 3 f »f u. 

>ra "Hf£ i ^ ?> tife fern t *wrS-ii ii fefe <p 

IgUJ £ fPM^ §\fel TO5g 7>^M BH^i 3&W81I 

U. [^rf 3^ OTi] I 

ftgra* wtfe Tr^?5 vhhh \m ii -nfe ijfe fm vfem 

^jfB VJdH'^cS ^ i ufti fsTm tjfe v^T ii * II Tlfe 

VH BT3 -HTBlB^ § tW#575 wi 3 liailTT5 TO Tlfe ^fe 

^ratfhte ^fe fe^ f^i wfeg tpfe jfiSTtfe 

31$ I Wft OH § W^33f lIMiraaa <*ldd<S t nddocwi 
*fc HB ^ Vte faTTO I f^Uf qfrg VHfi <*ftj |«HH 

wflra fe^ fesnro' r nfa QfS <*rd hPs* ft'eife h*hi 
fegife^et ut ii yai ti&ti y^?> gifij <ra i cd! w^fe 

"tTC* TTT^fH XJ& -ff iff orfg iftBI^ dd<£irHB,ira*|fH 
ife II £ II ^fa ST§ 'HfeTO WST I 6 vW 3 3*h3 VH 

*vm-s§ feWB fcti i (=?) craft yHifenfe i wcf 3w3n nflasrag-viOTfe 3 "wife 1 3r§ 

ufe irehHrai yfe-Hfa -nfe HB^rai^nro^ afS 

13 mi 1 1$ ufo^fe ■gcTH 4 v*fe 1 sn^fe oft tiftna 

ife^fe II II Hfddjd fU3 ftlfe fl UU I fed "S^ f?5H 
irafe >nd I 3*fe 3ffe 3 TftfW xui 1 g<j l^ HcrfB 
HUT fj s£ 11 ftj3 qftjH c! 533 M^T^ferfeH fi^ftj3 3ZF 
dO^fa 1 VMtfe 5*5T5ft >|fte I feu # fNjfe BUf3 
fc&S feH Tjfe cret BB U§ : | Hfe wfe,#g 

ei cif 1 feor>jfoft §?>>i3 ^oftg 3 1 ^ra Q">fl qfa #a 
11 <*t « iteife nftra §ot( j sran 8 craTnra ci 1 

^Uftitlfel iSw 3fet 1 wff fe3 ofi& BBret 

^u ^dy^ics orafe ut ^uiTjfc ?5ft( te T^H ^t to i^pii 

cT3 >ffe "VOTS I Sft) TOfe feu feCH oft YMTfe' I 

irftj Bt §31 yo'^d tin 1 fe3 sffih kh ^R^refu 
wf^i ftra^fe fe*ret M i^tfeS* WMHtF^' 1 
cS^r yw^'Ci i JWilk ct ti»Ci n w iif^a 
fen ct 4 ?fw ^ritiTifg feu otufH kuh 3 ffe 

HUftj f?>3 WBt 1 'flgife ftB1 15 38 f^Bt II 33 11 fifetffo 
oft ?5fti ^ftj 1 1 wt WZfet ^ot ^fa-' i ife 

S Modl 3t5fl 1^ ^ f 3 feo? (IB tfi X^t) vW ^T? 3 KH3 

mi I !r i are ugnj ggai ( 8?bp i gifa tT»fe u. 

Hp3djd 5vj fadlH»2 I f3 Tlcra KRo^ II 3*4 H 

Ufa -HftJ Hiffe ft^crafeigigfeTO^fS *h : ©^Bfe'i^fe 

feoTO 7>ftl I BHfe Blfe *>frff feH^Ht 11 3? 11 cHfU7i 
^cffe |~TPq) SFB 3<$f3 §B tffe II 3t II fesc Y^arf ^ 

vatl i "Hsfe w% §3 te ^ h3 i "tot Qn zfl feo frei cr9 i 

TO VR^KH^ W> S3 II £o II 7SZft ^375HT qrgfc orat- 

u&YHftj i ara wra^ crai 3 qalwfa N II tffe?>rH 

fcW37> W^hnftl I TT5"H §q<5 fe^^Wftj 1 3^ 

1*313 gHdd ^ B^VHftjITrfHira "TOfe fag^toffa' II 
33 II f§H "ft^Tfe ^ ^ §WH I TTfe ftWfe 3 Zl§ TZISE I 

fef3* Hfil *H f^m I f^efe $ era felTO II 
q?5X] ^ offet oft 3^ I WfeH ^mfe qnq §^5)i 
?fe ^Tfe ? 75^3 I W 1 ^} 333 HTf^MTRH 38H 
^af3 qw ^Jsra M3I M^t I tJHHS wf I «3 

Ml ! if vHret i §3 wfe?^ t^tto) n *m ii 

$tfw^rt ^fe MTH i fe3 ^3E7> TO ^gqo^i >?B 
•H^TO ofl^ I if jifegjd *TC feu* qritff II 3g II Tjjfc 

^5 ora^ 75# f^S 1 I Jlotl I ( ) gifR *R I lift U, 

ctfk ora^ ^ ^ §bi fkn § vnrt «ra ^ i 3^ 
Bi^f fonts i ip ^fn* wfe ire ^te 11 a? n 

viifet ^fe fesrfeigfe y 3I3 y tig stfe ^rfei tiw wst 
wfe "tfat iHWH^tB tFfe kh f w ii^ii fen *!dHcS 
3 ^ yrfe J vfe tr>i- >n? "ff fttfte wfe'infe §BUB*3 
333 fwst i trfefefB oc§ 3 w^t ii so ii ggxis ^ 

-fo§ ^ c*H f%3 ^§ I f fe feB(fe qfe 3*© II8<*1I>H3! 

* ^H3 tt3 5 : #ftrcrg tJh 3 ftwstfo ^Jf-fcfe 
toS* bzr ygiret i nfa *h c?ot grcft nife i wjfc 

trat Wtfe^l§Bfewtft^3 ftfa ftfcfS II 8* II 
f^^§ftOT^^I^3tv«^^-B^B WStlftwfe 
Baft fe<31 VMTfj flfe | "HBfe M*5** ftettf ^fe II 88H m 

>pfe feU B*fe OM-I feT3^ $ fo^ 5^3t ll 8M II 

orat m#oc nwvi?> bb i wsg wv f S bib yii tifetife 

<d<d)H<S 3 ^BH^St f?5BTt M?> W5fc fef^ 11 B£ II 
T$ TrfHBra 3 gfe ft^T i g^^wflV "HUKl H^T H 8? II 

fejfe fife "wife i fafeoc "fai Bi vibi j Tfe 

HS Bra »f^H T B f! § Hof Ik fas^l WU U3S SHB § ttfa 

ofB ^1 ®<# gra pB3 B^§^ US, U4§, B>flS TTO§ 

'gcBl VMW 3tW l475oT f 1$ aig u3or ggn I ( 8388) sfa ^ 1 wfeg. Tlfc W§1 ^te I M«? UB #5 ?o^l75*fe 

ft^B ufti ara §3*3 i scfe $3* ft?m gfe qfa o 'd 11 b€ » 

fefe $ gig tob f*fi few gifi sfl ferfe 3 ijfigr'- *as.* to 

>fo 11 M li € # fg^^ TO»g^f TOfew] 1 
&™ fF&& igrfB sftfe Trf3 TtfBBlB vfe YtfKHB I ^fe 
^'■OTH.*ft»H5ra5retOT3HSIl ^ u fifty ftjij 
trf«i life tWl §311 >ret ^gra 5 #Sl SvTH MB Wrfeoffe 
SBB* 1 *§gt -grgg II p[ fei 3*B ©3 

WHWa I ^B* oftefH f^yr fe^jr^ 1 © j^Bi ^H*J>|T shst- 
ftfW I oTBfe >F3^ TTH^rfeV)^ II 3 II fyB 3 cTfoii 

^?*fe i nf^rara fe^R wfe us 11 fe^fe ?b sfei 5?Bft3 

IRf t AS iftflHffeQ 3^*1^3 TgB Bftl 3tB ferft 

3 1 WHora fgi ortem^Tt 11 m vsm 3§Hife si b! 

1 fif^ 'HifBI *JB MB] fBf l trgt sra* 1g 75HRT§| ^ 

ite u 11 £ li 3yfc oft Sfe ^ 1 mb£ 

Mrg <p$ W eTBt* I BUST rTHB 3T?> dW^S I VB BtB MB 
13^ H 9 II fei? feti f>TO5 P fiR^B Tl% c?3 I 2B §B 

3yfe "W tib* 1 #h otthb ot "H"dKiT75T 1 ^3) ^?>3^b1b 
few&t utH ?re * -33 i g?rftj ^Tfi trafti 

5c^5 I BMfe off H3rtf * Bfe^fe I WV VHTy?§ &a iW- 

ifBii^ii wis TicragHTf i >fe orafB ^ %waiftz 

W§I>F5 fiSW fes "JraioTBTJ ttrafo Bfe feB 2SB25T3 

H ^^3S^l^f^3oftP7^l a ptfemi ?K5tf 99 I 

^iigt fe^ iters 1 H iw% i um % ^& ko v^ht ofl^n 1 
^i^ifHn^itit^i^M^rt^^i^oflBi *mw i ^mw OTdP | >>fRt oTTO 7> ufe y^>H^fijl»W^ §13 w 

^cre^ iR^ii feu ?re 3 zm 3 vHHtTO* ? wtf & stf 

TS&t tTftjjK M^fBfe^ S53Ffe U <*M || ]J fear s^fe 

^ttfum^l>rafu 1^ orfB I gu >*fewf<j 

HUftJ Brelg i ^3 ©3 tffe 3*3lfl} «|g §§' fcj 

H3 trfe fes nfij ^Hftii ara >>fdd^Ht -Rfe ^eteft i sraa 

^ufij fen fi»3 tfc^eft I ^fij ftf3 ufe^ $ ISF^^-H 

feocnffe t g^igro crau twt otS rR^uTfe^Trares 
>j ; *nra but ^ i l}fH ^ 3fe fftli iniM^R^i ftesr 

ifei tftftra^fewfa fexre UK?? 9few)Jl i®fe?j^y feBS fi¥i yfe Bl$ I BIB 3 SFoT otfa ^ I foftQ 

igfe,?SB 333 vR?t i iifsf ©>re^fe 3 Trw^t ii ii Bra 

I? 5poC-96UgO *§B I Wfe oT§ f}3 I ?rftj 3 whI 

tife 3fffei?i75 ?^ otto ^ra^rarfe-' II *8 II fiJgfc 

oTB3 3fe tFSt I VH75V y bR Hfsf ^K3 §3^8) II HTO^ 
3Bo7 313 "H^ "HTJ 1 ?? I BjB ot ^oT 3 TR 1 ^ W$ I *oOT ctHit 
fifefe *Hf3 WUl^ftjorfe Hfe flS fecf orfj IR^II^fe fe^fl 

f §33 fW i era 3onro 3$ fen ? fe* 3 Bra 

Bf5( ffiSif l ddedd ^ ^fb KHoOf II % H fifg 
^KH3llB^vrafeT=regfafB' t I iMofo fB^B 
§6»5 I §B fjfe odB S^IRtfll ftTR fefii Tlfedld 3 tj* 
BIB ff I fetl Wf ftB §B grfq^ ^ l7|Bt?W133#>fo- 
oOgr 1 3^ot ftSTF "HO fes 1 II 30 II 5*13 eFH§ ot 3B 

oTTOM ^Rot FHB *#fe feTO II 3«* HSHt^f WB©T 
*f^*l f^fes^ WHo(d 3 >TOI §75^ ?R5 § §BI 
ftnrar I itl 3BoT 1<3 W^q WWll^H otf3oT 3B3 ^fe 

vrfg bt§ 1 3 3B orf5§3 ^iB^iyf^ ^fUcc qj*9 
i3bi v^a^fe mren§ 11 ^ 11 3 ^3i§fj3i25Tf 1 

c? f©T3 faB^ ^E? ©t tTl I #75 bSbiTcS o?gftjBT§ | *f3Bl 
ftfcfB Sfxl *Nfe 3§ II ^8 H HH33m3 f^H of} "Hq 3»tf} I 

oft W^l^n 3Hf orfB 3 fapj^ l fW I'aniu 

' - ' I ■ W fc J -* '• ■ I. I i — ■ , ^ 1 **" SfrggtffTM g5fl | (838?) gifrl^l 1%?. 

VT3 t??5fa ^vFfe^'ilsMBnf BTB oK^ 4 U^H 'Hftl HBt I 
1% $5335 «J nlS M?ll ttffe TSftj Ufe Btf P 

fesl wfefc* Trfxra ra*§ iktii 3te*e}f?5wii 
Tife §wp^nrni£B vtfa \ fews ftfoi 3 f^f ^ft* wit 

Hstfe i crafe 3 w3 1 ufeWBfe ?5uF sgnelraip ^i^i 
feu "€>J v*5^P iiBon ftju b3 f>ra^fe tto i wft #*J 

ftW'dl It BS II ctfo Trf3 *fl f%SI $3 ( felP 

fij33BS3 3» $3 1 few feU tftf Wfe ?ffr?5 m 

era orafe >f i fe^ f§3 w fdr^yl =M*yiy tilfe 
mb >ra vH^raraiiBsireS ^3 mb ft* f fat -fife a£f 
# wgw^flfti sasfnfe BtevH^^ %fef^ tTqj- 

feasnfeg *ftf4ta* *tfciy?> fBT^imfc mkmw 

^ >fc ii i it * P. [g^^t 3g writes* r top] 1 
COT iiffe Hfddld 3 3 MBt 4lB >ffUMn*5l<J3 

3fe W5 ifafe *Bfe BW*5 IlHll Wtf II 4 9 ^fllWB 

*Tg?t Hft) ^ I B^fo T3B75 MB TSfa ^ i ifaB *jfe^?> 
B>f ^3 I c(fHB "HB ctftj £t)n *H75*fa 3 "99 <3fc 
fet0 I Hftl if TO5 ^ Sffe WHT I "flfe ^B3ft5 9 #?TB 
•tfdW I HBH MB^Bfa c (fe>fl5 Wrf H3llfSTfl fott 

^psasnstff f&tgp <J2 wtgni^B^ ^ fo a© ?*fr 

£^53l I 3^5 HU3 tf^fe 3?5 ( ii8afrffi^i» ffifl b Ti )fe $3 *jjj?> 3 erf inwg 
»f$* § i feia?? fmH ^rgfe o(tto i vnfeoc 
Wife 3 fM«^iiMU*ro | Mfe 3 foafe MsrfmfefBg 

t^3s € fti^ii#rtral H ferfb s S3 1 fan § csmftj 

Sit 1^*33 Wfa B g^Tfq §wigfef3 fes 
^4 fefefc tfij: 75B TO *flBS WfWWTOlft b§ 

swift ^B* l^ftl ?5fel oC3" fe^ti 3 tB* II Roll ^ 33- 
JBS tlfit I Bh£ *Hft) W^ftl 3fe II ii f3TO 
*r3 33* MfeVMTg i $ of orfe B^HH^ II RW fife* 

i^fe Bife i ^b otfg Hdidl tiBifeiRaii^s ^nfw 
^ratf ft?3 w&i rife feire?5 II R8W ttB 

T?£4 foelCd l?5Tfe I scb3 ^ara ^ Sffo TT)Wfe ff<*MU *3n 
S i^f^gi^Smf (fl^ i^) tjig 3i§ j ^g^jM ^ u3 3£ ( ht| ijsfk, *>^g£ ^MW^feoc W3fe *t Sahfey S 
o ft) H oC tt ^Bg wst i fe?> 3 ^fe orfe ste y^ne} ii rk w 
at f^gfe ya ^fe •arfe ^TstiiBfe wra wife faroSiS 
•f*?^, 5 fhi sralw i ya didiHfd >mx3w- n «i£ h 

Wft "Hfe ^3 VHoTO I HHora 5 fy+I^Rj BfH 11 l| 

?>ft} ^Bfo grafsftl.irfiaf ft* ^ft* ^wfe i 

tas ftfoi fey fs^ are tfafi fire >ii H^st >fefe #A 
crcft 4 Btro iy : KH^OsiorsR] wfe atafe mrfe 8 n n 
b3 : ig 3a w^fti i "waft ft? fen^yn *gfy H yrfftTi 
BsrftjB^ *rfa nyfe fiJeiBSiTO^te h*w 
^feo( aja fes ya wa 1 yagTsfawfty fe^i^ i ^fe^ 
WH^ai faia ya i ^fec* iyfe ^tefa wa h *8 h 

3 ufe YHTg I HRcTa3 ^PaRS Wl^lfB^ SbIh f3 
I fadM r "HXP By ftlc(did I 6tfdc< ^ yB ftfdpd letPJcC 

■yy § wre) w€w 3? u tohocb §ya £ fefaar^t i c ^ga 
fesftj 7 yarrafe ^st i fen feSifaire 
fifru btw femw n 3t n-res ya 7>fa H^t7B?> w5 1 tji W9 imi gen i ( 83uo ) grfa 93 1 vfa ?, 

<ft Mt& tFH W II llfe^ VMTHV>ife^ oTlit fec( 
graMt-I^BoT 3 1<sfcHd tfc fewitfeoC fe?5 

farrofe 3 f v 11 30 11 t&\ wg^ crfe Bfe -Hftrvw 1 

IP ^11 as II 3^ fife *g IT^fe^f^3 

3 ^5 II 33 II yrfe?> If §M3 ^te aw I TrfHHIB 

faa3 11 *a 11 tjsai fmra f*m* wf^r ^jf 1 ^^fe 

"HE'S ftTH Wfl I tff 3fj[ ^N<?> cfo qtf I 3^75 oTTOfe 

•ffiar^ l 8 11 as ii ft?w yai yg ^-Hccfe ^ft a 1 yhb 

f fe^a il 11 11 S3 ^Bara 3 era toto 

1^3 n a£ 11 is f^tMT fl 1 <ra grft^ 1 ^5"H airo §3 >rat " 

II WRSrefe WL TO I fi?Ul 1 oTKR5 

mvzf 1 fife t»a fey w$ 1 <yi tfi J nfe w fijv 
3wSiiat ti^ctrHB ife oraT^i^ftf 4fkH& feimfawHTi 
fenst his BBerafegj w^fo 1 ctfg *3ths $ safe ^er- 
a€ 11 HfefdOs 3 fa tjtatr una} 1 fesya^fe s 
3 |irenS 1 §y 3ysf 1 ©sfe wfe zma we 

ttjff il 80 II f«S f^r^fe #3 37Ft : 7 W 3 VHHTfe^ 

fefe f lesn flqr feHHfe fe3 tSfeiwafe aafl mi 

g?gfes gfelff 3"HB Va gfefeTFOT I ^ffe v>TOg qfe^asfe 118^ Htffo 3 fl 3 few Sfe*^ IWS 

fftq s nftj ^* i wa* w^ j* f 5t^i?i 

ffofa Wfe fa* II 88 II fe* teste] ^3^3^ 

gg?5 Wife?*** UBM1I ^3 *W *^ftWjin» 
-Hfe 3 T yrg §3^' , fife Hfc *f33ra fey TO #f I ^ 

>inforfti ^tefin tfta 11 8d 11 fsfe j£ to ^ 

« sfe wci 8 1 >ra* wss 3 3fla TOi« y 1 tr wan 1 wjra 
TOife i fro" anra 3t gfe wfe h * ii ^£p*™g 

V3*l I fell 3* TIB TO I W * *fa3 TOS"^ 

ftfeaiafa stfeafcs ^ ys ^ ffiian wfe^trof 

VRS TOf3 S ^ I fti ^fe TO TOjftej&TO * 

gtaftj to' i ft*W TO'' II M II ifejHfeara * 

gra TTOTt I TO3"iW3 3Bl V? 1 5JW 533 _| B I M 

flftj <J fltllSVfe W75 S VITTTO ^-1 

TSfi .'wTf ^ufegiafSIJ-fffi II 7HBfgBHTO^yi — — ^ — • 

TO jjj3_J|pra W II «?C |l <Y)fft ^ gfo fe_ 

^' 3g^w*s3 3s aroiinii BHfes for 

g^'fo fefe f^f3 B ifeafloB, tT^.ste 

flamfl- w&rvu e? j?3t' „^„ -gfe ^ ^ 

* 8" ®* J»»r fwfl i 3^ais few a i r " = §fo ^ vra BTO OTf^ I t^l "Hftj cftefe BBt BB I tffa 

WcS 1 Bft Hfel tfe fife 3 I V*fe^?>fi3H Hfddld 
1 -qto wfe c*H3 BftJf B* II 38 II fern vti ^Bt fe5 

-XJH ^ BTB-BJTl § qici'lI^MII^i f BI "ff 7JBTB U^jS I ^ 
fVI 3 It^B >H#Ht I <feB TJH Wfe ^Bf^fB Tlf§ 3 I f MB 

fWs qrfe >rai 33 ^ h ^ 11 tth § Bf^t wBFBtifSq 

MB** 3 Tjfe^tfB 3THt I fB<S Blfo Blfe T=P5rfB MBBfo ^ I 
fegfettfife 1 §MB BBtlR7l|YWfe § W^^fe^ tl^ftjl 

■ft wtfeti 3 difo^fe 1 wra tfB^ irawfe 1 

7>tfa b vhtvi MB^Tfe' II 3t: II Tlfe BHqr >|3 >*Tfaf^rgi 

-•wb sra fr f^e vmbfb 1 fen 3jM >refe3 Qb j ?Zdr 

SFBtT Bfe>iB II Rt? II "HB* MB*1 B fB?><j "TOTfe I ">fe 
T3offe ^ft VRra "HcCTfe 1 3 fge^g ^ ffe f§TCt I WBS5 
^*5^fB,g?5f§ fSB^ ll 3o II t175 M^B £ gn^fij ^oTlfHS 
WpH oOT gy3 ^ 1 TOT TlftjB 3BH3 Wl^fe j tJB75 TTfiB 
3 gfe^VRfB II B.R II Tlfe fel^B tf§ feet ^3} I 

W4B fyrfe || 33 II T^tt^i^ § TTHfti ^^fB I o^U 3 tflas fl «te arefe i wh nra^fc3 *raft -roneJremfTj 

35!?1 g¥fa^fe>>retHl $Z I! feHf^3T crf3^ >{ftjMW I 

tlx Hftfaft ?#fe ftnrar ivfefe y?> ?>3*n era src^ i ^ 

fe§ 3^1 5H>ftPTT^ pT^ >>j^TvJ3 , W iff fjft 
^ 3^?> 8 II II «S 1M3 !ftferX3 sforfSlTStf W 

Bff II Si II Vfi&Bh* 3S S^ft W I 33 i^TFfe >ra1- 

wftj bw 9 i few orfb giafe at , ^ ttSh feia 
f33 3fe w§ i vTH § wfe ©ire ogp t>f f ftrrq § 33 
?*W3t l tf^ i »ffe *ftgFx opgfe gfewt ITjtctrtfW ^ 

«<r<y y I! l€ II feH "HTC53 o(fe nfe^ fen I ^ TI33 
OTfe 5 3 3II3S WfiM S3 ^B3^1l Ti33 T^fo coffer 

gr^H8on§t( 3y^ 3 *ftr> wjiust to crf3f tfo, 

\I BR H fefe jfi hej U3ry gg* ^fa 'onwrat § ijfo> gg^g 
^ II fe3*^^ tlfe Blfij 753} VHMH OTf ^ npfe 1 fens 

fifci *g w ©3 Hrafeni V333 qrfe isnSvtfiicra) 

§53 Wfe I ftf33f § flfe orafe W?> I 6 3^3 e? V3ry 
■HM »f3*ft I "Rfe 3533*3 ^Hftj 3"H >TCfS ftp?* 

Tife tferi >ra f gni tfgfc § 3 11 ^3 era Tlfe tfifT i fey ^ U3»*ft) <RTi H8I! 37ff Sfiintf yTg 
1 7^1 -ft^TT-H K^a t oTOtl cCfe H%I feg St M 

Btt? ny^t ii ? ii 3 3 ^ fisraisyi 3 

$3^3 I t?fe offe oTOt? 3*Kft oCU?>T I Tl^t^ ^fe 
5l-VW^«di7! UH3tcTC5 B3ltf3 VHTfe MB^^i^oii 

fSw odi i fess til ii^H ^ 

ftra*fe* i ^ff ofl n*fe m& wfe \\ n 3© toxj 

1 $ ttoocS 7>tx fas* itffa^Sfinf 
to wdlMftj i fa§ fejfc 3 MfdoJlM fei it ii fei=ri 
5^ t ftrfi iwgl* i <sftJ gfefij faeces wairdt i fafec? fa ^ ^Ijbt ¥9 fkgr rasi fea o^tei fa $ gra 

^ tfl ^ ?5TH fe3T§ f&X% fi& Si^ft? BITHl gtg cTOof ^ ^th fevM? 

^WWW^mftvflaiSlTOTOi fe?>5 "HftJ VHUS I BTH^f^BCPBra "H^5 ct&T? l|S8l" 

fenf biwsJI fe?? i3 i trefo-srafa sra S3 h wh 

^tfb B ^3*53 U3t faWB lfen?> WStfen c^fr-l 

f^f^aeifetifitinife^ifeti feR fe3 nfe 
^st ii <*i n 3i3 *w|Mf3 ^s^th i feHsgwfe 

ftB^igf^^^TO^^I^^^^R 

ii ii yiSsB >Jra ftra ^ny f a I ■HfuxTOof 3 B*ft fgfij 
ijfra fesc feH sifenOTgtefaQ oW?f3^3^ 

IIWI B37> BTfe3 # I W4H 33 

cftlfeB 3^ MB fall ^ifHUWMfe IMfe^fe ftiaiStSH 

137*3 3TH3 ftW ^B I WTO gjB fen to* II 30 II 

^t^s ?f fcrad xth^ i ncrra nfedid 3 feai v>re i gd. 
ftg4 fasBsraftj 33 fen Ttefe flraiRSireft) 

33 7>BMfe^ hAaflSMS 75 feB 
3fe^Y«TfeT^>fH^BII^8ll>ra* 7^3^ 

*1§ 1 f&4 trssI gfe 3§ H It to 3 mfe ;gtefe 

©BITCH 3fi3 ^U^MfefBX^ 1 3 : 3B13W tTBl t£ stc ^nj pfl i ( s^p ) gift I rfa tf. 

tJ># "BorfH II 3? ii fe>| oCfa offe fey tI?5Ht 

yHftS'Smra Tifs TOTfe ii *t imy wfe wa3t ct^f i 

yW HtgB oft ^rat I -HOT *£5TO f^V>|r orfB "HMf i ^ 

WM qTO £ £rfe I 3*rfo 3^ § STOt i c- gfe gr^t f 

fe"R "Hfti f?TH ^HtliaoiBte ufe ^ >H^3^3lBl TTOcT 
tT5 t?31H Wa^lfHH Bret HJB Bdiyji^dl tRP fm^wftj 
fHTi *Q& II II SHlfe ^4 I itSf Big 

tlHB 3TB3 I HOT T}fe HBcS) V[§ I fevJ Wfesr 

Trfs ^5 «ra ; H 33 ii foyfe flwfe -H^oc g-q i test 
arafe Sbi fc* foil 1 3>i ^ fenff^f wdt i m M is 
srag w> iM ii m ii in gt fer? eft HBfe fmkf ifyfc 
^fe wre con w§i^i ^ftj ftrefo 3W3rilS oKtf 

TTO fedM<3 II 38 II B^tF B^l UfB^B I ^ ^} tTO 
3^ 3tll5Ml|^^Hgft}f^-gf^MTg I TT3fF§feW|3 
TrfSlffe^HSgllffecrfB ^ftWTOoCfeBI VHT^tlTtcra 3few, few ^ ^fe s§ wrfvra tfl f ^ T* ^ 5fb 1 
gtft&fe irfi 1 ^ f^fer u^^trs?) ?n@§§w §frot^H mrSi fw^ ii i? u #3 nfti w3 or^ i wrai»ran3t 3 >re 

U§lftT5^TT>e»^?5^lf^>>f^t^lH 

H st: ii fen w^t ara Sdwo^d i faHH ffta orfe 
7^%§s $31 fctj ?5tfe i ^VHcW nfe ufavra xjgte II 

8<* II ^UH V3 3*3 TFSt i TOB fe^ ??o0 ifene} | 
3^ Wgife Mi^^lKftmfe"?5t £yrfe?> 3*5* II83II 
fe^H fefeS §B3fe I fl^T^ §BT3* I fB 

^Wfl gig fed** I S5H3"3fooCfe TOfe SfpR II 83 II 

tu^T ii fnfe <s^b H^t § wai org ^ i?>st?> § 

HTK?> ctfe TTfe ofg flfo 11 Jl *^ II HOT oCS 
§B x^gr I "HfHHig ct feoffe W I ^HBfe TSraftS^SCfe 

ftte Trarfeof gtj ii a ii ^ oft nfrfeg^Trai vMTf 

WTHTgt Tlf II 8 II ^oT -HTShnftl 3T§ "^nft I life feft 

mra^ v«HOT>fl iim ira f f¥N vh1T i Trara ^th 

flBHt 75*Ut i ff33 TOTfe5C ^fe OTSlf^gTlfe tii&ertf 
3"H3 ? II d " Bfe fe^Bt BTB tglVTO I ^ ^B^g VHO i wre* 11 ? 11 fig 3b* 3 TOfe cjyrg 1 are* gt Vifit 

TO iys ffcrafea^tfl *g<5i qrfe fcgr?; „ ^ 

K ^ fesr fte 1 $ iff fe* ftafB**fe 
»fra 1 ifu fefa flfi ufe , $h fe§ ftp, 3 3ft f^ ^ 

US" Bt ^ T3 5 t ^ t * ^ OT f^tjl grq 

flrajj g ra?53t era 1 <ftfc tran »ra h n 
zrara trav 1 ^^ftraf^mratf work* n h gjg oft 

WTOijraW ZJWg 1 TJgfc ggfo y-g ora£ ^rgiVMifefl 33- 

JaHtTjJi^sftjvjraftj^H wfeH >M 11 ^ 11 fen # 

raS3t Ite ?5ffl I ?51**3 K 5J3 33* tTCSta ll l3?5Ti 
H 33" WS WB u IVHf ^ftj fwsft} Wffe fenf V¥ 1 HUW 
jj3 3 Wft} wreg 1 m^t; gg^ Wm£ y^g n <?tn%H 

' 3 S^tf » «»« » <(i W# 4) ft* W3 WgfkHS. J^ff 

*pft is jto gifl § m?i 35 flu ga>f § ave s# w s "wr, 

513 H% BT5 I fen Brat ^ ^ra ^Iqifira Tfi 

11" +v:-fam 1 fftl §>jte i ifa w-ranft 3*?f3 M^fes II <*tE n 
tef*ii«^3feTraiw^^if^ gra?sigi3fti 

*wf?5B3753 ! xra5ll^H ^)^^3H TOff II y II 

ttob 353 ^3 ftravfe i §^?> ^t3 3th?s3 3fa w« i fen 
wftj tW vra ^PgwCl i vjjyfe ; sws wn* sfl n 33.11 sst 
HTfe fe * ^tr vis* i fei^ fifa a fe^fe I»* i *flfe 

S dMdmd , W3 I fe33 f^3 t^l'fe^ 35t §3t 
nfetffe I fttt TOS 75 «t #3 n 38 II fl 1» ftg W- 

fe? 3 fi ntefe to tl *n Tsfil 3 tigniV3 feglfen 

Zrarg | igjft WT?T3 II3VJ H WtJ crag 3^ Tlfe 

grfe 1 3BhMte a <^3 3fe «fl Vfe' I ?fe ftW 3 
S* I W5 75* -ftfcfc 3 3f3 75^11 3#l ^3^3 

s^fe i '3 hi i fo* tte?> wfe trefe 1 yy sffs ft* 

3^ ^tefn i Trail ^ti ? c f T 3fe sft?sW 1137 h f^w^ 

*fa fe^SS 1 ^ I flW3 Wfe 3^ 3f3?^ 1 3f?IVJ3 B3 
3W3 I *fo> ^75 *t75fa Hfe 75*3 II 3t II HH3 qW3 
■H3T5I375 313 1*33 *W3^3 tife W3' I f?5W ra3j3*3t 
otf3 1W I qtf 3 3 §fe ^'3* ' "I 3* I" «*f3 T37TOU2 

wrcra tt3 1 ftife lifegra 3 sttefa 3313 1 fawva -toj 

■St W31 9^ I ^fe 33Twfo a 143 75*3 ftWT? II ll V33 
Vig ^ od3 I cTOavfe 8 3 3« I «■ 3331 W3 
m3 feW75 1 535 tt& tfe* ?3I ^75 II II YHH3 W- fVffe 3 TTO 1 ^nfe *?fe 313 ^rg h 33 n gfe §fe 
^fe^T *H3 ; sra 1 t§ ijf § cfa^i flight ftfe3T>u?yFi 

■wo} igq^ ^HOT ©b zraynjtn a^ir io(am yfe y^t 

*?*T3^ I vfe gfg fiqi UHrfe 1 s^fe ygwra 

^ 1 viioras' qffgurit^ n m h \m off ya^ft 3 <m 
^iTOH^nytifuHl tgiwra t feu fen 3sn 
firo S'lsraqt-xrafti it it few i^^^ t^ i 
f?y* f^Bfe t fer^^p 1 $ sra wiS ftir^ i b3t 

^ ftTSMpAHW I fen 3? 3Tfo( § I 

t 31 sFhBIB II % II 375oa g^'yrg few HltP 1 

^ftifefeH^i^ fey ySiTtfnsra sra3>fifcfe3 
i^iyi^n3raT=ra^3Tfe 11361 ftws $h -HfiJ ^ufe 

tF# I feR WSU BBS fWHrf I ^ ^KfeR fiftf 

Sfelfaflljfjftlf HOlfe^fellso llf^WflScfitrftl 

w ^Kj wi<f ii8<*ii *Hfe nicp yfaiufe 3^1 
^iteraai feHy»<s) B i feg^ftj3 3 otfe^rfei 

W7>fQ BTF ^fe SH3*fe II 83 II Trag gtf% eft y tl b(d"fe I 
5*gfe 3fa § ^35 Vfffe I few "Hfe^g fey ^§ ftflFf I 
"HfifS TOB3 : ^oC VM75^ II 81 II 'I^mIhB f xfe 

#3 1 «jh § TOti ^ot ftj3^§ 1 feg mi irefij 
r gret W q Hi^fU gi^f 4 11 88 11 <fe orafij ^ 

dMfe e?Bt I Bftl ^fd^Ol "S3 UJ^Bt I fe3 feu B$H VHT^ 

*U3i ^51 1 *feR 3^ 3fa few fs? yvfl yig3Bi^i I'usnfejts) 
8 feH to fire {\xw£ 1 (m) hto I Hfcg I fe^-flfe 3?>*njTO Trfiiirsg iWK-ra ftratFSn 

W3 ora3 fte ftfc( tit BP 11 8? H 3<3?> STRB 

i ^fe ??cp ?^ 3 §sd>9 ii at ii ftr^vfewsf 

fisfest f ii t ii 8tf ll fefejflara V3ui wot fifct 
3*3 ^ >te' ^ftgi asm sm* if 9o n 

99. [gift W (335 gift? t " ftji) § U3 ^B] I 

HU3 I VH^tf fe3 nfe "8 ^ II 3 II ifti fe^ OTT^ 
3tgtl ^RB 3*3 3*>* t^tlMifewftj sft ^feot ffe* I 30 

teswfe oflfe Try^ u a ii ^fe Brat ^fe gitife ^t i fm 

B fsfo ^ f^t I ^ftj fefe 3 Hfo vHBM -mfe I 
VHHjfe 3*tT Tf§B II 8 H^B oFXB ^5H3 I WW 
fecf BUT ZJ#S3 I BTt?T 'gitf ?>§H3 ^tk* | y3 ?> §Mt$ 
fe"H # W II M II cffefwg vjrfg'offe | fa* fSftl § 
TSfti 3^75 HSlSflj} TO 3d Willed y^lfe^S tTTO3 
ft II £ II 3fB* SBM fe§ fe WA' 1 *T5 3ft feWB 

WBTf 1 1 ?li pfe Tfth 3 S^iri i fa© op>rsi hot ^ i 

>R5 W^B B3QTO 1 1 l^fa ^ flTO f3^ II tU 
^ 3rn i ^ ?snnfl 'g^ 5 i a fefl ohh sia feQ ( ^ i| tfl 4 are ' {mis ) qfaqsM »fe<re, 

wfeo( T^ife tfsfe w i fas ^filry^iamf^ \ 
^TT^i^^ffe^rahf it* satvtf fen fa 

I TV?B »reftj ftWt tFB II || fen fey oft grjfl 3 

"tot i sraBfo t?fe nra ?rg gsaiya c ra s ^A -hu^ j 
femora fe3^fe ^ ttoT ii nV?> yr^ MTjfefe m§ 
^iftTH i^ftj^Tjf m* ^iBra tmrafe vrftefi 

3^ I tTS £3 TOfe WVj igfe HT^Tll 91~ll feflr 3^ 

f^Bi w$ 1^3 ste ^ fenftj trs^ 1 c 3t*nra tis tjm 

#3TBlTlfe^)tfe?> *jf3UW3 II ^8M 6UTfeMitjB i i fe3 
St*| lfe5»U^ t VHf^lfe I otfo eTfe *jr§ g§3 
©M*fe I3# yi 3 faflf VFfellRMIiy ^ HHatB^ ^#"1 

y3 tth t >>fiqftj -h§ 1 y?> fen -rbi 3 wQwi i 
fyrfefe* 3 crfe ^ 11 <*? 11 toT* >} : snssr^h 

fe3Bt SdWUmd VHrgi^cl"">H^c( Wti&X&'iT&Sa 
ffeftj TO §MtFf HStll ftTH T$ 3 t^T^ If 

"HftJ fW3l?«5T3 I el3 : 3"H Wfe S "3^ ©i'^d I "HH ^Sfe 
T}B 3 M^f II Stf injfo^BS 3fe 3TOWl*ihA 

•Hero ftnT feres ii 5o iiTjft^ra ^gumiir^ i 

^ ifECTfe, VHfeoT fqrgifeg # fes ^ft t n^3?g | 

8 yWy-t'-33 I ¥ I 39=«3^R5 TOP] I u S3^l S i **»!3S* I 

§ TOTJ! TO5* fcgHS few t fi I s - ffiffi * ( 83^9 ) grfa 93 1 nfe 99. 

§?reu^ u forest §i w&> sifewsiflBr 
^feTRTO $ Toffeor fyife^ i are fefe aiws^ £31 

ir 3£ II W$ ^fe V?>, OTTO iTOfe 3*3tP >#RS 
VS*i 3HWB atfa^ rjgr $tlfe B i k?> S?iiH 

tins! 1 it ri wfegit bb trfai-refe ts^orat 

ware' fptii xm -acQ 3fe Trf^ 3 croft 4 fe3 w^fe bt^b 
i *jw t*te insrefe 33 i *5fwfe wm wm 
srig u>tE ii ypn fteflvife sftfeHf^iqgfti wmS 
wsft fifep i ire v^sre ^ife?> 3 *ifc yTJte 
facnfea ii ii 3 tT^iB 3"hb ^d^'d' i ynafn 

TOH §^TBT | -33 »iTy ^ffe t gr@ ggjfe 

ftwfe i wife n3 tk f^yffi\f^tffo-aim\ 

»ft % l*»mj feTO ^ WV fe^ tfl) »^ 3Z5l*yr:-T33 ftra 
fetJ p ft *9HH3l H¥ 1^1 ^§ 1 TFq-fo3 «1 HAd'd l ^l 

fe^ itisOTHT wgftw |iA9h graH3fe9 y§i?ara^ gg3fegpiF fe?> t^T 11 33 11 or3 otthst wral fife 1 amfe ?s%jf 

^B-ffo^ II 38 lT 4 Hf TifSBT3 7m "R?>T BVF^t 1 ydHcS 3 

K?> 3^ ^th^ I sral en vre?> fei wfie i g^fc^ra^or 

3Tftj'lP?>fB rat fTOBt,oT3 ifel^Ht Tlfe o?WM fag^n 
3? II tTB?> KM^cf of§ "Rfe 3tfe I Wrf3 fife» "$3 I 

Wo^to?5 fe^rnl 1 mfaisciteva it ftraqrehiatii 

grfl ^ -HTfeof ^ 1 f^v|i fcira ] f^yi fet? cftf I 
^B7> mi 0! I Hfl §yife 3 TH"§ It ^ H 

gfiS B^re § fi=N xira i zrara mbb "Hfo feg ©tears i 
ygg "rh stj >f £ u i vnfeor ©vfe? - vhtcsIto ii boh 

TlfeHra oft T3o?>T ttin* l "Rfe B §"BH JdBd II 8<* It 
<Sftj f^3f fe3 oft KH 3t] I >1 "ft ftSH^ WR YHvP I few 
feftj oft ftf?5Bt ^fe oTfe oTi^^TO fe^r "ftsfeoTM 
8*H^te Wfe HT§ oftefiR €W I oTU3 ^cT 4 B19 o? SP3 

-hot if gra § Tjrq 1 wfefeyn 3 ^ „ 83 „ 

6 3^ TT3 5 fiftW XTH^ I WH W3"HT I fen 

c? #R HUB fej tjfe I fifts ITHTg fife' j? 88H ^TO 

wfo BTOtftra 7^?5Ti ftre* tJfe orfg lOTS oftet | otfe oT * ^feae m<tS § ^fo#7f #ui >ra^i -feife fwfo $ \ 
IB wrawrwS Trttra*re*ifcn=i?> fifri -gfc 33 vfaamm 

%M ^ ^ %q t§3tf?>ra**i TO35 : Stt f&n 
$ ygg y^BTO^et 1 ?fe £otfc to g^ftna ynet 11 stj 11 

§3ot cftfe VH^oT I4cflrg?>l 75^fe3cra%^tI7>,^TO 8 f | 
f*H 3*3 VMTfeof 3 ttf^ I & 5tfe HoR5 f^M3^ IIM01I 
W3©HTR ftW fraifB cT33t I Tifc Ttfc "Hftre t 

i^Tfe y 11 11 tugi a ftifn ftjH u<r§ ?>ara "Hfti 33 

Hcfe I 3^ "WF §3TR tiW H3 ife II U 

?5^feWitrafl>feTi 99 it 

few VHl§ feff ft ^i 1 3F3 fft € oPWgy ^§3*35^1 S5^t 35^! BI8 

f^^^^fw^fat^ggfgigai g rfl u^s I" 3^3 org >5fliS $ 13 gsa i gift* «re 1 1% <tt. 

nfe Sate S wfe § a §Ti^fe 
bs YXTfefyt^ feo^fe a, ftwiH^fc fete % fay 

«rg I 3B50fe Hf TO ?> T *fe ^ 3 VM13^ §^3 TO1 

to§bh xJg-Rf?! mm 3 w*J xtf-mre f i ^fe 
f^(or9vHfe3Tg s3 <jh arata fe^*res ^imi 

5ht^ | w=ra ^Ki ^yfe fSra w?T a 1 ura Hist t*5? ft 1 tt f3e»p mfl (*p © * Mf^org^ § fife Tifa^sre* 

$ 3 W STO o^cS § ! u nfU feg fH75^ W*5 fez fa WU- fca^ 

*a3t eu ct* § 1 1 Ha »fej5^ 
m 1 (»0 «I3 wto HRfernTfl 1 nflsref^frra fe^ >>fe ^ ^ 1 
nfef >fen wot 5 fasS "hht ftk® e §5 m 1 jfl ?ja U3nj gaa i (sage) grfa 93 i r$v 

Bfe ^ 11811 SS3VP75* tjrfes 3 W3t|35ftJ W^t W^f 
^1 >fea^fag 3175 ^fl | feggfe fs3 f 3 fg^ 

ggnft ii mn wn 33 gfe gfe gife i fiffsfti qtreffi 
irafc TOTfei'gra ura tR5^ : wfan^iTifgfctq t^fe* 

Vwfte^T' || £ II q^g^H 3 £fa I W3 TTOof} 
f^fejf II t ll Stlftl fij^gj ggtg fa H'W ' I cJ3jf8 

MBatfgotfg vxB^tH n,f ii fgft wraftj gra' 
wet g*sfe yrsfij ii <?o ii crate?; ^ mr^t i 

W^TIS tffl ?f3 B^|^5^,^5on ,,0 ,«5^ra,iif5}|3iTf^ 
faCST? 7?fe 3^ l|«WR TTfk^wra gtqf^ 3»75 I 3175 
^75 i&ra TTO i vtfgi g?5i?fti 3»B fwsrft* I gRft 
TJ^fij grgftj grfe || |, fey, g,f 3 « fl^g ^ 

w^ati ^fo Trfsfe vrcs uf ngt gra 3 TH-^fa ggygiset 
3te fes Wvr ?> ?sg m 11 greftj wjtf ^gi" i -pfc 
yfe sra?5 3fe w§gi i 'foj gin??> ?re?s n^to} i toS 
?5 3*0 crsro w^at n <? 8 ii feu giTS" 8 snia" 3?; f l 
?>e Bvjtr Tse -g fn'rofc a? gigi Boffe gzjTrerefc 
fagfereg 75 fern otat 11 <m ii gigntg) g orfg^ t 

gaa qfewn (3iwffij| gg?a >re vi are!) ) i *wk toi i "nijfe 
^ ^ ^qitf oift^ 35 I *wy§ irg srtf ^"figr ? ^ ^ 

»p^w i <h« ?rara tfl Tual agr B<fl !> i ,0 ^W i , Vfe> ) A \ft ? r MHfii vra ya -msec -qfot i 3^75 stfg aroS fcti 
£fc fen 3 3 w£ fffiS ii sgnfoSai 3 fsfawsn 

lfeftl" nrdd l .d 5 *?OTa II <*9 II TO ftOTTH 3 ^ $ tPftJ f 

wte gra «ib a ii. 1 1 tm »m >re qfa ^fe 

t!?7H >TOBB TO^ft II Hi II 75^175 "HIT3B © r H^ tfel 

uiira aa*f ^af fa tte* i '§-hh 3ai a mb3 nrS i 

WHt foTFTo? ^ 75 ^ II 30 II SSoffe cCH3 fe^gftJ J 

tJcCt? ytiftj Ttfb 3fe HWllfld9d>4 ai3 33aj?> "H^l 
fe* fWHT-H^fB^ I 3 f^^l^flftlftl ^|»TR- 

tftTR afe *fa t ? II « II ^Bl ^3 WHV -oKltlTi 3 

YHaMftJ Sa^ WFBT || ^ ii TWF Wfe afe T femg I 
WWJ ftfetf ^ftJ ftJ3 tFaft || 38 II ftTH ftTH t« SSt 

afe tFst i fevi fox ©y??fa ^fe *33reh uj£ ufa fwa 

ibfflW I ZI3fij #B STS 5 fetl II RM II #5 cCafc^ 

Bare farra i fa* fiftj §HMfe w hot^i *5n*aMa3n 
^fififoiftffl^^yHTigs Bin *i ii ijq e*afe* 
fi^5 ferra* whs ftwtafe $ few orot i ■hu* § ??t3 as 
ftp at i fafe fey ftm 3^ **at 1R 711 ggfeftrfe S 

TOT 3 1 §3W 3p US I feyr® *ft l^feo SfrOH* t I ^J? I 

Ik* Slsft i ?I^K3 ^5 ^ lj: 7511 V: fl Wfe3*UllTraV Wyft} Tlfe TTBI >M ,| ^ t II n gfjg 

VZJ| STO fey TTO* IRtfOKJT faS^, "HTF §W, fef 
fa&^THfk tTBI ftraflB ^ fifelh* St ^liaonw^ii 
fife^fe^ STS WB3 TI7>n2 | TtfbB fjjira ftfttf vJB*(rg | 

•nftB Mfefe 5 vfeBltTO «J3 SB* fevfo ft^ vjfeg'j 

w^RJ i ^ra ftrro ?sfti 33 TiJf tr5h t?ht) crafc 3 

MlteftJ B3 : 33 : 113 811 fee? YHSyftj fe5Ct i i^ ft igd M I TrfaT- 
f g t)3 ^gfc ^ I TOc? q?re fH?? : | wfeoT 

§MTf^ 3 nioyrg j( 3 M ,i §g -Hft] trafij 0^31 yr^fy , 
wfie ^nfe* wi wro ws^ftji <q} nra 3bi ^reg y^i^fe 

TTH^fe II 3t H fgyr 3Tfe w§ ^ I urax?tTO Tl ^3 

tTH £*fc t gygi <riftra 3 ift gra re 353t ffngoumfa 

H rav*xr §HS5^Tg| (y« fey +.131^=^x1 |fkon (f^Bj i^gteiJTT ttf : Tfe craft TWXreftj I 33 : 3^ ^lgo^5 ^Jcf^R} 
«W II TO ftSS^fe Tjfe'^afl ^lfe^V>fgcTfe c?'03- 

1 fig^fe* vsi yfewfticftefe craft} reigi 
^ sra wfe^^s ctfa era fergftr i ft* scfe ?>fl 

fafe"mj3>ft "tea kk ? ^Hsii<*ii*nffH ?qrH tF>^t?ife3 

w$ 1 feu xto* wfe ftra 3 vH^-raj) tow3*?too9 
3t i t=w^ %3 crafty tA Treia >rHT*3 ct 

0x33)^1-^ eta* ^mftf >re ^3t lien «ro«5 

©^ 3TV[| eTaftl tT3T3 Hfe >fft} Dffegrg' | fef \fl?> life 

ifcftiira nes fc*# fe?> 3^-imiroffe w ^Sia^ddff 

>fS >ff3 1 Bftl c? ysfe 33 TO Vfr^ 1 ofgl tl%cTr 3^ftj 
f?W?fo 1 %H ^3 fo*ffl5 Q^S II £ II 3^ TOfTS 

f3tl Trfl Ufgg I 3 <jfle hff SfigStf^p ct}fe^75t?5cT 

3^3 I f*33 ct cTB^ VHU4 W3F?^ I teM feft# BTfe 33cTIH 

*f ^r'vcreg fire fe&f fen w^°ntngg to* ^ 3^ 

rai "a**** 41 3 fat f tft t wflftr'nmnfl fti 

*E*ft I *HBi »ft THIS cfgt TW5 I ^°fefl $ fsRT I *\H;-Hi5T ^ I ig arc V3*J gaa i (OT-^> giftr 9? i ^ 

3$ i faira fifty "ire fog utf n fen fiw 3 ^ra^fan 

3(T>fg «JH Yflfa wit iRoil fev| ^ oHH tit Sjfe tPfe l 

m f feiwHra^ ii ii ^w^tfefgu^Tm^gi 

to?5 fesrro tt3 TKFE I KH cfl oCT UHNfuj 
4? ilftfe ft&^ftP ^tvMftj' ra- il3# tefe *5 
I SRJ fe?> 3*5 tofe 3<llft5* tl?>"H tf3* falfe "fiftll 

ftm 3 §3 €ra gnS *f n <*m ii fofo* fe^ ^ 
s?wsra i >re" ww* fecrfe fenro i v>iTfe f^ra >ra* 

ife*§ i SS-wfe tiip i^3ii si ii wb* *tob 

3 I miFH fa3"3 W TO55 ti B I Wfc gWd" WWfl WH I 

ni^3^7> i fe>i ?pjh3fe AjBry w opto i nftjBti^qftj *fei W3 3M'^ fiaorasi &ua Jjptfl BEItfl KHtH foyfS |qr n 30 l| ftTHHH^fiFSt 

Wfe ^ * ^ ftjn -HTf^^ it 3<H| fe* H^^VWHcftl »f§ 
*JBUJ I tit figTHftj VMM^ *HUJ I 33fe3 ^Tslj 3 feawt I 
mK cT 14T3 3Ut : it IR=>H f^nfeoT BS^TTH^rgl 

^ t id^ ' dPO wvafaBT^ 1 vtf W3 <s ' AcQ qgqfe rip 

crfa Softer 11 ^ iiyfe-wfij ?m v*ra3 t?ftorun ^5 
31* 53 wra § w 1 $ §gi M<j ' ^d #gt mals^l je 

3^H*^ li ll>Hf3^^tfMf^^6lT!fk^4fgl^B 
STOBT 375} II 3t II 4 frHB fiHftl TiTtf W?33 I >PuiB^3taf 

it tr 11 11 tora "jfep -r wfe Bte 1 fya st3 

^TO Hfef 1 T$ TSTOc? oft f^MT fwif^STet^ *feof fetJ3l ST?E fe« feZJ ? Ho?i ^tfl 1 tR5, § TO tRR5 fetFtf u ao |l m=& 33T?3 era VHfe^ H I VB oft •aB*5 5 

xra^ ii ii efc £fe it fee vn£e i 4 »ffH erafc o! 
ii^ ii ^ ajt# *h1b era ureal i feS^ras 53 

^gr T33?st 1 M^THTO i|37> ©rat I ftra MTOB Wfe yfe 
fa^t H 33 |l i^t \TgB W3 feTjr^r I PddtikO *f33T§ 
^"HT^ra^ ft^t fiRTOTHtlUfe Y>$e 3 tft3*5 S^if 
II 38 II ft^ ' fec* t?5fB ?>3 ?>*3t I §37*? 3 M>fe fee 
5^ l>P3i 3¥t cTO^t Bf I cfe T ^ clfe TT§ II 3M H 

tea y f3 ifera "rofe feffw i wfig yfe sft 1 

§e?> cT3fe 3 ^larafe TOiTjfc 4 E^3 ^Plfos Ajfe 
VP3 otgrfe T37SW I "ff ifgfe VX VUW II 3? II wli 

era uaj eft Wfarate* i ftii?*5 gcrae xjbrat ^te i fevfe 

wfeoHffH* I WHTH^ tT53T «3fle II 3t II fa?> 

era vhui tnft i v3 ©rafe era* xjifenjtara 

f^i HO'tjd tF§ i st3 ^re vrg-H W§ II 3t5 II yro 

tjw&e crate i *ra uti vrafcii bo h ^ vxsro 

UWf WSI^TO HftJ, < ftfe' Wf3^ H °IT3t§Hlf^5 
7>rH§e^l fl ^fe^^fe ftmVd' II 8<? ItfifcltjVS 

TJoHH yTOi WOT: 9 irfe 3Hi TTO ^| tA'J I fl^'ii^Hgi^l' otl : I OTf5fe g<3 fefq f VTC II83H TTO f$ : tfl^S 
>fftT^ l^ife MWfe WJ^ -H75 € | cfS3i ^fe 

g#3 r?>W^ Tjanei ?ra ft 3 II 88 II fes vfe "3^3 

^iftj Trate i^tfeTqT^ fes ntei -fts* fm *fe- 

98. [cftJ^H FU] 

trot iiyfe nzraoffw <33 H^reta ftm TsrHiferi -yBftret 

#□3133*4^3*- n * I ifej? >rate 3fef Wigia 

fe^ 3fa w*n33fe3 §33 nivra -nfe B^eiivrag fcfa w 

tfe fai *P?> T I W5>rfT3o(tfe §^#«J?St I MHH 

B3* TO?^lM!l£fM 3fe qtf* ftre qfe ^ I 5TtefH 

q gtg gig" a t*te?>H31 3 (t5§TO3 ^ytfw ^X 1 ^) ^ #??> 

fecnsi Crej^ fefc 'u^h' tsw ojcft ufrro ti i u f5U fe^ 3^ II fill tftj Vate wftfH few* i-oTUi ojfe feu 

«p3 wS ifefe fefa f%m 3 sfa Mn> vfe ftfcfe 
3 spJii 7 ii tjb^ fefa a fija^t f fB 5 1 sefcfti *fesr 

?? g ?-J ^ #g uga ifcn'y^^ 3^ t ot 
m jte"ntnf sft yfe ftfe era #h 1 sift TCra 

sjfe _ii <f 11 w Triro crafs 3 m 1 wfe ftjfa 
atom 1 3ty *fc«t 3ft ora^i'cOB^ tr?wk 

BU3 ll^oli S ¥?^ 8 y^r 1 ^fa qrfg f^. 

HT^igra^fe^ arasfca ftra^ #?i7> 3# ?re a 
m natTf^ offe wftjferraTtraBocfe tfftsraftJTswri 
fro ftara 3 3jh ftertf 1 -jfea?™ a mp-tt n 
11 wjS ife tjgra feeswftiiteoi >rf3 crafe 3te fen- 

|Wr%T|f Wit? tTSfl 3Hfe TTH 3X 

ray umwnwai b$ f3 gfc to b£ ( S^aft 
KJW TOtiyfo M23i ygg f^NJrwftr ^3*3= 

3" ,a I ?3TO. Brayn?Ynf3 tf? I gRSftj YHfcc? TO fife ftp §5? as 1 "fife' Cg § 1 a feg feq srjf Tfl 
M\ Vfes? 1 ^i^w & 1 ^Ssngtw ?§sra § ^ 1 'foga^ 

H3 srasi & (fen) Kb fwasSI 1 "flwro hot jw gi? sufira f nan 
•SHfojrai |u fcjW § ?ra eras 1 & , i"^, fa^ 

*w-aragfe § aires § jla^gfegi I ft 513, ggs g^l 1 
fW-S *MonB yg« Y»fg wi 1 frwfb <jh hTh fe^ 1 H7>§ <*M II We "HBtefe T) : fey eKrtl3#n, 

>ra^l TO SE^I^fe itffc? >ran5 tfS§^ ! %£f ftgj ^ 
cttf II H II Wra*Hfefe VJTOTTO offa^ I 'fefesff^R 
Wfe 3 ' f^fof IYHTOT 8 TJTg 3]ti ^fe MB^lfT1^3 wfe 
#31 §B II R? II SSl KFfeT qrfj i <| ygfe -fi 

^5 | to TO Httra^SI Tl^ftj | fen ferran^fe^R 

ewft} iistn Him 7>are ©mst> g?> 3fa i nfe •wfoHt tra 

fezFg ii <*tf ii yfg § vj§§ ^niftrafeH 3ut 

IRoll TO?5 *fif?5 7^5 33 5^35* I XffiNfe* 333*, Tpfe 
Sfc Tft^ II Mil 3Tfe^5 Ho 3§*5t | ^tji 7^ ^fB 
VHtt' 1 * II 33 II V>fr?J^ tjfe ^BS yfa W3} | fe^ ?5t?5T?t 

^dHTS trol i ms h}^t lira mre^ i ^yfe Tsara tPfe 

WI^lR3ll33?tf^tf^ a fc^ lfTO3fel)K& 

V3"mF5 h ii trfti ffiN^fc ^ u^gt i ocnfij o^oisT 
Buft *S 3t I feu fojlfe "HftJ ufe ftn'v^i^S-ftMfd 
firarR uot3 iRM i ttvf vpfe nfai wferoiBt^^ tfht 

TlfsJ WR I Wfe f^F?5 feTTO fa #8 I TTO oTUfe 3T 
V^H II R£ 11 ^fl tj?^ 1 VHfe H ' ftjMtH ' *! ' I ^fe TF3T3 fiffafc 
VHfOW 1 ^ 1 1 feH ^ ^BHS oO ZTH I ftTfl ftj3 3TH^ ^3 

H ^ ^[ Trtj:, TjgT^Hot^, HOT J Ir^tftgn %^ ( 3 H3 I 
[ W:, WJRI J I M ^li ^1 1 *ffea b9 *JS I f 55T ^t?5 ) ftf^M 

I i ^few % i € ^Hi? kt^B;i ^''gls i ™ot%x fes I %j gig tgnj p*i (g??c) gifa S3 l v%s« 

fe^ B*g ii 5? ii vnfe ^bh3 yrd^xj flftj i t^?5 wfes 
rum $ tlfa i wb n w&n ctfe i vxrg bib 

^B^' II =>t H Tlfe f^EWS 3 gic? W?>t i '3*51 i*H 
feoTO Traw' I vfeB Wfe ft§B TO^i I '"R^U^ So( \fta 
Bfe VHT^t ii^ii -RTftjgtsir^ c^fo ifci I fe# OTff BTBfB 

faitf' i if Bitrat tife w?bt vSb i "rofe 3^ fen 

3b II 3o l| nfe ^ W> Bfe tj^ I c SBof fe^JH ^Hnft 

^mft fen 3ft zjcngftj sfcaS a* W 

uraOTB^Bra3t^l^?^>lf^UH^l TITfu^ 
?5Tff fecffe fen oTO I fefe 3 Hf3 *fer?5 IllSlllf 

Tifef^ra in ft* ucTOfe fe ?? fefe §ati fe?>B 
^bh ?>ftS ^teft ^tefiR i nfe 3ft? ^te $3TO B ofeft 
ii^h bth § t* § to hhbto loraftj yhctbtj tJfc era *Br£ y i 

k§ crfe fs^ f^ra e i w$ wfiiB fw53 fen ?>m i 

4 T[?>5 Ufa #!WM>ra^lBfB3 otftlB ct TOBflRWSll^MII 

fe§ £ 3te >fdt^ ^tefn i wtra ?> ^ftra fecro? eftefini 

^fecT §M fk?75 Tlfe V#Bl I grg § gi gfj fun -ftgf || 3£ l| 

^Tub ?> wife ctito t§ i vmn w<« w vfeB n 3* i 
Mtra^gft o(fe ct f g i yh^bbi «jfe are g#B n^?n Ft 

BIB "HTft]^ nfe 75fB? VHT^ftj ife <SoTB^BTra Vtff^fe XJF$f$\ 
F5*i?fetvS ^75 T 1 'TO* yBH ttf^3B3 VJfiWH^tll 
5 ^HWJ ©TB ^t^cT Tfe* c^?5 7TOc?l 

3H f^3* f^3>4ft] fail e?fe§|fe3 feTFB? TJBti 3fef II^H 
#B "Hftj HHH cTBB ^ft? cln'T^BH 3M3 cf femife ^ I 

e §3^ 1 m (wjs) 7>m s^i 1 ^hw tft 1 J ^d^ ' W I d^t* fnU! 

!> 1 Sfeg a §0 ( ?scff v>p H5i%) 1 ( vh ) vtfeS ^ Sel 5 1 tf s^x 

cMt3UH § WTO (Tfl3B) ^ / 3TR 3tra,^fe B^eT oft^ | 3JH f3HB of ^Kl tT^l^ltSOiJ 
life VHT?^H B? B^'if tti^3TB TOH fU3 fl^i | gBBiS 
^ftj fetf BUS* HUB UT3 -Hrfeof Qgft] ^118*11 Vjrf^B^ 
>H3B 5BB f^U^ I c*B3 ^cS'^fe tyftj?5 B^SS **l Bt} 
^ife cSftj BB, WB th TFBH M^t *lBfe3 B 3 H 83*1 fa?>> 
fe£cT ^B?> W^IHfe $ hR> VTO ftf^ 3313} | tTOltTfe 
life "H3 5ft I Q*H vrafWTfB ^ 3^ oft 8 II83II $H 
ifcrafeEP ct Tlfe^fe I B3 OB^fc ifB feftj ^feMfe l 
Bfj Sfe WfB 7> ^ I B3 BFt fWfot feSS' H88U 
^TtlBt "Hfe oT f3?5 I ?>ft3 Wft VPFB ynfe 3*31^ 

^ftra oraf% k ^fooTOrey bm yjfera fa3 MfeeT 4 * 7 h8mh 

fefe ril 19 gg* ^ £ ot yfi^r gasS ?nw 

&™ II 3Ti few, oTftj BB 3B W> VF?> ?>ft} oOfel^t Vfrf3 
ffl Tl *3*5 ^B ttfWB 3fe^t " ^ '» " ftWBf3 fo£ 

?th bib 3b i ^br yB?> ui Sb i ?b wanra 

W I VJBB W> f cTOM feW^lRll-Rfe^^ -HTfeofHra 
MBr}:ifM3Tfy3rHfB Bc5 IBTjl'TO VBBBT Wfefesti I 
^fecl By 3feBBH^IIV)Wfe fVCTBoTt^IBB 3^5nvra- 
qB MBH Tj UH MT^tii^ UfH oft 3"H t ^ c£ 0'd l *idHcS #B 
Wfe "H?> WB'llBllf^iTfeor BRS ^d?>?> cTfBfl^i fTTHTg 
UoOB fcSBfdd* llf BIB ura BT "S^cT 7^ | ^fe *Hfe Wjfe 
HHlV feTFB II M U3T^t ffBt cTftjBTl T^T^^c? 3 
fkHBfe §B Bt I '^dHA ^Bft fafti 3 tT^ 1 1 fg3 fe3 Bt 
gvft us§ § I Tjrg^ nfni §s» !J! a wv^tnr >>wt nf§ 3$ 

rPV^r 5 1 ^gyH TT^fe ?r ( few 75^1 ) ni^ 5^ 3) VTO^ f^! ^ I 

fes? vfe K^te i ^ras €i I *Q>fl ^ i ^fyw tosti f^nf^fii^HTf TTO^t ^ *tot> >ran?>T rf^fc irate 
"H^ii^iigra 3 «ra ^ feu finratrere^t sJIWi foest 

§u ^FS?> oft ftm te^ H^tii^ wi 5} irjt gigShRoii 

$5ftT <VUT ^dH<S life BUS ©B Wff ^ I 

gRg'ii.^bte gPo g i^ g ?rate -ff fe53f*fa3 hs^iito- 
fgfjp ^fyiNarc) i trefe Brafe y3 ft? 3^ i fe?> 

>J^$fe TWfaBW^fe I M^UH MHtfER I 
m& zfq ffyr 5 fan^i oraS feM^fe ntfefeu to 
V>frfe W13J?> MBS^fe* I f^TfeoT §B TTOSU Era 1 fc^ftJ ©S^fgS^rgji^tljgjBUig 3 fej BfeB YlCTBn 
ter^fe^^feW^WIHTlffl 3B^Btfl fetHi 

i?* cot orag ufe vHBtf 1 ' ii 50 11 TOfH § ^ 

^ 1 vmb Sjfeot ^? || ^ || fc^fl 

sbb wfe ^bttb ^afoiftrag- arafc w> 3fe jr=w 
^b? ftroB ^b ryH'w 1 ^bIh I 

MB^Hra ft^B >4ftS §BT 1 fe3"7ft WW* *3BB -R^Sl IR8H 
Wife gq f3 3>f rfft 7> Xflfl I fecC BH H^lfe 3 3^ I 

bib ^b*fb njHFBt 1 sfU isfe sfct to *rePiRUn 

T?fe ^B T=TO y?> tBTOOTT ftTR^ fe*? »ff 35T| C VT2# 

hub fe 3 trft 1 ftrafc^fetf w3 craSn 11 

K^B ^fe oTfe VM^t 1 tre>f Wfe W> vTH BBtii* l| 3? II 

£fo^fe 5 wra ?s sra 1 tor jjrata f?>^R 1 vm 

^B ^BlB B-H HI tWT Bf^R ^ftJ BBfe IHHHtRtllfiW 
7P?>B fex ^BW yd^OloTO X*fo B>f 3 UB*i^B I H*ftl 
3 ^| B^ : ^B^TB I ofBftJ f ^aft MB^BIFBIR^Him^SB 

* fan^ ft , fe^ fc« mu 4ta ^1 ?t fi« 4b ^dH6 stfg ^ i ?>tftj 3 ^b xrafr 11 ao 11 xjb?> 

"H7> ■tHTl^rd^dH $ "UTS ijH'HMlftra ife ife 

zra ^3fB "Hfe Bra trcreiiasii'BS ^oftagcraa ^#Bi§3fb 

Tyft fete t^lcTBBYHOlS fo§ fegigtraiff fwwfe^ 

HiOHMidl* HStU ^offe IftrfH 7155 c? aftl ?t I BB VIB ^3 
B*f3 ft3t I VHftl t}B] tTO fe^R fe3 Blfef I 3© V)fgg 
HMldt) 3fe§H*8irHfB3 Tl^B ^ W oT5i ^H6 wfddld 

oft fee w3 1 feu vt&wz gy fe*!d'yreBH?> ^uf3 ^b § 

Wt' HMII W3 cTOcft life f3T! oTO I cTCR WcT'llftf 3*3 
f$W5 1 Y#3B *3b ufe siH'^O I BS^r McTO bld^dll 
3g II fTO fi^cT Tlfe Ut Bfe 3t3 I ^BH Wdi^J fee #3 I 

Breft era 3 h *w Q t!'d iwfe d w1fiooo(i J iikyim^fe 

■HcT75 clPd^fefH 3aratloTB^ "HB felfe ftffe TFBt I >>ffeoT 
©yfe?5 cT B VM 1 ^ I cTBfij ^BH?> BcWt 8 ' H3t II 

faRTO SBJBt VfB ^te l BW(f3 BTB T *3Bl3 "HXjte I VHfect 
3% cff SRftjj 33*3 I 4 ^dH?> STfe »fBMftj f3fl ^B'li^ll 
3T?fc "Hfe #375^3 I B§ 1^ Ulfe^i* I 

VidHcS eft M^cST <=ig | ygglB f flW l^of "RIB l| 80 |l 
fete i$ are *£*v gg?i fbrg gtfl <pra ^jy' ufiar 39*55 ife- 

era ifTOH BTC3^ fe^M ct BB3 BTOB feof TTO I cte?> 

yfe3 y v^o( § wjsbs* ftm wbh n n f\m& 
w>bi ira i to ?rat -hzto i ^ gjtrat reai 

5fe f^lTOS I ITOfe MB ^ ^75 ll ^ II i$E Vfe^ cTfe 
fe yfb«T of aigi i ^ 3i i %s^f 1 i ^"udf i Fj BT3 g^f! I ( ) gift? 93 | V»fe offe yif * i c7Bfe fd^fe feB §B W§ | wwfc &€\ 
WoOBt i gigi gig^st l^B -H9Tg} n 8 H STlftj BS^ 
fy^gi f ^rgT , ftra c! "Ej^TJ ^fe TO 3^ I Mfe M^ oft 
■ftilfe »ret I vxfecT MoTO fyrfeTS TOT^ mm 11 ctfB ctfB 

fro otttot v>ra i ^bhs orafe yrfe w> itft 3 1 fife 

ttfB^TR VMHF^ I tm3 fefTO VHBMfe 3*Bt ll£ll ^UB "EPfa 

ffevfe^tte 1 1 mfiM ctPb nreg *4B^*ii?iilte5 crfB 
Bzfrw, crate ! wrcro TOra 9 4fed*i)a ! n t n h! 

Qqidfe c?B3 I ^??53 *f r 3 ^ MB vJB^ I MtB fife etfecT 
W53^5 i "Rfe 3 Btfe ^tfe"^j TJTfe II <*o II ttlMB fife 
3BeCfc oOT f%l?>HtlcTB fovJ'W IRfc festi'S HB3 

wfe ctfe mb* i f?M* tenfe offeftTHfti fczraa u 11 "B 
fl^w^ moib i tsbt! fro fe^ "#33 -g WMfe^i sireft ^§nste^i ^yf^H xra=uf^si fit?:, 
^31 9 1 p mr ^i) we x^na^ 3 § wsos S S 1 TRf3 >jjf3 My I 3*K§^B??Hft3 tTH sPcTl ftFfai 

twi ->fib wga* i zraB *rfij crftj xj*ra a 11 u 

fe3 ^3 oTOT B"H Wteof I fiRB' ^AO'd ^'lbt^og ol rjrfidj^r 

Wan ?53R wftf >i : c^w 3^ 1 h 35 foe w£gg tto i 

II II P£*l'fec( bcfo otfd feo( mfeoH^ 1 fk3ofl oft BUI 

wf8^ 1 fB?> >ift) yrfe ■Hq^yot^ifiggre'Hy 

#TO3TftS II <i? II ^"H 'HBte fe^fe lfo^f j £ erfo-fi 

fts tj vra ©gnfli^ sra vra 3 qfoc? 1 nfe gg oft -§3 

fo^B f^rBoT II <*t II 33 MBf^l t cCfe YHTHir I YHfemfivi 

>fro nfrsa 11^11 b*th "ire^TTp Wfeg , gfe ^ 
T=tef3*ran -Hf^^iTOT £g -yy -)?k?5*HS i fgornfe oxfe 

cgfe 3fejt TT?P^ II ^ |l jfr tfi : 1=TO 3fa W t?5fa I 
*firi u^g £ (th^ ora% u?> ymtuj 3^ 9 i (rn) fa^ 

fyigfl i f ^9 se >>fe 93 vfe] i 1 ^ 1 «e if&tf \ jfl gig Hg?H ( s3tu ) gfo 93 i nig q g. 

ttWfe ZrafH 3^ : B3 : 3^ fyfltJ i TTOfe :qB?> jgrgfc 

trS fwp xfta rwaft viferat saf ^hH 3 i tret iteat 
fiW \ tfe is 3ai ir%u ^a?s y3s& fWfn 

■Mft] if oHJT 3 ll^ll 3h4 cU^ ^ tTfel era) ^jn*?> 
-HTO I ^ WZcP vra I W3 M$ 7i f&G§ 
75^rg ii 59 ii T^Tg fee? e^fevF&fe I tTfeuj^ yi 

fe^ org ^Bfei^B few* ziwafe >is e?i craSUff -8 tj^ 
ct zraiy?>ftj ara S vnfe ^qt^i yte fe?t § feorepfl 

3^133^ Zjrq §srf| ^r^y ^ft) WTO 
II SO II wfe V)i*i -H?>> ^TTora BM cf 

t?<5 VTO I tl^-H 3cT ftTH TS^fefq ??c}|ijra >fe fakf W?5 

ftTH Oct* i jgsii g^g^i ^ -RTgt i hFh £fw era ife^ 

miw vHBvfftj mfecT §vpfe?s ^fe ^ nra^ni 1 
^rrafefM^ »fiiTg 1 ijeftj v«ife fro ^3 -h^ 113311 
3 ^re»ft^ ct ocrd^fti 1 ws^ Tifenra fed i ^dd ' fe 1 ^33 

?5%flw 1 B fieg3i ?ro 1 l ^SS i^gy feg gjj ?ft § i ^1 1 
"l?^ 5 ^jora^TO >fe 9s § ris fro ?pf 1 ~ s *yrT-Si! 1 ftffe fro Tra i <fo tjtB^srafSfevi^mfe 3 ^bh?> 

3"H offe^fe? I 3' §HTTO fifo wfe II^UT^ 

vfeB ^gitiy^fr^ferifeti ttc?> ftwti B^fayfe tft 

^fe w^w^t ti H^t Mte tftvtfWyoF m era »rayfe 
Sgion^ 3?> fesg § Tra?!i^tnfri-H £ git bw £ wt i 
^re* f^fe fen HVtlfeD tjh 3 ?> ^fe i 

or^ qfe ira wrat o^yn^iiB^ 3ta £ TOfe w<9 1 

'fen VM^HfB§ *HTO T I BBoffe 3t\ ftfS^fe cF3?> * 

wife twi nfti feiraiafe h 8oii>i : ^tefafe3*H53 

Tirg I traftj faf *4B ttt Xjrg | ftfe BHcT tffl 1 
vfe BTtl^ -RfllBSIW feet MB fetl Tra ^3 I TO! 
*Hft} § TSfiJ 33S* ^§lfen Vfer crfBf ftlB fi^J 
fe§ feTR"^ II 83 II feH srfSlTOSN UB*ffe I tjfe "H31 

yfe feormfe i tt£ tsS w$ fen i fmrafe 

fee tr^fe TIKE II 83 II H-SSt vxrggTS tlfe tifa, 

II 8M II WiftS Sfif^^foB I -oCM VtiW<S*f 

faRBTg I ^fe ^3N?> SSBll-yS ^3H?> ^37Ki 
feH §3l # Hl 8^ II fefe Tj ^ra igm gg* fip ^ot giff %!* sp<j 

(>n) ?^ u^fe 3f^e (fe^ fes* «ii p §^ ^3 ^ij^ h?w ^ ^g 
to 3^ ^tag mro hto §^ 3^ ^wi *wv ia BtiSci ft^ fn^ fl i <??. [HTO o?§3o?] I 
^ II fefl VcTO cffo ^EOT 3 "TO ^ W V|Tfe 

TJ3B Wjf3,"H3fB Wgrat yafe TIT^fttfcm f B 9qt TOr' 

vhhi §3ai~ ofS :s ^ i "ht?>«3 fora 3 ctfa3 fa3 

^HFlfe f^e 3 ^*?>1 I ^"H?5 ST?5 VtfcTO 75^ >ferat 

fec(H»d t# ^fn i r-d^cS gna T\ *g arte fw 

§*?[75 UtefcifafB 3^T°lllllf^^telfiW 

<^T iiaii^te otf vtfbf 3?> if ara spurcw >ife 
fra*gs ira feRorfsf y era fiqs fefc 3 ^r? 

3H?13Ht 3^° tfe fe^oTfe £^?> 3 I ^Hfe Mdd^A 

^fn^T? ots ya3 tl i i 3 5?5l^ i B Wrai §r% ^3% u<5 i m hq 

S^l ^3 3 ?fte ^Ko? ^ <TO t t flT^ of^t s ^1 c^fl 5 gt^ 
cfqft 5 *H3i35i TBB fee fes* ^ §W EH^l If i ^Ufo^t € fS §3 

Wore ?T f^fenp ^ I ^HTOfrxi ^tftW ore S ^ 3^ TOM 1 ffcfe **l *fa fesfe *W3fct*fa 
Tfe* Bt tldl&^cS cf>ll£ll ^fec* >ra ft3te 35 TIB * TO 

aiTOF 1 !^ XJ^W VBTU "HZlt fe?> H3fe3 faq cM i djridl g l 

>te §^ fTO 31* ff tsfe c* M f 3fe tt ij)IO'Mfft 3 

ffes flufH §3fe TTO WTCfe t?T^|-HT7? Vfir& £ jfo^ff 

feBW5 3ai v^J toopIhtS iremwfeg tto gtr ftifti §i 
fat" fen §gn £??> org Mfs*^ feoS fefq,3 : wn^fo w 

I^OHotR VHHR TlfocTlk, Kec?~ c^H, 3>l?5 ffea "HT^Il #3 fe* WjB ?TC3 fgi* 3§ 3j§ U?> I fej feHW§^ZJ5J ri| Bra uanu i ( 83t€ ) s^fa I m% 

fw^fe fifes t : eTfe qlB 8 l^f3 $ : 7?fecfl fefa 3gf3 
^'HfcS" 3 ftl3 5tB u lB*g3 33^fe vl : orfaRTOfe 
fl feftl mnj3 3J§« (is^li gjtTHl 33t fefl ^ 

§ B orarfl^fe >raT ®g3i ^ "W3 1? Wfeet 

3*1* I nf^oTfe eft 3*?>f3 ^ tffl "afecT ft<33 

WBt 1 6 arc itea fea Bt w *iif3wv£ sra I 

tffel HcTO cT^rfe f&TO tf^iajfe^gWtfl 1 W?v3 Srgpi 

^9^53T #3 »i^f3 ttf3 fe§ §3 tfefe Wfe faf lfcTC5- 
3f3, uftfe^UTpr^fB vfefe W^?3 Ut ^ ^ I 

ft^B^fesSfeclvfes if 3fc *3 333 I gfe W4 

^te5 ^rfe "hSb^ yg?> 33^75 eras n ^nzraOTt- 

^ 3*5 3lfb§ 5 3* fe^ ufa^US I 3 H3S fetf 
?>TO 3f 3*3 <j?> si 313 OS," fecJ ^1 ?J33^?sfe^ 3 

?ro 1 V Jltf Tfl i ^wl g§ mifire 1 <to Wt ?ro 1 H9 tb^£i ijOTupjgafii ( 83t£o ) gift s=? i v& sp.i 

fecrcrefB fgfe £3 nrnt ?ra y^i i faff <re § 

vfes feof 3 gfe wal ii n ^3 ii §>ra -r^h] vrai 
^teS gfag 7W are niHrg fe o c w d 5 

0 to wSzjte?* oft iferat tret 3 ?fe^re u i 

if 11 <*t h Ire §v€ fararff ^ 

1MB V)f3M Sfa oft felMfe orf Tl I3THH oil 

friFg^l VMTfe is §?> TTH T eTrW>T cT ife of3 Tjfi vfe 

¥fe B3B MB"H fWT "HTqgt BBTO oTfe HB | TOoC 
TOfe oft VH^cT wfe ^Tofn f VH^d t?r su 5 

ftnra orfB I ^Tft qTfB 3PWST§ wetHjg qrwftfl, fnut 
§75T?te ^ grg sra WTO otfg I oTr3 of #3TO offo §?5fB 
felFf5 cTfe, oTt5 ^ftj ^t3 fB^TO cTfe l| 30 II 

5B?> IDriW 1 * rif Treuf * BT-H £g Wb^, gzjH WT3 o? 

f §Uf 3?3>fl § fiTO fe* fe3 iHS 55331 t*i ^TR U I *ffe»tf § 

^uteP 1 jrata^gre 1 H3 few 3 g v fen 93 fa ii ffluftjg 2 iSfl 

W fe^ H3 BU 3^ 3ft) S^l (tTH t3M 3Ui tft ^ y f^3 "feB (yryi ^ xl vfe ^fe 7^*5 TWtl <g I orf ^ |q offo ?ra§ fefB 

lira 5 , f 753 ?ra yB a yfa fife tifi tto ^ 8 1 g^ftfe otr 

if M*F §W§ ^Mb €?5f3 tf* I oTO B?> 1331,^3 "TO 

a 75 iBi Sfe, si tl af teti ftai 3 «5fe * i f^i? 

^feB %P IR^I^il ^fe§ 3TO7> 1^3 wte 

*5 >te 3 i 3 ra^?>fe set ^d^yftra^pra #a 

ttft3 I VM^fB ff TO ^ WfBI 

fi^eC YHTfec* >fe Tl* 0 S ^5 TO 3 tJf§ iPtll 

lS BmHt flgHl Wfe qff, V|f| M^feS TOfe WWfe «T I ^te 

t?3i zrafe ^fe 4 >ra to B"H tFHfe tr i t?) 3 
tHftrcre & tTO 1 wfe wsfB t : II38H 5 kb gfuf3,5 

W 3 faB ^ife, 3 TO ^TOfe" J a feti WSfe, 

BW^BHoTO fe3 HTd^^ fe^fe™ I ZF^fe "flB fetfafc 
ttf^ 0 ^jfB Ufte 3I3^ftj TO Bftl *fi75 tfgt ttfB Tl T fe 

h i Traced, * fa;^g gnrep., v>^^ ottg H % 

q f^t 1 ) gpw ww3 9fsw mryi § ^ !t^u|g ^ fef^i 
«ferr^HT i ^75 1 f3 sra#^ Si ,s ^t H3 tn (n^) «jam flan i {Wi) g'fH9?i»|9p. 

Jf^W^jTflg^^ "HI* toft, ^ S3 i 1 33 7*3313 5? 
S W«* I f^3I fa| §31 331 3 

^ * ^ t^^ :, ° ' wra rate 3 mil 

Wft H#3R5 TTO 3 ?S Tfiji m „ ,S „ 

dgrerg ^3) >i33T 33 gif3 3 3 iWi&aiiff v^g, 

I jm f ite" 13 1 1I3 vh| msal * ^ gffe 
sre fVrai 3cra ?? $th cfe$ii : ft&mfa 
ara^vM^TTO bb^ 8 -h s# 3m qf3* 11 % 11 snfe 

w^sr 1 M3£ <sgra grgi, *fcic{» ,i 533i3 ,5 s?te wjra ©wnra 

3ra3fr|fe a<> ^3T3 tfS, 3*3 iffo fes §143 37^1 
fere fof ?>t \W f <S HH fif** jftg^ <fjf agfeTg 

rtded^g i rete 3te yfa^Trafa 3T3 vc^tfe 

11,3 2? I '^IslTftl TO I <=( fetf § ) 

I ^ f^Tf a?>f% TO , ^ fg fiflpgj) ^ ^ { 

«W?sHfl^3I3 3 >TO : (S^ 3i TO) I «gq g, w^ Sl 
a, §TJ tfl 931 flH fife! ffeg § , • jfl qgvrTCffli ( g*gQ 

rife tfe ^VIH^B^^H 1 5TC?>%W* § B^<Syd,-H^ 
§¥BE5 if VfikH II 50 l| vTO ^B ^B]^B ^ 

#b ^b ^ff Tftnt 1^ ftp ^tT&r? *h 

Wfft cTT I Blfe filter * saft TOTfe MTfe3B* VH3M : 

fa^fe ^§ ura <Jfe yet oto^t xr<s^«?ic<1 c i-nfe 

*tB3t fe*TC5 faH3te3T <T qrfe tpfg #y 3 
T^FTO <*tl *B* feSt BB,Qtra ww* 

■hbri 3bib 3*9 "hRjh 1 TCTS efr^nwii 3)b OPa tt'dfl 
^t? vfe trot fe3,TO tifn irexfet? ywfe wfe^i 

§ ^fe WfelQ# $BI S# WS5 *"ftC vfe 

t^bbib vPhb sfcHfe 3$ wbb rKraffwS^TSBi 
W\ fflfa tto v&a -rite srarHTB 41b, to! MB w& 
tm^^3^B :Ht£ ife^ : tfi 3fe Bra-HH^t 
Trfi, ym^ 3 w*inat 3 forei fere btb i.^^fte 

H €M5re t Nfe MH 1 *PU^ **5^ 35 I 8 feUTO rfl % HOP feu^ 

5fl W § te© TO I 6 ftft S I ^ ) fa* fet* HT<JI 

1 § fee i ^ag ?ft 3 1 ?3S 

tto ?s# to^ 1 won f&m tfl^t^ frff ssft *>2t a«t B^vraS^ *wfeBt^ 33, vj^ ^ ^3t^t 5^ 

F 9 ^.^!^ fe fei 33cf BIB 3 3V| 

Mh 4* HP* Ac* ?« «* f TOIH » ^ j„ H 
wfl »«g 111511 sc.[sra§H]i 

?* " f ^3 Bfer c^fe I ITOfe* 

y ^ f foS'fetfc Brfe'fecrfe wife qiai 3g 

l«iMsfi«i«l- I ?>i?;r 33J f75 U : * "H75 f < ftrifa* 

II 1 ™? ST^1"IW5M, fere, yt3,fl^,T, 

ggg* J' t^5 5S 3*175 ofi" -Hag* 31 3T75 ofT 

ftiaras erf* ^3W75 «tfn a n m tcnre *re ^ 
gg tra, <gQ H7S tra* fse btsito f « 1 

IteOTs 1 Nfe aa 1 "few v V9 <*a : ut H=rei ^rfe~§7<Mtf| 

tV, W« ' «BB=M 5 ] , *TOTw @ , » TO Wl IW) 
^ I 5P SB 5* TO I «>fai t> «f§ ?g 05 | "> ^Ot I 
SB 1 STO 3B§ 3T3 STB 5§ TO I I "fiujaW t feoTCTO I ^Hjiw* B^tT ftlHfe ^3^75 3*13^35 t?5 "TOTi 3»#S?5 ^ 
^?5t <STBlf 75 3, ^[g tft ! B3* fr"H8l Wvl U7>< 1 7> ^ 
^ fe3, feB ftJB 3Tfe ^ "81# : >|T3 tirfet I 

tc lw^ : atfM*ra$ftf wf33ftes,3fti fteTywocrASJI w 
ftra* 1 fiB>rs tew, W3» $ foi ^mfe it ftfe 

eft § W i I Sot vTO fife 3^ 

fen grfe §B #H : §^ 3fB y?W 3 ^ T^I I 

^Ht gra b<ji zt^-B 3^?> -Shi, fe <te?> ^ i 

if fa* BtB Tlfe ffiq tiff, qHTft ftTH I Wfe 

S of VH^y c?tr,feH ttfB BR *R7>§ fet? =ildliyi« fag^** 

B?> ^ Tife^ra *rfe* ffE f^ra ,tf 3 : 

fe^Tlfe fl^T^RT?5l It 1 1 srfeljgTg Bg? f g 3tP Q, gn3Wra?5 

^ fofflH III =»HiH^ daT** §1 a U^ #5»*P % ' 

fare <3?> [ fij: , TCBlSMfa 1 1 ^Ho( I to ] I S TO3 ( UT^l , ^ ?5TBtsg 
32* • P 3 tfl \ §tfei€i I THi 1 Ht HT§ fll H 1 ^ 1 rfl §^fb^ I tf UB 
(S^MOSp^l^HBra^l ^flWlfl ^Irftgl ^VWrl] I 

^fe^ gnfl fe^ 3^1 ^ €e 3i fcra § TSHHongi ^ 
^, frm ui^w^ >ft fe^T^ i Hy »oCi f^e ^ ^fe i 3t>, ^ fe^ |B 33% ?>Tc* ttTOSW gff i o^i 
«aPf»*m 33 8 ,ft*g fcB >>fe 3^ M , 37? >T 3W*5 

9s<« 3t3 I §3 gtf, *F3 >F?5ft§, 

^35^5* 33, -§m ^ ferra 33 h^h>to iro 
HJ3TOW5 t)3 ^5 ^?5§ gftn wis^ tj* i flteg 
ra^Bi 3si §3ic? §§3i tfe,lfg wis 33 to § fw^p 0 ! 

tifotB tftifc?* oft 3*3 31?>, 

VW^MW §S3 TlfM 3*3 3^ ^fo cfBt t TftTOTfe- 
t ' Wot 37TC5 IB, f?53 eft >^T <z&, ^ f^TO 

e?, 333 feifo MTfe c? 5 TO feWfet NS<?IIW3«f^ra 
$ ^35 ^tfe>F^ c73 Ht , >TOT § §^rfe gjg ^ yftrargl 
3l*FfocT TOTf ^5WltB3*tTs3, ?53fB feSotfe 
*fTO3**?tF3} 1 feoTTT ^3 "WHi TF?<5 *3 3^* "fi^B 
ofe fefl^HT ijnet I Wsf&3 ^3 SF3I ^Hdl 
$9*31 gfe $33 VH33T3] cffe H3* gfe^ 3il<*3|ivj?3 

JwftS? % W$ g^ftM <JS 1 V t*5 S*5fH§ TJS | «gR fa* Sfl 
^U5(yh >fe to i^feroigi Hrg usi(»m) is iK5 i ^(3 

ate gn an sg§i «$<ji $ fbsif? ^ §i«HSwf i * 8 *pgi % 
^5^^^' H ^%TOl^i^uig yy| ii^Hg3TO TTO cfte ^1 7>tg grfeoC MB^B M?5Tfe g# 

fl^ mrerfe 3 1 vwfxBi xJstr § iroT^ot bt^ ^ 
3m* H3i§ wg§ §d rt ife3rW 33 £^?> uftfo, to 
f^fmsfiS^sro ftfl fg^f : ■g^Tfe3 3 n^n^B^ tit 
tfctF>*,?te3 yfi&v fe3 Visa ^roras -g w3 §3Btfe 
eh OTtlfe oraa'fJB tl?>7>t b>^ fefe^ffg ?> qgfe b^ 

^8 c??> B*feot I TO! ^fti Eflfe *HB ^fef oftfe 
BTW?> fo§3 VHfa<JB** §Uifed'mfe3 %VTO £ 3H2f <B 
frdeCW 3$,^? ^5 $ H$B 4 ^ US Wfe^UHBf I^fecf 

UoTO wfe ftra btb 31b tf3, ftgi rjg^ -g ura §b 
3 1 3^ b^b 3bi 3bi h viftrfe vra, c?| ^te, 3 
fevife if *tb 3 1 c?f f 75 tStr ^fe, yrnS swf era* 5 , 

fSfe MBWB TPfe effe §B 3i 3# B^^B^BTf *4BI W§- 
W3\ ^r§, Ufa ftfB ^B ^§ oTO ^Bct P IISM]l^l!^tec7T 

l&rafe ^^fs to^, -rib? feVfe fe^Bfe ir i tS^sbb 1 tt? 
yr?> ore ftngtf<s*flgf3 iii^te mb trftHS bib bv, 
sbT 3fe3witafc ftyrow wfe SfSfe 

■R ^Bfe IT H M WH BT§ TOffeB^ BIB "H3 ^fe 3 §3- 
^T^I^W^^^cT^BcSfeBWfi^ 
VM^H^ll^Bfeg^ $W§ ^Mfe^fl UB^*" 1 

qtig fs3 BP3 3 3tf 9 §fe HNfgBl K^^fe c? wst li 
R? II Bfe fo3 §B >te sra3 fW* ^ 'HBi' 13 I 

— -i — — -- - ■ ■ — — ^ — — ■ ~- ^ 

(fis) ( 1 gig tfl k^ 1 ) f^ea vh^to fe^ b^ 1 ^^ feci' 5 I 

oHM 3 1 ^ 3T^i ^ §3 : I Sol Wtii vR5 I [ WF|:, mfefKW J I ifl TO M3TU *i*fl I (BWC) cPfa <W I tfj St. 

'■HTB "FH >ra fe3 ^TfeoT <jt TTH<3 oTUt|Wftra 
§ TO TTO TOW f?5 ? WF5 OT H I sTO 
faWB M?>tt M ffTH fe^ WPlRtH HtHTOH^ 

■at xtfa tw?> org flfe 3 ^ areto f?irc?#sra 
o(u>-gt T^ tQ ferret 3 ttm^P 1 3T3 -g visfesra w# 
'am *m ftraa, foTH ^5 >ra^?' i fea3 T 35 ftfe itf- 
gfe^Bra*fttefitoTO»sl n <*tj 11 1*13 ^ate >kp 3 

TJcTO "5^ Bfe W§ 1^ fe?> HM "Hfe fraife "HB 

11 ^ 11 t$ ara 3 tr nwif Bt wftst oft yte fwtife 3 : 1 

tl 307>£ "H^f fee! fviBTtl^l^^f feW- 
B3,$ftl W ^ WttfB ^IR^ltfSfe VM^offe oft VH^TR 

"Rtn § *r?>f3 5^ TO fiftfclfe oft HHqr t^fo J 

i 8 fHA 3Bi gu us ^ ¥P§ ) fen u^fa i y 3a rib fks ^ 

I (v«) YHHf ~YH>m4 I I *>KJ gvft yffel I % 5^ |UI WWfB -fi 3fe M^fe W^fe tPfe ftra T1W^}lR8llflHlfe 
■H : ^BT^fe oftfc Tit ftW 3f3 Y>f3* UiWT^M^ 

* fccfe gra ^313 sr§ ti : 1 Bt 31tT^) 3fa 

^VHfei^f feti q^^i t?rfH y6=lf 3 ^B TOfe 

"MBfe ws«? fe^nft3 UH 1 ^? tra WfH WMfe *H : 

fat II 3£ II II TO fe^H 3TS *fa?>i >fe 

HUTO I ttffe ©3TTO ^^fBTlfHHra 3 *CT?> ll 3? ll 

M^t fen* orfg wr?> ^ ijfe ar§ to "Htftr 1 f g wfl 

?>B 3TZjfe f 7>TU U II 3t II fefe rit i| xanj feiS^H 

3^ 'STCS ?fl75^ yfel »TO ^H>) Y&j [I <Tt l| ~ 

^rauife* Mora Befell ft^5f3 ?ftra feorfe 1 ^fe^ 

ffet 3ai qifed K13 eft Wfen § I 4 fHF5 

flBl "H %I <^t 33 »ra W5 3 ^T^ifeoTO 

"feg § ^ 9bP3 vF tTH ^75 ^ IJWiT TrH^rg||^|iy)yo(! 

n wy fro v ^ yy yt^\ sflm 1 m ) uf^\ ( ujsne ) hu feg ^ 

n§ I ^TO few) ^ I 8 ^U§ ura ( fe^ ) TOW f feui ?5i?5 fHfew 

§31 tei 1 [ jfte utep€ %y biw s vSe so vSa S3 ] 1 
8 geg 1 M 9Tfem* § gumfl 1 yidwo' ^ vbh^ i us § w § 
485 3i *ifo>Hi ^nn 3hh^ Sli t itei 1 ^43111 1 3f ; 3tt iWs feM^fef ' nan h ^ ara 3ai 

^ § 3^ 3^ Wfl r fM3 IBfe "H33 
f! ^3 HUtd^ I Wfe ^ 3fe Wfe "fifes' 313 

3 3^* n B II Hfed' gicS 3 ^fev>r@ yrai^B 

Bftf tSfc §SW 1 3B3t vra Wfe ftldi'-ri dlQ fe3 

3 ttfrnStra §3 faHW" i ^fg§f3 *f 7? -nfe 

Mnjfe 3h >TO3 ftTO^ II M HW3B^"H : >li 33 tR5 

flra* ofgt dddiyl i ^ ^d^iuti cT 3fa 3 bb?s1 

33* ffoi 33 Mdculfl I "HB3 qrfc VftrefB 5, WE^q^fe 

ora3r mreret-ii g n tu^ n wra 37jf YHfeH5C§ fenst 

Bra ^dH'fti i YHHftfe Wfod tBKil^ TWfe Hq 117*11 
fa l| ^tfe "WSRJ c? offtl feS dd<">) ^75- 

^) I 7>fa "ff Wfe fe^t 3fe, t^J 3 TTO Ht^ 

353FSl I ^fctrotfg ftTH ^BfH IT 

feanrehitii 7R5 ^ 3^ ?tef3 *6 : -re era xfera 3 fan 

te^f i^Bff,vraf §b^ : ibg^ ^ra are ^farc^f i 
4 Bra §3i yoi^fd 3 feu £^5, tpaife wrrgt'"^^ 

tTc^f II tf ii gfe fl^Md' fo3#fe *r3 fcfc gff gfe 
^33^ I 313 ITO^ # *HT1 75Tfa cf f , fcH oft fefa 3 

^ (>m) tr^l 1 ^ i Piters ^tg93 Si a *jp^W 
b^N* tw3 (331 gtft) ^ an *i feOT 1 8 ni>n feuro ?ft Pares 5 fcQTot 
was fSl <kj 1 *u^i %jg&& ^ ia it Sifl 1 OTT^ to MTU? 

?sna ^ y?rcfe I tjopiei |y ( 5 § ) 1 1 *w 
c% o?ro § fefog fi^a uri u?> 1 0 ^fe offe §^3 ot^fe tFfe »f&- 

feoc gffe ^B-Rtret ii <*o ii ?rgc( ttb?> t flte srl'gte 

fW^fevfr3?5fe ^5 ^ fee? tFH ■HTJ* >)fe- 
^TOi?f3^ : ITSl!tf3}3fe^m VfS3 c cTO tPfe-B^ 

w^Fs 3'ii<reiw335 si&fe ^?5fB t5 : ^ivrefe 3 : frm 
wfk m^fissrSa faSta nrafe ftriF yfe stasa § u*5- 

XFH ^B WTO ftTH ?>^H tTM tTE "W^ W H ^ II 
ItT^fffe Hfe KcS >fe fe3 TO BTOfe tltfujfe 

feS HRS "tlft) tTO Xft ^5fe I ?>To( ?> ^^M- 

33 U|H 3*53% -HN flw»fe ^ n ^ l| "Hth # ^ 

eTvF i?fe ^f? ^vwife 3§ ?^ctt fi^ti ^3 ?>)b 3f#tH 

fe$ MU^rfe "htjt tqrfe i*[b BTO V3 75^fe 3* 
3¥ f € feu sfife I -tffeS,BtH >fBtcKJ #3,*JUt 

?>B3te "HS "5 fed'^P ii ^8 n frre TOfe, fcfe i?S75 

fe, srijf53 ^t?5 ^ fen nra yu?> ira^* 0 "^ 

^ fe^I ftfa ftfcst Zjfe Tfe*5 < 5 T 3t^ 5 IRMH MB} crfB 
^fteg yg^ § sfa & gdl 5 i gra for (mi? tfl) Jre? us^ng i a fflt 1 

M feu a# i ^ra cifei i t«3^ &i rto ^foT^^ 
^ >feg, ^ %, yg^i el 3te f©it h?> i ^ 

few vn§ is ^^^i ucto ^ §U3 fen 3^ tr^» & 1 ho h^ 1 nge sWs >5te% £n3 ycf , yrgif^ s*y] did 3fe 

tjftj ftfl$ : TTTO^ IIS^II 3tfe YH3clfc ^?5fe $J5fe ^*5fe 
fTSfH "H*fci >TOtl"^ ftjqi ujg VTO X4tH?> *rfs fw^3 
Uf3 3TvJt I V)W f^fe fe tRfe cCdAT 375 § 

vbrf 1 fcfe?ff 3 c(?> cTB3 fM7> "8 Tife ?TO ©3^1 

%ll t #R3^0*,Blfi3 $ 33 3 3^ 3 H «9"dkJ»Htl 
fSc7 ^ era cfydd^O' ^3 TTCn^l 3 TO 

ffifet t?HJ ttlf ^fe,Vife ot FH off Wio«»r>3*IOT 3 ^fcf 
Qd'f&6 7>ifo 3 X cTft)3 : ^ tret' II Hi H3*fa 
fWfe FW^fij^BH^BfS TJ3 ■§ y^tl^3fe fl,3ft 

tFfe ftflS 5 tifil f^S3 3?5 T^§T°I 3Z5 *§ 3TH ?W 

feBI^ fe>IUTq ufe ^| f fsl^lT^ BTfl^f 3tg 

fe^fe ^3 ^rfe TO^fe ^i3lR0lfegfa£c7 "R 

oft c(ddd cTjat U|3 #H fBHHtsfc ^f3?> c7T3?T^fe,"g 

Sfo firfs fas* Uffeirai ^c*Pd^d,fayBf3t,3ft? ^3f§ 

6,?c7gt fiiHduP 3 i ung ?5 v>jT?fB,~ fifo ^w^fe, if tjh 

^fe oT3t^ MoTJ^IR^irqt BITrat "rife xjdofty i dd 1 <3^Wd' 
ffT75 ff I Hftjd i **) I Wfe »fcTT?fe fa TTta HB faM ' fa<S 

fe^ i *fq Ute* i a 5f3^t=y^w i a^s ^sfl ^ ire^t i 
tt §^ y^wtf i y^i i u R^d i 6 ara+w3ra=>>fii ?n fui ue, ^ % % § Ijg TO iffnj gg* l ( ) gift <R I nfe 30, 

vh^thT i ^rfe T^s^tfe erg -nf^ ^te Trate ^ 

^tfe ^ret | 4 "HH3 "iR VHVBrq cdl wfyf ?>ft WTO 3y 

wfe^TH tffe 3 fen to wfi ora, §^ fa i di h ' ° \ 
flt^^fwHTgrfB^^fe^ni^c? wg^>>Rft^ H 

38IR3<5ApJf8 i>i ftl3 £H orat 7 ^fe Wt? >f WBfl 3 
13 tjfe TRfe 5 af^fe* 33 tJT^fo ^ faW^}* i ?>ffo b 

■w ff, 53 ?Tt^#?gcaH?> wr h?> 11 *m n Bt 
hwb} 3 yfe fk$ fetyfl vhu^ wra^iCfe^W^fS 

4*3 3* ^ 11 ^ 11 eft* fw 3ft? sf 

BBft 3* $31 if^fe >>fry£ ^ o& <gfc, fa-jft oftJ 

^tws*i. ftiih?tes $ ftrSft* fe&e 

V^SZJ 3^ e H 3? II fefe p! ^ra VHry ma fajij g^ <gi?5c? 

^ 11 tre ire o(fe TifB^TO y^xra^m^ff-HoTO 

^ fei 5 w^l § i¥§ yia 5 1 ^ufiGrnng 1 t wsft ?ro €fe wt^ u* I 
e £3* 1 <lo fo€ t w« (3^) oTK^ (?)) 3t 1 3 fuw 1 ofeft srife* -KFvjfc 3 tre w§ i f w> ^fe itfa 

* fwfe»pvrn ■ff igQ?? >ra^ i tc* g3 ftrn, w scuS 

wfe?5^ iiw ftref Trfk w3 u 3 u fl fie at ^fa * ? 

ijsra. WMfe ^ fKre~W5 cri : ^ #e feff 

# *ft£& feU Sfi^tS' Iffe 3" W3,%IW5 ^■ftaiA, 

3fe cT33 ^fBV>|T^?5 H * II Tfec( fen ttfSot TfH3 

fe3 n 8 H 3ta 3ft 33tf 3B # 7FB >tftj ^75t ^rgr 
§3*3 I ^ fo* ft 7>^* T tWA gfe* B* MB f fe 3tfeg 
^IHKJ ora^ ofg ^fe 3i c feg VMUJ eft U feg fewa^'l 
qciS vfe Vfel ^J5*fe 3% Wfe 3* W5 tTO^II 
if II H 3Bt 3<Jt fel $3, BBTBBt 3ft, 3ft ©3fa I 
<S^^gB ftraifa ^rfa spfe qrfe 3fe HO H g II fop II 

EP TO I "ftfl fua fewfe? oft? I ^ 3fl fel H^l 5 33^1 3 a^t 

i3t S fas* 35? ^ *p%afl i ^hso> 3a ufci to* f€3i i fl?5 fe* I 
HO (^ra 3^ ftar 331=) 9a Mw> 5175 (aig tfl^sitf) 3a1 Sfl), (i| 

§3fe=) US* §39 I SHi feS 1 TOS 3 ^ finite <1H ^> ^ 

sai, spfa ^a=)flsfe€ ^STs^as* s €ma^ 9azs^ §3a?si 3^ 

wsyi f-3w n»3 # ^f3w % ftraH^(aia fa taS ^ro^ 

f%B ^ u^W iToS vi^l to waiif? aa i t^fe fr ^B^feoj zrafe # o(fe§^ wf i^gfe t ; ^3 
3B fejg : w j tnfe ^ ©-wlf tofff : u ?n tfe 

^QSWcrfe^ws^i to q gj?> ifc<jTi?>fc 

T&Rfe on B i >fa?> etffc fif^t y<j fyg, toi 
3 «ra omrafe sra feScrfs fnfe site Trey tjfoe^ 

IH&I ^ 3% fWHfH 3 fen, tar wfl fSfeU 3gj$H 

trfe 3*! uwfe * ^cife vra to! urasft* ii <*o ii Bt 
Hffrat tear ^ y^ife gre §yrfe?> i wfeH 

y*fe 5 ffe^THt 3]B oft 3T?5 yldfe STO W>rg} I UN 

£ frlW ZTH, ^te "Hftj tTtfe TTOT^t' ||S9IC§orgf 
U§ fen H*b off ?>rfo fctf* ?5Zrsl i fo| trht 
VWB vfe t?75 fegrfe fTOfe fWPtftl "H^ H^t- 

ctf?> t McT^S W TTH Wfe WTO y^F* || n ^ 

■^ i n . "**" 1 1 

#3 >ftj3 i ^t?3 feve 9§ t b h?5 fen ^ j ?fl & \ £ feuJ\ w | 
B^S fe^ i ^fhH? thut j ^ ^ Jgigu3iu|g?ti (e3og) gift lift} *o. 

Iffrai te ti twee ffti t^Bfenfryg vim B^i^rfe^ 

otfg XO* TO 3 ?75^fe fezfellTO lltfafefjl 
bd'ciwfew are "RTq 3 O'Mte I W5 "HUT 

q?>^fo §} feg ?tfB y>f^ : 753 | §Bt t $3lf3 I 3*§ 

gg ^ ftw *lTrf§ qtfeftpg §T?aife i cft-ft^ 
^ nra^ trg w^fs if wis! fere *fcife 7 ii <w n ^ 

■ar^fn gte m?5 y?> -8^75^ fen Tit §3 srsi^fe 3t wfe 

fefl et §3 yB?> VHTR o^, Tife tTO : I E TO5f g? 5 ^" 

wfe vwt?> ina §wa* i ^rfee ^ "RfexS ^rafe t 
Hi bib cftfe §^?> §1 4 3 -gfe, or ^ftJ tife feS, uh tTOfti oOT feH SOTO ctlYHRf^ 3T3jfe oT fHli* t?31t?k 

ftNd ' da of* n ^ itff^fewTO^fe^^^rfef^ 

3Wfe ^ I W TI'hKi W Ijfe^te ?f t'fe W- 
7>fB vT l c VMR| f|vp Brat Tlfe *tf3 cWRTOfi <JV| >rafe 

3*1 3*3 ei vth § ygr^ ^nre gr© w?>f3 zr 8 ' it 

ife 3g ti# Buffers 3 dd<sTTw ^sra w^tifl tjv& 
y»feo( with tj Tte^ s^^fe "ftea ^rali^ofut ^fezrat 

-Rfe -fl^^Wgt off 3"H WBt W^tl^ ?J^*t ftt-ZL VMfe 
©%>VB teg WV ftjif TO VIT^^iBT^a 3 Trfg ^7> 

Hftl^fB^Uf B^T°lfl 7? *H3vft W> 3, ^3 *H# 
TO ^ 337JT I fifttffc 3 VMf^ 7>ft5 VMTfeoC 

^BajjTrte HTg 3* t^ a §Mt)3f3 £tT*5§ 5 3i 3*nsT 
II 33 il "fe^ TFGl g^l MBBt "Hfe ct Ttfk dldfiS ciT'forah 
T$ 1)3 #3 §3*fe ftP fetT £5^3 § cTfe <| fBR53t 

vuri sri fei? 3 fti,^cT era -rorat to31i c %ot 5 3te 3 
we 3 ifefa aftjg) y3' fees 3T g u 38 11 ^ n flfc 

H §3T^ u?s 1 ^fefl) fy^otd § surfer Ufi ! a s >fe nitff wfeW 

y Mi^feH^6fOTwrfHoi^ m &§an$efe6 life?™ 

** a n r\ 

25^1 304 5 1 1 1 HB §u (gg^ gy) ®t 3g ^ iffi* _jhjjg^ gffi (snot) gifa*3i^3s . 

itoiS ufen «fti ^"3313 fen <3ft 

vre I ^bs tws xfe at 11 57 11 

mteyfa ^if 1 fee § ©3 §3 § ^ ^ „ ^ „ 

=em 3»?R!i crefij nf^ar i ygftj Trfsara ?R5fti ftHa n a«*n 

^ ^3 1§" %vrs , >rs 

Bras i ^ feHfm< g yy fagr ffi i y sa fewfw 1 «fWtf sto ^3 gratf TJfe sif^e 03^ ii 3 ii srffe h ftras fe3 

^qfe VE^fe ?-refe ?> 3P3 XF^ Tra TTO tRfe sTH*- 
TsWct §S*dB fefTO >f I ^3* W5 w^^fw^^? 

%V3F% flJf ^ ^1 TO ffiffl fr*!! 

^3*^ ymbt^ nfe 3c? fef nw§ *a cirigffl ifefc 

oft gfe * T#> <t 3fa W ftS^fe t f3-n§gr iibii^ 
T^^N**^ ^ f ^3fe 3§ w l 3<*S ^ 

ofyftnj ^ *feef§ ii m H ji sre ffareta- qjgvgw j HOT i ( bssq ) gift<mwfeyt 
TOB 3fe, 3ts? ^refe fWfS TTW* 3" II £ n qrfe 

^ I *>fa gq?> 3 fai ft? vh^5, 

WlJ^flt3« 3'l *g *M s^fe <t?53Tg£ wfc 

Jg^S* ftm 3*75 fw?5t I TPftJ 53" grfe t 

redrawn 3 owte" to icro 3 srefe fej, ^ ^ 

II TlTBfe ^ 3313 § 3133 3I3STO 3^ f3H WTO § 5 

Wf3 WM Wft^ I 33 Trf^rfe *£3 TO BRifefeH, 

2? »-ar ^» 3w*fWe*)W 3* 

* l!*!!!* 3 * ^ 3fe 3TB 3^ WH feftj 
3-ft^'ntll ew-liwsfe 33 few 33ct-foW3»f3 fe] 

T* 1 ,Steflw ^ ^ ^»-« < ii ii 

*>rai3 JIBfe STfe* ^ 7S3T J?urai" Sjfew^t I tjife 
WP3 * qfe* SP36 Yfcj f 3 tf : 3m ofi^lVXnj^lB 
SCf^HTJ TO, W3I3 S 13 gr^-' u <*o | aftf „ 

^gre fffl <£jrfy fey tpfvf* tT>sfe3f^«3 >r 3^} 

f^f^J" 1 Hf33lfe ,s MS 3fo3 5? 313 IfS-atafe*" 

?T. . i? r 5 wi vraoft" 1 -H3% 

^22- 1 V ™ *** 1§ $ ' ,t *RSTC 5 — — 1 — ^ : — ■ -* — — ■ 

^5B0?>, Vfe >RF7> orfB I ^Nf ftw, fHS 1 BBoTO 

cffa I V*f fl~<S ^t?> vwfeof feqrs cffey^t Qx tTO 
tl37> 3 vjfTfe orf^lR^ilt^ll tlfe TTHB Bcrf^B 

dlW^fcS 8 >>f fe S?5n3l tJfa *ffo 3^ %fl 0 fe ti ^ 
B^l >I3 if feH I ?5Tf oOrefc 3^ ttffeWR ?TO at 

Wfe W^fe IT I ?3ig 3fe3tftl^ t?fe gfeu^ 

iftf * i % * fife angs> ^ fe* Hfe *tft * ^gi^fe 

^ II ^8 H^TO if TO 3fe teTO fe3I Vf3 *fafetF 

giftrii ira fed "H^ftS^ fen tfcrS ^f3 ^^fet^l 

spfo* Ht W § *fc <t fe3 t|f : HTH 3 S5fo£«l £fc 

ite afeB 3jft fe<s,*a*5fe -| fti3 ot *fet qo ii«*Mii f^B 
§3i vnii' fa?>,3 gra * reai w^fe ^ i 4 wh 3^te 

V£ 5n Btfe'33 : W § feWfe fh>5Ffe d«'f\WlS«?> 
S' Eft* 3*3 ^ 3fe '?5Hin?f3 ^ : l o^ Hd'Ofe ?5Hl3 
fetf orf^^ ^3^f3 ^ II <*£ II W feftj fl5l 

^ra s?fe W5fe grtecff^ ftra i ■tfsof feste ^ 

'(feH 75^) 9^ ¥B5 ?ST org ( IJH Zft 3?g ) I 8 3]B35=o?H1?5 I .d!M«0=fH^I 

§ f^i HO >wnj mi^ § srfcti § ^ w« uri ^ to KWCTifte^^ irate *b fetf ^^arszpfe* 

ilRtll TO* W3 tlfe ftwftj Hg*§l 375fe BT^^Hl^ 
ftffl ftV WHi I 1OT 'Hcfeg fecf^ tra» I *ftj3 

are § »te i vra «wduiya ^^infe^^B^ifefe 

§3! ITOli feu 3t "TO Hfer oT3§ I l=TR3fe clrfb fljftl 
Ufe WQ"— H 33 iffi^MBBT fafil ftjft* 3*3 I B§V>f£- 

fes nfij >wfe^ ^te nraSil 1 i3Rjfe ^ ftrn wfe fw&§ 11 

irafe iRMii wig nres *t srowrefB ftftw orafe 
TOV^mfe t orfci ftra fectfe totiotftj ctftj ^fe zrro 

W<te I Hfddld -St fe3 "HT3 S#3t I Slftj ftf5*fe figBI 

orfb to 9dhR9ii«fm5 vafe* gtfefe * offe <*te 1 ifejfc 
ftra we^fe qfei^ufn fro ^foynz fa H W i q <s ft l 

HTO^fe W IRtll fen HftJ gfeB ^THftl 1 

Bfel ^vfelCl^ II 3tf II Tlfe 3Tflf^} WTj 

$ I t^fo <figfc lffe ctfg ^ 1 *Ht ?>t?>of^ ftTHBH 
5tgfa I *>j 'H3 otl ^ter fen ggfy [| 3 0 ,1 q-qfe yinfo 

\ra ara?* *gro i b\ 8 fcfb, ^sron Vst ^fet *§im ERB^ WBft I 7>1b §HH 3 c<fe "HtHS XJBftl I B3 

zrfbafe ©b "Hfii-^ ^ 3ts-ref3 Bte nfii ^ ^te 8 1 

^rgfe fUB <g?> Tl B^ I *H*f § oTftl *aft) ^1 IRrtPNMH 

X*3 f^Bfe "Hfti Bfti feW^ftl I VHfOT ^pre ^Bftl'Sfe- 
gr^fb 11 38 H fefeif gig -43m ga* a* 'mfec? ^te^ 

Xjftfl *J37ra ?5TH fee? Sirif % II ^ II 

^rar || §H § T(ifftra TlfeBTB ^BiydKfd *ftB I ctfB H^TI 
•HftWW ^ B*3 flHI 3^ ^tH II II 3Wi 11 VHfeoC xj^rg 
BIB 3ft 3^ I oraf3 3^ fey W7>f3 f^ 1 I "^Hl TT3 

itra ^te T 1 vHfzro vH^^fe HHstfe *fl?> T 11 11 foe 3f3H 

3B* fe3^ I ^3 S5fc *N I M^S feftf <5 1^ 
oran^ I faera fifcl B^rP U^rqil^H-flBl BIB t W l 
gttlfti VH^ fife fer^ I fiRl^T MB 1$ 3BI I 

ftjvi crffc orfe * ttcb n a 11 o^f3 xiTO ub >tr75 

■H^re) I ^753 VHTfe 75T3BIB HH^et | f xjflfy wfe ^ 
tR]T I Tjfa UTOftl oft tiftj oTOT H M II "ft^lfe >TC3 
^fewf 1 YHBUl >3f5B?S ^dH6Mrf| ttfifc BTR ^3 
V Htifej I "03 fB^fo VHBMftl T*fW H £ H fo?S3t craft) 

f bt urafa 1 iB Bfe >tobi W5 ^?sftj 11 ? 11 vre?5 

oga t)fo I fa^ ^BR fe^fe II t II TTOB TfeBjB — — *%, * * ^™ " * ~ I v >r ^1 - -^r * 'III I J *-*\. VJ I r*i 

wang} i -HT3 ?recft -g qr^f ii £ h 9*> fes fe§ 

<5 xfefonrgr , fegfo ^ 3^ B^rfy §55^ , y^fe 3^ 

wb* era trast 1 vt3| feje vsiife crest' h n srfa 

Wra tI7S?s} Tlfq yife 1 gfe ^ 331 qqrgd grftf 1 YN^fe 8 
|W5 1? JTO «pg» 1 TH3 of} ifa -Hfe TRfe re qigt ,| <^ „ 
few VM^fe 3J3 irag §b I flf 3 "fe3 §fe fa I 

W3 7?i^cT) 3JtTHl ^ 1 JJT3 5SlfiJ fafa §f" || || 

3 *ai 1 wre wra ^5 32 #fa 11 11 ft3$w 
rara^fe vraiiHTH^rn «^ srat^yfe t^s>j^ara 

raWH I SjJB ^ H) aif^^H l| <?M II <53T3 

1 ft«33 $ rites*} ?rn i cre3 <fi 
wre 1 i>re ifenijrft? ii<^ireraa ftrani 3t 3w3i 

f tTjS 3 8gfe 3got HITS TIf3 I g-R fl|3i f uft , 

y?>ra fern ii<??h fea ^ara* ^mi^fe cra3 ( 

fg 3f gftj? 5 * ^ 1 via vh» 1 feg 

gfe^f Ufegifeffatil % II ^ 713 f37> § §!4t?f3 3* I 

ffiSH mrj}^ ^gf3 3» 371 IRON jfgfeBTfe ^ >^ ^ 1 

*^ t3 wfbfr * ffiw tf8 as 1 <*S « (WF€t) sdF W)^ 
^S3. ntew 1 "a^, 1 »^ §h1 ft y ^ t , u §u>rei ^ 

ff ifl ? (<^ra) ^g 3 '3 U3 fe« ?S I V? Tfl Ofef fife Iflll 75UI TIB BIBB* ^ §3 fefec* >TO ^§ -ft-HB f^isrga 

fe^3 oCB II 3<* II fe?> MTf fUsi BUil I 3^ Vp* 

tm I Bf H3fe T cTfeoCfew* I fi^*fldW5B 
VHH? II 33 II gnft] SFH "H^a* I BftT offe §Bt3 

© cfai i cftefeyfe fes T^^ra w i crrafe w B* fl bh 
bh^t H 33 ii 3^t -r^s fes b<3 ^ y?> ue^c? 

^0 ^ I Bfe B>f§ Bftj Wfe fMB^I ^ fefesC fo?> filfti 
*Hf33WR8iraT§ fe^5 3Y§ B?> B3W I ^fefiR fe* WW 
B3 ^W 8 l KHB TlfelMB* B"H^ , cfl^fB yfe 3 Wfe 
feiQTgr II3MH WfecT ft#5 tra I S^R o^c( ft^fe 

STi^-Tlfe B fu^R* STfe § Wi 1 3JB ^pg ?> 

qti || 3d "I ftffB Hfecrt TO <R UFf I ^rro ^ feu flHI ?> 

grt H fen fa^rfe W3l ^fe HI'S I cTfl Mti^Q fa^ feti 
II 3? II ftlW^^ u BftJ cfl?>fH V^^l I fefa "HfeB^ 

fera filfe B^t i btp wi£ ?>Hra smnf i orfzi vh$^ yfa 

,?>rH W5n3.li 3t ii Sfeof fe3 TW W Bftj i 3^ 

>TO gr^ fen W?> IRtfll ^ xfes yfe >lft3 ^fe WTg | 
fefecT fes t# feH wf I cCafB i^ffe Sftj tT5"H o9 l 
feUt BUfe »ffe?5n^ <JH oft II l| feci |[V|fe Bt?y3 
faWW | oH^i 3 <3fe I ifefe B clft BJH ura^l 
Wfe B^RSl fen t^r || 3^11 ygg fefeS fMBT BT4TB I 

zmri b^hi cTfe B^fti i mfe wife us^st i 
ftrcifij era feg "Hft} u^4T#' it 33 ii (yd^feot Qb fn 

W3\ I cTafe g^lfe WABfO Tift ^fe)l#?S Tlfe RiBT fferfi 
cT^t I feB V^^BT f^BfvI BW II n 9fe 3fe 

feB I gfil WBfe ^Bfti Q^'gt I ^B VtR 

^ro 8 f€3l i ^aisc a i Bra ^3fe grftfe tfl- 1 ^ra^ orl3i i u wv£\ ww 1 5ira,oraftj 3ftj oraftj mro*? iiaaiiQsglsmJg 1 
wS^fo toi s# srff fire feffc tre erenfe* ftfo orfb 

^I'B MH^fc 33 I fag3^ fc tl fW*fe fc*^ I 

3TR UJSgi §gg HAi^fd U : ft I137H 'Bfgftj 3315 fgfl 
ftjHW | ^3 fo^t HOT oTOi | VHrfe fep -nftj 

TO Mfe I fa* Tteof Tlfe ^f5 TTH^tt l| at II Wfcc? 

3 wav§ i wfeg wtfg trgi sraf a i $5 ^ iftra 

^ai 3 ITS] fei fefa guftj TOpf ' II =fcMl feH 

fo3 ^Jfe vTHrg i trai §n tiit Qr^M i y naoii fen viofig 
*rfg vfoi i afe 3^ ara tSR75t i fes ijfe ^qftj 

TTHtg feRiW I 3?5f3 fi^gfe grfecT II ll fefesfl 

TOWfe!©^ yfa 3 ^ufg vHife i fare fKm fey ©3gfe 

^ 1 n^qid fecffe gfe 3i ^ ll 5 II ' H ' PvWtH ' ^ $ >T 

fgflgnjrira flfb fen ft ' ii a n 3Tt Tifegra ?5^t 

tog I flfe *Sgj3 3 ^Tof §grg | <tTH 3t fwsfij tJife etfa 

f# I fW fe3f?fg grf 3 fw^'11811 WQ offgMSt W3 
t3tgifgr ygS gfl 3 §fo , tft^ ^ y ^ ^ 

afOS I 'fat 1 (wff) orfo§ uf I *ofl £31 & ? y ggfew STH? si?5 1 <%U533 

3,3 1 *v:-gws3 1 c §3 ftlHT tB 3 W^W iWVfcwfrs -Rfe^feTlfe often 

fife ftfig \fl?>T i f^'om -Pt Bfe are wrg*i 
tFB) fyfa y^rfe gpi »ret i b! ^ttb} ctfB ts}b §t=??> cT 1 

*43 H<V<sf<J -HB^fB 9 375 cfll 1 II SBB STR3 3B 5B3, 
iTO 3 U I Mftj^fB ^fe B3 I 3^5 fB75 tTBfe 

rP^BB I "Mc^t f-iTO feV[3fij WBB 3 Hrf II ife5 faWf5 
^¥ **Bt I W *fe*5 ^ 3B* I ftlB MB ^tB* ^B 
TOWlftrai 3fc c*fB 3B W |,<to II wrafe 
3tt 75B} I &53f° HB^fe OTP I zflf fee ^Hofft} 
^ fl£ 1 fevreftJ fe3 §3 §B MBf ^Sfl ^ II 3^ B3$ 
^ T Bfe $ W5 1 3^ fBRJ f*I # 75MB^ 1 3c*3 fis^* 
feMftj t?B^mBlira^TS^BX4fBBTf IR31I ^t& 9 Y&JB 
3 3IB tW I VlfBBHTO ^ife VHf^BTHT I ^Bl^B frTR t 
1B1 t^ B t I ^fo 3^ n £fell<l*ll few TWfe c(fe 

tf^B WBI Tm^T^fe ^ -jfly §5^tb | <3fB fM3i <g TTO 

UlNS 3B -&B1 fegg 11 ^8 II o(fB ifcsftj3lfa- 
faBffl I ft^c* flBl^feg cftfr | few ^BFPfe^ rft gig uyu gdfl 1 ( B3st ) grffr mfe 33, 

B^rgt I orafe MB3fcf?> ji <*M II §3 "HfSHra offo 

3^Bt cfffc I HR3 3?> yftra Ti ??lfe ll Hi |l igt cTTB 
331 g^TOB MTH I Wfefcra3 crfB^H^ VH^RI ST^Cftjfe 
3T3 5 otfa 33*3 I fTgBl VH^Tfe fB^oH WI^'B 5 II II Bfe 

i^cnMB ^fo f&ymy i 3^ rat 3*bt i yfo gwa 
^zj n^fe^S i 3f3 ftfe ?>g ftra ii iFmc^ oft 

c? figai vwrel | »ffeo( vpg ^wfefe w^fii <*tj ii g^l 

^^HB 3 I "R^S i *4B IR<*H ^ ^ 33- 

fcw M^mra £g w3ir;>h y^^ iwh fire* ftTH^fi^rH 

■g ">fe -H?ft 3fe"fatl<5H3 fe t? ^3 §MnQi55n^ gg- 
*j?F 3M3?5 OT3*IRaiw!n VMcrayg^ ^Vfel^fRfM 

^ IPBH 3fe c? >xfg -fi^i ] ^ BvTHTOT^ Y>f#e 

H3W^T§ TTOcT oft flfe >f^llf gra3 dW0*^dM'd? IRMII 
fetf V#H -MS} ^Hjf3 *H«T i ^fe TR3 cft^fc I 

ife are 3fe Tifeera aretifxfo nfifofe of ©gv^Jf5^ 

ll^dllftTO fifcj ftSM Pg3I Bfe W^lfijftj Tra^ViTfefe b^i- 

53 gS ZK5 I 313 5155? vftl fe^ Vffe»T U<5 ^f§E 

f*g ?B S) i fro ftrafl f^l i " " 

giTT SS V>(g U9 YHo? tf ^| U53s| go? I ■arAfejlti it! te* s <3<s i ttrcsa v^. m> mn 

3911335s wftra -rhtjT Bafe i >raa tfa grujtf nara i 
orafe g^'fea HirsWtftf ifau ais u cfe* fiffH Wi 

II || YHty THTfeoft fife f^Ht ife]^ ^3 **Sfij Iti 
VH^f?;' I #375 TT5f3 i^l^Sa OTfefiW 

n ao ii -Hotni w?5 ftrrra ttrat i ara vfijaffis >ra* 
^fe wtSTi vrertfsra f *as 3 • ftffl tthK} 

3375 3 l| II ^fefefe 3 tit I tjafe fia3 

ula life £3 i ■sft 5san 3 v>rafy ftpfe?; i 3 figai vragftj 

VHHfayfe?f II II Hfddld TO 3<JI nfecOa | ftf^B 
3 "Hfe 33*3 I W35t 3feot 3fo I W3f3 ft 

Hcs ' 5 n aa ii 3fe ft?v % sa **a3 t wfira- 
i-re fya 1 y?> fet? ^ra 3 sa ^tfe i ^ 'wai- 

fi*3 orfa 3i?5 ^fe*' H38II fe* *375 ¥3 ^ "Hfe ^3131^3 

^as 3 fiaa srfa ifaife i § x hrst^ 0 wtig^wfc 
raia q?5 vt ii aM ii 3 3 are 3 sf i eftt arafc 
era wjte i mal ?sfiji fei^i^ fiafa a3 
gri^a^a n a£ n fire w^^fe sfis xftWK' i ^fia 
am?>a : fen crcs' i feafe wi 313^" fen 1 ??' 1 wv£ h^i 
fe >p?>^ 11 a?"" '$s n wa aras ^ 1 >i : ^aias 
srfe 35 w§<5 1 fas saw 3 na sra^ 1 #h sn-wa H 
sra wa^ n at 11 ^s flora ara ^to 1 ?>3 fkn?> 
)w tft^s 3W 1 >re Ti>i3ig mfeg ^ ^ 

a 5 ! fetJ fat 1 #31 ^Hsre" & 1 a B^" ofe rfl hh 1 Tfl 513 iffy i (s3?o) grfo 9? I rSn 38. 

fccT3^ II =tf II <t feH UT Tfel eft : i '3*g gig, gf 

TjH&v i ffmf fen fefa f gig* , snti 3>pg Tife 

25^' 'I 8o II fe33ifeo? SR) tTH c?c?g3 I feHTJftk f B 
fetl fag* I 375 WS 3~ Tlfegjg i^nq , fa?; § ygtf-g) 
?B n II fefe jjj U3nj pgj, ^ ^ ^ 

=?8. [irat fesmT gi?n fei] i 

J^iif jfegjg fag >ifg figfe *tfo i wrafy 
wte tm yg cnwji cftfc ii ii H §fe 
!2?S 1 fc^fe Hit gig ?ro i Hf» gfe 
^TfrH fewn3 1 fvft) ^ fegi KftJ to gn^Ti 5 ii 

f s2! 9" 1 ?3 yg^fbsra 75^1 

Wbra *f3 'y^ 3* t?ku i ngfe vw£* sift gfeg , 

njlll ^ M^fe g«3 ^gifesf , $ tft TO 

fe*' 1 3fe gragt ufcft era Sgtfm M f 3 ^ fea§ 
^J5fl *fgc| i g^ gjg Z gy fe^ i 
wra^re, ^ fefe ^ i f3* fWsgjg Trafe fcw$ mi 

sw'jsfgi wfewatifatr |g gt ^ 3^9 „£, ^5 ^ 

ftra gre sgrs) ? gtf fa S gfft^ fay ?> -Htrg ^ 
|grg , ^fe ■jfegjg ^ ^ || 7 „ 

Tfefe ?qg i gjg ^ fa* ?mfg fa* g giB t ^ fe - 
era i i*hi nggw^gi ^5 n t ii yfg t^fgg ire fa* 
S' * 1 f ^ T ^gm- 

? - ?L^ fe ^ 11 * 11 3ft} ^ ^ ^^fe offer, 

H <rere Tfe nfl i grg g^ife fag §3? sfat M i ^ JI33W U^feq^iT^T 33t5?> §7 tftl 3 qrgff/ 
itft^^jt^ few | faq faj, xjfttf Trg»i ^ , fa^f 

fWvjfrtfHTjTreTii <f<? ii 5 ^a?,^ 

^4 3 f3?> 75ft) yn^ | g-g ftfy qvTTOST cf3l i grf 143% 

saife c£ qgtii<?5ii3gcrfe 3 *ren? 3ft Bm^fe f S g 

of Bftj^TRT I fa^ ftfc, fe, g^jf , faf^ gfg 

3H H3?3 WSj 11 S3 II $31 H BOB?} Tig" I ^3 feftj 

"l 5 .?^ ^ ^ 1 ^ ^ afti Ywn?t tfts 

gflHB}' || s 8 || flfe ugtJ ^ H313 Xjft^J I Y>ffeof 
SHB of cig Wjrg t erfg crfg W Hsi ' sjfc j 33tP^ | i?3 TTH3 

3!1 fev3^ ii <*u ii fafe yft sf} i^g^s cffe 

Wo!3 1 3T§ ftffl, l^ftj ^ I life T?fe tfH 

of «*fS S3 3*3t II ^ ii '3X fas ^3 of| to t?ffe i 
of^f V3fe Wfe I WSffl^-S trafiwjgfe sft fgre^ 

^ora*' ii ii 5¥) #3 -Hfeara «ra *ei i vx^Rj wfeg 

tFTO ^fe cM | 75319 vjferg y^g^ ^g i fa 3 fag 

stf3 H <*t ii 33fe ?53i Tifegra ftstj i 3f3 sf}g33 

fe3.YH%3^ | 3fe fe^H 3ft3 str i ^ 
fe^fe 33tHT II 9tf II vjfTfe 313 fegj gfk fe^ i nfe 
ra^3 5ffo JsTfe fe^rg) i wfaf ^gg t qfg offe vxrgj | 
ra?53^37St VH 3H yrgf ipoll 'f^iji 3W$ 3 t?*H4n3 1 
W>j3 K T13 offe Y»n3 I Wffe 33*13 feoffe faTrf | ftfe 

are y?> wjs «ra : ii ii feSera ^31 3>i i 

jRfe Hfefra 3ft 35TH I <31W53 TTO 5B"fct? #3 I 

ftTH33 KfaS'K mi tf3 IR3I! fe«J3 143 ^3313 wra^TO | 
Wfe^ fafqfe oft grqi grgg" , TO f3 Tfrfcj ^ 3^ i 

Q ' ' — . i 

^3 o?g i 
fcnifa swsifa Ob wnfl ii » h 3 waff a w*ata 1 
wisra 3^ fen « i waS fe s) fern ana 1 
fHB3 wa ma vs Mfe ^ ircan sra 3arazrea 3*. 
SM^fe ftaife ftw to i s^t *afa~ yati iftw 
faHd'dl arc aai h *m u n3 5 ^fs wra wa^ta i 
wsfij-fe] tia iaa ftsfefif h n?>n3a3n3qiai 
craft fes^fe vhmS 5^ ii 75ter tra» flar *t srfr 

ggftj srf2Sj= -ufti favi *jr^ : I aPTO 3 ©3Vfe W>a 5ta an 75UJ 375 fl?' H 5? II ftTH gH3q gfe Vfa 

fa jfe ro i ftffe am&e fen £^ra • 3W ^wafe Wfa 
fer| : i afa TOrf 3 ii « ii mW3 y^fe^ra 

yraa^aivfara ftraw nfe a^ra i *ra ajgs i>rera 
cifo to 3 1 aafe a3fe fenrc to <* na£ii*gwjfe 

a^ifeawtfiftrffewft (35ff^5 i w3 feg 
fefe ^ erf i w3 h ws "fen fet iisom tot ctafe 
>rfj?5 fvn-53 1 wfa wfa orfa nsa h§3 i fes ai*^ 8 afe 
3tt a3i*n^ : §a tsnrati^ 8 "! n^ransaaja 
feotfeTOf 1 4 v>ife5 sra* orafe as 3*1 i feaafefsa 
ana vpti i Trca otafe a= ftw wra^n' n « » fe3^fea 
offa giof froni ifefesc tth a^ : tea yn i^aa wfe 
^tfera nfii toto i to Tjrora fen 3 TOra 4 h ii^ra 
feg^s 3afe ti<3iaara to arfec7 nra a>3infeaja 
Safe wfe fe?t?; i nfti ynal feai ga fe ^ ii 38 n 
vaq 3 vre3 nre wT'i nfe fifa ga ga a t>f3 reaire 

U^f *HI BIB T35 I $ 19 Igty §3?» I (8333) gift? I v&J 3U, o^fftj^n^i yrf | t|^5 ^rfe f^fe wayrf- n^Mii ffolfe 

vfre ^ot $ «i£ififtif?>§ fraftJ fen to ii a^ii-fl 
»f^ft3 to 3 nrai?-§ i gtj : fescfe^ fea ^ dft giys frra- 
M*f £f§^ : ^ra § i fw ufe feornftJ fen yfe f w w~\\ 

wj£ vsraftiiTOTO 3 ©TOrafc srcfti i 
wit fmn >rop » wft vre wxft h *t n fer» 

TO?> <?-r^H?> i gf fa^fe, Wfe f^fl^ 33 ll SO |l 

»fftra M^gg fe3 Mfe \ ^Bfa Trig 33 3t3 
*ftf » 8<* II fo*ftrfq ooft BtJ 3fti I tlfil feTOTH 
QldfV> era 3^ I feH *joFH *jfR "SfHof "HTTl | fpfldi "ftBlfe eft 

W*l #3 I VOT3 fire fes ^it I tfesfBtJ *RJ3 TO 

yndfiiB^iffex ^fBotftw figi Bt tii <*fn^ura tfafofo 

«j3 \¥ I 2$ *£sj[ oft "H <JTf} I t?3*H ©^fe ttWT"? oTS U 

88 H 3t Wfe fw BtlTO^Irai >CT TO BtJ I 

USt^ *Hf3^3 fe^3 I WTO^fg^ feT^fe 3Tfe II8MU 
fefe 7$ gra usnj H3fl ftjf ^grg §gi Stra TMtgi^s' ^fei 

3U. [MT3T Si^Sofl 3 HT3i 3Tt^} tfl § tfea] I 

VMfe xltTO §-§B VHfe^Tf^fe II Sll Svtf || "HTH SWoft 
"ff Bfe I ^ vifOJ^ HOT I vSW 

1 ■ * ' — — — : , — — . 1— r — . „ — " IP tgnj EOT! (8338) gifT?SP nrHH^U. 

1 33*3$ §^gr n^i tfecT ftwfe fesftl 

fesrti ygg gri ttffacT I ttffa yfe CTftj 

R*w»' i ?5ftJ feg cttct i yfg oft Tra fewftJ 

rPfe' I feH -gfe >ra feUT^ tR5 Wfe || b II 'ctfecT "fiVlB 

fe3i* I fasfg gti yra fefe TF§ i feSoro 

H?5 ^fe* I VMfe U?> BOT cfl^T||MI|^fe ct HOTfe 

fi33 gfj I 3H fe?S foTH qt^R §g *5tP I *flfc Tlfe^B ft^ 
WoT WST^^TR VHfe craft] VTO II £ H 3U» Sflftj 
ttfa ctfeeT cTO I craftj VK^?> TO «adU'?5 8 l Mft3 
feU H ' flWi&mj ' I ^qrfb §t? gfe l| 9 II Bfe 

3 ctfg fen frai Wfi I §3 c? W^g fe?*H feffSlferfl 1j3 
vTH craft} MXTOT I *5U| gjl $31 ^TO fetf WH 1 ' II t II ct§ 
W3 <©3 ttffacT W5M f T{ ft 3M t?fa 33 1 VHfecT 

wfa §3vra ftnro i #et crafti Hgtca ^rg n tf n £fti 

WtTf|?53 ^U I S?>ftJ ftTH ^ta VM^3f I 
nfe ct fe3 fefe ct ^fe W§ 1 ftra ©3*4*3 TO W^ 
H II o(T]t 3FH »ra ?>^ra STF^ftfl cTTO cTvF fe^ 3 

ygg fefti €raP ii ii -gfe Tifegra >{T3i Tm^t i L ys 
ni3T tthcN gfrref j 3Bctib oT^si w i gga v&te 
tfo ct f giii^iraw fen ct -figi ?; wi"H3rra wra 
ct ^ 3ftS fas ng cS orainfMS in fenr?5 mra 
ii ii f3?5 nfS fef Mcin=i ct~qg 1 9^^i6 ftra ^ 
t?3 : org i vHfecrfafafe t era »fHB i orafb 3g* gfe in fttfri 1 ' ii rb it f^Tfeor gra cftfe w?> i ^teft titan 

foe "HUHS i if 31*ret ©^Hn'fotl TR3 3 HUhwfe 
VHSTF^T t| <*MH ^ fed ttf^B^ I tJTBft] 3t? 143*4 

§3gi w ^ 3 fe^ fen wax i -flTrfg fgftj, ?> ufe 
feH^ro ii^ntw oraftj f3*n ift 3v >re<j i us farm 

$ otf : -3 ^ i ^qft] U3n4 1W||7 c^ftj YtfgoC 

VHfWfe ll <?t II TO Mfeyrgfe 3 orahnftl l "HH 3 TW 
MShflftlWftl It Hi W^WB^t ^ftTTOT | §$U|<j 

"TO TO ^<3 erar i H**ra 8 vfeg ^ftra i^g?> bitob 

ite ?>^ M ii 30 ii wfe mra ^ git i y^h 

w|' ii ^ ii f^acrfec* t# ?!tfai tto i srafo sres* TifB- 

BfB c^l "H3 "Hftw "Hfe ^ iMftW^ll '^Bjfera 7 o^fe 

gfefey ura i vwftj <fl trot tpfe i Hftfd ynfe 

B7>U^ rl ^3 11 ^ *t cra?> T >CT I f*43* 

^ftTH^e^uT i OThnfe g$ g9w fifoi-YHfe V3*4 t?f3 
TraigtJfa ii ^8 ii cftafe ttffegry i ctfo ti fe?s 

3 §TI?5 HTHH fej *re 3>ra fV3 ^ c^l-SftjH^KH 
TO*TR BU^Tl ll v>ra?5 ^75ftj, fe?> T^d ?jfij ^1 1 feH 
feHlTH fiftj TSftj I "03 3 ?>>|cra WBlfeCH 

q t*e »ro ^ Binft i 5 ig ^%fl i 3 ^|t?i t B ( H'foy-M^ § ) #y i M gg 

3 t}fe fe 756 fcra wst-i nifl ira ctut 1 TOfe 

ftjfe f 3nnf3 vM^g 1 7>#vSfto frra 1 ^5 ^r? 

H^fe K3 Wfe VIB^R -H^Tgi I 3"H o! V t?fe 

"Hfe fmrgr 1 oCT ^fe grf3 W3t I feq* >F3 SU 

?y 1 -gfeTifegra su ^}fe feOT 1 4 fot?3*?> xra 

BoTO fiW I WW fen tFTSU TSnfllHoffe vHfac?3 
WfaoT * >M ii^^ii *Hfg ^ fefoT y 1 fen w&n 

Bft) osi'y ' » ot3 ?>f%fefti ^fe wt : i mjfij 

WW 5 -flHfa fetcX' 1 f^rfeoT Tlfe W3 TO^l I ^ 

graut mrenet 11 *m 11 <©fe3 ^ra nfgt flfe'i 

oTBftJ 3W, feu fe^ M^fe 1 1 oT 3 f^HT ^ 75 cft^lTJB ot 

fMMU w&e **3t3 na£i 35 ftftpp feira Ttfg trauifoiH 

^Vff3>^Wg«l"Ht3f^rt Wfe^ tFfel'TC* T?feg 

fj feet grfeii at 11 feti TTgy ol tr^ftj aprat 1 fen 

feftt eft ffa feu §B 3^ I ^§ W3\ § WjtiKU 
WJB tMOTRI ^ft* II K I' 3 fa? tJfe, "HTte "Hfe wi I 

H ^ gig 1 ^n*figi 1 *z5^t t t4wa feu trara gfew (3^#n) 3 1 8 3gs f 
^3 flu <^ ttSi gr^tvjg 3Boffe ?>ftl i 3f=ra flea tfefu I 
vfe TTH : "Hfa8 T*fe f)^t IIBOH WB fe^ qt a 3 lj3 3 
"HWa fc3 VfgMTB 1 vTK§ >te ^ o? 35*at I cfl nfO ^ft) ffl 
^ fefl -VTOf II BR II "flfe HltTat fctl Vfe ^ 

^faS §3 ft<5 ?>fa VMt^t || II 3i TratB ftl#*feaatl 

^ftjgffe Vlfte ' A 75Wt> H83II fefk Tg ^3 jpJ f^t 

lara tft^i vret Tf^^Jl n ' 
ecrai || YXTfefira T ^feaifaa if Htftfc fWISife I ^5fe 
TO^ tfflWEI * ^ WS* Wfe u<*ll || ^VHOl ftCT #1 
ofOT VPTO 1 1 "R 1^ "HUTS' 1 ^ 

^ff I feH at Tj7>3 "Ha* tia** IRH TJH *c? f(Bl ^ga£ 

nft i ^njfe fe?c£} Tit i wrs ?>^ra fe^s f*Ta i 

33* STlfijai "TCT T1^t§ H 3 || T^ftJfeH ^13 aafe TM I 

fH3 Tft *<J1 ftTOrt^i lS 3ai ^rea sn#i '^aft 

ya?s YHfksw i| 8 it fjg at afea srnfe na^ ifeti 
^ btjt fegr-§ i to75 TWA feffe to i naa 
ninj£ g£ §ro » m m 3f ti?> tw i nfe xft 
otfaf g^i-Hai -Hfa ^?5fe fw* ^tatinw 

YHrfeoT 3 "Rfefe ufiSar* II £ II W> VHS fes TTH" "9 tlfe I 
fo3X|fe^fe3ait§^3 M IBUjT^at afeB 7^Tcg ?>t^t t 

wsa ftmu gfegfe ^ h 7 n -h^ g^fe ^fe 

xrol B^^a ^5 afa wra 1 tisrfafewa, ^wfa to^i 

*^ - 

^ fas u^h fi« iflt 1 ^ 5 1 ^Bfew S ^ tefo^ 
m ^ uzT 1 8 re §^u3i(?y 3#gn) 1 nra^ #0 1 ^r?s )|} 18 1 (B33t; gift? s^i »fe 

3fe feB 3 §H IWSlIt HUVf WHTSftj fe tl yfe I 

^"H yBfcflP gr^fg cjritf M So |l 1435 iffeo^ BTO Wfe 1 
HfefeR yfoB^fe^ sfrfe 5 I <53 <JH 3>T§ VH^ft] fyg^l 
Bn^ftjgj Tlfe fefq 3^ II H VMTfe fe?> MTH} 

ftiSl *H ftwfe BTUfe feH <Kft 7>3>f3trf3 ftra^l 
7>*fij3 TTO ^?3fc TO W$> II S=> II rv?dW ' fac( TjB flJB 

^g^H 1 orafe art, tj 1 y?s Trfg-fiiife-figi 
©^i^fkHBUTtfe^w^w <?3 11 ^teo( aratlfa 

£ 3"HMTH 1 tTOg yg<5 oOt?ftj WT1 1 fe3 yf3~^TKJ 
y^lfog I foils ttfgc? gtf3 t 3^0 II II ofr33 oTOT 
VHU| ^ ^ I ^TTftj ?5TH §B -Ho(3t $ 6 I flfe* 

uteura nra off 1 orezj c*rH?>T yi<$ §h" cfl n h 

"Hfte TRfe -figife wdt 1 f^jHf Tqfb3 H?JU §^ | 'Vjisf 8 

3* ya^ fefa are i nag fife ynfafB 3^ \7nii\ fefora 

3"H BvF feBHS I fel3?> ft?U| cTOti ^TTO I^WHVHTfe 
VHfe^ I BB?? ^ y<5 feB ^ai|S?II^HBf?53yf3^Tq 
BTFoT I giTjfB yfe "HR3 ^Tflf^T I g-f grgi 3fe 

1 a^fo feoffe sro trfe iRtii ife TrfBHranHra 
sifec? gjg f 1 otb^Ri^i yvft §3 f 5 11 stf ii fi& ^' fe* 

3p3 g|-T?neT I few -flyf TO *TOt I ?FH BUf tT3I 
"TO ^3^1 "Ht??> S»fe ^TO § qfe t II 3o 11 §^ R3 

yfag T^rog b^tb m y^ oflfe »iurgiy3^ vfef>i : gl fe fes^ I era OT^fe Mtfs ^ret II II X*3 ?Sr?Sctf ^ 

otfB {fe?> I ^THfe fe<fe?fl ftTC ft^lfe 

Ut oTttlft] #3* I TB of $3IH*K] teH || 33 II 33 tjfe 
y?> 31X3 Wir^t | V>fTf5 TO7> c7 firgT3F ' I Tlf33[3 

tb 3 w tfa i fe^aa b9 h Q*h feBtf i wfiw ^?3f 33 

fel 5 I ^TjfS TJ^TSfi} €b} fj* II 3M H fW5fe vfe 
3 -Rfe313 tFfe s *l ^*H?> *T crfB OH WTO I ^THcSfe 

gjtrat Bra §^ 1 §^?> otBfe ^jfe 11 5 £ 11 
xifW >r 3ivra ura 33w i $31 w§ fira «w i 

fafeol ^3 TltHBra tffe WtwfaSSP^ 3 fen *5WB IR?II 
yfa fanTOUt^ I ^?>t »tooT fSg ^3 75K I ?>3i3 

^te uff^T oftfe i "53 *gf3 fenfe feira ^te n h vftf 

ftW VRre TW^fe fwjftj cT tti^3fe 3CTfel t3 TrfB- 

3jg wfe fe^rs i to 3aj nfe "fei wfe iRrfiiTO^ tpfe 

£ TOB I few V|3t 3 313 TW3^I W31 TO T37>t- 

7>fo ZTO I TI3 ft -Hfe feftl w£ || 30 II cTH3 ICTB 
^ offe-ftcn Vfl I BTB M3^fe 3*fa Vti^TR i §^ 3Tfe 

fte»^3T§i 333 3tf orftf fe$*nmiwfe 

WB ft few feS^T^ nflJ3 cTtfe *PP3l*Hfc* 

ftrfqfe 3 w fosm i orafiJ wrefe tfe»rsn* us? #1 crra tfl | 5^ -ox (kt? itral 7^ (w3 wu§ at ara unnj Ben i ( eaao ) gift 95 iWto 
f^ipsoi 3b?53t -Rig l flgi -Hi3fe # gr^jft) l| 33 I 1 

fefe fcfn Hfedra oftfo iffremre its ctfe n^tt 1 h<=» i <sh 
*ra ?5fgi s?t xjg oO o^i ifgisfe gfe sfhsfti tft-n 
» 38 n trfa feii feraftj fri^B 3 uraftJ cHfe -Hfe ftw 
33srafti 1 wrafii vj^g?; vMfesf y^ 1 ^hh?; 

5Bft) HUftJ W Hrgi II 3M ii fewtft orafi ©$fuj 

tffe^W §V*T3f3 WJf 11 5| £ || 3^ ,5313 , 

gfei^iSfeoT fm* wafrai^tei 
^ifc^a3 3b ara q)g 11 3911 ^ feoffoi fe^5 1 

^ m3 # gfgg fsrera 8 1 erefe -n*rc5 * mm ferret" i 
vftj ^?5ftj g?5 373) n at 11 efo3 Mfg nfij otefri 
^gj Iffi $h 1 vers cjfo wvm 

W I HtB^ o(3fe 5TW y?> vrdt 11 3tf 11 TPftragrg wth 
'wcl Bufe vxiys ^iwkjh vrf3 otTbo? sim 1 

M3fil.l|feoTT yfe fes tPHIIBoliWiB A ' Aofl fTTC13^3>f I 
?fe l^tTWH @3 U3tjr§ 1 y^ §fe ^ dfajfife ^5 | 

tFfe flfg era ^75 3ife 11 89. 11 y?> Bt <jraf^§ ta? ar£ i 
v& itw orfg 11 8=? u Cte vwnj^ wfe ft^ Para 

If • 'S^TStV gift f *fe 3THig3ife 3 ?™ 1 ^ 
grajM fea^' H 83 11 fefWS *fW*^tl fccfe 

fe?> <afo*H88il yfe afe fttffe 3 ttoi is3 ijj aft ifftu jffiR i ( #339 ) gifa i nig 3g. 

nf&SVRJ *ra TTO | vra *R *F^tlK?>f3 w w^t 

WdWH3 ll 8M II ^ c(fe ^a^ifeot VMT^i I ft^ "TOSS 
*tefe o?a ^fe I MHcS Bje "H% ^ off I 4 f?V( r 3 Wat 
§ WW' II 8£ II TTOHTTfe^ra § £ Wt? I ^8 

tF§ i wfac? write wJfeyfe tfer i ?>3 wfofc are 

§fe mrerg I Mfe 3 feHoTO TTOBt fer* 

ii 8t ii fen c^rat 3 ??c? I nfefe wfe are 
3 3^ 1 tife -gfe3 Byafri^B?5BTO cl i ?>w fefa vmtto 
o(fe^ ti stE ii w& vrk srfe few fears i grsf vfe 

tqrgj KtTcS^ I ?5HR Wfe ^tlfcffi ftJT? 3 fife 

tlfe-Rfe^8tll MO Ii ftfcjftl Wfe ftftl -ffHlfB TTO I Wfe 

ftfe<3 W3Mfe sTSlf^q 3* §*fe3 djdWd' I Wfe 
gqq TlfeHra ^ f¥3* H II H^yfe ^ fesf >KJW I 

yhbm3 3Bcra gfe *ra T i fyd^»fec< sra f*3 w^t i 

^ gra TTOB Btfe fe6»yl IIM*H?B55 UH?> otfe "Hfe Tlfe- 
^rg | tlW orfzi ^ i oTOB Wfe ft=N I 
HH3 >rffe TI II M8 II 3(fiJ ^ feB^S 

Wf I Tjfe ^Bfe iiftj -Hfe Tlfc qrf ' i ftraqr© f creftj 
ferratW I fflH Mfe >4ft) Bft} ^ 3HfeS IIV|MIIOT3fa*3 
gj3f^ sTOt I V>ft fH^ 3J?5 ttret I flBlfe VH^fH 
tPfc feTPW I OTfe rl^J faddW HM^II tjfe ^fa- 
35 *5Hlfo I fWfe filfo fcra ftfe tiUTH I 3t 

5 ^ ^ >l 3 I >>ffe W5o( fTO 33 HM7I1 few W 

vpfe fesnro orrfjr i ^3 5 f ftHgf3 gra fg^^r i— v^fe 

t ^ i| tfl & iai s^ifenn I §*i 1 Wife 75313 Wtl I trftl tF?T H^THM'drO-M II 
faftft iffecT >HftR5 U^si M^^^^fTO^Tfe^fcl 

tori li £o ii fefe ^ ara g<ra f^S ^ <sl nfera 

THr^m?*' ufel HB?^ ^th WETS f&Sl Sfa II 3§ II 

^rai ii bhi y^dnfeBragfri v>f£^ yfo >ffti i tw feB*- 
ife -to -Hftra ^nfe fra * ^ftJ ii <* iHev^ ii B?§Jjras<J 

33H 1 HBT "Ufa ^35^ 1 Hci r fe?S T "Hft] 

yf iTsftJ fe>ra 3 afe w 11 an 3^ >$-h^mwh^h i 

feB 33o(t£ §t? fe^H I feHfe3 fefl^ I 33o< 

oR?^ f3T*§3 II 8 II §3 § tftfe VM^f3 TTO II fe? ^ 
ftjftf gfe HcF >f^^ I $31 fl?5^t KHH3 STOt I Trfkfe 

orp^fw^i tot fdU£' vh^ots ire 8 1 orafe <5cth 

•ff "RBra I! ^ II ^5 "TO ZJ^oTH 75f3 II ^fe^ TP^t 
MtT fea^lMSa £ tife UOTOT 'crag 33* fea 
"HUW II7II q?> tlTOt feW^g I TO€3Bo( Tlfe^ 

TW 1 to "TO W> 5 faawfis~l WJ 1 sra 

iiwfe lit 11 s<re ^ ^ 1 crag h^t xft) 

fife ti^H fe^ fe^ 1 to vhb 5ft wfti 3?teu< ^et 1 

f^R VHTfeoT ^ ^ feH ^73 I TT^ TO gffe 3^o( ^"aH 9 I <*o H Y>^cC7> 73a -T5|ig 7R5t i fefl iwfe ai?> fm 
W?fl I 3 ?ftj "HftJ Wa TO jjfij ^TB i -Ho(75 Y>fTTO feoffe 
TJcTTg „<^n ^c(W TO^ Hrg fea ^ftfi-gfew^t oftJ 

fef i Tjfo ftSjfe 3T?S ^ yrf | ?g ?;ftf cra3 

31$, U£3^ II II flgfe fd& c W ssfol afj i wj£ qax 
^3 TO c*3 | ^ fa?>a <$fa oftefTI >HH I ^ja^Wa 
#S II II W4* q^H 3f?ft fcCH fife" I firofe a^t 

3ft*3feu??felc*aa ©t! ^ nfe n^iWm'4a«iH 

*T5H faajrf l| <*8 II BTyftj PB"H "HTO 35 fi^et 1 3?> <p 3 
t8?S -^Bf I fen crftj YHTO "R^?> fi^fl^ fe^~«J§ 
^IB>f TO llWll TO ttBc* feS ?Fl I HT8t 33lte 

sra e3 3# i vm^oTs la ot3 fan cBfeigfa c*fa fen 

<jW©a 3t?> \\R£\\-fl ^FHfe KftJ ftfe I Vq*H 3ae* 

TOTS II H? H 3ftj ^fe VJirfe fa 3 UfiSn ctf?S fes 
3 33c? ftlHW I Sjfa 3tn ctTO "Hfij *tfe I fec( fes 
TCC?5 -5oC3 tlfe II <*t II era ^B^fe TO^ tjSf I 375 
-H^t-H^^H | fen fo* 33c7 t T|r§ I fifefc 
OM'c^id II St! II ^ e 7*01 H3 lj3te I if 

fetra c? oftfo i yfe c(H>fta 3ta faia #S i fefeof fe^r? 

**ftj 33o( "R t^S l| *o II >tffe "RTftTaft ^aftl Ufa 

3Borfe c? featf 33t i fe* nra ftfefe set life ^ fl*- 
"H^ ftfe its) h 3<r ii ^aa yfe § tth^%i Tiara 
vm^cto na 5^ | oraS ^a ccfe 'ctcs-hi to i Trafa is 

BTO* Sqr 3 ?#" II 3* || *fc c| TTfe ftj^fe t fife* I 3^ 

fecfB c7a : ftfa§3Ti 4 W4a fyrfe c^^fe wfi t?aiB a^ feu nro? 1 Bfti W5 ^ yr?s J nftj "Hfo HOT fa g ^feffl- 

wfie i #3 nra ?^ wi^fe n *m h Tim Ufa 

§^S* | ^ ^TTO Horary I TI37> ft=rf3^ 

3 iraftJ ftTH 3(3 I ti3Wf3 Wt\ ^ 3H »ra' ( 

«g wfe t?fe *5teti33 fetrs fvte 3^t ^ IR?H 
^tft^s 3 wfeS vnfe v>re I 3Xfe& ?>*ftns s*i'i fen 

3fti sria fa3 trfgt i wra crfoi i 

?5te §3, 1^, xra, tret i ^ ? fero faf3i s#i 
yftiof uracf, ^fe£<ra'n&^a ttec* Tte faired moil 

3Vc*t-H3fe *n33 XJ3TVI I 3f3 Vjfe W5V try i -Hui 

g^, ti^m** i ud* few ftws tjSbi h w h 

13S\ Mt3, fiRS^l^ I cTOT ^OT f?TH clfe fee? 

iia^n tift to gin ofwrei wtrete gfes^B^s toifi 

n»u ^fas §g ^ ^fo* ubb 1 i ton ^ 
mtgaB* t *ff MiMfe ? ^a^ggR^i farefti trei fire 3g 

tTOB ^ ^ (S^tS § 33) fa§ ^ f)S?5€i 

u >ftl5f ?3 OTI I *l WW ^W^fe I ^ feoig f3 33?> 

for** ci 1**3? fe€ fas** tj^w uto i ^fe* ^ ^fo^a^F 

tP3 93 3 I *Ui:-3^H?5 I II 38 H VHfe gfti?> offe o0?5 1 SftrVH?? 3 3tl 

u *m ii fetiirre wfc hto^} i hx fa?> amifetJfe 
Tra^t i 3tt $ xftre y cto* i ftw ?>ft) ^ra 

#3 fan* i *i *fi t^vHtgfetFii eftyw 

fa<VR t f II 3? H fiftl *?fe ^fe T3B?>1 1 cT37>i c?OT 

II 3t II U§ cigftj #^3 I S3 

f Sfil fen Ml*P7> yr?> fa?> fe"H feS tl : lf 3fee*YHm3> 
75ft) flf II ^ II cTSe7% fe?5 ^75 8 W3tf-§ I 

ftWTff ft^T tftfe H80II l^favi fe gftl Wfflgftl 

fottcrfe ^feOTi^ tife fa fe* fareatii 

fe?>T VH^rg oTTF 75t) II 8<* II fcTfBeT VHfticT ^ 
WMlfew-H^B>Hf^H Ml ^ **** T JP^ f| 

yaftj fe§B^ tfc5 oft w 11*83 ii yafc ftTH fipi 
stht i yrg^ nrafifai Trara^ \ ssyg Tray fen OTFt i 

fe^W5 ^ M^jfe 3lW I fefe^ X Wife VHfflt l 
WHg Wfafe tr, 5ra "HftS ^$118811 fM V)iT?3175->fel75 orfB3 1 
feffi feftj tpra VMftlcT fetl qfe3 lOT^ Sfa Wfcn 
tjrjft | fjT^^ : o(HS fe?>> Tf>fl II BMH feft $ ara ^ 

<TO <c?T3>fla f^7> Ufta' BH7$ Wfe f&^t II II ffi fe3 fefa fyrfe 3 gy^ I, ^ ^ 
i Yfl^ia mrai3 <srfe srai i fes W lis 

Jfe I ePt? 3Wt prgftj Tifapiifej) CTfeg, 3 , 

f^saw gra yg qa» i *fti fafe 

1 [srere Ttfgfc fezirgril M l| gng f^Tfe ftjg^ qgi*, 

Wfaa fmra ; aft §bt« i wgifwfe mwrs , ^ 

TCSfe HfeJJ fe* ^ II i || 3?5t 3ffe W§ ttiJfei 
^H V >'^5?Wfe?'l f3S W j fee? fet? Htiftj fw ^h^j ra? ? bts ii t ii *mfc -st fezro are i 

Jfa S3 3t I Ci3' 31^} ira tsifelHt Ufa arf^j 

sra fat 1 1 foe f gi^vjggg,^ BCvfefe?5U 

S|3cro II So ll-VKfe gjg qigi g^fa ^ ^ 

3*fW II II f37> f^3| gso, §^ift} <33Hl3ft? 
jraS^OTy Wg 33H M I ft*?3 *3I3 VfT)gra3igii^| 

F>f3 3Ufe3 Ufa* Wfeel' H^il gfe fefl 3R5 3fl 3J3 Igor B3B I ( 8339) 3»fo <j * I 

WS i ffe*? 3 fold *fgfc 13 gnS} i sjrfg HTfiliS 

i§3 ftTy feg yfe 3 n<?8ii <vj3S ti^H 

Mfo 8 "HfiJ vxrf | HfflfMW 3TH?> WHI^rg 1,9^,1 ijgrg 

f&U y?s 3h i arm ?sara ftiftj scrfa <*rito $ vffftjBrra 

Wfe I 3ft) § 'Hftj Hfddld oft Uife <3tgq\|g3 
3 c?fa I ttffe Ytf£^yfg SJK f gig I f^fe of)"3R5 

"hto^ 1 Trfsara §31 spaing 3^ 1 on?t mraq arcs 
^ 1 *rarH wh fjnraOTst' ii^nfefl are nf?> *?* 

Vft* £ i giUfe f33 »ft) ^HHH II 5o li ftwt feUTiT 

ftea Tf25=ri 1 fwH "Hfti fegws tits 55 gys3» 1 3fe 3375} 

3fo Mfe 3t3' IH3 Wfe f fet? #3 qtgi|5<?l|^t fT3 

*fg -flfe 3^ 1 ^ 7ib^ iret ftrcraifsf! §#mf3 tfte 

Hffe l ^ayfe W&gftra Wfe II HTS3 TOTS fvfti 
Btefn far , V3| yyTfe jjh tJ33 *jf3W5 VTO fell 

nft) wf> i-fn?§ : ygrfe arafts 3 un*- ipaimufe ^ mi 

flfajf3 3t 1 fig Tres 3 fcT§ 1 y3 of gtf* fin qg» 

33§ I 3^ c? f3?5c? ?53ra II 38 H wfocf ClcPgfe 
» f M^H' I Tlfeara 3 53ggrgi , 3fg fl^g yfeg g^, 
Tjrg^f3or/gf?5l3 3^|i 5M u 'yg # v«t ^3 cTHHfe I 
3ft) 5 gg 3)giggHS $ 3* §tJ Wrg | TTHfc- 

^3 vj-%3 mjg^ H Rf g H gfo ^ garazreg %h i 

rag 3i M fe>>ra3 «h ^ fef sfbriteife] *mfa 51 ygTt'riff 51 gngi en *W?S ^BTP I fiw $ XTHftJ ft^RT 1 W 

35 3§ «TO I fen ^ ft^ fct* M^T5} , fe>( 

vIM fe^fe vffeoP »reT II II figBI Kft€ ^fe 

Bf3 ^3 3)g iPtElI Wfe SfeB fet? BI3 TO^mfgfe VHtfe 
fct? #R I KH3ll| §U*fe?> Wfe I ■r© wfe 

Wfii^gT^v>i5TO i^hbvm^^ gfe^fofew -at \%m 
flfeBra few 3 11 as 11 %cuq tB nw£ b3 ^rai 

fem xjcTO 5 ^0 * fl g 3 t g ? >afe w cm to Pfei i' tf a 1 mr§ 

tew 5 11 11 *fefc tFfe t ftfe uhtQ 1 fwfe 
v>ir§ Bfa 3 ftra gtf n aa 11 rafn fetrfc org #b §^]i 

4 UH3'HB ftTH TF3t I Hfe £oCS? ttfftf?5 ftj3§lftn§ 
T=ft ^BI^bI H 38 II Sf <JcTH H^fe fZB cn3 I 
"TO^ ^Bl ftTH inft i feieFlj ^ BTt? tTH?> c? 8 I M^WH 
*jWg fe BT?> 3 II 3MII >wfo ^Hdd' VHftlct §3n*t I 
«J'dfd ftfe HHol gfe flrst r§H V3*B^ c? "Hfe I qBW 
ftidjifd tTW?> f §-5} |ia&!©3B tfBPjlfStH feai3*5fo 

ora^g t^h?? 1 y?> yf€>rfzj zm mb s?5 wra? i-toxj 

Wfe HB3 Bfefa fe^f^l ttfHS fe^n §3 3ftJ BliH#7> 
V3 Hfti n at II ^Jjfe Xffeon ^ ^JT^t 1 >ftF 

WM^f xftTHT oTBt U M II Bffl "mf 3Bof 3t|. WdTd i1 

^^msTw 1 te3 ^ ?5# nre I ? §u M s# 1 tt 3Bor fife WH 33* 3 tUftl "HB^I^fe ysf ^^^fS 3 !^ 

^^irag^^i^fe few w?> ^ftJ *ghT**ra9 
^1 n 3Mac< trehi 8<* ii "gocvHn^T vnn4 gproTiarro 
ipfe wef i fen sra?> T 3^! 53 33" I *3?> 

3*3* Hfe Waftj era |l 8R II Tl^l 3 fe<SHf<S ftdl fd WM 
life I *£I *Hfe3^ "H qrfe 333 3fe I 5?>ftj TTCFfea 
Bfo §5*3 | HAlMfd oCW ygrs TO H 8SH VHfe^f^g 

5t I f^Mf^ *&53fe fe^ II 8811 TO * fijgS 
•§of I 7JT(lJ3 tl^l "Hfii it 3 ^mOT fkflfe tjfe 
5fe I ysfe "TOWfi?* ^ft} <*fe II 8M II tfeW 

fe^tFi^^fa^f^r^fh*^ >ct ^gf^ 

i wn it ftrefa tPfe fen till 8tfn ^3 ^fe ^ 
TO-g TCFfe i fife xrax 3 wfe I to wfe* afr^BP 
3fe i tigra ftratre^ ^Sfe'iiB?!! fen l^l3fe 

TTO I feufe oClfe TOTlfe graiVMftR <W3* BB3!Mt I 
ipfo^rasg §*3f3 cdi : ll8tH fefe^ ia U3iu ijmf^ ^ot 
gin 'onatfte fnus ufiai' H3?>£ wre$ra^*tfg u =?t n 

75*3* >KF 3**1 bW^¥ MTfe-ll II SwhS-II fen 
5 srafa fK3^fe ^-H I Wfe* tJ3?> fa3^3 fa3 I 

fkfec* ^3 gra iiafc sn^ifefe w to ^ <* ctfo 11 
311 ere -Hfi3"gg} ufg^ ^iflssil fete^fafire 

oft§ i ( m ) {%3=&ra i t 5TO i ^ gra tfl ^ kw 3 fe^ fafl fee^ fa "Hfti 75<j3 i fen are -forgra sfe wSnmi 
4 Wyf^ J 3-h fecS ^ i crazj TOrof faz m -feu i 

UH^^tfF tTtDTO i f3?s3 crafti *ra>*ra w& 

*W$*J "TOT U>J 3*3 | ^rp; YM3c( fefijfe ^ ?p3 |l 7 l| fe^ 

71* £fo ftffi WJ1 cT fife ^1 ^ ,| t U 

3^ 3* Tlfefe*fel feX I tcTTO Tffen few 

» £ i» 7R : cT^ craft 3wat i fire tth ©b 

fe*Sll SO ll eTOt^§*fMbfcTOT^I*^^ 

ft^ 1 13 iTO Sfel ^HTO cftfe 1 1475 §fe %rt 

^ftraj^te ii Eli tes ^fe fos v^^Wi *oh?> 

^feS feH-f^f 11 S3 II wra ftly gftdf #5ticT3 UoTOfe 

1 f^Se ^ ^ ife tn^ 1 ftm \ft >rfa 3bSh 
>ra% 11 <» ii tfeci fes >rfz3 ircre wfe i yft Cfwfo 
Ky^fe 1 3^ct ct lira WF^Tl waft 
fewfira hi sb 11 ^yfe ctfeflOT 1 

H HW ^ 3* 9^ l.^f fgVW ) feB ^| g sfefl 

feu (fa gig §gt hut^h ?fl §) h?5t€ i B fu 1^ (gra §gi grog jji are upiy pa i ( 83«<* ) g*fo i »fe=?t£. 

xjrfe MoOl VHT^ I y^H'fvl t?fe TfiSftj fe§H I 3feg feB^ 

TOfoS^^iisiiii 3 , sn=mte wte arc ^nigf^ ftfefe mb 
* feti ^T?s1»fftj i yrfe on=re 3 wfi y^i^ufe wy 

3 MTR ©iff II <*? li Ufe ^HHfe Wfe ^~y>frg | ^ f^i 

nfil ^ vwfticoS 1 1? ?jb bitj "Hfij ff MBq^ i § ^buj 

fHiJd* iNB "RtCi Vfb3 ^H3 >RF tjr§ IRoilffe 
f^jfe oCtfe 1 t|<5 c(B #B ^ ~3VN I fct? fefft 
Brg Wfl tfc' I Tt?>3 ^5,%H t?fe ^ ^ IR<?ll 3t HMldtJ 

nraia Bj*rr§ : 1 75^^ 3*h fesrfe ysafi ocaftj fe^ra 

xm* WBlftSffeH t : BB 1 IR3II flgi^fe cft>JBB} 
tTOll fen Wb B"H ftjfe W> W?3 1 f^jfe 3 tRTHTO 

1 titeoc 11 « 11 fe?> § ^ ^fe 

U|£b I >*ftj ttftJ : S#B II 38 II 3"H § WH Ptl 

fe?> 1 crafe ^^b^ u^bm ffmftr wjb f^fer 

BfBI M^ I Wjfe tft^c^T oT§ II II 3§ TJoTB 

ftfefe 3 >TOt I 33t WB WH I GrSU ofBH 
3^1 I Hftflafe "HTOtl Wfe VHtB II 3g II fro S^S fe3 
TCH TO^ITlfefe it 331 snreB I BIB ^B«l 

3fe ft fli^l TO § Bfe*^ & 1 "WTO ^ >HTO1 tJS I ^ wit i flsra€?SWl oftfe vngi^t II it tiar 3 ftrei 
^§3t^gs fo3dfe ^ are 33 1 > re^ife 3ftre- 
*fla i ftra 3 -hm ^ftl f ira vjfg ii *t ii fraife ^ zrcrg 1 

i Bufe^or ^ afas w§ ii ii hot Tjaftj 

eTOWM^falW^fs tl^BI^^ 3F^fij I eTaftj fa oRjftJ 
13 flfe I xfelToTO Tlfefe c? fife || SO |l W§ tq^lB 

gra vre 3*3* i fife wh* fostttrawf i s§ Tifefexfti 
wrb Mgqrc i treftJ * qg^ ^ stgfti w§ ii ii sf§ 
f^^fife^fes 8 ! ^ct^^xjgrfe^ i fcst 

ggg ^ 3Hfsra 3 ore ocJImRj i sreftl 3gcr fife "rig 
3feTreg fg ^ f fa ccgfa at cife^ i gig -st fi5^ 

VjS vTHTTH off fgR5Bt c^lfs^#fcP Sfft 
tift) oraf^ lisjyii fe^f ig § feji g?5rt t TOfb Bgo? ftff 

TO^rg ( ..toi ^ § ^Tg^r 3fe i ct cnra ?> ^3 3feH 

smii stffc iias fe^ftj ifeiqwg^)3jg# 
tths^j 1 1#* ci3 : cife ^5 Tm^jfei ^ra^grafeg 

BBcT yA'fell^ll^dfB gfe ^ TToT75 fllgrgt | ^3 tRrg^ 
^HU f^rgt' I feHTlfe T-PtJ ffe3 ftftl W^licTvja <fetTO 
BM **fe WSt II 57 II Ufe€ ^ ffTHte^tg I gig 13^ 

>rfg arasfti 1 nfe fflta Mft ?> eiiF 1 graW 
HgoWH qf' 11 ttli irafe irogiyf^e "W5^ Feral nra 
fiia^ i^ ig^qioT^ afeilrea B^xfe 

Sril tf| fe« tffc oT9§ 1 "sgra Bra feu s^t ue^t & t •to, w»f<% 1 

>fe ^ff ora^p 1 T&sfem ^1 1 t ajtW5 31 Itft ^ 5W ub zra 
^waral^t gigs 1 ij 3T3 pa I ( 8383 gifa S3 \ ifo [go. 

>i*5 "5 W3ftl ?M II Bo II fa*? 3 §tl 3BcTOn3 

ft-g srafii <JBfo to ws^ i <bi| 'dbcuy' wfesftrai^i 

4 Wlfa BOtBrfe ftTH W% II ii yraara wi -nwfet 
§BI HOUdd »rafb SBrfe' i ^ Y^ret 33oTO HHrfe I 
vfc ^oOl cGA -fl-H^rfe H 8 3 || <gfe -ff 

b™ I fl^fadWd'^d ^ry i tPfe jo(idvJ fe3 ^ i 

wfeftt ^bF in^wg ii 8* ii sru^-fei^fe wsmn 
orait uwb vnaudd^uf-'iTOfe <J5th it crfofa 37^1 1 

3$ I T^jni TOW fiW8 I 3Bo? ^3 
l ife X9B BIB TO %w9d|i lf H BM » fefe B g ijbiu ggs 

otht ii yjfftret gffe ^rta *fB vra wi tifg wi i feorft 

yfe B 7?B?? fTO ©BT} #3»fefH 3H3 ll il wmh* ll »fn§i 
cTjTH B1TO§ VHrlivrefe 3Bfk?> feopf * I 3ftJ§ 7T§ 

f&cofa ftwiidl* i wfe §s^fii # ftrol h * n f fe ife 

MB MT^ftj I TTOT VW MB BcTH SW*ftjl£f3 "flfefe 

§ f«j3 fka^ i ntTfw k wre Hta w> n in k£t?£ 

^?5f3 3fee( feS Wfl I <^fe Tfln MB f 3 "5 fTO?* ll 8 H 
Tff^ 3ta^^§ Ytffe | ot3f3 BcTH^ BTTOfo tFfe* I 
>tffe VW^^yta ofeft f BT I ^ ->?e #3 fB^^BT 11 M II 
5rf§ f?TE T feBHgt I M?> ijgffs gfe V>frgt I 
^Ho^l I *H?> f^g SofTg nig § ^ f^ar tJ3 I a T7OTJ sfegr^ | ^1 13 *j3M ggR I ( ) gift 9^1 r>ig 30. 

%fe 1®* W Tlfo ctffc 3* I sra "ff ftfi55fe Xjfijofil 
H<?ol| wft Tjrfe ^ feu grn I mm 3 fttdd ' d" I 

fea are w^ul a 1 (w)-<flf§ b^hs? sfi§) fe^ fe^a- *n 
rft # $ Hw?Tot u?>, 'i ofTg o?§ %3 ?>fo 3fb i hto rwrfe' 3^ 

&ff H 1WU i c7S Tjgy fe* fli? o^t tfl % fe?| >Sh § 

i fSpsw Tfl, sgy So? ^ iter ^ a , t^-^ ' ' * wfo&fcafe iwf iftiftf fts^i ^ijf^%mw 

Hra tT^fe fcziii I 3Bfe?5 fed ^'9 il 

W m fefe 313 H*fe Tppfl 73*k im-jsISS ^fl 

T^'Hbi otfa ^fe Tranf lifts! w sm* 11 n 

ft SoR5 § ti? i?>3 i^tbt i w§ ftffiit ftrgf# i 

ii <?t ii §im wsft f^fct yfe 3 j ft*ffc ctfa oraij 

§b tiyB* are ure $ to *fe3igrnBrfe gs ^fc^difo ^ 

^ wh£ h. 3fe vnftj^ ^r ^^te 

Wyag ^rg y | 7l£ T*£ 33 ^ffeHltl f^S fcSytafe 

ij ii wftr vjffl 3>m ©res i '-m >ift} <te* fern? i 

#cra ii *8 ii fefe Trfeare feti" gatat cttfc i 

faTTO H M >TO ttnre fag xptwS I fag -Hfre 

^ ^fro jfl i >X33M 31 fat f SHftj 3fe W yftMf^ l ffefe 
"St »frg Big Q^rgT n 39 m fi^6 feef 3BcT 1 few 

nrein-f woa fern fa 11 1 sB firt"Hffl wi **at i 
-4*B5ft3g*flfoftra tat-i fent Trfegra trail 1 

—tfdHA ftjB 5^Hito||1|33 BtF trfe yfB 3§l 

"Hoc^-wfe TsraiS nfti ft* 1 fta^jfc j^ai ^reg 1 

xisrq 1 gte art* fes tPte ^3nS 1 <ftm 3ftai ft refegH 
^3 1 xflisr utilL wfe *-Pti it 33 11 ift ara^si gtn^a 

qfWi'few Stf ftra^ftj tlOTfe 33*W9 craS 

WW I 33? f?3^q ofl^ftl W'l few Sfftj M3I ^fetTHlfb 

fate ora i-ir fa<]WV-feH §b xjf 1 "3ft $h 3 ^53 
f$xm 1 crra fen era 11 ^ n 4 3 §3 hot ^ 

3"H^ioraftj m\ iro wti^F waftwi'cwfo to 

^byr U§ tFftJ fe^ II 3? II feR MoTO tife ara 

^ * 

^ilifewpw sgra stff ^aei # i i »n 1 a (S^j) rfl ia M?ry S33 f ( 838? ) gift? 9? I rife 9 

93*3 I ^fe V|qr§ ii^tll 375* 3*fS §BT ctfg- 

^nro i fen ^ ttoc?5 y^nroi^gfeftr 3 

i y?5 fen t^t?> gn3 zw§ „^|, feTWH^feara 

I f£ feB life SSTfel II80II fe^TT^ offe 

Bfet^t^i^fc £fc ^Tft 5fH >^ 3JF 3** II BR II 
"H^B 3fe ferat ?TOt I c cH73 m\ kh lft3 >fira} | 
ftj^t V|H JJpyfe I 3TH<5 oT3?5 "H3J c? fevJ tffJSt 7 II 

ftRS3} I ^ 5=[g?> <3"H Wt 5033 I 'HSUJWS TW <sfe 
HU9 HBBH TOT Btfe cffB •fera €fe I fe<5SI7> tfr? 

© ^Jfer* 1 "h^h ftfB^' t?§ 1 sra Bt 7 

N WUBfti gra^^fe^f^l-R^J^ ^igg^i 

^ftj 3^ ^ HtB 7>^7> I MB^fb f^3I 311 ifdfe 1 1 8^1 1 
fefe tfl gra ^pj §3* ft^ ^ 'ft?^ vHigres^vfei 
?fh f^fvfe 11 30 if 

3«t. [fi^te uiff fee* 1 mfo^H 31755 nfT§j 1 
^11 ^fl^W -HfeffB tcfT oftfe >joTO 1 •HS^}?> TfeT 
feB ^fe Wfe TTO IRII flgjfe cft'^ifts 

UflllB^ B^ feB >ffij feBl 1 cHE*3 3 feflftel 

[HM-dfo 1 tots wjs wfe tosfo iTr ii-uto fen 

r«d<*u*i-l 3 Sr^fB tf3H felTOr l VW foe* gtfe 08 grB 

55^ 1 «ra vfeg 3 snaf* feyif a a n gtra 

» ctfe fa?B* TO>re tof | ^rg f^g *m fegrfl 

Xfl* *s ^)^» 1 'Hwa ^§ (St to 3 fw wria nnfe) to §3 gig ■ff airt-& «m« 3 * nan fea WW res>ifg g^i 

ft^smi Trfb *rl ii m ii f«j3ftra2rs vfe gre slg iwa 
wgrgfa3>sf3tfl3iWra^a3 wfes ^'fflgfc 
3 vg^fc #st h £ ii giftafa wrra ft^g >^ w*i 
fea gfa § tA 3ftJ flfe I ^5 gws> "^Jf ' J* 
site *fg vrs^fti 33 H7ii la § aafti wai^fe i 
3fa fcfcft >ra 3^35 i whs TOMngwafVa?^ i.fl sai- 
^fe g$ fc?i*BBt iitii ^jh ^tnm ^ "Sfe" i araara 
ijHMsr| flfe i Wd«i'fa«< Ttei sra 3Tfcl tTCTH 

wife wra ii tf it 3fo 3&ns 3 "fes 1 3|yff3 

nfegra *pfa 8 ii so u vh wfowfe y?> gf$ i vm&n 

>ntf gfa top f ii <rc ii *-rcs mfro ^ sfts sanft i ara 
grgjte ferra ©wgf i C W?> fiai tPfe aft WP* i wo 
sgg craft, ?5ftJ wzPiiwi f3?5 fos w^ag^^^i 

Tsiig ig;sft3 wfa wf « ii ws jTra * 3fa sag 
fed i^g visa fe^^gygg 5, i-Hfe 3 ^ 3 *1? 
vnfiret ^ wSVrfg §gn<*8irefe wzz ya www* Jl 1 
#n wft wret i gw am xfg trex 1 
yrsfe^^ gw*3 n«winra *fa wnggiSi wfe 
uIth writevfg i ■Hfti, gra 3vn 75 v^i'ot wr? 
3 7^53^11 H nVs "^3 *ccgi wfe gg : ? ' ?ja 

§i«f^ i «3g 5^ »ras 3i ?5i if8 1 *raa is fee 3 gjg igly ggfl | (838t5) gift 9^1^39, 

wrra-vMn >i?> 1 1 i i tt3^ vpb ©#fin nfe ^ i 
%f f ft* ctfB grs i sbb feyniT §3^ xrai^tiftJ tift} 

5^ ?>B3 S^B* II VHHBTTBM^ ^felfesrS 

3"W3 75tq ^ |, <^ || ^ «?B^fc fo£ I WO 

fevl TToTO VMirH^loOjftJ %B ?>fij% ^13 75BpiB IZJH B*Bte 
Trail II II few feB^ cTfet V>fftj^?S t 

ftlB^lTOyfe fecrfefcT^B - ! HO' 5CT oTg faddfe 75TBJI 
^ ftB foT3 vjTg VMTgi n 33 l| ^BHYHfiret »fBWi^Hl 

mddfd #h fe^H "h^b i fera -Rfe^ra TifevfoBrinfl i 

*R5 *|*5 Wife Ujfe t*f?>fe TfHt ii 38ii "H^te oTotffc 
fou*5 I ^5 B3 oKti feol cfW 1 4 »(fe BW foTB 
W?5 M I Sffl WTF 3^ ^ >ffe II li rffd^ ' H fHHB3 
cTfe -TOT f $cTB OTV Tfo(ftj TSftj c^t | "Hfe $Hi% Bt flBI 

? yfn i v& ©tbb ?jbb to ^3 n \\ tre* "mbs §3 
wfe ftraS iig%MT§ fes ccb^ i ftg^te -rife q-H 
few i grs TitR5^B^ PdHci i rt' it 3? ti 'flfei itefe 
Tra 7> ^ i-bth^u gra 3 od3* i ©to* 3^ fl 

MB B^t I W> ^ft=l B^ife BMB IrtBFBt' || % in^ ^B §B1 
*lvJ'<id "HfeoT KjfBtl ^ffe ijH fSH BlfeoTl c B>l £ Wfa 

^Js§ 1 ^ ura 1 "(wf) fs s# srf^ t 8 wn?rg 1 1 ^ 1$ $9 V3TU HOT I (83Uo) ^fHS^ 1*^39. 

I 3^F 3 fesftj WtJ 1 II II fcB 
§fe HfeOTSTJ *OT3 I ftTH H>fly ifl t4ftra*3' lfi*33*fe* 

ocfti HW3*tf i 3te 3te w3 u h wra 
^mnfifi^ft! tto i Tifk"ff "ftS fefh fafa 3*^ 1 6 fe tf 

fetl TW3 ftWgfe otcflMfO I $3] ttffa MfeQBtWO II 

I 3\F 3 HOT *J3 Bftj ttrefalBfJ $31 "fl 3<J Vf^BTfll 
13 life* cOTO Ttfa tI3n§iBS tFUBrftl U3>Jffa- 

oTO) I 3 3TH^regl W$ I ^3 Bfe ^tBt? qnft'ii 

33 11 rgd^cT Ttf^fc T^n^ I foB^ -HTJT ©Ut?n3 I 

feM c*fa WfeH sT^TO Hit I djd*N $31 3ffl ^ H3M1I 

fec< HT§ f^3 I ^Jfe mftMTT^ WTO II II fat ift 
era! I YH*THB TSTJ) cTHfe urazratldMiA^A" TW^I 

■ffcl 3 B^W I if} dld4te <3U3 VH33W l ^HB Bvtf 

fai grafts i ftm 3 3* irex fa3 f&Bf n at n W3H 

W3%B^T^*f^f**3©V^?l HOT^rafe^ 
fl^t I orarxfB "Hftj y B3 »f3 II II f*!3 3 3 >fa 
3 W?r i fg ^om HPTOt vmt^^ yrqr i ^fe fej wjg 
ftra 3t3 I -33 Slf 3 feotfe 14^3 II *o ||#g^3 § Htfe 

i late wfe 3^ orfeir^iwra €nq fori fori «ra